XLI. évfolyam 42. szám

2009. október 22.

Egy hónap múlva korcsolyázhatunk

Több évtizedes álma valósul meg a szentesi fiataloknak, és a korcsolyázni már tudóknak hamarosan. Nem kell Szegedre, vagy másik nagyvárosba utazni, ha valaki szeretne megtanulni korcsolyázni, vagy szeretné ezt a sportot biztonságos körülmények között művelni. Hiszen a vasútállomás mögött, a Szentes-Frigó Kft. területén korszerű, modern műjégpálya készül.

2009. október 22.

Kitüntetések az ünnepen

Október 23-án, pénteken az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a köztársaság kikiáltása évfordulóján városi ünnepségre várják a lakosságot. A megemlékezés 10 órakor kezdődik a Kossuth téren zászlófelvonással, majd a kopjafánál koszorúzással folytatódik. Fél 11-kor a konferencia és kulturális központ dísztermében ünnepi beszédet mond Mécs Imre, országgyűlési képviselő.

Ezt követően Szirbik Imre polgármester átadja a Szentes Város Díszpolgára címet id. dr. Kispál Mihály főorvosnak, dr. Rébeli-Szabó József ny. polgármester, jogász, vízilabda edzőnek.

Szentes Városért Emlékérem kitüntetésben részesül Cseuz László ny. testnevelő tanár, dr. Demeter Attiláné gyógypedagógus, a Horváth Mihály Gimnázium, Kocsis László szakközgazdász, mélyépítő üzemmérnök, dr. Széchenyiné Csergő Judit ny. laborvezető és Mihály Béla igazgató, karnagy.

2009. október 22.

Emlékplakettet avattak

Emléktáblát avattak a Dr. Bugyi István Kórházban október 19-én, az ünnepi megemlékezésen az intézmény egykori osztályvezető főorvosára, dr. Pálmai-Pallag Lajosra emlékeztek.

Mint ahogyan az emléktábla avató ünnepségen dr. Adorján Andor osztályvezető főorvos elmondta, dr. Pálmai-Pallag Lajos 1948-ban született Szegeden. Általános-, középiskolai- és orvosi tanulmányait is a megyeszékhelyen végezte, melynek befejezése után a Szegedi Egyetemen dolgozott tanársegédként. Neurológiából, pszichiátriából és addiktoló-giából tett szakvizsgát és megszerezte az igazságügyi orvos szakértői képesítést is. 1986 óta volt - 15 éven keresztül - a Dr. Bugyi István Kórház osztályvezető főorvosa.

A kórház udvarán elhelyezett bronz emlékplakettet dr. Csíky László háziorvos, szobrászművész készítette. Az ünnepségen Prof. Dr. Janka Zoltán, a szegedi pszichiátriai klinika vezetője emlékezett dr. Pálmai-Pallag Lajosra. Életével és munkásságával kapcsolatban kiemelve, hogy az osztályvezető főorvosban igazi barátot, kollégát, egyenes, őszinte, hihetetlen stílusú, jó humorérzékkel rendelkező, rendkívüli szakmai képességekkel és munkabírással rendelkező embert ismerhetett meg mindenki.

Cseh-Lakos

2009. október 22.

Egyelőre nincs útfelújítás

Pár héttel ezelőtt lapunkban arról írtunk, hogy az Alföld délkeleti részéből az M5-ös sztráda megközelítésére egyre több jármű - közte kamion - használja a Hód-mezővásárhely - Szentes - Csongrád - Kiskunfélegy-háza útvonalat. A megnöve-kedett forgalom különösen a Szentes - Vásárhely közötti közel 30 kilométernyi szakasz felszínén nemkívánatos maradandó változásokat alakított ki, hosszanti mélyedések "teknősödés" formájában. A biztonságos közlekedés szempontjából érintve a dolgot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. budapesti központjához fordultunk információért, hogy mi várható a közeljövőben. Itt kérdésünkre azt válaszolták, hogy a Csongrád megyei helyzetet a részükről már vizsgálták, hozzátéve, hogy közvetve jelentősen enyhíti majd a problémát, konkrétan szólva csillapítja a Vásárhelyt és Szentest összekötő 45 sz. főút forgalmát a 47-es számú főút négysávosítása és az M43-as autópálya megépítése, mivel ezeken a szakaszokon is elérhető lesz az M5-ös sztráda. Épül a csongrádi elkerülő vonal és ez is csökkenti a baleseti kockázatot. A Hódmezővásárhely - Szentes közötti útvonal sorsáról, felújításáról a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tud felvilágosítást adni - közölték a Közút Zrt.-nél.

