XXXIX. évfolyam 21. szám

2007. május 25.

Családi nap a Hungerit Zrt.-nél

Baráti hangulatban eltöltött szombat

Szórakoztató, felhőtlen kikapcsolódást biztosító programokkal és különböző játékokkal várta dolgozóit és azok családját a Széchenyi Ligeti Strandfürdőben a Hungerit Zrt. május 19-én. A rendezvény kitűzött célja volt, hogy ezzel a családi nappal egy évente ismétlődő hagyományt indítson útjára a cég.

2007. május 25.

Ismét expón a cégek

Állt a vásár

Hatodik alkalommal randevúztak a Szentes Expón a cégek, vállalkozók és reménybeli ügyfeleik. A Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban minden eddiginél többen állítottak standot, a rendezvény forgatagában számtalan program, látnivaló, újdonság akadt.


Múlt hét végén három napig nagy volt a zsongás a sportcsarnokban és környékén. Felette egy színes léghajót formázó luftballon csalogatta a vendégeket a Szentes Expó helyszíne felé, ahol is kívül az autócsodák mellett időzhettek el a látogatók, bent pedig a programok és standok színes palettáját kínálta a szervező Dia-Média Top Kft.

2007. május 25.

Lámpás csomópontok a tervben

Ülésezik a testület

Sorrendben idei ötödik rendes ülését tartja lapunk megjelenésének időpontjában a város képviselő-testülete. Ez időre az önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó valamennyi gazdasági társaság elkészítette mérlegét, így a Vízmű, a Szentes Városi Szolgáltató, a Liget és a Rehab Kft.-k, valamint a Városi Könyvtár és a Rádió Szentes Kht. A Rehab Kht.-t leszámítva valamennyi gazdasági társaság eredményes volt, pozitív produktummal zártak.

2007. május 25.

Akikért a harang szól

Szirbik Imre, Bőhm Sndor és Szűcs György a küldöttgyűlésen

Sorrendben az utolsó fordulót rendezte meg a május 31-i programalkotó közgyűlés előtt az Iparosok Országos Szövetsége. Az eseménynek a 120 éves Szentes és Vidéke Ipartestület székháza adott otthont. Elöljáróban Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő köszöntötte a tágabb régióból megjelent küldötteket. Beszédében értékalkotó közösségként említette az iparosokat, akiknek munkáján a szűkebb és tágabb környezet, a város, a régió, és az ország jövője is múlik.

2007. május 25.

Nehéz helyzetben a kórház

Anyagilag és szakmailag nehéz helyzetben dolgoznak a Dr. Bugyi István Kórház alkalmazottai és vezetői. Az aktív ágyak száma 395-ről 306-ra csökkent, így a dolgozói létszámot is a minisztérium által meghatározott kapacitáshoz kell igazítani - mondta Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke május 24-én tartott szegedi sajtótájékoztatóján. A pénzügyi válság orvoslására az új főigazgató mellé önkormányzati biztost is rendeltek, akinek munkáját egy csapat segíti. Az ő feladatuk a kórház pénzügyi helyzetének kezelése, de a menedzselés és a gyógyító munka irányítása dr. Várkonyi Katalin munkaköre. Az intézmény teljes adósság jelenleg 300 millió forint, közöttük akad 60 napon túli is. Ez egy örökölt helyzet, amelyet akár kevésbé népszerű lépésekkel is kezelni kell - fogalmazott Magyar Anna. Dr. Várkonyi Katalin elmondta, a megye segítő kezet nyújtott nekik, együtt igyekeznek a szakmai és pénzügyi problémákat úgy megoldani, hogy egyik terület se szenvedjen csorbát. A szentesi kórház a reformok ellenére továbbra is működik, de meg kell találni azokat a pénzügyi lehetőségeket, amelyekkel az intézmény ismét be tudja tölteni régi egészségügyi szerepét.

2007. május 25.

Pünkösdi kísérlet 2007-ben

Mikor ehhez a kis íráshoz - mely szép pünkösdöt szeretne kívánni minden kedves olvasónak - hozzákezdek, még mindig előttem van annak a "kis Bencének" arcocskája, akit tegnap kereszteltem meg. Már akkor is öreg voltam, mikor e kisfiú édesanyját tanítottam, hát még most mily öreg bennem a lélek, mikor nemcsak az évek korosítanak, hanem kegyetlen tapasztalások is.

