XXXVII. évfolyam 41. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Elismert név a piacon
 Tudásalapú gyártás a GANZ-nál

2006. október 13.


A Szarvasi úton található a hegesztett acélszerkezeteket gyártó GANZ-Szentes Acélszerkezet Kft. telephelye. Bartha István ügyvezető igazgatót a vállalkozás jelenéről és a tervekről kérdeztük, de mindenekelőtt egy kis múltidézésre kértük.


Bővebben


 

Kisebbségi önkormányzat
 

2006. október 13.


Október 11-én tartotta alakuló ülését Szentes Város Görög, valamint Cigány Kisebbségi Önkormányzati Képviselő-testülete.

Az október 1-jén lezajlott választás hivatalos végeredményét Fábján Sándor, a helyi választási bizottság elnöke ismertette. A görög kisebbségi önkormányzat tagjai: Cziczka Krisztián, Kerekes Eszter Julianna, Horeftos Krisztián Attila, Horeftos Szilvia és Horeftos Konstantin Zoltán. Az eskütétel után elnöknek választották Horeftos Konstantint, elnökhelyettesnek Kerekes Esztert.

A cigány kisebbségi önkormányzat tagjai: Faur Zoltán László, Lakatos Mária, Pulya Kálmán, Nana Roland és Fehér Mónika. A települési kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele után elnöknek választották Faur Zoltánt, elnökhelyettesnek Fehér Mónikát.

 


 

A nagykórus megtiszteltetése
 Petőfisek nagy sikerű koncertjei Németországban

2006. október 13.


Boldogsággal töltötte el az iskolánk nagykórusának tagjait a hír, miszerint meghívtak bennünket a németországi Siegburgba énekelni. Ez hatalmas megtiszteltetés is egyben az e tanévben 50 éves ének-zene tagozat diákjainak és pedagógusainak.


Bővebben


 

Hazánk nagy ínségéről
 

2006. október 13.


A múlt vasárnap, október 8-án , minden katolikus templomban nagyon szólt az ének: "Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátornánk! Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk..."

De mi is az a nagy ínség, amitől az idén jobban félünk, mint tavaly ilyenkor? Ugyan mi az a nagy hiány, amit már 1811-ben így panaszoltak Isten elé -szomorúan, de nem reménytelenül, -: "Szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül..." Nem derül ki a protestáns magyarok e rövid népénekéből, hogy mit tartottak nagy szűkölködésnek, meg mit éreztek segedelem-nélküliségen.


Bővebben


 

A békesség és szeretet hajléka
 Száz éve épült a Református Kör székháza

2006. október 13.


A Református kör épülete a Kiss Bálint utcában


Az egyházi és társasági élet élénkítése, valamint a műveltségi szint emelése érdekében Futó Zoltán református lelkész kezdeményezte egy társaskör alakítását. Az 1900. november 25-én tartott egyházi értekezleten kimondták a Szentesi Református Kör megalakítását. 1902 januárjában az alapszabály is elkészült, a kör megkezdhette működését. Vasárnaponként a város különböző részein felolvasó esteket szerveztek, melyek rövid idő alatt igen népszerűekké váltak. A felsőpárti vegyes iskola egyik termét könyvtári olvasóteremmé alakították át, ahol a kör tagjai könyvek és folyóiratok olvasásával tölthették szabadidejüket.


Bővebben


 

Munkácsy arcokat keresett
 Évfordulók - 2006.

2006. október 13.


25 éve,
1981. október 7-én dr. Hadzsy János (1851-1903) orvos születésének 130 éves évfordulójának tiszteletére a jugoszláviai testvérváros, Topolya polgárai emléktáblát helyezetek el a nagy humanista szentesi szülőházának falán. (Ady Endre u. 8.)

115 éve,
1891. október 8-11. között Szentesen tartózkodott Munkácsy Mihály festőművész, aki a Honfoglalás c. festményéhez gyűjtött jellegzetes magyar arcokat. (Átlátogatott Csongrádra és Szegvárra is.)


Bővebben


 

Figyelő SZEM
 

2006. október 13.


