XXXIX. évfolyam 30. szám

2007. július 27.

A város idegenforgalma

Dr. Rébeli szerint a tiszai strandra is jobban oda kellene figyelni

A képviselő-testület négy esztendővel ezelőtt tárgyalta a város idegenforgalmi helyzetét. Már az előző koncepcióban is fontos szerepet kapott a sportturizmus, a szálláshelyfejlesztés, a gyógy- és az aktív turizmus, továbbá a falusi-, a konferencia-, és a gasztronómiai turizmus. Az eltelt időszakban többször elhangzott, hogy olyan irányokat kéne találni és megszabni a város számára, amelyek a település adottságainak kihasználását segítenék. Az előterjesztés igyekszik bemutatni a lehetőségeket.

2007. július 27.

Kórházi elbocsátások

A dr. Bugyi István Kórház 87 dolgozóját értesítik augusztus 10-e körül arról, hogy nem foglalkoztatja tovább őket az egészségügyi intézmény. A csoportos létszámcsökkentés folyamata - melylyel a tervek szerint havonta 13-15 millió forintot takaríthatnak meg - csak 2008 májusában fejeződik be. A kórház vezetésének javaslatát a közalkalmazotti tanács is elfogadta, de még a jövő héten is tárgyalnak a témáról, és a szakszervezetek véleményét is kikérik. Az eddig 817 személyt foglalkoztató kórházból most 87 dolgozót küldenek el. Ezeknek közel fele kisegítő munkát végez, vagyis nem a betegágy mellett dolgozik. Azonban szakdolgozóknak, három orvosnak, s több nyugdíjas dolgozónak is felmondanak. Már az is bizonyos, hogy nem érint minden részleget a változás, a sürgősségi betegellátó és az ápolási osztályról nem küldenek el senkit sem.

2007. július 27.

Cseuz lemondott

Már közöltük a megyei közgyűlés döntését az iskolák összevonásával kapcsolatban. A határozat ismert: a gimnázium és a Boros, illetve a Pollák a Zsoldos középiskolák egy irányítás alá kerülnek. Az átszervezést a szentesi fideszes képviselők - Halmai László, Kovács János (nem dr. Kovács Kálmán, miként írtuk) és Vidovicsné Szabó Tünde - megszavazták. Ellene tette le voksát dr. Demeter Attila, Szirbik Imre és Varga Árpád (MSZP).

Akkor Cseuz Lászlót jelölték ki egy évre a gimnázium és a Boros vezetésére. Cseuz azonban július 25-én hivatalosan lemondott vezetői pozíciójáról. Indokai között szerepel, eddig úgy tudta, a gimnázium igazgatója, dr. Bácskainé Fazekas Márta már megkapta a felmentését. Másrészt a megyéről nem tájékoztatták pontosan a rá váró feladatokról. Csupán a pozíció elvállalása után derült ki, hogy mind a négy középiskola gazdasági ügyeinek felügyelete is feladatai közé tartozna. Döntésénél az is közrejátszott, hogy így az olimpiai felkészülésre kevés ideje maradt volna.

2007. július 27.

Az időjárásról jelentjük

Közel két héten át kínozta erőteljesen Magyarország lakosságát az időjárás, pontosabban az úgynevezett kánikula. Olyan hőség és forróság, ami ellen az emberiség nem igazán tud, vagy csak alig-alig képes védekezni. Még akkor sem, ha - hála az Országos Meteorológiai Szolgálat szakértő munkatársainak - volt némi időnk védekezni, hisz napokkal előbb jelezték, hogy mi vár ránk ezekben a hetekben.

2007. július 27.

Kánikula idején

Ebben a rekkenő hőségben még egy pohár friss víz is a megváltódás érzetét tudja kelteni. De hálásak tudunk lenni érte!

Így vagyok én egy-egy váratlanul felkínálkozó gondolattal, szemponttal is. Valósággal felüdülök tőlük, s mindjárt azt képzelem, hogy más is így van vele. Például a mostani kánikulás délutánokon jeles írónknak, Nádas Péternek vagyok hálás azért, hogy legújabb könyvében üdítőnek tűnő gondolatokat is tudott nekem felkínálni, s nyilván másoknak is, akik attól szenvednek, hogy tele van a mai magyar élet botránkoztató értelmetlenségekkel.

2007. július 27.

A pártok első összecsapása

Szentes a kiegyezés idején (1867) II.

