XXXVI. évfolyam 7. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Kilencszázmillió a városközpontra
 

2005. február 18.


Az önkormányzat és a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség konzorciuma által elkészített "városközpont rehabilitációja" című projekt 896 millió 179,5 ezer forint vissza nem térítendő támogatás nyert. A program a református nagytemplom külső-belső felújítását, a Kiss Bálint utca múlt századi utcaképének visszaállítását, valamint az idősek otthona felépítését jelenti.

A képviselő-testület két évvel ezelőtt döntött a pályázat benyújtásáról. A határozatban azt is figyelembe vette, hogy a források döntő hányada egyházi tulajdonú épületek felújítását szolgálja majd. A csütörtöki rendkívüli ülésen Szirbik Imre polgármester elmondta, olyan középületekről van szó, amely a városképhez meghatározó módon hozzátartozik, illetve olyan hitéleti és szociális funkciókat lát el, amely szentesi embereket szolgál.

A pályázat második nekifutásban lett eredményes, a Dél-alföldön ez a pályázat kapta a legnagyobb támogatási összeget. A projekthez biztosíték felajánlására van szükség. A biztosíték lehet bankgarancia és jelzálog. A képviselő-testület a jelzálog felajánlását támogatta. Így a támogatási szerződés március közepén aláírásra kerülhet, elindul a beruházás lebonyolítási folyamata, a közbeszerzési eljárások kiírása, azok elbírálása, majd a konkrét kivitelezési munka. Miklént a polgármester fogalmazott: várhatóan 2006 végére a nagytemplom megújultan áll majd, az idősek otthona megnyithatja kapuit, s a lakosság igénybe veheti az átalakított Kiss Bálint utcát.

L. J.

 


 

Kistérségi szakszolgálat
 

2005. február 18.


Az önkormányzatban kiemelt feladat a Pedagógiai Szakszolgálat ügye. Ezen belül is a logopédia és a pedagógiai tanácsadás. Szűcs Lajos alpolgármester elismeri ugyan, hogy a városban a szakszolgálat nagyon jól működött, de mivel a megyei önkormányzat irányítása alá tartozott, a különböző kistérségi iskolák logopédussal történő ellátottsága véleménye szerint nem volt zökkenőmentes.

Az alpolgármester kijelentette: sokkal rugalmasabban meg lehet oldani a dolgot kistérségi szakszolgálattal. Azokat a pedagógusokat, akik jelenleg általános iskolákban, óvodákban fejlesztő pedagógusként vagy logopédusként teljesítenek szolgálatot, egy szervezetbe vonják, s így látják el a szakszolgálati tevékenységeket a kistérségben. A pályázatban nyert összegből a személyi és egyéb feltételek megteremtése mellett a különböző általános iskolákban és óvodákban kialakítandó fejlesztő-, akár logopédiai szobák felszerelésére is telik.

- A pedagógiai szakszolgálat lényege és célja, hogy ahol kívánják, oda eljusson a szakember - vélekedett Szűcs Lajos. - Ahol úgy látják, hogy összetettebb a probléma, akkor a pszichológus a központban foglalkozik a gyerekkel. A szakszolgálat működésének feltételei vannak, kérdés volt az is, hogy hol találunk majd helyet. Végül a Terney László Középiskolai Kollégium mellett döntöttünk. A szakszolgálatban tevékenykedő pedagógusokat átirányítjuk az iskolákból, egy vezetés alá. Valamikor azt hittem, hogy a gyermeklétszám csökkenésével majd azoknak a gyerekeknek a száma is csökken, akik ellátásra szorulnak, nem így van, egyre nő a számuk, ezért nagy szükség van a szakszolgálatra.

 


 

Szigor a tilosban parkolókkal
Nincs új közlekedési rend a kórház területén

2005. február 18.


Nemrégiben az a hír "röppent fel" a városban, hogy a kórház területén új közlekedési rendet vezettek be, amely többek között megtiltja a kerékpárral való közlekedést az intézmény területén. Ennek kapcsán kerestük fel Farkas Józsefet, a kórház gazdasági igazgatóját. Azt is megtudtuk tőle, hogy a gyógyfürdő sátras medencéjét - melynek elromlott a fűtési rendszere - mikor lehet újra igénybe venni.


Bővebben


 

A panasz szava
 

2005. február 18.


Itt fekszik előttem az asztalon két hetilap: a Reformátusok Lapja és a Vasárnapi Hírek. Az előbbiben olvashattam a nyugdíjas kolozsvári református püspöknek, Csiha Kálmánnak cikkét. Az utóbbiban az országos hírű szövegíró, énekes, színész, az éppen hatvanéves Hobo nyilatkozatát. Minden okom megvan arra, hogy mindkettőnek higgyek. Hiszek is. Azért veszem őket komolyan.


Bővebben


 

Szentes a nyelvtudományban
 

2005. február 18.


"Az anyanyelvi szavaknak a múltja a mi életünk múltja is" - írja Nyíri Antal (1907-2000) nyelvészprofesszor, Szentes szülöttje és díszpolgára, akinek Szófejtések és nyelvtörténeti tanulmányok című kötete 2004-ben megjelent. A kötetet a nyelvészprofesszor két tanítványa állította össze: Szabó József, a JATE nyelvésze és Szűcs Judit, a csongrádi múzeum igazgatónője. A gazdag életmű nagy feladat elé állította a szerkesztőket, ugyanis Nyíri Antal szerteágazó kutatási tevékenységet fejtett ki a magyar nyelvészet több területén. A kortársak azonban Nyíri Antalt először is nyelvtörténésznek tartották, és ez a megállapítás vezérgondolatként fogja össze a hat fejezetből felépülő kötetet.


Bővebben


 

70-ben indult a Termál üzemi lapja
ÉVFORDULÓNAPTÁR - 2005

2005. február 18.


120 éve, 1885. február 26-án Kiss Mihályné sz. Frigyer Jozefa három értékes alapítványt tett a város javára: a Szentesen felállítandó árvaházra 5000 frt, a Kossuth téri ártézi kút fúrására 1000 frt, a tanyai iskolákban a vallásoktatás támogatására 1000 frt.

35 éve, 1970. február 26-án Szentesen vendégszerepelt a rangos Budapesti MÁV Szimfonikus Zenekar, Németh Gyula karmester vezényletével. A hangverseny világhírű szólistája Hernádi Lajos professzor, Kossuth-díjas zongoraművész volt.

45 éve, 1960. február 29-én 89 éves korában elhunyt Bugyi Antal (1871-1960), Szentes 1901-1918 közötti főjegyzője, polgármester-helyettese, 1922-1926 közötti nemzetgyűlési képviselője, kormányfőtanácsos, a Szentesi Hírlap, majd Szentesi Napló tulajdonos-főszerkesztője, dr. Bugyi István Kossuth-díjas sebészprofesszor, kórházigazgató édesapja.

35 éve, 1970 februárjában Visy Zsolt szentesi múzeum-igazgató vezetésével megalakult a Csallány Gábor Múzeum Baráti Kör. Az elnökség tagjai: Bácskai Mihályné, dr. Kocsis Ferenc, Gilicze László, Zoltai István, Visy Zsolt. - Ugyancsak 1970 februárjában megindult a Termál Gazda c. havilap, a szentesi Termál Tsz üzemi lapja. (Szerk.: Kaczúr István.)

140 éve, 1865. március 1-jén megszületett Szentesen Károlyi Mór (1865-1945) nemzetközi hírű fogorvos, a róla elnevezett elmélet (Károlyi-effektus) megalapozója. 1890-től 1938-ig Bécsben működött, majd hazatelepült Szentesre. 1944-ben deportálták; a theresien-stadti gyűjtőtábor felszabadításának napjaiban hunyt el.

Összeállította: Labádi Lajos

 


 

A repülő szövetség tagja lett a klub - 1957
 

2005. február 18.


Amint a forradalom tüzét a hamvadás kezdte elfedni, a konszolidáció első jeleként az élni akarás alkotó cselekvésbe fordult, a repülők is megrázták "szárnytollaikat". Ötvenhét első napjaiban vidéken is megindult az újjászerveződés. Január elején megjelent Szentesen Haas György repülőtér parancsnoki megbízással és fölvette a kapcsolatot Vígh Mihállyal a csoport akkor, egyik legképzettebb pilótájával.

