XLII. évfolyam 40. szám

2010. október 8.

Fogadónap

Október 14-én, csütörtökön 9–11 óra között Szirbik Imre polgármester, 14–16 óra között Szűcs Lajos alpolgármester tart fogadónapot. A város vezetői hivatali helyiségükben fogadják az ügyeiket intéző lakosságot.

2010. október 8.

K.O.-s meccsek estéje

Aki a látványos kiütéses győzelmekért rajong, igazán jól szórakozhatott a 10. nemzetközi küzdősport fesztiválon, hiszen a profi bokszmeccseken csak a főmérkőzés ment végig. A Bertók Róbert által a városunkban életre hívott gálák sora tavaly megszakadt, a mostani viszont azért is "A visszatérés" elnevezést kapta, mert a legsikeresebb hazai profi boksz menedzser, Rácz Félix a golf területén tett kitérő után most ismét az ökölvívásban próbálkozik.

2010. október 8.

A 13 aradi vértanú

A Damjanich általános iskolában idén is megtartották a hagyományos október 6-i megemlékezést. Kárpáti Lajos, az intézmény igazgatója ünnepi beszédében kiemelte, a diákok legyenek büszkék arra, hogy az egyik aradi vértanú nevét viselő iskolába járnak. A 8. C osztály műsorral készült a megemlékezésre, a magyar történelemnek ezt a gyászos napját korabeli visszaemlékezésekkel, versekkel idézték fel az iskolatársaknak. Az ünnepség végén a szokásoknak megfelelően az alsó tagozatosok helyezték el az iskola kertjében, a Damjanich emlékoszlopnál virágaikat, majd Szirbik Imre polgármester, Varga Sándorné, a Deák Ferenc iskola igazgatója és Dömsödi Eszter, a közalkalmazotti tanács vezetője is megkoszorúzta az emlékművet. A megemlékezést megtisztelte jelenlétével Antal Balázs Tibor és Sipos Antal önkormányzati képviselők.

2010. október 8.

Egészségügyi fejlesztés Fábiánsebestyénen

Szeptember közepén meg-kezdődtek Fábiánsebestyénen a háziorvosi és a fogorvosi ellátásnak, valamint a védőnői szolgálatnak helyt adó Egészségház épületének felújítási, átalakításai munkálatai. Szeptember 24-én dr. Deutsch Tamás Európai Parlamenti képviselő és Farkas Sándor országgyűlési képviselő részvételével az épület előtt emléktáblát helyeztek el.

A projektben 3 rendelő és a kapcsolódó szociális helyiségek (várótermek, öltözők, vizesblokkok) felújítása történik meg, 334 négyzetméteren. Mindhárom ellátás eszközháttere, bútorzata és informatikai infrastruktúrája is korszerűbb lesz.

2010. október 8.

Kétéltű a múzeumi webkamerában

Újszerű évnyitó a korszerű tanteremben

A 21. század elvárásainak megfelelően felszerelt, városunkban egyedülálló, újonnan átadott oktatóteremben tartották a 2010/11-es tanév múzeumpedagógiai évnyitóját. A tájékoztató újszerű formában, bemutató órákkal zajlott, egyúttal felavatták a ligeti Csallány Gábor Kiállítóhely kutatóeszközeit is.

Oroszné Rónyai Éva a múzeumpedagógia eddigi eredményeit, és az intézményben a TÁMOP-program keretében zajló kínálatukat ismertette a megjelent tanároknak. A múzeumpedagógus kiemelte, hogy az új tanévben berendeznek egy jurtát, mellyel a honfoglalás korát mutatják be, valamint szólt arról, hogy a következő esztendő a múzeumban Koszta-év lesz, a névadó születésének 150. évfordulójához kapcsolódó foglalkozásokkal, sőt Ellésmonostorra is tesznek kerékpáros családi túrát. A kínálatot életkorok, történelmi korok, jeles események szerint bontották fel, a népszerűnek bizonyult kézműves foglalkozásokkal, s a pedagógusok ötleteitől sem zárkóznak el.

2010. október 8.

Megújult a fábiánsebestyéni központ

Szeptember 24-én ünnepélyes keretek között adták át a Fábiánsebestyéni Gondozási Központ átalakított és kibővített épületrészét. A beruházást 50 millió forintos uniós támogatásból valósította meg az önkormányzat, melyet 2,4 millió forinttal egészített ki. A Gondozási Központ új épületrészének átadó ünnepségen dr. Kós György, polgármester és Dancs Ferencné, intézményvezető mutatta be a megújult intézményt.

Dr. Deutsch Tamás Európai Parlamenti képviselő kiemelte, hogy Fábiánse-bestyén tudatos fejlődése példaértékű. Farkas Sándor országgyűlési képviselő szerint Fábiánsebestyén az itt élők összefogása és az ebből eredő fejlesztési sikerek mintaként szolgálnak a kistérségben is. Az épületet Horváth Imre gyülekezeti diakónus áldotta meg, Zsa-dányi József plébános pedig megszentelte.

A projekt keretében a Gondozási Központ korábban kihasználatlan tetőtéri részének beépítése, napkollektoros rendszer kialakítása, illetve az épületrész valamennyi fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesítése valósult meg. A tetőtér megközelítésére lift és lépcsőház készült. Ezen kívül bútorokat, irodai és informatikai berendezéseket, gyógytorna és foglalkoztató eszközöket is vásároltak.

2010. október 8.

Biológiai szennyvíz-kezelés Derekegyházon

A korszerű és természet-barát szennyvíztisztítással csökkenthető élővizeink terhelése, és fokozott védelmet nyújthatunk ivóvízbázisainknak. Ehhez elengedhetetlen, hogy a településen keletkező összes kommunális szennyvizet összegyűjtsük és eljuttassuk a természetbarát technológiával működő tisztítóműbe.

