XLIII. évfolyam 13. szám

2011. április 8.

Már két pintyfióka eladása is adóköteles

50 tenyésztő 500 madarát mutatják be jövő hétvégén az ifjúsági házban, ahol Közép-Európa legnagyobb fedett díszmadár-kiállítását rendezi a Szentesi Díszmadártenyésztők Közhasznú Egyesülete. A rendezvény kedvezőtlen előzménye volt, hogy az adóhatóság a februári szentesi madárbörzén több tenyésztővel szemben eljárást indított. Az érintettek ajánlást kértek a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól.

2011. április 8.

Körséta

A Szentesi Vendégszeretet Egyesület következő körsétáját április 16-án, szombaton 15 órakor tartják. A program keretében a múzeumba látogatnak el az érdeklődők, ahol megtekintik a Koszta-termet. A vendégeket kalauzolja dr. Szabó János József, régész-muzeológus.

Találkozó a megyeháza előtt.

2011. április 8.

Kitüntetés

A Dr. Bugyi István Kórház Csongrád Megyei Önkormányzat által kinevezett önkormányzati biztosa, Weisz Péter nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

2011. április 8.

Alakul a képzeletbeli liget

Több mint egy évtizedes hagyományt folytatva évente kétszer az önkormányzat facsemetével lepi meg a város új lakóit. A fácskák ott vannak kertekben, a sportcsarnok előtt vagy éppen a ligetben, talán már egy kisebbfajta erdőt is kitenne számuk. Egyre növekszik az Új Élet Fa tulajdonosainak száma, hiszen a gyönyörű tavaszi napsütésben szerdán a városháza udvarán Szirbik Imre polgármester ismét köszöntötte a város újszülötteit. Ahogy a facsemete gyökeret ereszt, úgy kötődjön a városhoz a tulajdonosa, vont párhuzamot a polgármester.

2011. április 8.

Fogadóóra

Szabó Zoltán Ferenc, a Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati képviselője április 13-án, szerdán délután 4 órakor fogadóórát tart. A helyszín: Füsti cukrászda (Kossuth u. 15.).

2011. április 8.

Kézműves ízek fesztiválja

Hagyományápolás, értékmegőrzés céljával

Hamarosan újabb nagy rendezvénnyel gazdagszik a város. A Kézműves ízek fesztiváljával. A Szentesi Vendégszeretet Egyesület rendezi saját forrásból, a Művészetek Háza – úgy is mint az egyesület alapító-kezdeményező tagja – infrastruktúráját, épületét, az udvart, az eszközöket és az anyagokat bocsátja a szervezők rendelkezésére.

– Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy olyan rendezvények legyenek a városban, melyek minőségi kikapcsolódást, minőségi szabadidő-eltöltést, egyben hagyományápolást, értékmegőrzést jelentenek az itt élő, idelátogató embereknek.

2011. április 8.

Biztosító a társasházakban

A Generali Biztosító április 1-jére a Petőfi iskolában tavaszköszöntő tájékoztatót szervezett.

Előbb Herold Péter, a biztosító munkatársa segített néhány technikai és kárrendezési kérdésben felvilágosítást adni a megjelenteknek. Manapság sok a kár és nem mindegy, mikorra zárul le egy káreset.

A hasznos ismeretek után Szabó Ildikó, a Priváttender munkatársa ismertette a zöld energiákkal és a panelprogrammal kapcsolatos lehetőségeket. A Békés megyei vezetőtől megtudhatták, milyen lehetőségek vannak, amik megkönnyítik azt a feladatot, amit egy társasház korszerűsítése jelent. A korszerűsítés adta megtakarítási lehetőség ma egyre fontosabb. Nem is beszélve a környezetünk megóvásáról.

2011. április 8.

Angol verseny a Klauzálban

Március végén rendezte meg a Klauzál Gábor Általános Iskola az angol nyelvi területi szépkiejtési versenyt, melyen egy hozott szöveget és egy ismeretlen idegen szöveget kellett felolvasni a versenyzőknek. Miután a tanulók összemérték tudásukat a következő eredmények születettek: 5-6. osztályosok: 1. Elefánti Emma (Koszta, fk.: Czakó Tamásné) 2. Csizmadia János, 3. Szikora Edgár (mindketten Klauzál, Molnárné Szalai Edit).

7-8. osztályosok: 1. Vecseri Dorina (Koszta, fk.: Czakó Tamásné) 2. Loboda F. András (Petőfi, fk.: Harcsás Bernadett) 3. Balogh Bence (Damjanich, fk.: Bihari Krisztina).

MSZE

2011. április 8.

Helyreigazítás

Lapunk március18-iki számában megjelent, A dohányzás mérgezi a legtöbb diákot című írásunkhoz illusztrációként egy képet is közöltünk, amelyen a Pollák Antal Szakközépiskola kerítésére kihelyezett figyelmeztető tábla szerepel. A kép hátterében az iskola egyik diákja is látható, aki nem járult hozzá képmása megjelentetéséhez. Az érintett nem dohányzott a kép készítésekor, ezért a fotó félreérthető. Az esetleges kellemetlenségekért szerkesztőségünk elnézést kér a fotón szereplő diáktól és hozzátartozóitól.

* * *

A diák szülei a helyreigazítás mellé az alábbi írást kérték megjelentetni:

A fent említett cikkben szereplő felmérés név nélkül készült. Ezért az azzal együtt megjelent kép sérti az iskolát és a fotón szereplő diák személyiségi jogát. A cikk és a fotó megjelenéséért szülők a fotóst és a főszerkesztőt tartják felelősnek.

2011. április 8.

