XXXIX. évfolyam 6. szám

2007. február 9.

Világszínvonalú teljesítmény elismerése

A Dr. Bugyi István Kórház osztályvezető főorvosának, dr. Berki Sándornak (képünkön) tudományos munkássága nemzetközi viszonylatban is nagy megbecsülést vívott ki az elmúlt években. Egy nyugati cég ennek a munkának az elismeréseként nyújtotta át február 6-án ajándékát a kórháznak, és az intézményen keresztül városunknak.

A 15 millió forintos adomány körülbelül egy éven át teremti meg kórházunkban a csonttörések modern műtéti helyreállításához szükséges tárgyi feltételeket, hiszen így évente több tucat ember korszerű operációjára kerülhet sor titán-szegrendszerrel, mely Európában általánosan alkalmazott eljárás.

2007. február 9.

A közétkeztetés kérdését tárgyalták

Az önkormányzat képviselő-testülete január 26-i, idei első közgyűlésének egyik napirendi pontjaként tárgyalta a városi közétkeztetés kérdését, hiszen a jelenlegi főző- és tálalókonyhák nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak és követelményeknek, valamint a vendéglátással és étkeztetéssel foglalkozó szolgáltatókkal szemben támasztott elvárásoknak, így felújításuk és modernizációjuk szükségessé vált.

2007. február 9.

Tűzoltók a viharban

Először tartanak újonckiképzést

Az elmúlt hetekben tapasztalt viharos erejű szél mindenkit próbára tett, így a tűzoltókat is, akiknek munkájára szükség volt a város bel-és külterületén is. Kajtár István parancsnokkal egyéb, a szentesi tűzoltóságot érintő aktualitásokról is szót ejtettünk.

2007. február 9.

Maci-nap a Damóban

A Damjanich János Tagiskola kis elsősei környezetvédelmi fakultációs nevelésben is részesülnek. Az ő kezdeményezésükre Télbúcsúztató Maci-napot szerveztek az intézményben.

Az alsó tagozat tanulói a maci keresése kapcsán jutottak a tornaterembe, ahol már várta őket a medve életét ismertető képes összeállítás. Ezt követően, az általuk behozott kedvenc plüssmacik szépségversenyét rendezték meg. Ezután mozgalmassá vált a medvebarlang (a tornaterem): a gyerekek bemutatták a medvejárást, a barlangmászást, a medvebirkózást, a "medve viszi a fiát", illetve mézeskenyér-mézeskalács-evő versenyben bizonyíthatták "macisá-gukat".

Az egyes versenyek győzteseinek a díja a gumimaci volt, majd a legvégén minden résztvevő egy kis macival hagyhatta el a "barlangját". A jó hangulat miatt és a gyermekek kérésére egy év múlva megismétlik a tavaszváró macibarátkozást.

2007. február 9.

A két "balesetről"

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kerítés. Egy nem akár milyen kerítés. Sopronon túl, de Bécsen innen. Dolga az volt, hogy még a mezei nyulak is fennakadjanak rajta, ha netán keletről nyugatra támad kedvük kirándulni. Ám ezzel a kerítéssel nem is olyan régen, mondjuk tizenhét évvel ezelőtt történt egy baleset. Egy magyar drótvágó olló úgy megsértette, hogy örökre összeomlott megalázottsága miatt.

2007. február 9.

Díszpolgárrá választották Kossuthot (II.)

