XXXIV. évfolyam 31. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Euroatlanti gondolatok
 Megnyílt a Tiszai nyári egyetem

2003. augusztus 8.


A Hegedűs László Helyőrségi Klub idén 5. alkalommal adott helyet a Tiszai Euroatlanti Nyári Egyetemnek. Amint azt Túri Andreától, az intézmény igazgatójától, a rendezvénysorozat főszervezőjétől előzetesen megtudtuk, öt évvel ezelőtt arra törekedtek, hogy a nyári egyetemmel is segítsék a NATO és az Európai Uniós kommunikációt. Az idei rendezvényen négy témakörben foglalták össze az előadások tematikáját, éspedig: gazdaság és biztonság; integráció és globalizáció; az önkéntes hadsereg; a humánerő gazdálkodása az Európai Unióban. Elkészült egy 30 órás tematika, melyet akkreditációra nyújtottak be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához.


Bővebben


 

Bővül az emlékmű
 

2003. augusztus 8.


A Széchenyi liget kapujánál lévő II. világháborús emlékmű további bővítését tervezi a város. A meglévő emlékműhöz új gránittömböket rögzítenek, melyekre felvésésre kerülnek az újonnan felkutatott áldozatok nevei, többek között a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattára által rendelkezésünkre bocsátott szentesi illetőségű személyek adatai, akik a II. világháború során a keleti hadműveleti területen haltak hősi halált.


Bővebben


 

Tánctábor világbajnokokkal
 

2003. augusztus 8.


Olasz világbajnok párostól tanulhattak a legjobb hazai táncosok a Szilver TSE hagyományos nyári táborában. Vidovics Ferenc felvételén Mirko Gozzoli László Csabával és Szögi Szilviával látható. A táborról szóló írásunkat a hetedik oldalon olvashatják.


 

Több mint húszmillió
 

2003. augusztus 8.


Szentes Város Gondozási Központja májusban öt pályázatot nyújtott be az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumhoz. Szebellédi Anna igazgató tájékoztatása szerint augusztus 1-jén kaptak értesítést arról, hogy négy pályázatukat pozitívan bírálta el a szakminisztérium.


Bővebben


 

Fürdőbővítés
 

2003. augusztus 8.


Az önkormányzat ismét benyújtotta pályázatát a Termál Gyógyfürdő gyógyászati szolgáltatásainak bővítése és humán infrastruktúra fejlesztése érdekében. Az "Egészségmegőrző és Rehabilitációs Központ" témájú pályázat tartalmazza a fürdőépület kiszolgáló és gépészeti rendszerének, valamint a medenceterek felújítását, a gyógyászati részlegek korszerűsítését, és nappali szanatórium kialakítását.


 

Demokrácia és tisztesség
 

2003. augusztus 8.


"Kérdés viszont, hogy van-e tolerancia a hatalmi elitek között, merthogy ez a demokrácia alappillére". Ezt olvasom a jeles magyar bécsi újságírótól, Paul Lendvaitól. Igaza van. Ezt mindenki tudja, mondja, mint régi kisiskolás koromban én is naponta " szavalgattam" az "egyszeregyet". Nézetem szerint azonban van egy " még-kérdésebb" kérdés, s ez így hangzik: a politikai elit tagjai emberek-e annyira, hogy képesek ellenfeleikben is az elemi emberi tisztességet feltételezni, s látványosan elismerni. Mert a toleranciának valamin nyugodnia kell! Ez a valami pedig a másik ember tisztességének kiindulóponttá való tétele.


Bővebben


 

Mácsai Andrásék generációja
 

2003. augusztus 8.


Mácsi András, Mácsai József szíjgyártó és nyeregkészítő mester fia, édesapja Kossuth u. 31. sz. alatti házban lévő műhelyében kezdte a szakma tanulását, gyakorlását. A kisipar gazdasági, politikai vonalon való lehetetlenné tétele után 1950-ben Erdei, Sarkadi bognárok, Gálfi, Pászti, Lábas kovácsok, Mácsai, Kádár, Győri szíjgyártók és még sokan mások megalakították a Mezőgazdasági Kisipari Szövetkezetet a Kossuth u. 19. sz. alatti területen. Emlékezetesek ők, mert már kihalt szakmák képviselői voltak.