A bűnmegelőzés olyan összetett kormány- és önkormányzati feladat, amely az emberek tömeges részvétele nélkül megoldhatatlan. Sajnos kénytelenek vagyunk abból kiindulni, hogy nincs veszélytelen, bűnmentes övezet. Tudomásul kell venni, hogy környezetünk védelme érdekében mi magunk tudnánk legtöbbet tenni. A Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) mind külföldön, mind Magyarországon több városban eredményesen veszi fel a harcot közvetlen környezetük, saját és szomszédaik biztonságának, vagyonának védelme érdekében. A témáról Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera aljegyző asszonnyal, a szentesi mozgalom ötletadójával beszélgetünk.


Bővebben


 

Háromszázan sétáltak
 

2006. október 13.


Szentesen is megtartották a gyalogló világnap rendezvényét. Ezen mintegy 300 diák vett részt a Deák Ferenc, a Klauzál, a Koszta és a Damjanich iskolákból. A résztvevőknek a Rákóczi-Dósai-Jókai és Damjanich utcák által határolt körben kellett mintegy 6 km-es sétát tenniük. A jó hangulatú sportprogramon több szülő és pedagógus is teljesítette a távot. A résztvevők között erre az alkalomra készített pólókat sorsoltak ki a szervezők.

(Forrás: Rádió Szentes)

 


 

Megemlékezés
 

2006. október 13.


Október 6-án a Damjanich János Általános Iskolában ismét megemlékeztek az aradi vértanúk kivégzésének 157. évfordulójáról. A 13 honvéd tábornok mártíromságáról önkormányzati képviselők, oktatási intézmények vezetői, tanulók és a szülők előtt Mészáros Júlia, nyugalmazott középiskolai tanár szólt, majd a szervező iskola diákjainak ünnepi műsora következett. A rendezvény végén az önkormányzat nevében Szűcs Lajos alpolgármester, a testület nevében három képviselő, az intézmény részéről az igazgató helyezte el az emlékezés koszorúit. Az iskola tanulói saját kezűleg készített nemzeti színű papírzászlókat tettek a gyertyafényes emlékhely talapzatára.

(Forrás: Rádió Szentes)

 


 

A színészkirály
 

2006. október 13.


Latinovits Zoltán, akit Nagy László nevezett színészkirálynak, igazából halála után született. Ha csak a puszta tényeket nézzük: 75 éve született és már 30 éve nem él közöttünk fizikai valóságában. Mítosza viszont már 30 év óta folyamatosan fennáll. Kibírhatatlan, veszekedős, fegyelmet, hatalmat nem tűrő, izgága ember volt. Nem véletlen, hogy az akkori kulturpolitikusok nem kedvelték, időnként indexre is tették.


Bővebben


 

A drámatagozat megteremtője
 

2006. október 13.


A Petőfi Cukrászda által létrehívott Közéleti Kávéház vendége október 2-án este Bácskai Mihály, a Horváth Mihály Gimnázium nyugalmazott igazgatója volt. Kovács István vezérőrnagy invitálta "mindenki Miska bácsiját", Szentes város díszpolgárát, az irodalmi-drámai tagozat megteremtőjét, hogy meséljen magáról.


Bővebben


 

Finisben a Révai
 

2006. október 13.


A szekszárdi székhelyű Babits Kiadó tizenegy évvel ezelőtt 360 szócikkíróval és szerkesztővel fogott hozzá a Révai Új Lexikona első kötetéhez, s július elején látott napvilágot a 17. kötet, az Sz-Toa betűtartomány szócikkeivel. A lexikonsorozat Csongrád megyei településszerkesztője Bodrits István szentesi könyvtáros, lexikográfus. Vele beszélgetünk abból az alkalomból, hogy az utolsó, tizennyolcadik kötet hamarosan megjelenik.


Bővebben


 

Megelevenedő szobrok
 

2006. október 13.


A fának lelke van, lélegzik, változtatja a színét, korhad, de tapintása melegséget, az életet sugározza - vallja Tóth József fafaragó, akinek munkáiból szeptember utolsó szombatján nyílt kiállítás a könyvtárban.


Bővebben


 

A zene ünnepén
 

2006. október 13.


A zene világnapjáról a szentesi citerások népzenei hangversennyel emlékeztek meg. A színvonalas rendezvényen a Pengető Citerazenekar ünnepélyes keretek között továbbadta a népzenei stafétát.


Bővebben


 

Bese László öröksége
 

2006. október 13.