A Kossuthnak adományozott díszpolgári oklevél eredeti példánya sajnos nem maradt fenn, feltehetően megsemmisült Kossuth egyéb emigrációs irataival együtt. Az oklevél szövege azonban ismert a Szentesi Levéltárban őrzött piszkozati példányból:

"Mi: Szentes város tanácsa és közönsége, jelen oklevelünknek rendiben adjuk tudtára mindeneknek, akiket illet, - a most élőknek úgy, mint a jövendőbelieknek, - hogy az Úrnak ezernyolcszáznyolcvanhetedik évében, Böjtelő hava 3-ik napján tartott közgyűlésünkben; a haza iránt szerzett kiváló és soha el nem múló érdemek elismeréséül; az önfeláldozó és magasztos honfiúi erények illő méltatásául, valamint hódoló tiszteletünk és változhatlan nagyrabecsülésünk örök bizonyságául: KOSSUTH LAJOS nagy hazánkfiát, a polgári és politikai szabadságnak és egyenlőségnek magyar hazánkban megteremtőjét, a haza földén túl is legékesebb szószólóját; a középkorias magyar alkotmány alapintézménye, új korszakot képező átalakulásának kimagaslott vezértényezőjét; az állam függetlenségének és az elvhűségnek soha meg nem rendült élő példányképét, akinek szelleme körében dicsőült meg az alkotmányos szabadságát védő nemzete, - városunk DÍSZPOLGÁRÁVÁ egyhangúlag és osztatlan lelkesedéssel megválasztottuk, és mindazon jogokkal és szabadalmakkal felruháztuk most és mindenkorra, amelyekkel városunknak többi polgárai élnek és jövőben élni fognak.

2007. február 9.

Az alapító jubileuma

Évfordulók - 2007.

120 éve, 1887. február 3-án a városi képviselő-testület egyhangú lelkesedéssel Szentes díszpolgárává választotta az emigrációban élő Kossuth Lajost.

100 éve, 1907. február 3-4-én Szentesen vendégszerepelt Reményi Jenő hegedűművész.

100 éve, 1907 februárjában elkészült az evangélikus templom előtti új ártézi kút. (A 275 méter mély kutat a hódmezővásárhelyi Koczka testvérek fúrták. Az 1970-es években elbontották.) -Bemutatót tartott Szentesen a budapesti Uránia Tudományos Mozgószínház.

95 éve, 1912. február 3-án elhunyt Zsoldos Ferenc (1865-1912) gépészmérnök, gyáros, városi és megyei képviselő, a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület elnöke, a Szentesi Önkéntes Tűzoltóság főparancsnoka, a Műkedvelők és Műpártolók Társaságának igazgatója.

75 éve, 1932. február 6-án született Szabó Róbert újságíró, lapszerkesztő, rádiószerkesztő, a Csongrád Megyei Hírlap szentesi tudósítója, a Szentesi Élet elindítója, az Orient Rádió alapító-szerkesztője.

75 éve, 1932 februárjában a Szentes Városi Mérnöki Hivatal kimutatása szerint öszszesen 93 ártézi kút volt Szentes kül- és belterületén.

Összeállította: Labádi Lajos

2007. február 9.

Tanítóinkra felnéztünk

A Deák Ferenc utcai iskola tantermében fiúk ötvenné-hányan jártunk a 3-4. majd az 5-6. osztályba. Négyen ültünk egy padban. Vecseri Sándor tanítónk-igazgatónk reggel 8-tól 13.30-ig ismertette a tantárgyakat, lelkiismeretesen igyekezett életutunkra, munkára felkészíteni. Az iskola kapuján mindennap kikísért bennünket. Lefelé, felfelé - a Tisza folyásához viszonyítva - a téglajárdán kettesével mentünk, ha szembe jöttek felnőttek, akkor libasorban.

Tanítónk utánunk nézett. Látókörén túl a Dósai Molnár utcában Pallagi Sándor erős fizikumú fiúnak vitája támadt osztálytársával, majd nadrágszíjjal verte. A fiú védeke-zett. Néhányan kiabáltunk: "adjad neki." Felnőtt járókelők szüntették meg a verekedést. Majd tájékoztatták tanítónkat. Ő viszont a verekedőket, biztatókat sorba állította. Büntetésünk az lett, hogy nádpálcával egymás nadrágját ki kellett "porolni". "Adjad neki" szöveg kíséretében. A tettleges figyelmeztetés után hatan az olajjal lekent katedra két oldalára ültünk. Néhány napig gondolkodtattunk. Az olaj a nadrágunkba szívódott. Édesanyámtól viszont "kikaptam". Nekem ezek voltak a legnagyobb büntetések 1932 és 38 között. Jól lehet dicséretes magatartást igazoltak az értesítőmben. Tanítónk Pallagi Sándor szüleit behívta az iskolába. Így megtudták fiuk csatározását, sírtak. Az apa kitűnő kőműves szakemberként volt ismert. Sanyi Tóth lakatos mestertől a szakmát jól elsajátította. Majd a MÁV-műhelyében kezdett, később motorvezetőként dolgozott.

