XLII. évfolyam 43. szám

2010. október 29.

Tartja fejlődési tempóját a Legrand Zrt.

A külvilág gazdasági szorítása ellenére

A válságban is megtalálták az új lehetőségeketA régi és főleg az új lakóházakat és a más célú épületeket nem is tudjuk elképzelni villamos szerelvények nélkül. Jogosan felmerül az a kérdés, hogy a magyar építőipar időleges visszaesése – az általános gazdasági helyzeten belül – hogyan érinti a dologban nagyon is érdekelt Legrand Zrt. szentesi gyárának lehetőségeit a hazai piacon, és közvetve termékeinek exportját. Erről és más aktuális fejleményekről nyilatkozik Károlyi László vezérigazgató.

2010. október 29.

A Népművészet Ifjú Mestere

Alkotásban és oktatásban egyaránt jeleskedő, kimagasló pályafutással rendelkező, 35 év alatti művészeket tüntetnek ki évről-évre a Népművészet Ifjú Mestere-díjjal. Idén először Szentesre került a rangos díjak egyikéből: Kádár Barbara fazekas október 22-én vette át Szőcs Géza államtitkártól a Néprajzi Múzeumban. A Hegedűs László Helyőrségi Klubban az egykor Bese László által indított műhelyben vezeti a Kis gölöncsér klubot a fiatal fazekas, akinek a cím elnyeréséhez be kellett nyújtania egy dolgozatot (tárgya a szentesi feketekerámia), szakmai önéletrajzot, valamint egy 5 darabból álló edénykészletet, melyen bemutatta a helybeli forma-és mintavilágot.

2010. október 29.

Minden csak most kezdődik

Fivérek: hogyan tovább a Megasztár után?

A Megasztár című műsor 5. szériájától legutóbb a Csongrádot és Szentest egyaránt képviselő Fivérek zenekar kényszerült búcsúzni, de nincs okuk az elkeseredésre. Egyrészt, mert a három gitáros testvér, Seres Antal, Róbert és Krisztián Szólik Tibor dobossal és Jámbor Béla basszusgitárossal az Év zenekarának bizonyultak, másrészt azt a fergeteges hangulatot, amit a tehetségkutató műsor arénájában teremtettek, ha minden jól megy, a továbbiakban más koncertszínpadokon is megteremthetik, szerte az országban.

2010. október 29.

Ősz, halottak napja

"Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldell a nyárfa az ablak előtt, de látod amott a téli világot, már hó takará el a bérci tetőt"– kezdi Petőfi gyönyörű versét az elmúlásról. Hát igen, megint itt az ősz, a november, úgy, hogy tavasz és igazi nyár szinte nem is volt, és eddig az ősz is csak a borongós arcát mutatta meg nekünk. Októberben szinte alig volt napsütés, a végére talán kapunk egy kicsit az őszi napból. Ez már csak egy kicsit melenget, mégis mennyire jó. Igaz, a pulóvert, kiskabátot már nem lehet levenni, de azért a szürke napok után feltölt, és talán erőt ad az előttünk álló szürkeséghez is.

2010. október 29.

Az elsősegélynyújtás megszervezése

Nyolcvan éve alakult a Szentesi Önkéntes Mentőegylet

Korabeli mentőeszközökMár a XIX. század második felében igény mutatkozott a mentőintézmények iránt, amelyek célja: baleseteknél, sérüléseknél, hirtelen támadt megbetegedéseknél segítséget nyújtani az orvos megérkezéséig. A hatáskörükbe tartozott a nagyobb népcsoportosulásoknál, ünnepélyeknél, felvonulásoknál a higiéniai intézkedések megtétele, vagyis gondoskodni arról, hogy az ilyenkor esetleg előforduló tömeges katasztrófáknál megfelelő mennyiségű felszerelés legyen készenlétben. Törvényhozásunk az 1876: XIV. tc. megalkotásával ennek megszervezését a városok és községek elöljáróságaira ruházta. A törvénynek több évtized alatt sem sikerült érvényt szerezni.

2010. október 29.

Hivatalába iktatták az első római katolikus plébánost

Évfordulónaptár – 2010.

135 éve, 1875. október 24-én a céheket megszüntető 1872: VIII. tc. rendelkezései alapján megtartotta alakuló közgyűlését az iparos szakmákat összefogó Szentesi Általános Ipartársulat.

290 éve, 1720. október 25-én a Harruckern János György által kért birtokok átadása megtörtént, de a magyar jogszokásoknak megfelelő beiktatási szertartásra csak három évvel később került sor. A környék új földesura nagy eréllyel igyekezett a birtokába jutott óriási pusztaságot értékükben növelni, a területet benépesíteni. A többi településhez hasonlóan Szentes is ennek köszönhette felvirágzását, valódi várossá válását.

2010. október 29.

Szerdán kezdődik a lomtalanítás

A lomtalanítás keretében az érintett városrészben a kijelölt napokon reggel 7 órától helyezhetik ki a lakosok a feleslegessé vált használati tárgyakat, bútorokat és háztartási eszközöket az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon. Nem tartozik a lomtalanítás körébe, és nem szállítják el a földet, a törmeléket, a salakot, a trágyát, a szalmát, a fóliát, a veszélyes hulladékokat, a gumiabroncsot, a heti szemétszállításba tartozó háztartási szemetet és az elektronikai készülékeket. A lom elszállítása csak egyszer, a megjelölt napon, fennakadás esetén a következő napon történik.

