XXXVII. évfolyam 24. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Elítélt orvosok
 

2006. június 23.


Hiába fellebbezett, a korábbi felfüggesztett helyett letöltendő börtönbüntetést kapott az egykori kórházi főigazgató, a főorvos ítéletét is súlyosbították.

A Csongrád Megyei Bíróság Geönczeöl Tibort, a szentesi kórház egykori osztályvezető főorvosát három év letöltendő szabadságvesztésre, 6 millió forint pénzbüntetésre ítélte és két évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Kovács Ágnest, az intézmény korábbi főigazgatóját, a Magyar Kórházszövetség egykori elnökét társtettes-ként másfél év, ugyancsak letöltendő börtönbüntetésre ítélték, valamint két év közügyektől való eltiltással és 2 millió forint pénzbüntetéssel sújtották. Az ítélet jogerős, fellebbezésnek helye nincs, az elítéltek legfeljebb kegyelmi kérvényt nyújthatnak be, ám az a börtönbüntetés megkezdésére nincs halasztó hatállyal.


Bővebben


 

Tarisznya a vállon
 

2006. június 23.


Ballagók a Petőfi Sándor Általános Iskolában.

Az elmúlt héten befejeződött a tanév az általános iskolákban. A szentesi intézmények a hétvégén tartották ballagási ünnepségüket, melynek alkalmával összesen 392 nyolcadikos diák vette vállára a tarisznyát.


Bővebben


 

Bővül a komfort Nagyhegyen
 Jó hírek a szentesieknek

2006. június 23.


Belátható időn belül a "szentesi összkomfort" kiterjed a nagyhegyi városrészre is, mégpedig azzal, hogy megépül az itteni csatornahálózat. Négy évvel ezelőtt indult az egész város szennyvízelvezetési programja, az érintett belterü leti utak korszerűsítésével együtt. A nagyszabású munka már befejeződött a Kisér nevű városrészben, továbbá a centrumban, hamarosan ilyen helyzet lesz a felsőpárti utcákban és folyamatban van jelenleg az előzetes tervek megvalósítása a Somogyi Béla utca környékén és az úgynevezett ipari területen.


Bővebben


 

Illegális kivezetés a Topolya utcában
 

2006. június 23.


Bejelentést kaptak június 19-én az esti órákban a polgármesteri hivatal közterület-felügyelői, hogy a Kisérben borzalmas bűzzel járó szennyvizet vezetnek ki a kertek alatt húzódó csatornába. Ha tudnak, azonnal menjenek, hangzott a kérés. A közterület őrzői a helyszínre siettek, a bejelentő segítségével bejutottak az ingatlana hátsó részébe is, a csatornához. Este 9 óra volt, mint mondják, a csatornából iszonyatos bűz áradt. A bűz és a magas vízállás ellenére megpróbálták a vízbefolyás helyét meghatározni, ez többé-kevésbé sikerült is.


Bővebben


 

Keresik a megoldást
 Drogstratégia

2006. június 23.


A kábítószer-probléma mindenkit érint, és közös cselekvésre késztet. Ennek szellemében jöttek létre 2001-től a városi kábítószerügyi egyeztető fórumok (KEF). Feladatuk helyi szinten az adott településen érintett szervezetek, intézmények tevékenységének koordinálása. Alapelvként fogalmazódott meg, hogy az adott közösség saját problémáira, szükségleteire helyben keressen hatékony megoldásokat.


Bővebben


 

Próbáljunk reménykedni!
 

2006. június 23.


Egy 1989-ből való hangfelvétel került a kezembe. Azt nem tudom kideríteni róla, hogy Nagy Imre temetése előtt avagy után készült. De mindenesetre oly időben, mikor már szabadon lehetett szólni. Meghallgattam a felvételt, s rádöbbentem, hogy akkor "próféta" voltam, pedig bizonyára nem akartam az lenni. Csak az igazat akartam kiprédikálni magamból. Többek között ezt mondtam: "Valami rettenetes dolog kezd bemutatkozni."


Bővebben


 

A város első nyomdásza és lapkiadója
 Százhúsz éve hunyt el Cherrier János

2006. június 23.


