XLII. évfolyam 39. szám

2010. október 1.

Hazavitték a kis fákat

Apró Bianka Lara fája az Apponyi téren lesz. Az ifjabb Pusztai Péter szülei díszcseresznyét választottak a kisfiúnakMásfél évtizede kezdődött el Szentesen az Új Élet Fa program. Azóta minden itt született baba kaphat egy réztáblával ellátott, névre szóló facsemetét, amit a szülei elültethetnek a kertjükben vagy a város közterületein.

A lehetőségre a kicsik születése után felhívják a szülők figyelmét, akik többnyire élnek is vele. A szeptember 28-i ünnepélyes átadásra ezúttal hatvanan jelentkeztek. Ezeknek a kis fáknak szimbolikus jelentésük van, mondta Szirbik Imre polgármester, hiszen úgy gyökereznek bele a földbe, ahogy a kisbabák "gyökereznek" majd Szentes életébe. Arra kérte a szülőket, hogy a fák gondozásába az életkoruknak megfelelően vonják be gyermekeiket. Megjegyezte, nem kell attól tartani, hogy közterületre ültessék a kis növényt. A tapasztalatok szerint az életfát tiszteletben tartják az emberek, a másfél évtized alatt egy rongálásról tudnak.

Apró Bianka Lara szülei nem kertes házban laknak, így az anyuka, Bodnár Antónia Ildikó úgy döntött, a saját gyermekkorának színhelyén, az Apponyi tér F épülete előtt lesz a fácskának a legjobb helye. Az ünnepség alatt még tanakodtak a nagypapával és a kicsi apukájával, hogy milyen fajtát válasszanak. Antónia véleménye szerint nem is a fajta, hanem inkább a küllem dominál majd a döntésüknél.

A féléves Pusztai Petike apukája már sokkal konkrétabb tervekkel érkezett a faátadásra. Elmondta, hogy díszcseresznyét fognak választani és már a helyet is kinézte a Vecseri utcai házuk udvarán. A kertvégi pihenőpadra fog árnyékot vetni és vélhetőleg remek napokat tölt majd a két Péter a hűvösében. Hozzátette, hogy figyelmes dolog a város részéről ez a kezdeményezés. Nagyszerű alkalom nyílt arra is, hogy sok olyan ismerős arcot fedezzen fel a városháza udvarán, akikről nem tudták, hogy az övékéhez hasonló korú babájuk van.

K. E.

2010. október 1.

A családtámogatás és az oktatás

Azzal, hogy az iskolákban megkezdődött a tantervek szerinti oktatás, a tanév kapcsán két jelentős változásról tájékoztatta lapunkat Szirbik Imre polgármester. A egyik: a mindennapos testnevelés bevezetésével a gyerekek mozgásigényéhez a város biztosítja az anyagi forrásokat. A polgármester megjegyezte: ezzel megelőzött nagyon sok települést, de megelőzte magát a kormányzatot is. A fővárosban szervezték ugyan a mindennapos testnevelés országos bevezetését, de azután anyagi és egyéb feltételek hiánya miatt visszavonulót fújtak.

2010. október 1.

A kormány és a fejlesztéspolitika

Dr. Molnár Ágnes szerint projektek helyett stratégiában kell gondolkodniDr. Molnár Ágnes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztési és koordinációs államtitkára tartott sajtótájékoztatót szeptember 29-én Szentesen. A kormány fejlesztéspolitikájával kapcsolatos elképzeléseiről beszélt a megjelenteknek.

Az államtitkár asszony úgy jellemezte az előző évek pályázati rendszerét, hogy az ad-hoc projektek voltak a jellemzőek, a fejlesztések elaprózottan történtek. Szükségét érezték egy csúcsminisztérium létrehozásának, ahol felügyelik a pályázatokat és azt, hogy a támogatás eljut-e a kedvezményezettekhez. Az Európai Unió támogatásaiból jelenleg még 1800-1900 milliárd forint szabad forrás áll az ország rendelkezésére, ezt az összeget kell a legoptimálisabban elosztani. Elsősorban olyan projekteket kívánnak támogatni, amelyeknek a gazdaságélénkítő hatása lesz, amelyek a munkahelyteremtést, vagy a kis- és középvállalkozások életképességét helyezik előtérbe. Természetesen az oktatás, az egészségügy sem szorul háttérbe, de a fejlesztése koherens stratégia mentén, a szaktárcák közötti egyeztetés után történnek majd meg. Dr. Molnár Ágnes kiemelte, hogy a kormány fejlesztéspolitikájának kulcsfontosságú eleme: projektek helyett stratégiában gondolkodni.

2010. október 1.

Kertmagyarország felé

A Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola igazgatója Lászlóné Varga Zsuzsanna elmondta, hogy a Kert-magyarország felé kiállítást már 20 éve, az idén 16. alkalommal rendezték meg.

A céljuk legfőképpen az, hogy az országos nagy, mezőgazdasági jellegű kiállítások részleteit, a hangulatát is elhozzák a szentesi embereknek, a kiskert tulajdonosoknak. Ezen kívül lehetőséget adnak diákjainak is, hogy az újdonságokat, a korszerű szabadtéri vagy hajtatott termelési módszereket, termékeket vagy éppen a gépeket megismerjék.

