XL. évfolyam 5. szám

2008. február 8.

Fogadóóra

Móra József az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője lakossági fogadóórát tart február 20-án, szerdán 17 órakor.

A fogadóóra témája a város 2008. évi költségvetési koncepciója. Az érdeklődő lakosságot a Klauzál Gábor iskola 1-es termében várja.

2008. február 8.

Kinyíltak az otthon kapui

Kovách Péterné református lelkipásztor vezetésével imában és énekszóval is segítségül hívták az Urat

Már január elején beköltöztek az első lakók a Szentesi Református Idősek Otthonába, azonban az intézmény hivatalos megnyitó ünnepségét csak február 7-én tartották meg. Az ünnepélyes alkalmon először az intézmény vezetője, Gurdon Lajos szólt a megjelentekhez, kiemelve, hogy jelenleg 20 idős embert gondoznak az épületben.

2008. február 8.

Zsákutcák

Módosítani kellene a környék autóbusz-közlekedését

Az egyik legnagyobb nehézséget a közlekedés jelenti a cserebökényi lakosok számára - mondta el lapunknak Kálmánné Mácsai Erika, aki társaival együtt már több fórumot is felkeresett, hogy problémáikra megoldást találjanak. Voltak az önkormányzatnál, személyesen, illetve levélben fordultak a Tisza Volán Zrt. szentesi kirendeltségéhez és a Borsod Volán Zrt.-hez, azonban nehézségeikre nem találtak megoldást.

2008. február 8.

Igényelhető

Az elmúlt évben kezdődött az őstermelők adószám-kiváltásának kötelezettsége az áfa-törvény módosítása miatt. Így, aki kereskedelmi vagy mezőgazdasági tevékenységet folytat, annak számla- és nyugtaadási kötelezettsége van január l-jétől. Az ezzel kapcsolatos január 15-i határidőt feloldotta az Apeh, így március 31-éig igényelhetnek adószámot az őstermelők. Az adószámot a 08T101 jelű adatlapon lehet kérni, ami kapható a nyomtatványboltokban, illetve az Apeh honlapjáról is letölthető.

Addig is lehet értékesíteni, de a felvásárló a kompenzációs felárat visszatartja. Március közepétől elkezdődik a területalapú támogatások igénylése és az új rendszer nem teszi lehetővé, hogy párhuzamosan őstermelői igazolvány kiváltását vagy hosszabbítását, illetve területalapú támogatások iránti kérelmet együtt intézhessenek az ügyfelek. Utóbbi esetében nagy változás, hogy az igényeket elektronikusan kell kitölteni az ügyfélkapun keresztül a falugazdászi irodákban a falugazdásszal, illetve a kijelölt helyeken tanácsadó segítségével.

2008. február 8.

Aprópénz

A Vöröskereszt szentesi szervezete december végéig gyűjtheti az 1 és 2 forintosokat, melyeket március 30-ig kivonnak a forgalomból. Városunkban a polgármesteri hivatalban, a Hornyik edényboltban és a Rádió Szentesben elhelyezett perselyekben lehet elhelyezni az érméket. Az "Aprókkal az aprókért" elnevezésű akció során összegyűjtött forintokból a rászoruló gyermekeket kívánják támogatni.

Forrás: R. Sz.

2008. február 8.

Uszoda-álmok, vágyak

A város üdülésre, pihenésre és felfrissülésre alkalmas területté kívánja alakítani a Kurca-partot, a Széchenyi ligetet, a sportközpontot, a strandot, a parkerdőt és környékét. Az öt-hét évre szóló tervezett programra - pályázatok segítségével - várhatóan 4,3 milliárd forintot költ majd az önkormányzat.

A projekt célja az aktív pihenés megteremtése a helyi természetvédelmi oltalom alatt álló 7,5 hektár kiterjedésű ligetben és a Kurca mentén. Úgy tervezik, hogy a ligetben felújítják a gyalogos ösvényeket, egy gyűjteményes kerthez hasonlóan, az útvonalak során táblákkal mutatják be az őshonos növénykülönlegességeket.

A parkerdőben sportegészségügyi, rehabilitációs, rekreációs bázis kialakítására van elképzelés. Az épülő idősek otthonához utakat terveztek, a munkálatokhoz a Vecseri-foki csatornát lefedik, mellette 150 parkolóhelyet alakítanak ki.

2008. február 8.

Emlékezz, ó magyar!

