<<< Vissza

Fejlesztések, továbbképzések
A Kiss Bálint Református Általános Iskolában

2006. július 7.

Sikeresnek vallja a tanári kar munkáját, magát az intézményt Karikó-Tóth Tibor, a Kiss Bálint Református Általános Iskola igazgatója. Elsőként a beiskolázást említi, mint mondja, a terveknek megfelelően ismét két első osztályban kezdik meg tanulmányaikat a diákok, mivel idén is túljelentkezés volt az iskolában. Így az egyik elsős osztályt magasabb létszámmal indítják majd, ahol pedagógiai aszszisztens segíti az osztályfőnök munkáját.

Nagy jelentőséggel bír az a tény, hogy az intézmény a kompetenciaalapú készségfejlesztésre több mint 18 millió forintot nyert pályázaton. Ennek köszönhetően mintegy 5 millió forint értékben növekedhet az iskola informatikai parkja (digitális táblákkal, hordozható számítógépekkel, projekttorokkal), illetve egyre több teremben elérhetővé válhat az internetcsatlakozás. A pályázat előírásainak megfelelően több évfolyamon és több osztályban is a kompetencia alapú oktatás segítségével tanítják majd a diákokat, a pedagógusok az erre való felkészülés jegyében a nyár végén, ősz elején továbbképzéseken vesznek részt. A pályázat biztosítja a programban érintett diákoknak az adott tantárgyról szóló jegyzeteit, könyveit, felszerelési tárgyait is.

- Számunkra fontos újítás volt az úgynevezett epo-chális oktatás bevezetése - mondja Karikó-Tóth Tibor. Ez azt jelenti, hogy nem kéthetes ciklusokban dolgozunk, hanem háromhetenként váltunk. Így a kisebb óraszámú tantárgyak közül, mint például a földrajz és biológia háromhetenként váltja egymást. Ennek a programnak az a jelentősége és haszna, hogy abban a három hétben, amikor az adott tantárgy kerül terítékre, magasabb óraszámban és sokkal dinamikusabban lehet képességeket fejleszteni. Elmondhatom, hogy a gyerekek is megszokták már a kezdeményezést. Természetesen a nagyon erős tantárgyaknál, mint például a magyarnál, matematikánál és az idegen nyelveknél maradt az iskolánkban a jól bevált heti négy órában és kiscsoportos módszerrel történő oktatás.

A beruházások sorában novemberben készült el a tornaterem feletti tetőtér-kialakítás. Az épületbővítés eredményeképpen három új tanteremmel gazdagodott az iskola. Ami már sürgető volt, hiszen a növekvő gyermeklétszám miatt kezdték kinőni a meglévő épületet. A közel 30 milliós beruházás komoly előrelépést jelentett az iskola felszereltségében. Ugyanakkor a tornaterem is felújításra került.

A tanév egyik kiemelkedő eseményeként tartja számon az igazgató a Comenius hét rendezvényeit. Már az előkészületek idején nagy volt a sürgés-forgás az iskolák között, szeptemberben, novemberben, januárban és áprilisban is diák- és pedagógus küldöttségek járták az intézményeket, majd májusban megérkezett a svéd, német, francia és román énekkar, akik először a Tóth József Színházteremben adtak nagysikerű koncertet. Másnap a szegedi Dómban vendégszerepeltek, majd két nappal később a romániai Zsombolyán, egy templomban énekelt a több mint 150 főből álló énekkar.

És ha már a kulturális programoknál tartunk, feltétlenül meg kell említeni a Kurca fátyla gyermekszínjátszó fesztivált, melynek idén is a házigazdái voltak. Mindamellett a szervezésből - a Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel közösen - az iskola is kivette a részét.

Most nyár van, a pihenés, a táborozások ideje. A Kiss Bálint Református Általános Iskola tanulói ebben az évben is három tábor közül választhattak. Javában üzemel a már hagyományos "Mesefalva" tábor, egy csapat Sikondára látogatott el táborozni, illetve szokásos rendben zajlik a harmadik, a református egyházzal közös szervezésben.

Idén a nagytemplom felújítása miatt rendhagyó volt az intézmény tanévzárója: a Tóth József Színházteremben tartották meg. Sajnálatukra, a középület szeptemberre sem készül el, így előreláthatóan az évnyitót is a színházteremben tartják meg. Addig is jó pihenést, kellemes kikapcsolódást kívánunk minden pedagógusnak és diáknak!

Lovas József


<<< Vissza