A házi szikkasztók nem rendelkeznek megfelelő vízzáró tulajdonsággal, ezért a szennyvíz jelentős része elszivárog a talajba. A kezeletlen szennyvíz számos baktérium és vírus (pl.: Hepatitis-B) melegágya lehet, ezért közegészségügyi szempontból is kockázatot jelent. A program célja az, hogy egy olyan, az Európai Unió előírásainak megfelelő rendszer működjön a településen, amely megbízhatóan, biztonságosan és a lakosság számára kényelmesen üzemel.

Ezt októbertől egy újonnan kiépített gyűjtőrendszer és egy vegyszermentes, PMT-Biokorong technológiájú szennyvízkezelő-mű teljesíti.

A szennyvíz összegyűjtése gravitációs rendszerű csatornahálózattal történik majd, és vezeték továbbítja a tisztító műig. Nincs szükség magas karbantartási igényű gépészeti és elektromos vezetékekre, így alacsony működési költségű, valamint környezetkímélő lesz a rendszer üzemeltetése. Az összegyűjtött szennyvíz megtisztítására Derekegyház a német PMT-Biokorong technológiát választotta. Előnyei a könnyű telepíthetőség, olcsó beruházási költség, a kisebb üzemeltetési és karbantartási költségek. A kezelés eredményeként kapott tisztított víz elszikkasztása egy erre a célra telepített nyárfás telepen történik majd. A szennyvíziszapból képződött komposztot a mezőgazdaság használhatja fel talajjavításra.

Mivel természetes eljárás, ezért nem jelent többletterhelést a környezet számára. További előnye, hogy a település növekedésével a technológia igény szerint további modulokkal bővíthető, kapacitása növelhető.

A hamarosan munkába álló rendszerrel a kisebb működési díjak következtében alacsonyabb lesz a lakosság anyagi terhe.

2010. október 8.

Macskazene az alispánnak

Évfordulónaptár – 2010.

135 éve, 1875. október 1-jén a szentesi születésű Kulinyi Zsigmond, a Szegedi Híradó munkatársa vette át a Szentesi Lap szerkesztését. (Egy évvel később leköszönt állásáról. 1878-ban a Szegedi Napló főmunkatársa, majd 1884-től felelős szerkesztője lett.)

90 éve, 1920. október 1-jén Szentesre látogatott dr. Vass József közélelmezési miniszter.

2010. október 8.

A Fidesz jobb eredményre számított

Az önkormányzati választás estéjén kiderült, hogy 5 egyéni önkormányzati képviselő és egy kompenzációs listán bekerült önkormányzati képviselő foglal helyet a következő négy évben a képviselő-testületben a Fidesz részéről.

Az eredményeket értékelve vasárnap este Farkas Sándor a párt helyi elnöke lapunk kérdésére elmondta: ennél jobb eredményre számítottak, hét egyéni mandátumot szerettek volna elérni. Minden rájuk szavazónak köszönik a bizalmat!

2010. október 8.

Ötödik ciklusát kezdi Szirbik

A választás estéjén az MSZP székházábanSzirbik Imre köszöni a város lakóinak kitüntető bizalmát. Ez a nagyarányú bizalom, mint mondja, több dolgot is jelent. Például azt, hogy a város lakói a higgadt városfejlesztő politikát szeretnék folytatni, azt az emberközpontú gondolkodást, ami eddig is jellemezte a települést. A polgármester szerint elutasították azokat az eszközöket, amit az utóbbi időszakban egy párt igénybe vett. Úgy gondolja, ez mindenki számára tanulság, amely azt mutatja, hogy Szentes továbbra is a higgadt bölcsesség útján, szélsőségektől mentes módon kíván építkezni.

2010. október 8.

A pálmások nem szomorkodnak

A Pálmások Szövetségének jelöltjei a helyhatósági választás estéjén az urnazárás után egy órával kezdtek gyülekezni a Nádas Csárdában. Jó hangulatban érkeztek, mely az idő előre haladtával sem lankadt, bár a részeredmények alapján általában a harmadik helyen szerepeltek. Minthogy az látszott, a városvezetői székért való versengésbe nem tudnak beleszólni, egyre inkább a testület összetétele vált beszédtémává a pálmások körében. A végeredmény birtokában, miszerint egyikük sem tudott nyerni a körzetében, általánosságban megfogalmazták, az emberek pártokra szavaztak. A függetlenek elnöke, Horváth István úgy értékelte a választáson elért eredményüket, hogy közel olyan lett, mint négy éve, bár szerették volna az akkori 12 százalékot 20-ra felvinni, ez két helyet jelentett volna a testületben. Mégsem csalódottak, hiszen kiszámíthatatlan volt az eredmény.

Az azért örömre adott okot, hogy a Pálmások Szövetsége is ad egy főt a képviselő-testületbe, aki, mint elhangzott, a mérleg nyelvét töltheti be.

A szövetség polgármesterjelöltje, Karikó-Tóth Tibor 4,4 százalékot ért el a választáson. Mint mondta, szebb eredményben bíztak, ám reálisan gondolkozva, ismerve a jelenleg eléggé átpolitizált társadalmat, nem is lehetett ennél sokkal több reményük. Abban azért bízott, hogy a Jobbik jelöltjét sikerül megelőznie. Nem így történt, de a szentesi választópolgárok döntését tiszteletben tartja, a megválasztott polgármesternek ezúton is gratulál, és sok sikert kíván a munkájához. Hogy prognosztizálható volt-e Szirbik Imre győzelme, a pálmások jelöltje a kérdésnek egy másik oldalára hívta fel a figyelmet: a Fidesz elhibázott kampánystratégiájára. Szerinte Farkas Sándor és csapata elindított egy olyasfajta negatív lépéssorozatot, ami Szentesen soha nem volt jellemző, s ez a megbélyegző kampány most sem aratott sikert.

A képviselő-testületbe a pálmásoktól eredetileg Karikó-Tóth jutott be, ám ő elmondta, már korábban eldöntötték, ha egy helyet érnek el, azt az elnökük, Horváth István fogja betölteni.

2010. október 8.