"Emlékezz, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!" A katolikus templomokban ezekkel a szavakkal kezdik a nagyböjti szentidőt: a húsvétra való készülődés negyven napját. Ettől a liturgikus felszólítástól kapta a nagyböjt első napja a nevét: hamvazó szerda. E napon a pap hamuval rajzol keresztet a hívő homlokára, s így figyelmezteti: ember, jusson már eszedbe, hogy te is sorra kerülsz, és el fogsz menni! Ezért próbálj lassabban élni! Vagyis ne spórold el magadtól azt az időt, melyet a csendes elgondolkozásra fordíthatnál. Napjaid számlálva vannak, ne rövidítsd őket azzal, hogy időt nem adsz magadnak az elmélkedésre, s legfeljebb csak arra vagy hajlandó, hogy mások gondolkodjanak helyetted.

2008. február 8.

A felekezeti békesség védelmezője

Kétszáznegyven éve hunyt el Gaál István prédikátor (III.)

Örkényi Strasszer István: Gaál István prédikátor (1930)

A hatalmas pusztítást okozó tűzvészt követően a Helytartótanács 1761 februárjában engedélyt adott egy új református templom építésére, az előző évben leégett helyett. Ennél már megengedték a szilárd anyagból (tégla) való építkezést, de a belső mennyezet boltozatát deszkából kellett készíteni, a templom és a torony pedig nem épülhetett egybe. Az új templomot még ebben az évben, december 13-án felavatták. Az ünnepi szentbeszédet Füredi Mihály vásárhelyi lelkész tartotta, ugyanaz, aki a tizennégy évvel korábban épült templomot is felavatta.

Hamarosan a lelkészlak és az iskolák is újraépültek, mégsem tért vissza a régen vágyott nyugodt élet. A felekezeti súrlódások szinte folyamatossá váltak; Gaál István érdeme volt, hogy egyéniségének súlyával, kikezdhetetlen tekintélyével mindig féken tudta tartani híveinek kitörni készülő indulatait. Ő biztosította a békességet a jobbágyok és földesurak között is. Följegyezték róla, hogy: "Földesúr és a jobbágyok közt felmerült ügyekben ő volt a legbefolyásosabb közbenjáró, mert úgy Harruckern bárónak, mint Károlyi Ferenc grófnak igen kedves embere volt. A két földesúr nem ment el Szentesről soha anélkül, hogy Gál Istvánt meg ne látogatták volna."

2008. február 8.

Nyugdíjas pedagógusok figyelmébe

Felhívjuk a szentesi nyugdíjas pedagógusok figyelmét arra, hogy a díszoklevél adományozása iránti igények benyújtási határideje 2008. február 15.

Díszoklevél adományozására jogosult az a pedagógus, aki legalább 30 év szolgálati idővel rendelkezik, és oklevelét 50, 60, 65, illetve 70 évvel ezelőtt szerezte.

Szíveskedjenek jelentkezni a polgármesteri hivatal művelődési irodáján személyesen, levélben vagy telefonon (Szentes, Kossuth tér 6. sz. I. emelet 214-es sz. szoba, telefon: 63/510-368) a díszoklevél igénylésével kapcsolatos ügyintézés miatt.

Kérelem benyújtásához szükséges okiratok: oklevél, és az előző díszoklevél, rövid szakmai önéletrajz (állomáshely, beosztás, kitüntetés), szolgálati idő igazolása (munkakönyv), adóazonosító jel, TAJ-szám. Nyilatkozat, hogy hol kívánja átvenni a díszoklevelet.

Polgármesteri Hivatal
Művelődési Irodája

2008. február 8.

Leégett ecetgyár

Évfordulók - 2008.

100 éve, 1908. febr. 3-án a belügyminiszter alapszabály ellenes működés miatt betiltotta a Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége (MÉMOSZ) szentesi csoportjának működését. (53 személy ellen kihágási eljárás indult.)

65 éve, 1943. febr. 3-án született dr. Petri István Sándor sebész, osztályvezető főorvos, címzetes egyetemi docens.

100 éve, 1908. febr. 4-én kigyulladt és leégett Kain Dezső Céhház utcai ecetgyára.

25 éve, 1983. febr. 4-én a Városi Galériában megnyílt Reich Károly grafikusművész kiállítása. Megnyitót mondott Szabó G. László.

70 éve, 1938. febr. 6-án született Kiss Attila gépészmérnök, szakíró.

70 éve, 1938. febr. 7-én született dr. Veszelovszky Iván szülész-nőgyógyász osztályvezető főorvos, címzetes egyetemi docens.

110 éve, 1898. febr. 8-án Sima Ferenc szentesi képviselő nagyhatású beszédet tartott a parlamentben az agrárszocializmus kérdéséről. Ismertette a mozgalom keletkezésének és terjedésének legfőbb okait, feltárva az alföldi földművelő munkásság legégetőbb problémáit.

Összeállította:
Labádi Lajos

2008. február 8.