Így kerestük meg az ajánlott másik céget és tőlük a következő írásos tájékoztatást kaptuk: "A NIF Zrt beruházóként csak olyan beruházásokkal foglalkozhat, amellyel a Közlekedési- Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, vagy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízza. Jelenleg nincsen a 45 sz. főúttal kapcsolatos projektünk."

2009. október 22.

Szoboravatás a Kossuth téren

75 éve történt

Kettős szoboravatásra emlékezünk. A szentesi Kossuth tér 1934. október 21-én ünnepi esemény színhelye volt. Horváth Mihály püspök, történetíró és Kossuth Lajos kormányzó egész alakos szobrát avatták.

A szobrok állításának gondolata két évtizeddel korábban fogalmazódott meg. A szentesi szoborbizottság szűkebb körű pályázatára beérkezett munkák közül 1913. július 9-én a Magyar Országos Képzőművészeti Tanács szobrászati és képzőművészeti szakosztályának pályabírósága a Kossuth szobor kivitelére Tóth István (1861-1934) szobrászművésznek, míg a Horváth Mihály szoborra Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975) szobrászművésznek adta a megbízást.

2009. október 22.

Távol a hazától

Kétszáz éve született Horváth Mihály történetíró (II.)

Az emigrációban készült fényképe (1860)A szabadságharc leverését követően 18 évi száműzetés következett. Lipcse, Brüszszel, Párizs, Montmorency, Genova, Nizza, Firenze, Genf voltak tartózkodási helyei. 1856-ban visszatért Brüsszelbe, és komoly történeti kutatásokat végzett az állami levéltárban. Az 1447-től 1625-ig terjedő időszakra nézve 490 magyar vonatkozású oklevelet tárt fel, amelyeket Magyar történelmi okmánytár a brüsseli országos levéltárból és a burgundi könyvtárból címen tett közzé 1857- 1859 között, Hatvani Mihály álnév alatt. Az emigrációban írt következő munkájában a reformkor időszakát dolgozta fel Huszonöt év Magyarország történetéből 1823- 1848-ig címen.

2009. október 22.

A reformáció ünnepi hete

A Magyarországi Református Egyházban minden év októbere a reformáció hónapja. Ezen belül a reformáció ünnepi hete Szentesen október 25-én, vasárnap kezdődik. Erről és más egyéb követő eseményekről Kovách Péter, a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség egyik lelkipásztora ad tájékoztatást:

Az említett vasárnapon az istentisztelet alkalmával Zakar Ödön nyugalmazott vásárhelyi lelkipásztor szolgál majd közöttünk. Október 28-án, szerdán este 6 órakor a városi könyvtárban dr. Kádár Péter teológus-tanár tart előadást, azt az utat mutatja meg, hogy emberileg Kálvin hogyan lett közösségi reformátor. Az előadás összefügg azzal, hogy Kálvin, a genfi prédikátor születésének ötszázadik évfordulóját ünnepeljük.

2009. október 22.

Pilótaszemlét tartott Horthy

Évfordulónaptár - 2009.

100 éve, 1909. okt. 17-én megszületett Szegváron Katona Kiss Ferenc (1909- 1995) festőművész. A szentesi gimnáziumból a Képzőművészeti Főiskolára ment, ahol rajztanári és művészeti diplomát szerzett. Mestere Rudnay Gyula volt, de nagy hatással volt rá Koszta József is. Első önálló tárlatát 1958-ban rendezte meg Szentesen. A fiatal tehetséges művészek támogatására feleségével létrehozták a Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia Képzőművészeti Alapítványt. Alkotásait a városra és a múzeumra hagyta.

2009. október 22.

Krízis-alap

Újabb támogatási forma, újabb esély

Év végéig - azaz december 31-ig - lehet igénybe venni az augusztus 1-jével hatályba lépett krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló kormányrendelet juttatásait. A szociális támogatási forma egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosít, a válság miatt rossz szociális körülmények közé került állampolgároknak.