2007. május 25.

A "Viharsarok" születése

Sajtóper Féja Géza író ellen (I.)

Féja Géza író (1900-1978)

Az 1930-as évek elején indult meg a népi írók országjáró, falukutató mozgalma, melynek során újszerű módszerekkel igyekeztek feltárni a "népsorsot". Többéves munkájuk eredményeit előbb rövidebb tanulmányokban, utóbb terjedelmesebb szociográfiai feldolgozásokban tették közzé. E jobbító szándékú mozgalomhoz elsők között csatlakozott a lévai születésű Féja Géza, aki ebben az időben polgári iskolai tanár, tankerületi szakfelügyelő, a Magyarország c. lap külső munkatársa.

2007. május 25.

Pünkösd napja

Ünnep két szövetségen és több ezer éven át

Ismét elérkezett egy egyházi ünnep, hiszen húsvét után eltelt 7 hét. Eljött pünkösd ünnepe, amelynek húsvéthoz hasonlóan szintén megvannak a maga ószövetségi gyökerei. Igaz, hogy közismertté vált elnevezésének jelentése már az újszövetségi nyelvből, a görögből eredeztethető, ahol "pente-kosztéként" (azaz ötvenedikként) emlegették.

2007. május 25.

Elindítják a Kodály-módszer szerinti képzést

Évfordulók - 2007.

60 éve, 1947. május 19-én született Terney László (1947 -1998) építész-tervező mérnök, a város fiatalon elhunyt, tehetséges főépítésze.

100 éve, 1907. május 20-án a Szentesi Általános Népkör műkedvelő előadást és táncvigalmat tartott a Tóth József Színházteremben.

90 éve, 1917. május 20-án a szentesi főgimnázium emlékünnepet tartott Arany János születésének 100 éves évfordulója alkalmából.

50 éve, 1957. május 21-én a szentesi Petőfi Sándor Általános Iskola engedélyt kapott az ének-zene tagozat beindítására. Az országban elsők között kezdődött meg a Kodály-módszer szerinti képzés.

115 éve, 1892. május 23-án görög szertartás szerint letették a Haris-ház alapkövét. (A bazárként működő saroképület az 1960-as évek végéig a Kossuth tér 5. számú bérház helyén állt.)

110 éve, 1897. május 23-án megtartotta első közgyűlését a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat, amelyen megválasztották tisztikarát és a választmány tagjait. (Elnökök: Fekete Már-ton, Balogh János és Bíró Elek, múzeumi őr: Csallány Gábor, titkár: dr. Berecz Sándor.)

105 éve, 1902. május 23-25. között Szentesen vendégszerepelt Dankó Pista híres cigányprímás-nótaszerző és daltársulata.

Összeállította:
Labádi Lajos

2007. május 25.

Segíteni az embereken

Képviselők a testületben

Pásztor Antal önkormányzati képviselőt sem a véletlenek sodorták egyik pártból a másikba a liberális oldalon. Mint kiderült, volt menyasszonya beszélte rá, hogy élesszék újra a Fidesz helyi szervezetét. Akkor nagyon gyorsan összehozták a csapatot. A szervezőmunkából Cseuz László tanár és dr. Dömsödi József ügyvéd is hatékonyan kivette a részét. Utóbbit megválasztották elnöknek, a helyettese pedig Pásztor Antal lett.

2007. május 25.

Mezőgazdasági szeminárium

Erdélyi-Felvidéki-Magyar Fiatal Gazda szemináriumot rendeztek május 17-20 között térségünkben. A program résztvevői az együtt töltött négy nap alatt megtekintették a mórahalmi Mórakert Szövetkezetet, s látogatást tettek a Szegvár környéki fiatal gazdák farmjain. E mellett pénteken a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban előadásokat hallgathattak meg.

2007. május 25.