2010. október 29.

Ünnepek sodrában

A Koszta iskola diákjai is szerepeltek a megyeházán tartott ünnepélyenSzirmok, virágok, koszorúk. 2010. október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. évfordulóján a dicsőséges napokra emlékezünk. Az ünnep előtti estén a Fidesz-KDNP koszorúzott. Szombaton délután a Jobbik Magyarországért Mozgalom emlékezett meg 56-ról, aznap délelőtt az önkormányzat, az MSZP a társadalmi és civil szervezetek, valamint a polgárok helyezték el a megemlékezés koszorúit. Ünnepelt a város.

A megyeházi rendezvényen Szirbik Imre polgármester szólt arról, hogy sokan és sokféleképpen beszélnek 1956-ról. Egy dologban azonban egyetértenek: azokban a történelemfordító napokban eggyé forrt a nemzet. Tisztelettel emlékezhetünk apáinkra, nagyapáinkra, hogy Szentesen voltak olyan higgadtak, bölcsek, egymást tisztelők, az indulatokat visszafogók, hogy mára 1956 októbere számunkra nem a gyász, hanem a felemelt fők ünnepe lehessen – mondta a polgármester.

A városi ünnepség szónoka, prof. dr. Homoki Nagy Mária volt.

– Ahhoz a nemzedékhez tartozom, akiknek 1956 októbere már történelem. A szüleim viszont átélték. Köszönöm nekik, hogy mindent elmondtak a forradalomról – mondta. – 56-ról sokan, sok mindent szoktak mondani. Engedjék meg nekem, hogy két gondolatot idézzek, amit soha nem szabad elfelejteni. A magyar nemzetnek mindig emlékezni kell arra, hogy 56 októberének gyönyörűséges napjaiban összefogott a nép. A nemzet soha nem volt olyan egységes, mint akkor. Nem nézték, ki honnan jön, ki a jobboldali és ki a baloldali, ki a munkás és ki a gyáros. Egységben léptek fel a szabadságért.

Miért zengnek a fentebb említett szavak napok multával is e sorok írójának fülébe? Miért is íródnak le szinte ugyanazok a mondatok a két beszédből? A válasz – a szónokokat idézve – nagyon is egyszerű: ők egységről beszéltek. A magyar nép egységéről. Arról, hogy 1956. október 23-án együtt volt a nemzet!

1956 októbere, a gyönyörűséges forradalom és szabadságharc legyen példa arra, hogy itt, Szentesen is végre tudjunk együtt, egységben ünnepelni!

Lovas József

2010. október 29.

A Jobbik főhajtása

A Jobbikosok szerint a mai fiataloknak ismerni kell az igazságot '56-rólA Jobbik szentesi szervezete is megemlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről és hőseiről. Mint október 23-án délután a mozgalom helyi elnöke, Bocskay Csaba elmondta, eredetileg hatástalanított fegyverrel szerettek volna tisztelegni a református nagytemplom kopjafáknál, hiszen '56 hősei is fegyverrel harcoltak az elnyomók ellen.

A főhajtás mellett ezzel a szentesi Jobbik jelezni akarta a hatalomnak, ha elfordulnak az '56-os eszméktől, arra a nép reagálni fog, hangzott az elnöktől, aki nyíltan kijelentette: ezentúl sem fognak együtt koszorúzni a városvezetéssel.

A Jobbik alelnökei is szót kértek a megemlékezésen. Előbb Túri András arról beszélt, hogy '56-tal kapcsolatban ma még mindig hazudnak nekünk. Hogy vállalják fel a mai fiatalok, ha nem ismerik az igazságot? – tette fel a kérdést az alelnök. Évtizedekig beszélni sem lehetett erről, ma pedig az ő generációjuk nyílt sisakkal harcolhat a bolsevizmus ellen, jelentette ki.

Pataki János véleménye szerint az idén a politikában történt változás annak köszönhető, hogy négy éve kimentek az utcára, vállalva annak következményeit.

Szó esett arról, hogy a Jobbik képviselőt tudott juttatni a képviselő-testületbe Szabó Zoltán személyében, aki Horthy Miklós hazaszeretetére emlékezett az eseményen.

Október 24-én a Szeder-temetőben Ambruzs József '56-os mosonmagyaróvári parancsnok sírjánál koszorúztak, az ünnepi rendezvényen is jelen lévő Olasz József nemzetőr dandártábornok fővédnökletével.

2010. október 29.

Hazugság és félelem nélkül

Soha nem álhattunk itt olyan tisztán, mint most - mondta Pálffy IstvánA szabadság napját nem elég megkoszorúzni, hanem felszabadulva kell emlékezni rá hazugság és félelem nélkül. A szabadság napja a magyar emberekről szól, október 23-a attól válik nemzeti ünnepünkké, ha a nemzet valóban ünnepli – jelentette ki Pálffy István országgyűlési képviselő a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt október 22-i koszorúzási ünnepségén.