A klub időközben a megyeházán, majd később a városházán kapott elhelyezést, mert sem a repülőklubnak, sem a zenedének nem vált előnyére ez a kényszer szimbiózis. Hónap végére a tagtoborzás befejeződött és megindult az elméleti képzés. A spontán szerveződött vezetőség megalkotta az alapszabályt, összehívta a közgyűlést és kérte a szentesi repülőklub fölvételét a még december elején megalakult Magyar Nemzeti Repülő Szövetségbe. Két héttel később már Szentesen volt Rónai Rudolf légügyi kormánybiztos, a MNRSz megbízott vezetőjének válasza az ideiglenes alapszabály elfogadásáról és a klub tagfelvételéről. Klubtitkárnak Vállay László századost, repülőtér parancsnoknak Haas Györgyöt bízta meg az Országos Intéző Bizottság. Óriási ambícióval fogott munkához a vezetőség. Fontos volt a repülőtéri technikai eszközök korszerűsítése és bővítése a képzési spektrum szélesítése. Három vitorlázó repülőgép vezetővel megindult a motoros oktatás (Fenyvesi S., Pusztai J. és Vígh M.) Megkezdődött a Szabadságharcos Szövetség szentesi csoportjának egyetértésével és segítségével egy országos jelentőségű repülőnap szervezése. A MNRSz vezetőség elfogadta a repülőnap rendezési tervét és augusztus 4-ére tűzte ki a megvalósítás dátumát. Megmozdult az ország és a megye repülő elitje. A Csongrád megyei Hírlap hetekkel a bemutató előtt kezdődő nagyszerű sorozatban ismertette azokat a műrepülő figurákat, amelyekkel a nézők a szentesi repülőnapon találkozhatnak.
(Folytatjuk.)

Pusztai János

 


 

Gondolatok
 

2005. február 18.


Tartsd meg a Tízparancsolatot, de ügyelj az íratlan erkölcsi szabályokra, amilyenek a közízlés, a közvélemény és a közhangulat is.

"Ketyeg az ökológiai bomba." Hiszel a tudósok számításaiban, hogy 10 év múlva az egész emberiség sorsát akár meg is semmisítő változások következhetnek be, ha a globális felmelegedés ellen nem alkalmaznak komoly intézkedéseket a nagyhatalmak. A Biblia szerint Jézus visszajövetele új eget és új földet teremt. Erre nézve ezt ígérte: "Bizony hamar eljövök." Neki hiszel-e?

Egy barátom állapította meg a minap, hogy nem a tőke termeli ki a tehetségeket, hanem a tehetséges emberek okos vállalkozásai hozzák létre a tőkét. Sokat tanultam a tanáraimtól, de talán még többet az okos barátaimtól! Neked milyen barátaid vannak?

Azt olvastam, hogy akinek van kenyere, annak sok gondja is van, míg akinek nincs kenyere, annak csak egy. Megkérdezlek: tudsz-e örülni minden falat kenyerednek? Mikor mondtad el a Miatyánkot úgy, hogy mind a hat kérdését teljes figyelemmel átgondoltad?

Akit sminkelnek, az álarcban jelenik meg. Egy kevés előnyössé tesz, de te maradj természetes, olyan, amilyennek mindenki ismer.

Dr. Imre Ernő

 


 

Már csak a vaságy emlékeztet...
 

2005. február 18.


Képünkön: Kovács István dandártábornok és Komor Levente helyettes államtitkár. (Fotó: Vidovics Ferenc)

Két év után a laktanya-rekonstrukciós program keretében, újabb legénységi épületet adtak át a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandárnál. Az ünnepségen részt vett Komor Levente, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikai helyettes államtitkára, Csák Gábor, mérnökezredes az Ingatlankezelő Hivatal főigazgatója, Nyitrai Károly, ezredes a MH szárazföldi parancsnokságának törzsfőnöke, Szabó József, a kivitelező Hadép Kft. cégvezetője, valamint Szirbik Imre, Szentes és Bedő Tamás, Csongrád polgármestere.


Bővebben


 

A komfortosabb városrészért
Előtérben a képviselői munka

2005. február 18.


Félidőben... Sorozatunk első részében az egyéni körzetek települési képviselői szólnak az elmúlt két év történéseiről. Arról, mi az, ami megvalósult, és mi az, amivel még szeretnék jobbá tenni a választópolgárok életét a ciklus alatt? E heti számunkban Szűcs Lajos alpolgármester, a 11. számú választókörzet egyéni képviselője nyilatkozik.


Bővebben


 

A Szeret partján
 

2005. február 18.


Nyelvészeti panoptikum, antropológiai kutatóhely, egzotikus kiránduló célpont? Nekünk egyik sem! Moldva, Etelköz nyugati pereme II. András óta búvóhelye a magyaroknak. Kun magyarok határt őrizni, huszita magyarok Mátyás seregei, erdélyiek Báthori István vajda elől, majd székelyek tömegesen a Habsburgok miatt menekültek ide. A menekülteket a románságba történő "asszimilációtól" a többségi, görögkeleti társadalomtól elkülönítő római katolikus vallás óvta meg.


Bővebben


 

A magyar nyelv oktatója Strasbourgban
 

2005. február 18.