Alkoholizmus

Az Addiktológia és Drogambulancia sorozata - A dohányzástól a heroinig

Korunk egyik népbetegsége az alkoholizmus, melynek elterjedésében jelentős szerepe van legalitásának, hiszen a 18. életévüket betöltöttek könnyen és korlátlanul hozzájuthatnak a különböző alkoholokhoz. Magyarországon körülbelül 500 ezer és 1 millió közé tehető a betegek száma, s közülük csak nagyon kevesen állnak orvosi kezelés alatt. Sorozatunkban a témáról dr. Szalayné Péter Ildikó addik-tológiai konzultáns adott felvilágosítást.

2007. május 25.

Együtt - egymásért

Pölös Katalin elnök beszámolóját tartja

Tizenöt esztendeje, 1992. május 12-én alakult az "Együtt könnyebb" Klub Szentesen. A Rákbetegek Országos Szövetsége felkérésére, dr. Kispál Mihály főorvos szervezésében jött létre. Akkor 25-en voltak, a létszám azóta sem sokat változott, a klub jelenleg 21 tagot számlál. Ebből öten az alapítástól kezdve részt vesznek a közös munkában.

2007. május 25.

Kistérségi kerekasztal

A polgármesteri hivatalban gyűltek össze a közművelődési intézmények, a civil szervezetek, a média, az egyházak, az önkormányzatok, valamint a kissebségi önkormányzatok képviselői a hét elején. A cél az volt, hogy döntést hozzanak részvételi szándékukról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kistérségi Közkincs-kerekasztal elnevezésű pályázatán.

A találkozón a résztvevőknek ismertették a pályázat beadásának feltételeit. Elmondták, hogy a kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozásának és működésének alapelve az, hogy a kultúra szakterületén belül működő, különböző feladatokat ellátó személyek és szervezetek között közös tervezés, és összehangolt cselekvés alakuljon ki. A kerekasztal mintáját a regionális kulturális munkabizottságok jelentik. Így ez a kistérségi kezdeményezés - mely benyújtott munkáival a jövőben különböző pályázatokon vehetne részt, illetve a fejlesztések terén normatív kulturális támogatásokat hívhatna le - szakmai feladatokat látna el, s e mellett érdekképviseletet is biztosítana. A létrejövő kerekasztal üléseire minden kistérségi kulturális szektor, 1-1 képviselőt delegálna, így a további munkában már csak 11-12 képviselő venne részt. Az így megalakuló munkacsoport pedig részesévé és kidolgozójává válik a kistérség kulturális programjainak és művelődési irányvonalainak.

2007. május 25.

Mesélnek a lemezborítók

"Tűrt, Támogatott, Tiltott" - A magyar rockzene története bakelitlemez-borítókon címmel nyílt kiállítás a Koszta József Múzeumban május 18-án, a Múzeumi világnapon.

A közelmúlt emlékei a bakelit-rocklemezek. A rajtuk rögzített hanganyag és olykor túlzottan is kifejezőre sikeredett borítójuk sokak számára megboldogult ifjúságuk egyik jellemzője, míg másoknak (a fiatalabbaknak) olyan kuriózum, mellyel ma már csak kiállításokon találkozhatnak.

Így van ezzel a Koszta József Múzeumban nyílt időszaki kiállítás rendezője, Mód László is. A néprajzkutató szerint a pár évtizeddel ezelőtti lemezborítók már megértek arra, hogy múzeumba kerüljenek. A rendszerváltás előtti évtizedekben uralkodott a három T-vel fémjelzett kultúrpolitika. A lemezborítók ezt illusztrálják, de nem csak a magyar rockzene, és a hanglemezkiadás történetét meséli el a kiállítás, hanem a műfajhoz kapcsolódó társadalmi réteg is megjelenik: azok, akik a zenén keresztül próbálták kifejezni életérzésüket.

Arató Mátyás tekintélyes lemezgyűjteményét felhasználva Mód László olyan kuriózumokat is bemutat, mint a magyar "LSD-lemezként" elhíresült Koncz Zsuzsa-korong, rajta az Egy Lány Sétál a Domboldalon című "gyanús" dallal, melyről egy szám sem kerülhetett rádióba. Az énekesnő Jelbeszéd című lemezének pedig a borítója szúrt szemet, mert túl "hippisre" sikeredett, hát betiltották. Ám addigra már elkelt a boltokban lévő példányszám, ezek egyike látható a múzeumban. Különleges az Élő Omega című bakelit borítója is: egy TSZ melléküzemágával alumíniumból készíttette el az együttes, mert a lemezgyár szerint "átmeneti papírhiány" lépett fel. A kiállítást megnyitó Karikó-Tóth Tibor évfordulóhoz kötötte a kiállítást: 50 éve készült hazánkban az első, nem komolyzenei hangfelvétel. Ő maga is gyűjtő, s zenebarátként beszélt a beat, a rock és az alternatív irányzatokon átívelő tárlatról, melyen valóban sok érdekességről, visszásságról mesélnek a borítók, szeptember 30-ig.