Lencséné Szalontai Mária szociálpolitikai osztályvezető tájékoztatása szerint három támogatotti kör veheti igénybe a juttatást: azok, akik 2008. szeptember 30. után vesztették el munkahelyüket, vagy akiknek ezután az időpont után 20 százalékkal megnövekedett a lakással kapcsolatos törlesztő részletük, illetve akiknek 20 százalékkal csökkent a munkabérük.

2009. október 22.

Kérdések egy forradalomról

Még mindig és újra le kell írni, miért tekintendő forradalomnak az 56-os ősz néhány napja? Azért, mert egy párt borzalmas uralma helyett több párt demokráciájában gondolkodott. Azért, mert az orosz megszállás - a gyarmati sor - helyett a nemzeti függetlenséget akarta. Ez a két alapeleme a kor megítélésének. A vitatható, esetleg tisztázandó kisebb-nagyobb fontosságú részletek ezen tényekhez képest másodlagosak.

2009. október 22.

Gázpisztollyal lőtt a támadókra

Két ismeretlen jelent meg egy idős hölgy lakásán a múlt héten, mondván, az önkormányzattól hoztak pénzt, mivel tudják, hogy az asszony férje a közelmúltban hunyt el. A csalók egy feltételhez kötötték a pénz átadását, meg szerettek volna bizonyosodni arról, hogy a nő biztonságos helyre teszi-e a pénzt. A gyanútlan házigazda megmutatta a rejtekhelyet, és ez - mint utóbb kiderült - nagy hiba volt, a bűnözők ugyanis elterelve a hölgy figyelmét, kivettek onnan 320 ezer forintot, és ezzel, valamint a hozott tízezressel távoztak. Érdemes tanulni az esetből, a csalók valószínűleg gyászhirdetésekből szerzett információk alapján keresnek fel egyedülálló időseket, és szeretnék hasonló módszerrel a megtakarított pénzüket.

2009. október 22.

Móra fogad

Móra József az 1. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart október 28-án, szerdán 17 órakor. A fogadóóra témája a körzetet érintő aktuális kérdések. Az érdeklődő lakosságot a Klauzál Gábor Általános Iskola 1-es termében várja a képviselő.

2009. október 22.

Szociális malac

Szépen fejlődnek a jószágok

A szociálpolitikai osztály munkatársai is nyomon követik a sertés fejlődésétAz önkormányzat még júniusban 15 családhoz juttatott el egy-egy malacot, felnevelésükhöz pedig havi rendszerességgel takarmányt is biztosít. A szociális malac-programnak köszönhetően az érintett rászoruló családokban a legkülönbözőbb ünnepi ételek kerülhetnek majd karácsonykor a terített asztalra.

Ez az önkormányzat egy korábbi programjának felújítása - tudtuk meg Lencséné Szalontai Mária szociálpolitikai osztályvezetőtől, aki elmondta: A malacokat a Pankotai Agrár Rt. biztosította régen és most is, a cég mindig készségesen állt
a rendelkezésükre. Kovács László takarmányboltos pedig kérésükre rögtön vállalta a havi takarmány megrendelését.

2009. október 22.

A síneken merre kattog az idő?

Egy közlekedési mesében lehetne eljátszani azzal az ötlettel, hogy Szentesen, ha a Kossuth téren találnánk a városszéli vasútállomást, akkor jóval több lenne az utas. Ez persze a képzelet szüleménye, de lehet valami kevéske igazság abban, hogy egyébiránt a kényelmes megközelítés miatt is szinte állandó a centrumban elhelyezkedő buszpályaudvar forgalma. Közvetett bizonyíték a nap minden szakában látható rengeteg kitámasztott kerékpár, melyeknek gazdái vagy elindultak már buszos útjukra vagy még ezután érkeznek valahonnan. Mindenesetre az "átnyergelés" beletartozik a fiatalok és felnőttek utazási menetébe.

2009. október 22.

Kézbe vehető történelem

Kölyökmúzeum a 21. század diákjainak

A poros vitrinek és unalmas tárlatlátogatások ideje lejárt: nyitott, élettel teli múzeum mutatkozik be a diákoknak egy új és egyre népszerűbb irányzatot követve. A Koszta József Múzeum a 21. századi gyerekeket a mai technikával igyekszik megtanítani a múlt értékelésére.