A város és a vonzáskörzet lakosságát is szívesen látták, akik a színvonalas kiállítás mellett látványos kulturális programokat láthattak. A kiállítók törekednek arra, hogy az iskola diákjai a standokon, mint házigazdák vegyenek részt, tájékoztassanak, mutassák be az adott területet és a kiállító termékeit. A diákok is kiállítottak és maketten mutatták be például a kertépítés rejtelmeit.

A vetőmagokon, palántákon, a késztermékeken kívül a feldolgozást, betakarítást vagy egyéb műveleteket végző gépeken túl még egy patkót gyártó kovácsot is láthattunk az eseményen. A megnyitón ünnepségen elhangzott, hogy a kormányzat, követve a változásokat, továbbra is biztosítja a jövőt az iskola számára, és ez reménnyel tölti el az iskola vezetését.

Garai Sz. Imre

2010. október 1.

Ikládi András

In memoriam

Szentes, Csongrádi út 34. szám alatti lakos türelemmel viselt, rövid, súlyos betegségben 61 éves korában elhunyt.

Döbbenten állunk.

A játékos, a nevelőedző, az uszodát, és a sportot jótékonyan támogató igazgató elment közülünk.

Kortársai, tisztelői, barátai fájdalommal veszik tudomásul a megváltoztathatatlant.

Nincs már több séta a pulikutyákkal.

Kimagasló szakmai tudása, jó szándéka kiemelte Bandit, a vezetők sorából.

A Vízmű Kft. kiegyensúlyozott működése, mindig pontos szolgáltatása, tiszta, egészséges vizet biztosított a számunkra.

Köszönjük Bandi mindazt, amit Szentesért és a vízilabdáért tettél.

Utoljára Derekegyházon, a Fesztiválon találkoztunk.

Kemény volt a tekintete, de a szemeiből jóság áradt.

Így őrzöm meg magamban az utolsó képet Bandiról.

Kedves Vízilabdabarát!

Emlékezzünk kegyelettel és tisztelettel Ikládi Andrásra.

2010. október 1.

Tisztelet a legyőzöttnek!

Politikai kultúra a múltban

Törs Kálmán 48-as országgyűlési képviselőNapjainkban sok bírálat éri a hazánkban meghonosodott politikai vitakultúrát, a durva hangnemet, személyeskedő vádaskodásokat. A korábbi 150 év politikai élete sem volt mentes ezektől, mégis merőben más légkör lengte át a múltbeli csatározásokat. Az egyik legfőbb különbség, hogy a kiéleződött küzdelmek az adott kampányidőszak végével jobbára megszűntek, s visszatért a békés, hétköznapi élet a megszokott medrébe. Hasonlóan jelentős eltérés, hogy a végletekig elmérgesedett politikai acsarkodás ellenére, kiérződött egyfajta lovagias magatartásforma, amelynek szellemében az ellenlábasok tisztességes küzdelemben le kívánták győzni a politikai ellenfelet, nem pedig megalázni, agyafúrt rágalmakkal becsületét megtépázni. Az elmondottak igazolására álljon itt egy szentesi példa, amely ugyan több mint 125 éve történt, de napjainkban is tanúságos lehet.

2010. október 1.

Kik azok a hivatásos gondnokok?

A szentesi gyámhivatal illetékességi területén négy bentlakásos szociális intézmény hat telephellyel működik, az ellátottak jelentős része cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll. A gyámhivatal jelenleg 510 gondnokság alatt álló személyt tart nyilván.

Az utóbbi időben egyre inkább érzékelhető tendencia, hogy a hozzátartozók nem vállalják a gondnoki teendőket, vagy körülményeikre tekintettel kérik a felmentésüket. Jó néhány olyan eset is történt, hogy a hozzátartozót el kellett mozdítani a tisztségből. A Polgári Törvénykönyv rendelkezése szerint hivatásos gondnokot kell kirendelni, ha a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személynek nincs olyan hozzátartozója, aki a gondnokság viselésére alkalmas. Ez csak büntetlen előéletű személy lehet, aki a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelel. A hivatásos gondnok egyidejűleg legfeljebb 30 személy vonatkozásában láthat el ilyen feladatot.

2010. október 1.

Szentesen vendégszerepelt Jávor Pál

Évfordulónaptár – 2010.

120 éve, 1890. szeptember 26-án megszületett Berezvai Mihály (1890–1944) kőműves, 1918-ban a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetének vezetőségi tagja, a Tanácsköztársaság idején a 3 tagú városi direktórium elnöke.

20 éve, 1990. szeptember 26–30. A Szentesi SC női vízilabdacsapata – a magyar bajnoki cím védőjeként – a BEK egyik selejtező csoportjának házigazdája volt városunkban. A selejtezőn a szentesi csapat mellett az olasz, görög, dán, angol és spanyol bajnokcsapatok vettek részt. A szentesi lányok jól szerepeltek, csupán az olasz csapattól szenvedtek vereséget.

2010. október 1.

