XXXVII. évfolyam 27. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Parancsnok nyugdíjban

2006. július 7.


Több mint három évtizedes katonai pályafutás után szolgálati nyugállományba vonul Kovács István vezérőrnagy (jobbról), aki az utóbbi három évben a szentesi 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár parancsnoka volt. A parancsnoki átadás-átvétel végén, június 30-án ünnepi dandársorakozón köszöntek el a tábornoktól. A parancsnoki beosztást az eddigi parancsnok-helyettes, Szabó István mérnök ezredes veszi át, aki 2003 óta szolgál az alakulatnál. Az állománygyűlésen elhangzott: ugyancsak nyugállományba vonul majd az alakulat eddigi törzsfőnöke, Pálfi Sándor ezredes. 

Hármas szövetség
 

2006. július 7.


Fejlesztenek a gyógyfürdőben is.

A kórházat érintő fájó dolgok ellenére volt örömteli bejelenteni valója is Szirbik Imre polgármesternek, országgyűlési képviselőnek és Fenyves Ernő megbízott főigazgatónak. Rendhagyó helyszínre, a gyógyfürdőbe hívták össze a sajtótájékoztatót a Dr. Bugyi István kórház és a város önkormányzatának együttműködéséről.


Bővebben


 

Nagyhegyen is csatornáznak

2006. július 7.


Hónapokon belül a nagyhegyi városrészben folytatódik a Szentesen négy éve kezdődött csatornahálózat kiépítése. Ezt Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő erősítette meg legutóbbi tájékoztatóján. Az önkormányzat pályázata sikeresen szerepelt a Regionális Fejlesztési Tanács előtt, s már a közbeszerzési eljárás zajlik. A nagyhegyi munkálatok összköltsége 250 millió forint, melyből a lakosság mellett részt vállal az állam és az önkormányzat is. A polgármester szerint augusztusra várható döntés a kivitelező személyét illetően, a munkálatok pedig - ez már az időjárás függvénye is - a tervek szerint szeptemberben kezdődhetnek el Nagyhegyen. 

Átmosatják a Kurcát
 Csökken az iskolai dolgozók létszáma

2006. július 7.


A városközpontban elhúzódik a sétálóutca kialakítása. Egyes Nagy Ferenc utcai üzletekben forgalomkiesésről beszélnek. Mi az elképzelése az önkormányzatnak az elmaradt bevétel kárpótlására? - tette fel a kérdést a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara beadványában a képviselő-testület minapi ülésén. Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő válaszában elmondta: valójában egyetlen üzletről tudnak, ahol jelentősebben akadályozta az árusítást az építkezés. Mint mondta: a bérleti díj fejében ott ötvenezer forintot fizetnek vissza.


Bővebben


 

Semmelweis-napi elismerések
 

2006. július 7.


Az elmúlt héten a betegek nevében köszönte meg a dolgozóknak a helytállást Szirbik Imre polgármester a Dr. Bugyi István Kórházban rendezett Semmelweis-napi ünnepségen.


Bővebben


 

Egy névtábla üzenete
 

2006. július 7.


Szó szerint kell idéznem a Népszabadságból Kácsor Zsolt szavait: "A második emeleti lakás bejárati ajtaján, a névtáblán ez olvasható: Schwarcz Sándor, A-14854-es auschwitzi fogoly."

Még mindig az: auschwitzi fogoly. Mintha nem is akarna más lenni, mint ami 1944-ben volt. Foglya annak a kérdésnek, mely így szól: nem vagyok-e még mindig bűnös ember azért, mert a saját életemet úgy akartam megmenteni, hogy náci gyilkosok szórakoztatására fociztam az "auschwitzi válogatottban", miközben társaimat elégették?


Bővebben


 

Adómegtagadás Csongrád megyében
 145 éve történt - Erőszakos adóbehajtás (II.)

2006. július 7.


