XLI. évfolyam 35. szám

2009. szeptember 4.

Beültek az iskolapadba

Ijedt, s mégis várakozó tekintetű kicsik, hangosan eszméket cserélő és a vakáció élményeit felidéző nagyobbak, s a taneszközök vásárlásáról egyeztető szülők töltötték meg a Koszta József Általános Iskola tornatermét három nappal azelőtt, hogy a gyerekek ismét beültek volna az iskolapadba. Nemcsak az intézmény diákjai és tanárai, hanem más önkormányzati fenntartású általános iskolák nevelői, és tanulói közül is sokan megjelentek a Kosztában, hiszen szombaton délután ott rendezték meg a városi tanévnyitó ünnepséget, melyet a legkisebbek és a már tapasztaltabb diákok nyitottak meg azzal, hogy kézen fogva bevonultak a tornaterembe.

Kis lurkók idézték fel az iskolai életet produkciójukkal. Monológjaikban szó esett az iskolatáska súlyáról, a tankönyvek, füzetek csomagolásáról, a suli megkezdését megelőző utolsó éjszakák izgalmáról, illetve az óvodai játékok jövőbeni hiányáról és az iskolaérettségről is. Mindezt humoros formában tolmácsolták a kicsiny gyermekajkak, nevetésre ösztönözve ezzel idősebb társaikat és a felnőtteket.

A városi tanévnyitón Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő szólt a gyerekekhez először, figyelmeztetve őket arra, hogy mindig számíthatnak majd a nagyobbak segítségére és útmutatására. A polgármester elmondta, mindenki azt szeretné, ha az iskolaélet végén minden diák ügyes, értékeiben bízó felnőtté válna. Az ünnepség alkalmat adott arra is, hogy megköszönjék a Koszta József Általános Iskola eddigi vezetőjének, Almási Jánosnénak a munkáját, aki az idei tanévtől ismét visszatér a katedrához, és oktatja, neveli a legkisebbeket. Igazgatói feladatait Szemerédi András veszi át az oktatási intézményben, aki szólt arról, hogy jelenleg közel 600 diák tanul a Kosz-tában, közel 70 elsős most indult el a tanulmányok útján. Az igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyáron felújításokat végeztek az intézményben, így a tanulás mellett a tanulók azt is feladatul kapták, hogy vigyázzanak a megújult épületre.

Cseh-Lakos

2009. szeptember 4.

Elismerések

Az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter állami kitüntetéseket adott át. A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat) állami kitüntetésben részesült több évtizedes kiemelkedő gyógyító, iskolateremtő tudományos és színvonalas oktatói munkájának elismeréseként Prof. Dr. Tóth Csaba, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Urológiai Klinika egyetemi tanára, szakmai igazgató. Dr. Tóth Csaba korábban évekig a Dr. Bugyi István Kórházban dolgozott.

Csongrád Megye Egészségügyéért Dí-jat vehetett át - szeptember 3-án, csütörtökön - dr. Mészáros Antal főorvos, aki több mint 36 éve dolgozik a Dr. Bugyi István Kórházban. Dr. Mészáros Antal 1972-ben szerzett orvosi diplomát Szegeden, 1977-ben belgyógyászatból tett szakvizsgát. Helyettesített körzeti orvosként, mellékfoglalkozásban üzemorvosként is tevékenykedett. Jelenleg a belgyógyászat osztályvezető-helyettesi feladatát látja el. Feladatellátása elismeréseként adományozta a díjat dr. Mészáros Antal főorvosnak a megyei közgyűlés.

A Csongrád Megyei Önkormányzat Alkotói Díját vehette át Valkai Csaba, a Szentesi Vasúttörténeti Alapítvány kurátora. Valkai Csaba a MÁV szentesi Vontatási Főnökségén dolgozott mozdonyfenntartási reszortosként, egészen nyugdíjazásáig. Nyugdíjba vonulása előtt és azóta is szenvedélyesen dolgozik a vasúti műszaki tárgyi emlékek felkutatásán, restaurálásán, megőrzésén. Az általa felújított kocsik megtalálhatóak a Vasúttörténeti Parkban, az Ópusztaszeri Emlékparkban, a szentendrei Skanzenben, a vasútállomás melletti téren és a szentesi MÁV Motorgarázsban is.

2009. szeptember 4.

Szombaton lezárják a Tisza-hidat

A Szentes-Csongrád közötti Tisza-híd felújítása során szükséges a pilléren lévő alátámasztó szerkezetek, a hídsaruk cseréje, melyeket csak a híd megemelése után lehet kivenni a helyükről és újakkal pótolni azokat.

A Mahíd 2000 Zrt. az érintettekkel egyeztetve - a forgalom legkisebb zavarása érdekében - a híd emelését szeptember 5-én, szombaton éjjel fél 11-kor kezdi, a forgalom teljes lezárása mellett. A munkafolyamat ideális esetben 15-30 percet vesz igénybe. Ezután a hidat ideiglenesen alátámasztják, majd a forgalmat ismételten engedik.

