XLI. évfolyam 23. szám

2009. június 12.

Változatos a táplálkozás

Megújult a menü a központi konyhán

A központi gyermekélelmezési konyhát a megújulás nemcsak infrastrukturális szempontból, hanem az étrend tekintetében is jellemzi. Az új technológiai feltételeket kihasználva újszerű, változatos ételeket főznek az általános-, és középiskolásoknak, a kollégistáknak, a gondozási központ ellátottjainak, a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon lakóinak és a gyermekek átmeneti otthonában élőknek. Sőt a nyári táborok idejében is készítenek ebédet az intézményben, illetve megrendelésre és az épületben megtartott rendezvényekre is.

2009. június 12.

Zöld út a kórház bővítéséhez

Ingyen átadja a kórház egy területét Szentes a fenntartó Csongrád Megyei Önkormányzatnak - erről döntött a szentesi képviselő-testület. A 3,5 millió forint forgalmi értékű, 478 négyzetméteres területen a fenntartó sikeres pályázat esetén a jelenlegi sürgősségi tömböt bővíti. Az átadást többször tárgyalta zárt ülésen a megyei közgyűlés és a szentesi grémium is.

- Szentes mindig is elkötelezett volt kórháza mellett. A város a hozzájárulással is zöld utat akar adni annak, hogy az SBO fejlesztése időben, lehetőleg gyorsan megtörténhessen, és szolgálja a kórház térségéhez tartozó emberek gyógyulását, az ott dolgozók tisztességesebb környezetben való helytállását - jelentette ki Szirbik Imre polgármester.

A város attól tart, hogy tulajdont veszt, és későbbi, még sikeres pályázatok esetén elveszíti tulajdonosi többségét a kórházban. A jelenlegi beruházáshoz pedig a megye szerint szükséges a terület tulajdonba adása. A felek megállapodtak egy hattagú bizottság létrehozásában, melynek feladata a megvalósítás nyomon követése. A bizottság szentesi tagjai Dr. Gyenes Ágota, Baranyi Imre képviselők és Szűcs Lajos alpolgármester.

- Ma már látjuk, hogy nagy eséllyel pályázhatunk a műtőblokkra, a korszerű betegellátást biztosító beruházásra. Sokkal több az esély, ha nem egymásnak feszülő, hanem egymást segítő önkormányzatok próbálják ezt megoldani. A határozati javaslatban van egy kiegészítés a szerződésre vonatkozóan: a 6 tagú testület felállítása, amely fele arányban szentesi, fele arányban megyei képviseletet biztosít. A bizottságnak legyen kompetenciája a már folyamatos pályázatok, fejlesztések, és a még ezután kiírandó pályázatok (akár építési, műszerbeszerzési, akár szakmai pályázatok) figyelése, nyomon követése - jegyezte meg a polgármester.

Dr. Demeter Attila a jogi és ügyrendi bizottság elnöke nem értett egyet a tulajdonjog átruházásával. Jobb lett volna, ha helyette kezelői jogot biztosítunk, jelentette ki képviselő. A tulajdonos helyett a fenntartóra ruházza át, hogy pályázhat, ebből pedig az elkövetkező időben - mivel a tulajdonjogok vegyülnek - közös tulajdon keletkezhet, majd abból olyan jogviták, amelyek a későbbiekben nehézséget okozhatnak az esetleges visszavételnél.

A telek hivatalosan június 9-én került a megyei önkormányzat tulajdonába.

(lovas)

2009. június 12.

Hékédi telkek parlagon

Hornyik László interpellált

Az önkormányzat rendkívüli ülésén az Integrált Városfejlesztési Stratégiát tárgyalta a képviselő-testület. Az ülésen Szirbik Imre polgármester Hornyik Lászlónak, a szociális bizottság elnökének a Hékédi lakóparkkal kapcsolatban feltett kérdésére válaszolva elmondta, hogy az belátható időn belül nem valósul meg, mert sem a vállalkozó, sem a tulajdonos önkormányzat nem tudja finanszírozni. (Minderről május 29-i számunkban olvashattak.)

A képviselő erre reagálva interpellált. Elmondta, hogy a Kiss Ernő utcai lakók a hátsó telekhatáruk és a csapadékvíz-elvezető árok közötti területet használták és karbantartották. Az önkormányzat felszólítására - mivel ezen a sávon valósult volna meg a lakópark közműveinek egy része - visszavonultak. Azóta ez a terület elhanyagolt és rendezetlen. Hor-nyik László kijelentette, hogy a tulajdonosokat zavarja és irritálja ez az állapot. Ezért kéréssel fordulnak a képviselő-testülethez, tegyék lehetővé, hogy újra használhassák a területet.

Ezzel kapcsolatban többféle alternatíva is számításba jöhet. Határozott vagy határozatlan időre bérbe vennék, illetve - amennyiben lehetőség lenne rá - meg is vásárolnák a területet. A tulajdonosok jelentős többségét minden megoldás érdekli. Úgy gondolják, hogy nemcsak a városközpontnak kell rendezettnek lenni, hanem a periférián élők is megérdemlik a normális környezetet. Kérte, hogy ezzel kapcsolatban készüljön el egy átfogó előterjesztés, és az anyagot tárgyalja meg a képviselő-testület.

Hornyik László lapunknak elmondta, azért lenne fontos, hogy a testület tárgyalja az ügyet, mert az önkormányzatnak bevétele származna belőle, gyarapítaná amúgy is szűkös költségvetését, a szóban forgó telek pedig nem maradna parlagon. Mind a város, mind az ott élők elégedettek lehetnének. A képviselő hozzátette: ő a bérbeadás mellett teszi le a voksát.

(lovas)

2009. június 12.

Otthonunk Európa

Olvasóink írják

Az elmúlt év őszén öt országos nyugdíjas szervezet négyfordulós vetélkedőt hirdetett nyugdíjas közösségek számára az Európai Unióval kapcsolatos tudnivalókról. A gyakorlati lebonyolítást a KÉVE Közösségfejlesztő és Szabadművelődési Alapítványra bízták.