Csongrádi látkép

Csongrád Megye Bizottmánya - igen viharos légkörben - 1861. május 2-án tárgyalta az adóbehajtással kapcsolatos helytartótanácsi leiratot. A bizottmányi tagok mély megütközésük kifejezése mellett, hosszasan fejtegették az intézkedés törvénytelen voltát.


Bővebben


 

Frissül a Kurca vize

2006. július 7.


Közel két hete frissül a víz a Kurcában. Szentes főcsatornájában évek óta probléma, hogy nyáron romlik a vízminőség. Most miután a Tisza vízszintje 750 centiméter alá csökkent, megindult a szivornyás vízutánpótlás a Körösből. Ennek is köszönhetően eddig még nem tapasztalható vízszennyezettség és nincs jelentős - az előző években gondot okozó - rucaöröm sem a Kurcán.

(Forrás: Rádió Szentes) 

Kádár János Szentesen
 Évfordulók - 2006.

2006. július 7.


100 éve, 1906. július 1-jén megalakult a Magyarországi Cipész- és Csizmadia Munkások és Munkásnők Szakegyletének szentesi csoportja. Elnök Csenki István; a tagok száma 24 fő. Sima László (Sima Ferenc fia) életre keltette apja nagy múltú újságját, az 1899-ben megszűnt Szentesi Lapot.


Bővebben


 

Gondolatok

2006. július 7.


1956 októberében reménykedve hallgattam az Amerika Hangja rádióüzeneteit, holott tudtam, hogy csak a hang jön onnan, a valóságos, közvetlen szabadítás aligha. Nekem, most késői kárpótlás volt, de jól esett hallani, amint az első számú világhatalom elnöke méltatta a világra szóló magyar forradalom dicsőségét. a csodát, amelynek a magyar történelem jórészt híján van. Nem érdekel, kinek mi a véleménye az elnökről, bennem az 50 éves álmok váltak valóra.

Sajnálom azokat, akiknek 1956 ötven éves jubileuma csak arra volt alkalom, hogy tüntetésükkel elrontsák, ami szent emlékezésre és az áldozatok előtti fejhajtásra rendelt világméretű alkalom volt. Bennem lobogott a hazafiság tüze, azt ne zavarja meg senki. Tüntetni máskor is lehet, ha annyira fontos, keressenek rá más alkalmat.

A vasárnapi tévés istentisztelet keretében jól esett hallani a kaposvári református lelkész szájából, hogy Nagy Imre, az 56-os forradalom páratlan vezéralakja, aki megtért a maga damaszkuszi útján és szembe fordult korábbi felfogásával, Kaposváron született, reformátusnak keresztelték meg és a kaposvári református gyülekezetben konfirmált, végül nem kért magának kegyelmet amikor halálra ítélték A génjeiben ilyen emlékek is hatottak.

Voltál-e már olyan helyzetben, amikor ahelyett, hogy hirtelen, meggondolatlanul szóltál, előbb tízig számolnod kellett volna magadban? Ugyan hányszor mulasztottad el a jó alkalmat?

Pénzen csúszott el két kiváló szentesi orvos. Mindkettőt súlyos, letöltendő börtönbüntetésre ítélte egy bíró. Guinnes-rekord a jogi melléfogásban. Mert ha az általuk okozott kár több százszorosát "elkezelő" bankvezér 10 éve zavartalanul élheti világát, két orvos miért üljön börtönben ahelyett, hogy betegeket gyógyítana? Inkább a melléfogó bíró menjen szabadságra és gondolkozzék el azon, amit tett. Csak abban lehet bízni, hogy a köztársasági elnök kegyelmet ad, vagy megtalálja a módját annak, hogy a "letöltendőből" "felfüggesztett" büntetés legyen.

Dr. Imre Ernő 

Ki van hátrányban?
 

2006. július 7.