Országos szocialista kongresszus Szentesen

110 éve történt

Cséplés a szentesi határbanA XIX. század végére elmélyült mezőgazdasági válság következtében nagyarányú munkanélküliség lépett fel a földmunkások, gazdasági cselédek és szegényparasztok között. A kereseti lehetőségek visszaesése miatt megszaporodtak az aratósztrájkok. A bérharcok leginkább Békés, Csongrád és Csanád vármegyékben élesedtek ki; a hatóságok a rendkívüli állapot bevezetésével válaszoltak. A gyülekezési- és gyűléstilalom ellenére a munkásság szervezkedése tovább folyt: a "Viharsarok" megyéi váltak a korai agrárszocialista mozgalmak legfőbb bázisává. A századforduló éveiben a szentesi szervezett munkások vezető szerepet játszottak az elnyomó kormánypolitika elleni fellépés élénkítésében.

2011. április 8.

Főhajtás a professzor előtt

Többek között a Batthy-ányi-Strattman-díjas Prof. Dr. Dzsinch Csabának, Prof. Dr. Acsády Györgynek, az Országos Ér- és Szívsebészeti Klinika igazgatójának, valamint az I. sz. Sebészeti Klinika igazgatójának, Prof. Dr. Kup-csulik Péternek és a kaposvári kórház Általános Sebészeti, Ér- és Mellkassebészeti osztályvezetőjének, dr. Oláh Tibornak az előadását hallgathatták meg mindazok, akik megjelentek a Dr. Bugyi István Emlékév programsorozatában megrendezett március végi sebészeti konferencián.

A rendezvényen egykori kortársak és tanítványok, a szakterület jeles képviselői, orvosok és szakdolgozók hajtottak fejet tudományos konferencia keretében a kórház névadója, Bugyi István tanár úr előtt. A professzorra emlékeztek egykori tanítványai, a korábban Honoris Causa díjban részesült dr. Mencser András és dr. Elek László főorvosok, miután dr. Baráth Lajos megbízott főigazgató az egészségügyi ellátás mai problémáit elemző, s megoldást felmutató, illetve dr. Gyenes Ágota megbízott orvos-igazgató szakmatörténeti előadását hallhatták.

Április 3-án, dr. Bugyi István halának 30. évfordulóján a nyughelyén, a Jézus Szíve Templomban gyászmisével és koszorúzással emlékeztek rá.

2011. április 8.

Változások a múzeumban

A nagyarányú elbocsátás és a működési megszorítások következtében – a Koszta József Múzeum kiállítóhelyei, a Fridrich János Fényírda és a Péter Pál Polgárház kizárólag előre bejelentkező csoportokat fogadnak, a Csallány Gábor Kiállítóhely nyitva tartása nem biztosított, a megyeházán a múzeum pedig keddtől péntekig 9–15, szombaton 10–16 óráig tart nyitva. A Koszta József Múzeum keddenként 8–12 óráig fogad kutatókat.

Szegváron a Falumúzeum és a Szélmalom keddtől péntekig 9--13-ig, szombaton és vasárnap pedig kizárólag előre bejelentett csoportokat fogad.

Szponzorokra és támogatókra nagy szüksége van a múzeumnak, főként szállítási kapacitásra várnak felajánlásokat.

2011. április 8.

Dobó István utca

Utcáink, tereink névadói (37.)

A Kisér nevű városrészben található; a Soós és a Mentő utcákat köti össze. Az 1890-es évek közepén még névtelen utca. Az 1906. évi városrendezéskor kapta az egri vár hős védőjének, Dobó István várkapitánynak a nevét, aki 1500 körül született nagybirtokos főnemesi családban. 1549-ben lett Eger várának kapitánya. 1550-ben megházasodott; nőül vette Sulyok Balázs királyi főkamarás leányát, Sárát. 1552 őszén 2000 katonájával megvédte az egri várat Ahmed nagyvezér és Ali budai pasa 150 ezer fős összevont hadseregével szemben. Jutalmul Szamosújvárt és Dévát kapta I. Ferdinándtól, s 1553-ban a király kinevezte Erdély vajdájává. 1566-ban Szolimán szultán támadásakor ő is felvonult Bécs védelmére, s csapataival Győrnél táborozott. Utóbb bevádolták, hogy titokban János Zsigmond ellenkirályhoz pártolt, ezért I. Miksa elfogatta. A vádak hamisnak bizonyultak, így 1572-ben szabadon engedték. Még ugyanebben az évben a szeredi várban meghalt. Ferenc nevű fia Bars vármegye főispánja lett; Krisztina nevű lánya pedig Balassi Bálinthoz, a XVI. század legjelentősebb költőjéhez ment feleségül.

Labádi Lajos

2011. április 8.

Jövőkép a kórházból

Cél a megyei státusz

Dr. Baráth Lajos– Egy kórház hosszú távon akkor lesz versenyképes, ha megalkotja humánerő-programját. Jövőképprogramunk kiemelkedő programpontja például az egészséget az egészségügyieknek nevet kapta. Most fogjuk indítani az egészségügyi dolgozók szűrését – jelentette be dr. Baráth Lajos, a Dr. Bugyi István Kórház megbízott főigazgatója a képviselőtestület márciusi ülésén. A továbbiakban a főigazgató kitért az orvoshiányra. Elmondta, megbízatása óta 17 orvost vettek fel. Köszöni, hogy az önkormányzat segít a letelepedni vágyó egészségügyi szakemberek lakásgondjainak megoldásában. A sebészeten és a szülészeten két pályakezdő fiatal orvost tudnak alkalmazni, a belgyógyászaton egy fiatal házaspárt. A lakás mellett fontos tényezőként említette azt, hogy legyen jövőkép, korszerű orvostechnológia, ami vonzza őket.

2011. április 8.