Az új alátámasztó szerkezetek elhelyezése után a hidat visszaengedik a helyére. Ez a munkafolyamat ismét teljes forgalomzárral jár, melynek ideje szintén 15-30 percre tehető. A munka befejezését szeptember 6-án, vasárnap hajnali fél 5-re tervezik. A további munkák már nem igényelnek teljes forgalomzárat. A teljes forgalomzár alatt csak a megkülönböztető jelzésüket használó gépjárműveket engedik felügyelet mellett, lassú menetben.

A zökkenőmentes kivitelezés érdekében a Magyar Közút Kht. Szentesi Üzemmérnökség munkatársai erre az időtartamra érvényes 5 km/h sebességcsökkentő, bukkanó, valamint egyéb veszélyt jelző táblákat helyeznek ki, illetve a rendőrség segítségét is kérik a megváltozott forgalmi rend betartatásába - tájékoztatta szerkesztőségünket a Mahíd 2000 Zrt.

2009. szeptember 4.

A törvényhozók az iparosokat sem kímélik

Pintér István, Várdai Béla, Földvári Nagy Sándor, Pallagi Lászlóné, Bőhm Sándor, Szendi Horváth Zoltánné, Kádasi Zoltán.A Szentes és Vidéke Ipartestület 1990. július 23. óta önállóan, a tagság által választott elnökség irányításával munkálkodik. A mostani elnökségnek 2004. szeptember 17-én öt évre szavazott bizalmat az ipartestület tagsága. Bőhm Sándor elnök beszámolójában kitért arra, hogy akkor is, most is kiemelkedő feladatot jelentett (és jelent) számukra a tagság munkájának segítése, a törvények és rendeletek változásának ismertetése. Mint mondta, az ígéretek ellenére állandóan változtatták a törvényeket, rendeleteket, ami a vállalkozások stabilitását rendre megingatta.

2009. szeptember 4.

Főtéri sokadalom

Negyedik alkalommal rendezik meg Szentesen ".a szeretet mindent elfogad..." elnevezésű, az akadályozottsággal élők esélyegyenlőségét segítő programsorozatot, a Rokkantak Világnapja alkalmából.

A rendezvénynek a Kossuth tér és a megyeháza ad otthont, szeptember 18-án, pénteken 9-15 óráig. A megnyitó után mopedes bemutatókat és sportos vetélkedőket rendeznek a téren. A szervezők idén is több kiállítással igyekeznek bemutatni a fogyatékkal élők helyzetét, örömeit, gondjait. Fotó- és videópályázatokra érkezett alkotásokból láthatnak bemutatót a Kossuth téren és a megyeháza aulájában is. Az Itt élünk - Így élünk című fotókiállítást dr. Bódi György, a Táncsics Alapítvány igazgatója ajánlja mindenki figyelmébe.

2009. szeptember 4.

A román csapatok kiverése

90 éve történt - Idegen katonai megszállás Szentesen (II.)

Harcok a Szentes-Csongrád közötti tiszai hídfőnél (1919)A francia, cseh és román csapatok további előrenyomulásának megakadályozása érdekében a Budapesti Munkástanács és a Forradalmi Kormányzótanács 1919. május 2-án határozatot hozott a munkások mozgósításáról és fölfegyverzéséről. Az elkövetkező napokban mintegy 44 ezer munkás állt be a Vörös Hadseregbe, amely megkezdte ellentámadását a salgótarjáni arcvonalon a csehek ellen, és hamarosan elfoglalta Szécsényt, majd Füleket. Május végére ismét magyar kézre került Miskolc, Putnok, Losonc, az Ipolyság, Szikszó, Rimaszombat és Edelény. Június elején a Vörös Hadsereg sikeresen elvágta egymástól a cseh és a román hadsereget; egész hosszában átlépte az Ipolyt; elfoglalta Lévát, Szerencset, majd Érsekújvárt, Tokajt, Sárospatakot, Sátoraljaújhelyt, Kassát, Korponát, Selmecbányát, Zólyomot, Rozsnyót és Bártfát.

2009. szeptember 4.

Kistérségi könyv Nagymágocsról

Különböző korokat átívelő emberi érzések és gondolatok találkozása egyedülálló eredményt hozott Nagy-mágocson. Hosszú évtizedekkel ezelőtt a régi helybeliek átélték, megküzdötték az uradalmi cselédsorsot, a mostani lokálpatrióták pedig mindezt leírták, fényképekkel illusztrált honismereti könyvben összefoglalták. A kötetben szó van a falu őstörténetéről, földrajzi sajátosságairól, a grófi kastélyról, a kisvasútról és a templomról is, sok más tudnivalóval együtt. Községi krónikások, szakemberek, valamint szentesi, megyei társaik segítettek, közreműködtek ebben, akárcsak a maga eszközeivel a helyi önkormányzat. Műhazafiság helyett, valódi értékteremtés, igazi hagyományőrzés, példás kultúramentés született a ma és a holnap hasznára. Hiszen a külső hatásokkal együtt "a múlt és magyar termék", nem lehet úgy bánni vele, mint idegen portékával. Ráadásul becsületes felfogásban a történelem mindenkinek a tanítómestere fiatalnak, felnőttnek egyaránt.