Szentesi nyomda a XIX. sz. végén

Százharmincöt évre nyúlik vissza a nyomdák, könyvkereskedések, kölcsönkönyvtárak és újságok története Szentesen. Mindezek alapítása, elindítása Cherrier János nevéhez kötődik, aki 1870 novemberében értesítette a szentesi polgármestert, hogy könyvnyomdáját és kapcsolódó üzleteit Gyöngyösről Szentesre szeretné áttelepíteni. A városi tanács pártolólag fogadta Cherrier szándékát, mondván: "... A kérdéses üzletnek Szentes városá-bani megnyitása a városi közönségre nézve előnyösnek mutatkozik."


Bővebben


 

Négyezer aláírást hamisítottak
 Évfordulók - 2006.

2006. június 23.


75 éve, 1931. június 20-án a kitűzött határidőre valamennyi pártnak sikerült öszszegyűjtenie az országgyűlési választáson való indulás kritériumát jelentő 1000 ajánlást. Az ajánlások felülvizsgálata után azonban kiderült, hogy mégsem lesz választási küzdelem Szentesen, ugyanis olyan nagymennyiségű ajánlást semmisítettek meg a választási biztosok, amelyek lehetetlenné tették az ellenzéki jelöltek indulását. (A Kossuth Lajos Párt 1557 ajánlásából 1143-at érvénytelenítettek, a Kisgazda Párt 1542 ajánlásából 1113-at, az SZDP 1011 ajánlásából 681-et, az Egységes Párt /Polgári Párt/ 7907 ajánlásából pedig 2779-et érvénytelenítettek. Vagyis egyedül a kormánypártnak maradt kellő számú ajánlása a jelöltállításhoz.)


Bővebben


 

Gondolatok

2006. június 23.


Kettős alapon tisztelek minden embert (azt is, aki nem méltó rá). Az egyik az, hogy ő is Isten csodálatos teremtménye. A másik az, hogy mindegyik embertársam tud valamit, amihez én nem értek.

Akinek olyan jól megy a dolga, hogy pénzért mindent megvehet magának, ami megvásárolható, azt az embert alapjában véve szánom, mert előbb-utóbb semminek sem tud örülni. Nem feltételezem, hogy te ilyen anyagi helyzetben volnál, inkább azt ajánlom neked: ha ismersz ilyen embert, tanácsold neki, keressen valakit, aki épphogy kijön a keresetéből és kicsi dolgoknak is tudna örülni, ha örülhetne, gyorsan szerezzen hát neki valamivel örömöt.

Győződjél meg róla: ha te szerzel másnak örömöt, az neked nagyobb örömöt okoz, mint annak, akinek adod. Kevés is elég hozzá...

Azt olvasom, hogy a pénzemberek agya a gyors haszonszerzésre jár rá. Nem tartozom a pénzemberek közé, így hát tapasztalat híján inkább elhiszem. Arról azonban meg vagyok győződve, hogy az én agyam (és persze a te agyad is, kedves olvasó) arra van beállítva, hogy ugyan kinek lehetnék valamiképp hasznos?

Voltak az életemben időszakok, amikor olyan szigorú beosztással kellett élnünk, hogy nehezen tudtam pénzt adni családunkon kívüli célokra. De egy valamit mindig bőséggel és szívesen adtam annak, akinek éppen arra volt szüksége: türelmet és időt a meghallgatásra, megbeszélésre. Senkinek sem mondtam, jöjjön máskor, most nem érek rá (ha éppen nem istentiszteletre vagy temetésre harangoztak). A "ráérés" is szolgálat volt, nemcsak a prédikálás Ha igaz, hogy az idő pénz, akkor így kompenzáltam a lelkiismeretemet.

Dr. Imre Ernő 

A századik születésnapon

2006. június 23.


Szirbik Imre is felköszöntötte Rozika nénit.

Rozika néni 1906-ban június 16-án született, éppen 100 esztendővel ezelőtt. A születésnapnak nagy ünnepet tartott a család, és főtt is pörkölt a bográcsban.

Sok minden történik az egyénnel és nehéz visszaemlékezni mindenre de Rozika néni máig nem felejti fiatalkorát, amikor férjhez ment.

Könnyen talált társra, mert a vőlegénye a szomszédban lakott a leánykérés előtt, és röviden kérte meg a kezét Rozika néninek: "Tudod-e, mi az újság? Gyere hozzám feleségül!"

Életükbe viszont beleszólt a második világháború, és onnantól kezdve a feleség végezte a férfimunkát is. Jószágot nevelt, földet művelt négy holdon ahol herét, búzát meg kukoricát termelt és persze egyedül nevelte lányát.