Antal Aranka első, Berczeli Károly második, Vecseri Sándor 3-tól 6. osztályban tanított bennünket. Rájuk - hajdani iskolatársaimmal - tisztelettel gondolunk. A vázolt korszak történései talán tanulságosak is lehetnek. Szülők, gyerekek pedagógusokat vernek napjainkban. Ezek az események megdöbbentőek.

Kátai Ferenc

2007. február 9.

Kialudtak a műterem lámpái

Nincs Szentesen olyan ember, aki ne találkozott volna a Besze Fotó névvel. Olyan sincs, akinek ne lenne fényképalbumában a Besze Lászlóné Jucika nénitől néhány képe, vagy falra akasztott nagyítása a szülők, nagyszülők esküvőjéről.

2007. február 9.

Megoldás az egyedül élőknek

Sokunk családjában vannak idős emberek, akik egyedül élnek vagy hétköznapi teendőik elvégzésében segítségre szorulnak. Többünk környezetében az is előfordult már, hogy egy-egy egyedül élő hozzátartozónkat éjszaka baleset érte, s a családtagok következő látogatásakor - több óra elteltével - került a kórházba a beteg, hiszen sérülten nem tudta kihívni a mentőket vagy értesíteni hozzátartozóit, szomszédait.

2007. február 9.

Születésnapi köszöntő

Dr. Bíró Ferenc egyetemi tanár, az MTA (Irodalomtudományok) doktora a magyar és európai felvilágosodás nemzetközileg elismert kiemelkedő kutatója február 5-én ünnepelte hetvenedik születésnapját.

Bíró Ferenc 1937. február 5-én született Szentesen, ahol gyermek- és iskoláséveit töltötte. A Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd a Szegedi Tudományegyetem magyar-francia szakán folytatta tanulmányait. 1956-tól tagja volt a Baróti Dezső irodalomtörténész által alapított szegedi Eötvös Kollégiumnak. 1960-ban végez, és ekkor védi meg egyetemi doktori értekezését is summa cum laude minősítéssel. Tudományos munkájának főbb állomásai az MTA Irodalomtudományi Intézete, a Szegedi Egyetem Bölcsészkara, Franciaországban a párizsi Sorbonne, majd Budapesten az ELTE Bölcsészettudományi Karának XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, és másodállásban a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán a Felvilágosodás és Romantika Irodalma tanszéke.

2007. február 9.

Példa a helybeli borászoknak

Ezüstérmes kékfrankos Temerinben

Múlt héten, a kertbarátkör évkezdő közgyűlésén értesülhetett arról minden mezőgazdaságot szerető érdeklődő, hogy dr. Horváth György (képünkön) siller jellegű kékfrankos bora Temerinben vörösbor kategóriában ezüstérmet nyert.

Temerin egy 15-20 ezer fős kisváros Szerbiában, Újvidéktől 20 km-re. Mezőgazdasági terület, de a szőlőtermelés nem jelentős a környéken. Honnan ismeri Horváth György, illetve sok más szentesi és csongrádi kertész és borász ezt a várost, és miért jelentős az idén elnyert ezüstérem?

2007. február 9.

Kisebbet álmodnak idén

Hagyományos év eleji megbeszélésre gyűltek öszsze a Művelődési Központ szakköreinek, klubjainak vezetői az ifjúsági házban. Sok szép programot szerveztek, de az idei költségvetés és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház közelgő elvesztése kicsit beárnyékolta a hangulatot.