A pályázat megírása, melynek köszönhetően új távlatok nyílnak a múzeumpedagógiában Szentesen, még nem az új szakember személyéhez köthető, hiszen ő csak július 1-jétől lépett munkába. Azonban a program októberi indulásánál már ott volt Oroszné Rónyai Éva, aki elődje, Csige Istvánné nyomdokain próbál haladni.

2009. október 22.

Portrék

".naplemente." címmel Nacsa Bálint amatőr fotós portréiból nyílik kiállítás október 28-án, szerdán 10 órakor a gondozási központ Nagyörvény utcai idősek klubjában. A kiállítást megnyitja Kovách Péter református lelkipásztor. A kiállítás megtekinthető november 13-áig, munkanapokon 9 és 15 óra között.

2009. október 22.

Szüreti bál kalotaszegi csárdással

Jeles alkalmakkor vidám és emlékezetes programokkal örvendezteti meg a Szentesi Gondozási Központ szakembergárdája az intézményeikben élő ellátottakat. A szüret időszakában hangulatos bállal kedveskednek az idős embereknek a Horváth Mihály utcai központban.

Több évre visszatekintő hagyomány a klub életében a szüreti mulatság, várják már gondozók és gondozottak egyaránt. A mostani rendezvényen, kedden a feldíszített ebédlőben Somodi Mariann klubvezető szólt a szüreti szokásokról, megemlítve, hogy a szüret mindig társas esemény volt, így párosult hozzá mulatság is. Boglári Nagy László, majd Jaczkó Istvánné tréfás, bortémájú verseikkel megalapozták a jó hangulatot a zenés, táncos meglepetés műsor előtt. Kalotaszegi népviseletben jelentek meg a gondozási központ munkatársai, egy-egy kancsó borral, melyeket az asztalra helyeztek, s belekezdtek a produkcióba.

2009. október 22.

A függőség útján

Drogprevenciós kiállítás

A Kiss Bálint Református Általános Iskola ad otthont egy hónapon át a Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. Drog című kiállításának. A Családsegítő Központnak és a Szentesi Kábítószer Egyeztető Fórum pályázatának köszönhetően Szentesen is látható tárlat kábítószer prevenciós lehetőséget nyújt egy hónapon keresztül fiataloknak és felnőtteknek is egyaránt.

A kiállítás elsődleges célja az, hogy a témával kapcsolatban úgy próbálják megszólítani elsősorban a középiskolás és a felnőtt korosztályt, hogy őszinte képet kaphassanak a kábítószerek használatról, hatásairól és annak végkifejletéről. Fel akarják kelteni a fiatalok érdeklődését a drogok fogyasztásának káros hatásaival, illetve a szenvedélybetegségekkel kapcsolatban. Annak érdekében, hogy a fiatalok felelősségteljesen tudjanak a témáról gondolkodni, beszéljenek róla.

2009. október 22.

Batyum értékes útravaló

Gáspár Sándor a Goldberg variációk című filmbenGáspár Sándor színművész 1979-ben diplomázott, 30 éve van a pályán, Szentes 2004-ben "Pro Urbe"-díjat adományozott neki, idén március 15-én vehette át a Kossuth-díjat. Adódik a kérdés: milyen érzés egy 30 esztendős pályát Kossuth-díjjal megkoronázni? Azt hiszem, szerencsés vagyok, azzal foglalkozom, amit nagyon szeretek, válaszol a művész. Mint mondja, a kitüntetés nagyon jólesik, egyértelműen szakmai felajánlásként fogja fel, amibe a politika hála Istennek nem avatkozott bele. Színházi pletykákból, egyéb beszélgetésekből tudja, nem először vetődött fel a neve a kitüntettek között.

2009. október 22.

Szép sikerek a Borosban

2009 szeptemberében tartották Szegeden az "Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny megyei fordulóját. A Boros szakközépiskolát két tanuló képviselte. Hornyik Anna Viola a 12. c osztályból (felkészítő tanára: Fári Andrea) és Mészáros Petra a 11. a osztályból (felkészítő: Beszterceiné Sarkadi Nagy Zsuzsanna).

Ezen a megmérettetésen a 1. és a 2. helyezést érték el, így ők képviselték Csongrád megyét a Sátoraljaújhelyen rendezett országos döntőn.