Városunkban a Szabadidős Sportklub kereste meg az érdeklődőket. Az első három fordulóban feladatlapokat kaptak a csapatok, a megoldott feladványokat e-mailen küldték be a budapesti programiroda címére. Fordulónként száz pontot lehetett elérni. Tíz-tizenkét különböző foglalkozású és érdeklődésű szentesi nyugdíjas olvasott, kutatott adatok után, fogalmazott meg véleményeket, adott választ a - néha összetett - kérdésekre. Május közepén érkezett meg az értékelés, miszerint maximális pontszámmal bejutottak a regionális döntőbe, amelyet május 29-én, pénteken Szegeden rendeztek. Itt már csak öt fős csapatok versenyezhettek egymással. A szentesiek 126 ponttal második helyen végeztek, mindössze hét ponttal maradva le a győztes szegediektől. A klub számára DVD-lejátszót nyertek európai filmcsomaggal, maguknak pedig könyveket, emléktárgyakat. Hasonló regionális döntőt az országban hét helyen rendeznek, a hét győztes közül a legmagasabb pontszámot elérő csapat brüsszeli jutalomutazást kap.

Ez volt az a verseny, amelynek minden résztvevője nyertes, mert többet tud az Európai Unióról, amelynek már öt éve mi magyarok is egyenrangú tagjai vagyunk.

M. J.

2009. június 12.

Újra itt a szavazás!

Úgy gondolom, talán a 21. században már azért értelmesebben gondolkodnak emberek, de csalódtam.

Úgy vélem, ma már sokféle fondorlattal élnek emberek a céljuk elérése érdekében. Tiszteletben tartották régebben legalább a kampánycsendet, ha előtte különböző felhívással jelentek is meg a szavazásra agitálva. Ma már semmi sem szent!?

Országszerte azt hallani, hogy a vezetékes telefonokon automata szöveggel invitálják szavazásra az embereket 6-án és még 7-én is. Sajnos, én 6-án három telefonhívást kaptam, amit rövid nemtetszés nyilvánítással letettem. 7-én szintén hívást kaptam a mobilomra, hogy szavazzak. Kikértem magamnak, hadd döntsem én el, hogy kire szavazok. Ez az én magánügyem. Ezt követően befejezte a hívást az illető úr! Ő már egész bátor volt, mert a készülékem a hívószámot is kijelezte. Mint kiderült - lekérdezve a tudakozót - nem az ő nevén van a telefon.

Alig telt el idő a múltkori telefonos zaklatások azóta - töltsük fel 5-10 ezer forintos összeggel a hívott fél kártyáját, milliós nyereményeket ígérve - most pedig a szavazásra törők! Mi lesz a következő zaklatás? Így is rendszeresek a különböző felmérésekre és bemutatókra agitálások. Kérem, mindenki próbáljon elgondolkodni aki ilyet tesz, miért is teszi!

Hűséges Szentesi Élet olvasó

2009. június 12.

Elfeledett tehetségeink egyike

85 éve született, 20 éve hunyt el dr. Novobáczky Sándor újságíró

A sajtótörténeti kiállítás megnyitóján, 1979Kezdő levéltáros voltam, amikor feladatul kaptam a levéltárban található régi újságok, folyóiratok rendezését. Leginkább az egykori szentesi újságok keltették fel az érdeklődésemet, amelyek évfolyamai az 1871. évvel kezdődtek. A munka során rácsodálkoztam, hogy milyen nagy volt a lapkiadási kedv a megelőző korokban, hisz Szentesen is közel 80 féle különböző profilú újságot adtak ki az elmúlt 100-120 évben. Arra gondoltam, hogy "felfedezésemet" meg kellene osztanom a nagyközönséggel, ezért elhatároztam, hogy kiállítást rendezek a régi szentesi újságokból. Kezdeményezésemet a Művelődési Központ felkarolta, és rendelkezésemre bocsátották a Városi Galériát. Kruzs-licz Pál igazgató-helyettes azon a véleményen volt, hogy a megnyitóra egy országos hírű újságírót kellene felkérni, akinek helyi kötődése is van. A választás dr. Novobáczky Sándorra esett.

2009. június 12.

Egymást taposták a vevők

Szomorúan veszem tudomásul, hogy ilyen látványos jelei vannak a válságnak, mint például az egyik áruház meghirdetett 2 órás akciói! Igazán különböző indulatokat és megnyilvánulásokat hozott ki az emberekből. A kedvező áron meghirdetett árucikkekből a hét elején még - nagy tolakodás és hosszas sorban állás után - jutott. A hét közepén és végén már elszabadultak az indulatok, például a vasárnap reggeli borsóakcióval. A korai érkezésnek köszönhetően még jutott - két háztartásba - 2-2 csomag áru, amit kisebb-nagyobb letaposással megúsztam. De voltak olyanok, akik trágár szavakkal illették a vásárlókat és egymás kezéből tépték ki a csomagokat, ami persze szét-szakadt. Ezt is túlélve - félórás sorban állás után - indultam haza. Megfordult a fejemben, hogy soha többé nem csinálok ilyet, hogy hagyom magam lökdösni, taposni betegen, de mégis a hihetetlen esti akció nem hagyott nyugodni.

2009. június 12.

Sáskajárás a határban

Évfordulónaptár - 2009.

20 éve, 1989. június 6-án az MSZMP, az MDF, a Független Kisgazdapárt és a SZEVISZ helyi szervezetei közös szolidaritási nagygyűlést tartottak Szentesen, mélyen elítélve a pekingi mészárlást, a kínai vezetők emberellenes, brutális magatartását. (A hatalmon lévő párt és az alternatív politikai szervezetek első alkalommal tartottak közös rendezvényt.)

130 éve, 1879. június 9-én 67 éves korában Szarvason (Békés megye) elhunyt Kocsis Pál (1812-1879) uradalmi segédmérnök, 1847-1858 között városi mérnök, Szentes első átfogó telekkönyvének elkészítője. 1858-tól a szarvasi Kákafoki Ármentesítő Társulat mérnöke.