Minőségi kerámiák az új iparcsarnokban

Magas színvonalú, mázas kerámiatermékek gyártására szakosodott új iparcsarnokot avattak szeptember 23-án az Ipari Park Déli Zónájában. A Marosinvest Kft. beruházásában készült létesítmény ünnepélyes átadásán megjelent Reiner Bornemann, cégtulajdonos elmondta: 2004-ben indult a vállalatuk élete, ipari kerámiák gyártásával. Egy évvel később kezdték el a gyártást a parkban, a most felavatott üzemcsarnok szomszédságában lévő területen, az azóta már nívódíjas HK Ceram üzemeiben.

A tulajdonos büszkén hangoztatta: rövid idő alatt el tudták érni, hogy a hazai tetőcserép-ipar beszállítói legyenek, s már az első évben nyereséggel dolgoztak. Az elmúlt években kapacitásukat sikerült megháromszorozni, s az eredmények arra ösztönözték a vezetőséget, hogy továbblépjenek. Keresték a több lábon állás lehetőségét. Ezt valósították most meg a Maros-invest Kft. új iparcsarnokával, melynek menedzsere, Sebők Imre bemutatta az üzem tevékenységét. Mint elmondta, a gazdasági válság okozta krízisidőszakban döntöttek úgy, hogy másik tevékenységi formát is fel kell építeniük. A parkban megvalósított üzemben első lépésként kályhacsempéket fognak gyártani, majd különböző mázas kerámiákra állnak rá, készíteni fognak például kerti és well-ness kerámiákat is.

Természetesen ezek a munkálatok sok fejlesztést követelnek, már csak azért is, mert a menedzser kijelentette, a piac olyan szegmensét célozzák meg termékeikkel, ahol a minőség fontosabb, mint az alacsony ár.

Szirbik Imre polgármester reményét fejezte ki, hogy a Marosinvest fejlesztése megfelelő referenciát biztosít a német befektetők számára is, hiszen nemrégiben az ottani iparkamarával felvéve a kapcsolatot, négy német tartományban mutatták be az Ipari Park előnyeit.

Ez is a magyarázata annak, hogy az ünnepi eseményen tiszteletét tette Otto Graf, a német külügyminisztérium képviseletében, illetve Gránicz Erika, a német-magyar iparkamara részéről.

A csarnok szalagját Reiner Bornemann és Szirbik Imre vágta át, s adta át a termelésre kész üzemet.

D. J.

2010. október 1.

Konzorcium a tehetségekért

Az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztésére négy helybeli közép- és általános iskola közreműködésével alakult egy konzorcium, mely sikeresen pályázott uniós támogatásra. Ennek köszönhetően közel 20 milliót fordíthatnak pedagógus továbbképzésre, tanulmányi versenyek rendezésére.

A napokban a TÁMOP-3.4.3-08/2 projektindító rendezvényén bemutatkoztak az egyes intézmények, s a résztvevők ez alkalommal behatóbb ismereteket is szerezhettek a programról. A pályázat beadásának előzményeiről, szükségességéről Szólik Mónika projektvezetőt kérdeztük.

2010. október 1.

Köszönet

A Virágszínvonalasabb Szentesért Környezetszépítő Verseny díjkiosztó ünnepségén hasznos szponzori díjban részesültek a pályázók, az alábbi vállalkozások jóvoltából.

Traj Lajos erdész, Integrál Zrt. Szarvas, Gazdabolt Lázár József Rákóczi F. u. 32., Börönte László keramikus mester, Bartha János Kertészeti Szakközép-és Szakmunkásképző Iskola, Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné e.v., Flexil Kft. és a Berek-Zöldség 2010 Kft., Imre Péterné szaktanácsadó, Városszépítő Kft. Jászberény, Berek-Zöldség 2010. Kft.

Polgármesteri Hivatal

2010. október 1.

A Kézmosás Világnapja

Október 15. a Kézmosás Világnapja, melyben Magyarország 2009 óta vesz részt az Unicef és az Amway közös támogatásával. A cél a kisiskolások figyelmét felhívni erre az apró, de jelentőségteljes dologra, a megfelelő kézmosásra. Szentesen a Klauzál Gábor Általános Iskola (Klauzál u. 12–18., ifjúságis Ráczné Gabriella, e-mail: klauzál@szentes.hu) és a Petőfi Sándor Általános Iskola (Petőfi u. 5.), Szemerédi Andrea, e-mail: petisi@freemail.hu) vesz részt.

Október első felében rajz-, rapszöveg író és kreatív versenyre nevezhetnek az általános iskolások. Bővebb információ a www.unicef.hu oldalon található.

2010. október 1.

A lakosokért és a gazdálkodókért

Átadták a Nagyhegyszéli utat

Régi vágya teljesült a felsőpárti és nagyhegyi lakosoknak azzal, hogy elkészült a Nagyhegyszéli út kiszélesítése és burkolatának felújítása. Az önkormányzat még 2008-ban nyújtott be pályázatot a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, az ott megítélt támogatással készült el nemrégiben a szegvári összekötő út, a Kossuth utca és a projekt harmadik részeként a Nagyhegyszéli út.

Szeptember 24-én, pénteken, az ünnepélyes avatáson Szirbik Imre polgármester utalt a már korábban elkészült két szakaszra. Kiemelte, hogy a város egységben gondolkodik, nem csak a belvárosra, a peremkerületekre is gondot fordít. A közlekedés már ebben a városrészben sem okozhat problémát, a későbbiekben kerékpárút is szolgálja majd a környékbeliek kényelmét és biztonságát.

