XLIII. évfolyam 23. szám

2011. június 17.

Naperőmű Szentesen

Naperőmű létrehozását tervezi a svájci hátterű Appeninn Holding Nyrt. Szentesen. A befektető és ingatlanüzemeltető cég további hasonló beruházásokra készül.

Az eddig főleg a B kategóriás irodai és kisebb mértékben a logisztikai piacon ismert Appeninn Holding más üzleti területen is szeretné kipróbálni magát. A közelmúltban megalapította az Appe-ninn Solaris Zrt.-t, amely kizárólag energetikai beruházásokat végez és felügyel, adta hírül a HVG.

Tervük szerint az első naperőmű Szentes térségében lesz, a régi tüzéptelepen lévő telkükön. Az új vállalat a kis – azaz 500 kilowattnál kisebb kapacitású – naperőművek piacán kíván megjelenni, mint áramtermelő, a kötelező átvételi rendszerben értékesítve a villamos energiát. Székely Gábor, az igazgatóság elnöke lapunknak elmondta, nem tartja kizártnak, hogy egyéb ingatlanjaikon is élnek a naperőművek telepítésének lehetőségével, hiszen ezekhez mind a felületek, mind a kereslet rendelkezésre áll.

– A pilot-projektet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha 10 évnél rövidebb megtérülést érünk el, és műszaki értelemben is kedvezőek a tapasztalatok a szentesi ingatlanunkon – mondta Székely Gábor, majd hozzáfűzte: céljuk az, hogy alacsonyan árazott, réspiaci szegmensekben vessék meg a lábukat, ott hatékony és versenyképes üzemeltetést folytassanak, ily módon elérve a kívánt megtérülést, a stabil hozamtermelést. A helyi önkormányzattal már tárgyaltak ez ügyben, s mint hallottuk, a terv kedvező fogadtatásra talált.

2011. június 17.

Üléseznek

Június 24-én, pénteken 14 órakor tartja ülését a város képviselő-testülete. A városháza dísztermében jelenlévő képviselők várhatóan döntenek a Központi Óvoda vezetőjének kinevezéséről, megvitatják a térfigyelő kamerarendszer kiépítését. Korábban már döntöttek a Szentesi Művelődési Központ átszervezéséről, most annak módjáról kell majd határozniuk.

2011. június 17.

Fogadnak

Június 23-án, csütörtökön délelőtt 9–11 óra között Szirbik Imre polgármester, 14–16 óra között Szűcs Lajos alpolgármester várja az ügyeiket intéző lakosságot hivatali helyiségében, a Városháza I. emeletén.

Ugyanezen a napon 12–14 óráig Karikó-Tóth Tibor alpolgármester várja az érdeklődőket a polgármesteri hivatal 220. sz. irodájában.

2011. június 17.

Városi vagy falusi iskola?

Hova vezet a diákok útja a Damjanichból? (A szerző felvétele.)Nem csillapodtak a kedélyek az iskola-összevonások után: sok szülő fontolgatja, hogy végleg vagy csak átmenetileg más település iskolájába íratja át gyermekét. Ha nyáron csökken a városi tanulók száma, kevesebb pedagógusra lesz szükség az önkormányzati intézményekben.

2011. június 17.

A meseparkról egyelőre lemondtak

A ligeti szálloda kialakítása még késik. (A szerző felvétele.)Júliustól akár elkezdhetnék szállodává alakítani az egykori úttörőházat, de a fejlesztés startjának pénzügyi akadálya van. A Vecseri-fokhoz megálmodott mesepark egyelőre álom marad, a kalandpark viszont hónapok alatt felépülhet, ha meg lesz hozzá a finanszírozási háttér.

2011. június 17.

A Szentes Városért Közalapítvány jelenti

2010 folyamán kuratóriumunk 3 alkalommal ült öszsze; 9 napirendi pontot vitatott meg. A személyi jövedelemadó egy százalékos befizetések kapcsán 54.405 Ft folyt be a Közalapítvány számlájára. A korábbi évekhez hasonlóan, 2010-ben is támogatásban részesítettünk több városi kulturális rendezvényt, elősegítettük az iskolai célú múzeumi órák megszervezését, hozzájárultunk a gimnáziumi tanulók külföldi vendégszerepléséhez stb. Anyagi eszközök hiányában sajnos kevesebb kezdeményezés megvalósítását tudtuk elősegíteni, mint szerettük volna.

2011. június 17.

Nemes adományok és alapítványok

125 éve szentelték fel a Szentháromság-szobrot

1882. szeptember elején a Szentesi Lap hírül adta, hogy két római katolikus házaspár Szentháromság-szobrot emeltet Szentesen. A díszes szobor szürke porosz gránitból fog készülni, s a szállítási költségen kívül várhatóan 4200 forintba fog kerülni. "A derék házaspárok, kiknek nevét még most nem lehet nyilvánosságra hoznunk, külön tettek alapítványt, melynek kamatából a szobor gondozandó lesz. A szobor a toronytól balra, a paplak előtt fog elhelyeztetni. Ma, midőn tényekben oly ritkán látunk a vallásos érzelemnek kifejezést adni, ezen esetet örömmel említjük föl, vaj ha ezen kegyeletes szép tett utánzókra találna" – írta a kortárs tudósító.