2007. február 9.

Verseltek és meséltek

A magyar kultúra napja alkalmából tizenöt éve hagyományosan vers- és prózamondó versenyt szervez a Szabadidős Sportklub és a Szentesi Gyermekbarátok Egyesülete. Növeli értékét, hogy a helybeli kisdiákokon és óvodásokon kívül határon túlról is mindig érkeznek versenyzők.

2007. február 9.

Reklámok az ókortól napjainkig

"Mindannyian naponként szembesülünk a reklámmal, amely szinte betolakodik minden ember életébe". Ezekkel a szavakkal nyitotta meg G. Szabó Lenke igazgatónő február 1-jén Balázs György (képünkön) reklámról szóló előadását a városi könyvtárban.

2007. február 9.

A boldogító igen

Közös program babáknak, mamáknak és pároknak

Február 3-án nyílt meg és két napig tartott az első esküvői, baba és mama kiállítás a megyeháza kulturális központjának termeiben. A rendezvény nagyon sikeres volt, hiszen a hétvégén több ezer érdeklődő tekintette meg a kiállítást.

2007. február 9.

Kontaktások nosztalgiája

Kontakta néven indult a ma Legrand Zrt.-ként ismert vállalat működése 1961-ben. Kezdettől fontos szerepet töltött be a város életében, mint ahogy az ott kialakult kollektívák is emlékezetesek a régi dolgozók számára.

Az immár második alkalommal megrendezett nosztalgia esten is kiderült: szeretnek visszaemlékezni az egykori és mai dolgozók. Ezt bizonygatja a szervező, Pulya István is, aki a zenés estjükre nem csak nyugdíjasokat várt. Ő 11 évig volt az Ipartelepi úton lévő üzem dolgozója, ma már ugyan nem, de a kapcsolatot máig ápolja volt kollégáival. Példaként mondja: kettőkor letették a munkát, aztán irány a sportpálya, vagy egyéb szerveződés, s már alig várták, hogy reggel 6 óra legyen, hogy ismét együtt lehessenek.

A vidéki ipartelepítés szép példája, - mondja a régi Kontaktáról Szénási István, aki 1975. szeptember 1-je óta a vállalat dolgozója, és kis kitérővel azóta ugyanazt csinálja: a fémmegmunkáló üzem technológusa. Elmesélte: A budapesti Soroksári úton volt az eredeti üzem, onnan telepítettek le Szentesre több műveletet. Az elnevezés 1982-ben változott Kontavillre, mely a villamos-szerelési tevékenységet jobban kifejezte, s a logo is más lett. Idén lesz 15 éve, hogy a francia Legrand cég magyarországi képviselője megvásárolta a vállalatot.

A rendezvények egyik központi alakjaként ismert Szénási István volt ezen az estén is a házigazda, s mint az egybegyűlteknek mondta: nekik mindig Kontakta marad a cég neve. Megemlékeztek azokról, akik nincsenek velük, majd a vacsora elkészültéig műveltségi vetélkedőt rendeztek. A legtöbb jó választ Horváth István korábbi vezérigazgató csapata adta. A Kelet lányai hastáncos produkciója forrósította a hangulatot, aztán megindult a múltidézés az asztaltársak között.

Nagyon jó kollektívára emlékszik vissza Zeke János, aki 1973 és '79 között esztergályosként dolgozott a vállalatnál. Kellemes emléke, hogy munka után a Petőfibe jártak, jókat beszélgettek, s rendelték a pirítós kenyeret. A kiszolgálók persze nem nagyon örültek este 11-kor 40 pirítósnak, jegyzi meg, s kérdésünkre még azt is elárulja: 6 forint 20 filléres órabére jónak számított '79-ben.

Szívesen nosztalgiázik Barna András is, a karbantartási részleg csoportvezetője, aki 1975-ben lett kontaktás. Amikor még több mint ezren dolgoztak a vállalatnál, ősz-tavaszi kispályás labdarúgó-tornákat szerveztek. 10-10 csapat részvételével.

Egyszer Tánczos Miklóssal eszükbe jutott: rendezzenek női focibajnokságot. Arra kilenc csapat nevezett. Ma már csak tornák vannak, egy-egy rendezvényhez kapcsolódva, mondja Barna András. A Kontavill Szabadidős SE ma 200 tagot számlál, legnépesebb a természetjáró szakosztály, s bár régen könnyebb volt mozgósítani az embereket, a tavalyi családi sportnapon 400-an voltak.

Darók József

2007. február 9.

Shakespeare világa

A nagy angol drámaíró, William Shakespeare sokszínű világa jelenik meg a Városi Galériában nyílt kiállításon, méghozzá a képzőművészet nyelvén és modern értelmezésben. Az igényes tárlat anyaga egy pályázatra érkezett a tatabányai Kortárs Galériába, Shakespeare halálának 390. évfordulójára. A megnyitón a Horváth Mihály Gimnázium 11.D osztályából Jung Sarolta a 81. szonettet szavalta el, Marton Krisztián pedig az Ahogy tetszik című drámából adott elő részletet. A Shakespeare művek után a Mester ihlette képzőművészeti munkákról Perjésné Dózsa Erzsébet, a gimnázium drámatanára azt mondta: mint ahogy a színházak korunk nyelvére fordítják drámáit, úgy ezek a képek, plasztikák korunk viszonyát mutatják a középkori szerzőhöz. A koszorús koponya metafórát sűrít magába, szellemes és lehangoló a Rómeó és Júlia a konyhában - említett néhányat a kiállított 60 műből. A művészet feladata, hogy tükröt tartson, íme a mi századunk, mondta a tanárnő.

A tárlat február 24-ig tekinthető meg.

2007. február 9.

Pénz és arany a sláger

Közmű-leolvasónak adják ki magukat

Fegyveres rablás történt két héttel ezelőtt a Felsőpárton. Egy akkor még ismeretlen férfi csuklyával a fején, fegyvernek látszó tárggyal követelt pénzt egy magánházban az ott lévő házigazdától. A sértett végül 5 ezer forintot adott át támadójának. A rendőrség munkatársai nagy erőkkel kezdték meg a nyomozást, amely során sikerült az elkövetőről ún. profilt, és fantomképet alkotni. Ezek alapján egy 20 év körüli, vélhetően szentesi lakost kezdtek keresni a rendőrök, elsősorban azokon a helyeken, ahol ez a korosztály megfordulhat. Az elmúlt pénteken este a bűnügyi szolgálat két dolgozója az egyik helyi benzinkúton lett figyelmes egy zavartan viselkedő fiatalemberre, akivel előbb beszédbe elegyedtek, majd - mivel a fantomképe nagyban hasonlított - igazoltatták. Ekkor derült ki, hogy a férfinél van egy símaszk, valamint egy gázriasztó fegyver. A gyanúsítottat előállították, majd a kihallgatás során beismerte, hogy ő követte el a rablást, tettét pénzzavarral magyarázta. A férfi jelenleg előzetes letartóztatásban van, tettéért a törvény szerint akár öttől-tíz évig terjedő szabadságvesztéssel is felelhet.

2007. február 9.

Közúti ellenőrzés

Továbbra is tart, várhatóan - újabb madárinfluenzás szárnyas elhullásától függően - március elejéig az a közúti ellenőrzés, amelyet a lapistói állatmegbetegedések miatt rendeltek el Szentes határában. Az ellenőrzés a Hódmezővásárhely felé vezető úton, a Derekegyház irányába történő elágazástól, a Nagymágocstól Székkutasig vezető elágazásig tart.

Ezen a szakaszon mozgó ellenőrzéssel felügyelnek a rendőrök, a szakaszra bemenők és kimenők közül mindenkit ellenőriznek, mivel oda se be, se onnan ki húsárut, élőállatot nem lehet szállítani. Az ilyen terméket, állatot szállító tranzitforgalom, ha az adott szakaszon nem áll meg, akkor átmehet az ellenőrzött területen.

2007. február 9.

Tóni bácsi konyhája

  • Lecsós libamájcsíkok
  • Farsangi fánk
2007. február 9.

Szarvas súlyos sérülése

A futsal Magyar Kupa elődöntőjében elszenvedett vereségért szeretett volna viszszavágni a Kanárik csapatának a Legrand-MetalCom-Szentes hétfőn este a város sportcsarnokban. Pompásan kezdett a Szentes, hiszen 2-0-ra elhúztak ellenfelüktől a mieink, ám a vendégek előbb szépítettek, majd nem sokkal később sikerült az egyenlítés is nekik. Jókor jött az újabb hazai találat, így egy gólos szentesi előnnyel tértek pihenőre a csapatok. Góllal indította a második játékrészt a Szentes, majd további helyzeteket dolgoztak ki a legrandosok, ám a ziccerek kimaradtak. Újra talpra állt a Kanári, és a vége előtt az egyenlítést is sikerült kiharcolniuk.

Koncz Zsolt, a Legrand játékos-edzője a mérkőzés után elmondta, hogy csak saját magukat okolhatják a plntvesztésért. A lehetőség adott volt a győzelemre, ám a helyzeteket, és a kétszer két perces emberelőnyt is elpuskázták, így be kellett érni a döntetlennel.

A találkozó legnagyobb vesztese Szarvas Zsolt, akit a vendégek egyik "ökölvívója" úgy megütött, hogy a szentesi játékost szerdán meg kellett műteni. Szarvas arccsontja ugyanis két helyen eltörött, így ő 8-12 hétig biztos nem állhat a gárda rendelkezésére. A "tettest" természetesen kiállították, minden bizonnyal el is tiltják, ám az is elképzelhető, hogy egyéb folytatása is lesz az ügynek.

Hétfőn a Cső-Montage vendége lesz a MetalCom, és Koncz Zsolt egyáltalán nem számít könnyű mérkőzésre. Véglegessé vált a Gödöllő elleni "kettős rangadók" időpontja. A Bikák február 28-án és március 1-jén, két egymást követő estén játszanak majd a mieinkkel a Dr. Papp László Sportcsarnokban.

H. V.

2007. február 9.

Új lányt visz táncba

László Csaba és Szögi Szilvia külön utakon

Meglepetés volt az új páros bemutatkozása

Nem folytatódik tovább egy sikersorozat, de kezdődhet egy másik a Szilver TSE háza táján. László Csaba új partnere, Mikes Anna bemutatkozása nemrég a Szilver-bál bomba meglepetése volt.

2007. február 9.

Tavaszi folytatás

Női futsal NB I

A téli pihenő sem telt el tétlenül a Szentesi Futsal Club NB I-es női együttesénél. A klub vezetése Tóth Antal irányításával a csapat megerősítésén fáradozott. Az elnök munkájának köszönhetően leigazolták Gyuláról Béres Editet. Az új játékos is bemutatkozott a tavaszi folytatás első összecsapásán, melyet Tolnán rendeztek.

Magyar-Kiss E., Milova-novics, Csonka, Üveges, csere Baksa, Bacsa, Kiss Á., Heidt, Béres, Hurton (kapus) elnök és edző Tóth Antal összeállításban vette fel a harcot. Az indiszponált játékvezetés ellenére, szoros mérkőzésen 6-5-ös vereséget szenvedtek a szentesiek. A jól játszó Kurca-partiak nem érdemeltek vereséget, a játék alapján a döntetlen lett volna a valós eredmény. A gólokat Kiss E. 2, Üveges, Bacsa, Heidt szerezték. Tatabánya női együttese visszalépett, a 2006/2007-es NB I-es női futsal bajnokság tavaszi idényétől. A megmaradt együttesek a Tatabánya visszalépésével, 5-0-s gólaránnyal megkapják a három pontot. A Tolnától elszenvedett vereség ellenére a Szentesi Futsal Club a tabella 4. helyén áll.