Az ünneplők meglepetéssel is szolgáltak Rozika néninek, mert a 100 évvel ezelőtti újságot kikeresve fény derült egy sajtóhibára, hogy Rozika néni születésének a tényét az anyakönyvi hírekben rosszul közölték, mert nem Berezvai Rozáliát írtak, hanem Bíró Rozáliát.

(Kép és szöveg: Vidovics) 

Akik megállították a Tiszát
 

2006. június 23.


Nagymértékben önkéntesek áldozatkész munkájának volt köszönhető, hogy az összefogás szép példáját mutatva sikerült megfékezni az áradó Tiszát tavasszal. Az akkori árvízi védekezők a hívó szóra ismét összegyűltek, ám ezúttal a polgármesteri hivatal dísztermébe, hogy kitüntetéseket vegyenek át.


Bővebben


 

Vizsgaközpont lett a Zsoldos
 Nemzetközi tudás szerezhető

2006. június 23.


Nemzetközileg elismert képző- és vizsgaközponttá nyilvánították nemrég a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskolát. Az iskola annak köszönhette, hogy hivatalos EBC*L (Egységes Európai Gazdasági Oklevél) vizsgaközponttá vált, mert teljesítette a szükséges feltételt, vagyis 15 tanuló levizsgáztatását.


Bővebben


 

Megbirkóznak a nehézségekkel
 

2006. június 23.


Kis létszámú osztályok váltják egymást a gr. Széchenyi Általános Iskolában. A 2006/2007-es tanévnek nyolc elsőssel indulnak neki a városszéli intézményben. Polyák Mihályné igazgatónőtől megtudtuk, ősszel nem lesznek harmadikosaik és hetedikeseik, mivel azokban az években kimaradtak az első osztályok.


Bővebben


 

Uniós kérdések

2006. június 23.


A városi könyvtár (Szentes, Kossuth u. 33-35.) egy hónapon keresztül, minden héten 2 Európai Unióval kapcsolatos kérdést jelentet meg a Szentesi Életben.

Az egy hónap alatt összegyűjtött megoldásokat július 7-éig küldhetik be postán, vagy vihetik el személyesen a könyvtárba. A levelezőlapon tüntessék fel nevüket, címüket és telefonszámukat. A válaszok megoldásánál segítséget nyújt a www.euvonal.hu internetes oldal. A helyes megfejtések beküldői között ajándéktárgyakat sorsolunk ki.

A negyedik hét kérdései:

1. Melyik EU-s tagországban él az Európai Unió lakosságának 18 százaléka?
2. Az Európai Tanács Brüsszel mely épületében ülésezik? 

Tárlatvezetés az építkezésen
 

2006. június 23.


Kivételesen az építési területre is beengedték azokat az érdeklődőket, akik a református nagytemplomot jöttek megnézni. A rendhagyó tárlatvezetést Kovách Péter lelkész (képünkön) vállalta, aki elmondta, a templomot 1808 és 1826 között építették a szentesi reformátusok számára. A felújítására már régóta készültek, ezért is volt nagy öröm, amikor a város megnyerte az Európai Unió pályázatát, amely három részből áll: a templom felújítása, az idősek otthonának kialakítása és a Kiss Bálint utca századfordulós rekonstrukciója.


Bővebben


 

A Kurca élővilága

2006. június 23.


A városi kertészet dolgozói a Kurcát cölöpökre ácsolt fatörzsekkel hidalták a 30-as években. Lecsúszás veszélyével mentünk át... Innen a városközpont felé épült az Eszperantó-fahíd... A liget partjánál, a hídon álltam meg június 12-én, 11 óra körül, a Törökörvény felé néztem. A közelben tavirózsa virágzik.

A hídfő mellett a parton nyolc kiskacsa szárította, igazgatta tollazatát. "Mamájuk" mellettük állt, őket és a vizet figyelte. Közelükben eperfa terebélyes lombja a Kurca fölé ér. Piros termése a vízbe hullik. Kishalak - pillanat alatt - bekapják.

A nézelődés megnyugtató volt. Mint a tavaszi tiszai árvíz napjaiban a szegedi betongát mellett a kacsamamát kiskacsák követték kör alakban és a hordalékban válogattak: készültek az életre...

Kátai Ferenc


Bővebben


 

Kismesterek a könyvtárban
 

2006. június 23.