2011. június 17.

Búcsú az iskolától

98 mécses a Petőfinél

A Petőfi Sándor Általános Iskola június 3-án megtartotta évzáró gálaműsorát, melyen valamennyi diák bemutatta ének, hangszer és -tánctudását. A felkészítő pedagógusok és szülők, rokonok, barátok társaságában eltöltött közel 3 óra valóban felemelő és megható volt. Az utolsó évzáró műsort láthattuk a sportcsarnokban. 1913–2011. 98 év munkája és történelme ezennel lezárul. Elbúcsúzott az iskola apraja-nagyja. Az előadás után a "Nagy Fánál" 98 mécsest gyújtottak az odaérkező gyerekek, szülők, tanárok. A gyertyák fénye mellett gitár-és énekszó hallatszott késő estig. Június 18-án elballag az utolsó két nyolcadik osztály, az iskola ezután örökre bezárja kapuit a kisdiákok előtt. Az iskola búcsúzik a diákoktól, tanároktól, dolgozóktól, ők pedig búcsúznak az iskolától: "Kultúrát nem lehet örökölni... kultúra annyi, mint tanulás. Megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszíteni könnyű..." (Kodály Zoltán)

Fazekas Andrea

2011. június 17.

Esze Tamás utca

Utcáink, tereink névadói (45.)

Az alsóréti városrészben található; a Csongrádi utat és az Ilona-parti utat köti össze. Az érintett területen Csongrád vármegye 1908-ban 216 házhelyet mért ki kedvezményes áron munkáscsaládok részére, emiatt kezdetben Csongrád vármegyei telepnek nevezték. A telepet a Széchenyi út (ma Csongrádi út) határolta, ezért Széchenyi-telepként is emlegették. A városrész neve után a terület legelterjedtebb neve Alsóréti-újtelep volt, a Csongrádi út baloldalán lévő része. Az 1932-es városrendezéskor a térséget tíz utcára tagolták. Ezek egyikét előbb a szentesi születésű dr. Purjesz Zsigmond (1846–1918) jeles belgyógyászról, a kolozsvári egyetem tanáráról, majd 1942-ben az ír származású Egan Ede (1851–1901) mezőgazdasági szakemberről nevezték el. Az 1945-ös rendszerváltáskor az utca felvette Esze Tamás kuruc brigadéros nevét, aki tarpai jobbágycsaládba született 1666-ban. Részt vett az 1697. évi hegyaljai parasztfelkelésben, majd 1701-től a szegénylegények, bujdosó jobbágyok és kisnemesek szervezkedését irányította. 1703-ban követségbe ment Lengyelországba II. Rákóczi Ferenchez, hogy az újabb Habsburg-ellenes felkelés vezetésére megnyerje. A határon találkozott a fejedelemmel, aki kinevezte őt ezeres kapitánnyá, és vele küldte Magyarországra a felkelésre szólító kiáltványát. Esze Tamás hajdúezredével előbb a Tiszántúlon és a Duna–Tisza közén, később Erdélyben és a Felvidéken harcolt. Rákóczi 1707-ben brigadérossá nevezte ki; a következő évben családjának nemességet adományozott, szülőfaluját, Tarpát pedig hajdúvárosi kiváltsággal jutalmazta. Nyitrán hunyt el egy tábori csetepatéban 1708. május 27-én. Szentesen egy laktanya is viselte nevét.

Labádi Lajos

2011. június 17.

Katonai ügyészek a Tiszán

Egy verőfényes nyári nap biztosított méltó keretet a szegedi Katonai Ügyészség májusi látogatásának a szentesi II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél. Az ügyészségről dr. Lele András ezredessel, a Szeged városi Katonai Ügyészség főnökével érkeztek a tisztek. A nap célja főként az volt, hogy az alakulat úgy mutatkozzon be számukra, s az íróasztal mögötti munkájukat olyan gyakorlati tapasztalatokkal egészítse ki, ami a későbbiekben nélkülözhetetlen lesz a döntéshozatalok, illetve a tisztánlátás szempontjából. Vagyis egyfajta terepgyakorlatként értékelhető a látogatásuk.

Az alakulat parancsnoka, Nyers József ezredes beszélt az alakulat múltjáról, külföldi missziókban és katasztrófahelyzetekben való helytállásukról, bemutatta a századok tevékenységeit, humán és technikai hátterüket, valamint az ezred fontosabb rendezvényeit. Ezt követően Kállai Ernő százados, a Víztisztító század parancsnoka tartott tájékoztatást a víztisztítás technológiai és technikai rejtelmeiről.

A múzeum után a búvárbázist az alakulat felderítő főnöke, Kürti Dezső őrnagy mutatta be a vendégeknek.