Gyakran előforduló vita a képviselő-testületben az önkormányzat, illetve az egyházak által fenntartott iskolák helyzete. Ki hogyan látja? Van, akinek az önkormányzati, másnak az egyházi iskoláknak a könnyebb. Az a fajta megközelítés ez, hogy ki gazdálkodik többől, ki gazdálkodik jobban?


Bővebben


 

Szomszédoló levéltárosok
 

2006. július 7.


A Csongrád Megyei Levéltár Szentesen tartotta hagyományos féléves munkaértekezletét. Az egyes fióklevéltárak vezetői beszámoltak arról, hogy mit is végeztek az első félévben. A munka folyamatos, bár, mint hallottuk, néhány egység bezár majd egy-két hétre a nyári szabadságolások miatt.


Bővebben


 

Több munkahely, mint jelentkező
 

2006. július 7.


Hivatalosan munkakínálati börzének nevezik és ebből a fajtából nem az elsőt tartották meg néhány nappal ezelőtt Szentesen, mégpedig a városháza dísztermében. Azért itt, hogy legyen férőhelye az érdeklődőknek és a filmvetítéssel egybekötött bemutatóknak, ismertetőknek, amelyek az úgynevezett ipari kerámiák gyártásához, valamint a távközlési eszközök előállításához kapcsolódtak. Mind a két ágazatnak üzeme, illetve telephelye van Szentesen és az egyik cég helyi munkát ajánlott, a másik csak részben és többségében vidékit, "kiszállásos" alapon.


Bővebben


 

Kárpótlási igény

2006. július 7.


Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény újbóli megnyitásáról rendelkezett az Országgyűlés.

Az elfogadott törvény értelmében azok, akiknek hozzátartozója a magyar hatóság vagy hatósági személy politikai indíttatású önkénye miatt, továbbá deportálás és a szovjet kényszermunka ideje alatt vesztette életét, illetve azok, akik a II. világháború alatt faji, vallási és politikai okból teljesítettek munkaszolgálatot, kárpótlási igényt terjeszthetnek elő.

A kárpótlási igényt az Igazságügyi Hivatalhoz kell benyújtani, az arra rendszeresített adatlapon.

Adatlapot a városháza szociálpolitikai osztályán (földszint 115-ös, 118-as szoba) lehet kérni.

Fontos tudnivaló, hogy a kárpótlási igény beadási határideje 2006. július 31-e, mely határidő jogvesztő. 

Csináljunk meseszínházat

2006. július 7.


Még az év elején, a művelődési központ szakkörvezetőinek találkozóján merült fel egy ifjúsági színtársulat iránti igény. Egyfajta kiaknázása lehetne ez a városban több évtizedes hagyományokkal rendelkező színi képzésnek. Az ötletet akkor többen is üdvözölték. A közelmúltban felkereste szerkesztőségünket Török Imré-né, aki egyébként a Tokácsli Lajos Képzőművész Kör vezetőjeként ismert, s ezúton egy kéréssel fordul az olvasókhoz. Szeretne megvalósítani egy meseszínházat, hasonlót, mint amilyenre még fiatalkorából emlékszik. Szívesen venné, ha lelkes tagok vennék körül, olyan segítőkre lenne szüksége, akik kedvet éreznek ehhez. Mint ahogy ő sem szakmabeli, így hát bárki jöhet, akár diákszínpados, akár felnőtt. Meséket szeretne előadni ezzel a társulattal, nem drámákat, mint mondja, a gyerekek olyan kevéssel is beérik, ami már örömet okoz nekik. Ezért aztán Törökné szerint fantázia, ötlet és szeretet kell hozzá, nem pedig milliók. Amennyiben az ötletet tett követi, ígéret szerint a művelődési központ a meseszínház mögé állna. Török-nét a képzőművészek szakköri foglalkozásain, péntek délutánonként kereshetik az érdeklődők az ifjúsági házban. 

A kisdedóvótól a napközi otthonos óvodáig
 130 éves a szentesi óvoda

2006. július 7.