2009. június 12.

Szentesen kevesebben voksoltak

A szavazatok az országos arányokat tükrözik

Rendkívüli esemény nélkül zárult a június 7-i Európai Parlamenti választás Szentesen. Vasárnap a 37 szavazókörben összesen 8179-en dobták be voksaikat az urnákba a 23998 választásra jogosult állampolgár közül. A részvételi arány így gyengébbnek minősíthető, mint országosan, hiszen 36 százalék helyett 33,8 százalékos volt. A körjegyzőségbe tartozó Nagytőkén még gyengébb a mutató, itt 379 választópolgárból 81-en szavaztak, mely 21,3 százalékot jelent.

Sztantics Csaba jegyző lapunk érdeklődésére elmondta: a szavazókörökben rendben és nyugalomban zajlottak le az események. Van tudomásuk arról - néhány érintőleges bejelentés nyomán -, hogy bizonyos sms-ek és hangfelvételes agitációk eljutottak választópolgárokhoz. A bejelentést tevőknek azt tudták javasolni, hogy - mivel a helyi választási bizottságok nem működtek a hétvégi választáson -, amennyiben kampánycsend-sértést vagy agitációt tapasztalnak, akkor a területi választási bizottsághoz forduljanak, s a jogszabályban meghatározottak szerint tegyenek bejelentést.

2009. június 12.

Elnöki értékelések

A vasárnapi Európa Parlamenti választás eredményével kapcsolatban megkérdeztük a helyi pártelnököket.

Halmai László (FIDESZ- KDNP) választókerületi elnök: - Nagy sikert ért el a FIDESZ-KDNP a szentesi választókerületben.

Nagyon köszönöm azok szavazatát, akik úgy gondolták, hogy az eddigiekből elég volt, és az Új Irányra szavaztak. Külön köszönöm az aktivisták áldozatos munkáját. A választókerületben elért, több mint 58 százalékos eredményt nem hiszem, hogy kommentálni kell, hiszen az országos átlagot is felülmúltuk. A részvétel is sokkal jobb lehetett volna, ha a megmondó emberek nem degradálták volna már előre lefutott meccsé a választást és, ha vasárnap nem olyan csodálatosan szép időnk van. A nagy sikernek a hátteréről mindenképpen meg kell említeni, hogy csak az egyik szemünk nevet, a másik sír, hiszen az országunkat 7 éve pusztítók még mindig kormányon vannak, és szavazatot is kaptak. Lankadatlan kitartással dolgozunk azon, hogy az országunk, benne választókerületünk minden települése és lakója szebb jövő elé nézhessen.

2009. június 12.

Emlékfa a fogyasztók tiszteletére

Az Égáz-Dégáz szolgáltatási területén immár 800 ezer ügyfél választotta a földgázt energiaforrásként. Az alkalom méltó megünneplésére június 5-én, a Környezetvédelmi Világnapon a cég emlékfát ültetett ügyfeleik tiszteletére. Tette mindezt 14 városban ott, ahol üzemegységeik vannak. Szentesen Berkes Gábor, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. gázhálózat-karbantartási és üzemeltetési osztályvezetője Szirbik Imre polgármester társaságában ültetett fát a Rózsa Gábor téren.

Berkes Gábor beszédében kitért arra, hogy a fa és a földgáz egyaránt Földünk természetes kincsei, a földgáznak, mint fosszilis energiaforrásnak a fa az egyik alapvető alkotóeleme. A fa jelképezi azt, hogy a földgáz energiája hosszú távon rendelkezésünkre áll, valamint szimbolizálja a társaság törekvéseit az örök fejlődésre, növekedésre, a folytonos megújulásra.

- A földgáz környezetbarát energia. Napjainkban, amikor az energiaszükséglet egyre növekszik, nagy kihívást jelent számunkra, hogy ezt a növekvő szükségletet úgy elégítsük ki, hogy közben környezetünk megóvását is szem előtt tartsuk. A környezettudatos szemlélet legfőbb értékei a tisztaság, a természetesség és az emberek védelme. A földgáz, mint energiaforrás mindenben megfelel a kor magas elvárásainak - jelentette ki az osztályvezető.

A Magyar Energiafogyasztók Szövetsége 2008. évi energiafogyasztók díját Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt.-nek adományozta.

(Civil TV felvétele)

2009. június 12.

Tizenhat éves volt a rabló

Két vendég kapott hajba Fábiánsebestyénben az egyik szórakozóhely előtt néhány nappal ezelőtt. Kettejük nézeteltérését egyikük úgy szerette volna lezárni, hogy faképnél hagyta a másikat, mire a másik utána ment, és megütötte a sértettet. A gyanúsított ellen könnyű testi sértés és garázdaság miatt indult eljárás.

Rablás miatt indított büntetőeljárást egy 16 esztendős szentesi fiatalember ellen a szentesi rendőrkapitányság. A fiú egy boltból kilépő, és a visszajáró pénzét rendezgető 17 éves lányhoz lépett oda, kezét kicsavarta, ujjait hátrafeszítette, és kivette a kezéből a lány 800 forintját. A fiú egyelőre szabadlábon védekezhet, rablás miatt pedig akár 2-8 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat.

Újabb kerékpáros táskalopás történt, ezúttal a Vecseri utcában. A gyanútlan kerékpáros mellé odatekert egy ismeretlen férfi, majd kikapta a bringás kosarából annak táskáját, és eltekert a helyszínről. A sértett az Attila utcáig tudta követni a tolvajt, ott azonban nyomát vesztette. Az okiratok pótlása ilyenkor súlyos ezrekbe kerülhet az áldozatoknak, ezért tanácsos egy lapra felírva a pénztárcában tartani a legfontosabb iratok sorszámát, az eredeti dokumentumokat pedig otthon tartani. Ebben az esetben is előkerült a táska, de a pénztárca és az okiratok nem.