Egy százalék

Az Új Hajtás 102 Ifjúsági Közösség Közhasznú Egyesület adószáma: 18470776-1-06. Az Új Hajtás' 17 éve működik, tevékenységét teljesen ingyen végzi, fiatalokkal foglalkozik, (táncházat rendez, táborozást szervez, rádióműsort szerkeszt). Kérjük a tisztelt olvasót, ha egyet ért programunkkal, adója 1 százalékával segítse munkánkat.

A VE-GA Szövetség köszöni mindazoknak az adózóknak, akik adójuk 1 százalékának felajánlásával a gyermek- és ifjúsági táboroztatást és a képzési tevékenységet segítik.

Megalakult a Klauzál Gábor Általános Iskola Diák Sportkör Egyesületének Birkózó Szakosztálya. Az egyesület kéri az adózókat, hogy a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásával segítsék a szakosztály működését. Adószám: 19090188-1-06.

2008. február 8.

Kérdések az Ipari Parkról

Az önkormányzat, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentesi Kistérségi Elnöksége és a Szentesi Vállalkozók Klubja tanácskozást tartott a múlt héten, melynek fő témájaként a majdani Ipari Park témáját járták körbe. A reménybeli befektetőket a tervezett infrastruktúráról tájékoztatták, az első dátumként 2010-et megjelölve. A fórumon kérdezhettek is a jelenlévő vállalkozók. Egy kérdés arra irányult, a jelenlegi honvédségi terület mikor kerül átadásra, mi az Ipari Park ügyeit irányítók szándéka ezzel kapcsolatban? Bocskay István a projekt referense elmondta: a földhivatali vizsgálódások során kiderült, van egy rész a kerítésen, ami nem katonai tulajdon, ennek a dolgát kell rendbe tenni. Utolsó információja erről az, hogy ez év tavaszán vagy kora nyáron kerül a téma a honvédségnél olyan szintre, amikor lehetőség lesz megfelelő ajánlatot tenni.

2008. február 8.

Adóterhek

Novemberi ülésen döntött a képviselő-testület egyes önkormányzati adómértékek emeléséről. Azt követően lapunk is beszámolt a határozatokról. Alábbiakban - olvasóink kérésére - ismét közzé tesszük a változással érintett adónemeket.

Építményadó (a vállalkozási célú épületek, épületrészeket terheli, tehát ez még nem az az ingatlanadó, amelyről esetleg 2009-től beszélhetünk): mértéke eddig 300 forint volt négyzetméterenként, ez 400 forintra emelkedett. Mint azt Ton-nesné Kiss Ildikó irodavezetőtől megtudtuk, a változásról mindenegyes érintett adóköteles külön határozatot kap, mellékelve hozzá a fizetési határidőt és a csekket is. A másik: a magánszemélyek kommunális adója. Itt az adó mértéke belterületen 3000 forint volt adótárgyanként, január 1-jétől 5 ezer forint lett. A földterületű adótárgyak esetében 2000 ezer forintról 3500 forintra emelkedett adótárgyanként. Ezek a határozatok most készülnek, a kézbesítők napokon belül hordani kezdik a tértive-vényes leveleket - tájékoztatott az irodavezető.

2008. február 8.

Adózás

A Király István Kertbarátkör február 11-én, hétfőn 18 órakor tartja összejövetelét a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Ezen az estén az adózás kérdéseiről beszélgetnek Tímárné Stabe-recz Teréz adótanácsadóval.

2008. február 8.

Csaba testvér és "gyermekei"

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szentesi Szervezetének meghívására érkezett városunkba Böjte Csaba, aki "Nézd kicsi szívem." beszélgetés a nevelésről címmel tartott előadást. A beszélgetésen Farkasné Márton Katalin megköszönte Csaba testvérnek, hogy 3 napot tölt el városunkban és környékén. Ezután átadta a szót.

- Mindig abból kell kiindulni, hogy Jézus bízik bennünk - kezdte mondandóját Csaba testvér, s Nikodémus történetével támasztotta alá. Ezt követően mesélt Péter apostolról, valamint a Gada-rai megszállottról, melynek véleménye szerint minden szülő és pedagógus előtt példává kell válnia, mert az Isten mindenkibe beleadott apait, anyait. A hit alapja pedig, hogy Isten teremtett minket és ő selejtet nem teremt. Meghallgatja imáinkat, s egy gyermek eszébe, lelkébe rejti a választ, a megoldást.

2008. február 8.