Kocsis Sándorné projektmenedzser tájékoztatása szerint az útpálya 4 méterről 6.5 méterre bővült. Előzőleg áthelyezték a közvilágítási hálózatot, rendezték az erdősávot, majd a munkálatokkal egy időben a csapadékvíz-elvezető rendszert is átalakították. A teljes költség 75 millió forint volt, melyből az önkormányzat 27 milliót biztosított. A kivitelező a tiszakécskei Duna Aszfalt Kft. volt.

K. E.

2010. október 1.

"Két kerékkel egészségesebb"

Károlyi László és Cseuz László az élenA Legrand Zrt. Szentes városával közösen ebben az évben is csatlakozott az Európai Autómentes naphoz szeptember 22-én. Az érdeklődés óriási volt, hiszen 2500-an kerékpároztak a Legrand Zrt. telephelyétől a sportpályáig. Nemcsak gyerekek, hanem nagyon sok pedagógus és szülő vett részt a rendezvényen.

A menet élén Szirbik Imre polgármester, Károlyi László vezérigazgató és Cseuz László testnevelő tanár tekert. A legtöbben a Koszta József Általános Iskola tanulói voltak, őket a Kiss Bálint Református Általános Iskola diákjai követték, s a harmadik helyezett a Petőfi Sándor Általános Iskola lett.

Az eredményhirdetésre a sportpályán került sor, ahol fantasztikus volt a hangulat. A résztvevők üdvrivalgással fogadták a hírt, hogy a Legrand Zrt. minden iskolát jutalomban részesít megköszönve az iskolák szervező munkáját és lelkes hozzáállását a "Két kerékkel egészségesebb" rendezvényhez.

2010. október 1.

Takarítottak az ovisok

A Szent Anna utcai óvoda kisóvodásai, az óvónők és néhány szülő nagy kedvvel, játékos feladatokkal szedték a faleveleket az udvaron és az utcán. Az óvoda vezetője, Bárányné Magyar Ilona elmondta, hogy a Takarítási Világnapot munkával ünnepelték. A világnapon a gyerekeket játékosan igyekeznek ránevelni a rendre és a környezetük tisztaságára. Így a gyerekek megtapasztalják, hogyan lehet védeni a környezetüket, és hogyan lehet azt tisztává, rendezetté tenni. A koruknak megfelelő játékokkal szedték öszsze a faleveleket, a gesztenyét, és vitték a gyűjtőbe. Az apróságokon kívül néhány szülő is segített a rendrakásban. Ennek a közös élménynek is van nevelő hatása, így tudatosulhat bennük, hogy miért ne szemeteljenek.

A "munkát" játékokkal szakították meg, hiszen az a gyermekek éltető eleme. Az összegereblyézett leveleket versenyben szállították a gyűjtőhelyekre, azokat át lehetett ugrálni, de gesztenye célba dobással is szórakoztatták magukat. A gesztenyéket a későbbi barkács foglalkozáshoz is gyűjtötték. A jó levegő, a mozgás, a tiszta környezet, a közös élmények maradandóak minden részt vevő számára.

Garai Sz. Imre

2010. október 1.

Diplomások a közszférában

Évtizedes hagyomány már, hogy ősz elején a város vezetősége köszönti, s ezzel együtt találkozóra, ismerkedésre hívja az önkormányzati intézményekben frissen elhelyezkedett diplomás közalkalmazottakat. Két fontos dologra hívta fel a város további építéséhez minden bizonnyal alkalmas fiatalok figyelmét Szirbik Imre polgármester: a tanultakat a valóságba átültetni nem lesz egyszerű, másrészt embert próbáló feladat meggyőzni a saját gondolataikról azokat, akikkel munkájuk során kapcsolatba kerülnek.

2010. október 1.

Mexikói hangulatok

Dobóczky Zsolt – TőzsdeOktóber 4-én, hétfőn 18 órakor a szegedi Lajos Sándor Fotóklub vezetőjének, Dobóczky Zsoltnak nyílik kiállítása a Galéria Kávéházban.

A civilben villamosmérnök-tanár fotós tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Magyar Diaporáma és Multivízió Egyesületnek. Szentesen már több alkalommal állított ki egyénileg és csoportosan is. Most a néhány évvel ezelőtt Mexikóban tett látogatása alkalmával készült fotóit mutatja be a közönségnek. A képeken olyan ismertebb romterületet is felfedezhetünk, amelyek a világörökség részét képezik.

A fotográfus a Szentesi Fotókör meghívásának tett eleget. Az alkotások november 1-ig láthatóak a kávéház nyitvatartási idejében.

2010. október 1.

Emlék-tárlat

Puskás Öcsi emléktárlatát rendezik meg október 8-án, pénteken 17 órakor a városi könyvtárban. A megnyitón közreműködik Halmai Bianka. A kiállítás október 28-ig látogatható nyitvatartási időben.

2010. október 1.

Negatív kampányelemek 2.