Oroszi Miklós országgyűlési képviselő

A kiegyezésre irányuló tapogatózó előtárgyalások egyik sarkalatos pontját képezte a magyar országgyűlés összehívásának kérdése. Báró Eötvös József már 1864 őszén úgy érvelt Schmerling államminiszterhez intézett emlékiratában, hogy az országgyűlés összehívása megteremthetné a "kibontakozás" feltételeit. A bécsi kormánykörökben is uralkodóvá vált az a nézet, hogy a monarchia érdeke megkívánja a magyar országgyűlés összehívását. Ferenc József szintén hajlott ennek elismerésére. 1865. január végén utasította gróf Zichy Hermann kancellárt, hogy dolgozzon ki egy tervezetet az országgyűlés egybehívásának előkészítésére.

2007. július 27.

Új élet egy fiatal gyülekezetben

A keresztyén hiten belül is több gyülekezet képviselteti magát országunkban is. Még akkor is, ha csak az évszázadok vagy évtizedek óta hazánkban is jelen lévő egyházakra gondolunk. Ezek a felekezetek bizonyos dogmatikai tantélekben, s a Biblia Igéinek, passzusainak magyarázatában különböznek egymástól. Egy dolog azonban mindenképp közös a gyülekezeti tagok hitében, mégpedig az egy, igaz Isten tisztelete, a Szentlélek munkájának és a Fiú, Jézus Krisztus szabadításának elismerése és megvallása.

2007. július 27.

Szálló lett a malomból

Évfordulók - 2007.

95 éve, 1912. júl. 21-én Szánthay Ferenc vívómester vezetésével a Szentesi Vívóegylet versenyt rendezett a Tóth József Színházban, amelyen részt vettek a székesfehérvári, hódmezővásárhelyi és kunszentmártoni vívóklubok versenyzői.

90 éve, 1917. júl. 23-án beiktatták tisztségébe dr. Kelemen Bélát, Csongrád vármegye és Szeged új főispánját.

75 éve, 1932. júl. 23-án született Horváth István tanár, volt városi képviselő, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.

160 éve, 1847. július 26-án Szent Anna tiszteletére fölszentelték az új római katolikus templomot. A szertartást Leeb Mátyás plébános végezte. Az építéskor a régi torony újabb emeletet és hagymatagos, késő barokk sisakot kapott. A homlokzatot félköríves ablakokkal képezték ki. A főhomlokzat fülkéiben Szent József és Szent Péter szobra látható, amelyek még az 1767/68-i építési időszakból származhatnak. Az új hajó öt boltszakaszos, szintén félköríves ablakokkal. (Az új templom püspöki fölszentelését Raskoványi Ágoston váci megyés püspök 1853. évi látogatásakor végezte el.)

35 éve, 1972 júliusában a Felszabadulás út (ma Csongrádi út) melletti egykori Krausz-féle malom átépítésével elkészült a Sportszálló épülete, amely 30-40 vendég befogadására volt alkalmas.

Összeállította:
Labádi Lajos

2007. július 27.

Az örök építkező

Rangos kitüntetés gazdaságfejlesztésért

Mészáros Zoltán Budapesten Bartus Páltól vehette át a díjat

A Coop csoport versenyképességének érdekében végzett kimagaslóan eredményes munkájáért "Gróf Károlyi Sándor" Gazdaságfejlesztési nagydíjjal tüntették ki Mészáros Zoltánt, a Hunor Coop Zrt. vezérigazgatóját. Ez a legmagasabb rangú elismerés, amit a Coop rendszerben dolgozó kereskedő kaphat. Az erről szóló oklevelet és plakettet Budapesten Bartus Páltól, az Áfé-szek Országos Szövetségének elnökétől vehette át a szakember.

2007. július 27.

Kerékpárút a Szarvasi útig

Elkészült a költségvetés a kerékpárút Termál tó és Szent László közötti szakaszának kiépítésére. A munkálatokat pályázat útján végeztetné el az önkormányzat. Az egész arról szól, hogy országos főutak mellett 100 százalékos támogatással lehet kerékpárút építésére pályázni. Itt vegyes használatú, járműforgalomnak kitett útszakaszt kell beiktatni. Miként azt Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő elmondta, a megerősítés költségét (közel 10 százalék) az önkormányzatnak kell viselni. Ez által nagyon sok szentesi polgárnak tudnak majd biztonságos közlekedést nyújtani.

