XL. évfolyam 13. szám

2008. április 4.

Személycserék az otthonban

Ütem szerint halad a nagytemplom felújítása

Az elmúlt időszak változásiról számolt be lapunknak Kovách Péter lelkipásztor, mely érinti a Szentesi Református Idősek Otthonát és a Nagytemplomot is. Az otthonban dolgozóknak lejárt a próbaideje, míg a templom felújítása befejezéséhez közeledik.

- Lejárt az idősotthonban dolgozók próbaideje, s ahogy az ilyenkor szokás, megvizsgáltuk hogy kinek a munkájával, hozzáállásával és milyen mértékben vagyunk megelégedve. Ez alapján az intézmény vezetősége úgy döntött, hogy az egyik nővér munkáját tovább már nem veszik igénybe és felbontották a munkaszerződését. Helyére egy szociális gondozó-ápolót felvettek, aki április elsejétől dolgozik az intézményben.

2008. április 4.

A megye legeredményesebb kapitánysága

Rendészeti osztály a Zsoldosban

Eredményes évet zárt a szentesi rendőrkapitányság 2007-ben. Mint arról Balogh Szabó Imre rendőr alezredes a képviselő-testület márciusi ülésén beszámolt, fiatal állománnyal kezdték meg a munkát, ez a fiatal állomány képes volt arra, hogy megújuljon, hogy olyan eredményeket produkáljon, amellyel bűnügyi viszonylatban a megye legeredményesebb kapitánysága lett. Valamennyi kategóriában javítani tudtak.

Jók a közrendvédelmi állomány mutatói. A javulás a rendőrkapitány olvasatában azt is jelenti, hogy az elmúlt időszakban nem lettünk jogkövetőbbek, nem javult az állampolgári fegyelem. A szabálysértési feljelentések száma 43, míg a helyszíni bírságolások aránya 25 százalékkal nőtt. De nem javult a térség közlekedési morálja sem (7 halálos, 104 személyi sérüléses baleset). Fokozott figyelmet fordítanak az ittas járművezetők kiszűrésére, úgy tartják, az ittas járművezető ön és közveszélyes.

2008. április 4.

Liget az életfából

Több mint tíz esztendős hagyományt követve az önkormányzat facsemetéket ajándékoz az előző hónapokban született új városlakóknak. Tavasszal és ősszel kerül sor erre az eseményre, mely Szirbik Imre polgármester szavai szerint örömteli a családnak és a városnak egyaránt.

Ezúttal 56 szülő igényelt facsemetét, s számukra Balogh Györgyi, műszaki referens platánt, égert, berkenyét, vérszilvát, nyírt és szomorú fűzt kínált a városháza udvarán. Amennyiben valaki nem tudott eljönni, április 10-ig még megteheti. Hangos köszönömmel vette át a polgármestertől testvére számára az emléklapot és a fára akasztható kis bronztáblát Szabó Dániel. Neki már lombos a várostól kapott szomorúeper fája, 4 és fél hónapos kisöccsének, Szabó Ádámnak viszont berkenyét választott a családfő, Szabó Attila Lóránt, melyet a nagyfiúval együtt ültetnek majd el telkükön. Anyukája, Dajka Ágnes elárulta: nagyon fontos nekik ez az ajándék. A család azt kérte, hadd szerepeljen a fotón ezúttal lapunk munkatársának 4 hónapos kisfia, ifjabb Vidovics Ferenc, hiszen az apuka kezdettől ott van az eseményen, mint fotóriporter. Feri, munkája végeztével családja körében elmondta: mindig a képekre figyelt, most végre eljött az idő, hogy azt is szemügyre vegye, mennyi hely van otthon. Kezébe került egy 1940-es kép, mely a lakás elejét anno nagyon szép ligetesnek ábrázolta, s szeretnék újra ilyenné varázsolni Bercsényi utcai házuk elejét. Molnár Zsuzsannával ők is berkenyét választottak, mellyel elkezdik a ligetük gyarapítását.

D. J.

2008. április 4.

Fogadónap

Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő április 10-én, csütörtökön csütörtökön 9-11 óra között, Szűcs Lajos alpolgármester 14-16 óra között tart fogadónapot. A város vezetői az ügyeiket intézőket, és a közügyek iránt érdeklődőket hivatali helyiségükben fogadják a városházán.

2008. április 4.