Az öreg, azóta lebontott Központi Óvoda épülete előtt.
Erdei Franciska óvónő hazabocsátja a gyermekeket. (1957/58)

A történet ismert, öt évvel ezelőtt már megírták az újságok. A szentesi polgárok összefogásának és a Szentesi Jótékony Nőegylet szervező munkájának eredményeként 1876. július 9-én vasárnap délelőtt 11 órakor megnyitották Szentes első kisdedóvóját.


Bővebben


 

Forradalmi kiállítás

2006. július 7.


A Szentesi Művelődési Központ az önkormányzat támogatásával és egy országos pályázat anyagi segítségével kiállítást rendez az 1956-os forradalom 50. évfordulójára. A városi galériában mutatják be a fél évszázada történt események szentesi és városkörnyéki dokumentumait.

A kiállítás szervezői szeretnék bemutatni az 50-es évek hétköznapjait, a helyi események hiteles dokumentumait. A bemutató pontosságra, valósághűségre törekszik és ehhez kérik a lakosság segítéségét is. A Tóth József utcai művelődési házban várják mindazok jelentkezését, akik kölcsönöznék a tulajdonukban lévő korabeli plakátokat, iratokat, kisnyomtatványokat, rendőrségi, bírósági iratokat, magánfotókat és kisebb tárgyakat, amelyek segítik a forradalmi események pontosabb megismerését. A kölcsönzött dokumentumok tulajdonosainak nevét - kérésükre - titokban tartják, az átvett anyagokat a kiállítás bezárása után, október végén visszaszolgáltatják.

A segítséget szeptember 15-ig várják a szervezők, munkanapokon a Tóth József u. 10-14. sz. alatt. Telefonon a 63/314-211-es számon lehet érdeklődni. A helytörténet hiteles forrásait gazdagítja aki segít és az összefogás még színvonalasabb emlékkiállítást eredményez. Kérjük segítsenek! 

Képviselők - választás előtt
 

2006. július 7.


Lapunk sorozatot indít, melyben bemutatja a szeptemberben leköszönő önkormányzati képviselőket. Két kérdésre vártuk válaszukat, egyrészt tervei közül mit sikerült megvalósítania az elmúlt négy évben, illetve tervezi-e az újabb megmérettetést az őszi képviselő-választáson, vagyis indul-e újra a mandátumáért.


Bővebben


 

Fejlesztések, továbbképzések
 A Kiss Bálint Református Általános Iskolában

2006. július 7.


Sikeresnek vallja a tanári kar munkáját, magát az intézményt Karikó-Tóth Tibor, a Kiss Bálint Református Általános Iskola igazgatója. Elsőként a beiskolázást említi, mint mondja, a terveknek megfelelően ismét két első osztályban kezdik meg tanulmányaikat a diákok, mivel idén is túljelentkezés volt az iskolában. Így az egyik elsős osztályt magasabb létszámmal indítják majd, ahol pedagógiai aszszisztens segíti az osztályfőnök munkáját.


Bővebben


 

Zenében, táncban - ifjonti hévvel
 

2006. július 7.


Rapülősó. Nem repülősó! A Rapülők együttes után szabadon. Pontosabban: multimédiás tánc show az együttes egyedülálló zenei aláfestésével.

Ha az invitáló szövegnek hihetünk: egy Szentesen még sosem látott tánc- és látványshowban lehet részünk. De hát miért ne hihetnénk a meghívónak. Amikor tudjuk, a rendezvény mögött a Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény áll. Azon belül is Vassanyi, alias Vass Sándor
Gergely művészeti vezető, koreográfus


Bővebben


 

Civilek útkeresése
 

2006. július 7.


Kálmánné Szabó Erzsébet

Alábbi témánkban a rendszerváltást követő időkig kell visszanyúlnunk. Amikor is nyilvánvalóvá vált, hogy a demokratikus társadalomban a gazdasági és az állami szektor mellett a civil szektor is megerősödik. Ezt elsősorban alulról jövő kezdeményezésként értékelték az elmúlt időben. Az állami szféra is nagyon jól látta, hogy a civil szektor segítése, megerősítése, működésük támogatása úgy állami, mint önkormányzati szinten mára létérdekké vált.