D. J.

2007. május 25.

Szerelem és humor

Előadóest Rózsa Gábor emlékére

Az ötlet két évvel ezelőtt, egy szép nyári napon született. Egy előadóest gondolata. Amit végül is tett követett. Perjésné Dózsa Erzsébet tanárnő ötlete arról szólt, hogy egy adott téma köré felolvasóestet rendezzenek. A megvalósítás akkor a városháza udvarában a nyári színpadon történt meg, sikerrel. A sikeren felbuzdulva a Horváth Mihály Gimnázium tanára azt mondta, a rendezvényt folytatni kell.

- Összedugtuk a fejünket - meséli lapunk érdeklődésére Poszler György szervező. - Ilyenkor nekem az a feladatom, hogy kitaláljam, mi legyen a téma. A rendezvénynek szomorú apropóját adja az, hogy ősszel elhunyt Rózsa Gábor barátunk. Úgy döntöttünk, az ő emlékének szól majd az előadás. A választott téma: a szerelem és humor a világirodalomban. Így együtt, és egyszerre. Akik ismerték Gábort, ők tudják, ez a két téma írásaiban, előadásaiban gyakran foglalkoztatta a mérnök-muzeológust.

A szereplők megkeresése következett. Gyuri (aki munkatársunk is egyben) elmondja, a megkérdezettek első szóra vállalták az előadást. Tették azt mindanynyian színházi elfoglaltságuk ellenére. Ráadásul nem is Szentesen élnek, különböző helyekről ide kell utazniuk, hogy felléphessenek. A gimnázium tanárairól, volt diákjairól van szó. Azokról, akik kötődnek a városhoz, szeretnek ide visszajönni, mert ahogyan a tanár úr megjegyzi, egy-egy ilyen este valahol baráti találkozó is egyben.

A produkcióban egy-egy novellát, irodalmi alkotást olvas fel: Perjésné Dózsa Erzsébet, Keserű Imre, Holman Endre, Bajomi Nagy György, Kárász Zénó, Rácz Attila, Fesztbaum Béla.

A szerzők: Heltai, Karinthy, Krúdy, Hunyadi, Bocac-cio és más neves írók. És aki az összekötőszöveget elmondja: Poszler György.

A közel kétórás programot június 5-én este 6 órakor láthatja-hallhatja majd a remélhetőleg szép számban összesereglett érdeklődő közönség a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ nagytermében.

(lovas)

2007. május 25.

Akasztófa-játék

A Horváth Mihály Gimnázium diákjai Szabó Andor 11.D osztályos tanuló vezetésével önálló produkcióval álltak a Művészetek Háza közönsége elé. Négy hónapig tervezték, próbálták, rendezték a gyerekek üzenetértékű műsorukat. Tanáruk Szurmik Zoltán magyar nyelv és irodalom-dráma szakos pedagógus is kíváncsisággal vegyes érdeklődéssel foglalt helyet az előadóteremben, hiszen számára is meglepetés volt az este minden perce. Diákjai teljesen önállóan, meglepetés-titokban készültek.

A darab azokat a problémákat tárta fel, melyek a kamaszokat éri, foglalkoztatja s keresik ezekre a megoldást nap mint nap.

Rácz Anna, Barta Judit, Jánosi Eszter, Hortorán Anna, Mendler András, Szabó András, ők hatan kovácsolódtak össze mini színtársulattá. Akasztófa-játék keretében egy-egy betű beillesztése, felvetése adott mindig új fogalmat, s ezen gondolatokra dolgoztak ki szituációs játékokat. Remekül. Többek között T-mint törődés, D-mint düh, M-mint magány jelenik így meg a társas kapcsolatok apró rezgésein keresztül. Keresik a gyerekek a választ a gyermekkori barátság megszakadására, a szerelemben az egymásra figyelés mikéntjére. Keresik a választ drámajáték, a színjáték eszközeivel. Dolgoznak, próbálják megérteni önmagukat és környezetüket. Mind e közben ott az izgatottság a színfalak mögött: mit szól majd a tanár úr? Jól dolgoztunk?