A katonai ügyészség látogatásával egy időpontra esett az 1. és 2. Hídépítő századok átkelés kiképzése, ami a Tiszán kompátkelőhely berendezéséből és üzemeltetésből tevődik össze. Szkalonai János százados és Tóth Árpád főhadnagy kommentálták a látottakat. Többen nem elégedtek meg a puszta látvánnyal, ezért a biztonsági előírások betartása mellett tevékeny részeseivé váltak az áthajózási komp elemei vízre tételének, összeszerelésének, majd pedig a vízen való mozgatásuknak. A résztvevők egyöntetű véleménye szerint tevékenyen közreműködni a feladatban olyan élmény, ami megragad az ember emlékezetében.

Sipos Katalin
Fotó: Kovács Dóra Eszter

2011. június 17.

Kártalanítják a gazdákat

A kormányhivatal gyűjti az uborkafertőzéssel kapcsolatos bejelentéseket

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága megkezdte az E. coli uborkafertőzés miatt kialakult zöldségpiaci károkra vonatkozó bejelentések gyűjtését. Az igazgatóság kéri, hogy a válság következtében kárt szenvedett uborka, paradicsom, paprika, korai káposztaféle, salátafélék termelői a falugazdászoknál jelentkezzenek.

A németországi E. coli uborkafertőzés miatt kialakult zöldségpiaci válság komolyan érinti a magyarországi zöldségtermesztőket. Elsősorban az uborka, a paradicsom, a salátafélék, a paprika és a korai káposztafélék váltak eladhatatlanná. A kormány szándéka az, hogy felmérje az ebből adódott károkat és kártalanítsa a gazdákat. Ezért azt kérik, hogy a helyi falugazdásznál jelentkezzenek azok, akik a megtermelt zöldségféléket a baktériumfertőzés miatt nem tudták értékesíteni.

A gazdáknak 48 órával a megsemmisítés, vagy ingyenes átadás előtt a helyi falugazdásznál kell bejelentést tenni. Az ehhez szükséges nyilatkozatok náluk, illetve a CSMKH Földművelésügyi Igazgatóságánál átvehetők. A kártalanítási eljárással kapcsolatban további információ kérhető személyesen a falugazdász irodákban a megszokott ügyfélfogadási időben, vagy telefonon a CSMKH Földművelésügyi Igazgatóságán. (Szeged, Deák Ferenc u. 17., tel: 62/553-460). Azok jelentkezését is várják, akik az E.coli fertőzés miatti válság következtében csökkentett áron kénytelenek értékesíteni termékeiket.

Felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy a kártalanítás érdekében őrizzék meg a zöldségfélék termelésével kapcsolatos termeltetési-szállítási szerződéseket, eladási bizonylatokat, felvásárlási jegyeket, illetve minden olyan dokumentumot, mely a megsemmisítést, ingyenes átadást, vagy a csökkentett értékű eladást bizonyítja.

Varga Márta
kommunikációs vezető

2011. június 17.

Előtérben a gyermekvédelem

A gyermekvédelem nagy feladat, a születéstől a felnőttéválásig tart, vallja Lencséné Szalontai Mária, a polgármesteri hivatal szociálpolitika osztályának vezetője. Az önkormányzatnak minden évben kötelessége átfogó értékelést készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A témát májusi ülésén vitatta meg a képviselő-testület. Pontosabban: vita nem volt, hiszen, mint elhangzott, jól előkészített, mindenre kiterjedő előterjesztést kaptak kézhez a képviselők.

Kezdjük mindjárt a tárgykörbe tartozó feladatokkal: a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A települési önkormányzat a törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

2011. június 17.

Régi-új igazgató a Borosban

Cél: továbbvinni, előmozdítani az iskola hírnevét

A Csongrád Megyei Közgyűlés nyári szünet előtti utolsó ülésén az addigi megbízott intézményvezetőt, Molnárné Tóth Györgyit (képünkön) nevezték ki 5 évre a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola élére. A középiskola 2007-től összevonva működött a Horváth Mihály Gimnáziummal, 2010-ben lett Molnárné Tóth Györgyi az igazgató, aki megtiszteltetésként értékeli, hogy a közgyűlés egyhangúlag támogatta igazgató pályázatát.

Mint mondja: Ez feladatot ró az emberre. Számára fontos, hogy a jövőben is mindenki megelégedésére tudjon dolgozni. A kinevezéssel értékelése szerint munkája nem változott, feladatai iránt ugyanolyan elhivatott.

2011. június 17.

A tinédzserek kétharmada elhagyná Szentest

A szentesi diákok közel kétharmada szereti az iskoláját, lehetőségeikkel és kilátásaikkal mégis elégedetlenek – summázható véleményük abból a felmérésből, amit ebben a tanévben készítettek a családsegítő központ munkatársai három évfolyam tanulóinak bevonásával.

A város diákságának csupán 32 százaléka képzeli el Szentesen a jövőjét, 29 százalékuk külföldön, egynegyedük másik, de szülővárosuknál nagyobb településen, 7 százalékuk pedig Budapesten folytatná életét. Ez a leginkább mellbevágó megállapítása annak a reprezentatív felmérésnek, ami ebben a tanévben készült a nyolcadikos, a tizedikes és a tizenkettedikes tanulók megkérdezésével.