Nem érdemes kivinni ezeket az okmányokat a strandra sem, mint ahogy az MP3 illetve a discman-lejátszókat is nyugodtan otthon lehet hagyni. A tolvajok ugyanis előszeretettel viszik magukkal ezeket a dolgokat. A strandok, uszodák környékén parkoló gépkocsikban se hagyjanak értékeket, mert a bűnözők akár pár száz forintért is feltörik a járműveket, különösen, ha azok jól látható helyen vannak az utastérben.

Ugyanilyen fontos, hogy a kánikulai napokban még néhány percre se hagyjunk magára a zárt utastérben kisgyermekeket, mert ennyi idő is elegendő a tragédiához.

H. V.

2009. június 12.

Pedagógusok

A Megyeháza és Konferencia Központ dísztermében a pedagógusnap alkalmából óvónőket, tanítókat és tanárokat köszöntöttek. Az ünnepi műsorban közreműködött Nagy János karnagy, Lakatos Béla (zongora), a Petőfi Sándor Általános Iskola énekkara, valamint Szalay Róbert (versmondás). Szirbik Imre polgármester köszöntőjében kitért a pedagógusok áldozatos munkájára. Mint mondta, nem könynyű a feladatuk, de nap, mint nap kedves erőszakkal késztetik tanítványaikat az új ismeretek megszerzésére.

Ezt követően átadták a különböző elismeréseket.

Gyémántoklevelet vehetett át Haskó Mihályné Lestány Katalin tanító, Gerecz Elemér tanító. Aranyoklevelet kapott dr. Gilicze László Várady Erzsébet tanító, Papdi Antalné Jaksa Eszter tanár, Bihari József tanár, Bucsány György tanár, Vass Jánosné Kováts Valéria Erzsébet tanító, Haskó Mihály tanító, Szél Ferencné Boda Terézia tanító, Nagypál János tanító, Rónyai Lászlóné Bartus Julianna óvónő, Tóth Mihályné Kőhegyi Anna óvónő, Kádár Mária óvónő, Nagy Gyuláné óvónő Fehér Ilona Mária.

2009. június 12.

A legszebb feladat: tanítani

A legutóbbi önkormányzati ülésen mondhatni agyon-dicsérték a Koszta József Általános Iskolát. Május végén az Almási Jánosné igazgató vezette oktatási intézmény 5 évről szóló munkáját vitatta meg a képviselő-testület. Pontosabban: vita helyett a hozzászólók mindegyike kiemelte az iskola magas színvonalú oktatási rendszerét.

Azt követően igazgatót választottak a város vezetői. Almási Jánosné ugyanis a nyugdíjaztatását kérte. Azaz: majd kérni fogja. De ne szaladjunk az események elé.

2009. június 12.

Játék

A Rózsavölgyi-házban működő baba-mama klub következő találkozóját június 19-én, pénteken 10-12 óráig tartják. Az Ady Endre utcában a kismamáknak a LEDO játszóház munkatársai tartanak előadást Játék, móka, kacagás címmel.

2009. június 12.

Folyamatban a felújítás

Színes programsorozattal készül a gimnázium

Az idei évben jubilál a Horváth Mihály Gimnázium. A 150. évforduló több napos ünnepségsorozattal emlékezik meg az intézmény múltjáról. A programsorozatban azonban a jelen is szerepet kap, hiszen a különböző fakultációk is megmutatják magukat színes produkciókkal és versenyekkel. A tanári szoba és a régi szolgálati lakások felújítása is folyamatban van - tájékoztatta lapunkat H. Szabó Réka.

Az igazgatónő elmondta, hogy 40 millió forintba kerül a rekonstrukció, melynek az engedélyes tervei már a polgármesteri hivatalban vannak, s reménység szerint hamarosan megkapják az építési engedélyt is. Aztán pedig a fenntartó kiírhatja a közbeszerzési eljárást a 80 százalékban a Csongrád Megyei Önkormányzat - mint fenntartó - és 20 százalékban a szentesi önkormányzat - mint tulajdonos - által fedezett felújításban, és augusztus 31-re készen lesznek a munkálatokkal.

2009. június 12.

A kreativitás fejlesztése

Tizedik jubileumi évét zárta a Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény június 8-án a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban, ahol a gyerekek legszebb munkáiból állítottak ki. Mellette a felkészítő tanárok, Bagi Ferenc, Csorba Ildikó, Kádár Barbara, Kel-ler Nóra, Keller Rita és Vass Sándor tanítványai tartottak bemutatót. Kis balettosok, moderntáncosok, néptáncosok léptek fel szemet gyönyörködtetően. Igyekeztek úgy bemutatni a művészeti ágak tevékenységét, hogy a nézők is lássák, mettől meddig jutottak el a tanulásban.

2009. június 12.

Közös történelem

Csehországban jártak

A közös múlt felfedezése volt a célja annak a diákcsere programnak, amelynek keretében a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola diákjai június elején néhány napot Csehországban töltöttek. A brnoi iskolában már jártak a tanárok, de ez volt az első alkalom, hogy diákok is ismerkedtek a cseh intézménnyel.

A Zakladni Skola Horacké namestí iskolával már régi a kapcsolat. - A mostani látogatás célja az volt, hogy a gyerekek megismerkedhessenek más európai kultúrákkal, és felfedezzék a közös történelmi kapcsokat. Ezen kívül hangsúlyos helyen szerepelt az angol idegen nyelvi környezetben gyakorolása - mondta el Hargitai Judit projektfelelős, aki két kollégájával, Szabó Erzsébettel és Papp Sándorral együtt kísérte el a gyerekeket a kirándulásra.

2009. június 12.

Százszorszépek és csillagok

A Koszta József Múzeum június 20-án, szombaton immár harmadik alkalommal csatlakozik a Múzeumok éjszakája programsorozathoz, melyben országosan több mint 200 kiállítóhely vesz részt, s kínál a hétköznapitól eltérő múzeumi élményt ingyenesen. Szent Iván-éj, azaz a napéjegyenlőség, június 24-e közelében tartják szokásosan az eseményt, szorosan kapcsolódva az év legrövidebb éjszakájának hiedelemköréhez.