Az előadást követően Szurmik Zoltán beszélgetést vezetett és folytatott a nézők és tanítványai között. A gyerekek büszkén mesélték, hogy a darab színfoltját jelentő zenét Majtényi András tanár játszotta fel számukra. A produkciójukról elmondták, hogy az eltelt hónapok alatt sok változáson ment át, s úgy érzik sikerült a komoly és vidám hangulatú jeleneteket ritmusba fogni.

A szituációs játékok a diákszínpados hangulatot adták vissza. A dráma tagozatos diákok újabb előadásával május 30-án, szerdán 18 órakor találkozhatnak ismét a nézők a Művészetek Házában.

Nagy Andrea

2007. május 25.

Levél Tiranából

Kedves levelet kapott szerkesztőségünk a minap. Kaszanyi Sándor mk. őrnagy küldte el üdvözletét drótpostán Tiranából, Albánia fővárosából. Mint írja, 2007. március 1-je óta a hódmezővásárhelyi laktanyában szolgál, az ottani Művelettámogató műszaki zászlóalj (volt 37/4. Török Ignác Műszaki-építő zászlóalj) új parancsnok-helyetteseként.

Kaszanyi őrnagy 14 éven át szolgált a szentesi műszaki alakulatnál, legutóbb mint hadműveleti tervező részlegvezető, egyben megbízott kommunikációs tiszt. Ez idő alatt számos, az alakulat életével kapcsolatos eseményről számolt be a Szentesi Élet hasábjain olvasóinknak. Amiért úgymond tollat ragadott, nem más, mint hogy elújságolja: május 5. és november 5. között, fél éven keresztül műszaki tanácsadóként a tiranai NATO parancsnokságon teljesít külszolgálatot. Mintegy 40, különböző (görög, olasz, lengyel, török, bolgár) nemzetiségű kollégával együtt azt a feladatot kapták, hogy nyújtsanak segítséget az albán hadsereg NATO szabványnak megfelelő struktúrája kialakításában. Ezen feladatrendszeren belül Kaszanyi őrnagy konkrét feladata: az Albán Fegyveres Erők műszaki alakulatainak segítése a haderőreformból adódó feladataik megtervezésében, megszervezésében, a felmerülő kérdésekben való tanácsadás, információáramlás biztosítása a Védelmi Minisztérium illetékesei és a NATO megfelelő szervezetei között. "Küldetésem révén - írja - lehetőséget kaptam arra, hogy Szentesnek hírnevet szerezzek, vagy legalább is ismertté tegyem Szentest, Hódmezővásárhelyt és a magyar műszaki katonákat egy olyan országban, ahol még nem jártam. Távol hazámtól és családomtól, büszke vagyok nemzetiségemre, lakóhelyemre."

Mint megtudtuk, Kaszanyi őrnagy interneten figyelemmel kíséri a hazai eseményeket, hetente olvassa lapunkat. Ez alkalommal mi is köszöntjük őt, jó munkát kívánva és alkalom adtán várjuk az olvasót is érdeklő tiranai tudósításait.

A szerkesztő

2007. május 25.

Adó-infó

Törőcsik Norbert rovata

A magánnyugdíj-pénztári tagságról

Magánnyugdíj-pénztár tag-nak számít: a tagságra kötelezett pályakezdő, illetve a magánnyugdíj-pénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy.

A tagságra kötelezett pályakezdő, valamint a magánnyugdíj-pénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy a biztosítottá, illetőleg pénztártaggá válásától, továbbá új biztosítási jogviszonya létesítésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni foglalkoztatójának az általa választott magánnyugdíj-pénztár megnevezését, címét és bankszámlájának számát, tehát ha átlép másik pénztárba.

2007. május 25.

Tóni bácsi konyhája

  • Hideg paradicsomleves
  • Töltött pulykamell olaszosan
2007. május 25.