A Jobbik Szentesért dolgozik

A választás estéjén a Jobbik helyi szervezetének a tagjai a Horváth Mihály utcai találkozóhelyükön várták a fejleményeket. A társaság jó hangulatban múlatta az időt. A párt polgármesterjelöltje a kialakult végeredmény ismeretében azt mondta, a kitűzött célt elérték, elégedettek azzal, hogy a szentesi szavazóknak majdnem 6 százaléka rá adta a voksát. Molnár Attila a továbbiakban is folytatni kívánja a politizálást, azonban azt a kérdést, hogy elindul-e négy év múlva ismét a megmérettetésen, még korainak találta. Most, a kampányidőszak elmúltával új munka kezdődik a számukra, a figyelmüket és az erőiket a város ügyeire kell összpontosítani. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az 5. választókerületben induló Szabó Zoltán Ferenc személyében jobbikos képviselő is ül majd a testületben. Tőle az eddig is végzett munkája folytatását várják el és azt, hogy a párt programjához híven, Szentes érdekeit szem előtt tartva dolgozzon.

2010. október 8.

Hol tart a Dél-alföldi Kertészek Szövetkezete?

Már hamisítják a szentesi "márkajelzést"

Ledó FerencMegyei, országos és nemzetközi tekintetben is figyelmet keltő teljesítmények sorában Szentes például kitűnik zöldségtermesztési eredményeivel. Minőségi és mennyiségi szempontból ennek egyik helyi termelői és értékesítési centruma a Dél-alföldi Kertészek Szövetkezete, amelyik az idén várható, közel hat milliárdos forgalmával a legnagyobb az országban más hasonló szervezetekkel összevetve.

A közeli térségekkel és termelői társulásokkal is együttműködő szövetkezet központjában az elnök-ügyvezető, Ledó Ferenc így folytatja:

– Saját körzetünkben csaknem 500 termelőt integrálunk, együttesen törődünk azzal, hogy lépést tartsunk korunk változó követelményeivel és főleg a hazai és külföldi piacok kívánalmaival. Az utóbbi időszakban erőteljes lendületet vett – higiéniai okok miatt is – a csomagolt termékek iránti kereslet. Nem kis beruházással megteremtettük ennek technikai feltételeit. Igény szerint, két műszakban napi ötven-hatvan tonna árut is elő tudunk készíteni zömmel a nagykereskedelmi megrendelőink számára. Megemlítem, hogy tekintélyes arányban exportálunk is. A csomagolóban kézi erőre is szükség van, jóval több, mint száz főt foglalkoztatunk, ami szociálisan is érdemleges dolog.

– A szentesi paprika és a hajtatott káposztafélék minőségi tulajdonságainak és hírnevének megóvásán is munkálkodunk. Megpályáztuk a hagyományon, modern technológián és egyéb termesztési sajátosságon – fajtaválaszték üvegház, termálvíz – alapuló, úgynevezett oltalom alatti eredetvédelmi kategóriát. Sajnos már hamisítják a szentesi paprika "márkajelzését" és ezzel a módszerrel olyan árukat akarnak eladni, amelyek minősége elmarad a kellő színvonaltól és rontják a mi esélyeinket. Élelmiszerbiztonsági és értékesítési érdekek miatt is bevezettük a "termőhelytől az asztalig" elnevezésű nyomkövető és megfigyelési rendszert. Ennél is fontosabb, hogy nem használunk vegyszert, vagy csak nagyon keveset: az állati kártevők ellen hasznos rovarokkal védekezünk. Magyarországon az így kezelt terület negyven százaléka a mi tagjaink tulajdonában van. A szóban forgó eredetvédelem természetesen a termékeink árképzésre is kedvező hatással lesz.

- bert

2010. október 8.

Együtt a szentesiek és az újszentesiek

A Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázata újabb szakaszához érkezett. Az eltelt hónapok alatt sok-sok programban vehettek részt a szentesi Deák Ferenc és Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói újszentesi társaikkal együtt. Az elsődleges cél az volt, hogy a két település ifjúsága minél jobban megismerje egymást. Ehhez eredményesen hozzájárult, hogy mindkét településen megkezdte működését az Euroregionális Ifjúsági Központ. Euroregionális Karavánt szerveztek közösen, ahol lehetőség van ismeretek átadására, kirándulásokra, beszélgetésekre, sportolásra stb.

Az újszentesi fiatalok a St. Jupát SE segítségével kipróbálhatták a mászófalazást, kenuzást a Kurcán. A Hunyadiak Örökében Hagyományőrzők Egyesülete korhű öltözékben és fegyverzettel bemutatót tartott számukra. A Koszta József Múzeumban és Ópusztaszeren színvonalas honismereti témájú foglalkozásokon vehettek részt. Később a Karaván Romániába indult, ahol útbaejtették a magyar történelem, irodalom és zene számos híres emlékhelyét: Nagyszalontától Világoson át Nagyszentmiklósig.

A projekt ezzel az utazással zárult, de ez nem jelenti a végét az egyre szorosabbá váló együttműködésnek. Folyamatosan keresik és szervezik a találkozás és az együttes tevékenység lehetőségeit, amelyben ezután már a fiatalok is aktívan részt vállalnak majd – mondta el Szirbik Imre és Szilágyi Géza polgármester közös szentesi sajtótájékoztatóján.

2010. október 8.

Programok a könyvtárban

Olvasni érdemes – könyvtárak az olvasásért országos rendezvénysorozathoz csatlakozott a városi könyvtár is. Október 10-én, vasárnap 9–17 óra között lesz a Próbálja ki! rendezvény ujjszövés, papírmárványozás és népi játékok a díszítőszakkör tagjaival, íráselemzés K. Horváthné Szabó Edit grafológussal. Dísztárgyak készítése a Kurca-parti Foltvarró Kör tagjaival, Nagyszüleink mesekönyvei kiállítást megnyitja Burai Lászlóné tanító. Régi idők játékai: az ördöglakat (Földi András), kézműves-foglalkozások (családi címer és társasjáték készítése).