A napokban több mint félszáznyi közönség jött össze Nagymágocson a könyv ünnepélyes bemutatójára. Köszöntőt mondott Stibál Róbert polgármester. Méltó hangulatot kölcsönzött az eseményhez a helybeli Nefelejcs Népdalkör és a Nagy-mágocsi Citerazenekar fellépése a Helytörténeti Gyűjtemény épületében.

2009. szeptember 4.

Köszönetnyilvánítás Őszentsége XVI. Benedek pápának

"Ha csak akkora hitetek lesz is,/ mint a mustármag,/ s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki gyökerestül és verj gyökeret a tengerben, megteszi nektek."

Jézus Krisztus által alapított Katolikus Apostoli anyaszentegyház Péter utódjának Őszentsége XVI. Benedek pápának a szentesi híveiből, Patakiné Etelka a Jézus Szíve templom sekrestyése és Szilágyi László a Szent Anna-templom kántora, ezúton szeretné megköszönni, hogy július 26-án Szent Joachim és Szent Anna napján pápai áldásban részesítette őket.

Nemcsak a szentesi katolikus hívek kérését tolmácsoljuk akkor, ha azzal a kérésünkkel fordulunk a Szentatyához, hogy elődjéhez II. János Pál pápához hasonlóan, Krisztus tiszta szeretetét hozva a szívében, látogasson el szeretett kis hazánkba Magyarországra, ha ideje engedi.

A Szentatyának jó egészséget és kéztöréséből mielőbbi felgyógyulást kíván Szentes katolikus közössége és minden jóakaratú polgára.

2009. szeptember 4.

Közel ötezren voltak a helybéliek

Évfordulónaptár - 2009.

120 éve, 1889. szeptember 1-6. Sima Ferenc lapszerkesztő telepítési mozgalmat indított Szentesen a Temes vármegyei Vadászerdő nevű kincstári területre. (A telepítés 133 családot érintett, összesen 768 fővel, akik Újszentesnek nevezték el új lakhelyüket. A falu román neve utóbb Dumbravita lett.)

70 éve, 1939. szeptember 1-jén a kormány bejelentette a kivételes hatalom életbe léptetését. Lényege: korlátozza az egyesülési és gyülekezési jogot, szigorítja a sajtóellenőrzést, zár alá vesz egyes anyagkészleteket.

2009. szeptember 4.

Sorsoltak a világbajnokságra

Szentes 1996 óta mondhatja magáról, hogy a sport városa. És most október 2-3-4-én Budapesttel karate világbajnokságot rendez. Az ország legnagyobb sporteseményén közel 70 ország, 20 világszervezet, több mint 500 versenyzője küzd majd a Papp László Sportarénában.

S hogy közeleg a versenynap, a nevezéseket követően meg kellett tartani a nyilvános sorsolást. Az eseménynek Szentes adott helyet. Bocskay István először Hatsuo Royama kancho gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel. Hallhattuk: a karate egyesület alapítójának, Masutatsu Oyama halála óta 15 év telt el. Sajnálatos módon ez idő alatt a kyokushin karate szétvált. Fájdalommal tölt el a széttagozódás. A mai napig is Masutatsu Oyamat tartjuk atyánknak és törekszünk arra, hogy hűek maradjunk az ő tanításához. A kyokushint továbbra is egy családhoz tartozónak tekintjük, a testvéri kapocs nem szűnt meg. Ma is él bennem a remény, hogy a kyokushinkai újra egyesül. Ez a verseny ennek a megvalósulásához segít hozzá. Budapesten most minden egyes kyokushin-kai csoport eggyé válik, együttműködve megrendezésre kerül egy közös világbajnokság.

2009. szeptember 4.

Kitüntetések

Huszonötéves kisipari vállalkozói munkája elismeréséül emlékgyűrűt kapott Pal-lagi Lászlóné női szabó és Szendi Horváth Zoltánné fodrász. Szakmai munkája és a Szentes és Vidéke Ipartestület elnökségében végzett tevékenysége elismeréséül "Aranykoszorús mester" kitüntetésben részesült Várdai Béla ipari hűtőgépszerelő, míg Kádasi Zoltán műszerész iparosnak "Ezüstkoszorús mester" kitüntetést adományozott az elnökség. Az iparosság szakmai hírnevének öregbítése, szakmai alkotómunkájának elismeréséül "Emléklapot" kapott Földvári Nagy Sándor.
Szűcs György országos elnök az Iparosok Országos Szövetsége legmagasabb elismerését, a "Magyar Kézművességért-díj" aranyfokozatát adta át Bőhm Sándor leköszönő elnöknek. Az országos szövetség sokéves szakmai és vezető tevékenységének elismeréséül "Iposz-díjban" részesítette Pintér István autófényező iparost.