Tanúkat keresnek

Két férfi bántalmazott egy nőt a múlt vasárnap délután az egyik Bercsényi utcai ház udvarán. A férfiak a sértett ruházatát átvizsgálták, majd tőle több mint 50 ezer forintot vettek el. A házban lakók szerencsére észrevették, mi történik az udvaron, ez megzavarta a verekedőket, akik elmenekültek, de egyiküket később őrizetbe vették a rendőrök, a másik férfit még keresik. Ellenük rablás miatt indul büntetőeljárás.

Május 16-án, a hajnali órákban történt, hogy ismeretlenek, az eddigi adatok szerint, felgyújtottak egy Munkás utcai garázst, amely leégett, a benne lévő személygépkocsival együtt. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz rongálás miatt ismeretlen tettes ellen. A tűzeset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a nyomozóhatóság.

Több gépkocsi feltörésével gyanúsítja a rendőrség azt a férfit, akit néhány nappal ezelőtt "kapcsoltak le". A gyanúsított magnókat, okiratot, és egyéb értéktárgyakat lopott az autókból.

Tanúkat keres a szentesi rendőrkapitányság az április 17-én, 16 óra 15 perckor a Kossuth utca-Tóth József utca kereszteződésében, azaz az Erzsébet téri kereszteződésben történt közúti baleset ügyében. A balesetben egy kerékpáros személy és egy sötét színű három ajtós személygépkocsi ütközött öszsze. A baleset a személygépkocsi vezetőjének hibájából következett be. A rendőrség kéri, hogy aki a balesetet látta, és azzal kapcsolatban érdemi információval tud szolgálni jelentkezzen a szentesi rendőrkapitányságon, vagy a 63/561-310-es telefonszámon.

H. V.

2007. május 25.

Esti vízilabda

Kettő-kettőről indult a férfi vízilabda bajnokság rájátszásában a 9-12. helyért zajló összecsapás az OSC és a Szentesi VK csapatai között. Az egyik fél nyolc megszerzett pontjáig tartó párharcban az elmúlt hétvégén a fővárosiak szereztek előnyt, mivel a Hajós Alfréd uszodában a házigazdák 11-8-ra nyertek a Szentes ellen. Az OSC kezdett sokkal aktívabban, hiszen négygólos hátrányba kerültek már a mérkőzés elején Németh Dáni-elék. A csapat tartását mutatja, hogy sikerült talpra állni, és a záró negyednek döntetlennel indulhatott neki a SZVK. Ebben a játékrészben aztán megint a vendéglátók akarata érvényesült, és végül három góllal nyertek. Berki András végre arról tudott beszámolni, hogy akadtak kifejezetten bíztató periódusai a mérkőzésnek, ám mivel a találkozó elejét "átizgulták", a hátrány ledolgozása jelentős energiákat emésztett fel csapatában. Két olyan szituáció is adódott a mérkőzésen, amikor átvehették volna a vezetést, ám az első esetben nem adták meg a játékvezetők a szabályosnak tűnő góljukat, míg a másik ígéretes helyzetben kontrafaultot fújtak ellenük. A vereségen nem lehet sokáig rágódni, hiszen május 26-án, szombaton este, a szokásosnál valamivel később, 20 órakor a két csapat újra randevúzik egymással, ezúttal a ligeti uszodában. A cél nem lehet más, mint a győzelem, és 4-4-re alakítani az összesített eredményt.

2007. május 25.

Gólzápor

Bár 6-1-re nyert és akár kétszer ennyi gólt is rúghatott volna a Szentesi Kinizsi megyei másodosztályú labdarúgó csapata az Üllés gárdájának az elmúlt hétvégén. A bátran, pontosabban, és ami a lényeg, végre eredményesen is futballozó csapatunk az első játékrész végére gyakorlatilag kiütötte ellenfelét, hiszen 5-0-val tértek pihenőre a csapatok. Bozóki Zoltán vezetőedző agresszív letámadást kért csapatától, amit játékosai maximálisan megvalósítottak. Szünet után kissé körülményesebbé vált a Kinizsi játéka, ennek köszönhetően ekkor már akadtak értékelhető kísérletei a vendégeknek is. A szentesi gólokat Polyák Cs. (2), Érsek, Pataki, Tóth Gy., és Banka szerezték. Győzelmével a Szentes a hatodik helyen áll, 40 ponttal. A következő fordulóban, ezen a hétvégén szabadnapos lesz a csapat, ami nem is baj, mivel számos játékos Sankt Augustinba utazik a testvérváros által rendezett pünkösdi tornára. A Kinizsi legközelebb két hét múlva játszik itthon, akkor a Csanádpalota lesz az ellenfél.