A KDNP képviselője beszédében kijelentette: 54 év telt el az óta, de soha nem állhattunk az 56-os hősök emléke előtt olyan tisztán, mint most. Mára beérett a forradalom, hangsúlyozta. Az elmúlt hónapokban új, reményteli és cselekedetekkel teli korszakot nyitott Magyarország, amely méltó a forradalom elveihez. 1956 és 2010 üzenete egyértelmű: valósuljon végre meg a nemzeti demokrácia Magyarországon. Most esély van arra, hogy 56 hasonló céljai, a nemzeti elkötelezettség és demokratikus törekvés erősítsék egymást. A szónok felidézte az elmúlt évtizedeket, azt az időt, amikor tiltott volt a forradalom és szabadságharc dicső napját, október 23-át ünnepelni. De amikor végre szabad lett ünnepelni, akkor sem tudott vele mit kezdeni az állam, s különösen nem tudtak vele mit kezdeni a posztkommunista kormányok. És mivel nem tudtak tiszta szívből ünnepelni, ezért a forradalom távoli maradt az emberek számára is. Az elnyomók örökösei nem akarták megmutatni 1956. valóságát, hiszen saját magukat leplezték volna le – hívta fel a figyelmet, s haj-tott fejet az 56-os hősök emlékét őrző kopjafánál Pálffy István.

(l.j.)

2010. október 29.

Konkrét vásárlási szándékkal zárult a road show

Szentesen érdemes beruházni

Ez a "Road-Show" nem egy klasszikus értelemben vett, sztárokkal, koncertekkel, tűzijátékkal, sramlival, kolbásszal és sörrel megtűzdelt rendezvénysorozat volt. Azon törekvések záróakkordja, melyen a jövőt tervező szentesi emberek munkájuk gyümölcsét mutatják be azért, hogy láthassuk: "Szentesen érdemes beruházni" . Így gondolta ezt az a vállalkozás is, amely október 8-án benyújtotta szándékát, hogy a Vállalkozói Faluban területet vásároljon és ott fejlesztést hajtson végre.

A pályázatok, fejlesztések célja az volt, hogy a helyi, egyéni-, mikro-, kis-, közép – s az időközben magukat, a szó klasszikus értelmében nagy vállalkozássá kinövő – vállalkozások jobb, komfortosabb körülmények között kezdhessenek bele a munkába és fejlődhessenek tovább. Szentes eddig több mint 300 millió forintos támogatásával jött létre a Vállalkozói Falu, megújult az úgynevezett Északi zóna infrastrukturális hálózata, s tavasszal belefoghatnak egy, az önkormányzati tulajdonban lévő, bérelhető csarnok építésébe is a Déli zónában. Ezzel azon kisvállalkozások piaci helytállását hivatottak elősegíteni, amelyeknek nincs elegendő tőkéjük saját üzemcsarnok kialakítására. A legújabb, pályázaton elért sikerként könyvelhető el az Északi zóna közvilágításának a kiépítése, ami szintén jelentős előrelépésnek számít. A város azon törekvéséről sem mondott le, hogy a Keleti Energia zónában (a 451-es úttól keletre található területet) egy biomassza erőművet hozzon létre. Ennek érdekében szintén munkálatok folytak: kiépült a szennyvíz és a vízhálózat. Ez a biomassza kiserőmű kedvezményes áron, helyben előállított, ezáltal olcsóbb energiát biztosítana a helyi vállalkozásoknak, a városnak; nem utolsó sorban munkahelyeket teremtene a térség lakosságának.

Az Új Széchenyi-terv kedvezőbb lehetőségeinek és a város vállalkozásfejlesztési tevékenységének – például az azonnali, szakmai segítségen túl az önkormányzat által biztosított kamatmentes hitellehetőségig – köszönhetően egyre többen érdeklődnek az Szentes Ipari Park iránt. A vállalkozások száma nő – mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, hogy a 2007-es iparűzési adót meghaladta a 2009-es. Beértek a piaci igények: a tervezés párhuzamban halad az infrastruktúra fejlesztésével.

2010. október 29.

Körültekintően kell gombát szedni

Az esős, nem túl meleg idő – mint most az ősz – a vadon termő étkezési gombák fejlődésének egyik alapeleme. Tóth Sándorné, a kertbarát-kör egyik vezetőségi tagja elmondta, hogy Szentesen és környékén elsősorban a réteken, gátoldalakban, legelőkön lehet gombát találni. Erre viszonylag kevés olyan erdő van, ahol sok ehető fajta található, de azért előfordulnak itt is nyárfások, akácosok. Ezek tönkjein megnő a laskagomba. A csiperkefélék szeretik a tápanyagban dús talajt, a nedvességet, de a meleg és száraz időt nem. A szegfűgomba még a szikes talajon is megterem. Vannak olyan fajták, amelyek még a téli időszakban is megteremnek, de jellemzően a csapadékos őszi-tavaszi időszak kedvez ennek a növénynek.

2010. október 29.

Negyvenéves a Zsoldos

A képzés fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet

Kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola. Az október 21-i nyitóünnepségen felavatták és megszentelték az iskola zászlaját, megkoszorúzták Zsoldos Ferenc emléktábláját.

Pintér Etelka, az iskola igazgatója kihangsúlyozta, ez ugyan nem 50, 100, vagy 150 éves évforduló, azonban az iskola ezzel a rendezvénysorozattal is igyekszik a figyelmet felhívni a képzés fontosságára. Az oktatásban az elmúlt 1-1,5 évtizedben bekövetkezett negatív változások miatt hamarosan nem lesznek szakmához értő, kétkezi munkát végző emberek. A négy évtizede működő iskola minden ide járó tanulója biztos tudással hagyhatja el az intézményt, a számtalan képzési lehetőség közül talál magának olyat, amellyel el tud helyezkedni a munkaerő-piacon.

2010. október 29.