A korábbi évekhez hasonlóan lehetőség lesz a városi könyvtárban a térítésmentes beiratkozásra, internet-használatra és a megbocsátás hete is érvényes október 10-ig.

2010. október 8.

Élete a sakk

Dr. Makay Andor (képünkön) imád sakkozni. Elmondhatjuk: életeleme a szellemi sportág. Az alapokat az édesanyjától tanulta el. Hivatalosan 1952-ben Hódmezővásárhelyen, az Építők Sportkörben kezdett el versenyezni a Bethlen Gábor Gimnázium diákjaként. Érettségi után elvégezte az Állatorvostudományi Egyetemet, majd később ugyanott állategészségügyi igazgatási-szervezési szakállatorvosi vizsgát tett.

Közben Szentesen, a Városi Tanács mezőgazdasági osztályán helyezkedik el higiénikus állatorvosként, azt követően az akkori Barne-vállnál pályázott meg egy főállatorvosi állást, ahol megbízott, majd kinevezett kirendeltségvezető főállatorvosa lett a Csongrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomásnak.

2010. október 8.

Jézus élete a XXI. századi ember szemével

Jézus élete a XXI. századi ember szemével címmel bibliai előadássorozat indul a városi könyvtárban október 14-én, csütörtökön 18 órakor. Jézus születése és gyermekkora című előadáson Cserbik Attila bibliaoktatót hallhatják a jelenlévők.

2010. október 8.

Emléktárlat

Puskás Öcsi szobor emlék-tárlatát rendezik meg októ-ber 8-án, pénteken 17 órakor a városi könyvtárban. A megnyitón közreműködik Halmai Bianka. A kiállítás október 28-ig látogatható nyitvatartási időben.

2010. október 8.

Példamutatásból: Jeles!

Többféle sportfoglalkozáson vehettek részt az ovisokA kertvárosi óvodai körzet által rendezett Családi nap keretében szeptember 25-én, szombaton a Magyar Vöröskereszt "Bázisóvoda" címét vehette át a Rákóczi utcai óvoda. A rendezvény egyik programja véradás volt. Példamutató volt az óvónők, dajka nénik, segítő dolgozók, szülők, nagyszülők, rokonok részvétele, hiszen 63 felnőtt adott vért. Az ovisok láthatták az önzetlen, példamutató segítőkészséget, mely talán egy életre elkötelezi őket a humanitás felé.

A Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi Vezetősége és a Dr. Bugyi István Kórház Vérellátó Osztálya köszönetét fejezi ki mindezért.

Agócs Lászlóné
a Vöröskereszt szentesi vezetője

2010. október 8.

A Móricz művelődési házban...

– október 9-én, szombaton 18 órakor szüreti bált rendeznek a társkeresők klubjának tagjai.
– október 11-én, hétfőn 18 órakor tartja foglalkozását a Király István Kertbarát Kör.
– október 17-én, vasárnap 7–11 óra között díszmadár- és kiállat börzére várják az érdeklődőket.

2010. október 8.

Október a látás hónapja

Látásunkra minden más érzékünknél jobban támaszkodunk a hétköznapi életben, ezért a jó látás nagyban meghatározza közérzetünket, életminőségünket. A látás természetes módon változik az élet során. Minél többet tudunk szemünk változásairól és az ezekkel kapcsolatos teendőkről, annál nagyobb eséllyel óvjuk meg ép látásunkat, szól az Optic World üzletvezetőjének tanácsa.

Mint megtudjuk Domján Ilonától, alapvetően 3 különböző fénytörési hibát különböztetünk meg:

2010. október 8.

Az időseket köszöntötték

Nagy az érdeklődés a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon iránt

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Ez alkalomból a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban is köszöntötték a lakókat, akik jelenleg százegyen élnek az intézményben.

Zenés-táncos előadással, verssel, jelenetekkel készültek az otthon lakói, hogy a világnapon meglepjék hozzátartozóikat, illetve a meghívott vendégeket. A rendezvényen ajándékozásra is sor került. Az intézmény lakóinak átlagéletkora 77 év, azonban még tapasztaltabb, több esztendőt megélt hölgyek és urak is otthont találtak az önkormányzati otthonban. Közülük a legszebb korú lakó elismerést idén a 92 éves Orosz Istvánné Ági néni, illetve a 91 éves id. Kajtár Sándor vehette át, akik főként pihengetéssel töltik napjaikat, illetve egy-egy foglalkozáson részt vesznek. A lakók két év alatt készített munkáiból készült kiállítást is megtekinthették a megjelentek, köztük terítőket, papírból és tojásból készült képeket.

Az intézménybe jelenleg ötvenegyen szeretnénk beköltözni, közülük huszonkilencen sürgős elhelyezését igényelnének. – Nagy az érdeklődés az intézmény iránt, mely elsősorban Szentes és kistérségéből vehet fel ellátottakat, de országos felvételű. Kistérségen kívül is jelentkeznének sokan – főként Szegedről és Hódmezővásárhelyről – a külön demens részleggel is rendelkező otthonba, ahol biztosított a külön ápolói felügyelet és a speciális foglalkoztatás – mondta el Bolyánné Szamosközi Gabriella intézményvezető, aki arról is tájékoztatta lapunkat, hogy lezárult a közigazgatási hivatal, mint működést engedélyező hatóság ellenőrzése, és kiemelkedően magas színvonalúnak minősítették a szakmai munkát.

Cseh-Lakos

2010. október 8.

Zsoltár és népének éneklési verseny

A Szakrális Művészetek Hete program keretében rendezték meg a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában, a zsoltár és népének, ökumenikus éneklési versenyt. A Gyuláról, Hódmezővásárhelyről és Kunszent-mártonból érkezett versenyzőknek kategóriánként kötelezően egy-egy református zsoltárt és katolikus népéneket, valamint három szabadon választott éneket kellett előadni.

Eredmények, alsó tagozat: 1. Dénes Lili (Koszta), 1. Juhász Gábor (Damjanich, fk. Vajdáné Balogh Ida), 3. Misku Tamás (Szent Erzsébet, fk.: Kovách Péterné Mészáros Erzsébet).