Ez a legrangosabb anyanyelvi verseny, hisz a legszélesebb magyar nyelvi ismereteket igényli. A résztvevőknek az első napon írásbeli feladatot kellett megoldaniuk, majd a második napon szóbeli kifejezőkészségükről és retorikai ismereteikről kellett számot adni. A szentesi szakközépiskolás diákok igen eredményesen szerepeltek. Kategóriájukban 56 diák indult, és Hornyik Anna Viola "Édes anyanyelvünk" éremmel tért haza, Mészáros Petra pedig a középmezőnyben végzett. Az "Édes anyanyelvünk" érem nagyon nagy kitüntetést jelent, hiszen minden évben az ország tíz legjobb diákja kaphatja meg. Külön kiemelendő, hogy Hornyik Anna Viola írásbeli feladatmegoldása a 2. legjobb lett.

Fári Mónika
magyartanár

2009. október 22.

Jótékonysági hangverseny

100 éves az orgona

Az elmúlt években több alkalommal lépett fel a református nagytemplomban Helmut Kummer. A bécsi születésű nürnbergi magánénekes koncertjét október 30-án, pénteken 18 órakor hallgathatják meg a zenekedvelők, az operaénekest fellépésén a csongrádi Muladi József kíséri orgonán.

A szervező Rágyánszky Sándor lapunknak elmondta: Helmut Kummer már többször adott koncertet Szentesen és Csongrádon is, többek között a megépítésének 100. évfordulóját ünneplő orgona felújításáért. A magánénekes a Bécsi Konzervatóriumban végezte zenei tanulmányait, majd a nürnbergi operához került. Pályája során világsztárokkal, köztük José Carreras-sal, Nikolai Gedda-val, Anna Moffo-val is szerepelt, illetve színpadra lépett a Moszkvai Nagyszínház művészeivel is. 1988-tól magánénekesként és rendezőként tevékenykedik, valamint tanít Izraelben.

Az október 30-i hangverseny műsorán neves zeneszerzők, köztük Tosti, Scar-latti, Haydn, Donizetti, Puccini, Bizet, Wagner, Lehár művei szerepelnek, de a 20. százai zeneszerzők közül Leonard Bernstein Westside Story című musicaljéből is felcsendülnek dallamok.

A rendezvényre - melyen irodalmi ízelítőt is kaphatnak az érdeklődők - a belépés díjtalan, de adományokat az orgona felújítására szívesen fogadnak a szervezők.

Cseh-Lakos

2009. október 22.

Siker az Alföldi Fotószalonon

Doba Lajos: A mester szellemeTizenötödik alkalommal rendezik meg városunkban az Alföldi Fotószalont, mely a Dél-alföldi Fotószalonból nőtte ki magát Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyét felölelő regionális eseménynyé. Ez utóbbit 1980-ban szervezték először, így jövőre jubileumot ülhetnek, mondja büszkén Nagy István, a Szentesi Fotókör vezetője. A művelődési központ és fotókörének közösen meghirdetett fotópályázatára és kiállítására idén 92 szerzőtől 423 alkotása érkezett be, ebből 39 fotós 60 képét fogadta el kiállításra a zsűri. Az ország legelismertebb fotóművészei közül kértek fel zsűrizésre hármat, köztük két hölgyet, hogy a női látásmód erősödjön az értékelésben, árulja el Nagy István.

2009. október 22.

Nem dőlt el a Domino

Szép számú nézőközönség előtt azzal a reménnyel szállt vízbe a hazai csapat, hogy nem szenvednek megalázó vereséget a többszörös bajnok, három olimpiai bajnokkal felálló pesti csapattól. Az első negyedben még különösebb gond nem is volt, hiszen a Domino, a volt KSI-s fiataljának Mezei Tamásnak agresszív centerjátékának köszönhetően, csak két ötméteressel tudta bevenni Horváth Tamás kapuját, amire még válaszolt egy gyönyörű átlövés góllal Araczki. Ezzel azonban a szentesiek el is lőtték a puskaporukat, mert a hátralevő időben csak két ötméteresből tudtak szépíteni.

2009. október 22.

Negyvenéves a Gallasz Béla sakk emlékverseny

Október l7-én a Spartacus SK által rendezték meg a Gallasz Béla sakk emlékversenyt, amelyet l969 óta minden évben megtartanak.