Bővebben


 

Az első: Horváth Gyula
 Fejezetek a díszpolgári cím történetéből

2003. augusztus 8.


Képünkön: Horváth Gyula (Vastagh György festménye, 1891.)

A Szentesi Élet legutóbbi számában megjelent "Díszpolgár" c. közleménybe több téves adat is becsúszott, amelyek pontosításra szorulnak. Nem felel meg a valóságnak, hogy a díszpolgári címet 1974-ben adták át először Szentesen, e tekintetben lemaradva a környező nagyobb településektől. A helyes dátum 1881, az első kitüntetett pedig Horváth Gyula. Őt követően - 1933-ig bezárólag - még tízen részesültek a megtisztelő címben, köztük olyan neves személyiségek mint Kossuth Lajos (1887), gróf Apponyi Albert (1905) és gróf Klebelsberg Kuno (1927).


Bővebben


 

Erősödő dandár
 Javítani a hadsereg állományát

2003. augusztus 8.


Nagy Gábor ezredes, a Magyar Haderőreform Bizottság titkárával is találkozhattunk az Euroatlnati Nyári Egyetem előadói között. Az ezredes részt vett a Magyar Honvédség védelmi felülvizsgálatának lebonyolításában, tervezésében. A vele készült interjúban arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen szempontok alapján próbálták a felülvizsgálatot elvégezni.

- Előadásomat is azzal kezdtem, hogy a prágai csúcsértekezletet követően Magyarország körül megváltozott a biztonsági helyzet.


Bővebben


 

Gondolatok
 

2003. augusztus 8.


Aki az "aki, amely, ami"-t nem tudja helyesen használni, az akárhány idegen nyelvet megismerhetett, magyarul nem tud.
s
Óvakodj az olyan emberektől, akik mindenkire, rád is mindig mosolyognak. Számításból teszik. A diplomaták is. De ők abból élnek...


Bővebben


 

Rákóczi-emléktábla
 

2003. augusztus 8.


Szentesen a Szabadidős Sportklub kezdeményezte és a Civil Fórum támogatta azt az elképzelést, hogy emléktáblát készíttessenek a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc tiszteletére. A 300 évvel ezelőtti szabadságharc nyolc évig tartott, nagy tömegeket mozgatott meg és még a mai ember számára is nagy jelentősége és tekintélye van.

Az emléktábla állításának ötlete a sportklub alapszabályából adódik, amelyben benne van a magyarságtudatra, a hazaszeretetre, a nemzet történetének megismerésére való törekvés , különösen a fiatal generációval kapcsolatban.


Bővebben


 

Az adó-visszatérítésről
 Csabai Lászlóné kormánymegbízott

2003. augusztus 8.


A kormány a lakáshitel-szerződésben szerzett jogokon sem most, sem a jövőben nem kíván változtatni. Ezt a szándékát az is bizonyítja, hogy májusban, a kamattámogatás felülvizsgálatakor nem módosította az új, illetve a használt lakás vásárlásához felvehető hitel kamatának mértékét és a futamidőt, sőt: a korábbi 5 év helyett 10 évig garantálja az állami támogatást - írta sajtóközleményében Csabai Lászlóné lakásügyi kormánymegbízott. Mint fogalmazott, ezt augusztus 4-én, a veszprémi sajtótájékoztatón elmondta, és az MTI tudósításában is így szerepel.


Bővebben


 

A roma kisebbség szekere
 

2003. augusztus 8.


Sokunk megdöbbenésére az Országos Cigány Önkormányzat leállt, nem csinál semmit. Stagnál. Jogilag tisztázatlan a fölállás - jelenti ki Faur Zoltán, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat helyi elnöke, aki nem tagadja, Horváth Aladárt ismeri el országos elnökének.