Sokoldalú gyógymód

Több szakterületen is eredményesen alkalmazzák a terápiát

Néhány hónapja új terápiás készüléket használ magánrendelőjében, és a pozitív tapasztalatok hatására a Dr. Bugyi István Kórház Fül- orr- gégészeti osztályán is dr. Szilágyi Imre főorvos. A gyógyászati eszközt azonban nemcsak a betegek kezelésében veszi igénybe, hiszen - mint elmondta - az egészséges emberek szellemi-, és fizikai teljesítményének megőrzésében és növelésében is hasznos az eszköz.

- A BEMER-terápiában, azaz a Bio-Elektro-Mágneses Energia-Regulációs kezelésben egy elektromágneses mezőt indukáló készüléket használunk. Az eljárás keretében a beteget tulajdonképp elektromágneses hatás éri, s kedvező folyamatok indulnak el a szervezetben. Elsősorban javul a vérkeringés a hajszálerekben, illetve a vérben oldott oxigén szintje növekszik. Nyilvánvalóan, ha a vérkeringés felgyorsul és nő az oxigénszint, akkor több tápanyag jut el a sejtekhez, s azok jobban működnek. A szervezetben is érezhető a változás: a fáradékonyság csökken, a szellemi-, és fizikai teljesítőképesség növekszik és jobb a kezelt személy kedélye - mondta el a főorvos.

2008. február 8.

Hol a határ?

Cserbik Attila és Soós Attila bibliaoktatók tartanak előadást Hol a határ. a jogos harag és indulatosság között? címmel. Az érdeklődőket február 11-én, hétfőn 18 órára várják a városi könyvtárba.

2008. február 8.

Ovisok alapítványa

A Zsivaly Alapítvány (Apponyi téri, Klauzál utcai, Bocskai utcai és a Vásárhelyi úti óvoda) köszönetet mond azoknak az adományozóknak, akik támogatták az alapítvány és adójuk 1 százalékát az alapítvány javára ajánlották fel.

A 2007-es évre 413.367 forint gyűlt össze, amit az alapítvány céljainak megfelelően az óvodás gyermekek segítésére, a szükséges eszközök, új játékok beszerzésére és az óvodai környezet gazdagabbá, színesebbé tételének megvalósítására használták fel. Adományaikat az 5720003110031339 számlaszámra fogadják, az adó 1 százalékát a 18467372-1-06 számra fizethetik be.

2008. február 8.

Támogatás a gazdáknak

A Gabona-Komplex Kft. agrárlogisztikai központja az M5-ös autópálya Szeged déli (Röszke) lejárónál, 40 000 m2 közművesített területen fekszik, ahol ömlesztett és darabáru befogadására alkalmas, 1 800 m2-es síktároló csarnokok állnak ügyfeleink rendelkezésére. A terület jól csatlakozik a nemzetközi közúti és vasúti hálózathoz, és aránylag könnyen kialakítható a kapcsolódás a Tiszai Közforgalmú Medencés Kikötővel, valamint a Szegedi Repülőtérrel is. Így lehetőség nyílik bármilyen szállítási mód alkalmazására, beleértve a kombinált fuvarozási technológiák széles skáláját is. Jelenleg egy tisztító-szárító kivitelezése is folyamatban van.

2008-tól bevezettük a gabona- és olajnövények termeltetési integrációját: Ennek kapcsán a szerződő termelők részére 70.000 Ft/ha termelési támogatást biztosítunk (műtrágya, vetőmag, gyomirtó szer, biztosítás).

A termést a mindenkori aktuális felvásárlási áron megvásároljuk, és elszállítjuk.

Elérhetőségeink: GABONA-KOMPLEX NEMZETKÖZI AGRÁRLOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
Telephely: 6758 Röszke, Ipari Park.
Telefon: 62/573-353 , Fax: 62/573-354
e-mail: gabonakomplex.szeged@gabonakonplex.hu
LEGYEN ÖN IS PARTNERÜNK!

(X)

2008. február 8.

Ötletkavalkád a megyeházán

Városunkban sárkányt, az Operabálra mesekastélyt faragott a jégszobrász

A hét végén ismét nagy sikerrel, immár másodjára rendezték meg a két napos Esküvői és Baba-Mama kiállítást és vásárt a megyeháza termeiben. A tavaly is nagy sikert aratott rendezvényen több ezren jelentek meg, s nemcsak városunk lakói közül, hanem más településekről is érkeztek.

A házasságkötésekhez, az esküvőkhöz, a családi rendezvényekhez, és egyéb hétköznapi és ünnepi alkalmak megszervezéséhez bőven gyűjthettek ötletek az érdeklődők. Dekorációs és szervezési tanácsokat kaptak a szakértőktől, meghívókat, játékokat, menyasszonyi ruhákat, öltönyöket, kiegészítőket, ékszereket, cukrászati remekműveket, marcipán-, grillázs-, és emeletes torta különlegességeket csodálhattak meg, s kérdéseikkel, problémáikkal bátran fordulhattak a kiállítókhoz. A kikapcsolódást pedig a tánc- és ruhabemutatókkal is színesítették a szervezők, de Mixershow-val is élménydúsabbá tették az amúgy is különleges hangulatú programot.