Kőhalminé Forrai Julianna köszöntötte a megjelent gyerekeket, a kísérő nevelőket, szülőket, vendégeket. A megnyitón bemutatkozott a sakk szakosztály új vezetője, Fábián Nagy Sándor is. Mint minden évben, most is itt volt Gallasz Béla leánya, Szíváné Gallasz Mária. A gyerekeknek csokival kedveskedett és jó versenyzést kívánt nekik.

2009. október 22.

Ezúttal sem sikerült

Ismét közel állt a pontszerzéshez, de a mérkőzés végén újra csak az ellenfélnek való gratuláció jutott a Szentesi Kinizsi labdarúgóinak. Mihály Róberték ezúttal a Mindszenttől kaptak ki 1-0 arányban idegenben, egy olyan összecsapáson, ahol a mezőnyben semmivel sem játszottak rosszabbul vetélytársuknál. Sajnos ezért még nem jár pont, a mérkőzés egyetlen gólját a hazaiak szerezték, így ők örülhettek.

2009. október 22.

Tömegsport

Az elmúlt héten vasárnap a Dr. Papp László sportcsarnokban 10 csapat részvételével - Csongrádról és Fábiá-nsebestyénből is - a téli Hungerit bajnokságra való felkészülés jegyében teremlabdarúgó tornát rendeztek. A torna célja az volt, hogy a bajnokságra jelentkező csapatok kipróbálják a szabadtéri játék után az új játékosokat, akikkel indulni akarnak a télen. A torna érdekessége volt, hogy a döntőbe került csongrádi csapat egész nap csere nélkül és sérült kapussal játszott. A szentesi - többségében a volt Kinizsi játékosai voltak - Spicc csapata győzött 3-1 re. A reggel nyolctól este fél 10-ig tartó játéknap eredménye: 1. Spicc (Szentes), 2. Suprise (Csongrád), 3. Jóbarátok (vegyes csapat) és a Dream Team (Szentes).

2009. október 22.

Vízilabda OB I nők

Hungerit - MetalCom Szentes - Heraklész II. 20-1

Kotova gólerős játékának köszönhetően a szentesi lányok, különösen a második negyedben mutatott jó játékkal magabiztosan győzték le a dunaújvárosi szervezésű, nagyon fiatal lányokból álló vendégcsapatot. A lelkes vendégcsapatban négy szentesi is játszik (Törőcsik, Kádár, Rácz és Magyar), de hamar kiütközött a hazai felnőttek erőbeli és taktikai fölénye, bár a mérkőzés első gólját Pavuk Regina (Heraklész II) szerezte, utána a Szentes megállíthatatlan volt.
Uitz Csaba a vendégek mestere elmondta, hogy ez a csapat nagyon fiatal (13-15 éves) lányokból áll. Olyanokból, akik az anyaegyesületben kevés szerephez jutnak, de játéklehetőségre mindenképpen szükségük van. Ők Dunaújvárosból szervezik ezt a csapatot, amibe több mint 10 dunaújvárosi szerepel, de Szentesről és más együttesekből is szívesen fogadnak játékosokat. Hétköznap mindenki az anyaegyesületében edz, de szombatonként találkoznak, akkor beszélik meg a taktikát, a játékelemeket és OB I-ben bajnoki mérkőzést játszanak. Itt nem igazán az eredmény számít, hiszen ezek a lányok nagyon fiatalok. A Szentesnek gratulál az egyébként rendkívül sportszerű mérkőzésen aratott magabiztos győzelmükért.

(GI)

2009. október 22.

A Csőmontage bajnok-esélyeshez méltóan nyert

Nagyon rossz előjelekkel indult a mérkőzés, hiszen a Legand-MetalCom Szentes elmúlt két mérkőzésen győztes csapata, most hiányos létszámmal ment el a soros bajnoki fordulóra. Keller és Bíró munkahelyi elfoglaltsága, Szarka pedig sérülés miatt nem tudott a csapattal tartani. A helyszínen aztán a nehézségek fokozódtak: Brinszky, Podonyi és Zakar sportorvosi igazolását a játékvezetők nem tudták elfogadni, ezért a mérkőzés kezdőidőpontja is "csúszott". A Szentes így egy cserével volt kénytelen felvenni a harcot, ráadásul bajnoki mérkőzésen most játszott először az utánpótláscsapatból Simon Olivér.

