<<< Vissza

Bővül a komfort Nagyhegyen
Jó hírek a szentesieknek

2006. június 23.


Belátható időn belül a "szentesi összkomfort" kiterjed a nagyhegyi városrészre is, mégpedig azzal, hogy megépül az itteni csatornahálózat. Négy évvel ezelőtt indult az egész város szennyvízelvezetési programja, az érintett belterü leti utak korszerűsítésével együtt. A nagyszabású munka már befejeződött a Kisér nevű városrészben, továbbá a centrumban, hamarosan ilyen helyzet lesz a felsőpárti utcákban és folyamatban van jelenleg az előzetes tervek megvalósítása a Somogyi Béla utca környékén és az úgynevezett ipari területen.

Szirbik Imre polgármester és országgyűlési képviselő elmondta, hogy regionális szinten elfogadták és jóváhagyták Szentes város pályázatát Nagyhegyre vonatkozóan és így lehetőség nyílik itt is a csatornahálózat megteremtésére, 220 ingatlan bekötésével. A 250 milliós beruházásra 75 százalékos támogatást kapunk és következő lépés lesz a kivitelező megjelölése az egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretében. Ez a folyamat várhatólag szeptember elejére véget ér és az időjárás függvényében ősszel megkezdődhet a konkrét munka a nagyhegyi városrészben. Kisebb átmeneti kellemetlenséget okoz majd a közlekedésben az itteni útvonalak modernizálása és szélesítése, de a közös türelemnek meglesz az eredménye minden tekintetben.

A nagyhegyi lakosság ugyanolyan kedvező feltételekkel kapcsolódhat a csatornahálózat kialakításához, mint a város más részeinek lakossága. Az illetékesek felkeresik a nagyhegyieket az építési társulás ügyében és mindenféle felvilágosítást megadnak. Egyébként a nagyhegyi sajátosságokat és általános körülményeket figyelembe véve bízni lehet abban, hogy a jövő esztendő őszi hónapjaira elkészül a hálózat, még értékesebbé téve a városnak ezt a területét, amelyet közismerten a vasútvonal és a Kunszentmárton-Szarvas irányában húzódó országút határol.

- Úgy gondolom, hogy a nagyhegyi beruházással együtt több mint 5,500 városi ingatlan gazdaságosan kapcsolódik az egységes városi csatornahálózatra. Valameny-nyi közmű megépítésének következménye, - ideszámítom a szélessávú internet-szolgáltatást is - hogy ezután Szentes város még komfortosabb lesz a lakosság számára, a 21. századi igények szerint - fejezte be idevágó mondatait a város első embere.


<<< Vissza