Múlt heti számunkban olvashattak a Fidesz helyi szervezete által – a nemrégiben megjelent negatív kampányelemek miatt – összehívott sajtótájékoztatójáról. A hírekre reagálva szeptember 24-ére, péntekre várták a média munkatársait az MSZP Kiss Bálint utcai irodájába, hogy a baloldaliak is véleményt alkothassanak a vita tárgyát képező fénymásolatokkal kapcsolatban.

A szocialisták szentesi szervezetének elnöke, Móra József információi szerint a fénymásolatokat Fideszes szórólapokba helyezve dobták be a postaládákba. Az azokon szereplő egyik kép, amely Szirbik Imre polgármestert és Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnököt ábrázolja, Gyurcsány szentesi látogatásán készült 2007-ben. Bár a múlt heti tájékoztató alkalmával a Fidesz elhatárolódott az esettől, Móra azon véleményének adott hangot, miszerint elgondolkodtató, hogy a jobboldali párt polgármesterjelöltjét támogató reklámfilmben ugyanez a fotó látható.

K. E.

2010. október 1.

Hagyományt, értéket közvetítenek

Kálmánné Szabó ErzsébetA Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény két pályázatban is nyertes. Az egyik projekt témája az oktatási, nevelési intézmények tanórai, tanulási és szabadidős tevékenységének a támogatása volt. Alapvető kritérium volt, hogy a meglévő kapacitásokra épüljön a program, illetve legalább öt oktatási intézménnyel kössön együttműködési megállapodást a tevékenységek megvalósítására.

– Mire gondoltunk? – töpreng el egy pillanatig Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató. – Rendelkezünk olyan humánkapacitással, amely alkalmas arra, hogy az együttműködő oktatási intézményekben művészeti, képzőművészeti, természetismereti programokat valósítsunk meg, amely hagyományőrzésre irányul. A meglévő kapacitásként a saját tanárainkra gondoltunk, akik egyrészt alkotóművészek is.

2010. október 1.

Európa-bajnokság után, vb előtt

A standard táncok formációs Európa-bajnokságán, Ludwigsburgban a 8. helyezést szerezte meg a Szilver TSE csapata.

A standard mixet táncoló 8 párosnak László Csaba és Németh Anikó készített koreográfiát. Az egyesület vezetője, Szatmári-Nagy Szilvia szerint ebben a csapatban több van, technikai tudásban a 3–4. helyre sorolhatók a tanítványai, ám elkövettek kisebb hibákat, emiatt lemaradtak a döntőről.

Az eredmény egyik részese Török László az egyesület formációban való bemutatkozása óta, vagyis 4 éve tagja a mindenkori csapatnak. Mint a többiek nevében elmondta, a versenyeken négy dolgot pontoznak: a tánctechnikát, a zeneiséget, a térformákat (azaz a sorokat) valamint az összhatást. A térformák náluk nem voltak pontosak, valószínűleg koncentrációs problémák miatt, márpedig ez fontos szempont, magyarázta a táncos. Viszont a világbajnokságon a legjobb hat közé jutást célozzák meg a lengyelországi Elba városában, október 23-án. Igaz, a házigazdák eleddig ismeretlen koreográfiájával a mieink is csak ott fognak szembesülni. A lengyelek épp azért hagyták ki az Eb-t, hogy majd otthon rukkoljanak elő a meglepetéssel, ezt már több nemzet is sikeresen eljátszotta korábban.

Az Európa-bajnokságon részt vett szentesi csapat névsora: Bődi Dénes–Zsíros Gabriella, Kis Bence–Bori Ildikó, Bugyi Bence–Kinyik Flóra, Borbás Csaba–Szűcs Liliána, Kósa András–László Szilvia, Schwartz Péter–Prozlik Anna, Török László–Makan Zsuzsanna, Vida György–Túri Bernadett.

(darók)

2010. október 1.

A zene az élete

Nagy JánosKodály Zoltán mondta egyszer: hangszerhez a gazdagabbak jutnak, de hangja mindenkinek van, azt kötelesek az iskolák kiművelni. Nagy János hangjára a szegvári kántor figyelt fel. Hatodikos általános iskolás lehetett, a kórógy-szentgyörgyi kápolnában bíztatta, énekeljen a kórusban, tanította zongorázni.

Nem sokáig. Szentesen működött akkor egy zeneoktatói munkaközösség, járták a környező falvakat, így Szegváron is tanítottak. Ott folytatta a tanulást, kórista lett. Középiskolába a Horváth Mihály Gimnáziumba járt. Akkortájt alakult meg az Állami Zeneiskola, ott készült fel a szegedi konzervatóriumra. A megyeszékhely oktatási intézményében 1963-ban kapott zongora- és szolfézstanári diplomát. Több helyen nyílt állásajánlat, természetesen Szentest választotta. 1981-től 2002-ig a zeneiskola igazgatója, 62 évesen ment nyugdíjba.

2010. október 1.

Molnár-Malek

Ha a magyar dixieland kerül szóba, akkor Benkóék neve ugrik be azonnal, még az amerikaiaknak is! Vidékre szűkítve a témát, csakis a patinás, 1964-ben alakult szegedi Molnár Dixieland Bandről beszélhetünk elsősorban. Szentesen különösen, hiszen kedvelt, mi több: visszatérő vendégei városunknak, és zeneszerető közönségének. Ezúttal október 8-án, pénteken 19 órakor találkozhatunk velük a régi nevén nevezett Zeneiskolában, a Zene-Világ-Zene koncertsorozat új évadának első "könnyűzenei" koncertjén.