- Számomra ő képviseli a tisztességes, reális politizálást - mondja. - Mellé soroltam magam, így vesztese lettem a mandátumokat illetően. Annak idején az első tizennégy ember közé beválasztottak, politikai ügyvivőként, illetve alelnökként, továbbá a területfejlesztési bizottság alelnökeként tevékenykedtem bő egy hónapig.


Bővebben


 

Vészhelyzetek urai
 Az első tíz között az országban

2003. augusztus 8.


A megújult Rádió Szentesben július 30-án délelőtt a Rádiós Fogadóóra vendége Koszt György a Szentesi Tűzoltóság parancsnoka volt.

Az elmúlt napok nagy viharaiban a szentesi tűzoltók is segítséget nyújtottak Bács-Kiskun megyei kollégáiknak Kecskeméten. A tűzoltóság vonulási rendszere egy RST-vel van szabályozva, ami azt jelenti, hogy az események nagysága határozza meg, hogy milyen erőket vonnak be egy-egy történésnél. Ezek alapján Szentesről egy gépjárműfecskendővel két tűzoltó vonult ki, akik kivették a részüket a szivattyúzásokból és a károk felszámolásából.


Bővebben


 

Közelebb az áhított nyelvvizsgához
 

2003. augusztus 8.


Az angolul tanulók körében egyre népszerűbb az EURO nyelvvizsga, melynek városunkban is működik vizsgaközpontja. A Lingua Nova Nyelviskolában tavaly óta a spanyol nyelv is helyet követelt magának, sőt kiszorított addig népszerűbb nyelveket is. Az eredményes vizsga érdekében néhányan még a nyári hőségben is vállalják a tanulást.

Az EURO a Budapesti International House Nyelviskola angol nyelvvizsga-programja. Fontos jellemzője, hogy nincs külön A (szóbeli) és B (írásbeli) változata, hanem a nyelvi készségeket együtt méri. Az SZTE Idegennyelvi Lektorátusa is a legkomplexebb vizsgaként tartja számon az EURO nyelvvizsgát, - mondja Kozma Andrásné a nyelviskola vezetője.


Bővebben


 

SZIKA tábor
 

2003. augusztus 8.


A címben szereplő rejtélyes szó nem mást takar, mint a Szolnoki Ifjúsági Kerekasztalt, melynek tagjai július 21-től 27-ig a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség magyartési táborközpontjában töltöttek el egy felejthetetlen hetet, már második alkalommal.

A tábor alapvetően szabadidős jellegű volt, de fontos célja volt a kerekasztalosok jövő évi programtervének előremozdítása és ennek érdekében a más ifjúsági szervezetekkel történő tapasztalatcsere is. Így például az orosházi GYIÖK (Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat), a szentesi SZIDÖK (Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat) képviselői mellett a hasonló jellegű szervezet létrehozását fontolgató tiszagyendai fiatalok is részt vettek a táborban.


Bővebben


 

Ki lehet próféta a saját hazájában?
 

2003. augusztus 8.


Valószínűleg kevés embernek kell bemutatni dr. Csíky Lászlót, aki polgári foglakozását tekintve háziorvos, művészként pedig világhírű karikatúra- és portrégrafikus, szobrász. Hivatásait, pályáját tekintve elmondható, hogy az emberekért, hazája hírnevének öregbítéséért tevékenykedik. Ezért is megdöbbentő, hogy őt is sújtja a "próféták" örök problémája.

- Munkássága jelentősebb állomásairól általában értesül szűkebb hazája is, arra kérem mégis, hogy az ön számára legfontosabbakat emelje ki a közelmúltból, és persze beszéljen a közeljövő terveiről is!


Bővebben


 

Lopástól a grafitiig
 

2003. augusztus 8.