2008. február 8.

Szőke kapitány és Badár professzor

Átvették a Szentes Városért díjat

Még októberben szavazta meg a város képviselő-testülete, hogy Szőke Andrást és Badár Sándort a Szentes Városért Emlékéremmel jutalmazzák a település népszerűsítéséért. A kitüntetést - hosszú egyeztetés után - január 31-én vette át a városháza épületében a két szentesi származású alkotó.

Szirbik Imre polgármester úgy fogalmazott a hangulatos ünnepségen: "talpig nehéz hűségben" mindig kitartott a két művész a szülővárosa mellett. Megmaradtak szentesinek, tanulságos életpályát vállalva, sok-sok meg nem értés mellett. Elviszik Szentes jó hírét, bárhol is járnak - mondta a polgármester - mindig a Kurca-parti településhez tartozónak vallják magukat.

2008. február 8.

Hol szól a rádió?

Elköltözött a stúdió!

Hamarosan nemcsak építenek, hanem bontanak is a Petőfi Szállóban és környékén. A felújításoknak útjába esik a Rádió Szentes, 1995-ben kialakított épülete. A posta melletti házat lebontják. Ezért, több hónapos előkészületek után és több hetes részleges költözést követően, február elejétől, teljesen birtokba vették a rádiósok az új helyszínt.

A Kossuth tér 5. sz. épület Nagy Ferenc utca felöli részén, a gyógyszertár fölött alakították ki az új stúdiót. Az első emeleti, üresen álló helyiségeket alakították át és teljesen felújították. A két stúdiót hangszigetelték, a technikai berendezések nagy részét áttelepítették. A munkaszobák megújultak, de a költözés után még mindig keresik néhány bútor és berendezési tárgy végleges helyét. Az önkormányzat felújította a saját tulajdonát, hogy a városi rádió tovább üzemelhessen.

2008. február 8.

Az összefogás ereje

Szentesen tartott előadást Morvai Krisztina

A Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság hívta meg városunkba Morvai Krisztinát. "Emberi jogi krízishelyzetek a mai Magyarországon" címmel tartott előadására több százan voltak kíváncsiak.

Az előadó elöljáróban szólt a Magyarországon ma jelenlévő félelemről és a félelemkeltésről, valamint ez utóbbi módszereiről, az atrocitásokról és jogtalan előállításokról. Nagyon szomorúnak találta, hogy ma, Magyarországon félniük kell az embereknek, nem csak akkor, ha tömeges demonstrációra készülnek, hanem már akkor is, amikor a munkahelyükön éri őket negatív megkülönböztetés, netalán a munkahely elvesztése a politikai nézeteik, hovatartozásuk miatt. Kérte, hogy igenis éljünk az alkotmány adta jogainkkal.

2008. február 8.

Filmklubban

A városi könyvtárban február 12-én, kedden 18 órától a Félelem bére című színes, francia kalandfilmet vetítik. Valahol Dél-Amerikában játszódik a történet. A kigyulladt olajkút oltása csak speciális eljárással lehetséges. Nitroglicerinnel kell berobbantani az égő olajat és gázokat. A feladat egyenlő az öngyilkossággal, hiszen az anyag a legkisebb ütődésre berobban.

2008. február 8.

Együtt táncolhattunk a "nagyokkal".!

A JÖVŐNKÉRT Művészeti Iskola néptánccsoportja szombaton a Nemzeti Táncszíház "Martin György élő archívum" című, szatmári táncokra épülő Zsuráfszky Zoltán koreográfus néptánc darabjának megtekintésére utazott Budapestre.

A növendékekkel és szülőkkel gyorsan megtelt a negyvennyolc fős busz, akik Bagi Ferenc néptánctanárral egész napos programmá kerekítették a színházi estét. A Tropicárium különleges látványosságai, a Csodák Palotája sok-sok játéka, az együtt töltött vidám percek még közelebb hozta egymáshoz az ötödik éve együtt táncoló csapatot.

