<<< Vissza

Keresik a megoldást
Drogstratégia

2006. június 23.

Dr. Gyenes Ágota, Dongó László, Kálmán János, Halmai László és dr. Dömsödi József képviselők a tanácskozáson.

A kábítószer-probléma mindenkit érint, és közös cselekvésre késztet. Ennek szellemében jöttek létre 2001-től a városi kábítószerügyi egyeztető fórumok (KEF). Feladatuk helyi szinten az adott településen érintett szervezetek, intézmények tevékenységének koordinálása. Alapelvként fogalmazódott meg, hogy az adott közösség saját problémáira, szükségleteire helyben keressen hatékony megoldásokat.

A fenti sorok Szentes kábítószerügyi stratégiájában olvashatók. Az erről szóló előterjesztést még májusi ülésén tárgyalta a képviselő-testület. Barát László témafelelős előadásában hallottuk, a KEF, az önkormányzat védelmi operatív bűnmegelőzési bizottsága, valamint a Szentesi Családsegítő Központ 2004. évi munkatervében megvalósítandó feladatként fogalmazódott meg a város fiatalságának körében a kábítószerek, alkohol, dohányzás elterjedtségének, fertőzöttségének feltérképezése, a fogyasztási szokások, valamint a fiatalok erről alkotott véleményének megismerése. Egy 2004-es felmérés szerint a fiatalok jelentős része visszaél a legális drogokkal (alkohol, cigaretta gyógyszer). Sajnos az egészségkárosító viselkedési minták szűkebb környezetükben is jelen vannak, így nem csak a fiatalokat, hanem a családokat is el kell érni a programmal. A fiatalok szerint könnyen jutnak hozzá a legális drogokhoz, legtöbbször kocsmákban, diszkókban, közterületeken fogyasztanak. Tehát a szórakozóhelyek fokozottabb ellenőrzésére továbbra is szükség van.

A gyógyítással, kezeléssel kapcsolatban elhangzott: 2005 tavaszáig a városban nem volt olyan egészségügyi intézmény, szolgáltatás, amely a drog- és kábítószer-fogyasztók gyógyításával, kezelésével foglalkozott volna. A Családsegítő Központban ugyan működött tanácsadás és szolgáltatás közvetítés, több fiatalt sikerült is gyógyítórehabilitációs intézménybe eljuttatni, ez azonban nem fedte le a valós igényeket, ugyanakkor sem a szakemberek, sem a tárgyi adottságok nem voltak megfelelőek. Az újonnan megnyíló addiktológia és drogambulancia e feladatokat látja el. A jelenlévők véleménye megegyezett arról, hogy a drogambulancia szolgáltatásairól, a hozzájutás módjáról a lakosságot megfelelően informálni kell.

Az előterjesztéssel kapcsolatban a szociális és egészségügyi bizottság kérte, a képviselő-testület javasolja az iskolák vezetőinek, hogy a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos problémák kezelése, megelőzése és az ellenük való fellépés épüljön be az intézmények pedagógiai programjába. A gyermek-, ifjúsági és sportbizottság az ellenőrzések fontosságára hívta fel a figyelmet.

A vitában Móra József elmondta, a drogstratégiába az alkoholt és a cigarettát is fel kellene venni, mint problémát. Kifogásolta, hogy a közintézményeknél a dohányzó helyeket a bejáratoknál, előtérben vagy folyosón jelölik ki, ahol zavarják a nemdohányzókat. Megállapítható, hogy a szenvedélybetegek jelentik az egészségügy legnagyobb problémáját. A képviselő ide sorolta az alkohol- és kábítószer fogyasztást, a dohányzást. Megjegyezte: szenvedélystratégiát kellene alkotni, hogy a fiatalok ne szokjanak rá. Ez esetben fontosnak tartja a felnőttek példamutatását.

Dr. Dömsödi József a szórakozóhelyek folyamatos ellenőrzését javasolta a visszaszorítás érdekében. Dr. Gyenes Ágota hangsúlyozta, nem szabad összetéveszteni a drogost, a dohányost és az alkoholistát. A drogos sokkal súlyosabban károsítja, teszi tönkre a környezetét.

Barát László kifejtette: mindent megtesznek a problémák megelőzése és megoldása, a szenvedélybetegek gyógyítása érdekében. Ezen dolgozik a rendőrség külön csoportja a DADA-programmal, a szociális intézmények, a családsegítő intézmények, a civil szervezetek, a Vöröskereszt, a Szabadidős és Sportklub, a kórház keretein belül működő drogambulancia dolgozói, a NOSZA szociális szolgálat és a polgármesteri hivatal részéről a közigazgatási osztály tagjai.

Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő megjegyezte: a stratégia konkrét területekre épül, prevenció, felvilágosítás, és konkrét feladatokat jelöl meg. Az a mondás, mely szerint "Aki egy emberéletet megmentett, az a világot mentette meg" most itt nagyon igaz. Tegyen meg mindenki annyit, amit a tehetsége, lehetősége szerint megtehet. A fiatalokhoz szólva a barátok figyelmét is felhívta: figyeljenek egymásra, segítsék egymást abban, hogy ne váljanak szenvedélybeteggé.

Mert hát, miként azt a képviselő-testület is megállapította, szükség van azon fiatalok segítésére, akik valamilyen egészségkárosító szenvedéllyel élnek.

Lovas József


<<< Vissza