A Szentesi "kismesterek" újabb alkotásait bemutató kiállítás várja az érdeklődőket a városi könyvtárban. A bibliotéka szervezésében létrejött tárlaton különböző mesterségek művelői mutatják be munkáikat...


Bővebben


 

A Classic búcsúja
 

2006. június 23.


Kedves Szülők, Gyerekek!

Búcsúznunk kell tőletek, a Classic Művészeti Iskola tanulóitól és szüleiktől. Amitől féltem, bekövetkezett: mennünk kell, kiutasítottak bennünket a Szent Erzsébet iskolából. Egy ideje már sejtettem, de azért reménykedtem, hátha nem így lesz, s mégis... Van, akinek más fontos, mint nekünk.


Bővebben


 

Bartókról őszintén
 

2006. június 23.


"Hangzavart! Azt! Ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van, van lelke még a "nép"-nek, él a "nép" s hangot ad!..." (Illyés Gyula) Igen, sokáig nekem is csak hangzavar volt, nem szerettem Bartókot, sőt kifejezetten idegesített. Legfeljebb a gyűjtéseiből hallgattam néhányat. Korosodás vagy az Erdélyben, Vajdaságban, Szlovákiában tett kirándulások fordították meg bennem az iránta való érzést, nem tudom.


Bővebben


 

Újabb autót loptak
 

2006. június 23.


A Pankotai Agrár Rt. telephelyéről, tehergépkocsiból loptak üzemanyagot ismeretlen tettesek. A nyomozók később három személyt állítottak elő, akik - a rendelkezésre álló adatok alapján - további nyolc alkalommal loptak üzemanyagot más járművekből, esetenként akár 100 ezer forint értékben.


Bővebben


 

Tóni bácsi konyhája
 

2006. június 23.

  • Fogas Molnárné-módra

  • Fokhagymás kecsege

  • Grillezett halfilé roston, pirított zöldségekkelBővebben


 

Táncversenyek
 

2006. június 23.


I. EASYDANCE Tíztánc verseny június, Mezőkövesd

3. Budai Attila - László Szilvia, 4. Borbás Csaba - Szepesi Anetta 5. Kósa András - Túri Bernadett 6. Bődi Richárd - Kovács Bernadett...


Bővebben


 

Olyanok voltak, mint az ikrek
 Emlékek sodrában

2006. június 23.


Szép lassan gyarapodik az anyag a Nagy Szentesi Sportkönyv számára. Hatszáz adatkérő lapot postáztak ki a ma már nem aktív, a város volt jeles sportolóinak. Eddig mindössze harmada válaszolt a megszólítottaknak. A feldolgozás folyamán ismét két olyan névvel találkoztak a szerkesztők (Pólya László és Gazsi Sándor), akik együtt csodás fedezetpárost alkottak. Az idősebbek még emlékeznek rájuk, a fiatalok csak hírből ismerhetik őket. Adódott a lehetőség, hogy valljanak magukról, és nevük ne merüljön a feledés homályába.


Bővebben


 

Eső mosta döntő

2006. június 23.


Remek pályán kezdődhetett a sportközpont jóvoltából a megyei lábtenisz verseny, amelynek a döntőjét végül elmosta az eső. A Szentesi Lábtenisz Egyesület által szervezett viadalon több neves vidéki gárda is visszalépett a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt, ám az öt legesélyesebb csapat hajthatatlan maradt. A körmérkőzések végén három páros - Sipos Árpád és Kecskés Ákos, Bertók Róbert és Korom Zozémusz, Ferenczi Zoltán és Papp Tibor - teljesen azonos eredményeket ért el, így hármas döntőre került sor. Ezek során Bertókék egy hajszállal legyőzték Sipo-sékat, a szegedi, hódmezővásárhelyi párost, akik ellen Ferencziék is nyertel 2-0-ra. A mindent eldöntő mérkőzés első szettjét Papp Tiborék nyerték Bertókék ellen, ám a végső győztes kilétére nem derülhetett fény, mivel olyan mennyiségű csapadék zúdult a pályára, hogy balesetveszélyessé vált a játék. A játékosok közös ebéddel zárták a napot.

H. V.


 

Felemás szezont zártak
 

2006. június 23.


Hatodik helyen zárta a 2005/2006-os labdarúgó idényt a megyei másodosztályban a Szentesi Kinizsi gárdája. A vezetőedző, Bo-zóki Zoltán szerint a kritikán aluli őszi szezont elfogadható tavasz követte. Jövőre előrelépést vár a fiatal csapattól a Kinizsi mestere.