A nap fénypontja a színházi előadás volt, melynek fordulatos koreográfiája, a fergeteges táncosok lenyűgözték a nézőket. A gyerekek bámulatos figyelemmel és lelkesedéssel nézték végig az előadást, lesték mely elemeket tudják már ők is, mely zenei betét cseng ismerősen. Óriási tapssal, felszabadult ovációval köszönték meg a táncosok produkcióját melynek tartalommal teli percei oly gyorsan peregtek. Felcsillanó szemmel fogadták az invitálást, mely közös színpadi táncra hívta őket. A még órákig tartó táncházat végigropták fáradhatatlanul. Kipirultan, büszke elégedettséggel szálltak fel a hazainduló buszra, - "együtt táncolhattunk a nagyokkal", igazi nagy színpadon - mondták - meg is kérdezték honnan jöttünk, és megdicsértek, hogy nagyon ügyesek vagyunk!

A buszon hazafelé gyönyörűség volt hallgatni a szép magyar népdalokat, tiszta gyermekhangok előadásában, a mi gyerekeink előadásában. s ki tudja hány buksi kis fej álmodott éjszaka arról a színpadról, ahol még az is lehet.? S miért is ne lehetne.!

". tegyük ezüst, s arany foglalatba népi hagyományaink ránk maradt gyöngyszemeit, s úgy mutassuk meg honfitársainknak s a nagyvilágnak, mit alkotott ez a nép itt a Kárpát-medencében."

Köszönjük Hankóné Márta tanárnőnek a lehetőséget.

Keller Jánosné igazgató

2008. február 8.

A buszvezető hibázott

Február 6-án, szerdán a reggeli órákban baleset történt a 45-ös főúton Szentes határában a tv-torony mellett a 451-es elkerülő út kereszteződésében, ahol egy román jelzésű autóbusz ütközött egy teherautóval.

A Mozaik internetes újság információja szerint a román autóbusz a 451-es elkerülőről szeretett volna jobbra , a 45-ös főútra nagyívben kanyarodni Hódmezővásárhely irányába. Az autóbusz vezetője, egy középkorú férfi nem adta meg az elsőbbséget annak az Iveco tehergépjárműnek, amelyik Vásárhely felől haladt Szentes felé és összeütközött vele. A tehergépjárműben négy szegedi személy utazott, akik közül hárman könnyebben sérültek. Az autóbuszban csak a vezető tartózkodott, ő nem sérült meg. A baleset pontos körülményeit a szentesi rendőrkapitányság vizsgálja.

(Forrás: Szentesi Mozaik)

2008. február 8.

Húsz mázsa szenet loptak

Büntetőeljárást indított a szentesi rendőrkapitányság egy helyi férfi ellen, aki ugyanabba a tanyába rövid időn belül kétszer is betört. Az első alkalommal, amikor mezőgazdasági gépeket és fémtárgyakat akart elvinni, a házigazda közbelépett és elzavarta a tolvajt. Egy nappal később ismét próbálkozott a tettes, ezúttal sikerrel, de a rendőrök gyorsan a nyomára bukkantak.

Ismeretlen elkövető ellen nyomoz a rendőrség, aki január 31-éről, csütörtökről, másnapra virradóra betört két berekháti épületbe, onnan stílfűrészeket vitt magával. Az okozott kár eléri a 400 ezer forintot.

Megrongáltak egy nyilvános telefonfülkét az Akácfa utcában az elmúlt héten. Az elkövetők minden valószínűség szerint a készülék feltörésével próbálkoztak, de ez nem sikerült nekik. Az okozott kár mintegy 27 ezer forint.

Feldúlt egy magánlakást, majd minden értéket a helyszínen hagyva távozott a betörő egy felsőpárti ingatlanból. A tettes ellen magánlaksértés miatt indult büntetőeljárás.

Tokodról indult Szentesre szénnel megrakva egy vasúti szerelvény, ám a vagon már üresen érkezett városunkba, menet közben ugyanis eltűnt róla a körülbelül húsz mázsa tüzelő. A rendőrség lopás miatt indított vizsgálatot.

H. V.

2008. február 8.

Mesejáték

A hattyúk tava mesejátékot adják elő a Nektár Gyermekszínház munkatársai február 21-én, csütörtökön 10 és 14 órakor a Tóth József Színházteremben. A Micimackó-bérlet érvényes, jegyek a délutáni előadásra a helyszínen válthatók.

2008. február 8.

Pótfűtés

Grün kölcsönkér Kohntól ötszáz forintot. Pár nappal később:
- Kohn, nem tartozom neked ötszáz forinttal?
- De tartozol.
- Adj még ötöt, és akkor kerek ezret kapsz vissza!
Adott. A következő találkozáskor:
- Te Kohn, nem tartozom neked egy ezressel?
- De igen.
- Adj még ezret, és akkor kétezret adok majd!
Kohn ímmel-ámmal ad. Nemsokára Grün becsönget hozzá.
- Te Kohn, nem tartozom én neked kétezerrel?
- Neeem!

2008. február 8.