RubiCom kontra tévénézők

Olvasom, hogy a magyar televíziónéző négy és fél órát tölt a készülék előtt. Ami a nézettséget illeti, ezzel még nem döngetjük a világcsúcsot, de közel állunk hozzá. A magyar ember, ha gyakran szidja is a műsort, szeret tévét nézni. Nem fél attól sem, hogy kockafejűvé válhat.

Csatornafüggők lennénk? Annyi bizonyos, valami ilyesmiért vitázik a szentesi ember a RubiCom Zrt.-vel. Azóta, hogy a nevezett szolgáltató átvette a TvNetWork kábeltelevízió hálózatát az ügyfelekkel együtt. Na már most azt mondják, ezzel csökkent a csatornák száma, s a vétel is rosszabb lett. A Civil TV interaktív műsorában hallgatom a panaszt. Míg korábban az ÁSZ csomagban 62 csatornát jelöltek ki, ma a RubiCom Zrt. esetében 51-ről beszélhetünk, plusz 2 digitális csatornáról. A tévénéző kijelenti: Romániában tapasztalta, jobb a vételi lehetőség. Külön csomagban vannak magyar csatornák. Egyébként meg a 41-es díjcsomagból az AXN-t és a Cool csatornák megszűnését sajnálja.

2010. október 29.

Még mindig a kábeltévé…

Újságunk egyik olvasója orosházi kábeltévés cég vezetőjeként, de mint szentesi lakos fogalmazta meg legutóbb hozzám intézett válaszát a vezetékes televíziózásról megjelent írásomra. Nos, szép dolog Orosháza távolságából aggódni a szentesi kábeltévé sorsáért, de gesztusát legyengíti az, hogy az értékelése nem tárgyilagos. Általam nem említett megállapításokat tulajdonít nekem – például a monopolisztikus működésről, pénzbevételi, kereskedelmi problémákról – és ráadásul ezek ürügyén olyan személyeskedő jelzőkkel illet, mint "elvakult, fogalma sincs a dolgokról". Másfelől fokozni tudom a levélíró bevallott megdöbbenését azzal, hogy nem csak a bennfenteseknek, hanem másoknak is lehet és van bizony véleményük a kábeltévés társaságok teljesítményéről. Tárgyi körülmény, hogy én egyáltalán nem foglalkoztam a "kábel-iparág" általános gazdasági lehetőségeivel, hanem kizárólag a szentesi szolgáltatások megnövelt tarifáját és a műsorok süllyedő színvonalát boncolgattam. Részemre ehhez nyújtott tényekben, adatokban bővelkedő "eligazítást" a helyi társaság több oldalas, színes nyomású és sokszorosított, üzleti tájékoztatója. Tehát ez a kiindulási alap, persze a konkrét tapasztalatokkal együtt és korántsem a "lila ködben" úszó fantázia.

A mai világban nem csak a társaságoknak vannak ám financiális gondjaik, hanem a kábeltévét használó ügyfeleknek is, pláne akkor, ha váratlan "árdrágítással" találják szembe magukat a műsorokkal kapcsolatban! A kérdés változatlanul az, hogy jól észrevehető arányban – hasonlattal élve – vajon a megszokott földszintről, miért mentek a díjak az első emeletre, a műsorok pedig az igénytelen alagsorba?..

Szabó Róbert

2010. október 29.

Kíváncsiság és közlésvágy

A kíváncsiság emberének nevezte Kruzslicz Pált (képünkön) a beszélgetőtársa a "Szentesi alkotók" új rendezvénysorozat első estéjén. A sokoldalúságáról ismert újságírót, a Rádió Szentes alapítóját, korábbi stúdióvezetőjét, művelődésszervezőt, aki a média világától újra és újra viszszakanyarodott a művelődési központ igazgatói székéhez, Szurmik Zoltán, a Horváth Mihály Gimnázium tanára faggatta a Művészetek Házában. Kellemes légkörben, tea és sütemény mellett tudhattunk meg részleteket, kedves anekdotákat Kruzslicz Pál visszaemlékezéséből.

Beszélgetőtársa első felvetésére a vendég úgy reagált, valóban fűti a kíváncsiság, ezen kívül a közlésvágy is bele szorult. Alapelve volt a kultúraszervezésben, hogy mindent ismerjünk meg, de mindig csak olyasmit volt hajlandó megmutatni a szentesi publikumnak, ami neki is tetszett. Ugyanez vezérelte újságíróként is. A szakmai elvei között kiemelte, hogy bár az újságírót mindenhová beengedik, és sok minden a tudomására juthat, ám tudnia kell, mikor tegye ki a pontot a mondat végére.

Egykor amatőr színjátszóként színpadon is megfordult, felidézte ezeket az emlékeit is, ugyanakkor a színház mellett a film is izgatta, olyannyira, hogy rendező akart lenni, rostavizsgákig is eljutott.

Beszélt újságíróként tett első lépéseiről, a Vízmű Híradó című üzemi újság megszületéséről.

A Szentesi Élet munkatársaként a 70-es évek elejétől számtalan cikket publikált, s nem állt messze tőle a szatirikus, a hatalomnak szolidan odamondogató stílus sem, nemrég a MÁV-sztrájkról véleményt formáló írása miatt bírálták is. A cikkeiből készült válogatásban, a tavaly megjelent Gyalogjáró szavak című könyvben is találni ilyen írásokat. Az egyik legjobban sikerült cikket a gimnázium tanulója, Koncz Karolina tolmácsolásában meg is hallgathattuk, témája az a rövid életű, értelmetlen rendelet volt, miszerint reggel 6 és 9 óra között nem lehetett szeszes italt kapni. Tavasszal napvilágot látott, Thália Szentesen című könyve pedig a helyi színháztörténetről mesél, kitekintve az országos viszonyokra. A város legjelentősebb színművészének, Tóth Józsefnek emléket állító fejezetet Zajácz Olivér gimnazista olvasta fel. A szerző szerint Tóth József élete és munkássága megérne egy külön könyvet is.