Dr. Farkas Mária több mint huszonöt éve él Debrecenben, de még ma is kötődik szülővárosához, Szenteshez. Gyakran jár haza szüleihez, rokonaihoz, és úgy érzi, ez a város sok olyan dolgot adott neki, amelyek nélkül nehezebben boldogult volna. 1978-ban került Debrecenbe az egyetemre, angol-francia szakra. Miután elvégezte, az egyetem oktatója lett. 2003 szeptemberétől a strasbourgi Marc Bloch Egyetem vendégoktatója. Férje Czellér András, egy debreceni angol-magyar kéttannyelvű iskola igazgatója. Gyermekei: Andrea 20, András 19 és Csaba 11 évesek. Farkas Máriával e-mail útján vettük fel a kapcsolatot.


Bővebben


 

A Bálint-nap margójára
 

2005. február 18.


Elfelejtettem megkérdezni! Jelentős küldetésem, megbízatásom volt. A barátnőm barátja megkért, hogy puhatoljam ki: mennyire tartja számon kedvese a Valentin-napot. Milyen fényt vet rá (a fiúra), ha megajándékozza, illetve, ha nem lepi meg semmivel a szerelmét? Mindebből egyértelmű, hogy sem a lány, sem az udvarlója nem tudja, a "bevett" ünnepek közé tartozik-e a szerelmesek napja. Elfelejtettem megkérdezni - villant át az agyamon Bálint-nap délutánján.
Délelőtt minden b


Bővebben


 

A legnagyobb önálló tánciskola gálája
 

2005. február 18.


Az "Akrobat" mára már fogalommá vált számtalan fiatalnak. A kezdetek egészen hét évvel ezelőttre vezethetőek vissza, amikor is Kecskeméten megalakult a suli. Az eltelt évek alatt nőtt és terjeszkedett és mára már az egyik legjobb magyar tánciskola, amely 2002 óta Szentesen is várja a táncolni vágyókat.

Eddig négy gálát tartottak az iskola növendékei, a legutóbbit az elmúlt héten vasárnap. A csapat szeptember óta lelkesen készült a fellépésre, amely fantasztikusan látványosra sikerült. Aki már látott "akrobatosokat"
táncolni, az tudja, hogy minden alkalommal bizonyítanak.

A szentesi csapatnak a 95 %-a lányokból áll, de mint Csizmadia László az Akrobat vezetője elmondta, szívesen várják a fiúkat is táncosaik közé.

Ha valakinek most támadt kedve a csapathoz tartozni, akkor az ifjúsági házban jelentkezhet kedden, szerdán és csütörtökön 3-tól 8 óráig.
Már az egészen fiatalok is kibontakozhatnak náluk, hiszen a "manó" csoportban 4-6 éves apróságokkal foglalkoznak. De van gyerek (7-10 év), tini (11-15 év), és felnőtt (15 év felett) kategória is.

Az órákat Harkai Krisztina vezeti, a műsorok koreográfiáját pedig Hajagos Kornél készíti. A most előadott műsorban Drozdik Melinda segítette a munkájukat.

Természetesen nem mindenkiből lesz profi színpadi táncos, de a mozgás, a jó zene az új ismeretségek és az önbizalom növelése még talán ennél is fontosabb.

K. A.

 


 

Kazinczy-verseny a Hunyadiban
 

2005. február 18.


Néhány nappal ezelőtt "Tél tábornok" támadása ellenére a város és térségének 10-14 éves diákjai és felkészítői izgatottan figyelték a régi buszmegállóban, hogy vajon begördül-e a várva várt autóbusz. A szokatlan izgalomnak a hirtelen jött havazás volt az oka. A hópelyheknek általában nagyon örülnek a gyerekek, de most egy kicsit mindenki szorongott, hiszen Nagymágocson, a Hunyadi János Általános Iskolában már várták a vendégeket.

A zord idő ellenére minden iskola képviseltette magát, így 44 felső tagozatos diák vett részt a versenyen. A "Szép magyar beszéd" területi fordulójára azok a gyerekek nevezhettek, akik iskolájuk helyi versenyén a legsikeresebben szerepeltek. Két korcsoportban olvasták fel a gyerekek az otthonról hozott szöveget, majd néhány perces pihenő után folytatódott a munka. A kötelező szöveggel rövid ideig ismerkedhettek a diákok, majd a zsűri előtt adtak számot felkészültségükről. Az értékeléskor mindkét csoport zsűrielnöke elmondta a tapasztalatokat. Érdekes volt, hogy a szabadon választott anyag bemutatása sokszor nehezebbnek bizonyult, mint a helyszínen kapott ismeretlen szöveg tolmácsolása. A kisebbek korcsoportjában a legtöbb pontot elért tanulók az alábbiak voltak:
1. Menyhárt Kata (Szent Erzsébet isk., ft.:Szabó Veronika), 2. Vass Vanda (Koszta isk., ft.: Dévayné Szabó Éva), 3. Trungel Nagy Péter (Deák isk., ft.: Csorba Lászlóné).