A szentesi feketekerámia egyetlen élő nagymestere 80 éves. Bese László tiszteletére életmű-kiállítást rendeztek a Hegedűs László Helyőrségi Klubban. A szép számban megjelent közönség előtt Berki Gáborné intézményvezető mondott köszöntő szavakat, majd a Honvéd Együttes műsorral kedveskedett a mesternek. Mód László muzeológus-néprajzkutató a fazekasságról, a feketekerámia térhódításáról tartott rövid történeti áttekintést, majd méltatta Laci bácsi munkásságának jelentőségét. Elmondta: alkotómunkássága példaértékű, hagyományos formavilágot közvetít, mestereitől - Berényi László, Berényi Bálint, Tamási József - ezt tanulta. (Miként az lapunk előző számában megjelent, a mesterrel készített interjúból is kiderül.) Ezt a hagyományos formavilágot sajátosan ötvözte, egyéniségével, művészi elképzeléseivel. Nagyon fontos a számunkra az, hogy a tudást átörökítette, tanítványai útján megalapozta a szentesi feketekerámia jövőjét. Ami - néprajzkutató szerint a városnak kulturális öröksége lehet.

A megnyitó szavakat követően Bese Lászlóval Túri Andrea, a helyőrségi klub nyugalmazott igazgatója beszélgetett. A tárlat a hónap végéig, hétfőtől péntekig 10–15 óra között tekinthető meg az Ady Endre utca 2. szám alatti intézményben.

(lovas)

 


 

Díszítik a kerítést
 

2006. október 13.


November 19-én, Erzsébet napján kezdődik a Szent Erzsébet-év. A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda is bekapcsolódott az országos rendezvénysorozatba. Az iskola tanárai és diákjai elhatározták, hogy szebbé és barátságosabbá teszik az iskolaudvart, a fehér kerítést vidám képekkel díszítik fel. A Nagy M. Veronika tanárnő tervei alapján készült falfestmények Szabó Mariann és Palásti Ágnes tanárnők irányításával kerülnek fel a gondosan előkészített falakra. Köszönjük a szülők támogatását, mellyel lehetővé tették, hogy gyermekeik is részesei lehessenek az alkotás örömének.

 


 

Százezer a nyomravezetőnek
 

2006. október 13.


Két héttel ezelőtt a Pankotai Agrár Rt. irodaházának az egyik ablakát törte be ismeretlen tettes, harmincezer forint kárt okozva ezzel. Egy héttel később újra beverte valaki az üveget, ezúttal egy betondarabbal „nyitotta ki“ valaki az ablakot, sőt egy molotov-koktélt is behajítottak a helyiségbe, szerencsére ez azonban nem gyulladt be. Mindezek után az rt. vezetőség úgy döntött, hogy pénzt ajánl fel a nyomravezetőnek. Annak tehát, aki érdemi információval szolgál az elkövető személyét illetően, 100 ezer forint üti a markát. A bejelentéseket a rendőrkapitányságon lehet megtenni.

Lopás és a közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt folyik eljárás egyelőre ismeretlen tettes ellen, aki hétfőn délután az Ipartelepi úton lévő vasúti átjáróban, az automata fénysorompóhoz tartozó rézvezetéket tulajdonította el. Ennek következtében a berendezés működésképtelenné vált, ami a vasúit közlekedés biztonságát veszélyeztette.

Két értékes kerékpárt loptak el a hét elején a belvárosban. Az egyiket az ún. Kossuth kanyarból, az utcán "nyúlták le", ennek értéke 42 ezer forint. A másik kétkerekű az egyik tízemeletes negyedik emeletéről tűnt el. A 120 ezer forint értékű Kelly's bringa kedden reggelre már nem volt a helyén.
Készpénzt loptak egy építkezés alatt álló lakóházból. A tolvajok forintot és eurót vittek magukkal.

Továbbra is keresi a rendőrkapitányság bűnügyi osztálya Koncz Juditot. A közigazgatási eljárás határideje azonban október 20-án lejár, ekkor a nyomozóhatóság megszűnteti az eljárást, a körözés fenntartása mellett.

A városi jegyző lakásánál történt kézigránátos robbantás ügyében sincs új fejlemény. A rendőrség azonban napokon belül kézhez kaphatja azt a szakértői véleményt, amely a robbanószerkezeten található DNS vizsgálatával kapcsolatos. Ha értékelhető eredmény születik, akkor minden bizonnyal a rendőrség is közelebb kerül majd az ügy megoldásához.

H. V.

 


 

Tóni bácsi konyhája
 

2006. október 13.