"Égi és földi tünemények." - e mottó köré fonják a programkínálatot a szentesi múzeumban, tudtuk meg dr. Béres Máriától. Az igazgatónő elmondta: a program délután gyermekfoglalkozásokkal indul a Péter Pál Polgárház kertjében, ahol a távcső történetével, csillagképekkel, a csillagokhoz kapcsolódó hiedelmekkel és szépirodalmi alkotásokkal ismerkedhetnek az ifjú érdeklődők abból az alkalomból, hogy 400 éve kémleli az emberiség távcsővel az égboltot. A Szent Iván-napi népszokások sem maradnak el, koszorúfonással is várják a legkisebbeket. Délután 4 és 7 óra között tárlatvezetéssel megtekinthető a Fridrich-fényírda, a polgárház, s a Csallány Gábor kiállítóhely és óránként busz indul a hely-őrségtörténeti kiállításhoz a megyeháza mellől.

Este 8-tól a múzeum megyeházi épületében felgyúlnak a fények, dr. Szénászky Júlia régész rendhagyó előadásán találkozhatunk az őskori emberrel. Különlegesnek ígérkezik az ezt követő gyertyafényes kiállításmegnyitó is. Az őskori Nyugat-Magyarország emberábrázolásait bemutató Százszorszépek című tárlatban vezeti ily módon a látogatókat elsőként a kiállítás rendezője, Ilon Gábor. Egyébként félóránként a később jövők is részesülhetnek az élményből. Egy külön tárlóban a "százszorszépekkel" egykorú, Szegvár-tűzkövesi idolokat is kiállítják, köztük az Európa-hírű Sarlós isten is "hazatér" a vásárhelyi múzeumból. Az éjszaka második felében Kovács Károly csillagász a Kossuth téren tart képes előadást, miután az érdeklődők maguk is bekukkanthatnak a távcsőbe, mely a Szaturnusz, majd a Hold felé irányul. A díszteremben a zeneiskola vonósainak kis éji zenéje szól, a megyeháza előtt diaporámás űrdiszkó lesz. Éjfélkor máglyát gyújtanak, majd a tűz mellett az I. Kárpát-medencei Tűzugrás Fesztivál keretében körtáncot tanulhatnak az érdeklődők.

D. J.

2009. június 12.

József Attila

József Attila istenes versei címmel dr. Horváth György tart előadást június 17-én, szerdán 18 órakor a városi könyvtárban. Közreműködik Mihály Béla.

2009. június 12.

Nyári táborok széles választéka (3.)

Augusztus 3-7.: Kézműves-nemezelő tábor (6-16 éves gyerekeknek) Helyszín: Művészetek Háza (Szentes, Petőfi u. 4.), szervező: Kálmánné Szabó Erzsébet (63/311- 493, 70/556-3544)

Augusztus 3-7.: Bejárós lo-vastábor 6-18 éves gyerekek részére. Helyszín: IC Ranch (Szentes, Alsórét 178.), szervező: Istenes Csilla (30/995- 6655)

Augusztus 3-9.: Bentlakásos lovastábor 6-18 éves gyerekek részére Helyszín: IC Ranch (Szentes, Alsórét 178.), szervező: Istenes Csilla (30/995-6655)

Augusztus 5-9.: Kerékpáros hagyományőrző tábor fiatalok részére. Helyszín: Szegvár, szervező: Csóró Bringások Klubja (63/364- 816; 20/568-7920; csorobrin-gasok@szegvar.hu)

Augusztus 10-14.: Kerámia és angol nyelv tábor kezdőknek (6-16 éves gyerekeknek). Helyszín: Művészetek Háza (Szentes, Petőfi u. 4.), szervező: Kálmánné Szabó Erzsébet (63/311-493, 70/ 556-3544)

Augusztus 10-14.: Vakációsirató tábor (5-14 éves gyerekeknek). Helyszín: Wellness Colosseum (Szentes, Ady E. u. 27.), szervező: Gáspárné Edina (20/933-6237)

Augusztus 11-18.: Egészségtábor Bernád Ilona népgyógyásszal minden korosztálynak. Helyszín: Szegvár, szervező: Nagy Sándorné (63/364-816; 20/568-7920; kulturhaz@szegvar.hu)

Augusztus 15-21.: Felhőcsikó asztmás tábor a Tátrában. Információ: 30/953-1398;  30/398-5670

Augusztus 16-22. Szigligeti Szociális Kalandtábor 2009. 8-16 éves, hátrányos helyzetű családok gyermekeinek. Helyszín: Szentes Város Üdülőtábora, Szigliget, szervező: Szentesi Családsegítő Központ. Kapcsolattartó: Ferenczy Tamás (63/561-516)

2009. június 12.

Egy műfaj nagykorúsága

Megnyílt a XV. Aktfotó kiállítás

A fotósok és a közönség is felnőtt az akt készítéséhez, illetve befogadásához. A városunkban 1983-ban útjára indított aktfotó pályázat és kiállítás most érkezett a 15. állomásához.

A művelődési központ és fotóköre az utóbbi két évtizedben kétévente hirdeti meg az aktfotósok országos seregszemléjét. Az évek során, ahogy a műfaj mind elfogadottabb lett, úgy nőtt a pályázat népszerűsége is. A legutóbbi kiállításmegnyi-tón, a főtéri galériában szép számú érdeklődő gyűrűjében Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő arra emlékezett vissza, hogy a '80-as években még a rácsodálkozás, a meg nem értés tartotta izgalomban a közönséget. Az eltelt évek igazolták: van létjogosultsága a műfajnak. A test csak ürügy, a formákkal, ritmusokkal gondolatokat fejez ki a kép, fogalmazott a polgármester. A fotósok számára pedig örök témát, rejtélyt, kihívást jelent az emberi test, tette még hozzá. A kiállítás indulásánál már jelen volt egyik megálmodójaként Kruzslicz Pál, a művelődési központ korábbi igazgatója. A megnyitón ő is emlékezett. Elhangzott tőle, hogy az aktfotózás egyidős a fényképezéssel, de a műfajt viszonylag későn avatták felnőtté. A szentesi bemutatók, ha nem is jelentenek önálló korszakot a hazai fotóművészetben, mégis jelentős mértékben formálták a szemléletet, mondta Kruzslicz, aki szerint kétezernél is több kitűnő képet láthatott már a közönség a kiállítás történetében.