A pályázat beadásáról legutóbbi rendkívüli ülésén tárgyalt a képviselő-testület. A témában felszólaló Móra József képviselő kérte, amennyiben lehetőség van rá, akkor szeretné a kerékpárutat kiépítenék a Szarvasi útig. Indoklásként elmondta, sokan járnak dolgozni arra az Árpád Zrt-hez. Ha kipótolnák ezt a 150 métert, és összekötnék a 4401-es jelzésű főúttal, akkor nem kellene kerékpárosoknak a keskeny útszakaszon közlekedni, így biztonságosan el tudnának jutni a Szarvasi Arborétumba.

A képviselő elmondta még, hogy ha nem lesz lehetőség a kiegészítésre, akkor is szükséges lenne a hiányzó útszakaszt az Árpád Zrt-ig kiépíteni, mivel a 45. számú főközlekedési út nagyon keskeny, és mert azon a részen gyakoriak a balesetek.

A polgármester ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják a kiépítés lehetőségét. Ám fontos, hogy a tervezett szakasz készüljön el.

A döntés értelmében a város önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a "Szentes külterületén a 45-ös számú főút mellett közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építését", s a felhívásra benyújtja pályázatát. A kerékpárút összes költsége bruttó 81,9 millió forint, ebből a vegyes használatú út szerkezeti különbözete bruttó 6,9 millió forint. Ez egyben az önkormányzat által biztosítandó önerő. A pályázattal elnyerhető támogatás összege mintegy 72,8 millió forint.

2007. július 27.

Jubilál a Petőfi

A Petőfi Sándor Általános Iskola 1957. szeptember 1-jén indította az első ének-zenei osztályát 29 fővel. Az erre emlékező jubileumi rendezvénysorozat első előadását május végén, az évzáró hangversenyen tartottak. A következő október 20-án, szombaton lesz, melyre várunk mindenkit közös éneklésre, majd baráti beszélgetésre és este jótékonysági bálra a megyeházán. A bevétel egy részét a megjelenő CD kiadására, illetve az évkönyv költségeinek (mely kapható az iskolában) finanszírozására fordítanánk. Továbbá az iskola udvarának szépítésére, pihenő park kialakítására, burkolatcserére, fedett kerékpártároló kialakítására költenénk. Kérjük a korábbi találkozók szervezőit, hogy erre a délutánra szervezzék a programokat. A jelentkezés feltételeit az iskola honlapján és a Szentesi Mozaikon olvashatják.

Dóczi Gáborné
ny. c. igazgató

2007. július 27.

Rendeletmódosítás

A Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 21/1993. (XI. 19.) KT. sz. rendelet 8. § 3-4. bekezdésében az alábbi változás következett be:

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan vonala és az útburkolat közötti közterület tisztántartásáról, a zöldfelület gondozásáról.

Ez alól kivételt képeznek azok a közterületek, amelyeknek a gondozását az önkormányzat által kijelölt intézmény (Városellátó Intézmény) végzi. (rendelet 4. számú melléklete) Erről az Intézmény, a pontos határvonalak megjelölésével a tulajdonosnak írásos értesítést küld.

Az intézmények, kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó-ipari egységek, más elárusítóhelyek, üzletek üzemeltetői, a társasház esetén a társasházi közösség (közös képviselő) az ingatlan előtti járdaszakaszt kötelesek tisztán tartani és a hulladék elszállításáról gondoskodni.

Az intézmények, kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó-ipari egységek, más elárusítóhelyek, üzletek, irodaépületek bejáratai előtt az üzemeltető a teljes nyitvatartási idő alatt köteles hulladékgyűjtő edényt kihelyezni és annak szükség szerinti ürítéséről gondoskodni.

A négynél több lakást tartalmazó társasházak esetében a bejáratánál a társasházi közösség (közös képviselő) köteles hulladéktartó edényt kihelyezni és annak ürítéséről gondoskodni.

A hulladékgyűjtő edénynek elkülönített módon tartalmaznia kell cigarettavég elhelyezésére alkalmas részt. A kihelyezett hulladékgyűjtő edény feleljen meg a köztéri utcabútorokra vonatkozó önkormányzati album előírásainak. Az album megtekinthető Szentes hivatalos honlapján a www.szentes.hu oldalon, illetve a Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályán.

A rendelet betartását a város közterület felügyelete ellenőrizni fogja.