Mind gyakrabban érkezik bejelentés a rendőrségre különféle háziállatok eltulajdonításáról. Az igazság az, hogy nehéz földeríteni az ilyen lopásokat. Kivédeni az esetet? Már az is sokat jelentene, ha a gazdáik jobban vigyáznának jószágaikra. Mert valljuk be őszintén, a rendőrség nem azért van, hogy az állatainkat őrizze.

Van azoknak épp' elég bajuk, hallhatjuk gyakorta. Például a hétvégi házakkal. Melyekben gyakran hagynak értékes dolgokat őrizetlenül a polgárok. Így a hobbikertekben, ahová sűrűn lépnek be hívatlan látogatók. A szimatuk pedig kifinomult, egyből kiszúrják az éppen gazda nélkül árválkodó lakokat, bennük a magamutogató drága dolgokat. A terményről, legyen az zöldség vagy gyümölcs, nem is beszélve.


Bővebben


 

Repülőmodellezők
 

2003. augusztus 8.


A Nemzetközi Repülőszövetség (FAI) a 2003-as Szabadonrepülő Modellek Világbajnokságának lebonyolításával a Magyar Modellező Szövetséget bízta meg.

Az elmúlt héten a Kunszentmiklós melletti Kiskunsági Nemzeti Park óriási természetvédelmi területén közel negyven ország modellezői mérték össze tudásukat és modelljeik teljesítményét. Egy epizód, a japán versenyző az elnyomott csikket a nadrágzsebébe tette és elnézést kért, hogy a levegőt szennyezte, de nagyon ideges, ilyenkor kell egy-két slukk...


Bővebben


 

Az első flotta (2)
 

2003. augusztus 8.


Megközelítőleg sem volt elégséges orvosi felszerelés, ruházat, skorbutot megelőző szer és a földműveléshez szükséges szerszám. A zsúfoltság miatt egy extra hajóra is szükség volt; Arthur Phillip, amennyire lehetett, pótolta a hiányokat, mégis csak az elindulás után derült ki, hogy nem volt tartalék egyrészes női ruha. Akkor úgy hívták, hogy "slop", és hogy a haditengerészek elöltöltős muskétái számára elfelejtettek lőport és golyókat vinni. Az előző hiány hamarosan kiderült, az utóbbi hiányról viszont csak Phillip kapitány és néhány legbizalmasabb tisztje tudott.
Mintegy 1500 személy élelmezéséről kellett gondoskodni az út folyamára, azonfelül mintegy 1000 letelepítendő ellátásáról, lehetőleg 2 évre.


Bővebben


 

Hamis rendszámmal a motorostalálkozón
 

2003. augusztus 8.


Súlyos testi sértés miatt indult eljárás egy szentesi férfi ellen, aki a hétvégén - szóváltást követően - úgy megütötte vitapartnerét, hogy annak eltörött az orra.

Egyedi azonosító meghamisítása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, aki motorjára rendszámot készített. A motorostalálkozóra érkező úr járműve sem műszaki vizsgával, sem kötelező felelősségbiztosítással nem rendelkezett, ráadásul a jármű átíratása sem történt meg. Ráadásul a "szelíd motoros" még jogsinak is híján volt...


Bővebben


 

Aktuális növényvédelmi munkák
 

2003. augusztus 8.


Megyénkben az elmúlt időszakban megérkezett a várva-várt csapadék. Mennyisége területenként jelentősen változott, de az eddig lappangó korokozóknak mindenhol megfelelő (kedvező) körülményeket teremtett.

Szántóföldön különösen a napraforgó veszélyeztetett, mivel a tányéron keletkezett sérüléseken keresztül (amit a gyapottok-bagolylepke lárvája okozott) a botrítisz fertőzés indul(t) meg. Sajnos, most már nincs lehetőség hatásos kémiai védekezésre. Az egyetlen megoldást ebben az esetben az érésgyorsítás, desszikálás jelenti.


Bővebben


 

Világbajnokoktól tanultak
 

2003. augusztus 8.


A héten kezdődött a Szilver TSE hagyományos nyári tánctábora, s nem is akárhogyan. A standard táncban világbajnok olasz párostól vehettek leckét a legjobb hazai táncosok.