H. V.

2007. május 25.

Úszóparádé

Május 26-án és 27-én rendezik a ligeti uszodában a XI. "Óvodától az Olimpiáig" elnevezésű úszóversenyt, amelyre a szervezők 5-600 úszót várnak határainkon innen, és határainkon túlról egyaránt. Előre láthatólag itt lesznek a sepsiszentgyörgyi, az aradi, és a zentai úszók is. A mezőnyben az óvodás korúaktól kezdve a felnőttekig valamennyi korosztály képviselteti magát. A viadalon a legtöbb pontot gyűjtő csapat a Hungerit Zrt. vándorserlegét is hazaviheti.

2007. május 25.

Negyedik lett a Hungerit

Talán még a legelvakultabb szentesi vízilabda-rajongók sem emlékeznek arra, hogy mikor nem szerzett érmet női csapatunk a hazai bajnokságban az idei szezont megelőzően. Ebben a bajnoki idényben a 4. helyen végzett a Hungerit-TOPCOP-Security-Szentesi VK, ugyanis a bronzéremért vívott, az egyik fél két győzelméig tartó párharcban 2-0-ra kikapott az Újpest-OSC-től. A fővárosi vereséget követően kötelező lett volna itthon nyerni ahhoz, hogy a harmadik, mindent eldöntő mérkőzés jogát kivívja a Szentes, ám az Újpest városunkban is nyerni tudott, így a Hungerit lecsúszott a dobogóról. Az első mérkőzéshez hasonlóan 2-0-val nyitott a Szentes Dalmády Szandra jóvoltából, ám a Primász irányította vendégek viszonylag hamar és könnyedén felzárkóztak. Az első negyedben még tartotta magát a Hungerit, egészen 6-6-ig, a második negyed közepéig fej-fej mellett haladtak a csapatok, ekkor azonban két góllal ellépett ellenfelétől az OSC, és innen már nem volt visszaút a mieink számára. A centerposzton Szremkó Krisztina kézsérülése és hiánya miatt amúgy is komoly gondokkal küzdő Hungerit borzasztóan sok hibával játszott, és amikor a negyedik negyedben Primász Ágnes a félpályáról is gólt lőtt a mieinknek, érezni lehetett, hogy eldőlt a mérkőzés. A találkozót szokatlanul csendben figyelő hazai publikum még láthatta Győri jóvoltából az idény utolsó szentesi találatát, aztán a 13-10-es vendéggyőzelemmel zárult bronzmérkőzés után kénytelenek voltak megállapítani, hogy reális az idei negyedik helyezés. Kocsis István, a Hungerit vezetőedzője a találkozó után elmondta, hogy nem játszottak alárendelt szerepet, ám Szremkó helyettesítését nem tudták megoldani, képtelenek voltak közel kerülni az ellenfél kapujához, lövéseik pedig gyengének bizonyultak. Az ellenfél három játékosának semlegesítése ugyan-akkor felőrölte erejüket, így számukra a tisztes helytállás maradt.

H. V.

2007. május 25.

Több mint fél Szentes

Idén már 17. alkalommal rendezték meg városunkban a Kihívás Napját (Challenge Day) e hét szerdáján. A mára már hagyományosnak számító rendezvényen számos oktatási intézmény, sportegyesület, és szervezet biztosított sportolási lehetőséget a fiataloknak és az idősebbeknek egyaránt. Ezenkívül a Kossuth téren is színes programokkal várták a sportolni kívánókat. A települések kategóriájában Szentes, Szekszárd, Kaposvár és Makó mögött a negyedik helyet szerezte meg. Nálunk 55 ezer 210 volt a 15 perces testmozgások száma, ami azt jelenti, hogy a helyi állampolgárok (30 ezer fővel számolva) kétszer 15 percet sportoltak.