A beszélgetés végén, bár nehéz volt elszakadnia nagy szerelméhez, a rádiózáshoz kötődő emlékeitől, Kruzslicz Pál a terveiről is beszélt. Két újabb kötet érlelődik a munkaasztalán. Jövőre lesz 60 éves a Móricz Zsigmond Művelődési Ház, ennek kapcsán a szentesi kultúra történetébe vezeti be az olvasót a szerző. Két év múlva annak lesz centenáriuma, hogy a helybeli moziban elindultak a rendszeres vetítések, ez szintén írásra sarkallja Kruzslicz Pált.

D. J.

2010. október 29.

Régész-múzeumigazgató, küldetéssel

Előrehozott nyugdíjba készül dr. Szabó János József, aki 1999-től 2006-ig vezette a Koszta József Múzeumot, s az utóbbi években középkoros régészként munkálkodott ezekben a berkekben. Az egri Dobó-vármúzeumból érkezett kutató úgy véli, a szentesiek számára két dolgot mindenképpen szükséges megmagyaráznia: hogy miért is hagyta ott azt a szép történelmi várost, és miért mondott le hirtelen itteni igazgatói posztjáról. Az eleve elrendelés, a küldetés visszatérő momentum az életében.

Alföldi gyerek, Battonyán született, s szegedi egyetemistaként járt városunkban először, s büszkén említi, akkor még találkozhatott Csalog Józseffel, a hírneves "Sarlós isten" feltárójával is. Az egyetemen német filológus-történészként végzett, és régészeti speciális képzésben részesült. Jó kapcsolatot ápolt dr. Vörös Gabriellával és Rózsa Gáborral, s az előbbi, már megyei múzeumigazgatóként, hívta ide az egri múzeum megyei igazgatóhelyettesét.

2010. október 29.

Fényírók tárlata

Legalább ötven éve rendszeresen szerveztek a városban élő fotósok kiállításokat, tudtuk meg Kruzslicz Pál nyugalmazott igazgatótól a 16. Alföldi Fotószalon megnyitóján. Az idő tájt a jövőre hatvanadik évfordulóját ünneplő Móricz Zsigmond Művelődési Ház (akkori nevén kultúrház) klubja adott helyet a tárlatoknak. 32 éve, 1979-ben rendezték meg először a Csongrád Megyei Fotókiállítást, amely 1981-ben három megye fotósainak fórumává, Dél-alföldi Fotószalonná alakult át. Innen időben csak egy rövidke, 16 éves ugrás, hogy 1995-től már Alföldi Fotószalon elnevezéssel szerepeljen a mára hat megye fotósait összekötő kiállítás.

A szentesi fényírók kétféle időszámítást használnak. A 70-es évek elején hullámvölgybe került az 1953-ban alakult, vagyis most 58. születésnapját ünneplő kultúrházi fotószakkör, ezért 1975-ben újjászerveződött a csoport, majd 26 éve felvették a Szentesi Fotókör nevet.

2010. október 29.

Olaszországi megmérettetés

Ezek a fiatalok képviselik hazánkat a világbajnokságonMegírtuk már e hasábokon, hogy a WTKA Full Contact Világbajnokságot idén Olaszországban, Marina di Carrara városában rendezik meg. Az esemény, melyen több mint 100 versenyző indul, október 27-én kezdődik és 31-én ér véget. Ezen a megmérettetésen több küzdősport harcosai csapnak össze, hazánkat a kyokushin karate szabályrendszerben 22 fiatal képviseli, közülük hatan a szentesi klubhoz tartoznak. A magyar kyokushin csapat megmérettetése október 30. és 31, melyre mindenki a legjobb formáját időzíti.

Sensei Brezovai Sándor, a magyar csapat szövetségi kapitánya példamutató öszszefogás eredményeként sorolta a tényt, hogy 22 fiatal képviselheti hazánkat a világbajnokságon. Ők október 22-én sajtótájékoztató keretében mutatkoztak be a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban. Öt település polgármestere volt jelen, az eseményt Szirbik Imre, Szentes első embere nyitotta meg, de Gémes László szegvári, Zsótér Károly mindszenti, Szabó István derekegyházi és dr. Kós György fábiánsebes-tyéni polgármesterek is gratuláltak és néhány biztató szóval kedveskedtek (külön a településükön élő, vagy onnan származó) fiataloknak.

A versenyzők tavaly december óta kéthetente Szentesen edzőtáboroznak, és mára – Brezovai Sándor szerint – igazi jó csapattá kovácsolódtak össze. A szövetségi kapitány elmondta, hogy a gyerekek megfeszített tempóban dolgoztak, a kínok kínját élték át a felkészülés során és készen állnak a küzdelmekre 15 érmet remél tőlük.