7-8. osztály: 1. Gál Klára (Szent Erzsébet isk., ft.: Józsa Józsefné), 2. Sztanó Bernadett (Klauzál isk., ft.: dr. Keresztesné Farkas Erzsébet), 3. Zentai Lilla (HMG, ft.: Szebeni Zoltán).

A nagyobbaknál Gál Klára vesz részt az áprilisi regionális versenyen, melyet Kisújszálláson rendeznek.

Kis-Rácz Anatalné
megyei szaktanácsadó

 


 

Cél a felzárkózás
 

2005. február 18.


Változások lesznek a Bolero Táncsport és Mozgásművészeti Egyesület életében, erről lapunk is tudósított néhány héttel ezelőtt, bár akkor még konkrétumokról nem tudtunk beszámolni. A Bolero azóta február elsején megtartotta éves rendes közgyűlését, ahol végre pont került az egyesület jövőjét érintő nyitott kérdésekre. A Bolero elnöke, Kovács Csaba nem titkolja: céljuk a felzárkózás a Szilver TSE mögé.


Bővebben


 

Menedzselni a tehetséget
 

2005. február 18.


A kiállító gyermekek, szüleik és az iskola barátai előtt Bíró Jenő festő nyitotta meg a Damjanich János Tagiskola rajztagozatos diákjainak alkotásaiból összeállított tárlatot.

Az intézmény hagyományt teremtett azzal, hogy már harmadik éve, február elején, az ifjúsági és művelődési házban bemutatja az egy év alatt legjobbnak ítélt tanulói munkákat. Erre készülnek a gyermekek és tanáruk Döme Zoltán, hiszen rangot jelent, ha valakinek kirakják a rajzát a falra. Láthatja "ország-világ" ki mire képes, mennyire ügyes, milyen a látásmódja és azt, mennyire tudja megvalósítani.

Az előző évekhez képest jól érzékelhető a fejlődés - mondta Bíró Jenő a fiatalok művészeti pártolója. "A felnőtteknek, a pedagógusoknak most már azon kell dolgozniuk, hogy más városokba, sőt határainkon kívülre is eljuttassák az alkotásokat, ezzel is inspirálva, sikerélményhez juttatva az alkotót. A kiállított 35 mű közül legalább 8-10-et méltónak tartok erre." Hozzátette, nem szívesen emel ki egyetlen fiatalt sem, de most külön szólni kell Balázs Annamária, Hornyik Anna és Gere Dávid képeiről, amelyek mindenképp további menedzselésre alkalmasak.

A tárlatot március 10-ig tekinthetik meg az érdeklődők az ifjúsági ház nyitva tartási idejében.

 


 

Blues a Galéria kávéházban
 

2005. február 18.


Budapest-centrikus országunkban kevés blues-zenekar képes vidéken működni. Az egyik legjelentősebb bázis azonban épp a közelünkben, Szegeden van. Az ottani blues-válogatottnak számító, a városunkban sem ismeretlen Blues B.R.Others Show például nemzetközi sikerei ellenére is csak mostanában tudott bekerülni a naponta élő zenét kínáló budapesti Old Man's Pub fellépői közé.


Bővebben


 

Haláleset és pedofília
 

2005. február 18.


Halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított büntetőeljárást a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság egy szentesi férfi ellen, egy 78 éves helybéli asszony halála miatt. A keddi halálesetet követően az igazságügyi boncolás nem igazolta a bűncselekmény gyanúját, ezért orvosszakértők vizsgálják tovább az ügy körülményeit. Amíg a nyomozás nem zárja ki a bűncselekmény lehetőségét, addig a rendőrségi vizsgálat folyamatban marad a férfi ellen.

Kilenc személy ellen indult büntetőeljárás közokirat-hamisítás miatt. A gyanúsítottak hamis adóigazolásokkal kíséreltek meg hitelhez jutni. A pénzintézet azonban éber volt, visszaigazolást kért az adóhivatalból, így rögtön lebuktak a kölcsönkérők.

Gépkocsit törtek fel a belvárosban néhány napja. Az ellopott iratokat később megtalálták, a pénzt viszont nem.