- Az Ipartestület tisztségviselőinek mandátuma a mai nappal lejárt. Nagyon szeretném, ha a most megválasztásra kerülő elnökség továbbra is egy megbecsült ipartestület hírét vinné tovább, gondolatukban mindig az legyen, hogy ne a magam érdeke legyen az első, hanem mindig azoké, akik csak tőlünk kaphatnak tájékoztatást. Tájékoztatás, kapcsolat nélkül sem régen, se ma nem élhetett meg vállalkozás - jelentette ki Bőhm Sándor.

Az elnöki tisztre Tar János és Várdai Béla pályázott, a jelenlévők az ipari hűtőgépszerelő iparos mellett tették le voksukat. A felügyelő-bizottság elnökének ismét Kis Rácz Antalt választotta a tagság.

2009. szeptember 4.

Forgalomkorlátozások

Folytatódik a gázvezeték rekonstrukciója

Szeptemberben még nem zárul le a városközponti gázvezeték rekonstrukciója, a munkálatok két szakaszon, a Petőfi és az Ady Endre utcán folytatódnak tovább. Ezeken a területeken a jövőben várható forgalomelterelés, hiszen a Kossuth utcánál keskenyebb utcákat érint a gázvezeték rekonstrukciója.

A jelenleg is zajló városközponti gázvezetékcsere még évekkel ezelőtt indul el, akkor a Rákóczi Ferenc utcai közúti csomópontnál végezték el a munkát. A Dégáz Zrt. pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével a Mátyás király utcai csomópontig jutott el a vezeték cseréjével. Tavaly a Mátyás király utcától a Bocskai utcáig dolgoztak, illetve felújítottak egy csatlakozó szakaszt a Klauzál utcán. Idén két ütemben folytatódott a rekonstrukció: az egyik szakasz a Bocskai utcától a posta épületéig tartott. A másik pedig onnantól a Kurca hídfőig, és hozzá kapcsolódott a Liget sori járdaszakasz. - A munkálatok keretében a régi gázelosztó vezetéket kicserélik egy lényegesen modernebb technológiára, ebbe beletartozik a fő gázvezeték és a rákötések cseréje is. Párhuzamosan provizor megoldást is biztosít a szolgáltató, tehát a munka idejére zökkenőmentesen biztosítják a gázszolgáltatást, esetleg a nyomáspróba idejére lehet gázkimaradás - hangsúlyozta Cseuz Csaba. A polgármesteri hivatal műszaki osztályának vezető főtanácsosa elmondta: A gázrekonstrukció költségeit a Dégáz Zrt. fedezi. Az önkormányzat számára azonban ezzel kapcsolatban fontos szempont volt, hogy a városközpont felújításának megpályázása előtt végezzenek a szolgáltatók az érintett városrész alatt húzódó elavult közművek felújításával.

Hamarosan lezárul a Kossuth Lajos utcai szakasz cseréje, idén még a Petőfi utcán dolgoznak, egészen az Iskola utcáig. Illetve északi irányba, az Ady Endre utcán, a Munkácsy Mihály utcáig folytatódik a rekonstrukció. A Kossuth utcai gázvezeték második szakaszának nyomáspróbája hamarosan megtörténik, a beruházó ígérete szerint itt és a Liget soron szeptember 15-ig végeznek a burkolat helyreállításával is. Utána kezdenek hozzá a Petőfi utcai munkálatokhoz, majd körülbelül két hét eltéréssel az Ady Endre utcaihoz. A befejezésük határideje október 15. és október 30.

Forgalomelterelésekre is számítani kell az érintett területen a jövőben. - A Kossuth Lajos utca esetében - bár ez a város legforgalmasabb utcája - nagyobb fennakadás nem volt, szerencsére ez elég széles volt a felújításhoz és a közlekedéshez egyaránt. Az Ady Endre és a Petőfi utcák azonban keskenyebbek. Így mind a kettőnél a gépjárművek várakozási lehetőségét ideiglenesen korlátozni kell majd. Mind két utcánál a nyugati sávot bontják fel, és a másik sávra terelik át a forgalmat. Az Iskola utcába pedig a munkálatok idejére nem hajthatnak be a gépjárművek - mondta el Cseuz Csaba.

Cseh-Lakos

2009. szeptember 4.