Neves énekesnőt hoznak magukkal, hiszen a dixieland nem kizárólagosan instrumentális műfaj, sőt! A sztárvendég pedig (a szó valódi, nem pedig Lagzi Lajcsis értelmében) nem más, mint Malek Andrea (képünkön)!

2010. október 1.

Cuháré fesztivál

Szeptember 25-én a Móricz Zsigmond Művelődési Házban rendezte meg a Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület a Cuháré Szóló Folk Fesztivált – Hankó Györgyné elnök, néptánc pedagógus kezdeményezésére –  az önkormányzat és a Szentesi Művelődési Központ támogatásával. Néptánc, népzene, népi ének és népmese kategóriákban jelentkezhettek általános iskolai tanulók. 

A verseny Balla Tibor és Bánfi Ádám szentesi népdalokból álló tekerőmuzsikájával és Ráfi Dénes, a Horváth Mihály Gimnázium tanárának köszöntőjével kezdődött. Az Alföld tíz településéről és a Vajdaságból összesen 33 fő vett részt 26 produkcióval.

 A zsűri elnöke az egri Német Erzsébet néptánc pedagógus, tagjai Szűcsné Molnár Erzsébet ének-zenetanár, a Népművészet Ifjú Mestere Szegedről, és Ráfi Dénes a Horváth Mihály Gimnázium tanára volt. A versenyzést követően a fesztivál szólistái családtagjaikkal, felkészítőikkel, a zsűri tagjaival és a vendéglátó szentesi szervezőkkel együtt városnéző séta keretében kiállításokat kerestek fel a múzeumban, a könyvtárban és a kertészeti iskolában.

Az 1–3. helyezetteknek oklevél, könyv és népzenei CD ajándékokat Szirbik Imre polgármester adta át. A szentesi versenyzők között első helyezést ért el alsó tagozatosként, népzene kategóriában Miskolczi Ramóna, a felsősök között Debreczeni Kiss Helga (népzene).

Hankó Györgyné

2010. október 1.

Városunk marad a házigazda

Függetlenfilmes ünnep háromnapos vetítéssel

Szeptember utolsó hétvégéjén városunk adott otthont az 57. országos függetlenfilm fesztiválnak, melynek díjaiért az előzsűrizés után 41 alkotás versenyzett. Az külön öröm, hogy a 10 éve városunkban forgatott Kis utazás című játékfilm jubileumához kapcsolódott az idén 80. éves fennállását ünneplő Magyar Független Film és Video Szövetség rendezvénye. A dugig telt Őze Lajos Filmszínházban pergett le Buzás Mihály filmje, szentesi helyszíneken végigpásztázva, kiemelt szerepet adva a gimnázium néhány tanárának és akkori diákságának.

A Szentes filmes hagyományai előtt való tisztelgés után azonban a fesztivál versenyfilmjeié volt a főszerep, melyek pár másodpercnyi szünetekkel követték egymást az ifjúsági ház vetítőtermében. A vetítésfolyam után az alkotók együtt hallgatták a nyilvános zsűrizést. A forgatókönyvíró, zeneszerző, kritikus, függetlenfilmes és színész-drámapedagógus alkotta zsűriben a színészi teljesítmény véleményezését kapta elsődleges feladatul Dózsa Erzsébet, a Horváth Mihály Gimnázium tanára.

2010. október 1.

Olaszországban versenyeznek

Világbajnoki kvótát kapott a szentesi Oyama Dojo

Az olaszországi Marina Da Carrara október 30–31-én karate világbajnokságnak ad helyet. A viadalon több mint száz ország 5700 sportolója méri össze tudását és erejét 8 évestől 35 éves korig. A verseny közel 100 küzdőtéren zajlik majd, mintegy Hungexponyi területen.

Sensei Brezovai Sándor, a Szentesen készülő magyar válogatott szövetségi kapitánya lapunknak elmondta, az eseményen a harcművészet minden fajtáját, az alfától és ómegáig felsorakoztatják a versenyzők, küzdőstílusokra, szabályokra lebontva. A sok más full kontakt iskola mellett helyet kapott a kyokushin karate iskola és lesz fegyveres formagyakorlat bemutató is.

2010. október 1.

Atlétaérmek

Benkő Márta edző, Árgyellán Dávid, Cordás Cintia, Márki Sándor, Papp AnitaVégéhez közeledik az atléták nyári versenyidőszaka. Az elmúlt hónapokban a szentesi atléták több minősítő versenyen vettek részt, ahol teljesítették az országos bajnoki döntőbe jutáshoz szükséges szinteket.

A bajnokságot Tatabányán rendezte meg az atlétikai szövetség az elmúlt hét végén, ahol a következő eredmények születtek.

Serdülő lányok diszkoszvető számában tizenhat induló között Csordás Cintia 31,95 cm-es eredményével harmadik helyezést, Papp Anita 31,26 cm-es negyedik helyezést szerzett.