Loptak a polgármesteri hivatalban is. A hivatal egyik munkatársának pénze és bankkártyája tűnt el az irodájából. Az irodaajtó egyébként zárva volt.
Két kerékpáros került konfliktusba egymással Szentes belterületén. Az egyik bringás, amikor utolérte a másikat, kivette annak csomagtartójából a táskát a benne lévő okiratokkal, használati tárgyakkal együtt.

Büntetőeljárás indult két szentesi férfi ellen, akik az eddigi adatok szerint szexuálisan zaklattak kisgyerekeket. Az egyikük - a rendelkezésre álló adatok alapján - egy családi rendezvényen molesztált egy hároméves kislányt. Szakértők bevonásával folyik a nyomozás ebben az ügyben. A másik esetben egy férfi az egyik ismerős családnál töltött egy éjszakát, amikor az ott alvó 8 éves lányt zaklatta. Mindkét férfi ellen szemérem elleni erőszak megalapozott gyanúja miatt folyik az eljárás.

H. V.

 


 

Adó-info
Törőcsik Norbert rovata

2005. február 18.


A gépjárművek fenntartási, javítási és felújítási költségei számlával (bizonylattal) történő igazolás alapján számolhatók el. A költségelszámolás kizárólag az útnyilvántartással igazolt üzemi célú futásteljesítmény után számolható el. A nem kizárólag üzemi célra használt jármű esetén fel kell jegyezni a kilométeróra állását az év első és utolsó napján és ebből meg kell állapítani az adott évben megtett km-ek számát. A fenntartási, javítási stb. kiadások az útnyilvántartással igazolt kilométereknek az év során megtett összes kilométerhez viszonyított arányában számolható el.


Bővebben


 

Tóni bácsi konyhája
 

2005. február 18.


  • Meggyleves
  • Pulykamell savanyú káposztával
  • Gyümölcssaláta


Bővebben


 

Véget ért a teremfoci bajnokság
 

2005. február 18.


Képünkön: A verseny dobogós helyezettjei. (Fotó: Vidovics Ferenc)

Véget ért a hétvégén a Hungerit-kupáért zajló hagyományos téli teremlabdarúgó bajnokság a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban. A hetedik alkalommal megrendezett torna tavaly novemberben indult és hét játéknapon keresztül zajlott. Az induló csapatokat ezúttal is a tavalyi bajnokságban elért helyezés alapján, négy csoportba sorolták a szervezők. Az egyes csoportok közti színvonal lehetővé tette, hogy az amatőr csapatok is szoros küzdelmeket vívjanak egymással ki-ki a maga tudásának megfelelően.


Bővebben


 

Legyünk fittek
Bertók Róbert rovata

2005. február 18.


Néhány dolgot már említettem, melyek segítségével közelebb kerülhetünk a fitt élet eléréséhez, de nem ejtettem még szót az igazán egészségtelen szokásokról, az úgynevezett káros szenvedélyekről.


Bővebben


 

Pedagógus úszóverseny
 

2005. február 18.


A Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club és a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség szervezésében március 6-án, vasárnap 14 órakor rendezik az V. országos pedagógus úszóversenyt a ligeti uszodában. Bármilyen pedagógus-diplomával rendelkező férfiak és nők, valamint a pedagógus jelöltek is részt vehetnek a megmérettetésen. Egyéni kategóriában 6, váltóknál 4 korcsoportban, gyors-, mell-, hát-, pillangó-, vegyes úszásban, és gyorsváltóban indulhatnak. Nevezni március elejéig írásban és az alábbi címen lehet: Pólyáné Téli Éva Szentes, Koszta J. u. 2., telefon 63/314-998 (este és hétvégén). E-mail: delfin_esc@freemail.hu, delfin_esc@invitel.hu

 


 

Dzsúdóban vidéken
 

2005. február 18.


Képünkön: Bozóki Imre és Szarka Zsolt edzés közben. (Fotó: Vidovics Ferenc)

A Szentesi Pollák Diáksport Egyesület '94 januárjától működik az iskola kötelékében. Az idő alatta a versenyzők 18 magyar bajnoki érmet szereztek a felnőtteknél. Az egyesület 2004-ben is jó évet zárt. Sok nemzetközi versenyen szerepeltek a gyerekek, így Szerbiában, Szlovákiában, Ausztriában, Hollandiában. Kalydy Zoltán edző mondja, ezek a meghívásos versenyek jó felmérések is egyben, hiszen, ha belegondolunk, harmincegynéhány ország 1700 indulóval vesz részt a sporteseményeken, akkor látható, hogy elsősorban azokat hívják meg, akik eredményt tudnak elérni, akiket hosszabb távon menedzselni akarnak.