Gőzerővel folyik a felkészülés a karate vb-re

Október 2-4-e között rendezik meg a súlycsoportos Világbajnokságot - All Kyokushin Karate WT - Budapesten, a Papp László Sportarénában. Az előkészületek jelenlegi állásáról tájékoztatott bennünket Sensei Brezovai Sándor.

A világbajnokság előkészületei között talán az egyik legfontosabb tényező, hogy a közel hetven ország, több mint félezer versenyzője - akik elfogadták erre a rendezvényre a meghívót, illetve jelezték a részvételi szándékukat - azonos szabályok szerint küzdjenek, mégpedig Sosai Matsutatsu Oyama szellemének és szabályrendszerének megfelelően: Győzzön a jobbik! Az igazságosság a fő!

2009. szeptember 4.

Mindenkit vár a Zöldág

Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület több korosztálynak nyújt kikapcsolódási lehetőséget. A Zöldág egyesületben lehet játszani, énekelni, táncolni és a hagyományokról tanulni. Nyáron kedvezményesen vehetnek részt a gyerekek a Ki játszik ilyet? népi játék és néptánc táborban.

Az 1996-ban alakult egyesületben táncolni, muzsikálni, pingpongozni is lehet.

Az egyesület tanéve szeptember 7-én, hétfőn kezdő-dik, jelentkezni lehet a Kiss Bálint u. 3. sz. alatt.

Csoportos foglalkozások:

népi játék, népi ének és néptánc tanítás Hankó Györgyné Márta néni vezetésével is. A pincurkáknak (1-3 évesek): hétfő, csütörtök 11-11.45-ig, az apróknak (5-10 év): hétfő, csütörtök 16-18-ig, Zöldág (11 éven felüliek): péntek 16-19, szombat 9.30- 11.30 óráig, felnőttek: hétfő 18.30- 20.

Táncház mindenkinek:

szombaton 17-19 óráig.

Egyéni foglalkozások:

hangszeres népzene oktatás 10 éves kortól (tekerő, citera) Balla Tibortól hétfő- szerda 9-13 és 14-18 óráig, asztaliteniszezés 9-10 éves kortól délelőtt és 19-21 óráig.

2009. szeptember 4.

Megkezdődött az iskola

Minden év szeptemberében elfogja a tanulókat egy félelemmel, kíváncsisággal vegyes érzés. Kezdődik az új tanév. Milyen lesz? Mi történik?

Mi is ezt kérdeztük a sportpályán, olyan fiataloktól akik nemcsak tanulók, de sportolók is. Rájuk valamivel nagyobb nyomás nehezedik. Velük szemben több az elvárás is.

- Igaz ez? - kérdeztük Csordás Cintiától, aki a Klauzál Gábor Általános Iskola nyolcadik osztályát kezdi meg.

2009. szeptember 4.

Találkoznak a kéktúrázók

Dr. Bakó Károly, Szöllősy Géza és Terney Béla tanárokÉvtizedekkel ezelőtt kapcsolódtak be a természetjárásba a Horváth Mihály Gimnázium diákjai és tanárai egyaránt. A 150 éves jubileumi rendezvénysorozathoz kapcsolódva az egykori és mai túrázók találkoznak a Börzsönyben, a Kismaros közelében fekvő Törökmező Turistaházban, hogy felelevenítsék egykori élményeiket, és a legfiatalabbak a legidősebbekkel együtt tegyenek meg egy közös távot.

2009. szeptember 4.

Attila öröksége a kifutón

Szentesi és szegvári modellek mutatják be az Attila ÖrökségétA közönség és a szakma körében is nagy sikert aratott tavaly decemberben az Orhodoxia divatbemutató, mely után a tervező most új kollekcióval áll elő. Dom-ján Ilona munkáiból már a lecsófesztivál programjában ízelítőt kaphatnak a szép ruhák iránt érdeklődők, akiket majd szeptember végén is vár a tervező egy nagy show-ra.

2009. szeptember 4.

Mit csinál a "Mezgé" az új tanévben?

Kedvelt a virágkötő szakma

Fennállásának, működésének hetven esztendős jubileumát ünnepli jövőre Szentesen az FVM ASzK Szakképző Iskola, vagyis a Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola, közismerten és hagyományos nevén a "Mezgé". Az említett évfordulót azonban természetszerűleg megelőzi az induló új tanév. Ennek legfontosabb jellemzőiről kérdeztük Lászlóné Varga Zsuzsannát (képünkön), az intézmény igazgatónőjét:

- Diákjaink összlétszáma most is eléri a "szokásos" 250 főt. Még mindig "lányos" iskola vagyunk, de a fiúk aránya növekedett a korábbi időkhöz képest. Megemlítem, hogy iskolánk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárszakképző Központjának szentesi tagintézményeként teljesíti feladatait, ezt tükrözi az elnevezésben bekövetkezett változás. A népszerű és tradicionális "Kertmagyarország felé" kiállítást kétévenként rendezzük meg, ennek folytán az idén nem kerül rá sor. Jövőre viszont kapcsolódik hozzá iskolánk alapításának hetven esztendős jubileuma.