2007. május 25.

Tűzgyújtásba torkollott a vita

Május 16-án, a hajnali órákban - eddigi adatok szerint - ismeretlen tettesek felgyújtották a Vörösmarty és a Munkás utca sarkán lévő ház garázsát. Az épületrész a benne lévő személygépkocsival együtt leégett. A kár közel 10 millió forint.

A házat Mészáros Mihály és családja lakja immár 1977 óta. Elmondása szerint a környékkel elégedett, a szomszédokkal jó viszonyban van. Semmiféle probléma nem volt, amíg az 1990-es évek elején meg nem épült a Munkás utca 2. szám alatti kocsma.

2007. május 25.

Lapp kamarazene

A Lapp Kamarazenekar Rovaniemiben, a finn Lappföld fővárosában működik. Vezetője 1996 óta John Storgards, kiváló hegedűművész és karmester, akinek irányításával az együttes egyre nagyobb hírnevet vív ki magának Finnország-szerte. Növekvő reputációjukat számos lemezfelvétel, koncertjeik rendszeres rádió-közvetítése, fesztiválok és turnék, valamint a 2008-as Lincoln Center-beli (New York) meghívásuk is igazol. Jelenlegi programjukat a kvintett-irodalom klasszikusainak tekinthető darabjaik, és skandináv szerzők Magyarországon talán kevésbé ismert művei alkotják: Sibelius: Elégia, Nino Rota: Petite Offrande Musicale, Debussy: Children's Corner vagy Samuel Barber: Summer Music vagy Francaix: II. Fúvósötös, Nielsen: Fúvósötös op. 43.

A Lapp Kamarazenekar Fúvósötösének hangversenyére május 31-én, csütörtökön 18 órára várják a közönséget a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ dísztermébe. Közreműködik: Heli Haapala (fuvola), Markku Moilanen (oboa), Pekka Niskanen (klarinét), Mojzer Antal (fagott), Jaako Velimäki (kürt). A belépés díjtalan.

2007. május 25.

Szentesi diáksiker

Az országos informatikai versenyen vizsga nélkül kapott két bizonyítványt is Bajczár Péter és Mészáros Zsolt, a szentesi Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola idén érettségiző diákja. Mindketten gépészetet tanulnak, s szakmai tárgyaikból két hét múlva írásbeliznek. A két diák azonban már bizonyított a Dunaújvárosban megrendezett számítógépes verseny országos döntőjében, ahol Bajczár Péter az előkelő 2. helyezést érte el, osztálytársa Mészáros Zsolt pedig 13. lett. Műszaki rajzot kellett készíteniük, mégpedig három dimenzióban. Jutalomként pedig nemzetközi szoftverkezelői és műszaki rajzolói bizonyítványt kaptak.

2007. május 25.

Családi események

Született: Juhász Tibornak és Fábrik Andreának (Szent I. h. u. 16.) Dorina, Horváth Jánosnak és Malkócs Máriának (Lavotta u. 20.) János, Téli Sándornak és Bihari Erikának (Kristó N. I. u. 9.) Olivér Sándor, Olasz Józsefnek és Piti Rékának (Hunyadi u. 5.) Véda, dr. Rőth Istvánnak és Gábor Katalin Mariannak (Deák F. u. 16/A) Máté István nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Juhász Gábor (Nagymágocs, Szántó K. J. u. 23.) és Musa Tünde (Somogyi B. u. 35.), Szécsényi Endre (Szegvár, Kórógy u. 48.) és Mészáros Mariann (Szegvár, Kórógy u. 48.).

Elhunyt: Pecze Mihályné Dögei Margit (Klauzál u. 8.), Kovács Sándor (Szűrszabó u. 7.), Kőrösi György János (Áchim u. 12.), dr. Tóth József (Kossuth u. 19.), Andrikó István (Ifjúsági stny. 4.), Fekete Imre (Baross u. 6.), Koncz Péterné Fazekas Rozália (Csongrád, Radnóti u. 11.), Losonczi István (Csongrád, Hársfa u. 130.), Nagy Ferencné Bogyó Julianna (Csongrád, Vasút u. 5.), Dósa József (Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.), Keller Lászlóné Deák Magdolna (Csongrád, Fő u. 1.).