Bővebben


 

Kölyök-foci
 

2005. február 18.


Az elmúlt hétvégén öt csoport részvételével Hszaták-kupa 2005. teremlabdarúgó-tornát rendezett a HSZATÁK Gyermek Foci Club az 1991-ben született gyerekek egyesületi és intézményi csapatainak.

A Dr. Papp László Sportcsarnokban két hódmezővásárhelyi és három szentesi csapat vett részt. Eredmények: Hszaták-HFC I. 2-2, Koszta-Klauzál 3-1, HFC II-Hszaták 3-0, HFC I-Koszta 3-1, Klauzál-HFC II 1-0, Koszta-Hszaták 2-0, Klauzál-HFC I 1-11, HFC II-Koszta 0-1, Hszaták-Klauzál 4-0, HFC I-HFC II 4-1. Végeredmény: 1. HFC I, 2. Koszta isk., 3. Hszaták Gy. FC, 4. HFC II, 5. Klauzál DSE.

A torna legjobb kapusa: Szűcs Zoltán (Klauzál DSE), gólkirály: Soós Zoltán (HFC) 7 találat. A legjobb Hszaták játékos: Fülöp-Nagy Dávid.

Az Óvódás-Góliátos teremtornát február 18-án, pénteken délután 2 órától a Szent Erzsébet iskolában, a Széchenyi-kupa 2005. (1995-ben születettek részére) február 19-20-án délelőtt fél 9-től a gróf Széchenyi István iskolában rendezik.

Halász Antal

 


 

Éremért játszik a Hungerit
 

2005. február 18.


Két győzelem, egy vereség, továbbjutás a női vízilabda Magyar Kupában, immárom újra Hungerit-Szentes VK néven. Dióhéjban ennyi minden történt vízilabdás lányainkkal az elmúlt hétvégén. Lássuk időrendben, milyen események is zajlottak a ligeti uszodában. Beleon Zsolt, a vízisport klub elnöke beszámolt arról, hogy májusban elfogadták, hogy a Hungerit Rt. nem kívánja támogatni a szentesi női vízilabdacsapatot, ám ennek ellenére azóta is folyamatos kapcsolatban voltak Magyar Józseffel, a cég vezérigazgatójával. A VK vezetősége arról biztosította Magyar urat, hogy rendszeresen tájékoztatják őt az általuk elvégzett munkával kapcsolatban.


Bővebben


 

Sakk diákolimpia
 

2005. február 18.


Február 12-én a Klauzál Gábor Általános Iskolában rendezték meg a diákolimpia Szentes város és környéke sakk döntőjét. 13 csapat nevezett a versenybe (3-4 fős csapatok), köztük Szegvárról és Fábiánsebestyénről is voltak résztvevők. A nagy küzdelemben 50 általános iskolás gyerek vett részt. Az érdekes és izgalmas játszmák nagy odafigyelést igényeltek kicsiktől és nagyoktól egyaránt.

A versenyt levezető bírók dr. Makay Andor, Kőhalminé Forrai Julianna és Kibicher László voltak, akiknek komoly munkát adott a nagy létszámú versenyzőgárda. A következő eredmények születtek:

Alsó tagozatos fiúknál: 1. Klauzál isk. "A" csapata: Korbel Alex, Kiss Sándor, Bodor Benjamin; 2. Klauzál isk. "B" csapata: Iligay Atilla, Balogh Lajos, Gyuricza Ádám, Székely Kornél; 3. Petőfi isk. "A" csapata: Oczella Kornél, Szalaji Renáta, Mészáros Csanád.

Felső tagozatos fiúknál: 1. Klauzál isk.: Kondor Dániel, Bardóczi János, Korbel Dániel, Osváth Viktor, Bistyei Krisztián; 2. Szent Erzsébet isk.: Harsányi Ádám, Roik Ferenc, Kóczán Balázs, Gombos Máté; 3. Koszta isk.: Füsti M. Ádám, Nánási Attila, Répás Máté, Molnár Zoltán, Balogh Dániel. Felső tagozatos lányoknál: 1. Klauzál isk.: Katona Tünde, Sipos Dorina, Horváth Aida; 2. Szent Erzsébet isk.: Sinka Bernadett, Sinka Márta, Bottyán Cintia.

Minden csoportból az első két csapat tovább jut a megyei döntőre, amelyet márciusban Szegeden rendeznek.

Kőhalminé Forrai Julianna

 


 

Szilver
 

2005. február 18.