2011. június 17.

Ifjúsági találkozó

Érted?! és Mindenkiért címmel a Boros Sámuel Szakközépiskola és Szakiskola tanulói országos ifjúsági találkozót szerveznek városunkban július 1–3-ig az önkormányzat támogatásával.

A rendezvény fő célja, hogy az országban élő fiatalok figyelmét felhívják a környezetvédelem, a sport és az egészséges életmód fontosságára, valamint hogy új élményekkel gazdagodjanak az önkéntesség révén. A program keretein belül az előzetesen meghívott 40 fő megismerkedhet Szentes történelmével, nevezetességeivel.

Minden érdeklődőt várnak a pénteki, 12 órakor kezdődő megnyitóra a Kossuth térre, valamint szombaton a faültetésre 9 órakor a Hősök Erdejébe.

A programban szerepel bokszedzés, látogatás az állatmenhelyen, városi bújócska is. Szombaton 13 órakor a Kossuth téren az érdeklődőkkel közösen megvalósítanak egy Flash Mob-ot.

2011. június 17.

Múzeumok éjszakája

Idén már ötödik alkalommal csatlakozik a Koszta József Múzeum az országos a Szent Iván éji programsorozathoz, azaz a Múzeumok éjszakájához, június 25-én.

A mindig népszerű, sokak által várt esemény idején az esti órákban kivilágítják a múzeumot, emellett számos érdekes, különleges programra is számíthatnak a látogatók. A programsorozat már délután kezdetét veszi. 16 és 18 óra között nyitva lesz a Fridrich fényírda, valamint a Péter Pál Polgárház. Ez utóbbi udvarán a "Virágom, virágom" című kézműves foglalkozással, majd a Zöldág MSE közreműködésével népi táncbemutatóra és koszorúfonással várják a családokat. A Damjanich laktanya csapatmúzeumához óránként buszok indulnak a megyeháza mellől.

Új helyszín is belép a rendezvény műsorába: 20 órától a Lajtha László zeneiskolában hangverseny kezdődik Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára. A múzeum megyeházi épületében 21 órától látványosnak ígérkezik a régi korok viseletét felvonultató divatbemutató, címe szerint "Az őskortól a 19. századig" láthatunk női és férfi öltözékeket, szakavatott kommentálással.

22 órakor Mód László néprajzkutató mutatja be a Veszett Nagy Sándor nyomában című kötetét. 23 órától csillagászati előadás lesz. Éjfélkor a Kossuth téren tűzgyújtással, majd a 3. Kárpát-medencei Tűzugrás Fesztivállal, s a Dobbantó Nép-táncegyüttes szereplésével ér véget a program.

2011. június 17.

Nyári táborok a szünidőben

Augusztus

Augusztus 1–5.: IC Ranch lovastábor; http://www.icranch.hu/pages/lovas-gyermektabor.htm; szervező: Istenes Csilla (30/995 66 55); icranch@icranch.hu, www.icranch.hu

Augusztus 1–7.: XVI. Mesefalva játszótábor (9-11 éveseknek); helyszín: Magyarkút (Börzsöny), szervező: Almásiné Szaszkó Edit.

Augusztus 1–16.: Tenisztanfolyam (gyermek); helyszín: ligeti teniszpályák; szervező: Bakos László (30/430-9217); Rákóczi Andrea (30/978-7138).

Augusztus 8–11.: Agykontroll tábor (tanfolyammal egybekötve - asztmás, allergiás gyermekeknek igény szerint sószoba használata); helyszín: Koszta iskola; zervező: Molnár Henriett (30/392-2604).

2011. június 17.

Átadták az ajándékot a gyermekosztálynak

Közel 300 ezer forintos értékben vitt a MetalCom Zrt. ajándékot a Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztályára. A légzésifigyelő párnákat, hőmérőket, éjszakai jelzőfényeket, LCD-televíziót, dekódereket, DVD-lejátszót, ültető székeket és egyéb, a gyermekek időtöltését szolgáló apróságokat, foglalkoztató eszközöket tartalmazó csomagot a vállalat sportnapján befolyt összegből fedezték. A tombolavásárlásból 149 300 forint gyűlt öszsze, melyet a MetalCom Zrt. megduplázott, így 299 600 forintos értékben vásároltak adományt az osztálynak.

2011. június 17.

A zene világnapján: Benkóék

1953. Egyes források szerint ebben az évben, Sztálin előtt néhány hónappal halt meg Zsdanov, a miénkét is meghatározó "szocialista kultúrpolitika" legfőbb ideológusa. E szomorú esemény hatására a Nagy Testvér üldözöttből megtűrt műfajjá transzponálta a jazzt, amelynek nyomán Révaiék is engedtek a szorításból.