Bázis

A szentesi légimentő-bázis megépítéséhez szükséges 90 millió forintból még 10 milliók hiányoznak, de mostmár Csongrád megyén, Jász-Nagykun Szolnok megyén, Szentesen, Mórahalmon, Szolnokon, Csongrádon, és magánszemélyeken kívül Csen-gele és Sándorfalva is hozzájárul a beruházáshoz.

2008. április 4.

Új beruházások a Hungeritnél

Két hír a lapokból: "Az Ernst and Young idén a Példakép különdíjat Magyar Józsefnek, a Hungerit Zrt. vezérigazgatójának ítélte oda." A díj odaítélésekor - egyebek mellett - a klasszikus vállalkozói értékek képviselete, a stratégiai szemlélet, a személyes integritás és az innovatív szemlélet is döntő szempont volt. A másik: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. évi Agrár Innovációs Díját a Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. nyerte el. Az elismerést Magyar József vezérigazgató vette át március 28-án a Parlamentben.

2008. április 4.

Így is lehet, meg úgy is!

A húsvét utáni napokban, két olyan vélemény kínálta fel magát elgondolkodásra, melyeket tanulságos lesz először egymással szembesíteni. Erre vállalkozom.

Szerda volt az a bizonyos nap, mikor az egyik országos napilapból megtudtam, hogy egy közismert magyar újságíró hogyan vélekedik a zsidókról. Íme: "Jobban gyűlölnek bennünket, mint mi őket. Ők a mi indokzsidóink" - értsd: a puszta létezésük indokolja az antiszemitizmust. "Más szóval: ha van egy olyan nép, mely merészel minket jobban gyűlölni, mint mi őket, akkor e népnek a puszta léte is feljogosít minket arra, hogy utáljuk."

2008. április 4.

Jeles publicista, közkedvelt képviselő

165 éve született Törs Kálmán

Törs Kálmán (Roskovics Ignác rajza)

Törs Kálmán nevét egy töredék utcácska ma is őrzi Szentesen, de azt már bizonyára csak kevesen tudják, hogy ki volt ő, s mivel érdemelte ki nevének megörökítését.

A Gömör vármegyei Ri-mabrézón született 1843. április 5-én, ahol atyja vasgyár-igazgató volt. Elemi iskoláit szülőhelyén, középiskoláit Rimaszombaton és Késmárkon végezte. A gimnáziumban szinte valamennyi tantárgyból kitűnt. Rajztehetsége miatt tanárai jeles festőnek jósolták; emellett évről-évre ő nyerte el az irodalmi pályadíjat. Humán érdeklődése ellenére, tanulmányait 1861-től a pesti egyetemen joghallgatóként folytatta, ahol ügyvédi oklevelet szerzett. Egyetemi évei alatt kezdett írni a szépirodalmi lapokba. 1863-tól versei, elbeszélései, tárcái jelentek meg a Vasárnapi Újságban, a Magyar Sajtóban, a Balaton-Füredi Naplóban stb.

2008. április 4.

Benkóék a színházteremben

Évfordulók - 2008.

100 éve, 1908. márc. 29-én a Szentesi Általános Népkör zenés felvonulással egybekötött népgyűlést tartott a Kossuth téren. (Napirend: Miért kell a népnek politikailag és gazdaságilag szervezkednie? Szónok: Magyar Gyula Budapestről.)

65 éve, 1943. márc. 30-án elhunyt Pollák Antal (1865- 1943) gabonakereskedő, feltaláló, a gyorstávíró megalkotója, Szentes szülötte. (1973-tól az ő nevét viseli a szentesi Műszaki Szakközépiskola; emlékét márványtábla őrzi az iskola falán.)

25 éve, 1983. márc. 30-án a Tóth József Színházteremben nagysikerű koncertet tartott a Benkó Dixieland Band.

160 éve, 1848. márc. 31-én a vármegyei közgyűlés megválasztotta Csongrád Megye Közcsendi Bizottmányát, amely az új, népképviseleti alapon választott megyegyűlés megalakulásáig (május 3-ig) a megye legfőbb hatalmi, igazgatási és önkormányzati szerveként működött. A közcsendi bizottmány minden városba és községbe közcsendi választmányt nevezett ki, amelyek a szentesítésre váró törvények ismertetését és magyarázását, valamint a nemzetőrség szervezését kapták feladatul.

205 éve, 1803. ápr. 2-án megszületett Szentesen Nyíri József (1803-1877) tímármester, 1842-1855 között városi tanácsnok, a szentesi örökváltság egyik intézője.