2009. október 22.

Bemutató és irodalmi est

Benedek Elek születésének 150 éves évfordulója alkalmából rendeznek könyvbemutatóval egybekötött irodalmi estet október 29-én, csütörtökön 18 órakor. A városi könyvtárba várják az érdeklődőket, ahol a kiadványokat bemutatja Lőwey Lilla. Közreműködik Soós Andrea előadóművész.

2009. október 22.

Előadás

Noé, aki túlélte a vízözönt címmel tart előadást Cserbik Attila bibliaoktató október 30-án, pénteken 18 órakor a városi könyvtárban.

2009. október 22.

Pótfűtés

- Halló, tűzoltóság? Kérem, jöjjenek gyorsan, ég a házam!
- És hogy jutunk el Önhöz?
- Miért? Már nincs meg az a szép piros autójuk?

2009. október 22.

Kis kukta

  • Mézes borleves
  • Magyaróvári sertésszelet
2009. október 22.

Formációs EB-döntőben

A standard táncok formációs Európa-bajnokságát rendezték Miskolcon október 17-én. A Szilver TSE csapata magyar bajnoki cím birtokában vágott neki a megmérettetésnek, s 9 ország 17 formációja között a döntőbe táncolták magukat, majd ott az előkelő 6. helyen végeztek. A szép sikert elért csapatot László Csaba, Németh Anikó és Szatmári-Nagy Szilvia készítette fel, a versenyzők: Borbás Csaba-Túri Bernadett, Bődi Dénes-Farkas Bettina, Bődi Richárd-Kovács Bernadett, Budai Attila-Barna Lilla, Kósa András-László Szilvia, Schwartz Péter-Pap Szandra, Török László-Zsíros Gabriella, Vida György-Bori Ildikó.

Legjobb táncosainkat a szentesi közönség is láthatja versenyezni október 31-én a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban. Ezen a napon délután öt órától kezdődik a felnőtt és ifjúsági tíztánc-ranglista verseny, valamint ifjúsági standard és latin magyar bajnokság, és junior standard ranglista. Minden kategóriában dobogóra várják a Szilver versenyzőit, a felnőtteknél az első helyre feltétlenül esélyes László Csaba Mikes Annával, illetve az ezüstre Szalkai Szabó Gábor Markó Ágnessel.

2009. október 22.

Az adózásról

Vállalkozók figyelmébe

A Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Enterprise Europe Network Szeged szervezésében a vállalkozók részére szakmai előadásokra kerül sor az adózási tudnivalókról október 27-én, kedden 10 órától a kamarai székház (Párizsi krt. 8-12. sz.) konferenciatermében. Szó lesz a hatályba lépő adójogszabályokról, a módosításokról, illetve a korábbi változásokkal kapcsolatban jelentkező problémákról. E témákat két szakember ismerteti majd: dr. Nagy Péter, az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának képviseletében, és Tímárné Staberecz Teréz okleveles könyvvizsgáló, a szentesi Mérleg Adótanácsadó Iroda vezetője. Ők beszélnek többek között az szja-előleg szabályairól, a szuperbruttósításról, a vélelmezett piaci kereset adójáról és tb- járulékáról az egyéni és társas vállalkozások körében. Szerepel még az előadásukban a vagyonadóra való felkészülés a jövő évi változások tükrében, továbbá az illetéktörvény módosításának több kérdése.

2009. október 22.

Megemlékezés

Október 22-én, csütörtökön 17 órakor az "Elszakítva" című dokumentumfilmet vetítik az Ifjúsági Házban. 18 órakor a református nagytemplom melletti kopjafánál tartanak megemlékezést, ahol az est szónoka dr. Deutsch Tamás Ep-képviselő lesz. Minden érdeklődőt vár a Fidesz-MPP szentesi szervezete.

2009. október 22.

Európa-Bajnokság Cadízban

Dr. Bakacsi Gyula a Szentesi Delfin ESC versenyzője ismét dobogóra állhatott a Cadízban rendezett Szenior Úszó Európa-bajnokságon. 100 és 200 méteres mellúszásban bronzérmet szerzett, 50 mellúszásban 6., 50 hátúszásban pedig a 7. helyen úszott be.