2009. szeptember 4.

Régmúlt három dimenzióban

Boldog békeidők, háború, erotika

Már megérkezett a Koszta József Múzeumba, és péntektől látható a Magyar Nemzeti Múzeum különleges élményt nyújtó kiállítása Térbe zárt pillanat címmel. Az országot már évek óta járó tárlat 1850-1918 között készült háromdimenziós fényképeket mutat be.

Bár itt a fotók egy piros-kék szemüveg segítségével válnak térhatásúvá a látogatók számára, a képek eredetijei sztereófényképek, melyek a kezdeti időkben egy külön kémlelő szerkezetet igényeltek. A képeken a magasság és szélesség dimenziója mellé harmadiknak belép a mélység. A térhatású fotográfia valójában kettő, egymástól kissé eltérő képből áll, amelyeket az emberi szem állásának megfelelően két különböző szögből vettek fel ugyanarról a tárgyról. A képpár egy speciális szerkezetben, a sztereoszkópban szemlélve olvadt egybe a korabeli kukucskáló agyában. A kiállítás bemutatja a sztereófényképezés néhány eredeti kellékét, köztük fényképezőgépeket, sztereónéző készülékeket is, de az igazi szenzációt maguk a fotók nyújtják. A korai fényképező masinák olyan aktuális történéseket örökítettek meg, amelyek izgatták az emberek fantáziáját: nagy nemzetközi kiállítások, diplomáciai események, háborúk és természeti katasztrófák fotográfiái mellett sokakat érdekeltek az egyes országokat bemutató felvételek. Sőt, keresettek voltak az erotikus témák is! Ez utóbbit a kiállításon egy elszeparált részben kémlelhetik a látogatók.

A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának és Felvinczi Sándor magángyűjteményének leglátványosabb, a 19. század második felében és a 20. század első évtizedeiben készült sztereófelvételei a digitális képfeldolgozás és az anaglif-eljárás segítségével ma már sztereónéző készülék nélkül is élvezhetők.

A ligeti Csallány Gábor Kiállítóhelyen október 31-ig látogatható a tárlat.

D. J.

2009. szeptember 4.

Felföldi fotográfusok munkái

Szathmáry-Király Ádám - Vihar utánA Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör szeretettel vár minden érdeklődőt szeptember 7-én, hétfőn fél 7-kor a Művelődési és Ifjúsági Házba a Felföldi Fotográfusok Szövetsége kiállítására. A tárlatot megnyitja: Nagy István, a Szentesi Fotókör vezetője.

A fotóművészet iránti fogékonyság nagyon hamar meghonosodott Kazincbarcikán. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy a város és intézményei biztosították a szervezeti és műhelymunkai feltételeket. Maroknyi fotózást kedvelő ember már 1968-ban megalakította a Kamera Fotókört, melyet 1973-tól a Szathmáry-Király Ádám fotóművész vezet.

1975-től máig rendszeresen tartanak fotóművészeti alkotótáborokat, valamint fotóoktatást fotószakkörök és fotó fakultáció formájában.

1990-ben, Kazincbarcikai Kamera Fotókör és vonzáskörzete, de régiós és azon túli fotósok is, megalapították a Felföldi Fotográfusok Szövetségét, Kazincbarcikai székhellyel. A kulturális egyesület választott vezetője azóta is Szathmáry-Király Ádám fotóművész. 2007-től a Felföldi Fotográfusok Szövetsége ifjúsági szekciója is működik.

Ezzel a szervezeti háttérrel országos, sőt nemzetközileg elismertté vált a kazincbarcikai fotós élet. 2000-től napjainkig már 65 szerző 186 pályázaton 1115 művét állították ki, melyből 264 alkotást díjaztak. A fotós csoportok az elmúlt évtizedben számos kitüntetést, díjat és elismerést kaptak.

A kiállítás megtekinthető október 5-ig az intézmény nyitva tartási ideje alatt.

Nagy István

2009. szeptember 4.

Szentes-Csongrád: rangadó szombaton

Pontszerzés reményében utazott Röszkére a Szentesi Kinizsi megyei első osztályú labdarúgó csapata, ám végül Págerék 3-2-es vereséget szenvedtek a határ menti településen. Bozóki Zoltán vezetőedző zárt, szoros védekezést kért játékosaitól, ám az előzetes terveket gyorsan felülírták az első negyedóra történései. A hazaiaknak ennyi időre volt szükségük ahhoz, hogy kétgólos előnyre tegyenek szert. A Szentes azonban nem roppant össze, egyre többször jutottak el az ellenfél kapujáig, majd egy tetszetős kontratámadás végén Hidas jóvoltából sikerült a szépítés. A gól inkább a hazaiakat zavarta meg, a mérkőzés ezen időszakában több lehetőség is adódott a Kinizsi előtt, ám az egyenlítő találatot nem sikerült megszerezni.