135 éve, 1873. ápr. 3-án megalakult a Szentesi Csizmadia Ipartársulat. (Tagok száma 180 fő.)

205 éve, 1803. ápr. 4-én 35 éves korában Bécsben váratlanul elhunyt gróf Károlyi József (1768-1803), Szentes földesura, három fiú és három leánygyermeket hagyva maga után. A kiskorú grófok (István, Lajos és György) gyámja - egyben birtokaik kezelője - előbb gróf Keg-levich Ágoston, majd gróf Waldstein Emánuel volt, akik a korábbinál szigorúbb igazgatási rendszert vezettek be a szentesi uradalomban.

Összeállította:
Labádi Lajos

2008. április 4.

Mozi Ünnep

Az Őze Lajos Filmszínházban a Mozi Ünnep keretében két Őze Lajos filmet vetítenek. Április 11-én és 13-án 16 órától Az ötödik pecsét című film látható, április 12-én és 14-én 16 órától a Szegénylegények című alkotást tekinthetik meg az érdeklődők.

2008. április 4.

Egy százalék

Az Együtt a Véradókért Szentesen Alapítvány számlájára 2007-ben 192747 forint érkezett. Az adózók által felajánlott SZJA 1 százalékából a sokszoros véradókat ismerték el. Az alapítvány a 18457447-1-06 adószámra továbbra is várja a felajánlásokat.

2008. április 4.

Filmklub

A városi könyvtárban működő filmklub következő vetítésén a Picasso kalandjai című színes, feliratos svéd filmvígjátékot tekinthetik meg az érdeklődők április 8-án, kedden 18 órától. Tage Danielsson alkotása egy abszurd vígjáték, burleszk a 20. századi párizsi művészvilágról. Picasso élete csak alibi, hiszen nem életrajzi alkotásról van szó, sokkal inkább egy életszemlélet megjelenítéséről. Átlag fél percenként robban egy geg.

2008. április 4.

Nyílt napok a bölcsődében

Városunk bölcsődéjében hagyomány teremtő szándékkal rendeztek nyíltnapot március végén, melyre elsősorban a szülőket hívogatták. Édesanyák és édesapák egyaránt megjelentek a rendezvényen, körülbelül ötvenen, hogy bepillanthassanak gyermekeik tevékenységeibe, a Vásárhelyi úti bölcsőde hétköznapjaiba, és láthatták hogyan gondozzák a piciket a gondozónők.

2008. április 4.

Gyermekélelmezés

Az önkormányzat március végi ülésén Hornyik László független képviselő napirend előtti felszólalásában felhívta a figyelmet arra, hogy tanév végén bezár a Jövendő utcai gyermekélelmezési konyha. Mint ismeretes, a közétkeztetést ellátó intézményben teljes felújítást végeznek majd, és nagy a valószínűsége annak, hogy csak 2009-ben vehetik újra igénybe a diákok. Sokunknak nincs tudomása arról, hogy a felújítás alatt hogyan oldják meg az étkeztetést. Az idő sürget - fejtette ki a képviselő, megnyugtató választ kérve.

Szűcs Lajos alpolgármester válaszában kitért arra, hogy elkészült az a menetrend, amely a konyha átépítésével, illetve az étkeztetés lebonyolításával foglalkozik. Elmondta: az étkeztetés lebonyolításával a Szarvasi úti óvodai konyha, valamint a Deák Ferenc utcai Általános Iskola konyhája van képben. Ugyanakkor a honvédséggel is tárgyalnak, arról, hogyan tudnák megoldani velük az étkeztetést. A konyha várhatóan 2009. január-februárjában lesz üzemkész, addig a gyerekek, de még a megnyíló idősek otthona lakóinak az ellátását is meg fogják oldani - jelentette ki az alpolgármester.

2008. április 4.

Közéleti Kávéház

A Petőfi Cukrászda által életre hívott Közéleti Kávéház következő találkozóját április 7-én, hétfőn este 6 órától tartják. Meghívott vendég: Cseuz László testnevelő tanár.

2008. április 4.

Szentesi előadókkal

Pátria CD-Rom

Ami negyven év alatt nem sikerült a szocialistának nevezett hanglemezgyártásnak, azt megoldotta egy népzene iránt elkötelezett kis kiadó, felhasználva a technika fejlődése útján megnyílt lehetőségeket. A Fonó Budai Zeneház (hangrestaurálást követően) közreadta a történelmi Magyarország területén, a múlt század elején kezdődött népdalgyűjtésekből készült gramofonfelvételekből válogatott teljes sorozatot, amit a Pátria-cég 107 lemezen jelentetett meg a harmincas-negyvenes években.

