2007. május 25.

Akikért a harang szól

Szirbik Imre, Bőhm Sndor és Szűcs György a küldöttgyűlésen

Sorrendben az utolsó fordulót rendezte meg a május 31-i programalkotó közgyűlés előtt az Iparosok Országos Szövetsége. Az eseménynek a 120 éves Szentes és Vidéke Ipartestület székháza adott otthont. Elöljáróban Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő köszöntötte a tágabb régióból megjelent küldötteket. Beszédében értékalkotó közösségként említette az iparosokat, akiknek munkáján a szűkebb és tágabb környezet, a város, a régió, és az ország jövője is múlik.

Nagyon nehéz, talán történelmének egyik legnehezebb helyzetében ül össze az 1990-ben megalakult IPOSZ idei kongresszusa. Nagy tömegében több mint 50 ezer egyéni vállalkozó adta vissza az engedélyét, 29 ezer 800 betéti társaság és kft. felszámolása és csődeljárása folyik. Ebből eredően elkezdődött a foglakoztatások leépítése - taglalta a jelen helyzetet Szűcs György országos elnök.

- Akiért a harang szól, az a kisiparos, a kiskereskedő, a mezőgazdasági egyéni vállalkozó, a szellemi szabadfoglalkozású dolgozó. Ők teszik ki a mikro-, a kis- és középvállalkozásokkal együtt a vállalkozások 99, a foglalkoztatottak 70 százalékát, s termelik a nemzeti jövedelem felét - mondta az elnök, majd így folytatta: - A szakmák ápolása a legmagasabb szintű érdekképviseleti rangra emelkedett. Társadalmi és gazdasági elismertségünk az elmúlt önkormányzati választásokon tovább nőtt, sok helyütt biztosítunk képviseletet. Fontos számunkra az, hogy a versenyképességünket, piacunkat megtarthassuk. Ahhoz azonban vállalkozásbarát gazdaságpolitikát kell kialakítani.

Igazodva az ország nemzeti fejlesztési tervéhez a szövetség megfogalmazott célja, egyben jelmondata is: szolgáltató ipartestületekkel a régió gazdasági fejlesztéséért. Az elnök így fogalmazott: a közbeszerzési törvény elfogadásával szabad utat kaphat az ellenőrizhető és kifizethető rendszerek kialakítása. Mint mondta, remény van arra, hogy a 17 éve állandó gyanúsítgatás közepette becsülettel dolgozó termelő, szolgáltató, beruházó, fejlesztő kisvállalkozások részére az egyéni vállalkozói törvény módosítása elkészül, és elérkezett az idő arra, hogy mihamarabb törvénynyé váljon, és legyen legalizált formája a bármilyen kényszer önfoglalkoztató vállalkozásoknak. Egyéni vállalkozói engedéllyel akár az őstermelőknek is. Az olyan szervezeteknek, gazdasági szervezeteknek, akik alkalmazottat tartanak, tanulót nevelnek, azoknak pedig az egyéni cég formájában kerüljön meghatározásra a vállalkozása, hogy kényszertársulás nélkül anyagi felelőssége birtokában tudja bemutatni hasznosságát.

- Nehezíti az iparosok dolgát, hogy a ciklus első két éve súlyos gazdasági körülmények között zajlik. Bajban vannak a kisvállalkozások. Próbáljuk meg versenyképességünket növelni tudásban, technikában és termékben, hogy nevelni tudjuk a jövő szakmai nemzedékét, és sok foglalkoztatottat alkalmazhassunk. Mert ha ez a foglalkoztatás nem növekszik, akkor nem csökkenhet a ránk terhelődő társadalombiztosítás és az adójárulékok sem. Sok-sok gondunk van. De a magában sem bízó, céljait megfogalmazni nem tudó, azt képviselni nem képes szerveződésen senki sem segít - fejezte be hozzászólását Szűcs György.

A vitában egyebek mellett elhangzott, hogy ott, ahol mesteremberek végzik dolgukat, a csődök száma is kevesebb. A jelenlévők a duális (kettős) képzésben látják a jövő útját, s lehetőleg egy cégben maga a vállalkozó legyen szakképzett. Megfogalmazták: a kormánynak jobban kell támaszkodni a társadalomra és a gazdasági érdekképviseletekre. A feketemunka és a körbetartozások ellen is tenni kell valamit.

A programalkotó országos közgyűlésen Böhm Sándor, a Szentes és Vidéke Ipartestület elnöke, az IPOSZ felügyelő-bizottságának alelnöke képviseli a város iparosságát.

Lovas József