  • Paradicsomos-húsos orsótészta
  • Isler


Bővebben


 

Kihívások és békülések
 A Kyoukushin kettős jubileumán

2006. október 13.


Brezovai Sándor bemutatója


Pár éve a kyokushin karate súlycsoport nélküli bajnokságait rendezte sensei Brezovai Sándor, a Magyar Tradícionális Kyokushin Karate Szövetség elnöke a szentesi sportcsarnokban. Az október 7-én sorra került magyar bajnokság az eddigiektől csak abban különbözött, hogy itt hét súlycsoportban (a nők háromban, a férfiak négyben) mérték össze tudásukat a legkiválóbb hazai versenyzők.


Bővebben


 

Pontveszteség nélkül
 

2006. október 13.


A harmadik fordulót rendezték az NB I-es női futsal bajnokságban. A Szentesi Futsal Club női együttese, ezúttal hazai pályán látta vendégül a Dévaványa csapatát. A Hurton-Csonka, Kiss E., Üveges, Milovanovics kezdő csapattal, továbbá labdához jutott még: Bacsa, Baksa, Kiss Á., Heid Edina (ő új igazolás Gyuláról), edző Tóth Antal.

Nyolc és fél percet kellett várni a mérkőzés első góljára, melyet Milovanovics szerzett, a védőkről lecsorgó labdát lőtt a kapuba 1-0. Az idő múlásával hazai helyzetek illetve vendég ziccerek is kimaradtak. A 13. percben egy formás hazai támadás végén Kiss Á. eredményes 2-0. Újabb három perc elteltével a kapusról kipattanó labdát Milovanovics értékesíti 3-0. A 17. percben ismét Milovanovics az egyik főszereplő beadását Üveges cserkészi a hálóba 4-0, ez a félidei eredmény.

A mérkőzés legjobbja Milovanovics porolja ki az ellenfél kapujának hálóját (5-0). A 4. percben szépítenek a vendégek (5-1). A 7. percben egy védelmi hibát kihasználva Csonka tovább növeli a hazaiak előnyét (6-1). A 9. percben a Gyuláról igazolt Heid egyéni szóló után az eredmény máris 7-1. A 18. percben a Békés megyeiek beállítják a 7-2-es végeredményt.

Összességében a nagyszerűen játszó szentesiek győzelme megérdemelt volt, s így három mérkőzés után szerzett 9 ponttal továbbra is pontveszteség nélkül állnak.

(dvz)

 


 

Céljuk a bentmaradás
 

2006. október 13.


A Szentesi Kinizsi férfi asztalitenisz csapata abszolút újoncként az NB II-es bajnokságban túl van a tűzkeresztségen. Tapasztalatokról és tervekről Zoltai Zoltán szakosztályvezetővel beszélgetek.

- Három mérkőzésen vagyunk túl - kezdte bevezető mondatában, majd így folytatta: - A bemutatkozásunk nem sikerült túl jól. Az első mérkőzésen az NB I-ből kiesett Tiszaújvárossal játszottunk (13:5-ös vereség), másodikként ismét 13:5-ös vereség a Szegedtől, majd hazai pályán fogadtuk Kemecse csapatát. Sajnos itt sem termett babér, 12:16-os vereség. Nagyon nehéz a sorsolásunk, hiszen a három legerősebb csapattal kezdtünk. Számítottunk rá, hogy az NB II. lényegében erősebb, nincs is gyenge csapat. Nem tudjuk még teljesen lemérni, hogy mire leszünk képesek. Nagyon kemény küzdelemben kell kiharcolnunk a magunk elé kitűzött célt, a bentmaradást. Bizakodó vagyok, a közeget meg kell szokni, ennek kell egy kis idő. A másik három NB III-ból érkező csapat elleni sikerrel és egy két meglepetéssel megvalósíthatjuk a magunk elé tűzött célt. Nem vettük fel még a ritmusát a játéknak. Nem a játéktudás, hanem inkább a lélektani és fejbeni dolgok azok, amik még nem igazán tartanak ott ahol kellene.

- A heti két edzés elég -e az NB II-höz?


- Többen a csapatból nem heti két alkalommal játszunk, hanem többször, a bajnoki összecsapás a heti harmadik játék, úgy gondolom nem ezzel van a gond. A megilletődöttség és a nem megfelelő koncentráció az, ami még hiányzik. Tapasztalat és rutin kell. Egy fél szezon mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy kijöjjenek azok az eredmények, amik benne vannak a csapatban.