Felső tagozat: 1. Mashaei Lili (Szent Erzsébet, fk.: Nagyné Doba Katalin, 1. Skorka Odett (Kiss Bálint, fk.: Fazekas Márta), 3. Bagi Georgina (Kiss Bálint, fk.: Fazekas Márta).

2010. október 8.

Szárnyal a kacsaágazat, de meddig?

A Kacsa napján népszerűsítette az ágazatot a Baromfi Termék Tanács Szentesen a múlt héten. A liba napját már 11 alkalommal megünnepelték, de a kacsával is szeretnének hagyományt teremteni. Mint a kétnapos rendezvény szakmai konferenciáján megfogalmazódott: divatba jött a kacsahús, azonban jövőre nehéz év következhet a takarmányárak növekedése és a kínai piacról beáramló, alacsonyabb árú sült kacsa miatt.

2010. október 8.

Filmklub: A forrás

A városi könyvtárban működő filmklubban A forrás című amerikai filmet vetítik október 12-én, kedden 18 órától. A fiatal nő agyát halálos kór támadta meg. Orvos férje minden idejét a kutatólaboratóriumban tölti, hogy megtalálja a lehetséges ellenszert. A nő azonban belenyugvással várja a jövőt, megírja élete művét. Arra kéri a férjét, hogy ő fejezze be a művet. Tom szeretné boldog véggel lezárni a történetet, ám az asszony kész tények elé állította. A kilátástalan helyzetben letargiába esik, hiszen a kedvese jelentette élete értelmét, testesítette meg számára a szerelemet. A férfi hosszú és nyomorúságos utat kénytelen bejárni, mire rájön, hogyan is érheti el célját. A történet ezer évet ível át, három különböző korban játszódik.

2010. október 8.

SMS-eket és szurkolókat vár a Fivérek

Seres KrisztiánA Megasztár 5 első élő adásában közönségszavazással megnyerte saját párbaját a szentesi-csongrádi Fivérek zenekar, így beköltözhettek a Megasztár-házba. Azóta, vagyis már két hete 11, még versenyben lévő társukkal, köztük egy másik együttessel egy gyönyörű lakóparkban élnek mindaddig, amíg a közönség bent tartja őket a műsorban.

Seres AntalKét döntőn vannak túl, az elsőben a TV2 által meghatározott Hotel California című dal a Fivérek számára nem volt túl szerencsés, pedig bármilyen zenei feladatot meg tudnak oldani. Megoldották ezt is, de mivel ez a szám lassú ütemben kezdődik, ebben kibontakozni, mint latin zenészek, nem igazán tudtak. A három Seres-fiú elfogadta a zsűri kritikáját, a döntés viszont az élő adásokban már az SMS-küldők kezében van. A közönségakarat egyelőre kedvez az együttesnek, a múlt szombati Gipsy Kings-dallal bebiztosították továbbjutásukat. A háttér-információkat művészeti vezetőjük osztotta meg velünk, mivel a zenészek programja reggeltől éjszakába nyúlóan zenekari, illetve énekpróbákkal zajlik. A szombat esti folytatásokra már szerdától elkezdődnek az egész napos gyakorlások, az élő adás napján pedig már délelőtt 10-re ott vannak a versenyzők az Origó Filmstúdió egyik hangárjában kialakított stúdióban, a műsor helyszínén, meséli Om-bodi Csilla. Számára is nagy kérdés, hogyan bírják majd a gyűrődést a fiúk a feszített tempó, az óriási fegyelem miatt.

Seres RóbertA soron következő műsort, és hétről-hétre a többit, amíg a Fivérek versenyben marad, a helyszínen szentesi rajongóik is figyelemmel követhetik, mert az együttes kapott ingyen belépőket. Az utazást is megszervezi Csilla, akit a 36 30/244 6095-ös számon lehet elérni. Azt kéri az együttes, erősítsen rá a környék, segítség őket szavazataikkal, hogy minél tovább élvezhessük vérpezsdítő muzsikájukat a Megasztárban.

D. J.

2010. október 8.

Barátkoztak a kutyusokkal

Az állatok világnapját különböző programok szervezésével ünnepelte a HEROSZ szentesi csoportja. Múlt pénteken vendégül látták a bokrosi iskola tanulóit a menhelyen, ahol 80 diák találkozhatott a négylábúakkal, s barátkozhattak velük, megsimogathatták őket. A helybeli Kiss Bálint iskolából Tíria és osztálytársai is állatbarátnak bizonyultak, hiszen szorgalmasan kijárnak segíteni a telepre, részt vesznek az ott adódó munkálatokban.

Az állatmenhely munkatársai köszönettel tartoznak önkéntes segítőiknek, köztük azoknak a lelkes fiataloknak, akik a nyári szünetben szabadidejüket áldozták az állatok gondozására, és szeretettel vették körül az árva kutyákat. Nagyon hálásak különösen Kittinek, Szandinak, Berti-nek, Péternek, Patriknak, Roxi-nak, Petrának és társaiknak értékes segítségéért. A diákcsapat részt vett a hétvégi országos kutya minősítő szemlén is, reggeltől estig kint voltak a sportpályán, szórólapokat készítésével segítettek, valamint kivittek a menhelyről kiskutyákat, hátha új otthonra lelnek állatbarát emberek jóvoltából. Örömteli, és egyúttal a fiataloknak is sikerélmény, hogy hat kutyusnak sikerült gazdit találni. Hasonlóan jó szándékú emberek segítségét is köszönik és továbbra is várják.

2010. október 8.

Adományt várnak

Segítsünk a bajba jutott Devecser és Kolontár lakosainak. Várjuk tartós élelmiszer és ruhaadományaikat a Jobbik szentesi alapszervezet Szabadság tér 1. szám alatti irodájába. Nyitva hétfőtől péntekig 15-18 óráig. Telefon: +36-70/6158616.

2010. október 8.