Dr. Sztantics Csaba
Szentes Város Jegyzője

2007. július 27.

Közelebb a városhoz

Móróné Tulipán Edit nyerte az időszaki választásokat július 22-én a 14-es választókerületben. A Fidesz-KDNP képviselője végzettségét tekintve mérlegképes könyvelő, pénzügyi területen dolgozik a fábiánse-bestyéni mezőgazdasági cégnél. Férjegyezett, egy gyermek édesanyja.

Aktivistaként két év óta vesz részt a párt munkájában. 2006. októberétől az önkormányzat mellett működő pénzügyi bizottság külsős tagja. Mint mondja a párttal kölcsönösen találtak egymásra.

2007. július 27.

Színészsorsok

Idén már több színész hagyott itt bennünket, legutóbb Darvas Iván 82 évesen, de előtte Szakácsi Sándor, Kaszás Attila, 50 év körüli korban. Védtük-e őket, fogtuk-e a kezüket? Hagytuk, hogy mindkét végén égessék a gyertyát! Az egyik legnépszerűbb média, a tv adott-e nekik színészi szerepeket, vagy csak a "ripacskodás" jutott valamelyik beszélgető-műsorban? Csak most, haláluk után foglalkoznak velük, pedig ". nem a sírjukra kell száz virág."

2007. július 27.

Barcelonától Pekingig

Kerékpárral az olimpiákra

(Második, befejező rész)

Na már most, ha az ember négy olimpiát teljesít, bizonyosra vehető, hogy már az ötödik is ott él az álmaiban. 2008-ban Pekingben találkoznak a világ legjobbjai. Cseuz László kiszámolta, a kínai főváros szárazföldön közel 12 ezer kilométerre van Szentestől. Elhatározta, nem megy Oroszországon, Mongólián keresztül, mivel az utak bizonytalanok, nem lehet tudni, milyenek a közlekedési lehetőségek, hány vízumot kell kérni, és azt megadják-e neki egyáltalán. Inkább végigkerekezik Európán egészen Lisszabonig (azért választotta ezt az utat, mert ott még nem járt), onnan átrepül az Atlanti óceánon New Yorkba, majd keresztülbiciklizik az amerikai földrészen Vancouverig. Onnan átrepül a Csendes óceánon Sanghajba, majd felkerekezik Pekingbe.

2007. július 27.

Testvérnek lenni

Tisztelt Mód László Úr!

Elnézést kell kérnem az önnek felháborodást okozó cikkem egyes megjegyzésiért. Elolvasva újra irományomat, van egy zárójeles megjegyzés ami sértő lehet önre nézve. Tudjuk mindketten, hogy volt egy több évvel ezelőtti beszélgetésünk hármasban az Újszentesi református pappal. Akkor azt a következtetést vontam le, ön is a Mesterségek háza létrehozásában segítkezik. A ház, ami a két testvérváros közötti híd szerepét hivatott betölteni és amire EU-s pénzt kapott a város (Szentesi élet több cikke). Elnézést még egyszer, mert nem tudtam, hogy ön önzetlenül saját költségén végzi e munkát. (Most pedig feltehetném a kérdést ki a valódi megbízott, és nem végzi el dolgát, de nem merem.)

2007. július 27.

Szépkiejtésből az elsők között

Kivételesen tehetséges diáknak számít a nyelvi és irodalmi szövegek előadásában a Szent Erzsébet Katolikus Általános iskola végzős diákja, Spitzer Jenő. Az általános iskolai évek befejezése után azonban mégsem a Horváth Mihály Gimnázium drámai tagozatán folytatja tanulmányait, hanem a szegedi kéttannyelvű SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban, ahol a magyar-francia specializációt választotta.

2007. július 27.

Kiállítás születésnapra

Bugyi Istvánné családja körében

Az Árkád Galériában az első kiállítás nyílt hagyományos kézimunkákból. A Kossuth téri kiállítóhely jellemzően kortárs festők alkotásairól ismert. Most az átalakítás után mégis helybeli amatőr alkotó, Bugyi Istvánné kézimunkáival rendezték be, melyek a hónap végéig, vagyis jövő keddig még megtekinthetők.