1957. Országunk mai lakosságának kb. fele nem élt, amikor a Benkó Dixieland Band megalakult. Az első néhány évtizedben gyakran cserélődtek a zenekar tagjai. Benkó Sándor – talán akaratán kívül, az Amerikából elindult méretes "divathullám" mellékhatásaként - számos rockzenészt nevelt ki, rászoktatva őket a kemény munkára és megtanítva a zene iránti alázatra. Az utóbbi évtizedekben viszont szinte csak valamelyik művésztárs elvesztése árán lehet bekerülni a bandába.

1972. Az első BDB-nagy-lemezre eddig kellett várnunk, de türelmesek voltunk, aminek következtében az "bearanyozódott". Készülhetett hát a következő, majd a továbbiak, hosszú sorban. A CD-korszakban sok saját kiadvánnyal jelentkeztek, nem egyen világhírű vendégművészeket állítva maguk mellé. (Terjedelmi korlátok miatt eltekintek a tekintélyes diszkográfia ismertetésétől.) Legérdekesebb kompaktlemezüknek mégis egy 1993-as Hungaroton-kiadványt tartok, a Christmas Mass-t. (A címe magyarul: Karácsonyi mise.) Legfőbb érdekessége, hogy a világon először Benkóék komponáltak new orleansi stílusú zeneművet karácsonyi liturgiára, klasszikus kórussal hitelesítve azt. A lemezt Louis Armstrong utolsó klarinétosa, a magyar származású Joe Murányi aktív közreműködésével rögzítették. (Végig is turnézták az Egyesült Államokat ezzel a műsorral.)

Mi fért még bele Benkóék 54 évébe? Sok fesztiváldíj, két amerikai elnök okleveles elismerése (amelyek ország-világ előtt igazolják, hogy a Benkó Dixieland Band az amerikai tradicionális jazz-zenekarokat is kenterbe veri), Liszt Ferenc-díj, Kossuth-díj, arany- és platinalemezek, valamint rengeteg koncert, megszámlálhatatlan úti- és találkozás-élmény.

Június 21, kedd. Néhány évtizedes várakozás után ismét Benkó Dixieland Band-koncert kezdődik 19 órakor Szentesen, a megyeháza udvarán, a Zene Ünnepe alkalmából.

Olasz Sándor

2011. június 17.

Kínába készül Csíky László

Őszre a kínai Chang-chun városának is lesz egy táncoló székelye. A szen-tesi sétálóutca népszerű szobra kivívta a High-tech Development Zone elnevezésű szobrász szimpózium szervezőinek elismerését, ezért a mű alkotóját meghívták egy hét hetes szakmai tanácskozásra a távol-keleti országba. Csíky László lapunknak elmondta, három alkotással pályázott, a bírálók pedig úgy döntöttek, hogy a csűrdöngölőt járó székely mását szeretnék viszontlátni a szimpóziumon. A szentesi orvos-szobrásznak másfél hónapja lesz, hogy megformázza a szobrot.

Csíky László már kétszer járt Kínában, utoljára 10 évvel ezelőtt. Már akkor óriási fejlesztéseknek lehetett szemtanúja, ezért nagyon kíváncsi rá, hogyan formálta át az ezer éves múltra visszatekintő, másfél milliós várost a 21. század. Egy meglepetéssel, mondhatni világújdonsággal is készül az alkotó: a csongrádi Losonczi Áron fényáteresztő betonjának felhasználásával készülne gránittalapzat a szobornak, így éjszaka különös megvilágítást kaphatna a changchuni Táncoló székely. Ezzel a megoldással a művészeti érték mellett a magyar lelemény is teret nyerne a kísérletezésre fogékony Kínában. A szimpózium július közepétől szeptember elejéig tart, majd ugyanitt rendeznek egy szobrászati világkongresszust, ahol előadónak kérték föl Csíky Lászlót.

B.D.

2011. június 17.

Tűzközelben a Hestia

A világhírű Edward Maya-val lépett fel a múlt pénteki, a Budapest Sportarénában rendezett Viva Comet gálán a szentesi Hestia tűz- és fényzsonglőr csoport. Molnár Erika, Tóth Vivien és Szűcs György először szerepelt ennyi ember és kamera előtt, élő adásban. Az előzményekről a csapat férfi tagja elárulta, már délután meg kellett jelenni az esti 4 órás show helyszínén. Ott a színpadmester és a román zenész igényeinek megfelelően megbeszélték a legfontosabb koreográfiai elemeket, és a rövid próba után jöhetett a várakozás, amitől minden fellépő szenvedett. A téblábolás alatt viszont kiderült a Hestia tagjai számára, hogy a tévé képernyőjén olykor érdekesen megnyilvánuló hazai tinibálványok és megasztárok mennyivel emberibbek, ha kilépnek a reflektorfényből. SP vagy éppen Fluor Tomi sztárallűrök nélkül elegyedtek beszélgetésbe mindenkivel a színpad mögött, kibeszélték a csajokat, és azt is megtárgyalták, hogy a maratoni gála után hol bulizzanak.