Amatőr teke

Dömsödi Ferenc, a Szentesi Tekézők Egyesületének elnöke, szakvezetője, edzője, játékosa elmondta, hogy az egyesületben van egy minőségi NB II-es férfi, és egy amatőr szakosztály, ahol túlnyomórészt nők játszanak. Ők javarészt munkahelyi ismeretség alapján szerveződtek 8 évvel ezelőtt. A pályakérdés náluk sem megoldott, hiszen nagyon kevés edzésre van lehetőség. Sajnos az a kétsávos pálya – ami a rendelkezésükre áll – kis kapacitással rendelkezik, illetve elég mostohák a körülmények – nincs mosdó, öltöző, télen fűtés – így az utánpótlás nevelése sem egyszerű.

Az NB II-es csapat eddig nagyon jól szerepelt, hiszen a négy mérkőzésből ősszel mindegyiket megnyerték, így első helyen állnak a 7 csapatos bajnokságban, és céljuk az NB I-be kerülés. Mivel kötelező ifjúsági versenyzőt indítani a csapatverseny során, így Szegvárról kértek kölcsön játékost.

Dömsödi Ferenc elmondta, hogy köszöni a támogatást, amivel az önkormányzat segíti az egyesület munkáját.

Kép és szöveg:
Garai

2010. október 8.

Idén is a dobogó a cél

Tornagyőzelemmel kezdte az idei szezont a Hungerit MetalCom-Szentesi VK női vízilabda csapata. A Zant-leitner-tanítványok az öt együttes részvételével megrendezett szegedi viadal első játéknapján 10–10-es döntetlent értek el a nyáron alaposan megerősödött Szegeddel szemben, majd 17–7-re verték az olasz Messina, 7–6-ra pedig az Eger gárdáját, míg az Imperiával zárásként ismét egy döntetlen következett (7–7). A Hungerit jobb gólkülönbségének köszönhetően végzett az első helyen a Szeged előtt. A torna legjobb kapusának Jankovics Eszter választották. Zantleitner Krisztina vezetőedző szerint az volt a legfontosabb, hogy végre mérkőzéseket játszhattak élesben a lányok, jó képességű ellenfelekkel szemben. Voltak jó periódusai csapatának, de természetesen még nem működött tökéletesen a gépezet, azon dolgoznak, hogy a későbbiekben még gördülékenyebb, eredményesebb legyen a játékuk. A válogatottban szereplő Gyöngyössy és Takács még csak most kapcsolódik be a munkába, velük ütőképesebb lehet a csapat, és Bráviknak is idő kell ahhoz, hogy összeszokjon új társaival. A bajnokság pénteken rajtol, ekkor a mieink az utánpótlás válogatott első csapatával meccselnek 18 órától, a ligeti uszodában. Közben sorsoltak a női Magyar Kupában, a csoportkört, melyben a Szentes is szerepel, Szegeden bonyolítják le. Kotováék ellenfelei ismerősek lesznek, hiszen újra megmérkőzhetnek a Szegeddel és az Egerrel, a harmadik vetélytárs a Honvéd lesz. A csoportból az első kettő kerül az elődöntőbe.

H. V.

2010. október 8.

Pontot szerzett a Kinizsi

Újabb fontos három pontot zsebelt be a Szentesi Kinizsi megyei másodosztályú labdarúgócsapata a Tisza-Maros csoport legutóbbi játéknapján. Poszlerék ezúttal a Fábiánsebestyén együttesét verték 3–2-re, ezzel a győzelemmel pedig a gárda megerősítette helyét az élmezőnyben. A negyedik helyen álló Kinizsi mindössze egy ponttal van lemaradva a második helyen álló Hódmezővásárhely II. csapatától, de mivel a következő fordulóban éppen egymás ellen játszik a két együttes, így akár helyet is cserélhetnek a táblázaton. Valódi erőfelmérő vár a mieinkre, hiszen a vásárhelyiek hazai pályán még nem vesztettek pontot, legutóbb idegenben szórtak egy sima ötöst Földeákon. Ami a Fábiánsebestyén elleni mérkőzést illeti, Nagy András vezetőedző beszámolója szerint végig labdarúgói akarata érvényesült a találkozón, és bár az első játékrész nem hozott gólt, a második 45 percben eldöntötték a pontok sorsát. A gólokon Tompa, Németh és Debreczeni osztoztak. Sajnos ismét két komoly védelmi hiba miatt kaptak elkerülhető gólokat, ezért lett a gólok alapján ilyen szoros a mérkőzés. Jó hír, hogy a vásárhelyi mérkőzésen ismét a Nagy-Bozóki edzőpáros rendelkezésére állhat a legutóbbi bajnokit kihagyó Sipos és Páger.

H. V.

2010. október 8.

Éremtermés az úszóknál

Orosháza-Gyopárosfürdőn ismét szép sikereket értek el a Szentes Városi Úszó Club versenyzői. A 22. alkalommal megrendezett Nagy Sándor Emlékversenyen két külföldi egyesület is megmérette magát.

Érmes helyezések:

50 méter pillangóúszás, lányok: 3. Héja Gabriella (2001-es születésű), 3. Dudás Szabó Dóra (2002), 2. Ormos Petra, 3. Horváth Árnika ('97), 2. Héja Ágnes ('99), fiúk: 1. Dancsó Soma ('98).

50 m mellúszás, lányok: 2. Héja Gabriella 2. Dudás Sz. Dóra, 1. Juhász Nóra ('95), 2. Sarusi Kis Adél ('97), 2. Szabó Réka ('98).

100 m hátúszás, lányok: 3. Orbán Réka (2001). 100 m gyors, lányok: 2. Orbán Réka, 3. Héja Gabriella, 1. Sarusi Kis Adél, 3. Héja Ágnes.

4 x 50 m női gyorsváltó: 2. Sarusi Kis Adél, Horváth Árni-ka, Ormos Petra, Juhász Nóra.

4 x 50 m leány vegyes-váltó: 3. Orbán Réka, Gulyás Andrea, Dudás Sz. Dóra, Dudás Sz. Kata.

Legközelebb Kecskemétre látogatnak a klub úszói, majd Egerben, az Agria-sprintversenyen csak a leggyorsabb fiúkat indítják az edzők: Vincze Edit és Paulovics Tamás.

2010. október 8.

Cselgáncs

Tóth Béla edző tájékoztatása szerint a Petőfi Dse cselgáncs szakosztálya az alábbi eredményeket érte le az elmúlt időszakban.

Augusztus 28., Budapest, Rákosvidéki Kupa Diák ABC nemzetközi versenyen első lett –36 kg-ban Kozák Máté (diák C, Szt. Erzsébet iskola), ötödik –44 kg-ban Aradi Fanni, (diák B korcs., Kiss Bálint), szintén ötödik –60 kg Aradi Patrik (diák B, Batsányi).

Szeptember 25., Atom Kupa nemzetközi verseny Paks: második –44 kg-ban Aradi Fanni (diák B, Kiss Bálint), ötödik –73 kg-ban Mayer Gyula (serdülő, Petőfi).

Október 2., Regionális Bajnokság ABC Szeged: második –36 kg-ban Kozák Máté (diák C, Szt. Erzsébet), első –73 kg-ban Mayer Gyula (serdülő, Petőfi).

2010. október 8.

Rögbi

A Szentesi VSC 91-esek csapata október 9-én, vasárnap 14 órakor a Spartacus pályán fogadja a nagyváradi Spartans gárdáját. Az NB I-es mérkőzésre a belépés ingyenes.

2010. október 8.

Harmadik a Bodrogi Bau

Szentesen rendezték meg az elmúlt hét végén a Theodora Magyar Kupa egyik selejtezőjét, ahová több volt szentesi játékossal érkezett a Szeged Beton gárdája. A két héttel ezelőtti Cserháti Gyula Emléktornán a Bodrogi Bau-Szentesi VK egygólos vereséget szenvedett. A döntő mérkőzésen a BVSC-től ismét kikaptak, így csak a harmadik helyen végeztek és lemaradtak a továbbjutást jelentő második helyről.

Tóth László, a Szentesi VK edzője csalódott, hiszen az elmúlt heti teljesítményhez képest Éles játéka feljavult és ez a gólokban is megmutatkozott. A küzdelemmel nem volt baj, a srácok hajtottak, de még mindig hiányzott egy kis plusz, ami a győzelemhez kellett volna. A MAFC ellen már kidomborodott a fizikai és tudásbeli fölényük, és ez egy kicsi sikerélményt jelentett a meccs végén. Közel egy hónap van még a bajnoki nyitányig, és az a céljuk, hogy a hasonló kategóriájú csapatok ellen sikeresen szerepeljenek, ami a biztos bennmaradást jelent.

Eredmények:

1. Szeged 9, 2. BVSC 6, 3. Szentes 3, 4. MAFC 0 pont. Szeged – Szentes 17–6, BVSC – MAFC 10–4, BVSC – Szentes 8–7, Szeged – MAFC 14–5, Szeged – BVSC 18–12.

(garai)

2010. október 8.

Gravo-Mix Kupa

Szeptember 25-én szombaton, a Spartacus sportpályán rendezték meg az 1. Gravo-Mix Utánpótlás Lab-darúgó Kupát 3 korosztály, 27 csapat nevezésével a dél-magyarországi régióból. Szülői és edzői összefogással, hagyományteremtő céllal jött létre a rendezvény, melynek ötletgazdája és főtámogatója a Gravo-Mix, míg házigazdája a HSZATÁK Junior FC Szentes, ezen belül is Prozlik István a szülői munkaközösség vezetője volt.

7, 9, 11 éves korosztálynak hirdették a versenyt, melyen közel háromszázan vettek részt. A tornát támogatta a sportközpont, Hunor Coop Zrt. és Ludányi András, a Szentes Gravir Kft. ügyvezetője.

U7-es korosztály: 3. HSZATÁK Junior FC Szentes. U9-es korosztály: 1. HSZATÁK Junior FC Szentes. U7-es korosztály: gólkirály – Gyenge Barnabás (HSZATÁK). U9-es korosztály: legjobb játékos – Kovács Levente (HSZATÁK). Az összesített vándorkupát holtversenyben a Rendőr TE I. Szeged valamint a HSZATÁK Junior FC Szentes nyerte, melyet a vendég csapat birtokolhat egy évig otthonában.

2010. október 8.

Hőguta

Kiül a rendőr az erkélyre reggelizni. A felette való szinten a rendőrkapitány papagája megjegyzést tesz:
– Hülye rendőr!
A rendőr megsértődik és bemegy. Másnap reggel újra kiül a rendőr reggelizni, és a papagáj újra megszólal:
– Hülye rendőr!
Így folytatódik ez napokig, míg a rendőr megelégeli és bemegy feletteséhez panaszt tenni:
– Kapitány úr! Az ön papagája napok óta lehülyéz engem. Kérem, ha nem neveli jobb modorra és legközelebb is lehülyéz, én lelövöm!
A rendőrkapitány megfenyegeti a papagájt, ha nem viselkedik, nem kap enni.
Következő reggel a rendőr újra kiül reggelizni.
A papagájt majd megöli az ideg, már ott ül a csőre hegyén, de nem mondja ki. Majd később gondol egyet és így szól:
– Pszt! Úgy is tudod!

2010. október 8.

Kis kukta

  • Paprikás krémleves
  • Ropogósra sütött kacsapecsenye
2010. október 8.