Újdonság ez a tárlat Bugyi Istvánné életében is, ugyanis ez az első bemutatkozása munkáival. Most is csak jó ismerőse, Török Imréné, a Tokácsli-kör vezetője, s a családja unszolására szánta rá magát, ajándékként véve a kiállítást 68. születésnapjára. A megnyitó is bensőséges hangulatú volt, kisebbik unokája, Polyák Norbert ajánlotta a közönség figyelmébe a nagymama kezéből kikerült régi és viszonylag újabb szekrénydíszeket, terítőket. Környezete számára rejtély, hogy agyondolgozott kezeivel miként képes ilyen remekeket létrehozni. Bözsike néni elmeséli: még az iskolában ismerkedett meg a kézimunkázás alapjaival, hiszen tantárgy volt. Főleg télen születnek az újabb remekek, olyankor behúzódik, tesz a tűzre, s munkálkodik serényen. Gyakorta álmatlan éjszakáit tölti kézimunkázással, nem véletlenül fogalmaz úgy, hogy ez élteti. Kiesebbeknél egy hét, nagyobbaknál 2-3 hét alatt varrja ki az "elődrukkolt" mintát. Fel is szaporodott a sok terítő, a kiállítás anyaga csak mintegy negyedrésze az összes munkájának. A tárlaton tarkán sorakoznak a munkái: fehér, sárga, kék, fekete alapokon a fonalak kavalkádja virít, de vegyes a fajtájuk is, van köztük szomorú pamukos, szomorú kalocsai és 32 motringfonállal készült is. Biztosan nem hibátlanok, mondja, de ez volt az álma. ". naív bárányfelhő, ennivalóan vattacukros" - írta egy szemlélő a vendégkönyvbe. Bözsike néni a lakását velük díszíti, ajándékba is adja. Új mintákat Berezvai Lászlóné tervez számára. A családban már nemigen lesz folytatója a kézimunkázásnak, de ő még folytatná: megígérte Szemerédi Endrénének, hogy elmegy a vezetésével ősszel induló kézimunka szakkörbe, s újabb kiállításra is rá lehet már beszélni.

D. J.

2007. július 27.

Egy pálya életképei

Szekeres Adrien énekelt és mesélt is

A tanár úrnak köszönheti pályája indulását

Múlt szombat este a megyeháza udvarára látogató közönség egy törékeny, gyönyörű hangú, kiforrott stílusú, közkedvelt énekesnő unplugged koncertjének részesévé válhatott. Egy olyan előadás hallgatójává, s néha szereplőjévé is, mely bizonyította, hogy nem véletlenül választották meg Szekeres Adrient 1999-ben az "Év énekesnőjének", s nem hiába ítélték neki oda többek között az eMeRTon díjat.

2007. július 27.

Titokzatos harminchat óra

Mi történt abban a meghatározó harminchat órában Csucsán? Hogyan lett ott Boncza Bertából Csinszka? Miért idegenkednek a ma élő hölgyek Csinszkától, esetleg a Csinszka-jelenségtől? Mindenesetre novellájában Rágyánszky Sándor hódolatáról biztosítja hősnőjét.

2007. július 27.

Hiszékenység vámszedői

Szegváron kapták el az ittas vezetőt gépkocsival, aki egyébként szentesi, és az eljárás során mindvégig hozzátartozója adatait használta. Nem sokáig. Létezik egy közmondás: a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Esetünkben tisztázódott, hogy az illető nem az, akinek tartja magát: a testvére adatait diktálta be. Miért tette? Kiderült, már eltiltás hatálya alatt állt, most ittas volt, jobbnak látta hát, ha más "bőrébe bújik", úgy volt vele, hogy majd a testvérét büntetik meg, nem őt. Saját testvérét bűnkövetéssel vádolta meg, mivel az okiratokat az ő nevében írta alá. Ellene ittas vezetés miatt hamarosan befejeződik a gyorsított eljárás. Azon felül hat rendbeli közokirat hamisítás, valamint hamis vád büntette miatt indul ellene eljárás. Cselekedetéért akár 3 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

2007. július 27.

Tóni bácsi grillkonyhája

  • Zöldfűszeres pulykamell
  • Meggyes szelet
2007. július 27.