A legutóbbi pályázatokra már a fotós technikák széles köre érkezett, nem csak a digitális képeket részesítik előnyben az alkotók, de többen szívesen kísérleteznek, olajnyomatos képpel, archaizált, monochrom módszerrel is.

A pályázatra idén is szép számban küldtek alkotásokat, 85 szerző 492 fotójából a zsűri - Eifert János, Kincses Károly, dr. Seres Géza fotóművészek - 51 szerző 90 pályázatát fogadta el a kiállításra. Az első díjat Kovács István budapesti fotósnak ítélték oda, a Lebegés, Szomorúság, Meditáció és Leborulás című alkotásaiért. Második lett a debreceni Jámbor Zsófia Ébredés III.-IV.-V. című képeivel, illetve Koós László Miskolcról Tünde című fotójával. A galériában bemutatott alkotások közé a Szentesi Fotókör két tagjának is beválogatták a fotóit: Kozma Anita Rozsdás és Lepergett festék, illetve Nagy István Alkonyati angyal című munkáit. A kiállítás június 27-ig tekinthető meg.

D. J.

2009. június 12.

Találkoztunk a régi játszótársakkal

Elérkezett a várva várt nap május 30-án, amikor is az 1950-es évek szentesi labdarúgói találkoztak a régi sok csatát látott sportpálya melletti sportszálló emeletén egy közös ebéden. Régi vágyak teljesültek bennünk, amikor Répce Sanyi kérésére Tóth Pista, Kádár Józsi, Zöldi Jóska, Gazsi Sanyi megszervezték a várva várt találkozót. Időben érkeztünk a helyszínre, de mindenkit megelőzött Kádár Józsi. Ő fogadta a matuzsálemeket. Az elkopott ízületek megnehezítették a lépcsőn való feljutást, de mindenki elfelejtette a fájdalmait és sorban érkeztek a fontos találkozóra.

Elsőnek Máriás Jancsi, aki a közelmúltban esett át egy csípő műtéten, de elfelejtette minden baját, csak a szépre emlékezett, amikor körbefogtuk és elvettük tőle a segédeszköznek titulált mankót. Fekete Pista, aki a vasutas csapatunk hálóőre volt, vagy Fazekas János bácsi, aki a nyolcadik X-et is megkezdte, elcsukló hangon köszöntötte a belépő Orosz Palit, Tóth Öcsit, de Kovács Palit úgy fogadta, mintha a saját gyermeke lett volna az elmúlt ötven évben. A 80 éves Pólya Laci nagyon sok villogással vetette észre magát, mert mindenkiről készített felvételeket az utókor számára. Kádár Józsi köszöntött mindenkit, majd átadott Répce Sanyinak egy labdarúgó szobrot a megjelentek szeretetével fémjelezve.

2009. június 12.

Hetedszer Dobos kerékpártúra

Immár hetedik alkalommal rendezték meg a Dobos András kerékpáros emléktúrát. Május 23-án reggel közel 30 fővel vágtunk neki a szarvasi úti célnak. Első pihenőnk a kajánújfalui általános iskola előtt volt, ahonnan az ecseri romtemplomhoz indultunk. Cserebökényben meglátogattuk a tehenészetet, de sajnos a pár napos kisborjúk helyett csak üszőkkel barátkozhattunk. A megyehatárnál levő pihenőnk után délidőben érkeztünk meg a táborunkhoz. Itt már régi ismerősként üdvözöltek bennünket. A hétvége a kerékpárosoké volt! A táborban nagy meglepetésünkre egy tiszaföldvári kerékpáros csapat is tartózkodott. A közös érdeklődésnek köszönhetően gyorsan összebarátkozott a társaság. Az arborétum látogatáson már közösen vettünk részt. Szakértő vezetésével végigjártuk az egész park területét. A kikötőben tartózkodó Katalin II sétahajóval a vízről megnéztük Szarvas nevezetességeit. Az esti vacsora után a kettős hasznosítású tábortűz mellett szalonnát sütöttünk, melynek füstje a szúnyogokat is távol tartotta. Vasárnap délelőtt a bátrabbak tekertek egyet a békésszent-andrási duzzasztóműhöz. A többiek pedig fürdőzéssel és kenuzással töltötték az időt. Ebédünk elfogyasztása után KRESZ-teszt vetélkedőt rendeztünk névadónk emlékének adózva. Különösen jó érzés számomra, hogy Bandi bácsi avatott be az autóvezetés rejtelmeibe. Bár megjegyzem kerékpározni jobban szeretek. Az eredményhirdetés után felpakolva elindultunk haza. A visszafelé vezető úton kevesebb pihenővel szinte fele annyi idő alatt küzdöttük le a távolságot. Vasárnap este mindannyian friss élményekkel, kellemesen elfáradva tértünk nyugovóra.

Köszönet dr. Dobos András állatorvosnak és családjának, a Csőszer - Komplett Kft. vezetőjének, Csernus Lukács Lászlónak és a szentesi rendőrkapitányság dolgozóinak a sikeres lebonyolítás érdekében végzett munkájukért.

A résztvevők nevében:
Ignácz János túravezető

2009. június 12.

Birkózó érmek

Szentesi Klauzál DSE

Hétvégén területi birkózó versenyt rendeztek Orosházán gyerek- és diák korcsoport részére. A szentesi Klauzál DSE birkózói közül 8-an vettek részt a versenyen, ahol kitűnő eredmények születtek.

1. hely:

Koncz Henrik, Koncz Márk, Nagy Gergő, Garai-Szabó Imre, Balogh-Szabó Árpád, Molnár Zoltán, Ormándi Levente,

4. hely:

Marosi Krisztián.