Szirbik a város első embere

Az MSZP-és képviselők, jelöltek a Kiss Bálint utcai székházukban gyülekeztek a nagy nap estéjén. Velük izgult az eredményekre történő várakozásban több szimpatizáns is. A jelenlévők maguk is izgalmasnak tartották a most egyébként lassan múló perceket. Fel s alá járkálva rótták a lépteket a teremben, amelynek egyik végében – éjszakába hajló programra berendezkedve – élelemmel megrakott asztalok, a másik végében, annak is a sarkában egy televízió állt a rendelkezésükre. Ez utóbbin jöttek az országos hírek a választásról. Követve az eseményeket, ahogy telt az idő, a televízió előtt állva mind komorabbá váltak az arcok: a képernyőn szinte mindenütt csak Fidesz-győzelemről számoltak be. Aztán hallani lehetett: már Budapest is elesett, a megyék után a fővárost is elvesztették a szocialisták.

2010. október 8.

Jelentkezzenek a volt tanulók

30 éves a Koszta József Általános Iskola

1980. szeptember 1-jén, 30 évvel ezelőtt 90 diák ült először a Tanácsköztársaság úti (az 1 évvel később Hámán Kató Általános Iskola) padjaiba. Az eltelt három évtized alatt több ezerre duzzadt azon szentesiek száma, akik a szeretett lakótelepi iskola diákjaként ballagtak el. Október végén és november közepén gazdag programmal várják régi és jelenlegi tanítványaikat.

Október 25. iskolatörténeti kiállítás nyílik az iskola előcsarnokában, majd fél 11-től bohókás tanári előadáson szórakozhatnak a diákok. Október 26., 14 óra családi nap, sportverseny, valamint unoka-nagymama vetélkedőt rendeznek és osztályonként faültetésre is sor kerül. Október 27., az 1.-2. órában nyílt tanítás lesz, délután jubileumi akadályverseny a jelenlegi tanulók közreműködésével. Október 28. kézműves kavalkád. Október 29. 14 óra a régi diákok fóruma zajlik, majd 14 órakor az alsósoknak filmet vetítenek. 17 órakor jubileumi osztálytalálkozók minden volt osztály számára, fél 6-tól diszkóban szórakozhatnak a jelenlegi Kosztás-tanulók.

November 19., 18 óra jubileumi gála az iskola tornatermében, ahová valamennyi volt és mostani diákját várja az intézmény. Fellépő diákok jelentkezhet a 20/534-8712-es számon.

November 20. jubileumi bál a megyeházán. Jelentkezhetnek a 63/321-940-es számon.

Kérik az egykori tanítványokat, hogy értesítsék volt osztálytársaikat az eseményekről, illetve jelentkezzenek az iskolában telefonon vagy e-mailen: koszta@koszta-szentes.sulinet.hu címen.

2010. október 8.

Meglopták amíg vásárolt

Szeptember 29-ére virradóra feltörtek egy személygépkocsit a Wesselényi utcában. A tettesek betörték a hátsó szélvédőt, majd az utastérből két táskát vittek el, benne személyes és céges iratokkal, számlákkal. A lopással okozott kár 4 ezer forint, viszont a szélvédő javíttatása és a rongálási kár eléri a 25 ezer forintot.

Szintén erre a napra virradóra történt, hogy betörtek egy víkendházba városunk határában. A tolvajok levágták a lakatot, majd az épületből egy 11 és fél kilós teli gázpalackot és a hozzá tartozó nyomáscsökkentőt vitték magukkal.

Két, engedély nélkül horgászó férfit fogtak el a rendőrök a tiszai strand árterénél. Az orvhorgászoknál öt, méreten aluli csukát találtak a szákban. Egyikük ellen hasonló eset miatt korábban már indult eljárás, ezért vele szemben üzletszerűen elkövetett lopás vétsége, társa ellen pedig lopás miatt szabálysértési eljárást indított a nyomozóhatóság.

Nagymágocson, egy használaton kívüli vágóhíd épületéről loptak el két hűtőkompresszort a bűnözők. A berendezések értéke mintegy 200 ezer forint.

Kitépték a táskát egy hölgy kezéből október másodikán, az esti órákban, a Bocskai utcában. A "bátor" bűnöző összesen száz forintot, iratokat és egy pár női cipőt zsákmányolt.

Hét tyúkot és 25 kiló fűszerpaprikát loptak el hétfőre virradóra az egyik Szilfa utcai ház kertjéből.

51 ezer forint és bankkártya volt abban a táskában, melyet egy hölgytől loptak el az idő alatt, amíg a nő az egyik üzletben vásárolt. A gyanútlan vevő a táskáját az ajtó mellé tette le, amit aztán innen vitt el néhány perccel később a szemfüles tolvaj. A tettes nem örülhetett sokáig zsákmányának, mivel nem sokkal később elfogták a rendőrök.

H. V.

2010. október 8.

Pszichés problémák

A Rózsavölgyi-házban működő baba-mama klub találkozóját október 15-én, pénteken 10–12 óráig tartják. Az Ady Endre utcában a kismamáknak Héjja Annamária pszichológus tart előadást. A délelőtti program témája a gyermekkori pszichés problémák.

2010. október 8.

Országjáró túra

A Nyugat-Dunántúl nevezetességeit tekinthetik meg azok, akik október 22–24-e között honismereti országjáró túrán vesznek részt, a Szabadidős Sportklub szervezésében. Az országjárás során többek között a Monostori erőd, a Pannonhalmi Apátság, a nagycenki Széchenyi Múzeum, a veszprémi vár szépségében gyönyörködhetnek a kirándulók.

Jelentkezni lehet október 13-ig a Szabadidős SK, Tóth J. u. 28/A sz. alatti helyiségében szerdánként 15–17 óra között vagy Léhi Gábornál a 30/468-87-69 számon.

2010. október 8.

Családi események

Született: Juhász Milán és Benkő Andreának Anett, Hegyi János és Lőcsei Juliannának Fruzsina, Gránicz László Zsolt és Trenka Mónikának Linett Kamilla, Baksa Rudolf és Lajos Veronika Mónikának Veronika Virág, Varga Rajmund János és Tóth Máriának Rajmund Dávid nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Repka István és Gruik Brigitta Petra.

Elhunyt: Hanka György, Korom László Pálné Májer Ilona, Tóth Béla, Kis Józsefné Balogh Katalin, Szabóné Novák Mária, Kállai István József.