Serdülő fiúk diszkoszvető számában tizennyolc induló között Árgyellán Dávid 42,27 cm-es teljesítménnyel ötödik, Márki Sándor 38,21 cm-es eredményével hetedik lett.

Benkő Márta edző elmondta, hogy a kellemetlen időjárás nagyon zavarta a résztvevőket, ezért nem születtek kimagasló eredmények. A négy szentesi a legjobb nyolc között végzett, és összesen harmincnyolc bajnoki pontot gyűjtöttek az egyesület számára, így ebben az évben gyűjtött pontjaik száma meghaladja a százat. Ez azt jelenti, hogy központi támogatást kaphatnak a szövetségtől.

Csordás Cintia bronzérme komoly edzésmunka eredménye, és edzője szerint ennél jobb teljesítményekre is képes lesz a jövőben.

2010. október 1.

Rögbi

A Szentesi VSC 91-esek csapata október 3-án, vasárnap 14 órakor a Spartacus pályán fogadja a Budapesti Exciles gárdáját. Az NB I-es mérkőzésre a belépés ingyenes.

2010. október 1.

Kispályás foci

A Szabadidős Sportklub által szeptember 26-án megszervezett évadzáró kispályás labdarúgó torna eredményei.

1. Brazil Team, 2. Dream-Team (Szabadidős SK), 3. Hungerit II. (Szabadidős SK), 4. Hana. A legjobb góllövő Lakatos János. A csapatok az eső és a sáros talaj ellenére sportszerű küzdelemben vettek részt.

2010. október 1.

Táncverseny Egerben

Szeptember 25-én, szombaton rendezték meg a 7. Realdance Kupát, ahol a Szilver TSE versenyzői a következő eredményeket érték el.

Gyerek II. D standart és latin: 1. Nagy Márk – Vörös Liza.

Junior II. C standard: 1. Tisza Dániel – Zónai Zsanett, 2. Kotymán Arnold László – Kóródi Bettina, 3. Balázs Gergő – Gál Zsanett.

Junior II. C latin: 1. Tisza Dániel – Zónai Zsanett, 3. Balázs Gergő – Gál Zsanett, 4. Kotymán Arnold László – Kóródi Bettina.

Ifjúsági D standard és latin: 5. Dézsi Martin – Dóczi Angéla, 6. Szilvássy Ádám – Kalla Gyöngyi.

Felnőtt D standard: 3. Tóth László – Tigyi Kata Dóra.

2010. október 1.

Szüreti Kupa a "Lokiban"

Amatőr, "fás biliárd" versenyt rendeztek a szombaton a Szentesi VSC klubházában, a "Loki" büfében. Tamási Attila a verseny rendezője szerint a magyar biliárd egyre népszerűbb a városban, és egy-egy versenyre más vendéglátó egységek csapatai, játékosai is beneveznek. A körmérkőzések során komoly küzdelem folyt a játékosok között. Sok játszmában, minimális különbség, vagy éppen egy-egy szerencsés "löket" döntött. Az egész napos tornát és a kupát Király István nyerte meg. A második lett Pardi Zoltán, a harmadik helyen Várdai László végzett.

2010. október 1.

Judoverseny

A hétvégén Pakson az Ifjúsági Magyar Köztársaság Kupán versenyeztek a Pollák DSE dzsúdósai. A megmérettetésen 1. Gila Nóra (+70 kg), 7. Valkai Béla (–81 kg).

2010. október 1.

Derbi előtt a Kinizsi

Immár két szakvezetővel, Nagy Andrással és Bozóki Zoltánnal a kispadon aratott 4–2-es győzelmet a Földeák együttese ellen a Szentesi Kinizsi megyei másodosztályú labdarúgó csapata. A Tisza–Maros csoport legutóbbi játéknapjának egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy sikerült-e túltennie magát a Kinizsi labdarúgóinak a Szegváron elszenvedett 5–1-es vereségen.

Nagy András lapunknak elmondta, hogy rendet kellett tenni a fejekben, átbeszélték a történteket, levonták a csúfos kudarc tanulságait. Úgy tűnik sikeres volt a tanácskozás, mert magabiztosan, mi több, gólerősen kezdett a Szentes. A 20. percben Tóth László talált a kapuba, majd néhány perccel később ő tálalt remekül Hidas elé, ezzel már kettő volt az előny ide. Hogy azért senki ne dőljön hátra, arról Poszler kapus gondoskodott, egy hazagurított labdát pontosan az ellenfél játékosa elé lőtt, aki köszönte szépen, és kihasználta a tálcán kínált lehetőséget. Hidas 20 méteres lövésével azonban még a szünet előtt ismét megnyugtatóvá vált a Kinizsi előnye. Fordulás után gyors góllal kezdtek a vendégek, ám ezen kívül több lehetőségük nem akadt, annál inkább a mieinknek, a számos helyzet közül Gránicz egyet értékesített, amivel kialakította a végeredményt. Nagy András minél több, széleken vezetett támadást kért játékosaitól, amit maradéktalanul végre is hajtott csapata, és akár nagyobb különbséggel is nyerhettek volna. A Kinizsire újabb nehéz derbi vár, hiszen a Fábiánsebestyén ellen nem lesz könnyű dolga a mieinknek. A két csapat egyaránt tíz pontot gyűjtött eddig, a fábiánsebestyéniek csak jobb gólkülönbséggel állnak negyedik helyen a Szentes előtt. Egy esetleges győzelmével a Kinizsi akár dobogós helyre is kerülhet a tabellán. A mérkőzés szombaton 15.30 órakor kezdődik a Pusztai László Sporttelepen.