Hajdúböszörményben február 12-én rendezték meg az év első klubközi táncversenyt, ahol a Szilver TSE táncosai a következő eredményeket érték el. Junior II. tíztánc ranglistán: 2. Nagy Gergő-Borbás Julianna, 3. Szabados Péter-Barna Lilla, 5. Kanyó Balázs-Jutasi Réka. Jun. I. st.: 3. Bódi Dénes-Csányi Nikoletta, E ifj. st. 1., D ifj. lt. 3. Schwartz Péter-Zsíros Gabriella; D ifj. st. 1., C ifj. lt. 3. Török László-Csapi Flóra. Felkészítő tánctanár: Szatmári-Nagy Szilvia.

 


 

Hazai vereség
 

2005. február 18.


Lejátszotta soron következő mérkőzését a Szentesi Spartacus NB II-es sakkcsapata. A 7. fordulóban a szegedi Maróczy SK gárdáját fogadták Nagy Helgáék. Az eredmény: 6,5-5,5 a vendégek javára. Győztesek: Csala Imre, Papp József, Nagy Helga. Döntetlent ért el: Borsi Imre, Palásti Ferenc, Hajdú István, Gera Ferenc, Nagy Géza.

A tabellát 7 forduló után a Köszolg Kiskunhalas vezeti 57 ponttal, a 8. helyezett Szentesi Spartacus SK csapatának 37,5 pontja van a 12-es mezőnyben.

 


 

Dupla tucat
 

2005. február 18.


Huszonnégy gólt lőtt bajnoki mérkőzésen a Legrand-Szentesi VK férfi vízilabdacsapata az elmúlt héten, ami általában elegendő a négy bajnoki pont begyűjtéséhez. Így történt ezúttal is. Juhász Zsolték előbb a hétközi fordulóban, a fővárosban nyertek 12-6-ra, két nappal később pedig hazai környezetben verték hajszál pontosan ilyen eredménnyel az OSC gárdáját. A csütörtöki, Szent István Egyetem elleni derbi a kötelező feladatok kategóriájába tartozott, a szombati OSC elleni találkozó viszont már komolyabb odafigyelést igényelt. Az első két negyed után mindössze egy gól volt a Legrand előnye, a második két játékrészben viszont nyolc gólt lőtt és hármat kapott a Szentes, így végül hatgólos sikerrel zárult a mérkőzés. A találkozón Szebeni, Juhász és Berki két-két, Somogyi, Szabó N. és Kiss I. egy-egy alkalommal volt eredményes. A legtöbb gólt, szám szerint hármat az a Torday Árpád szerezte, aki sérüléséből felépülve egyre jobb formában vízilabdázik. Különösen a második találata volt pazar, egy remek csel után emelt a kapu jobb oldalába.

A mérkőzés után Vidumanszky László elmondta, hogy tervük ötven százaléka már megvalósult, vagyis négy mérkőzésből nyolc pontot kellene begyűjteni. Négy pont már megvan, félúton járnak, jövő héten pedig mindent megtesznek azért, hogy a másik négy is a csapat neve mellé kerüljön a táblázaton.

A hazai 12-6 teljesen más volt, mint a két nappal korábbi győzelem. Az OSC ellen szorosabb mérkőzést várt, de szerencsére játékosai maximálist nyújtva mindent megtettek a sikerért. A Szolnok elleni mérkőzés következik majd február 25-én, erre készülnek gőzerővel, de azt mindenkinek tudnia kell, hogy ez a meccs egyáltalán nem lesz könnyű. A Legrand-Szentes szombati győzelmével továbbra is őrzi hetedik helyét a táblázaton.

H. V.

 


 

Családi események
 

2005. február 18.


Született: Bagi Jánosnak és Maszlag Emmának (Bocskai u. 6.) Gergő, Szilágyi Imrének és Széplaki Anettnek (Szegvár, Dózsa Gy. u. 4.) Réka, Kocsmáros Zsoltnak és Ozsváth Beatrixnak (Csongrád, Tanya 1448.) Lilla Júlia nevű gyermeke.

Házasságkötés nem volt.


Elhunyt: Tarjányi István Lajos (Kisér u. 24.), dr. Szépe György (Bátori u. 9.), Villás Józsefné Abonyi-Tóth Terézia (Munkás u. 89.), Boldizsár Ferenc (Babós u. 9/A), Mag József (Csongrád, Jegenye u. 54/A), Ujvári Andrásné Keller Mária (Csongrád, Kétágú u. 43.), Forgó Imre (Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.), Deák Sándorné Vata Piroska (Csongrád, Csáky Gy. u. 26.).

 


 Vissza a legfrissebb számokhoz