A 3 éve alakult Hestiának csak júniusban 16 fellépése lesz az ország különböző pontjain. Az eddigi felkérések alapján borítékolható, hogy ezen a nyáron is utaznak majd annyit, mint tavaly, amikor hetente 1000 kilométert autóztak. Idén is meghívták őket a Hegyalja Fesztiválra és a Szigetre. Újabb televíziós felkérésre szerintük egy darabig még várni kell, mert most a Viván "elsütötték őket".

2011. június 17.

Tehetségekre fordították a 20 milliót

Az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztésére négy helybeli oktatási intézmény, 2-2 közép-illetve általános iskola közreműködésével alakult egy konzorcium, mely sikeresen pályázott uniós támogatásra. A TÁMOP-3.4.3-08/2 programban elnyert közel 20 millió forint pedagógus továbbképzésre, tanulmányi versenyek rendezésére fordíthatták a 2010/11-es tanévben.

A projektzáró rendezvényen a megyeházán, a résztvevő intézmények egy-egy pedagógusa ismertette a programban végzett munkájukat, s eredményeiket.

A 2009 júniusában megjelent kiírásra, melyben iskolai tehetséggondozásra, szakmai anyagok fejlesztésére, egyéni fejlesztési tervek készítésére, illetve tehetséggondozó verseny rendezésére lehetett pályázni, konzorcium alakult négy szentesi iskola együttműködésével. Így együttesen a Horváth Mihály Gimnázium, mint főpályázó, a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola, a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich tagiskolája, valamint a Koszta József Általános Iskola pályázott.

A pályázati támogatásból rendezték meg a Horváth Mihály-kistérségi tanulmányi emlékversenyt, illetve szakmai anyagra iskolánként mintegy 400 ezer forintot fordíthattak. A négy iskolában 33 pedagógusnak nyílt lehetősége segíteni a tehetséges diákokat. A konzorciumot alkotó intézmények nagy hagyományokkal rendelkeznek a tehetséggondozás területén, de a továbblépéshez szükséges volt új képesítések megszerzése, további módszerek bevezetése. A projektzárón megfogalmazták: a pályázatnak köszönhetően egyrészt fejlődhetett a tehetséges tanulók felkutatása, felkészítése, másrészt pozitívuma volt még, hogy erősödhetett a város és a kistérség oktatási intézményeinek együttműködése, s a középiskolák is felkészültebben várhatják a tehetséges gyerekeket.

D. J.

2011. június 17.

Matematikus diákok

A győztes csapat: Volosin Vlagyimir (tanár), Juhász-Bóka Bernadett, Gila Nóra, Balázsi TamásVolosin Vlagyimir, a Horváth Mihály Gimnázium tanára. Matematikából sok diák jeleskedett már a keze alatt, különböző versenyeken.

A Szegedi Tudományegyetem Bólyai Intézete országos pályázatán közel ötven induló között Juhász-Bóka Bernadett Forma 1-es díjat nyert, harmadik helyezést ért el a 2010/2011-es tanévben. A másodfokú egyenlet megoldása geometriai úton c. témában megírt pályázata olyan sikeres lett, hogy meghívást kapott a május 19–21-én a Szegeden megrendezett Nemzetközi Matematika Konferenciára, ahol témakörében sikeres előadást tartott.

2011. június 17.

Maradt a kaptafánál

Tóth Noémi ikreivel, régi sikerei helyszínén10-12 éves olasz vízilabdázók edzőtáboroztak egy hétig a ligeti uszodában Tóth Noémi vezetésével. Az egykori szentesi klasszis, ha teheti, minden esztendőben ellátogat városunkba, és mindig hoz magával egy csapat fiatalt is lakóhelyéről, Santa Maria Capua Vetere-ből. Az aktív játékos-pályafutását öt esztendeje befejező Noémi nem szakadt el a medencék világától, saját uszodájukban, férjével együtt, úszás- és vízilabda-oktatással és vízi fitnesszel foglalkoznak.

2011. június 17.

Nem csak a táncosokon múlott

Czene Attila államtitkár is gratulált a László-Mikes párosnakHiába aratta a legnagyobb közönségsikert, és reménykedett a győzelemben világranglista-vezetőként László Csaba és Mikes Anna a Savaria Nemzetközi Táncversenyen, a pontozók mégsem őket látták a legjobbnak. A szombathelyi tíztánc világkupán ezüstérem jutott nekik, a bravúr még várat magára.

A Szilver TSE tíztáncban világbajnoki és kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes kettősének, ha valamikor, akkor most a hazai rendezésű világkupán minden esélye megvolt az aranyéremre. A siker benne volt a levegőben. Tudták ezt szurkolóik, klubtársaik, akik a helyszínen buzdították a párost, és ők maguk is hittek benne.

2011. június 17.

Beleon távozik

Május 31-i határidővel lejárt a klubigazgatói szerződése, és azt nem hosszabbította meg a Szentesi Vízilabda Klubbal Beleon Zsolt (képünkön). Az elmúlt két évben megbízásos szerződéssel a klubigazgatói posztot betöltő, azt megelőzően pedig négy évig elnökként tevékenykedő Beleonnak így gyakorlatilag minden kapcsolata megszakad a Szentesi Vízilabda Klubbal.

– Ez valóban ezt jelenti, azonban teljesen nem távolodom el a szentesi vízilabdától. Úgy éreztem, váltásra van szükség a klubigazgatói poszton, a vérfrissítéssel talán előrébb jut az egyesület – mondta lapunknak Beleon Zsolt. Molnár Zoltán, a klub elnöke szerint egyelőre nem dőlt el, hogy ki lehet a távozó klubigazgató utódja. Az elnök a férficsapat játékos-keretének alakulásáról sem tudott konkrétumokkal szolgálni, leghamarabb június végére, július elejére ígért tájékoztatást ez ügyben. Megkeresések történtek, de egyelőre csak Turzai távozása biztos, aki a Szegedben folytatja pályafutását. Információink szerint Éles Vilmost a Debrecen, Araczki Andrást pedig a Pécs együttese látná szívesen.

h.v.

2011. június 17.

Sérüléssel is küzdött

Törött bokával a futóversenyen

Törött bokával ért el 4. helyezést országos atlétikai versenyen Halász Ákos (képünkön). A 600 méteres versenytávot edzője szerint optimális esetben ezüstérmes teljesítménnyel zárhatta volta a Koszta József Általános Iskola diákja.

Ákos óvodás korától atletizál, de más sportokban is kiemelkedő teljesítményt nyújt. A csapatsportágak közül a foci és a kosárlabda áll a legközelebb hozzá, 1-2. osztályosként kézilabdázott is. Az úszást is kipróbálta, ám az túl monotonnak bizonyult számára. Az atletizálással Mezőtúron ismerkedett meg óvodás korában, az egykori olimpiai csapattag Uzsoki házaspáron keresztül. Azt mondták, hogy "jó a bokamozgása", a vívást is ajánlották neki. Szentesre költözve keresték meg Merza Sándort, aki vállalta, hogy foglalkozik vele. Idén több versenyen indultak, így jutott el az országos diákolimpiára, amelyet a futam elején szerzett sérüléssel futott végig , fogalmazott édesanyja, aki szerint zeneiskolába és kosarazni is rendszeresen járó gyermeke ügyesen osztja be idejét. Elég ideje marad a tanulásra, de szívesen segítenek is neki. Előbb-utóbb azonban választania kell a fiúnak, mert a két sportág nagyon leköti, és a tanulmányi eredmények sem mellékesek.

Ákos – aki egyéni sportolóként és csapatjátékosként is elszántan küzd – elmesélte, hogy egyszerre indult minden versenyző az országos bajnokságon, nagy volt a lökdösődés és rálökték egy, a pálya szélén lévő vascsőre. Egy több milliméteres darab letört a jobb külbokája csúcsából. Erőt vett magán, végigfutotta a 600 métert, s negyedikként ért a célba.

– A sérülés ellenére kiválóan helytállt Ákos – jelentette ki Merza Sándor. Az edző reményei szerint egy héten belül lekerül a sportoló lábáról a rögzítés, s lassan elkezdhetik az edzést is. Értékelése szerint elég idő lesz arra is, hogy augusztus közepétől szeptember végéig, azaz 6 hét alatt felkészüljön a szövetségi országos bajnokságra, melyen dobogós helyezés a cél. Az atléták számára ezután néhány hetes szünet következik, majd elkezdik az alapozást.

Cseh-Lakos

2011. június 17.

Hőguta

– Mi lenne Cézár utolsó mondata ha a 21. században élne?
– ?
– Te is fiam BLUETOOTH!!

2011. június 17.

Kis kukta

Krumplileves házikenyérrel

2011. június 17.

Paulovics a döntőben

Az amatőr szavalók számára 5. alkalommal kiírt Juhász Gyula Nemzeti vers, – énekelt vers – és prózamondó verseny regionális fordulójából szentesi induló is továbbjutott, Paulovics Tamás személyében. A szegedi eseményre Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Heves és Pest megyéből jelentkeztek, de volt erdélyi és vajdasági résztvevője is. Paulovics Tamás, a Krúdy Gyula Baráti Kör tagja, több önálló szavalóesttel is megörvendeztette már a szentesi közönséget. Az országos döntőben szeptemberben bizonyíthat.

2011. június 17.

Szárnyas napok augusztusban

Több ezer érdeklődőt várnak a szervezők az első Szentesi Szárnyas Napokra, amit augusztus 18 és 21. között rendeznek meg az ifjúsági ház melletti gödörben és a szomszédos sportpályán. A rendezvény csütörtöki sajtótájékoztatóján Bertók Róbert főszervező elmondta, íz- és programkavalkád várja majd a szentesieket és a városba látogatókat. Hogy az időjárás ne befolyásolja a hangulatot, a gödörben egy óriási, 6 méter magas sátrat állítanak föl, mellette több tucat faházban élelmiszereket, hungarikumokat és több féle házi sört kínálnak majd a vendégeknek. A Kurca túlpartján vetélkedők, családi programok, lovagi tábor és egy szárnyas farm is várja majd a fiatalokat. Már rengetegen jelentkeztek a sörkalandtúrára, ahol 3 fős felnőtt csapatok mérhetik össze fogyasztásukat, illetve a sátor alatt profi ökölvívógála is lesz. A jól lakott és nem szomjas közönség fogatokra, hintókra szállhat. A rendezvény legnagyobb támogatója az Agrármarketing Centrum mellett a Hungerit Zrt., amely nem csak termékeit hanem magát is be szeretné mutatni a vendégseregnek.