Senior Eb

A törökországi Eb-re - melyen 12 ország 40 csapata vett részt - mindössze nyolc játékossal érkező szentesiek remekül helytállva, az értékes második helyet szerezték meg az 50 év feletti kategóriában. Különösen értékes eredmény a döntőbe jutásért vívott mérkőzésen a moszkvaiak elleni 6-4-es győzelem. Az ellenfél csapatában négy olimpiai bajnok (1972. München, 1980. Moszkva) és több világbajnok is szerepelt. Az Eb-t végül az 1976-os montreáli olimpián harmadik holland válogatottra épülő Den Robben csapata nyerte a hatodik mérkőzésén már kissé fáradtan játszó szentesiek ellen. Az Eb végeredménye: 1. Den Robben (holland), 2. Szentesi Senior, 3. WP Moszkva (orosz), 4. LVOV (ukrán), 5. PSV Eit-hoven (holland), Kalev Tallin (észt)

2007. július 27.

Úszónapok Kecskeméten

Első alkalommal rendezték meg a kecskeméti fedett uszodában és a szabadidőközpontban az uszodai és nyílt vízi számokat is tartalmazó verseny. A Szentesi Delfin ESC versenyzőinek eredménye:

dr. Bakacsi Gyula: 200 gyors, 50 mell, 100 hát, 50 gyors, 100 mell, 200 hát 1. Balázsné Lukátsy Kati: 50 mel, 100 mell 1., 200 vegyes, 200 hát 2., 100 hát, 50 gyors 3., Melkuhn Dezső. 100 mell, 100 pille 1., 200 hát 2., Kelő Sára: 100 hát 1., 200 gyors 2., Melkuhn Dezső elindult az 5000 méteres nyílt vízi úszáson is, de eredményt nem hirdettek.

2007. július 27.

Edzőtáboroztak

Egy hetes edzőtábort tartott helyi és vidéki versenyzőknek a szentesi Oyama Dojo Sportegyesület. A július 23-án, hétfőn kezdődött táborban nemcsak a napi edzésekkel hanem egy éjszakai edzéssel is fejlesztették a sportolók kitartását és tűröképességét. A foglalkozásokat Brezovai Sándor sensei tartotta, de egy külföldi, sihan - a senseinél magasabb - fokozattal rendelkező mestert is részt vett az oktatásban. Az edzőtábor öv- és dan- vizsgákkal zárul.

2007. július 27.

Ketrecharc a menhelyen

Ne így szabaduljunk meg a kutyánktól!

Egyre szaporodik a Téglagyári úti kutyamenhely lakóinak száma, sokan döntenek úgy, megválnak házőrzőiktől. Sajnos, nem mindenki választ humánus megoldást. Sokkoló történetet is megosztottak lapunkkal a menhely munkatársai.

2007. július 27.

Útban a Balaton felé

A St. Jupát SE csapattagjai már a Balaton környékén kerekeznek. Július 25-i hanganyagukból megtudtuk, hogy szerdán az általuk biciklivel feltérképezett tájra is visszatért a nyár. Szinte zavartalan napsütés és meleg jellemezte a napot, élénk észak-nyugati széllel. Terveiknek megfelelően megkerülték a Fertő-tavat, jelentős küzdelmeket vívva a széllel, vagy épp kihasználva segítségét. A kör közben meglátogattak egy-két kikötőt és strandot is, illetve a kitáblázott és felfestett B10-es kerékpárút jelzésein haladva a partközeli településeken is áthaladtak, szétnéztek.

Majd a partszakasz elhagyása után a Balaton irányába fordultak. Aznap délután még Nagycenkre tettek némi kitérőt a látványosságok kedvéért. A nap végén tábort egy, a főúttól nem messze lévő kaszálón állítottak. Csütörtökön pedig a Balaton dél-nyugati sarkának elérése volt a cél.

Az úton lévőkről napi frissítéssel található információ a St. Jupát honlapon (www.jupat.hu).

Támogatók: Szentes Város Önkormányzata, NCA, Szja 1 % felajánlók, Dan-Aqua Öntözéstechnikai Kft., KVÍZ-2000 Bt., Linea-H Bt., Agroteam '97. Bt., Herba-Mix Kft., Gumiabroncs '96. Kft., Metal-Com-R Távközléstechnikai Kft., Beleon és Társa Kft., ITV Szentes Kft., Royal 03 Bt. (Pont büfé), Csavarker Kft.

(X)

A sportegyesület kerékpárosai július 29-én, vasárnap 17 órakor érkeznek a Dózsa házhoz.

2007. július 27.