Bővebben


 

Ezek mi vagyunk?

2006. július 7.


Ezek mi vagyunk? Több a kényelmünk, de kevesebb az időnk. A régmúlt emberének azért volt kevés az ideje, mert igyekezett kényelmet teremteni magának és családjának. Ételt, italt tenni az asztalra, ruházni a gyerekeket.

A mai ember azért szenved időhiányban, mert túl nagy a kényelme.

Tömegközlekedési eszközök, autók hoznak-visznek minket, és otthon vár a televízió és a félkész termékek, amiket csak be kell dobni a mikróba. Mégis rohanunk. Nincs idő erre, nincs idő arra. És hát eltelik az élet. Elrepül az idő. Egyik nap még a  játékbaba, másik nap már az unokák sikolya. Bizony, rohan az idő. De mi hiába rohanunk, nem lehet utolérni!

.../.../...


Több képzettséggel, de kevesebb értelemmel, több tudással, de kevesebb belátással rendelkezünk, több a szakértőnk, mégis több a problémánk.Tudatlanság, értelmetlenség dönti romba 2006-ot. (Nem feltétlen a sok diplomás értelmiségre és értelmetlenségre gondolok, mert hát lássuk be: olyan emberek járkálnak az egyetemek falai között magukat egyetemistának nevezve, hogy huh!)

A mai ember alapvető dolgokat nem tud felfogni: ne ölj, ne lopj, ne csalj.hát igen, ezek már kimentek a divatból. De hahó! Feljutottunk a Holdra, gépek könnyítik életünket, számos csodás dolgot tett már az ember, hát mégsem vagyunk teljesen ostobák! Csupán agyunk egy részét (jó nagy részét!) nem teljesen  arra használjuk, amire kellene. Vagy inkább nem is használjuk. Mindenki zseni, csak ezt sokan nem tudják. Mindenki adhat valamit a világnak, csak fel kell világosítani. Mert mi a problémát keressük (igen precízen meg is találjuk), és nem azt a sok jót látjuk, ami körülvesz bennünket. Csak végy mély levegőt, szabadítsd fel az agyad, és tégy csodát! Mondjuk... segítsd át a nénit az úttesten!

Árgyellán Edina 

Újabb autókat loptak
 

2006. július 7.


Egy hónapon belül már az ötödik személygépkocsit lopták el Szentesen. A tettesek kivétel nélkül kizárólag Audit és Volkswagent vittek magukkal, több millió forint értékben. Június 28 és 29. között egy magánlakás garázsából(!) "kötöttek el" egy Audi 4-est, 7 millió forintos kárt okozva ezzel. Július 1-jére virradóra a posta és a Páterház étterem közti parkolóból tűnt el egy Volkswagen Sharan, itt a kár 4,6 millió forint.


Bővebben


 

Tóni bácsi konyhája
 

2006. július 7.

 

  • Borjútekercs

  • Cseresznyés kocka


Bővebben


 

Vidékbajnokok
 

2006. július 7.


Békéscsaba adott otthont az elmúlt hétvégén az országos vidékbajnokságnak, ahol a Szentes Városi Úszó Club tagjai több érmet is szereztek.

Mordvincev Sándor és Csák Anikó egyéni, Mizere Flóra, Dajka Dalma, Elbert Stefi, Csák Anikó 4x50 m gyorsváltóban vidékbajnoki címet nyertek.


Bővebben


 

Nem csak focisuli volt
 

2006. július 7.


A Déli Aprók tornáján 2. helyezett csapat tagjai Bartucz Péter, Kiss Kása Konrád, Arató Márk, Borák János, Juhász Erik, Szűcs Árpád, Szűcs Szabolcs és Halász Antal edző.