Bővebben


 

Őrségi terepen

2006. június 23.


A St. Jupát Sportegyesület megkezdte a nyári iskolai szünetre időzített turisztikai programjainak megvalósítását. Ennek első kerékpáros programja az őrségi táj felfedezése.

A kilenc napra tervezett kerékpártúra június 19-én indult és 27-én ér véget. A túra harmadik napját az Őrségben töltötték a jupátosok. Gyönyörű természeti utakon, nehéz terepen közlekedtek - elmondásuk szerint el is tévedtek. Szép nyári időjárásban volt részük. Estére visszamentek a táborhelyre, ahol kellemes a hőmérséklet és kulturált körülmények között töltik az éjszakát.

Az érdeklődő bővebb információt az egyesület honlapján - www.jupat.hu - találhat, mely napi frissítéssel követi az úton lévő csapat kalandjait. 

Ipari park

2006. június 23.


A polgármesteri hivatal továbbra is nagy figyelmet fordít a helyi ipari park minél nagyobb fokú kihasználására. A területet zöld, illetve barna mezős részre osztotta, és különösen a még nem beépített zöld mezős beruházásokat ösztönzi - mondta a Rádió Szentesnek Bocskai István ipari park referens. A park a jövőben majd leginkább kelet felé bővülhet. Változatlanul több tárgyalást folytatnak, és a marketing munkában meghatározó a kiajánlások sokrétű tevékenysége.

(Forrás: Rádió Szentes) 

Mezítlábas iskolások voltunk
 

2006. június 23.


1932-ben léptem át Antal Aranka Deák Ferenc utcai tantermének küszöbét. A harmincas évek hómagassága olykor csizmaszár fölé ért. Édesapám Nagyhegyről hátán vitt az iskolába. Délutánra a havat elhányták, lábainkon mentünk haza. Néhány osztálytársamnak nem volt jó lábbelije, otthon maradtak. Két családban a gyerekek közt egy év korkülönbség volt és egy pár jó cipőben másnaponként jöttek, hogy "ne maradjanak le a tanulásban." Az "ínséges korszak" egyik képe volt...


Bővebben


 

Családi események

2006. június 23.


Született: Haviarik Józsefnek és Török Krisztinának (Mágocsi út 1.) Anna, Székely Zoltánnak és Botos Mariannának (Vécsey K. u. 6.) Zétény, Czuczi Imre Zoltánnak és Kátai-Tóth Erikának (Kalász u. 3.) Zoltán Mihály, Völgyi Ferencnek és Kása Nikolettnek (Honvéd u. 16.) Adrián Ferenc, Ludányi Andrásnak és Ternai Szilviának (Sima F. u. 9/3.) Lóránt, Varga Csabának és Bartucz Tündének (Dr. Berényi u. 67.) Csaba Dániel, Tarnóczi Józsefnek és Janó Évának (Dózsa Gy. u. 35.) Judit, Kovács Zoltán Lajosnak és Bujdosó Évának (Csongrád, Justh Gy. u. 7.) Anna, Nagy Zsoltnak és Tóth Klárának (Csongrád, Szentháromság tér 16.) Fanni, Kádár Károlynak és Pap Krisztinának (Csongrád, Kolozsvári u. 9.) Zita, Kátai-Benedek Imrének és Tóth Beátának (Csongrád, Jókai u. 8/B) Hanna Beáta, Forgó Gábornak és Vas Beátának (Csongrád, Géza u. 21.) Nóra nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Bőr József és Szabados Mária (Felsőrét 40/B), Pozsár János (Dankó P. u. 30.) és Farkas Éva (Mindszent, Móricz Zs. u. 52.), Ökrös Sándor (Alsórét 55.) és Török Márta (Kertész u. 19.).

Elhunyt: Iványi Józsefné Détár Mária (Kossuth u. 19.), Törőcsik Imre (Dózsa Gy. u. 175.), Mátyás Jánosné Veres Etelka (Nagyhegy 438.), Újszászi István (Csongrád, Vasút u. 92.), Kátai-Benedek Imre (Csongrád, Orgona u. 12.), Atkári Dezsőné Varga Etelka (Csongrád, Iskola u. 18.), Sebestyén István (Csongrád, Tompa M. u. 16.). Vissza a legfrissebb számokhoz