D. V. Z.

2007. február 9.

Harmadik hely és kupabúcsú

Nem sikerült a bravúr, nem jutott a LEN-kupa négyes döntőjébe a Hungerit-TOP-COP-Szentesi VK női vízilabda csapata. A Kocsis István által dirigált együttes az elmúlt pénteken este a házigazda ASD Roma gárdájával mérkőzött - kevés sikerélménnyel.

Az olaszok magabiztos játékkal nyertek 17-8-ra, ami azt jelentette, hogy a szentesi hölgyeknek a biztos továbbjutáshoz le kellett győzniük az Újpest-OSC-t és az orosz Novgorod csapatát. A magyar ellenféllel szemben sokáig, gyakorlatilag a találkozó végéig nyílt volt az összecsapás, ám végül mégis a lila-fehérek örülhettek, sőt, a 14-12-es győzelmük azt jelentette, hogy ott lesznek a legjobb négy között. A mieinknek maradt a tisztes búcsú, ami sikerült is, hiszen az egyaránt négy gólig jutó Győri és Tóth Andrea vezérletével 14-11-re nyertek vetélytársukkal szemben.

Kocsis István hazaérkezésük után úgy nyilatkozott: a Róma ellen a lányuk maguk sem hitték el, hogy lehet esélyük riválisukkal szemben, ezen a találkozón nyújtotta a legkevesebbet valós tudásához mérten a Szentes.

Az OSC ellen bármi megtörténhetett volna, végig fej-fej mellett haladt a két magyar együttes, míg a záró mérkőzésen jó játékkal és győzelemmel köszöntek el a további küzdelmektől. Ami a hazai folytatást illeti, hasonlóan szünet következik a pontvadászatban, legközelebb áprilisban rendeznek bajnoki fordulót a női OB I-ben.

H.V.

2007. február 9.

Úszott az utánpótlás

Január végén a ligeti uszodában ötfordulós megyei utánpótlás kupa 5., egyben záró fordulóját rendezték úszásban. Megyei csapatok vetélkedtek, hódmezővásárhelyi, szegedi, makói, csongrádi úszók és köztük a helybeli utánpótlás korú versenyzők.

A Szentesi Városi Úszó Club versenyzői kiemelkedően szerepeltek. Eredmények, 94-esek: 1. Dajka Dalma, 2. Mizere Flóra. 95-ösök: 2. Juhász Nóra. 96-osok: 1. Vecseri Dorina. Fiúk, 96-osok: 3. Pellei Frank. Lány, 98-asok: 1. Szabó Réka. 99-esek: 3. Skorka Odett. 2000-sek: 2. Gulyás Andrea.

A váltók versenyében a Szentesi Városi Úszó Club mindhárom csapata dobogón végzett. 4x33 leány gyors, 1. 93-95.: Csák Anikó, Mizere Flóra, Dajka Dalma, Juhász Nóra. 2. 96-97.: Vecseri Dorina, Sarusi-Kiss Adél, Lovasi Rézi, Horváth Árnika. 1. 98-99.: Juhász Lilla, Makai Edit, Farkas Tamara, Tóth Beatrix.

Fiú váltó, 1. 96-97.: Pellei Csaba, Pécsi László, Mácsai Áron, Farkas Kristóf. 2. 98-99.: Rébeli Máté, Harangozó Dominik, Makai Lajos, Vidovics Barnabás.

A szentesi úszók és vízilabdázók immáron 3. alkalommal tartják báljukat. Az ünnepi eseményre 20 órától kerül sor a Hungerit Zrt. ebédlőjében. Jegyek még kaphatók, pénteken 19 óráig a strandon.