Kis kukta

  • Karalábés csirkeraguleves
  • Lecsós natúrszelet
2008. február 8.

Egypontos rangadó

Jelenleg a dobogó harmadik fokán

Döntetlent hozott a futsal első osztályú bajnokság hétfő esti, megyei rangadója a Legrand-MetalCom Szentes és a szegedi Első Beton csapatai között. A téli szünetben a Legrandból éppen a nagy riválishoz távoztak játékosok, alaposan csökkentve ezzel a Szentes dobogós álmait. A várakozásoknak megfelelően nagy taktikai csatát hozott a találkozó első félideje, egyik együttes sem ugrott neki a másiknak, elsődleges szempont mindkét oldalon a biztonságos védekezés volt. Két komolyabb lehetőségtől eltekintve nem volt igazán veszélyes támadása a mieinknek, sőt, a játékrész közepén a vendégek szerezték meg a vezetést. A második húsz perc elején a Beton irányította a játékot, ám idővel feljavult, és veszélyesebb lett a Szentes játéka, a találkozó utolsó tíz-tizenöt perce pedig már a mieinké volt. Ábel veszélyes lövései, majd Kerepeczky percei hozták a fordulópontot.

2008. február 8.

Bevették Gyula várát

A Szentesi Kosárlabda Klub NB II-es férfi csapata a tavaszi menetelés legutóbbi fordulójában Gyulára látogatott. Meggyőző fölénnyel arattak sikert, 89- 76-ra verték meg a fürdő-városiakat, s ezzel a teljesítménnyel kijavították az előző hazai fiaskót. A gyulaiak a második negyed végéig tartottak lépést a vendéggel Szentessel. Utána fokozatosan elfogyott a vendéglátók ereje, s kijött a két csapat közötti tudásbeli különbség. A szentesiek következő mérkőzése február 9-én, szombaton 17 órakor lesz a sportcsarnokban, az ellenfél a Mezőberény együttese lesz.

2008. február 8.

Táncosaink

Január 26-án rendezték meg a Tíztánc és Junior Standard Ranglista bajnokságot, melyen a Szilver TSE is képviseltette magát. A standard ranglista junior I-II. kategóriájában 2. Bugyi Bence-Kis Violetta, 4. Győrfi Norbert-Szűcs Liliána Veronika. A tíztánc felnőtt-ifjúsági-ranglistán 1. László Csaba-Mikes Anna, míg 4. Budai Attila-Barna Lilla páros.

"C" felnőtt standard klubközi versenyen 1. Bacsa Tamás-Bús Renáta páros.

2008. február 8.

Horgászgyűlés

A Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület a közelmúltban éves közgyűlést tartott az ifjúsági házban.

Füsti Molnár Lajos, az egyesület elnöke megnyitójában köszöntötte a vendégeket, a tagságot és a környékbeli társegyesületek jelenlévőit.

Füsti Molnár Lajos elnök beszámolójában kitért a telepítésekre, megemlítve, büsz-kék lehetnek arra, hogy a megyében a legtöbb halat a helyiek telepítették. A beszámoló foglalkozott a hínárvágó géppel, és ismertették a bioremediációt, melynek lényege, hogy baktériumtenyészetet alkalmaznak a víz kezeléséhez. Megemlítették a gondokat, így a Zsoldos-tavak vízminőségét is. A tórendszer vize kénhidrogénes, ennek javítására hatszázezer forintra lenne szükség.

A közgyűlésén Szirbik Imre polgármester hozzászólásában kitért arra, hogy az egyesület a város legnagyobb civil szervezeteként, eredményes munkát végez. Ígéretet tett arra, hogy a Zsoldos-tavak megmentéséről tárgyal a vezetőséggel.

Fontos döntés volt a 2009. évi engedély árának meghatározása, amit húszezer forintban állapítottak meg. A hal árának 25 százalékos, a takarmány és egyéb energiahordozók árának emelkedése miatt, várhatóan egy kilogramm hal ára hétszáz forint körül lesz.

(Forrás: Szentesi Mozaik)

2008. február 8.

Egy gólos vereség

NB I-es női futsal

A Szentesi Futsal Club NB I-es női együttese is megkezdte a 2007/2008-as bajnokság tavaszi folytatását. A nyitó etapon azt a Tolnát látták vendégül, akik még sohasem nyertek a Kurca-partján.