Hat Kurca-zsilipből a három alsó megújul

Horgászok a Felső-Kurcán. Itt a legszennyezettebb az iszapMég idén nyáron megkezdődhet a Kurca Szentes és Szegvár közötti szakaszának kotrása, azonban az Alsó-Kurca zsilipjeinek átépítése át fog csúszni 2012-re. A főgyűjtő csatorna város feletti, az egyes és a kettes zsilip közötti szakasza a legszennyezettebb, de ennek kotrására és a vízutánpótlás Vekeren keresztül történő biztosítására még várni kell.

Az elmúlt évtizedekben – főleg a főcsatorna város feletti szakaszán, illetve a mindszenti bögénél – romlott a Kurca vízszállító képessége, ezért megnőtt a térség belvíz-érzékenysége és veszélyeztetettsége.

2011. április 8.

20 új munkahely uniós támogatásból

Több mint 20 új munkahely létesül Szentesen azoknál a vállalkozásoknál, amelyek jelentős uniós támogatást nyertek telephelyek létrehozására, korszerűsítésére vagy bővítésére. A Rewox Hungária Kft. és a Denti System Kft. üzeme már elkészült, az Elektroglob Kft. jövőre költözhet át új bázisára, a HK-Ceram Kft. pedig ősszel nyitja meg bemutatótermét a Szarvasi úti óvoda helyén.

A munkahelyteremtő beruházásokat hiányolták legtöbbször az uniós támogatások irányát kritizáló szakemberek, de szerencsére Szentesen akad ilyenekre példa. A Rewox Hungária Kft. még 2009 nyarán nyert 107 millió forintos támogatást veszélyes hulladék előkezelő telephely kialakítására.

2011. április 8.

Látszólag nincs talajvíz

55 millió köbmétert szivattyúztak

Szentesen és térségében jelenleg is 2. fokú belvízvédelmi készültség van érvényben az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén, január vége óta. A környező folyók szintje folyamatosan csökken, kedden Csongrádnál 268, Mindszentnél 316 centimétert mértek a szakemberek. A talaj vízzel való telítettsége továbbra sem csökkent, csupán a felső 30-40 centiméter száradt ki.

Egy nagyobb eső esetén azonban ismét telítetté válik a felső réteg és megjelennek a nagyobb kiterjedésű talajvízfoltok a felszínen. A belvízhelyzet teljes normalizálódása júniusra várható. A szentesi szakaszmérnökség területén a szivattyútelepek közül a mindszenti üzemel.

Jászné Gyovai Ágnes szakaszmérnök tájékoztatása szerint vízügyi szempontból rendkívüli volt a tavalyi év vége, és az idei első néhány hónap, mert ebben az időszakban nem szokott a folyókon ilyen mértékű árhullám levonulni. Az ATIKÖVIZIG szentesi szakaszmérnökségének területén december és február között 55 millió köbméter vizet szivattyúztak, mely egy teljes évi átlagot jelent. A gátak jól bírták a terhelést, a szivattyútelepek teljes kapacitáson üzemeltek, mindegyiknél aktuálissá vált a nagykarbantartás, melyet a következő hetekben elvégeznek a szakemberek.

2011. április 8.

Kitáruló Koszta iskola

Idén április 28–29-én tartják az általános iskolai beiratkozásokat a városban. A képviselő-testület előzetes elképzelései máris vihart kavartak a szülőkben. A mostani és a következő számainkban annak járunk utána, hogy az iskolák hogyan, mivel várják szeptemberben az elsősöket. Mi az a plusz, amire azt mondják, megéri oda íratni gyermekeinket? Erről és hasonló témákról beszélgetünk.

A 2011/12-es tanévre két elsős osztály indítását engedélyezi az önkormányzat a Koszta József Általános Iskolában. Az intézmény esetében ez maximálisan kétszer 26 tanulót jelent. Már megvannak a pedagógusok is az osztályokra.

2011. április 8.

Pódium

A Szentesi Művelődési Központ Pódiumbérletének záró előadása április 18-án, hétfőn, 19 órakor lesz a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ dísztermében. "Egy a szívem- egy a párom" címmel Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita előadásában örökzöld operetteket, filmzenéket, musicaleket hallgathat meg a közönség. Belépőjegy a Művelődési és Ifjúsági Házban, a Babilon Könyvesházban és az előadás előtt a helyszínen váltható.

2011. április 8.

Utazzon a Discos Travellel!

A mitológiával és történelemmel átitatott, ókori kul-turával és ragyogó természeti szépségekkel áldott, idillikus szigetekkel és tündöklő nyárral büszkélkedő Görögország soha nem múló ro-mantkája és varázsereje mindenkit megrészegít.

Ottjártunkkor ami kihagyhatatlan: Megcsodálni az Akropolisz templomait. Sorra látogatni a szigeteket az Égei-tengeren. Felfedezni Zagorohoria festői hegyi falvait. Meglátogatni a Meteo-rák sziklára épült kolostorait. Megállni egy pillanatra a Föld köldökén, az ókori Delphoiban.

Görögország tájképe igen változatos és sokszínű. Területének nagy részét hegyek borítják, amelyből a legmagasabb a 2917 m magas Olimposz, az ókori görög istenek mítikus lakóhelye. Szárazföldi részén bőven akad látnivaló, melyek közül a csodálatosan zöld Chalki-diki-félsziget, a Peloponné-szosz-félsziget és a főváros, Athén emelkedik ki történelmi emlékeivel, gazdag múzeumi gyűjteményével, ásatásaival. Földrajzilag a görög szigetek az ország területének 1/5-ét foglalják el, az 1400 sziget közül 170 lakatlan. Tengerpartja közel 15 ezer kilométer hosszú. Népessége 10,7 millió. A túrist-ák száma rendszeresen meghaladja a lakosságét. A görögök hihetetlenül büszkék és híresek vendégszeretetükről. És még egy érdekesség: a görög Európa legrégibb írott nyelve.

És ha már ott járunk, óvakodjunk az azonali és hoszszantartó napozástól, a napsugárzás erőssége az állandó szél miatt felmérhetetlen. Az étkezési szokások hirtelen megváltozása (például oliva-olaj fogyasztása) heveny gyomorfájáshoz vezethet, mely korlátozott mennyiségű ételek fogyasztásával elkerülhető. A nyaralók életét sokszor megkeserítik a szúnyogok, ezért szúnyogriasztó beszerzése indokolt.

(lovas)

2011. április 8.

Harmóniát alkotó pedagógusok

A szentesi díjazottak: Kalácska Beáta és Tornyi Molnár EditMár rendszeressé vált, hogy a tavasz beköszöntével Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye pedagógus szakszervezetei a Szentesi Művelődési Központtal és a helyi önkormányzattal közösen megrendezik az alkotó pedagógusok tárlatát.

Az 1999-ben indult kezdeményezés Borsodi Ágnes tanárnő nevéhez fűződik, míg a cím József Attillához: "Rejtelmek ha zengenek..."

2011. április 8.

AzurBlue Band

Legszebb ideje Szentesen is egy Azur Blue Band-lemezbemutatónak! A csapat Blue Driver című CD-je megjelenéséről az első adandó alkalommal, a múlt év májusában sikerült számot adnom olvasóinknak. Nem mostanában tehát, ezért aligha fog ártani némi összefoglalás, ismétlés.

A formáció kulcsfigurái az Imago Mundi gitárosa és zeneszerzője Veress Gábor, valamint a szentesi Kertész Ákos, aki hangszerelőként is alaposan kivette a részét a munkából. A zene pedig meghatározhatatlan, szinte megfoghatatlan, egyedi, kicsit misztikus, kicsit keleties, ambientben oldódó jazz.

2011. április 8.

A könyvtárban…

…április 15-én, pénteken 17 órakor a költészet napja alkalmából Liszt Ferenc és kora címmel zenés irodalmi estet rendeznek. Közreműködnek: a Lajtha László művészeti iskola tanárai és diákjai. Bevezető gondolatokat mond Ráfi Dénes, a HMG irodalomtanára.

…április 16-án, szombaton 10 órakor dr. Apró Ferencné Szarka Ilona festményeiből nyílik kiállítás. Megnyitja: Mészárosné Surányi Olga tanárnő. Közreműködik: Mé-szárosné Surányi Olga (zongora) és Mácsai Mónika (furulya), a Lajtha László művészeti iskola tanulója.

2011. április 8.

Szentesi tétel az érettségin

A szentesi diákok szentesi tétellel is találkozhatnak az idei érettségin. A Horváth Mihály Gimnázium két végzős osztályának tételsorába kerül be a színjátszás és színházak története – a témát Kruzslicz Pál Thália Szentesen című kötetében dolgozta fel. Szurmik Zoltán, a gimnázium drámatagozatának vezetője érdeklődésünkre elmondta, a könyv korábbi bemutatójakor jött az ötlet, hogy a regionális kultúra témakörön belül városunk színháztörténete is szerepelhetne az érettségi tételek között, erre ugyanis a jogszabályok lehetőséget adnak. Szerinte nagyon értékes mű Kruzslicz-kötet: azon kívül, hogy 170 év szentesi történéseit foglalja magába, az itteni eseményekkel párhuzamosan a hazai színjátszás országos helyzetét is feltárja. Hozzátette, örülne, ha a maturálásra készülő tanítványai elolvasnák a könyvet, de az is nagy segítség volt számukra, hogy a szerző tanórák keretében előadást tartott a végzősöknek. A tagozatvezető úgy látja, a többi szentesi középiskolában is lehetne ez a téma érettségi tétel. Kruzslicz Pál azt mondta lapunknak, nagyon örülne neki. Elárulta, most két köteten is dolgozik: a szentesi mozi 100, és a kultúrház 60 éves történetét szeretné megírni.

2011. április 8.

Szépen beszélnek és olvasnak

A Deák Ferenc Általános Iskolában a Damjanich János Tagiskolában mérhették össze tudásukat a városban legszebben beszélő és olvasó diákok a közelmúltban. A versenyen a következő eredmények születtek:

3. évfolyam: 1. Ferencz Benedek (Szt. Erzsébet, felk.: Szabó Mariann), 2. Gurdon Hanna (Koszta, felk.: Nánási Attila), 3. Vass Katalin (Koszta, felk.: Pappné Pintér Etelka). 4. évfolyam: 1. Andrikó Anett, 2. Szabó Fiametta (mindketten Koszta, Csonkáné Sz. Zsuzsanna), 3. Miskolczi Ramóna (Petőfi, Józsa Józsefné).

Ők képviselik városunkat a makói megyei döntőn. A verseny fotói megtekinthetők a www.deakdamo.hu weboldalon.

Labádi Krisztina
alsós mk.-vezető

2011. április 8.

Népdaléneklés – izgalmakkal

Budapesten rendezte meg az Apáczai Kiadó a "Tiszán innen, Dunán túl" című népdaléneklési verseny országos döntőjét az alsó tagozatosoknak.

Városunkból két diák vehetett részt a rangos eseményen: Spuller Fanni 1., és Miskolczi Ramóna 4. osztályos tanulók (mindketten Petőfi isk., felkészítő Kis-Rácz Antalné).

A részvétel a versenyen már önmagában is izgalmas volt, hiszen a vonat késése miatt, szinte az utolsó pillanatban érkeztek meg a gyerekek tanárukkal és, ha ez még nem volt elég: Fanni, az elsős kicsi lány rögtön az 1-es rajtszámmal kezdhette is a versenyt. Kiválóan szerepelt, a 7. helyen végzett.

Ramónának volt szusszanásnyi ideje, a 3.-4. osztályosok csoportjában indult. Mindkét dalát nagy sikerrel mutatta be és a zsűri döntése alapján az I. helyezést érte el. A közönség szavazata alapján szintén ő lett az aranyérmes. Rami az iskolai éneklés és zenetanulás mellett a zeneiskola lelkes kisdiákja, ahol citerát és éneklést tanul Mélykútiné Németh Kornéliától.

A felkészülés során mindkét kislánynak nehéz dolga volt, hiszen már a megyei fordulóra is 5 népdalt kellett választani az Apáczai Kiadó tankönyveiből és ezt saját választásuk alapján kellett megszólaltatniuk. Az országos versenyre a repertoáron változtatni kellett, ide már igényesebb, nehezebben előadható dalok kerültek. Újabb feladat vár Ramónára: átdolgozzák a digitális tananyagot, melyen ő fogja énekelni a 4.osztályos tankönyvben szereplő népdalokat.

2011. április 8.

Ismeri a Pepita Macska Klubot?

Mai világunkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a fiatalkorúak szórakoztatása. Ennek érdekében az önkormányzat, és a családsegítő központ munkatársai 2004 óta egyre nagyobb intenzitással azon dolgoznak, hogy a szentesi fiatalság részére, bővítsék a Pepita Macska Drog- és Alkoholmentes Klub szolgáltatásait. 2011 januárjától ismét a Dózsa-házban (Csongrádi út 2.) az újonnan megnyitott Közösségi Tér keretein belül működnek.

A klub hétvégeként (péntek-szombat 19–24-ig) igyekszik a szórakozni vágyó fiataloknak lehetőséget biztosítani, hogy drog- és alkoholmentes környezetben érezzék jól magukat. A nyitvatartási időben mindenkinek lehetősége van társasjátékozni, zenét hallgatni, filmet nézni, csocso-party-t vívni és asztaliteniszt játszani.

Extra programok: diszkó, Pepita csocsó bajnokság, pingpongverseny, éjszakai foci, közbiztonsági nap, akadályverseny, 23 órás ünnepi tekergés.

Elöljáróban a jövőbeni tervek: családi hétvége (ahol a szülőknek is meg tudjuk mutatni, hogy miért érdemes elengedni a gyermekeiket), szabadtéri főzőverseny és koncertek. Minden program megtalálható a www.pepitamacs-kaklub.5mp.eu honlapon.

PMK munkatársai

2011. április 8.

Építészeti abszurd

Dömötör Mihály fotóművész tárlatát a Galéria Kávéház és Étteremben tekinthetik meg az érdeklődők május 2-ig nyitvatartási időben.

A kiállítás Lucien Hervé életműve előtt tisztelegve, annak hatására és tovább gondolásaként jött létre. Az épületek felépülnek, élet költözik beléjük, majd amikor elvesztik funkciójukat, ott felejtik, magukra hagyják, vagy lebontják őket. Az elfelejtettek, magukra hagyottak közül a jelentősebbek, szerencsésebbek a pusztulásukban is értéket képviselő tiszteletteljes romokká válnak. A kiállítás témája a XXI. századi építészeti abszurd.

2011. április 8.

Az aranyért harcol a Hungerit

Kezdődik! A Hungerit–MetalCom Szentesi VK női vízilabda-együttese szombaton fél 5-kor Dunaújvárosban megkezdi az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcát a bajnoki cím védője ellen a 2010-2011-es szezon első helyéért. A LEN-kupának vége, a bajnoki középszakasz kötelezően letudandó mérkőzéseire sem kell már figyelni, csak és kizárólag a Dunaújváros elleni meccsekkel kell foglalkozniuk a lányoknak. A csapat a LEN kupa menetelést követően szusszanásnyi pihenőt kapott, az elmúlt hét közepétől azonban már gőzerővel készülnek a bajnokság hajrájára. Zant-leitner Krisztina vezetőedző – mint ahogy azt Bocskay Istvántól, a klub elnökségi tagjától megtudtuk – még szombaton délelőtt is ed-zést vezényelt a lányoknak, akik közül szerencsére mindenki egészséges, így a teljes keret ott lehetett a foglalkozásokon. Úgy tűnik, hogy a bajnoki döntő egyetlen hazai mérkőzését sem kell idegenben, vagyis Hódmezővásárhelyen játszania a csapatnak. A Hun-gerit tehát idegenben kezd, a döntő második felvonására jövő hét közepén, szerdán, 18 órától kerül sor a ligeti uszodában, ahol vélhetően népes, és hangos szentesi szurkolósereg lesz jelen. A feladat tehát adott: ha a Hungerit bajnok szeretne lenni, akkor egy mérkőzést idegenben is nyerni kellene – a hazai találkozókat pedig szintén. A csapat az idei szezonban azonban számos alkalommal állt már komoly kihívás előtt, és ezt többször is megoldották a lányok, miért ne sikerülne ezúttal is?

H. V.

2011. április 8.

Kinizsi: felsőház

A vártnál könnyebben, gólzáporos mérkőzésen nyert a Szegvár ellen, és ezzel biztosította helyét a felsőházi rájátszásban a Szentesi Kinizsi megyei II. osztályú labdarúgó csapata. A Poszler – Kánvási (Pengő), Németh, Tihanyi, Vincze, Gránicz, Páger (Halmos), Bordács, Debreczeni (Nagy), Tóth, Juhász I. Cs. (Fejes) összeállításban pályára lépő Kinizsi a félidőben már 3–0-ra vezetett, végül 6-0-ra nyerték a mérkőzést Bozóki Zoltán vezetőedző labdarúgói. Egyetlen percig sem forgott veszélyben a győzelem, amely azt jelenti, hogy a két másodosztályú csoport első 5-5 csapata a felsőházban – köztük a Szentessel – a bajnoki címért harcol szombattól. Bozóki Zoltán lapunknak elmondta, hogy a rájátszásban már csak a Homokháti csoport első öt helyezettjével játszanak oda-visszavágós alapon. A Kinizsi – amely a negyedik helyen végzett a Tisza-Maros csoportban- ezek alapján 10 ponttal vág neki a bajnokság második felének, ellenfelei pedig a Szatymaz, a Baks, az FK 1899 Szeged, az Universitas és a Bordány lesznek. Az első mérkőzést április 9-én, szombaton, hazai pályán vívja a Szentes, és mindjárt az egyik legerősebb ellenféllel szemben, a Homokháti csoportot magabiztosan nyerő Szatymaz ellen lépnek pályára Págerék 16 óra 30 perckor.

H. V.

2011. április 8.

Cusi, a verhetetlen

Magyarországon négy éve verhetetlen a trükközésben Gál László "Cusi". A 19 éves szentesi fiatalember napi 4 órában mountain bike-kal ugrat, szaltózik. Cusi most barátaival versenyt szervez a Kurca partjára: 60 indulót várnak a Do it jam elnevezésű viadalra.

Gondnok is lehetne a Csongrádi úti skateparkban, annyi időt tölt az extrém sportpálya rámpáin Gál László "Cusi". A fiatalembert hazánk egyik legjobb street ridereként emlegetik az interneten, de hogy mit is takar a citált dicséret, arról csak az tud meggyőződni, aki látja őt levegőbe emelkedni speciális bringájával. Szédületes, amit művel, így nem csoda, hogy itthon már évek óta nem talált legyőzőre. Hosszú út vezetetett az első sikerélményig, a vázpörgetésig, ami az egyik kedvenc gyakorlata Cusinak.

2011. április 8.

Vereség – betegségektől sújtva

Nagy verést kapott a fővárosban a BVSC vendégeként a Bodrogi Bau Szentesi VK férfi vízilabdacsapata. Tóth László vezetőedző minden bizonnyal ennél sokkal jobb játékra és pontszerzésre számított, ehelyett beleszaladtak egy 16-7-es vereségbe a mieink. A betegségek miatt tökéletesnek nem nevezhető erőállapotban medencébe szálló fiúk a meccs végére elfáradtak, és végül kilenc gólos vereséget szenvedtek. Tóth László lapunknak elmondta, hogy a műtéten átesett Józsán kívül Balogh Zoltán és Szabó Zoltán fül- és mandulagyulladással küszködtek, Éles Vilmos válla továbbra sem alkalmas komolyabb kapura lövésekre, csakúgy, mint Németh Dánielé. Turzai a mérkőzés előtt lett rosszul, míg Horváth Tamást az első negyedet követően kellett lecserélni derékbántalmak miatt. A csapat regenerálódásra használta a hét eleji két napos pihenőt, szerdától pedig a következő feladatra készülnek a fiúk. A Szentes szombaton az alapszakasz zárásaként a Szolnokkal csap össze a ligeti uszodában 18 órától, majd következhet a bajnokság záró szakasza, amikor is már a végső helyezésekért játszanak a csapatok, a Bodrogi Bau – a vezetőség tervei szerint – a kilencedik helyért. Tóth László elvárása az, hogy minél hamarabb biztosítsuk be a helyünket az élvonalban. Idén az utolsó két csapat esik ki az OB I-ből.

H. V.

2011. április 8.

Országos döntőbe futottak

Március 30-án Szegeden rendezték meg a diákolimpia megyei mezei futóverseny-számát, ahol eredményesen szerepeltek városunk általános iskolás diákjai. Közel kétszázötven fiatal versenyzett különböző hosszúságú távokon. Városunk tanulói a következő eredményeket érték el. Lánycsapat, III. kcs. 2. Koszta iskola (Makai Edit, Molnár Gabriella, Mészáros Adrienn, Rózsa Kata, Dávid Réka); fiúcsapat, III. kcs. 2. Koszta (Halász Ákos, Bányai Bence, Gáspár Ádám, Prozlik Tamás, Makai Lajos); IV. kcs. 2. Klauzál (Szaszkó Dominik, Nagy Dániel, Lőrincz Bence, Fülöp Attila, Nagy Roland). Mind a három második helyet szerzett csapat elnyerte az április 13-án Gödöllőn rendezendő országos döntőn való részvételt. Egyéniben Szaszkó Dominik (Klauzál) jutott tovább, aki a megyei versenyen a 4. helyen végzett.

MSZE

2011. április 8.

Gázolt a Loki

Porrá zúzta a Salgótarján együttesét a Szentesi Vasutas SK futsal csapata az NB II-es bajnokság hétfői játéknapján. A mieink – 5–0-ás első félidőt kö-vetően – 16-2-re verték ellenfelüket a Dr. Papp László sportcsarnokban. A mérkőzésen Koncz Zsolt 5, Kovács Norbert 3, Bődi, Szabó Dániel és Locskai 2-2, míg Szabó Árpád egy találatot szerzett. A Vasutas április 11-én Nagykátára látogat, majd egy héttel később Szentesen csap össze a Gödöllővel. A Szentesi VSK 18 ponttal jelenleg a hetedik.

2011. április 8.

Nóra magyar bajnok

A Pollák DSE judokái kiváló eredményeket értek el a junior országos egyéni bajnokságon. A Siklóson rendezett versenyen Gila Nóra (–78 kg) a sportág junior magyar bajnoka, míg Kalydy Patrícia (–70 kg) a harmadik lett. Edzőjük: Kalydy Zoltán.

2011. április 8.

Érmes úszók

A Szentes Városi Úszó Club márciusban sikerrel szerepelt különböző versenyeken. A Gyulán rendezett Várfürdő Kupán 22 versenyzővel 400 induló között, nemzetközi mezőnyben mérették meg magukat. Első lett Gulyás Andrea (2000-es születésű) és Héja Gabriella (2001) 100 méteres mellúszásban. Második helyezést szerzett Dudás Sz. Dóra (2002) 50 m pillangón, illetve 100 gyorson. Orbán Réka (2001) bronzérmes lett 200 m vegyes-úszásban. Második helyen ért célba a szentesi lányok váltója, Orbán R., Szilágyi Anna (2001), Dudás Sz. D., Héja G. összetételben.

Székesfehérváron, az országos meghívásos +12-es versenyen az úszóklub éremszerzője Vidovics Milán volt, aki a '96-97-es születésűek között 100 m mellen végzett a 3. helyen.

2011. április 8.

Mezei futóverseny

Rákóczi Kupa elnevezéssel rendeztek a közelmúltban mezei futó bajnokságot a Kinizsi-pályán, általános iskolásoknak.

Eredmények, csapatverseny (2002-2003); fiú: 1. Forray Máté (37), 2. Kiss Bálint (49), 3. Koszta József (52). Lány: 1. Arany János (20), 2. Koszta (27), 3. Damjanich (61).

2000-2001., fiú: 1. Klauzál (40), 2. Forray (58), 3. Arany J. (61). Lány: 1. Koszta (1), 2. Kiss B. (2), 3. Damjanich (3).

1998-99., fiú: 1. Koszta (25), 2. Klauzál (57), 3. For-ray (69). Lány: 1. Koszta (16), 2. Kiss B. (39), 3. Klauzál (51).

1996-97., fiú: 1. Klauzál (29), 2. Forray (634), 3. Arany J. (42). Lány: 1. Petőfi (43), 2. Forray (45), 3. Koszta (53).

Iskolák közötti csapatverseny összesítés: 1. Koszta (20), 2. Forray (25), 3. Klauzál (34), 4. Deák (42), 5. Petőfi (48).

Egyéni eredmények 2002-2003., fiú: 1. Bagi Endre (Forray), 2. Vadász N. Vilmos (Arany J.), 3. Horváth Attila (Forray). Lány: 1. Stráma Klaudia (Koszta), 2. Péter Mirtill (Damjanich), 3. Vadász N. Viktória (Arany J.).

200-2001., fiú: 1. Majzik Marcell (Klauzál), 2. Barta Máté (Forray), 3. Lehos Csaba Bendegúz (Szt. Erzsébet). Lány: 1. Szabó Fiametta (Koszta), 2. Labancz Emese (Damjanich), 3. Polareczki Doroti (Koszta).

1998-99., fiú: 1. Halász Ákos (Koszta), 2. Légrádi Gergő (Klauzál), 3. Gáspár Marcell (Deák). Lány: 1. Molnár Gabriella (Koszta), 2. Bubori Boglárka (Szt. Erzsébet), 3. Lévzi Gabriella (Kiss B.).

1996-97., fiú: 1. Szaszkó Dominik (Klauzál), 2. Nagy Dániel (Klauzál), 3. Szűcs Szabolcs (Arany J.). Lány: 1. Gojdár Kamilla (Forray), 2. Lovasi Rézi (Koszta), 3. Vida Peggi (Deák).

2011. április 8.

Pótfűtés

Borisz Jelcin beront Gorbacsov irodájába a Kremlben.
– Mihail, két hírem van, egy hihetetlen és egy tragikus.
– Mi a hihetetlen?
– Lenin anyja él!
– Hihetetlen! És mi a tragikus?
– Terhes.

2011. április 8.

Recept Giannitól

  • Rakott padlizsán
2011. április 8.

Meglestük, hogy startol a Bumeráng

Egy órával a Bumeráng-szignál felhangzása előtt csupán három technikus szorgoskodik az alkalmi stúdió körül. Az egyik közülük Indián, aki két mikrofonpróba között készségesen elárulja, szerda este 8-ra minden előkészülettel végeztek, hajnalra csupán néhány apróság maradt. A több mint 20 fős stáb a Holdfény és Páterház panzióban éjszakázott, de a műsor sztárjait, a Boros-Bochkor-Voga triót Szarvason szállásolták el. Öt óra után kicsivel befutnak a hosztesz lányok. – Olyan stúdióhelyszínt kerestünk, ahol akár a járókelők, akár az autósok egy pillantást vethetnek Bochkorékra. Lehet, hogy lesz egy kis közlekedési káosz, de a mosolyturné már csak ilyen – avat be Indián, és már megy is a dolgára. Közben megérkeznek az első kíváncsiskodók, de a várva várt dumagépek még sehol, pedig csak negyedóra van hátra a kezdésig.

5.39-kor végre leparkol a hatalmas terepjáró, a Bumeráng-trió a hátsó ülésen nyomorog. Elsőnek Bochkor Gábor pattan ki, és a technikusokra förmed nagy dörgedelemmel, hogy miért nem feszítik ki rendesen az őket ábrázoló molinókat, mert messziről is látni, milyen gyűröttek. Egy kicsit ők is azok. Voga János csak bekóvályog a sátorba, ahol kávét nyomnak a kezébe. Lali király (Boros Lajos) panaszos monológba kezd, hogy jó volt a szállás Szarvason, de az ágy már nem annyira, és fáradtnak is érzi magát. A stáb egyik tagja vidítaná, hogy mennyivel többen jöttek ki hajnalban, mint az előző nap Gyulán, de kába még. Magányosan Horváth Mihály szobrához poroszkál, egy csicsergő madarat figyel. – Nem voltam még Szentesen, csak átutazóban jártam errefelé. A 70-es évek végén itt, a szarvasi elágazásnál törtem össze az autómat – meséli Boros, és azt is elárulja, azért került be Szentes a mosolyturné állomásai közé, mert már régen, egy Voga-vadászat során voltak itt utoljára. Egy kulisszatitkot is megoszt velünk: 6-7 éve már szertartás náluk, hogy a beköszönés előtt Bochkort azzal üdvözli: szevasz partner, ma is k…a jó műsort csináljunk!

Amíg Bochkor köszönti a hallgatókat, Voga széles kézmozdulattal beint a stábnak, mert a saját széke helyett Lali királyé került a feneke alá. Míg kicserélik, Boros bedobja az éterbe, hogy olyan szép madárhangot még nem hallott, mint itt, a szentesi Kossuth téren. Így kezdődik a reggeli show.

B. D.

2011. április 8.

Ablaktöréssel szórakoztak

Büntetőeljárást indított a Szentesi Rendőrkapitányság öt fiatalember ellen, akik – vallomásuk szerint csupán tréfából – kővel dobálták meg és törték be egy lakóház duplaszárnyas ablakait a Kisérben az elmúlt szombaton. Az így "szórakozó" fiatalok közül volt, aki mindezt telefonjával is rögzítette. Később kiderült, nagy szolgálatot tettek ezzel a rendőröknek, már ami a bizonyítékokat illeti. Ellenük csoportosan elkövetett garázdaság miatt indult vizsgálat, és akár három évig terjedő szabadságvesztés is lehet a "jutalmuk".

Súlyos testi sértés miatt nyomoz a rendőrség egy fiatalkorú fiú ellen, aki egy gyermekkorú társát bántalmazta olyan súlyosan, hogy annak eltörött az orrcsontja, és nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Elloptak egy laptopot az egyik helyi középiskolából. Bár az esetnek volt szemtanúja, aki találkozott az elkövetővel, mégis csak másfél héttel a lopást követően tettek bejelentést a rendőrségen.

Ezer forint értékű sajtot szeretett volna ellopni az egyik élelmiszeráruházból egy nő, ám a biztonsági őrök lefülelték. Mivel a tolvajnak egy éven belül ez már a harmadik bolti lopása, így ellene üzletszerűen elkövetett lopás vétsége miatt indult büntetőeljárás.

Taxival ütközött egy személyvonat Szentesen. A rendőrség információi szerint a taxi egy utassal az Ipartelepi úton haladt Hódmezővásárhely felé, amikor a téglagyári átjárónál figyelmen kívül hagyta vagy nem vette észre a fénysorompó tilos jelzését, és a sínekre hajtott. Ekkor ért oda a Szentesről Orosháza irányába tartó személyvonat, amivel összeütközött. A balesetben a taxi vezetője és utasa sérült meg könnyebben, a mentők kórházba szállították őket. A baleset pontos körülményeit a Szentesi Rendőrkapitányság vizsgálja.

A kerékpáros-balesetek megelőzése érdekében háromhetes, fokozott országos közúti ellenőrző akciót indított a rendőrség hétfőn. Nemcsak a biciklik kötelező tartozékait, hanem a kerékpárosok ittasságát is ellenőrzik az ország közútjain.

H. V.

2011. április 8.

Programok a mellékletben

Éveken keresztül negyedévente a Programajánlóban jelentette meg az önkormányzat összefoglalóan a városi intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek által szervezett kulturális és sportprogramokat. Felmerült az igény, hogy havi bontásban célszerűbb lenne a programok hírül adása, hiszen így részletesebben, teljes körűen tájékozódhatnának a lakosok a rendezvényekről, s nem kellene 3 hónapra előre tervezni.

A Szentesi Élet színes mellékletére esett a választás. A Horizont középső két oldalán kapnak helyet a havi kulturális és sport programok. Így kivehető, megőrizhető, elővehető később is. Továbbra is a polgármesteri hivatal művelődési irodája gyűjti össze az eseményekről szóló tájékoztatókat, a megszokott módon, és továbbítja az újság szerkesztőségének, amely minden hónap utolsó számának mellékletében közzéteszi azokat.

2011. április 8.

Rejtelmek...

Április 16-án, szombaton 15 órakor rendezik meg "Rejtelmek, ha zengenek…" címmel az alkotó pedagógusok előadóművészeti találkozóját a Móricz művelődési házban.

2011. április 8.

Baba-mama

A Rózsavölgyi-házban működő baba-mama klub következő találkozóját április 15-én, pénteken 10–12 óráig tartják, ahol Csendes-Merza Ágnes bölcsődevezető a bölcsődéről, a közösségbe való beszoktatásról tájékoztatja a jelenlévőket.

2011. április 8.

Filmklub

A városi könyvtárban működő filmklubban április 12-én, kedden 18 órakor a K-PAX – A belső bolygó című színes, magyarul beszélő, amerikai-német filmet vetítik.

"Az univerzum tágul, aztán visszazuhan önmagába, aztán megint tágulni kezd, és ez a folyamat örökké tart. Amit nem tud, hogy amikor ismét tágulni fog, minden olyan lesz amilyen most…"

Rendező: Iain Softley.

Főszereplők: Kevin Spacey (Prot), Jeff Bridges (Dr. Mark Powell).

2011. április 8.

Családi események

Született: Hajdú Róbert és Páger Krisztinának Hunor Ádám, Sárréti Dániel és Konyári Hajnalkának Zsigmond János nevű gyermeke.

Elhunyt: Csatordai István, Serkédi Sándorné Nagy Mária, Varga Imréné Farkas Eszter, Nagy Antal Pál, Nagy János, Garay Józsefné Gólya Julianna, Szani Ferenc, Debreczeni Kiss Sándor, Nagy Imréné Bugyi Julianna.