Gyermek kategóriában indul: Szőke Soma, Győri Martin, Kotuy Zoltán, Homonai Tamás, Láng Zsolt. A kadettek: Percze Lajos, Gojdár Kamilla, Kurucsai Ágnes, Szabó Bettina, Georgiádes Zoltán és Püski Péter. Juniorok: Lantos Lehel, Szalai Boglárka, Bagi Alexandra, Rapi Balázs, Kurucsai Róbert, Karay Péter, Láng Lilla, Hutter Tamás, Simonovics Erika, Kalocsai Kálmán. A senior-oknál indul: Bede Annamária.

Ahhoz, hogy minden résztvevő megbizonyosodjon a csapat felkészültségéről, a sajtótájékoztató után nyílt bemutató edzést tartottak a Sho-Honbu Dojo edzőtermében.

(lovas)

2010. október 29.

23 órán át tekeregtek

24 csapat "tekergett", közel kétszáz résztvevővelOktóber 23-án a Családsegítő Központ és segítői újabb nagyszabású rendezvényt szerveztek Szentes belvárosában.

Nagy Attila, a verseny főszervezője elmondta, hogy a Cseuz László tanár úr által a '90-es évek elején életre hívott rendezvényt a Családsegítő Központ, a Pepita Macska Klub és munkatársai újították fel néhány éve és szervezték meg ismét. A 23 órás tekerésen 24 csapat vett részt közel 200 résztvevővel. Az volt a lényeg, hogy egymással versenyezzenek a csapatok, és, hogy a rendezvény ideje alatt mindig legyen a pályán valaki. Az éjszakai– hajnali órák voltak a legkeményebbek, de a fáradt kerékpárosok lepihenhettek a honvédségi sátrakban, vagy a Kiss Bálint iskolában. A támogatók jóvoltából kaptak meleg ételt és üdítőket.

Cseuz László a versenyt irányította, és nagyon örült annak, hogy a közel 20 éves rendezvény még mai is népszerű, nem csak a szentesi, hanem a vidéki kerékpárosok körében. Volt, aki a barátjával, iskolatársával, gyermekével kerékpározott, de volt olyan hölgy is, aki két kisgyermekével együtt hajtott a pályán. Egy pesti kerékpáros, Czincz Gergely egy fórumon talált a versenyre. Maratoni terepkerékpározással foglalkozik, informatikát tanul és kerékpáredző Érden. Ő egyedül képviselt egy csapatot, és a 23 órát végigtekerte. 527 km-t tett meg és csak annyi időre állt meg, amíg a szükséges italt és ételt magához vette. Segítői a szülei voltak.

A rendezvény sikerére való tekintettel természetesen a folytatás mellett döntöttek, jövőre ismét lesz 23 órás tekergés.

Garai Sz. Imre

2010. október 29.

Kihagyott büntetők

Újabb mérkőzésén maradt nyeretlen a futsal NB II keleti-csoportjában a Szentesi VSK csapata. Némethy László fiatal együttese ezúttal hazai pályán kapott ki a 7–5-re a Soroksár gárdájától. Az előző mérkőzésekkel ellentétben már fegyelmezettebben futballozott a Szentes, a vezetőedző szerint voltak bíztató jelek a csapat teljesítményében, de még mindig nagyon sok munkára lesz szükség ahhoz, hogy valóban méltó ellenfelei legyenek bármely másodosztályú csapatnak. Az elmúlt heti "fejmosás", és az egyik fegyelmezetlen labdarúgó elküldése úgy tűnik megtette hatását, hiszen átgondoltabban játszott a Szentes. Sokat jelentett az is, hogy Jernei Csaba révén egy rutinos labdarúgó fogta össze a fiatal társaságot, és végre a helyzeteket nem csak kidolgozni, hanem eredményesen sikerült befejezni. 4–4-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, de mindig a soroksáriak vezettek. Ekkor a mieinknek sikerült átvenni a vezetést, de néhány perccel később már 5–5 állt az eredményjelző táblán. A hatodik gólt is a szentesi csapat szerezhette volna, ám Gömöri 6 méteres büntetője nem talált a kapuba. A vendégek a találkozó végén kétszer is eredményesek tudtak lenni, a Vasutas viszont két 10 méteres büntetőt is elhibázott, így lett 7–5. Némethy László szerint az első kihagyott büntető rogyasztotta meg a társaságot, mely után már nem tudtak talpra állni. A Vasutasra sűrű program vár az elkövetkező napokban, hiszen hétfőn este bajnoki mérkőzés következik Szegeden, majd rá két nappal – továbbjutás esetén – újabb MK-meccs, ezúttal az egyik legerősebb állománnyal rendelkező Berettyóújfalu ellen, itthon.

H. V.

2010. október 29.

A Szilver TSE eredményei

Október végén Szombathelyen rendezték meg a junior II. standard B országos táncbajnokságot, amelyen a Szilver párosa Horvát Kornél–Juhász Kitti 2. helyezést ért el, Borda Ádám és Korom Eszter a 3. helyen végzett.

Az Open verseny részén IDSF standard kategóriában Szepesi József–Farkas Bettina az 1. helyet szerezte meg, Nagy Gergő–Páli Viktória a 6. helyen végzett.

2010. október 29.

Csak egy pont jutott

Hiába játszott végig győzelemre, végül meg kellett elégednie az egy ponttal a Szentesi Kinizsi labdarúgó-csapatának az Újszentiván ellen a megyei bajnokság legutóbbi fordulójában. A hazai pályán futballozó Kinizsi az első perctől kezdve igyekezett ráerőltetni akaratát a vendégcsapatra, de nem sikerült feltörni a jól tömörülő szentiváni védelmet. A vendégek szórványos, de veszélyes ellenakciókkal próbálkoztak, míg a Szentes inkább távoli lövésekkel igyekezett gólt szerezni, de igazán nagy helyzet egyik kapu előtt sem alakult ki. Bozóki Zoltán, a Kinizsi vezetőedzője labdarúgóitól széleken való elfutásokat, a védővonal mögé való betöréseket és pontos beadásokat kért, ám igazán használható beadás nem érkezett a partvonal mellől. A támadójátékban mindenképpen javulni kellene, hiszen a szentesi csatárok három mérkőzés óta képtelenek az ellenfél kapujába találni, és ez az egész csapat eredményességét alapvetően befolyásolja. A Szentesi Kinizsi a következő fordulóban Székkutas-ra látogat, innen kellene ponttal, pontokkal hazatérni, ha a csapat a felsőházi rájátszást jelentő első öt hely valamelyikén szeretne végezni. A Székkutas ellen a nyáron 2–2-es döntetlent értek el itthon Págerék. A Szentes jelenleg három ponttal van lemaradva a negyedik helyezett Székkutas, és kettővel a felsőházat jelentő ötödik helytől.

H. V.

2010. október 29.

Szeretetakció

A városi sportcsarnokban november 14-én, vasárnap 8 órától amatőr labdarúgótornát szervez a Szabadidős Sportklub. A torna bevételét a "Szeretetakció a szegények karácsonyáért" gyűjtőmozgalomban szeretetcsomagok vásárlására fordítják.

Részt vehetnek amatőr játékosok 12 fős csapatokkal. Jelentkezni lehet november 3-án, 17 óráig a sportcsarnokban. Díjazás: I. helyezett csapat, serleg, I.-II.-III. helyezett csapat és legjobb góllövő, oklevél és tárgyjutalom.

2010. október 29.

Tavaszi-őszi bajnokság

A Szentesi VSC salakpályáján évek óta megrendezik a nyári kispályás labdarúgó bajnokságot. A szakosztályvezető Király Attila arról számolt be, hogy a rendezvényükön nyolc csapat vett részt az áprilisban induló kétfordulós, körmérkőzéses tavaszi-őszi bajnokságban. A verseny anyagi részét (játékvezető, díjazás, pályahasználat, öltözői szolgáltatás) részben a nevezési díjakból, részben az SZVSC támogatásával oldották meg. A bajnokság győztese a Biliárd Klub csapata lett, a második a Semy-cilin, a harmadik Loki csapata. A gólkirály 25 góllal és a mezőny legjobb játékosa Mihály Róbert (Biliárd Klub).

2010. október 29.

Pótfűtés

A cég igazgatója behívja az újonnan felvett munkatársat:
– Már megbocsásson, de Ön az önéletrajzában azt állította, hogy öt év szakmai gyakorlata van, viszont most a tudomásomra jutott, hogy ez az első munkahelye!
– Elnézést főnök, de az álláshirdetésben azt írták, jó képzelőerővel rendelkező alkalmazottat ke-resnek…

2010. október 29.

Kis kukta

  • Sütőtök krémleves
  • Márton-napi liba
2010. október 29.

Hungerit-siker a szegedi rangadón

Az uszodai bonyodalmak miatt Szegeden volt kénytelen lejátszani idei első rangadóját a Hungerit-MetalCom Szentesi VK női vízilabda csapata. Mindenképpen könnyebb helyzetben lettek volna Győri Eszterék, ha a ligeti uszodában, szurkolói támogatással küzdöttek volna a nyáron megerősödött, egykori szentesi játékosok sokaságát felvonultató Szegeddel szemben. Azt, hogy nem volt zavartalan a szentesi lányok felkészülése, nem kell különösebben ecsetelni, talán ennek tudható be, hogy kissé visszafogottan kezdte a találkozót a Hungerit, 0–2 után azonban fordítani tudtak, sőt, zsinórban ötször volt eredményes a szentesi csapat. 5–2 után aztán négyszer is a Szeged szerzett gólt, így egy pillanat alatt oda lett a megnyugtató előny, ettől kezdve pedig szinte folyamatosan a hazai medencében játszó "vendégeknél" volt az előny. 8–10 után egyenlíteni tudott az időközben kulcsjátékosait, Kotovát és Brávikot elvesztő Szentes, majd a vezetést is sikerült visszavenni, így a Hungerit végül győztesen hagyhatta el a szegedi medencét. A hetek óta nagyszerű formában vízilabdázó Miskolczi Kitti – csakúgy, mint Győri Eszter – három találatig jutott, Kövér-Kiss és Brávik kétszer-kétszer, míg Kotova, Hevesi és Gémes egyszer-egyszer voltak eredményesek. A szép sikert követően a Hungeritre újabb nehéz mérkőzés vár, a csapat október 30-án, szombaton a bajnoki címvédő Dunaújváros otthonába látogat.

H. V.

2010. október 29.

A színházban jártunk

Október 14-én Szegeden a Nemzeti Színházban nyílt nap volt, amelyen részt vett a Petőfi Sándor Általános Iskola 60 tanulója is. Olyan dolgokat láthattunk és próbálhattunk ki, amiket még a legnagyobb színházbarátok sem. Bepillanthattunk a kulisszák mögé, voltunk a sminkszobában, felpróbálhattuk a jelmezeket, kipróbálhattuk a színpadot, és közelről megnéztük a zenekari árkot is. Végigjártuk a színházi közönség elől elzárt különleges helyeket, és színes programokat láttunk az aulában.

Érdekes és különleges volt ez a nap, jó, hogy közelebbről is képet kaptunk arról, hogyan működik egy színház. Örülök, hogy részt vehettünk és szép élményben volt részünk.

László Kira 7.B
Petőfi Sándor
Általános Iskola

2010. október 29.

Kulturális programok

A Művelődési és Ifjúsági Házban november 4-én, csütörtökön 19 órakor Négykezes (Villon XXI) címmel Székhelyi József, Jászai Mari-díjas színművész előadását tekintheti meg a közönség. Jegyek a helyszínen, illetve elővételben vásárolhatók a Művelődési és Ifjúsági Házban.

A Tokácsli Galériában november 6-án, szombaton, 15 órakor rendezik meg a Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia Képzőművészeti Alapítvány pályázatára érkezett alkotásokból a kiállítást. A tárlatot dr. Tóth Attila művészeti író, a kuratórium elnöke nyitja meg. Megtekinthető november 27-ig, keddtől-péntekig 10-18 óráig, szombaton 9-13 óráig.

A díszmadártenyésztő szakkör díszmadár- és kis-állatbörzét rendez november 7-én, vasárnap 7-11 óráig a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.

2010. október 29.

Kirándulásra, rendezvényre

A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány a 2008. évi személyi jövedelemadó egy százalékából 250.782 forint támogatást kapott. A pénzt szakkörök – számítástechnika, tűzzománc –működtetésére, rendezvényekre, tanulmányi versenyeken jutalomkönyvekre, az alsó tagozatosok mikulás műsorára, alsó tagozatosok tanulmányi kirándulásra, valamint a felsősök legkiválóbb tanulóinak kirándulására fordították. A felhasznált összeg 211.815 forint. A megmaradt 38.967 forintból a mazsorett csoportnak egyenruhát, illetve cipőket szeretnének vásárolni.

Kérjük, hogy a jövőben is támogassák alapítványunkat. Számlaszámunk: Szentesi Hitelszövetkezet 80600017-10000908-00000000.

Tanulóink nevében is köszönjük felajánlásaikat:

Az alapítvány kuratóriuma

2010. október 29.

Kétmilliós lopás a Deák Ferenc utcában

Egy hallássérült, idős ember kifosztása miatt nyomoznak a rendőrök ismeretlen tettes ellen, tudtuk meg a Szentesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán. A férfi lakásába október 19-re virradóra hatolt be a tolvaj, aki 200 ezer forint készpénzzel távozott a házból.

Komoly mennyiségű halat, 60 kiló pontyot és 10 kilogramm szürkeharcsát emelt ki a lapistói út melletti halastóból három férfi, akiket később elfogtak, majd előállítottak a rendőrök.

2010. október 29.

Zsoldos-emlékérem

A középiskola fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen idén első ízben adták át a Zsoldos-emlékérmeket. Ezt azok a nyugdíjas volt kollégák, munkatársak kaphatják, akik legalább húsz évet dolgoztak a Zsoldos középiskolában. Az első kitüntetettek a következők voltak:

Bandula Mihály, Csorba László, Dongó László, Horváth István, K. Horváth Mihály, K. Horváthné Szabó Edit, dr. Lasky Ferencné, dr. Magyar Jánosné, Mészáros Jánosné, dr. Pigler László, Törőcsik Imre, Veres János és Vincze Mihályné.

2010. október 29.

Ajándékgyűjtés

A Wellness Colosseum karácsonyi ajándékgyűjtést szervez, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeknek is szép ünnepe legyen. A csapat 3–10 éves gyermekeknek gyűjt játékot és ruhaneműt az Ady E. u. 27. szám alatti colosseumban. Az adományokat december 1-jéig fogadják, információ kérhető a 20/933-62-37-es számon.

2010. október 29.

Kézműveskedés

A Művelődési és Ifjúsági Házban működő gyermek klub kézműves foglalkozást tart november 9-én, kedden 17 órakor tartják, ahol állatfigurákat készítenek, mely igazi papírcsoda lesz. A foglalkozáshoz szükséges eszközöket biztosítják. A belépés díjtalan!

2010. október 29.

Múzeumi délután

November 6-án, szombaton a "Papp Imre nyomdokain permakultúrával a szentesi határban" című programot rendezik meg. 11 órakor a kertészeti szakközépiskolától személyautókkal indulnak kertlátogatásra, 14 órakor a múzeum kiállítása tekinthető meg, 15 órától a ligeti kiállítóhelyen Baji Béla előadását hallgathatják meg az érdeklődők.

2010. október 29.

Családi események

Született: Kuli Imrének és Ambrus Renáta Ildikónak Noémi, Bálint Lajosnak és Nánási Orsolyának Eszter, Mihály Györgynek és Halász Tündének Máté Imre, Kis János Lászlónak és Sztojka Renáta Máriának Renáta Lolita, Farkas Róbert Gábornak és Budai Annamáriának Réka Anna nevű gyermeke.

Elhunyt: Béni János, Farsang Józsefné Kiss Erzsébet, Kovács Ferencné Varga Katalin, Debreczeni-Kiss Imréné Hegedűs Margit, Balogh Ignác, Cseh László András, Lakatos Attiláné Farkas Georgina, Kovács Anna, Czibulya István, Urbán László, Nagypál Györgyné Busa Rozália, Sági Györgyné Versegi Terézia Anna, Vajda Lajosné Bori Margit.