2011. június 17.

Hetedik a Kinizsi

Baksi vereséggel búcsúzott az idei bajnoki szezontól a Szentesi Kinizsi megyei másodosztályú labdarúgócsapata. A mieink számára tét nélküli mérkőzésen a motiváltabb, és dobogóra hajtó baksiak 3-1-re nyertek a szezon végi teljesítményt nyújtó Kinizsi ellen. Bozóki Zoltán vezetőedző helyzetét nehezítette, hogy az amúgy sem túl hosszú kispad tovább rövidült azzal, hogy az ifjúsági együttes Németországba utazott, így a kapus Poszler illetve Nagy András pótlását is meg kellett oldani, arról nem is beszélve, hogy Debreczeni eltiltás miatt nem állhatott a csapat rendelkezésére. A kapuba így az amúgy mezőnyjátékos Pengő Ferenc került, és helyet kapott a kezdőben Páger is.

– Gyengén kezdtük a mérkőzést, és a 10. percben már a hazaiaknál volt az előny- mondta Bozóki. – A gól után kiegyenlítettebb lett a játék, fentebb tudtuk tolni a védelmi vonalat, és helyzeteink is adódtak, a 31. percben esett újabb baksi találattal azonban már két gólos hátrányban voltunk.

A szünet után csereként pályára lépő Hidas góljával ugyan visszajött a meccsbe a Kinizsi, a harmadik hazai találat viszont eldöntötte a három pont sorsát. Vereségével a Kinizsi a megyei másodosztály tíz csapatos felsőházának hetedik helyén fejezte be a bajnoki pontvadászatot.

H.V.

2011. június 17.

Bűnözők előzetesben

Nyolcvanezer forintot hagyott egy ATM-automatában egy hölgy Szentesen, de mire visszament, már nem volt ott a pénze, tudtuk meg a Szentesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán. A nő elindította a tranzakciót, kivette a bankkártyáját, a pénzt azonban elfelejtette megvárni, és csak később jutott eszébe, hogy tulajdonképpen miért is ment az ATM-hez.

Három gyermekkorú elkövető ellen indított eljárást a rendőrség lopás miatt. A fiatalok egy lakóház udvarába másztak be, ahonnan játékokat és labdát vittek el.

Veréssel fenyegetett meg, majd pénzt és fülbevalót vett el egy szegvári fiataltól egy szentesi illető a szentesi autóbusz-pályaudvaron. Az elkövetőt később elfogták, majd előzetes letartóztatásba helyezték, ellene rablás miatt indult eljárás.

Súlyos testi sértés miatt indult büntetőeljárás, előzetes letartóztatása mellett, egy helyi férfi ellen, aki húsz nappal szabadulását követően a Koszta József utcán verekedett össze egy másik férfival, akit úgy megütött, hogy annak eltörött az arccsontja.

Amíg a diákok szerenádozni voltak az elmúlt csütörtökön, addig négy kerékpárt loptak el tőlük a Koszta iskola kerékpártárolójából. A tettesek két bringát szétvertek, ezt megtalálták a nyomozók, a másik kettőt még keresik a rendőrök.

500 ezer forintot loptak el egy magánházból a Nádas sétányon. A tolvajok az egyik helyiségből vitték el a vászontáskát, benne a félmillió forinttal.

A Galamb söröző csaposához vágott egy széket, majd törni-zúzni kezdett egy ittas hölgy néhány nappal ezelőtt. A nő azt sérelmezte, hogy ellopták a kerékpárját a söröző elől. Később kiderült, úgy be volt rúgva, hogy elfelejtette, nem is bringával ment inni. A családja azt már korábban elvette tőle.

Négy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás csoportos garázdaság miatt hétfőn délután. Az utcai verekedés a Magyari utcán alakult ki, melyet szóváltás előzött meg a verekedő felek között.

Kivágták egy Smart típusú személygépkocsi tetőponyváját a tolvajok, majd a jármű utasteréből műszaki cikkeket vittek magukkal. A kár eléri az 50 ezer forintot.

H.V.

2011. június 17.

Családi események

Született: Tóth János és Lukács Tündének Márk, Gombos Attila és Mónus Beatrix Juditnak Nóra Alexa, Őze László és Bimbó Zsuzsannának Zselyke nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Győrfi Csaba Attila és Kalmár Júlia, Radó Attila és Varga Beáta.

Elhunyt: Török Lajos Jánosné Tóth-Kovács Magdolna, Soós Sándor, Mészáros Ilona.