2007. február 9.

Valentin

Szent Valentin emlékére neve napján világszerte megajándékozzák szeretteiket az emberek. Valentin kultusza a II. századra vezethető vissza, azóta ünnepeljük egy szent emlékét, aki tisztelte a szerelmet és a romantikát, amikor az emberek szerelmes üzeneteket cserélnek. Mások szerint később sokan összetévesztették a norman-francia "galantin" szóval, ami szerelmest jelent. Az idők során a két hiedelem összefonódott, melynek eredményeképpen Szent Valentinra úgy emlekezünk, mint a szerelmesek védőszentjére.

2007. február 9.

A sportolókat köszöntik

Az önkormányzat ünnepséget rendez, ahol az elmúlt év kiváló sportolóit köszöntik. Az esemény a Dr. Papp László Sportcsarnokban lesz február 17-én, szombaton 10 órakor, ahol köszöntőt mond Szirbik Imre polgármester. Ezt követően adják át az Élsportolók és edzőik elismerését, az "Év sportolója", az "Év edzője" címet és az "Életműdíj"-at. Közreműködik a Szilver TSE, valamint Dömsödi Ferenc és tanítványai (Capoeira-Acrobatika Show).

2007. február 9.

Megújul az SZTK

Még az idén megkezdődhet a szentesi rendelőintézet magastető építése. Jelenleg a közbeszerzési eljárás az elbírálási szakaszban van és napokon belül kiderülhet, ki kezdheti meg a beruházást. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor még idén be is fejeződhet a tetőépítés. Ez lesz az első szakasza a Sima Ferenc utcai SZTK épület felújításának. A további két ütem forrásának előteremtéséhez jelenleg még a pályázati kiírásokat várják a városházán. Az elképzelések szerint 2010-ig teljesen megújul kívül-belül a rendelőintézet.

(Forrás: Rádió Szentes)

2007. február 9.

Holttest a Kurcában

Február 7-én, szerdán a déli órákban a Kurca csatorna belvárosi szakaszán (a Makai és kórházi híd között) egy helybéli férfi holttestére bukkantak. A 68 éves férfit a tűzoltóság emelte ki a vízből és a nála lévő iratok alapján azonosítása is megtörtént. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az elhunyt belecsúszott vagy beleugrott a csatorna vizébe, de az eddig elvégzett vizsgálatok alapján idegenkezűségre utaló nyomot nem talált a rendőrség és a bűncselekmény lehetőségét kizárták. A továbbiakban a Szentesi Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében fogja vizsgálni a haláleset körülményeit.

2007. február 9.

Családi események

Született: Kökény Árpádnak és Terhes Ildikónak (Bercsényi u. 53.) Réka, Puskás Sándor Józsefnek és Czimer Szilvia Erzsébetnek (Sáfrán M. u. 20.) Szilvia Erzsébet, Miskolczy János Bélának és Kovács Tündének (Nagyhegy 176.) János, Bódi Tibornak és Duka Olgának (Farkas zug 1/A) Tibor Rómeó, Szepesi Zsoltnak és Czombos Katalinnak (Csongrád, Szentháromság tér 2.) Dafné Magdolna, Sántha Róbertnek és Fekete Krisztina Máriának (Csongrád, Vasvirág u. 31.) Csongor Róbert, Varga Józsefnek és Korim Tündének (Csongrád, Dália u. 29.) József nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Dancsó Tamás Péter és Hlobocsányi Evelin (Klauzál u. 2. B. lh.).

Elhunyt: Szabó Istvánné Zoó Mária (Tiszavirág u. 19.), Faragó István (Lapistó, Tanya 3.), Vajda Antalné Fazekas Margit Piroska (Mikecz u. 18.), Korsós Bálintné Borbás Margit (Schweidel u. 13.), Czibolya Lajosné Nyíri Terézia (Táncsics M. u. 20.), Németh László (Csongrád, Petőfi u. 6.).