2009. június 12.

Tenisz

A Szentesi Tenisz Klub korhatáros (7-14 éves) és korhatár nélküli tenisztanfolyamot szervez az elkövetkező hetekben a ligeti pályán.

A korhatáros tanfolyam időbeosztása: június 22 - július 10., július 6 - 24., július 27 - augusztus 14., délelőtt 12x1 óra.

A korhatár nélküli tanfolyam időbeosztása: június 29 - július 15., július 20 - augusztus 7., augusztus 24 - szeptember 12., heti 3 alkalom, délutánonként. Ütőt és labdát mindkét korcsoportnak biztosítanak, illetve a díj két részletben is fizethető. Bővebb felvilágosítás és jelentkezés a 30/430-9217, 30/978-7138 telefonszámokon, vagy személyesen Bakos László vezetőedzőnél. !

2009. június 12.

Szőke Szolnokra igazolt

Könnyen előfordulhat, hogy még nem ért véget a szezon a férfi vízilabdázók első osztályában szereplő Bodrogi Bau Szentesi VK együttese számára, Vass Sándor csapata ugyan is akár még osztályozó mérkőzés lejátszására is kényszerülhet az OB I/B-ben szereplő klubok valamelyikével. A helyzet egyelőre bonyolult, csak az a biztos, hogy a Fehérvár - papíron - kiesett az első osztályból, a Szentesnek pedig osztályozót kell játszania a másodosztály második, visszalépés esetén harmadik helyezettjével. Ha az OB I/B bajnoka nem vállalja az indulást, akkor a Fehérvár játszik osztályozót a másodosztály második, visszalépés esetén harmadik helyezettjével. Azt viszont még nem tudni, hogy mely csapatok lesznek az OB I/B helyezettjei, és azt sem, hogy mi a szándékuk a feljutást illetően. A második vonal küzdelemsorozata ráadásul június közepén ér véget, így elméletileg addig kellene edzésben tartania Vass Sándornak a játékosait úgy, hogy az osztályozó után nem sokkal már a következő szezon előtti alapozást kellene elkezdeni. Sok tehát a kérdőjel, nem csak a csapat felkészülési menetrendjét illetően, hanem a tekintetben is, hogy kik alkotják majd a következő évi játékoskeretet. Szőke Szabolcs valószínűleg távozik, a hírek szerint a szentesi szurkolók egyik kedvence elfogadta a Szolnok ajánlatát, és már alá is írta a szerződését a Tisza-parti városban. Ő lett volna egyébként egyike azon három játékosnak, akiket mindenképpen meg szeretett volna tartani a Szentesi VK vezetősége. A klub tárgyalásban áll Éles Vilmossal, a Szeged játékosával, valamint az eddig a Fehérvárt erősítő japán légióssal, Atsushi Naganumával, de szóba került Józsa Tibor és Szabó Tamás leigazolása is. Hegedűs István viszont nem lesz a klub játékosa, ő Pécsre igazolt. Rajtuk kívül több név is szóba került, de a klub anyagi lehetőségei behatároltak. Bár az újabb szerződést még nem írta alá, szinte biztosra vehető, hogy a következő szezonban is Vass Sándor lesz majd a csapat edzője. A Szentesi VK férfi csapata június 15-én kezdi meg a felkészülést a 2009/2001-es bajnoki szezonra.

H. V.

2009. június 12.

Feltáncoltak az Eb-dobogóra

A László-Mikes páros legnagyobb sikere

Áttörést hozott László Csaba és Mikes Anna pályafutásában a június 6-án, Szombathelyen rendezett tíztánc Európa-bajnokság. A Szilver TSE bajnokpárosa ugyanis bronzérmet szerzett a kontinensviadalon, mely a 44. Savaria Nemzetközi Táncverseny keretében zajlott.

Ez a páros, és egyben a magyar táncsport eddigi legnagyobb sikere. A tavalyi tíz-tánc világbajnokságon elért, szintén sporttörténeti eredmény, a döntőbe jutás, és a 6. hely után azt nyilatkozták, nagy reményekkel várják a hazai rendezésű Eb-t. Akkor még nem tudták, hogy a világbajnok páros visszavonul. Idén februárban jött a hír, mondja Csaba már itthon, az edzőtermükben. Szerinte ez minden páros számára új lehetőséget jelentett, sokkal nyíltabban tudtak küzdeni. A hír hallatán természetesen ők is elkezdtek reménykedni Annával a jó szereplésben. A megszerzett bronzéremről az a véleménye, kicsin múlott, hogy nem lett jobb az eredmény. A hazai pálya előnyeként fantasztikus közönségüket említette: Szentesről is velük tartottak szurkolók, élükön Szirbik Imre polgármesterrel, de a Szilver magyar bajnok formációja is fellépett az eseményen. Azonban a győztes oroszok és a második helyezett dánok is szaktekintélyekkel érkeztek, ők segítették a versenyzőket, míg Annáékat a közönség. Az általuk odaítélt díjat mindenesetre elhozták a táncosok a bronzérem mellé.

2009. június 12.

Zorba, a görög

A városi könyvtárban működő filmklub következő előadásán a Zorba, a görög című amerikai-angol-görög filmet vetítik június 16-án, kedden 18 órától.

Kréta szigetén két teljesen különböző életfelfogású férfi találkozik: a fiatal, érzékeny angol író Basilt, aki azért jött, hogy átvegye apja örökségét, egy szénbányát és egy életigenlő, bohém görög, Zorba, aki a fiú művezetőnek fogad fel a bányába. Zorba megtanítja a fiúnak, hogy az élet napos oldalát kell nézni, és arra biztatja Basilt, hogy közeledjen nyugodtan a szigeten lakó szépséges özvegyasszonyhoz.

2009. június 12.