H. V.

2010. október 1.

Terepkerékpáros verseny

Képünk a tavalyi versenyen készültOktóber 9-én, szombaton rendezi meg a St. Jupát SE az 5. Varga-Bringa Amatőr Terepkerékpáros Versenyt. A rendezvény központja a tiszai strandon felállított rajt és cél, az útvonala a Tisza töltésén, a gát két oldalán, kijelölt pályán lesz.

A (szülői beleegyezéssel induló) 10–14 és a 15–18 évesek egykörös, 8 kilométeres távot teljesíthetnek. Az e fölötti korosztályok esetében nőknek szintén ekkora a teljesítendő táv, a férfiaknak 16 kilométeres pályát kell leküzdeniük. A kétkörös versengésben részt vevőknek fontos információ, hogy az első kör szintideje 30 perc, a második körre csak a szintidőn belül érkezőket engedik.

2010. október 1.

Hőguta

Egy fogamzásgátló szereket gyártó vállalat igazgatója üzleti vendégeket fogad. A meghívottak döbbenten tapasztalják, hogy a házba belépve, egyszerre hat gyerek köszönti őket.
– Ennyi gyereke van? – kérdezik. – Ez ám a reklám!
– Ááá, ezek nem a gyerekeim, hanem a reklamációk!

2010. október 1.

Kis kukta

  • Csirkemell őzgerincformában
  • Túrórudi - házilag
2010. október 1.

Évadindító

A tiszti klubban, október 6-án, szerdán este fél 6-kor hallhatnak előadást az érdeklődők a metafizikáról Sándor Attila tanártól.

2010. október 1.

Emlékezés

A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének tagjai október 5-én, kedden 14 órakor tartják összejövetelüket a helyőrségi klubban. A találkozó témája a koszorúzások, megemlékezés 1848-ról és 1956-ról valamint a halottak napjáról.

2010. október 1.

Százezreket loptak a pénzszekrényből

Félmillió forint készpénzt, villanymotort, és gyermekülést is elloptak az elmúlt napokban Szentesen, tudtuk meg a Szentesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán. Lássuk a részleteket. Szeptember 22-én egy Apponyi téren parkoló személygépkocsi bal első ajtaját rongálták meg ismeretlenek, majd az utastérből egy 30 ezer forint értékű biztonsági gyermekülést vittek el a tolvajok.

Egy vekerháti tanya raktárhelyiségéből kerékpárt, kézi gyalut és láncfűrész vittek el a tettesek, a kár eléri a százezer forintot.

Egy idős hölgy a Kálvária temetőben beszélgetett ismerősével, amit kihasznált egy szemfüles tolvaj, és az asszony táskájából ellopta annak pénztárcáját, benne 28 ezer forinttal.

Besurranásos lopás történt a Szondi utcában szeptember 24-én. A tolvaj bejutott az egyik lakóház helyiségébe, ahonnan az asztalfiókban lévő pénztárcából 180 ezer forintot vitt magával.

Több, mint félmilliót, egészen pontosan 560 ezer forintot loptak el az egyik nagynyomási telephelyen lévő épületből, eddig tisztázatlan körülmények között, délidőben.

25 ezer forintot ért az a kerékpár, melyet tulajdonosa lezárva hagyott a Főnix Étterem előtt, ám valaki elkötötte a járgányt. A sportpályán is tolvajok jártak, innen a szivattyúhoz tartozó villanymotort lopták el.

Két Tesco-s lopást is meghiúsítottak a rend őrei néhány nappal ezelőtt. Az egyik esetben egy visszatérő bűnöző akadt fent az ellenőrző kapun, ő 19.980 forint értékben szeretett volna kávéport kivinni az áruházból. Mivel neki már nem ez volt az első ilyen jellegű bűncselekménye, ezért ellene üzletszerűen elkövetett lopás miatt indult eljárás. A másik ügyben néhány ezer forintot ért a fizetés nélkül kivinni szándékozott mogyorókrém, póráz, fánk és pogácsa, ám mivel a tolvajok egyes termékekről letörték a biztonsági jelzőberendezést, ezért tettük dolog elleni erőszaknak minősül, ennek megfelelően járnak el majd ellenük a rendőrök.

H.V.

2010. október 1.

Családi események

Született: Held Tibor és Pitrik Ilonának Nikoletta, Almási Sándor és Venczel Ilonának Kitti Szonja, Német Zoltán és Balogh Szilviának Blanka, Pálinkó Viktor és Fábián Biankának Áron nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Böszörményi Imre és Dani Alexandra, Kocsis Attila és Deák Szilvia.

Elhunyt: Varga Istvánné Király Mária, Kissné Pulya Ilona, Vincze Lászlóné Fekete Rozália, Dancsó Dénes, Szepesi Antalné Galambosi Julianna, Bús Józsefné Deák Etelka, Sági Istvánné Gulyás Erzsébet, Kérdő Eszter, Kása Pál.