- Az igazolási elképzeléseket sikerült-e megoldani?


- Részben sikerült. Egy fiatal játékost igazoltunk Békéscsabáról, Juhász Ádámnak hívják. Pillanatnyi erősítést jelent számunkra, azonos játékerőt képvisel, mint a csapat többi tagja! Komolyabb erősítést terveztünk, sajnos az nem sikerült. Ádám egy éven belül is óriásit fejlődhet, első osztályú közegben edz Békéscsabán. Ő mindenféleképpen egy kényszer megoldás és hoszszabb távra szól.

Dunás-Varga Zoltán

 


 

Dzsúdó
 

2006. október 13.


Október 7-én Cegléden rendezték meg a 1992-93-as születésűeknek a serdülő "A" országos dzsúdó egyéni bajnokságot. A Pollák DSE versenyzője Őri József (27 induló közül) -55 kg-ban ötödik lett.

 


 

Kinizsi: ötös!
 

2006. október 13.


Székkutason aratott kiütéses győzelmet a Szentesi Kinizsi labdarúgó csapata.

A Vass Zsolt nélkül felálló Kinizsi korán, már a 7. percben vezetést szerzett Tóth György révén. A gól érezhetően megnyugtatta, magabiztossá tette a mieinket, a vendéglátók pedig csak 30 perc elteltével tértek magukhoz, egyenlíteniük azonban nem sikerült. Káprázatosan kezdte a második játékrészt a Kinizsi, hiszen negyed óra alatt négy gólt számoltak be a székkutasi kapuba. Bajusz és Törőcsik két-két alkalommal volt eredményes, ekkor végérvényesen eldőlt a találkozó.

Bozóki Zoltán edző elmondása szerint mindenképpen szerettek volna javítani az előző hétvégi, Nagymágocstól elszenvedett hazai vereség után. Ennek megfelelően bátran, határozottan léptek fel az első perctől kezdve, aminek meg is lett az eredménye. Szombaton rangadót játszik itthon a Kinizsi, ezúttal a 4. helyezett Fábián-sebestyén látogat a Pusztai László Sporttelepre. A 15 órakor kezdődő összecsapáson Bajusz eltiltás miatt nem léphet pályára, ott lehet viszont a kezdők között a játékmester Vass Zsolt.

(hv)

 


 

Jeles nap a "zöld" oviban
 

2006. október 13.


A Szent Anna Utcai Óvoda nevelőtestülete a Környezetvédelmi és Vízügyi valamint az Oktatási Minisztérium "Zöld Óvoda" cím elnyerésére hirdetett pályázatán sikeresen megfelelt a kiírt feltételeknek. A megítélt cím három évig jelent védjegyet az óvoda számára.

Az óvodában a környezetvédelemi nevelésnek hagyományai vannak. A természetvédelem jeles "zöld" napjai évről-évre hangsúlyosabbak. Az állatok világnapján szegvári, eperjesi, mártélyi, árpádhalmi óvodások részvételével vidám, játékos programot szerveztek. Az óvodába érkező meghívott "vendégek" birtokba vették az óvodát és udvarát, majd bekukkantottak a csoportokba, kipróbálták a hintákat, mászókákat, csúszdákat. Ezután kezdődött a "zöld program". A csoportok énekeltek, verseltek kedvenc állataikról, majd játékos torna során hol zsiráffá, medvévé, majmokká... változtak a gyerekek.

Ezt követően bebarangolták a Széchenyi-ligetet, a Kurca-partját, ahol játékos felfedezések, pontszerző versenyek tarkították a délelőttöt. A gyerekek állatok képeit válogatták, párosítottak, találós kérdéseken törték kobakjukat, de volt itt mocsárjárás, rókariogatás, fészekrakó játék is. Nagyítóval, zsebmikroszkóppal az őszi napon sütkérező bodobácsokat, lusta katicákat, még dolgozó hangyákat vizsgálhattak a gyerekek. Távcsővel a fák koronáját, a Kurca túlpartját kémlelték lelkesen felfedezve a galambokat, récéket...

A jeles zöld napon 140 gyermek vett részt, a program a Csongrád Megyei Közgyűlés Oktatási Bizottságának támogatásával az óvoda alapítványának szervezésében valósult meg.