A Magyar-Milovanovics, Béres, Szabó, Baksa, (cserék: Bacsa, Bali, Duró), edző Tóth Antal összeállítású hazai csapat nagy iramban kezdte a mérkőzést. A vendégek is felvették a kesztyűt, és a látottak azt bizonyították, hogy két jól felkészített, s azonos képességű nők csatáztak egymással. Rengeteg helyzetet dolgozott ki mindkét gárda, de ezek eredménytelenek voltak. A jó iramú összecsapáson a 14. percig kellett várni az első gólra, melyet Milovanovics szerzett, 1-0 Szentesnek. Ekkor úgy tűnt, hogy folytatódik a szentesiek veretlenségi sorozata a Tolna ellen.

2008. február 8.

Közös akcióban

Folyamatosan ellenőrzik a külterületet

Nemrég ellenőrzést tartott a helyi rendőrkapitányság egyik munkatársa, Kovács Károly törzszászlós, nagytőkei körzeti megbízott, valamint a Mentettréti Természet- és Vadvédelmi Egyesület hivatásos vadásza a város külterületén. Mint elmondták, nem ez volt az első alkalom, hiszen rendszeresen végeznek ilyen munkát.

- Még tavaly májusban kezdtünk együtt dolgozni a rendőrökkel. Sokszor volt ilyen ellenőrzési akció, melyben főként a Mentettrétnél, Kistőkénél, Magyartésnél, Zalotánál és Nagytőke térségében jártuk terepjáróval a külterületet. Ez a térség a szentesi rendőrkapitányság körzetéhez tartozik, vadászati szempontból pedig az egyesülethez. Ezért is voltak logikusak a közös szolgálatok, amelyek során azt vizsgálták a rendőrség munkatársai, hogy van-e a területen falopás, illegális szemétlerakás, tanyafeltörés, illetve más típusú, főként mezőgazdasági jellegű lopás. Mi pedig azt figyeltük elsősorban, hogy vannak-e orvvadászok a területen, illetve valamilyen gyanús mozgást észlelünk-e - tájékoztatta lapunkat Dér Sándor.

2008. február 8.

Méretes apróság

Kis társaság félhangosan teszi a törvényt a "Fehér-ház" sarkánál. A vizitdíj is belekerül a szórásba. Mire a könyvelő szakember megjegyzi:

- .Olyan nyomasztó pénzhiányban azért nem szenvedünk, ha háromszáz forint miatt, csaknem ötmilliárd forintot költünk a szavazásra.

A többiek tromfolnak:

- De ott van még a többi díj is!

- Igaz, de szerintem akkor is aránytalan az egész dolog. Inkább akkor kapok idegbajt, ha éppen sorba kell állni a vizitdíj-blankettáért, vagy minek is nevezzem. Árusítani kellene a patikában, az újságpavilonban, akár a benzinkútnál, hogy a páciens előre meg tudja venni ezt az "egészségügyi belépőjegyet".

2008. február 8.

Maszkabál a Galériában

Az ötlet nem új keletű. Próbálkoztak már itt, Szentesen is hasonlóval. Most Gődér Lajos, a Galéria kávéház tulajdonosa gondolt egy nagyot: farsangi maszkabált rendez a szülőföldről az anyaországba települtek részére. Azt mondja: legyen a Galéria kávéház egy olyan hely, ahová jó összejárni, ahol meghallgatásra talál úgy a kisebbségbe rekedt, mint a befogadott magyar. Kérés: aki teheti, jelmezbe öltözzön, és hozzon magával egy marék anyaföldet. A mulatság február 9-én, szombaton este 6 órakor kezdődik a Galéria kávéházban. Meglepetés műsorral az újszentesi Bálint József és tanítványai gondoskodnak.

2008. február 8.

Deák alapítvány

A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány köszöni mindazoknak, akik támogatták működésüket. Amennyiben továbbra is szeretnék alapítványukat támogatni, azt a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával megtehetik.

Adószámuk: 19084231-1- 06. Ha pénzadománnyal segítenének, azt a 80600017- 10000908 számlaszámra tehetik meg.

A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma

2008. február 8.

Tombola

A nyugdíjasok klubja a Móricz Zs. Művelődési Házban február 8-án, pénteken 14 órakor tartja foglalkozását tombolajátékkal egybekötve.

2008. február 8.

Családi események

Született: Varga Zsoltnak és Csányi Emese Eszternek Alexandra Vanessza . Papp Lászlónak és Horváth Zsófiának Zsófia . Csernus-Turza Áronnak és Csernus-Turza Hajnalkának Csongor . Herczeg Gábornak és Zsiga Ágnesnek Borbála . Bóka Tibornak és Fodor Ibolya Rózsának Bence Tibor . Maszlag Józsefnek és Szabó Melindának Szilárd nevű gyermeke.

Elhunyt: Szabados József Mihályné Csernus-Lukács Erzsébet, Nagy Ferencné Gáspár Julianna, Béládi László, Lekrinszki Jánosné Tarján Erzsébet.