Teke kupák futószalagon

A szentesi tekéseknél a bajnokságok végeztével nincs megállás. Különféle kupákon szerepelnek az amatőrök és az igazolt versenyzők. Ezeken a kupákon elért eredményekről tartott beszámolót Kardos Mihály, a Szentesi Vasutas Tekézők Egyesületének mindenese.

- Kezdjük a történéseket időrendi sorrendben - mondja Kardos Mihály. Június elején Budapesten rendezték meg az amatőr tekézők Európa Kupáját, ahol 171 versenyző vett részt, s közöttük 42 nő is megmutatta hogyan kell a bábukat dönteni. A gyengébbik nem képviselői között az SZVTE két amatőr női versenyzője is megmérettette magát. Nagyszerű szentesi siker született: Kozma Andrásné 425 fával a dobogó legmagasabb fokára állt. (Ugyancsak ő kapta a legjobb női telizőnek (minden gurítás után felállítják a bábukat) járó különdíjat is. A másik női versenyző Molnár Jánosné a 11. helyet szerezte meg. A szentesiek mix csapata (férfiak és nők) két fával maradt el az aranyéremtől, de az ezüstérem is szépen csillog.

Az elmúlt hét végén hazai terepen 9. alkalommal rendezték meg a Vasutas-napi nyílt Vasutas teke kupát, ahol 105 versenyző indult (amatőr és igazolt). Az esemény rangját emelte, hogy két szegedi szuperligás tekés is indult a férfiak mezőnyében - sorolta a Kurca-parti tekések eredményét Kardos Mihály. Az igazolt csapatok között a Szentesi Tekézők Egyesületének első csapata bronzérmet szerzett, az egyik játékos egyéniben szintén harmadik helyen végzett. Amatőr csapatversenyben nem értek el eredményt. Az amatőr nőknél Kozma Andrásné 2., Molnár Jánosné 4. helyen végzett.

Kardos elmondta még, hogy ezeket a versenyeket azért szervezik, hogy az amatőrök és az igazolt versenyzők összemérjék tudásukat, s így népszerűsítsék a tekét, illetve bebizonyítsák, van létjogosultsága a sportágnak.

D. V. Z.

2007. július 27.

Spanyol csigák

A spanyol csiga az Ibériai-félszigetről származik, az 1990-es évek elejére északon elérte Skandináviát, keleten Ausztriát. Színe a vöröstől a barnáig és feketéig változhat. A szúrós, büdös növényeken kívül minden zöldet lerágnak, ráadásul májustól egészen a fagy beálltáig pusztítanak.

2007. július 27.

Családi események

Született: Czesznak Györgynek és Halmai Editnek (Vekerháti tanya 3.) Dávidnak, Staba-recz Mihálynak és Kállai Arankának (Honvéd u. 17.) Ádám, Mihály Györgynek és Halász Tündének (Esze T. u. 1.) Krisztián, Mácsai Ákosnak és Gulyás Szilviának (Deák F. u. 42.) Juliána, Horváth Károly Józsefnek és Nagy Erzsébetnek (Csongrád, Arany J. u.1.) Hunor, Blaskovics Józsefnek és Deák Orsolyának (Felgyő, III. ker. Tanya 71.) Eliána, Szivák Zoltánnak és Herczeg Tündének (Csongrád, Orgona u. 8.) Botond Bálint nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Seres Krisztián (Csongrád, Mikszáth K. u. 5.) és Sánta Zsanett Irén (Kossuth L. u. 19.), Fébert Zoltán (Nagyhegyszéli út 49.) és Jutasi Andrea (Arany J. u. 28.), Katona Norbert Sándor (Bercsényi u. 131.) és Baranyai Mariann (Klauzál u. 8. A.), Kovács Gábor (Somogyszil, Szabadság u. 80.) és Dancsik Magdolna (Nagy F. u. 1.), Rekettyés László és Budai Tímea (Szent I. herceg u. 5.).

Elhunyt: Vecseri Lajos Imre (Báthori u. 27/A.), dr. Bubla László (Deák F. u. 7.), Faragó Bálintné Kiss Mária (Farkas A. u. 12.), Rozsi Istvánné Varga Julianna Anna (Sima F. u. 6-10.), fehér sándor (Bajcsy-Zs. u. 2.), Aradi Mihály (Dózsa Gy. u. 19.), Ráfael Péter Óbester telep 5.), Nagyistók Mihály (Csongrád, Gyóni G. u. 14.), Atkári Jenőné Nagy Rózsa (Csongrád, Bajza u. 1.).