Hőguta

Egy férfi részegen ül be a kocsijába, s útközben megállítja a rendőr.
- Uram, ez a kocsi cikcakkban közlekedik! - figyelmezteti.
- Tudom! - válaszolja öntudatosan a férfi.
- Folyton oldalra kell kapkodnom a kormányt, hogy el ne üssem valahogy azokat az édes kis fehér egereket, amik itt futkosnak az úton.

2009. június 12.

Kis kukta

  • Fahéjas almakrémleves
  • Virslis hentestokány
2009. június 12.

Vasárnap Csongrádon a Kinizsi

Bár közel állt a győzelemhez, kénytelen volt beérni egy ponttal a Szentesi Kinizsi megyei első osztályú labdarúgó csapata az elmúlt hétvégén, az utolsó előtti bajnoki fordulóban. A 2-2-re végződött Tiszasziget elleni összecsapást mieink jól, és ami a legfontosabb, eredményesen kezdték, hiszen a 23. percben Páger, tíz minutummal később Gránitz szerzett gólt. Az eredmény az első félidő végéig nem változott, ekkor úgy tűnt, hogy megszerezhető a bentmaradás szempontjából fontos három pont. A 60. percben azonban egy pontrúgást követően a hálónkba került a labda, majd a 90. percben, egy helyezkedési hibát kihasználva, az egyenlítő találatot is megszerezték a vendégek. Mivel a Kinizsi vetélytársa, a Balástya otthon kapott ki 5-4-re a Mindszenttől, így a megszerzett egy ponttal, ha csak jobb gólkülönbséggel is, de a Szentes elkerült a kiesést jelentő utolsó előtti helyről. Az utolsó fordulóban a Szentes a kifejezetten jó formában futballozó Csongrádra látogat, ahol bravúrnak számítana a pontszerzés is, a két csapat jelenlegi formáját figyelembe véve. A sérültek közül Bordács talán vállalni tudja a játékot, és Miskolczi kapus is újra védhet. Polyák András számára viszont véget ért a szezon, ő sárgalapjai miatt nem játszhat a szezonzárón. Remélhetőleg sok szentesi szurkoló is átlátogat majd a szomszéd városba, hiszen elkelne a bíztatás Bozóki Zoltán tanítványainak. A mérkőzés vasárnap, 17 órakor kezdődik.

H. V.

2009. június 12.

Városismereti vetélkedő

A Horváth Mihály Gimnázium Be My Tour Guide in Szentes címmel angol nyelvű városismereti versenyt rendez általános és középiskolások számára. Ehhez 4 fős csapatok jelentkezését várják. A versenyben sor kerül idegenvezetésre, kvíz kérdésekre és játékos városismereti feladatokra. A jelentkezési határidő szeptember 4. A jelentkezési lapokat a Szent Imre herceg utca 2. szám alá kell beküldeni, a Be My Tour Guide in Szentes jeligével.

2009. június 12.

Fogadóóra

Demeter Attila a 7. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakossági fogadóórát tart június 17-én, szerdán 18 órakor. A fogadóóra témája a választókörzet rendezési terve, a jelenleg folyó műszaki munkák állása. Az érdeklődő lakosságot a Csongrádi út 3. sz. alatt lévő Vízmű Kft. épületében várja a képviselő.

2009. június 12.

Móriczban

A Móricz Zsigmond Művelődési Házban rendezik meg a nyugdíjasok klubjának összejövetelét június 12-én, pénteken 14 órakor, ahol tombolahúzást tartanak.

Szintén itt a díszmadártenyésztők szakköre börzét rendez június 14-én, vasárnap 7-11 óráig.

2009. június 12.

Felajánlást várnak

A Szentes Városáért Civil Fórum, a Szabadidős Sportklub kezdeményezésére, együttműködve más civil szervezetekkel, intézményekkel és az önkormányzattal a Magyar Forradalom és Szabadságharc 160. évfordulója tiszteletére emlékévet hirdetett. Ennek a programnak a keretében emléktábla állítását tervezik, melyhez az emlékbizottság kéri a lakosságot, a vállalkozókat, az intézményvezetőket, hogy a tábla elkészítésének költségeihez - lehetőségük szerint - járuljanak hozzá. A felajánlásokat a Szabadidős Sportklub Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402836-28351687-00000000 sz. bankszámlára utalhatják. A megjegyzésben tüntessék fel: "Emléktábla". Készpénzes felajánlás esetén (számla ellenében) keressék fel a Szabadidős Sportklub Tóth J. u. 28/A sz. alatti helyiségét, szerdánkénht 15-17 óra között. Az avatás részleteiről érdeklődni lehet Léhi Gábornál a 314-399, illetve a 30/ 468-8769-es számon.

2009. június 12.

Virágzik a Tisza

Tiszavirágok lepték el a Tisza felszínét június 11-én este Szentesnél. A kérészek rajzásakor a rovarok tömegben kavarognak, párosodnak, majd a párzás után a hím rövidesen elpusztul. Ezután a peték lesüllyednek a mederfenékre, a kikelő lárvák befúrják magukat a meder falába, és ott élnek három évig, tíz-százezres egyedszámú telepeken.

2009. június 12.

Családi események

Született: Sebők János Bélának és Gulyás Brigittának Norina, Bárkai Zsolt Imrének és Földi Anikónak Zsófia, Szűcs János Tibornak és Nagy Orsolya Gabriellának János Imre, Araczki Istvánnak és Tóth Annamáriának Bence István, Koszorus Lászlónak és Dékány Marianna Ildikónak Lili Flóra, Barna Lászlónak és Tantucs Erzsébetnek Jázmin Elizabet, Magony Ferencnek és Nagyistók Melindának Nóra nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Dr. B. Nagy Zsolt és dr. Bollók Mónika, Koncz Zsolt és Zabos Orsolya, Grezsa Imre és Nagyiván Anikó, Siskó András és Dombi Katalin, Dínó Sándor és Vecseri Anita.

Elhunyt: Takács Lajosné Rontó Erzsébet, Gujdár Lászlóné Tóth Katalin Julianna, Balla Imre, Csernák Mihály, Nyerges Tamásné Fekete Irén Mária.