2008. április 4.

Az elkezdett és az elfelejtett reformok

Üzen a múltból a történelem

Könnyen belátható, hogy a magyar '48-49-es forradalom és szabadságharc motorja a meghirdetett és a bevezetett reformok sora. Elsősorban a nevezetes követelésekről beszélt előadásában dr. Balázs György, a történettudományok kandidátusa, nyugalmazott főiskolai tanár a Helyőrségi Klubban megtartott rendezvényen. A 160 éve történt, legfontosabb események felidézését vállalta egy sorozat keretében a művelődési intézmény és a Szabadidős Sportklub. A történész elsősorban a reformok tükrében mutatta meg az ország sorsát valóban megfordító változásokat.

2008. április 4.

Közönségtalálkozó

Az Őze Lajos Filmszínházban a rendszeres szentesi filmvetítések 100. évfordulója alkalmából ünnepélyes megnyitót és közönségtalálkozót rendeznek április 10-én, csütörtökön fél 6-tól. Megnyitóbeszédet mond Kruzslicz Pál ny. igazgató, újságíró. A rendezvényen vetítik a Kalandorok című színes, magyar vígjátékot. A film után az alkotókkal - Haumann Péterrel, Pataki Ágival és Paczolay Bélával - beszélgetésre nyílik lehetőség. Április 11-30-ig kiállítás látható a moziban a régi moziplakátokból, a levéltár anyagából.

2008. április 4.

Motor és traktor kavalkád

Évek óta hagyomány, hogy Gáspár Sándor nagyszabású veterán-motor kiállítást és motorszépségversenyt szervez. Gáspár Sándor maga is 1985 óta motorozik. Az idei esemény már a hatodik lesz a sorban, melyet április 12-én, szombaton 10 órától láthatnak az érdeklődők a Hajdú Lajos utcában (Kiss Bálint Református Általános Iskola mellett).

Az előkészületekről tartott tájékozatót Gáspár Sándor. Bevezetőjében megemlítette, hogy a 2007-es rendezvényen különdíjat nyert motorja, mely egy 1924-es Monet-Guyon francia gyári versenymotor volt. A díjazott gyártmány érdekessége, hogy mindössze két darab van belőle a világon. - A kiállítás napján derül ki, hogy milyen típusú és korú motorok lesznek jelen a rendezvényen. Idén újdonsággal is szolgálunk. Első alkalommal traktor-show is lesz - tudtuk meg a szervezőtől, aki elárulta: Az egész napos programokban szerepel még alkoholteszt - a rend őreinek segítségével -, azok számára, akik nem vezetnek, viszont szeszes italt fogyasztanak, hogy utána el lehessen dönteni: mennyi szeszesital elfogyasztása után hány ezrelék alkohol kerül a vérbe. A résztvevő motorosok kipróbálhatják kressz-tudásukat is egy vetélkedő keretében, valamint ügyességi és lassúsági versenyen, illetve játékos vetélkedőn is bizonyíthatják tudásukat.

DVZ

2008. április 4.

Tízezer lépés

Léhi Gábor, a Szabadidő Sportklub elnöke sorban harmadik elismerő oklevelét vehette át március 11-én a Magyar Sport Házában. A kitüntetést a "Tégy tízezer lépést az egészségért" mozgalomban végzett több éves kiemelkedő munkájáért kapta. Azt már tőle tudtuk meg, hogy a mozgalmat a Nemzeti Sporthivatal indította el közel négy évvel ezelőtt. Szerepel a programban kocogás, kerékpározás, gyaloglás. A szentesiek ez utóbbit választották, s már az elején jó eredményeket értek el benne.

2008. április 4.

Irodalmi est

Mátyás Király kora címmel zenés irodalmi estet rendeznek a városi könyvtárban április 10-én, csütörtökön 18 órától. A rendezvényen bevezetőt mond Kis-Rácz An-talné tanár, városi munkaközösség-vezető. Közreműködnek a Lajtha László Alapfokú Művészeti iskola tanárai és diákjai, valamint a Szentesi Óvónők Kamarakórusa Kocsis György vezetésével.

2008. április 4.

Szilver

A Szilver TSE táncosai több versenyen is sikeresen szerepeltek. Eredmények:

VIII. Trimük kupa (márc. 15., Soltvadkert): Berta László - Torkos Rita "D" ifjúsági latin 3. hely, Schwartz Péter - Pintér Evelin "B" felnőtt latin 4. hely.

XI. Kocsis György Emlékverseny (március 22.): Imre Zsolt - Lengyel Liza "C" ifjúsági standard 1.hely.

Klubközi verseny (március 23., Kistelek): Jéri Tamás - Szepesi Lilla "C" junior II. latin 2. hely, Győrfi Norbert - Szűcs Liliána "C" junior II. latin 5. hely, standard 2. hely; Bacsa Tamás - Bús Renáta "C" felnőtt standard 3. hely, latin 4. hely; Ádám Kornél - Pintér Zsófia "D" junior I. standard 1. hely; Szilágyi Zoltán-Ádám Enikő "D" junior I. latin 6. hely; Prozlik Ádám - Bali Violetta "C" junior II. standard 4. hely, latin 3. hely; Hegyes Bertalan - Ambrus Adél "C" junior II. standard 1. hely, latin 1. hely; Tapodi Richárdl - Borbás Julianna "C" felnőtt latin 1. hely, standard 3. hely; Rónyai Zoltán - Farkas Boglárka "D" junior I. standard 3. hely, latin 1. hely.

2008. április 4.

Pótfűtés

Teller Ede a mennyországban, egy négyágyas szobában ismerkedik a szobatársaival.
- Önnek mennyi az IQ-ja? - kérdi az egyiktől.
- 180.
- Remek! Majd elbeszélgetünk a természettudományokról, filozófiáról, atomfizikáról. És önnek? - kérdi egy másiktól.
- 120.
- Jó, majd beszélgetünk a művészetekről, a sportról. És önnek? - kérdi a harmadikat.
- A' meg mi a fene?
- Mindegy! Mi újság a magyar parlamentben?

2008. április 4.

Kis kukta

  • Tavaszi zöldfűszeres leves
  • Boszorkányflekken
2008. április 4.

Becsapták az idős asszonyt

Négy férfi ellen indított büntetőeljárást a szentesi ren-dőrkapitányság lopás vétsége miatt néhány nappal ezelőtt. A gyanúsítottak Szegvár külterületén, tanyákból, különféle fémtömegcikkeket és háztartási eszközöket tulajdonítottak el. A körzeti megbízott rendőr azonban tetten érte őket, és így lebuktak a tolvajok. A bíróság úgynevezett gyorsított eljárás keretében hoz majd ítéletet az ügyben.

2008. április 4.

A Tóth-csoda folytatódik

Mintha kicserélték volna őket. - ámuldoztak a szurkolók az elmúlt szombati Hungerit-MetalCom-Szentes -OSC női bajnoki vízilabda mérkőzést követően. A csodálat tárgya a szentesi hölgy-koszorú volt, amely a Dunaújváros elleni bravúros győzelmet követően ezúttal a bajnokságot vezető, két hete a mieinket hét góllal verő OSC-t iskolázta le itthon 9-6 arányban. És valóban: a csapat az elsőtől az utolsó percig fegyelmezetten, az edzői utasításokat folyamatosan betartva pólózott, nagyszerűen védekezett, és a támadásokban is pompás gólokat lőve elbizonytalanította jóval esélyesebbnek tartott ellenfelét.

2008. április 4.

Taroltak a dzsúdósok

Az Ifjúsági Diákolimpia országos dzsúdó döntőjét március 29-én rendezték meg Budapesten, az UTE edzőcsarnokában az 1992- 93-ban született fiatalok és a serdülők (1994/95) számára. Eredmények: -66 kg: Őri József 7., -57 kg: Kürti Varínia 5., -63 kg: Kalydy Patrícia 2., -70 kg: Gila Nóra 1.

A Budapesten, a Pestszent-imrei Sportkastélyban szintén március 29-én megrendezett Szenior Országos Egyéni Bajnokság -90 kg-ban Lantos Gábor a 3., míg -100 kg-ban Mata István a 3. helyezést érte el.

Egy nappal később, március 30-án került sor a Serdülő (1994/95 ÉS DIÁK "A" 1995) Magyar köztársaság Kupára (Serdülő Világ Kupára válogató verseny), szintén Budapesten, a Pest-szentimrei Sportkastélyban. A megmérettetés eredményei: -60 kg: Máté Dániel 5., -57 kg: Kürti Varínia 5., -63 kg: Kalydy Patrícia 1., +63 kg: Gila Nóra 3.

2008. április 4.

Felemás siker a szezonnyitón

Rögbi NB I

Szombaton kezdődött a tavaszi pontvadászat az NB I-es rögbi csapatok számára. A Szentes Pécsre látogatott, ősszel hazai pályán 10-5-re sikerült legyőzni őket. A junior mérkőzéssel indult a megmérettetés a vendégek számára, és meglepő módon már az első percben megszerezték Keresztes révén a vezetést jelentő pontokat a szentesi legények. Szerencsére a jó széria a mérkőzés végéig kitartott, így minden várakozást felülmúlva 26 - 40 arányban jobbnak bizonyultak a Kurca-parti fiatalok!

2008. április 4.

Rájátszás az 5-8. helyért

Az NBI-es szentesi kosárlabda klub férfi együttese megkezdte menetelését a 2007-2008-as bajnokságban az 5-8. helyért folyó rájátszásban. Ennek első mérkőzésén hazai pályán a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban látták vendégül Mezőberény csapatát. A hazaiak az akadályt sikerrel vették, hiszen 101-73 arányban győztek. Az eredmény hűen tükrözi, hogy a két együttes nem volt egy súlycsoportban.

A Kútvölgyi (játékos-edző), Simon, Farkas D., Bere, Bartucz Cs., Marossy, Szabó D., Czibere összeállítású Kurca-parti alakulat végig irányította az összecsapást. A győzelem egy percig sem forgott veszélyben.

2008. április 4.

Teremlabdarúgás

12 csapat részvételével zajlott a Tavasz Szabadidős Teremlabdarúgó torna. A torna győztese az Old Boys csapata lett, az ezüst érmet a Laver2000 nyerte el, míg a harmadik helyen a Csongrádi Tűzoltók csapata végzett. A torna legjobb góllövője Pálfi Barna lett (Csongrádi Tűzoltók).

2008. április 4.

Sakk

Győztes mérkőzésen van túl a Szentesi Spartacus SK. a sakk NB II. Tóth László csoportjában. A 9. fordulóban Röszkére látogattak dr. Makay Andorék, és 9-3 arányban múlták felül a vendéglátó csapatot. Győztesek: Fábián Nagy Sándor, Gera Ferenc, dr. Makay Andor, Hajdú István, Mészáros Imre, Toókos Ferenc, Nagy József és Szalaji Renáta. Döntetlent játszott: Balatoni György és Bóka Zoltán. Győzelmükkel 52,5 ponttal a 7. helyen állnak. A tabellát a kecskemétiek vezetik 78,5 ponttal.

2008. április 4.

Uszoda

A ligeti sportuszodában április 7-én, hétfőn reggel 8 órától kezdődnek a 33 m-es medence sátorbontási munkálatai. A 25 m-es medence üzemeltetése ez idő alatt zavartalan. A tanmedence feletti sátort - az időjárástól függően - később bontják le, melynek időpontjáról szintén értesítik a látogatókat a sportuszoda vezetősége.

2008. április 4.

Úszás

A Szentes Városi Úszóclub tagjai Vásárhelyen, a Tavaszváró országos meghívásos versenyen több értékes helyezést szereztek, számolt be Paulovics Tamás alelnök, edző. A közelmúltban rendezett tornán a lányoknál 200 méteres mellúszásban első lett Csák Anikó, másodikként Mizere Flóra ért célba, aki még 200 m gyorson is ezüstérmet szerzett. A 4x200 m-es lány gyorsváltó harmadik helyet harcolt ki, tagjai: Mizere Flóra ('94-es születésű), Dajka Dalma, Elbert Stefánia ('95-ösök) és Csák Anikó ('94). A fiúk versenyében 200 méter gyorsúszásban Szécsi László ('97), illetve 200 m mellen Pellei Kristóf érdemelt ki bronzérmet.

2008. április 4.

Arany-sorozat

A Magyar Parasport Szövetség Országos Úszóversenyét március 29-30-án rendezték meg Székesfehérváron. A megmérettetésen együtt versenyeztek az értelmi fogyatékosok, a siketek, a gyengén látók és a mozgássérültek, de külön értékelték őket. Külön értékelték a fiúkat és a lányokat, illetve a 18 év alattiakat és a 18 év felettieket is. A versenyen szép számmal jelentek meg az elszánt versenyzők, és emelte a színvonalat, hogy megjelentek a paralimpiára utazó mozgássérültek is. A Szentes Városi Úszó Club egyetlen versenyzővel képviselte magát. Rácz Nikolett  - aki a Koszta József Általános Iskola tanulója - nagy reményekkel indult a versenyen. Az eredményhirdetésnél kiderült, hogy jogos volt az izgalom, és meglett az eredménye a sok munkának. Niki eredményei: 50 m mell: 1. helyezés, 100 m mell: 1. helyezés, 200 m mell: 1. helyezés, 50 m gyors: 1. helyezés, 100 m gyors 1. helyezés, 200 m gyors: 1. helyezés. Nikire az idén még vár egy hazai és remélhetőleg sok külföldi verseny is, köztük a jövő évben megrendezésre kerülő Junior Világbajnokság is. Nikolett edzője, Kovács Brigitta szerint sok lehetőség van ebben a sportban, persze minden pénz függvénye. Így reméli, hogy nem ez lesz az akadálya annak, hogy részt vehessen, és képviselje a várost ebben a sportágban.

2008. április 4.

Tánc

A Szombathelyen megrendezett Felnőtt-ifjúsági Standard Ranglista versenyen sikeresen szerepeltek versenytáncosaink, több páros is a dobogóra állhatott a megmérettetésen. Eredmények: László Csaba-Mikes Anna 1. hely, Szepesi József-Szepesi Judit 2. hely, Páli Erik-Páli Viktória 3. hely, Szalkai Szabó Gábor-Markó Ágnes 6. hely. Junior Latin Ranglista: Hegyes Bertalan-Ambrus Adél 3. hely, Bugyi Bence-Kis Violetta 4. hely. Egyéni Kűrverseny Standard:

Budai Attila-Barna Lilla 1. hely, Borbás Csaba - Jan-kovszki Eszter 2. hely. Egyéni Kűrverseny Latin: Kósa András-Pandúr Petra 4. hely.

2008. április 4.

Horváth-parádé, Pendola-győzelem

A rájátszás mérkőzéseivel folytatódtak az első osztályú férfi vízilabda-bajnokság küzdelmei. A Pendola-Szentes-Elektroglob gárdája az 5-8. helyért mérkőzött az Újpest együttesével az elmúlt héten szombaton és ezen a héten szerdán. A lila-fehérek jóval előnyösebb pozícióból várhatták az egyik fél nyolc megszerzett pontjáig tartó párharcot, mivel az alapszakaszban mindkétszer legyőzték szentesi riválisukat, így 4-0-s fővárosi előnyről indult az összecsapás, amiből szombaton estére 6-0 lett. Pedig nem játszott rosszul a Szentes, sőt a félidőben még a mieinknél volt az előny, ám végül a hazai pálya minden előnyét élvező újpestiek 10-9-re nyertek Horváth Tamásék ellen. Berki András vezetőedző szerint jól játszott csapata, volt egy-két olyan szituáció, amikor rossz döntéseket hoztak, és ami elkerülhető lehetett volna, de ettől eltekintve akár meglepetés is születhetett volna ezen az összecsapáson. Arról pedig sem Berki, sem pedig a játékosai nem tettek le, hogy itthon szerdán legyőzzék az Újpestet, és végre idei első hazai győzelmükkel örömet szerezzenek szurkolóiknak. A vágyak aztán szerda estére valósággá váltak, hiszen a Pendola-Elektroglob 8-7-re verte az Újpestet, elsősorban remek védekezésének, és Horváth Tamás szenzációs védéseinek köszönhetően. A mérkőzés utolsó percére is maradt izgalom, mivel a vendégek támadhattak, de ezúttal sikerült megőrizni az egy gólos előnyt. A Pendola ezzel 6-2-re szépített a nyolc pontig tartó vetélkedésben, folytatás szombaton délután, Budapesten.

H.V.

2008. április 4.

A rájátszás küszöbén

Győzött Gödöllőn, és ezzel a második helyre lépett előre a Legrand-MetalCom-Szen-tes első osztályú futsal csapata. A mieink az első négy közé kerülésért, és a rájátszás kivívásáért állnak roppant nagy csatában az őket üldözőkkel, és kerültek lépéselőnybe velük szemben ezzel a győzelemmel. A Legrand a Gödöllő otthonába a győzelem reményével utazott, ám sokkal nehezebben sikerült begyűjteni a pontokat, mint ahogy azt előzetesen a csapat vezetése eltervezte. Némethy László vezetőedző szerint enerváltan, sok hibával kezdett együttese, ennek volt betudható, hogy a rendkívül fiatal játékosokból álló, ám annál lelkesebb hazaiak alaposan meglepték a mieinket és 3-1-es előnyre tettek szert a találkozó elején.

2008. április 4.

Hol a határ?

A városi könyvtárban Hol a határ. a megfontoltság és a döntésképtelenség között? címmel Cserbik Attila és Soós Attila bibliaoktatók tartanak előadást április 9-én, szerdán 18 órától.

2008. április 4.

Vezetik a bajnokságot

Öt gólt szerzett, és magabiztos, jó játékkal tartotta itthon a három bajnoki pontot a Szentesi Kinizsi labdarúgó csapata a Csanytelek elleni, az elmúlt hétvégi bajnokin. A megyei másodosztály két legfiatalabb gárdájának öszszecsapásán a Szentes már az első játékrészben ellenfele fölé kerekedett, három gólos előnyre tettek szert Págerék. Fordulás után is maradt a Kinizsi-fölény, és végül 5-1-es hazai sikernek örülhettek a szurkolók. A mieink részéről Mihály Róbert kétszer, Bordács, Lajos és Tolnai egyszer-egyszer voltak eredményesek. Bozóki Zoltán vezetőedző szerint az első húsz percben még döcögött a játék, az ellenfél vezetett néhány veszélyes kontratámadást, de ezt követően kiütközött a két csapat közötti különbség. Minden mérkőzésen igyekeznek a letámadásos játékukat játszani, ezt tették most is. A mester szerint a csapat most nagyon együtt van, és remélhetőleg ez így is lesz a szezon végéig.

A Kinizsi immár öt ponttal vezeti a másodosztályú bajnokságot, megelőzve a második helyen álló Szék-kutas csapatát.

Április hatodikán, vasárnap délután Üllésen játszik a Kinizsi, a sereghajtó otthonában folytathatják remek tavaszi menetelésüket a szentesi labdarúgók.

H.V.

2008. április 4.

Koncert

A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében április 8-án, kedden 18 órától rendezik meg Az "éneklő fuvola" címmel Berényi Béla és Dratsay Ákos fuvolakoncertjét. A műsorban Vivaldi, Mendel-ssohn, Rossini, Rachmanyi-nov, Borne, Doppler műveit hallgathatják meg az érdeklődők. A rendezvényen közreműködik Bíró Ágnes (mélyhegedű) és Révész László (zongora). A koncert a komolyzenei bérleti hangverseny 4. előadása, de belépőjegy is váltható a helyszínen.

2008. április 4.

Tombola

A nyugdíjasok klubja következő összejövetelét április 4-én, pénteken 14 órakor tartja a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. A program szerint tombolatárgyakat sorsolnak ki.

2008. április 4.

Szupermaraton

Március végén rendezték meg az I. Balaton Szupermaratont. A 194,5 kilométeres távot 4 nap alatt kellett teljesíteni a Balaton körül. A 80 csapat között a 13. helyezést érte el a Last Minute elnevezésű csapat, melynek egyedüli szentesi tagja Őze László volt.

2008. április 4.

Rejtelmek, ha zengenek

A Kossuth téri Galériában rendezik meg a hagyományos "Rejtelmek, ha zengenek." című, Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, és Jász-Nagykun-Szolnok megye alkotó pedagógusainak tárlatát. A megnyitó ünnepség április 5-én, 15 órakor lesz. A kiállítás megtekinthető május 30-ig, keddtől péntekig 10 és 13 óra között, valamit 15 órától 18 óráig, illetve szombaton 9 és 13 óra között.

Április 12-én, 15 órától pedig megtartják a "Rejtelmek, ha zengenek." című előadóművészi fesztivált a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.

2008. április 4.

Családi események

Született: Dallos-Szilágyi Antalnak és Fodor Teréznek Dóra, Páldi Ferencnek és Csicsay Anikónak Levente, Sipka Zsoltnak és Szőke Bernadettnek Dominik Zsolt, Deák Dezsőnek és Dachin Izabellának Dániel, Giricz László Tamásnak és Kocsis Angélának Abigél, Tóth Róbertnek és Dinnyés Andreának Noémi nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Gránicz Mihály és Menyhárt Katalin.

Elhunyt: Jámbori Lászlóné Varga Ilona, Olasz Józsefné Gyermán Erzsébet, Lantos Imréné Debreczeni Eszter, Oberna Olivérné Juhász-Szabó Irén, