XLIII. évfolyam 2. szám

2011. január 21.

Felbukkant a H1N1

Csongrádi betegnél már volt pozitív minta

A figyelőszolgálat legfrissebb adatai szerint Csongrád megyében, ha nem is nagymértékű, de biztos emelkedés tapasztalatható az influenzás betegek számát illetően. A növekedés Szentes környékén azt jelenti, hogy 28 olyan betegről szerzett az ÁNTSZ tudomást, akit a figyelőszolgálatba bevont háziorvosok influenzaszerű tünetekkel lejelentettek. Kedden egy csongrádi betegről beigazolódott a H1N1 fertőzöttség – tájékoztatta lapunkat dr. Tombácz Zsuzsanna.

2011. január 21.

Szakvizsgáztak, jubiláltak

Sikeres szakvizsgát tett orvosokat és jubileumi jutalmasokat köszöntöttek január 20-án a Dr. Bugyi István Kórházban. Tavaly novemberben szerzett szakpszichológus képesítést a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Klinikai és Mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági pszichológus szakképzésében dr. Héjja Annamária, aki 2005-ben szakvizsgázott pszichológusként. A kórházban 2005. szeptember 1-től dolgozik. Szintén november szakvizsgázott és lett anesz-teziológia-intenzív terápia szakorvos dr. Irsai Ákos, aki 2003 szeptemberében végzett az általános orvosi szakon. Tanulmányai idején az Országos Mentőszolgálatnál vállalt munkát. A szentesi kórházban 2006 szeptemberétől dolgozik. 40 éves jubileumi elismerésben részesült Kovács Józsefné, aki 1971-től dolgozik a kórházban, előbb segédápolóként, majd megszerezte a felnőtt szakápolói és a műtős szakasszisztensi képesítést. 25 éves jubileumi elismerésben részesült Túriné Tyukász Éva, aki 1991-ben szerzett általános ápoló, általános asszisztens szakképesítést. Később gyermekápoló, majd műtős szakasszisztens lett.

2011. január 21.

Ülésezik a testület

30 millió a 33-as medencére

Lapunk megjelenésének időpontjában tartja soros ülését a képviselő-testület. Hat pályázat benyújtása van a testület előtt, szerb–magyar és román–magyar együttműködés keretében. Ebben vannak informatikai, idegenforgalmi együttműködések és ebben van az úgynevezett START-program indítása, amelyet 5 testvérváros, Újszentes, Bácskatopolya Sankt Augustin, Skierniewice és Szentes indít a Tempus Alapítvány segítségével.

Az uszoda 33-as medencéjének az ügye foglalkoztatja az embereket. A képviselő-testület is tárgyalta. Most a testület elé kerül egy olyan megvalósítási lehetőség, amely a jelenlegi medencetér felhasználásával, illetve az azt biztosító keringető és fertőtlenítő rendszer korszerűsítésével és bővítésével a problémát meg tudja oldani. Több megoldás, amit két dolog behatárol: a közegészségügyi hatóság is elfogadja, a másik, hogy pénzügyileg vállalható legyen. A 33-as medence hosszanti két falánál a fenék szinten 40x40-es úgynevezett közműalagút kerül beépítésre, ebbe be-fúvók. Közel 30 millió forint a bekerülési költsége. A kivitelezési ideje hat hét.

Ami az üdülőt illeti szakvéleményt kérnek a működtetéséről, annak lezárása után kiírják az ügyvetői pályázatot. Addig Kocsis Lászlót javasolja a polgármester a Vízmű Kft. ügyvezetői teendőinek ellátása mellett, hogy felügyelje a strand tevékenységét.

2011. január 21.

Nagy projektek a vízműnél

Vízminőségjavító-program, új szennyvíztisztító- telep, vízelvezetés

A szennyvíztisztító-telep korszerűsítési pályázatát tavasszal adják beKocsis Lászlót 2010. december 1-jével nevezték ki a Szentes Víz és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének, határozatlan időre. Elmondhatjuk, számára nem volt nehéz a váltás, mivel korábban is helyettesként dolgozott a cég vezetésében. Olyannyira, hogy most is a régi munkaszobájából jövet ülünk le az ügyvezetői tárgyalóasztalhoz.

Elsőre a vízminőséget javító programról beszélgetünk. Azt mondja, izgalmas téma a város számára, mivel életszínvonal-változással, fejlődéssel jár. Másrészt jelentős anyagi terhet is ró ma még a településre, később a fogyasztókra is, hiszen azt a rendszert fenn kell tartani. Maga a konzorcium kétszázhuszon-egynéhány települést foglal magában. A pályázatíráshoz szükséges dokumentumok sínen vannak, március végére kerülnek olyan állapotba, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokkal a kistérség (amibe ennél most Derekegyház, Nagymágocs és Szentes tartozik bele) önállóan is lépni tud, ha megkapják a támogatást.

2011. január 21.

Hatósági félelmek és taktikák

110 éve: Munkáskörök alakulása a századfordulón

A Szentesi Általános Népkör zászlószentelő ünnepélyeSzáztíz évvel ezelőtt egy rövidhír jelent meg a helyi sajtóban, amely tudatta, hogy 1901. január 13-án a szentesi polgárok és munkások népgyűlést tartottak a Tabák-féle vendéglőben. Napirend: 1. Miért pusztul a kisbirtokos Magyarországon? 2. A szervezkedés és a sajtó. Szónokok: Mezőfi Vilmos és Árvai Bálint. A délután folyamán megtartotta alakuló közgyűlését a Szentesi Általános Népkör a Kohn Gábor-féle házban. E két információ összekapcsolásából sejteni lehetett, hogy egy munkáskör létrejöttéről volt szó, amelynek belügyminiszteri engedélyeztetésére egy évig kellett várniuk az érintetteknek. Miért vett igénybe egy esztendőt az engedélyeztető hatósági záradék megszületése?

2011. január 21.

Később gyűjtik össze a karácsonyfákat

Egy város hangulatához szorosan kapcsolódik a hulladék biztonságos, korszerű elhelyezése. Nem mindegy, mennyire szemetesek az utcák, a házak környéke. Nem mindegy, hogy milyen gyorsan, esetleg zárt láncban szállítják-e azt el. Nem mondhatjuk azt, hogy Szentesen ezen a területen minden rendben van, de vannak világos és egyértelmű törekvések arra, hogy közös cselekvéssel emiatt ne kelljen folyamatosan zúgolódni.

Ebben az évben – képviselő-testületi döntés alapján – 3,4 százalékkal emelkedett a szolgáltatás díja. Ezt egyrészt az üzemanyagárak, másrészt a szemételhelyezés árának inflációt követő emelkedése indokolja. Továbbra is a hódmezővásárhelyi lerakó veszi át a város hulladékát. Így összességében nem annyira elviselhetetlen a tarifa.

2011. január 21.

Újszentesen jártunk

A határon átnyúló kapcsolatok ápolásának egy újabb állomása volt a múlt heti találkozó, melyre Szentes erdélyi testvértelepülésén, Újszentesen került sor. A találkozónak két fontos eseménye volt. Az egyiken a két önkormányzat együttműködésének további lehetőségeit bontották ki, illetve határozták meg a végrehajtandó feladatokat. Előzetes megállapodás történt arról is, hogy a jövőben tovább folytatják a közösen megírható pályázatok kidolgozását, melybe a kapcsolatok továbbszélesítésének a lehetőséget is szem előtt tartják.

A találkozó másik eseménye az évek óta hagyományként megtartandó megemlékezés az egyetemes kultúra klasszikusairól. Több neves egyetemi tanár mellett Antuza Valentina Darlea ny. tanárnő, és Márton Ferenc – aki Petőfi verseit fordítja román nyelvre – emlékezett Eminescuról és Petőfi Sándorról. Hitvallása: "Magyar embert Erdélyben nem lehet elképzelni Petőfi nélkül!" A hazafiság, a romantika, a szabadságszeretet, a sors, az intenzív életvitel, a színházi élet nagyon sok hasonlóságot mutat a két költő rövid élete során. Újszentes nagy odaadással ápolja a magyar nyelvet, a hagyományokat, sőt Petőfiről és Szentesről utcát is elneveztek. Amikor Petőfi 1849-ben Újszentesen járt, annak emlékére készítettek egy emlékművet a református templom parkjában. Majd 2009-ben a városháza előtt felavatták Eminescu és Petőfi mellszobrát, illetve létrehoztak egy kiadványt, mely a két költő örökségéről szól.

Garai Sz. Imre

2011. január 21.

A közművelődés

Az átszervezési hullám következő áldozata

A Szentesi Művelődési Központ esetében már tavaly szó volt egy, a közművelődési feladatellátás hatékonyabb, gazdaságosabb működéséhez igazodó szervezeti forma kidolgozásáról. A 2011-es esztendő azután meghozta a döntési lehetőséget is. A képviselő-testület január 21-i ülésére megszületett a javaslat az alapítása óta önálló költségvetési intézmény korszerűsítéséről. Ennek egyik módját gazdasági társasággá történő átalakításban látja az előterjesztő, mivel – mint írja – az ellátandó feladat így hatékonyabban teljesíthető.

2011. január 21.

Tereprendezés várható

Változások a szociális szférában

A szociális ellátásban január 1-től több változás is jogerőre emelkedett. A közcélú foglalkoztatás már nem az önkormányzathoz, hanem a munkaügyi központhoz tartozik, a szociálpolitikai osztály esetében módosuló szabályozás lép életbe a lakásfenntartási támogatás terén is. Az önkormányzat egyéb megoldásokkal is segíteni kívánja a bajba jutott családokat – tudtuk meg Lencséné Szalontai Máriától.

A szociálpolitikai osztály vezetője elmondta, hogy az elmúlt időszakban nagy szerepet kapott a bevezetett szociális kölcsön, az adósságkezelési szolgáltatás, növekedett a lakással kapcsolatos támogatási formákat igénybevevők száma.

2011. január 21.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából…

…vers-, próza és mesemondó fesztivált rendeznek óvodásoknak és általános iskolásoknak január 21-én, pénteken 14 órakor és 22-én, 9 órakor a Művelődési és Ifjúsági Házban.

…január 21-én, 16 órakor a Koszta József Múzeumban Mód László most megjelent könyvét mutatják be, mellyel a tavaly elhunyt Bese Lászlónak állít emléket. Ezt követően fél 5-kor a 3D-s rajzfilmkészítés atyja Tóth Pál avatja be a látogatókat a művészetébe.

…tanári hangverseny lesz január 22-én, 17 órakor a Lajtha László zeneiskolában.

2011. január 21.

Az életmentés nem kiváltság

Nagy Béla, a szentesi Mentőállomás vezetője a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban nagy érdeklődés mellett, demonstrációs eszközök segítségével tájékoztatta az érdeklődőket, az emberi élet megmentésének módszereiről, illetve gyakorlatban is bemutatta a teendőket.

Sajnos az emberek döntő többsége egyáltalán nem ismeri, vagy ha ismeri is, de nem meri alkalmazni azokat a fogásokat, amelyek egy-egy rendkívüli esetben akár egy gyermek, vagy egy felnőtt életét is megmenthetik. Pedig több alkalom is adódik arra, hogy a kezdeti lépéseket elsajátítsák, hiszen iskolákban, vagy éppen a jogosítvány megszerzésénél kitérnek ezekre a lehetőségekre.

2011. január 21.

Újraindult a közfoglalkoztatás

Szentesen és térségében is

A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltségének vezetőjével, Tonnes Zsolttal beszélgettünk, pontosabban volt szíves válaszolni a közérdekű kérdéseinkre.

– Szentesen és térségében növekedett a munkanélküliség az elmúlt hetekben?

– Igen. Ez a dolog összefügg a mezőgazdaság és az építőipar szezonális jellegével, valamint az "Út a munkához" program befejeződésével. Soraikból 500–600 fő regisztráltatta magát 2011. január elején. Viszont a munkanélküliség csökkentése szempontjából jó hír, hogy most január elsejével elindult a közfoglalkoztatási program.

2011. január 21.

A Fabula Rasa és a Falusi-Kovács

Szirtes Edina – "Mókus"Ez az év is jól kezdődik – a Zene-Világ-Zene koncertsorozat kedvelő számára kétségkívül! Január 28-án, pénteken 19 órakor – mondhatni, hagyományosan – a részben szentesi gyökerű Fabula Rasa lép színre a Lajtha László AMI hangversenytermében. Az addig sem csekély figyelemhez képest további vetült a csapatra az óévben, hiszen a Tesséklássék című Sony-lemezük lett "Az Év Világzenei Albuma". Ez számos klubkoncert- és fesztiválmeghívást eredményezett. Éltek is a lehetőséggel Mókusék: bebizonyították, hogy nem érdemtelenül kapták meg a kitüntető címet!

2011. január 21.

A könyvtárban…

…január 25-én, kedden 18 órakor a Gondolkodók Klubja Iszlám és kereszténység címmel tart összejövetelt. A klubot vezeti: dr. Papp Erzsébet ny. gimn. tanárnő.

…január 26-án, szerdán 18 órakor Az öreg halász és az irodalom. Hemingway élete című előadás lesz. Előadó: Poszler György.

…január 27-én, csütörtökön 18 órakor Merre halad a történelem címmel előadássorozat indul. 1. rész. Öt példázat az emberi természet hanyatlásáról Ámós könyve alapján. Előadó: Cserbik Attila bibliaoktató.

2011. január 21.

Mit jelent…

…a művészeti nevelés napjainkban? címmel tartanak előadást a Petőfi Sándor iskola pedagógusai január 27-én, csütörtökön 17 órakor.

2011. január 21.

Gyermekklub

A gyermekklub szervezői kézműves foglal-kozásra várják a gyerekeket január 25-én, kedden 17 órakor. A Művelődési és Ifjúsági Házban üvegfestékkel téli tájképeket készíthetnek az apróságok. A foglalkozáshoz szükséges eszközöket biztosítják. A belépés ingyenes. A délutáni matiné időpontja: február 1. és 15., kedd 17 óra.

2011. január 21.

Táncházzal nyitottak

Az újonnan nyílt Közösségi tér elsőként tartott rendezvénye beváltotta a hozzá fűzött reményeket, vagyis valóban teret nyújtott a fiatalok értelmes hétvégi időtöltéséhez. Azonban a teltházas táncház emellett több korosztályt is meg tudott mozgatni.

A Dózsa-házban kialakított helyiségekből 15-én, szombaton kora estétől áradt a zene. A Kurca vize előbb Balla Tibor tekerős előadásában a helyi népdalkör muzsikájának hangját vitte tova, majd különböző tájegységek dalaival a Rozsdamaró Zenekar kísérte a táncolni vágyókat. A környékünkön hiánypótló táncházban, talán épp azért, mert már igény volt rá, nagyon sok érdeklődő fordult meg, legalább százan táncoltak, a 2 és fél évestől a 62 évesig a családok apraja-nagyja is ott sürgött-forgott az ingyenes rendezvényen.

2011. január 21.

Több mint óvoda

Barátságos gyerekszobákat alakítottak ki a leendő csemetéknekÓvónő, tanárnő, gyógypedagógus, pszichológus, gyógytornász, nyelvtanár édesanyák találtak egymásra egyáltalán nem a véletlenek folytán. Személyiségfejlesztő, önsegélyező céllal indultak az első találkozók Ötvös Éva vezetésével, melyek hamar túlnőtték magukat olyannyira, hogy ezek a hölgyek a múlt ősszel megszervezték első táborukat. A cél csupán annyi volt, hogy távol a város zajától pár napra elvonulva a természetbe végezzék az itthon már megismert módszereket, fűszerezve egy kis mozgással, közös főzéssel, ásványgyűjtéssel, könyvek felolvasásával. Ebben a hangulatban született meg az ötlet: tenni valamit, amire már mindannyian gondoltak külön-külön anélkül, hogy tudták volna.

2011. január 21.

Továbbjutás a cél a LEN-kupában

A brit válogatott elleni kettős győzelemmel hangolt a LEN-kupa pénteken kezdődő, Hódmezővásárhelyen megrendezésre kerülő csoportmérkőzéseire a Hun-gerit-MetalCom Szentesi VK női vízilabda csapata. A mieink az elmúlt pénteken 8–5-re, egy nappal később 8–3-ra múlták felül a British Water Polo csapatát, amely gyakorlatilag azonos a brit válogatottal. Összességében a papírformának megfelelő eredmény született, az igazán nagy kérdés az volt, hogy hosszú szünet után milyen teljesítményre lesz képes Zantleitner Krisztina együttese.

2011. január 21.

Vízre szállnának

Feléledhetne az iskolai kajak-kenu sport

Szirbik Imre polgármester a képviselő-testület decemberi ülésén beszámolt arról, hogy a kajak-kenu szövetség két vezető tisztségviselője látogatást tett Szentesen. Az önkormányzattal tárgyaltak arról, hogy a városban a sportágat újraélesszék és a fiatalok ezt a fajta mozgásformáját elősegítsék.

Mint azt Valkai Zsolttól lapunk megtudta, a szövetség tagjai a St. Jupát Sportegyesülettel megtekintették az egykori tiszai vízitelepet, melynek felújítási munkálatai tavaly már elkezdődtek, azonban megakadtak a tavaszi hosszan tartó magas vízállás miatt. A rekonstrukció várhatóan idén folytatódik.

– Az egyesület látna lehetőséget arra, hogy hosszú évek, évtizedek után a kajak-kenu sport bekerüljön az iskolai testnevelés oktatásba. A szövetség támogatásával a tanév első és utolsó 4-6 hetében az általános- és középiskolások megismerkedhetnének a sportág alapjaival. A sportpálya elhelyezkedése miatt arra is lenne lehetőség, hogy az osztályok kisebb csoportokra bontva sajátítsák el az ismereteket – mondta el Valkai Zsolt, a St. Jupát SE. vezetője, aki szerint elsősorban eszközhiány az akadálya az oktatásnak, azonban a szövetség és az önkormányzat támogatásával, beszerzéssel ez megoldható lenne. A beszerzett kajakok és kenuk jól hasznosíthatók lennének a nyári szünetben és a délutáni órákban is egyéb sporttevékenységekre azok számára, akik szeretnének a sportágban jobban elmélyülni.

2011. január 21.

Szerb-magyar kosáriskola

A kétnapos képzésen remekül helyt álltak a fiatalokA Szentesi Kosárlabda Klub vezetője, Aleksandar Preskar (Sale) nagy örömmel számolt be arról, hogy a bánáti-zrenjanini (Szerbia) kosárlabda szövetséggel közös, nyertes EU-s pályázat következő állomása – a játékvezetők képzése – a karácsony és újév közötti időszakban volt, amit a Klauzál Gábor iskolában rendeztek meg.

A kosárlabda klub olyan program szerint működik – melynek anyagi fedezetére nyertek az Európai Uniótól támogatást –, ahol az első 6 évben a klub felépítése a cél, és ez több stratégiai szakaszra bontható. Első lépcső, az alapbázis, a gyerekek bevonása a sportágba. Meg kell ismertetni őket a játék szépségeivel, Csongrád megye több településén is.

2011. január 21.

Öreg pólós nem vén pólós

Amatőr szinten szerveződnek, de profi lendülettel játszanakAz elmúlt héten szombaton az OB II-es Szentesi Öregfiúk Vízilabda SE fogadta a hasonló erőkből álló Szolnok csapatát bajnoki mérkőzésen. A mérkőzésen a vendégek megérdemelten győztek, hiszen – bár kevesebben ültek a cserepadon – láthatóan mozgékonyabbak, és egyénileg talán "karcsúbbak" is voltak. Tisztelet a kivételeknek!

Csendes Tamás, a csapat elnöke elmondta, hogy csapatuk jobbára egy baráti társaság, akik korábban magasabb szinten is pólóztak, és mintegy levezetésként hétvégeken összejönnek játszani, majd az "ötödik" negyedben kiértékelni a mérkőzésen történteket. Edzési lehetőségeik nemigen vannak, hiszen az ismert vízfelülethiány őket is érint. Hetente átjárnak Szarvasra edzőmérkőzéseket játszani, már aki Szentesen tartózkodik, hiszen jórészt vidéken dolgoznak, tanulnak. Teljesen amatőr alapon szerveződnek, ők adják össze zsebből a versenyzési díjakat. A mérkőzések végeredményei már nem annyira érdekesek, mint korábban, de bizony most is kemény csata dúl a vízben. Úszni már nem úsznak anynyit, viszont a statikus helyzetekben nem hagyják magukat egyszerűen leszerelni. A régi presztízs harc még ma is előjön, de a meccs után már mindenki barát, és jókat derülnek egy-két huncutságon, amit egymás ellen elkövettek, és a játékvezetők nem vettek észre. Hét mérkőzésből eddig 3 győzelmük és 4 vereségük van, így a táblázat alsóházában helyezkednek el.

Garai Sz. Imre

2011. január 21.

Éles volt a vezér

Az esztendő első bajnoki mérkőzésén nagyszerű hangulatú összecsapáson gyűjtött be újabb három bajnoki pontot a Bodrogi Bau Szentesi VK férfi vízilabda csapata. A mieink a BVSC ellen Éles Vilmos vezérletével az utolsó pillanatig kiélezett mérkőzésen nyertek 9–8-ra. Két, gyakorlatilag teljesen egyforma játékerőt képviselő csapat hajtott, küzdött a pontokért, így nem volt meglepő, hogy a találkozó folyamán egyik csapat sem tudott két, vagy annál nagyobb gólos előnyre szert tenni. Az első két negyedben végig a Szentes vezetett, ám a fővárosiak mindig egyenlíteni tudtak, sőt, a harmadik nyolc perc elején a vezetést is átvették Györkéék, amit nem is engedtek ki a kezükből a játékrész végéig. A záró negyedben az addig pontatlanul célzó Németh Dániel egyenlített, majd Balog Zoltán góljával fordított a Szentes. Egy perccel a találkozó lefújását megelőzően ikszre hozta a derbit a BVSC, de néhány másodperccel a vége előtt jött a hangrobbanás a sátortető alatt: a nagyszerű napot kifogó Éles belőtte önmaga negyedik, a csapat kilencedik gólját megszerezve ezzel mindhárom pontot a Bodrogi Bau-nak. Tóth László vezetőedző örömmel nyilatkozta, hogy azt, amit a találkozó előtt megbeszéltek, gyakorlatilag teljes egészében meg tudták valósítani. Örömteli volt, hogy nem csak egy vagy két játékosa, hanem valamennyi vízilabdázója maximálisan pörgött ezen a kora estén, és többen is átlagon felüli teljesítményt nyújtottak. Az utolsó, kulcsfontosságú emberelőnyt megelőzően időt kért Tóth László, ekkor azt kérte játékosaitól, hogy türelmesen játsszák végig a támadást, és ha lehetőség adódik, akkor éljenek vele. Ezt tették…

A 12 ponttal a nyolcadik helyen álló Szentes legközelebb szombaton, 18 órakor száll medencébe Szolnokon, ahol jelenleg a hatodik hazaiak ellen veszik fel a küzdelmet Horváth Tamásék.

H. V.

2011. január 21.

Palánkos labdarúgótorna a sportcsarnokban

Az elmúlt év utolsó nagyobb sporteseménye a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban lebonyolított Palánkos labdarúgótorna volt. Rakk László, a rendezvény főszervezője elmondta, hogy ez a teremfoci sorozat a csarnok fennállása óta folyik. A cél: kicsiknek és nagyoknak, amatőröknek és profiknak karácsony környékén aktív sportolási lehetőséget biztosítsanak.

Elsőként a gyermekeknek adtak játéklehetőséget, majd hét csapattal a nők, zárásként a férfiak játszottak. Húsz csapat nevezését fogadták el, amelyek 3-4 mérkőzésen küzdöttek egymással.

A palánkos tornának az egyik vonzereje; a kézilabdapálya méretű játéktér, ami palánkkal van körülvéve. A kapu mérete is nagyobb, mint a megszokott kispályás játéknál használt. Látványos, szórakoztató a játék, hiszen sok a gól. Érkeztek csapatok Budapesttől Kiskunhalasig. A torna egyik meglepetése volt a rendkívül sportszerű légkör. Alig volt kiállítás, a játékvezetők jól megfogták az éles mérkőzéseket. Ilyenkor ketten vezették a játékot. Sérülés vagy palánktörés sem volt.

A nyílt tornát a Jóbarátok csapata nyerte a Földieper, a Batyu Bt. és a Holdfény Panzió előtt.

G. Sz. I.

2011. január 21.

Pótfűtés

– Megmondom a feleségednek, hogy csalod őt a titkárnőddel!
– Nem várhatnál vele hónap utolsó napjáig?
– Miért pont addig?
– Akkor van a születésnapja és nincs neki semmi meglepetésem.

2011. január 21.

Kis kukta

  • Lecsós malac tarhonyával
  • Tejfölös zöldbabsaláta
  • Töltött sült alma
2011. január 21.

Jégre hívta az utánpótlást

Taktikai megbeszélést tartottak az ifjú korongosokMég a legöregebb sportszeretők sem emlékeznek arra, hogy Szentesen hivatalos, több csapatot is felvonultató jégkorongtornát rendeztek volna. Az elmúlt hétvégén Tonomár Zoltánnak köszönhetően, a Frigó jégpályán nemzetközi utánpótlástornát szerveztek a 10 év körüli jégkorongozóknak.

A főszervező elmondta, hogy a megyében a szegedi Volán foglalkozik egyedül a jégkoronggal. Aki a gyerekének ezt a sportágat szeretné biztosítani, oda kell vinnie hetenként két alkalommal edzésre, hétvégén az ország más városaiba, ahol mérkőzéseket tudnak játszani.

A Ferencváros és a Tisza Volán mellett a szabadkai hokisokat is meghívták. A jégpályára kilátogatók bizony nagyon sok ügyes gyereket láthattak, amint, akárcsak a felnőttek, űzték hajtották, a korongot, nagyokat ütköztek, de felpattantak, és mentek tovább.

Látszólag nagyon kemény ez a sport, és sokan veszélyesnek is gondolják. Azonban már ebben a korban is gondoskodnak a játékosok testi épségéről, hiszen a testet minden elképzelhető védőeszközzel ellátják. Sajnos ez egy kicsit be is határolja a sportág elterjedését, hiszen a felszerelések beszerzését nem mindenkinek engedi meg az anyagi helyzete.

Kép és szöveg:
Garai Sz. Imre

2011. január 21.

Károsultakat keresnek

A szokásos trükköt alkalmazva, az áramszolgáltató munkatársának adta ki magát egy csaló a Mikecz utcában, és az idős házigazda figyelmét elterelve 70 ezer forintot lopott el a lakásból.

Rövid időn belül másodjára törtek be egy tanyába Szentes külterületén. Legutóbb 600 ezer forintot vittek el az asztalról (!), most valamivel keményebben meg kellett dolgozniuk a tolvajoknak a 153 ezer forintért, ezúttal ugyanis a terítő alá volt elrejtve a pénz.

Segítőkésznek mutatkozott, aztán elvette egy idős hölgy pénztárcáját, benne ötezer forinttal egy fiatalember Szentesen. A férfi segített tolni a zsákkal megrakott biciklit, ám később leemelte a kormányra akasztott táskát, és kivette a tárcát. A tettest elfogták a rendőrök.

2011. január 21.

Kihelyezett ügyfélfogadás

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság képviselője dr. Kiss Éva ügyvéd a TÁMOP 5.5.5. program keretében kihelyezett kistérségi ügyfélfogadást tart a Gondozási Központban (Horváth M. u. 10.) január 27-én, 12-16 óra között.

A helyi, illetve a kistérség településein élők ingyenes jogi segítségre számíthatnak, ha valószínűsítik, hogy valamely védett tulajdonságuk (pl. életkoruk, egészségi állapotuk, anyaságuk, bőrszínük, fogyatékosságuk, stb.) miatt hátrányos megkülönböztetést kellett elszenvedniük.

A panaszosok az ügyfélfogadáson való részvételhez előzetes időpont egyeztetést is kérhetnek a 06-30/275-2520-as telefonon.

Az ingyenes jogi szolgáltatást nem csak a Gondozási Központ gondozottjai, hanem mindazok igénybe vehetik, akiket valamilyen hátrányos megkülönböztetés ért.

2011. január 21.

Nem indul busz

Nem indít szurkolói buszt a hódmezővásárhelyi női LEN-kupa mérkőzéseire a Szentesi Vízilabda Klub, tudtuk meg Beleon Zsolt klubigazgatótól. Ilyen kérés nem érkezett a szurkolóktól a vezetőség felé, a drukkerek maguk szervezik meg az utazást a pénteki, szombati és a vasárnapi mérkőzésekre. Az orosz csapat az Ugra, szerdán éjszaka 18 fővel, orvossal, gyúróval együtt már megérkezett a mérkőzések helyszínére. Az oroszok jelenleg vezetik hazájuk bajnokságát, a holland Leiden pedig – egy vereséggel – a második helyen áll az ottani pontvadászatban. Az angol West London Pinguin együttese igazi nemzetközi alakulat, hiszen dél-afrikai, olasz, magyar és holland játékos is szerepel a keretben, sőt az edzőjük is magyar, a szentesi Kiss Balázs.

hv

2011. január 21.

Családi események

Született: Besztercei Imre Márk és dr. Gál Editnek Zalán, Vidovics Ferenc és Molnár Zsuzsannának Bence nevű gyermeke.

Elhunyt: dr. Szucsán Sándor, id. Szabó Antal és fia Szabó Antal, Szabó Miklós, Józsa Lajos, Bali Endréné Tóth Ilona, László Etelka, Kiss Sándor, Turcsik Valéria.