A szünet után a Röszke szerzett újabb gólt, a harmadik otthoni találattal eldőlni látszott a mérkőzés. A forgatókönyv azonban másképpen alakult, váratlanul komoly lehetőséghez jutott a Kinizsi, a röszkei együttesből ugyanis kiállítottak egy labdarúgót, majd a 70. percben Mihály Róbert góljával kézzel fogható közelségbe került a pontszerzés lehetősége. A hátralévő húsz percben azonban nem sikerült az egyenlítés, így pont nélkül maradt a Szentes.

Bozóki Zoltán szerint a mezőnyben két egyforma képességű társaság feszült egymásnak, egy pontra mindenképpen rászolgáltak volna, ám két kapushiba miatt mégis a hazaiak örülhettek. A Kinizsi legközelebb szombaton lép pályára, ekkor a Csongrád látogat a Pusztai László Sporttelepre. A két szomszédvár csapata legutóbb az előző szezon záró mérkőzését játszotta Csongrádon, ott 1-1-es döntetlen született. Ezzel az eredménynyel most is kiegyezne Bozóki, ehhez azonban fegyelmezett védekezésre, és sokkal kevesebb egyéni hibára lesz szükség a kilencven perc alatt. A Csongrád elleni összecsapás szombaton, 16 óra 30 perckor kezdődik.

H. V.

2009. szeptember 4.

Jöhetnek a mérkőzések!

Javában zajlik a Bodrogi Bau Offshore Outlet Szentesi VK férfi vízilabda csapatának felkészülése az október 10-i bajnoki rajtra. Az már korábban kiderült, hogy a Szentes a megyei rivális otthonában, Szegeden kezdi a következő szezont. Vass Sándor, a csapat vezetőedzője lapunknak elmondta, hogy az alapozás legnehezebb, legmegterhelőbb részén már túl van a társaság, ettől a héttől kezdve a délutáni foglalkozásokon a labdás gyakorlások kerülnek előtérbe, délelőttönként továbbra is csoportos és egyéni gyakorlatokkal erősítenek a játékosok. A mindennapok monotonitását oldandó, két edzőmérkőzést is beiktatott a felkészülésbe Vass Sándor, előbb az Araddal, majd a lengyel junior válogatottal meccseltek Tordayék. A jövő hét végén újabb mérkőzések várnak a csapatra, ekkor rendezik azt a nemzetközi tornát, melyen a BVSC, az OSC és a Fülöp Tibor edzette Noisy-le-Sec lesznek a Szentes vendégei a ligeti uszodában. Az eredetileg hat csapatosra tervezett rendezvény a Szolnok és az egyiptomi válogatott visszalépése miatt szűkült négy gárdára, és lesz ezért két napos (szombat-vasárnap) a torna. Egy héttel később Szolnokra utazik a csapat, itt a házigazdákon kívül a Péccsel és az Újpesttel mérkőznek a mieink.

Érdekesség, hogy egy ukrán center jelentkezett Vass Sándornál néhány nappal ezelőtt, miszerint szeretne a klubhoz igazolni, minden különösebb költségtérítés nélkül. A szentesi vezetőedzővel abban állapodtak meg, hogy a jövő héten a csapattal készülhet, ennyi ideje lesz meggyőzni a vezetést arról, hogy valóban a gárda segítségére lehet a célok elérésében.

Hering Viktor

2009. szeptember 4.

Kivirult a kosárlabda

Marossy Gyula, a kosárlabda klub elnöke gondolt egy merészet és belevágott. Szerbiából jött edzőt adott a gyermekek és a szétesőben lévő régi NB II-es férfi csapat mellé. Alexandar Preskar - Sale (képünkön), Zentáról robbant be a szentesi sportéletbe. Szinte a nulláról indult, de már több iskolában több mint száz fiatal választotta magának a kosárlabdát célul, illetve más sportágakból is pártoltak át hozzá.

Sale Zentán született és általános iskolában 6 évig teniszezett, majd amikor egy nagyon drága ütőt kapott, véletlenül eltörte, de nem merte otthon elmondani. Inkább azzal érvelt, hogy nem szeret teniszezni. Akkor "nyergelt át" a kosárlabdához. Ennek az volt a mozgatórugója, hogy az iskolában játszott az osztálytársaival más csapatok ellen, és egyre gyakrabban győzött az a csapat, amelyikben ő játszott.

2009. szeptember 4.

Az ifjúsági vízilabdacsapat a bajnokság előtt

Berki András (képünkön) a 17-18 éves fiúk edzője, a nyári alapozás vége felé a következőkben értékelte csapatának helyzetét. Mivel korosztályos csapatról van szó, így óhatatlan, hogy minden év új változásokat hoz. Különösen ez a korosztály az, aki például tanulmányai vagy életkora miatt kénytelen váltani és tovább már nem tud a csapat rendelkezésére állni. Van, aki kiöregszik, de Szentesen marad és van, aki még játszhatna, de felveszik egy felsőfokú vagy egyéb oktatási intézménybe, és akkor már célszerűbb ott játszania, ahol tanul, ha van fogadóképes egyesület. Nálunk ez jobbára Szegedet jelenti: Négyesi Danit és Aradszky Endrét felvették nappali tagozatra Szegedre, de vannak még játékosok, akik elérték a felső korhatárt. Ők már nem játszhatnak az ifjúsági csapatban.

2009. szeptember 4.

Hőguta

Egy férfi fog egy taxit, beül hátra és bemondja a címet. Elindulnak, nem szólnak egy szót sem. Pár perc múlva az utas mondani akar valamit és megérinti a sofőr vállát. Erre az egy hatalmasat sikít, beletapos a fékbe és zihálva levegő után kapkod. Az utas csak csodálkozva néz rá, nem érti, mi történt.
Kis idő múlva - még mindig zihálva - megszólal a sofőr:

- Ne haragudjon... én most csak helyettesítek... egyébként a Temetkezési Vállalatnál dolgozom.

2009. szeptember 4.

Kis kukta

  • Farmerragu
  • Csokoládés palacsintafelfújt
2009. szeptember 4.

Hiszékenységét használták ki

Traktornak ütközött a vonat

A múlt héten már beszámoltunk arról, hogy számos bejelentés érkezett a szentesi rendőrkapitányságra, miszerint okiratok, pénztárcák tűntek el parkoló gépjárművekből. Ezúttal a Kisérben, a saját háza előtt parkoló autóból "kelt lába" a tulajdonos okmányainak és 70 ezer forintjának. Egy feledékeny hölgy a Felsőpárton, az egyik üzletben felejtette szatyrát, benne mobiltelefonjával és pénztárcájával, és legalább nyolc okirattal. Arra a kérdésünkre, hogy milyen büntetést kaphatnak ezeknek az iratoknak az eltulajdonítói, a szentesi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának a vezetője, Tyityán László rendőr alezredes azt válaszolta, hogy bizonyos esetekben nem büntethetők az elkövetők. Ha ezeket az ellopott okiratokat valamilyen úton visszajuttatják tulajdonosaikhoz (pl. bedobják a tulajdonos levélládájába), hátrahagyják, eldobják a bűncselekmény helyszínén, és ezeket megtalálja a tulajdonos, akkor az okiratokkal kapcsolatos bűncselekmény miatt nem járhatnak el az elkövetők ellen.

2009. szeptember 4.

Film: Diploma előtt

A városi könyvtárban működő filmklub nyári szünet utáni első előadásán a Diploma előtt című amerikai filmet vetítik szeptember 8-án, kedden 18 órakor.

A szégyenlős és visszahúzódó Ben most fejezte be az egyetemet, és készen áll, hogy beteljesítse szülei akaratát: találjon magának egy jól fizető állást, keressen magának egy feleséget és teremtse újra szülei unalmas életét. Valószínűleg így is tenne, ha a szülei barátainál tett látogatás során a csinos Elaine édesanyja, a középkorú Mrs. Robinson el nem csábítaná a kisfiús Ben-t. Miközben viszonyt kezd Mrs. Robinson-nal, Ben lassan rádöbben, hogy szerelmes Elaine-be, aki viszont San Franciscóba megy tanulni.

2009. szeptember 4.

Családi események

Született: Erdélyi Péter Pálnak és Sinka Erikának Anna, Deme Jánosnak és Sarkadi-Szabó Krisztinának Blanka Krisztina, Füsti-Molnár Lászlónak és Kardos Éva Gyöngyinek Nóra, Winter Istvánnak és Szénási Anitának Balázs, Tyukász Imrének és Vida Évának Dávid nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Fási Ferenc és Bozó Katalin, Sipos László és Szilágyi Tímea, Illés Ákos és Faragó Beáta, Komáromi Krisztián és Rácz Edina.

Elhunyt: Széll Bálintné Szöllősi Katalin, Lantos Imre, Veress Károlyné Dömsödi Rozália, Gránicz János Sándor, Oláh György, Kemenes Károly, Gila István József, Tar András József, Varga Istvánné Farkas Julianna.

2007. hónap 00.

Angoltudás iskola előtt

Mortimerrel és barátaival

Hello, children! Hello, Adrienn! A jelenet bármelyik iskolában megfigyelhető, azonban ezek a gyerekek Berényi Adriennel az óvodában tanulnak angolul. A tanítónő a Mortimer - Angol nyelvklub partnereként angolórákat ad, kifejezetten óvodás, illetve kisiskolás gyerekeknek (2-10).