Dr. Kanyó Ádám 100 háton 16., 50 háton 20. lett, dr. Bittera István 100 gyorson a 35. helyet szerezte meg.

Hosszútávú versenyek: Melkhuh Dezső a Szentesi Delfin ESC versenyezője nemcsak a medencében jeleskedik, hanem a szabad vízben rendezett versenyeken is kiválóan szerepel. Nem talált legyőzőre, pedig a korcsoportjában sokszor 11-21 évvel fiatalabbakkal versenyzett együtt a következő versenyeken.

Öbölátúszás /3600 m/, Bácskatopolya - Szerbia /3000 m/, Mohol - Szerbia /3000 m/, Becse - Szerbia /11 000 m/, Magyarkanizsa - Szerbia /3500 m/, Pannonia - Szerbia /3000 m/

Apatin - Szerbia /4000 m/, Csongrád /2000 m/, Porec - Horvátország /5000 m/.

Rovinjban, Becsén a legidősebb versenyzőként különdíjban részesült. Porecben az Aranydelfin díjat is elnyerte az aranyérem mellett.

Pólyáné Téli Éva

2009. október 22.

Teremlabdarúgás

Szeretetakciós teremlabdarúgó tornát szervez a Szabadidős Sportklub november 14-én, szombaton a városi sportcsarnokban. A bajnokságra nevezhetnek szentesi és környéki csapatok, melynek tagjai lehetnek amatőrök és igazolt játékosok (megyei I. o., 2 fő/csapat). Díjazás: az 1. helyezett csapat oklevelet és serleget, a 2-4. helyezett oklevelet, a legjobb góllövő ajándéktárgyat és oklevelet kap. Nevezni lehet november 4-éig a sportklub Tóth J. u. 28/A sz. alatti helyiségében. A sorsolás szintén eze a napon lesz, 17 órai kezdettel.

2009. október 22.

Kis- és középvállalkozásoknak

Kiírták a társadalmi egyeztetés alapján módosított pályázatot "Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése" támogatására.

A rendelkezésre álló forrásra az ország hat, köztük a Dél-alföldi régió vállalkozásai pályázhatnak, mert a hetedik, a Közép-magyarországi régió külön pályázati körbe tartozik. A pályázatok benyújtása: 2009. november 30-2010. december 31.

A pályázati kiírásra a Szentesi Kistérségben (a mikro-vállalkozások nem) a kis- és középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók pályázhatnak, amennyiben megfelelnek a pályázati felhívásban részletezett feltételeknek.

A támogatás mértéke akár az 50 százalékot is elérheti, a támogatás összege pedig 1-25 millió forintig terjedhet.

A pályázat elkészítéséhez és szabályos benyújtásához szükséges valamennyi információ és dokumentáció a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján érhető el: www.nfu.hu, valamint az Új Magyarország Pont irodában.

2009. október 22.

Családi események

Született: Lehota András Rolandnak és Deák Henriettának Enikő, Péter Zoltánnak és Szilágyi Laurának Eszter, Nemcsényi Jánosnak és Horváth Gabriellának Veronika, Szemanyik Istvánnak és Novinszki Cecíliának Nóra nevű gyermeke.

Elhunyt: Szaszkó János, Fórián János Imre, Berezvai József, Torma Imréné Kardos Mária, Major Margit, Vecseri Gyula, Berecz Imre, Lantos Miklós.

2007. hónap 00.

Ligeti tervek

A már elfogadott idegenforgalmi koncepció szerint a város a ligeti strand fejlesztését a sportturizmus figyelembevételével egy fedett uszoda építésében próbálja nagyobb lendülettel előrevinni. Az elmúlt évben a képviselő-testület több fórumon és formában tárgyalta a témát. A koncepciók a pihenő, rekreációs funkció és a sportfunkció mentén futnak.

Szirbik Imre polgármester az önkormányzat ülésén elmondta, a pályázat nem ad lehetőséget új sportlétesítmény kialakítására, de a meglévő rekonstrukciójára, illetve a sportot is magába foglaló egészségturizmus bővítésére igen. Azzal nem növekszik a sportolásra használható vízfelület négyzetmétere, csak az időalap, mely lehetővé teszi az egész éves használatot.