(Kép és szöveg: Vidovics)

 


 

Bravúrközelben
 

2006. október 13.


Bár közel állt a bravúrhoz, mégsem sikerült pontot szereznie Dunaújvárosban a Hungerit-Top Cop-Security Szentesi VK női első osztályú vízilabda csapatának.

Egy héten belül harmadszor találkozott egymással a két csapat, az első két randevún több gólos főiskolás siker született. Ezúttal azonban más védekezéssel vette fel a küzdelmet a Szentes, ami érezhetően nem ízlett a vendéglátóknak. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, két gólnál nagyobb előnyt egyik gárda sem tudott kiharcolni magának. A mérkőzés végén Bódi és Dalmády egyaránt kipontozódtak, hiányukat nem sikerült megfelelően pótolni, így végül egy gólos, 12-11-es dunaújvárosi siker született. Kocsis István, a Top Cop vezetőedzője lapunknak elmondta, hogy a korábbiakhoz képest javult az emberelőnyös helyzetek kihasználása, valamint az emberhátrányos védekezés hatékonysága. Mindezekre szerdán is szükség lett volna, hiszen ekkor az alaposan megerősödött OSC együttese látogatott a ligeti uszodába. Kocsis nem számított könnyű mérkőzésre, és igaza is lett a fiatal trénernek, az OSC gárdája 17-12-re győzött.

(hv)

 


 

Országjárók fotói
 

2006. október 13.


A Tájak-Korok-Múzeu-mok Egyesületének tagja a szentesi Koszta Klub, melynek ötlete az a fotókiállítás, melyet tavaly indítottak először és idén újra megrendeztek. A kiírást az országos klubok között jelentették meg, Hazánk legszebb tájai címmel.

A TKME országszerte kirándulásokat szervez, s mivel a résztvevők az utazásokon sűrűn kattogtatják fényképezőgépeiket, kézenfekvő volt a fotókiállítás gondolata. A kiírás szerint a képeken személy, mint főalak nem szerepelhetett, a cél az utazások során bejárt helyek szépségeinek bemutatása volt. "A világból annyi a miénk, amennyit meglátunk belőle" - mondta Lantos imre, a csoport vezetője az október elején nyílt tárlaton. Ez a világ 16 alkotón keresztül tárul elénk, Csesznek, Zirc, a Mátra, a Bükk, Tihany, Debrecen, Budapest egy-egy része látható. A képeket zsűriző fotókör vezetője Nagy István így értékelte a munkákat: zömében utazási emlékképek, melyek csupán dokumentálni akarnak, ám akadnak köztük figyelemre méltóak is. Sokkal többet ér, ha előbb körbenéz a fotós, így később viszszanézve jóval érdekesebb lesz számára a kép, visszaadja a készítésekor tapasztalt érzést.

A díjátadáson a Fény és árnyék című, a cseszneki vár egyik bástyáját megörökítő fekete-fehér képével első Méhes Nóra (Szentes), második Martos Katalin (Békéscsaba), harmadik Lantos Imre (Szentes). A kiállítás október 20-ig tekinthető meg az ifjúsági ház földszinti helyiségében.

(darók)

 


 

Családi események
 

2006. október 13.


Született:
Ökrös Tamásnak és Szvoboda Katalinnak (Dr. Uhlár u. 6.) Lili, Német Roland Zoltánnak és Székely Szilviának (Damjanich u. 6.) Roland Patrik, István Jánosnak és Zsoldos Klárának (Tavasz u. 11.) Patrik, Kollár Gábornak és Bajnóczi Ildikónak (Kiss E. u. 63.) Gábor Zsombor nevű gyermeke.

Házasságot kötött:
Pap Imre és Keresztes-Nagy Zita (Honvéd u. 17.), Juhász László (Tölgyes u. 7.) és Nacsa Mária (Móricz Zs. u. 39.).

Elhunyt:
Dancsó Imre (Pipacs u. 19.), Szikszai Imréné Patka Rozália (Munkás u. 18.), Bencsik Lajosné Babocsik Anna (Berényi u. 19.), Kis Péter Pál (Csongrád, Vas Gereben u. 2/A), Ternai Lászlóné Tari Viktória (Csongrád, Tanya 606.), Kovács Istvánné Hajdú Margit (Csongrád, Dob u. 15.).

 


 Vissza a legfrissebb számokhoz