A HSZATÁK Gyermek Foci Club az idén 7. alkalommal rendezte meg hagyományos focitáborát 6-12 éves fiúk és lányok részére. A klub 2000-ben alakult, s azóta rendszeresen tartanak focitábort.


Bővebben


 

Koncz mellett Némethy a kispadon
 

2006. július 7.


Némethy László

A futsal idei szezonjának a meglepetéscsapata minden kétséget kizáróan a Legrand-Szentes gárdája volt. A Koncz Zsolt játékos-edző irányította együttes sokáig harcban állt a dobogó valamely fokának megszerzéséért, végül azonban be kellett érniük az így is bravúrosnak mondható negyedik hellyel. Az év edzőjének választott Koncz szerint a mezőny jövőre erősödni fog, így a Szentesnek még több munkára lesz szüksége ahhoz, ha újra az első négybe szeretne kerülni.


Bővebben


 

Szentesiek az óceán partján
 

2006. július 7.


A NATO Stadfast Jaguar 2006 gyakorlatán a Zöldfoki-szigeteken a NATO Reagáló Erők (NRF) június 15-28. között hajtottak végre manővereket a szigetországot körülvevő Atlanti-óceánon, az ország légterében és annak három szigetén.


Bővebben


 

Ismét úton a Jupát-legénység
 

2006. július 7.


Jupátosok az Őrségben

A St. Jupát Sportegyesület kerékpárosai az elmúlt hét végén tértek vissza őrségi útjukról, ami elmondásuk szerint nagyon jól sikerült. Az igazi nyár első hetét kifogva az Őrség legnagyobb gyöngyszemeit sikerült végignézniük.


Bővebben


 

Élhetőbb várost!
 

2006. július 7.


Tisztelt illetékes! Illetlenség lett volna így kezdeni levelem "Tisztelt Illetéktelen!", így maradt az illetékes megszólítás. Vonakodtam tollat ragadni, vártam, hogy csak pótolják mulasztásukat az illetékes emberek, amit tavaly ősz óta nem tettek meg. Ugyanígy vonakodtam, hogy utánajárjak személyesen a birodalmi önkormányzat hivatalszagú labirintusában. Sajnos, nekem nincs oly segítségem, mint volt Thészeusznak Ariadné.


Bővebben


 

Családi események

2006. július 7.


Házasságot kötött:
Vidovics Attila (Tóth J. u. 15.) és Balázs Ágnes (Mező u. 3.).

Született:
Bartucz Lászlónak és Józsa Anikónak (Alkotmány u. 38/A) Bálint, Almási Sándornak és Kerekes Évának (Jókai u. 9.) Alex Zoltán, Török Norbertnek és Koko-vecz Mónikának (Jókai u. 93.) Luca, Gáspár Andrásnak és Börcsök Noémi Gyöngyinek (Jókai u. 52.) Soma Sámuel, Dancsó Tamás Péternek és Hlbocsányi Evelinnek (Klauzál u. 2. B.lh.) Bence, Tamás Attilának és Dobos Izabellának (Csongrád, Hosszú u. 5.) Ákos, Mucsi Józsefnek és Bódi Krisztinának (Csongrád, Iskola u. 28/A) Boglárka nevű gyermeke.

Elhunyt:
Horváth Istvánné Végső Terézia (Táncsics M. u. 19.), Kövér-Kiss Sándorné Deák Erzsébet (Orosházi út 9.), Kasztel Pálné Sarusi-Kis Erzsébet (Rákóczi u. 73.), Korom Zoltán Mihály (Dr. Brusznyai stny. 6.), Lajos Imréné Nánási Julianna (Csongrád, Görgey u. 11.), Balga József Károly (Csongrád, Dália u. 24.), Ötvös Istvánné Balog Margit (Csongrád, Szent I. u. 19.), Csenki Mihály (Csongrád, István u. 3.), Cseh Ferencné Török Erzsébet (Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.). Vissza a legfrissebb számokhoz