<<< Vissza

Munkácsy arcokat keresett
Évfordulók - 2006.

2006. október 13.

 
25 éve, 1981. október 7-én dr. Hadzsy János (1851-1903) orvos születésének 130 éves évfordulójának tiszteletére a jugoszláviai testvérváros, Topolya polgárai emléktáblát helyezetek el a nagy humanista szentesi szülőházának falán. (Ady Endre u. 8.)

115 éve,
1891. október 8-11. között Szentesen tartózkodott Munkácsy Mihály festőművész, aki a Honfoglalás c. festményéhez gyűjtött jellegzetes magyar arcokat. (Átlátogatott Csongrádra és Szegvárra is.)

95 éve,
1911. október 8-án megalakult az Első Szentesi Kenyérgyár Rt., a város első részvénytársasági alapon szerveződő iparvállalata. Alapítói: Zsoldos Ferenc mérnök, Bugyi Antal és Farkas Mihály.

45 éve,
1961. októberében megnyílt Szentesen az IBUSZ Utazási Iroda.

20 éve,
1986 októberé-ben a Tóth József Színházterem utcai bejáratának homlokzatán elhelyezték a névadó, Tóth József színművész, városunk
jeles szülöttének bronz-ból készült mellszobrát, Koncz Antal szentesi szobrászművész alkotását.

230 éve,
1776 őszén többszöri fellebbezés után megkezdődött az úrbéres telkek kiosztása Szentesen. A jobbágytelkek száma 558 (ebből a városé 17, ténylegesen kiosztva 541). A kiosztott föld mennyisége összesen - holdját 1100 négyszögöllel számítva - 31 806 hold (ebből szántó 19 530 hold, legelő és rét 12 276 hold, a legelőből a városé 1000 hold). Az úrbéres telkeken 535 gazda (köztük 10 nemes) osztozkodott. A földrendezésből a zsellérség kimaradt; számuk az urbárium bevezetésekor 1128 (ebből házas zsellér 841, házatlan zsellér 287).

20 éve,
1986 őszén megjelent a Tanulmányok Csongrád megye történetéből című levéltári évkönyv X. kötete, benne Barta László: Szabad Szentes városának képviseleti és igazgatási rendje 1837-1840 (Klauzál Gábor reformtervei), Labádi Lajos: Csongrád megye neoabszolutista közigazgatásának kialakítása (1849-1854), Balázs György: A Nemzeti Bizottság szerepe a közigazgatás és az állami szervek megszervezésében és irányításában Szentesen 1944 és 1948 között, Takács Edit: Szentes város képviselőtestülete 1945 és 1950 között című tanulmányaival. - Megjelent Barta László-Labádi Lajos: Boros Sámuel c. munkája. - A Városi Könyvtár kiadásában és Bodrits István könyvtáros szerkesztésében megjelent az Életrajzi évfordulók Szentes'86. c. kiadvány, amelynek illusztrációit Berkecz István készítette.

Összeállította: Labádi Lajos


<<< Vissza