Évtizedes múltra tekint már vissza a nyári tánctábor Szentesen - tájékoztatott Szatmári Nagy Szilvia, az egyesület vezetője. A nyári szünet alatt is hetente bejártak táncolni a fiatalok, de ez a kéthetes tábor már egy alapozó tréning a versenyekre. Két helyszínen - a Dózsa-házban és a Kiss Bálint Általános Iskolában - készülnek a klub versenyzői. Többek között a szeptember közepén Szentesen rendezendő standard országos bajnokságra, de mindenekelőtt a zánkai diákolimpiára. Az augusztus 24-én kezdődő, hatnapos versenyre szinte mindegyik szilveres pár elutazik. Az edző pedig bizakodik.


Bővebben


 

Czonkov László kárpótlási jegye
 

2003. augusztus 8.


A kárpótolt szülei életútjával kezdi.
Édesapám Czokov Kristóf György, édesapám Bulgáriában született 1898-ban (kilencen voltak testvérek).1913-ban a magyar határon - útlevél nélkül - nem engedték be. Csepel-szigeten kertészkedő bulgárok zsákba bujtatva hozták át. Honfitársaival dolgozott 1930-ig. Ő is, mint a többi bulgár, magyar leányt vett feleségül. Szentes Kishát területén bérelt földön kezdtek kertészkedni.


Bővebben


 

Változás az úszóknál
 

2003. augusztus 8.


Hét év után dr. Sipos Ferenc távozott a Szentesi Úszóklub éléről. Vezető nélkül egy sportegyesület hosszú ideig nem működhet. Az úszóklubon belül elnököt kellett választani, amely Baranyi Imre személyében meg is találta a megfelelő vezetőt.

- Korábban a vízilabdaklubon belül voltam az úszószakág vezetője - mondotta beszélgetésünk kezdetén. Majd így folytatta: - A póló számára az úszás utánpótlásszerepet tölt be, hiszen az úszók közül sokan vízilabdára váltanak. Gyakorlatilag hét évvel ezelőtt vált önállóvá az úszóklub. Borzasztóan jólesett a felkérés, hogy legyek az úszóklub elnöke. Gyakorlatilag két hónappal ezelőtt tértem vissza a sportághoz. Beválasztottak az úszóklub vezetőségébe, s dr. Sipos Ferenc lemondása után engem választottak elnöknek.


Bővebben


 

Némethy ismét költözik
 

2003. augusztus 8.


Közismert, hogy a szentesi Németh László az MTK csapatával aranyérmet nyert a 2002-2003-as NB I-es labdarúgó-bajnokságban. A most kezdődött 2003-2004-es pontvadászatot már nem a kék-fehéreknél folytatja. A Hungária útról Szombathelyre igazolt. Ennek okáról beszélgettünk.

- Önnek még élő szerződése volt az MTK-nál. Annak felbontását Ön kezdeményezte vagy közös megegyezést történt?

- Közös megegyezéssel bontottuk fel mindenféle követelés nélkül. Így ingyen mehettem a korábbi volt egyesületemhez Szombathelyre.


Bővebben


 

Amatőr és profi pólósok az uszodában
 

2003. augusztus 8.


Felkészülési vízilabdatornát rendeztek augusztus 4-5-én a ligeti uszodában. A résztvevő négy csapat: Szentes I. és II-es csapata, az egyiptomi junior, illetve a korábban a helyi gárdában játszó légiós válogatott. Vidovics Ferenc felvételén az utóbbi csapat és a Szentes I. pólósainak összecsapását figyeli a két edző, Tóth Gyula szaktanácsadó és Komlósi János.


Bővebben


 

Családi események
 

2003. augusztus 8.


Született: Lévai Károlynak és Pálfi Teréziának (Magyartés tanya 4.) Dávid, Molnár Tamás Mihálynak és Nagy Erikának (Bajcsy-Zs. u. 13/A) Helga...


Bővebben


 Vissza a legfrissebb számokhoz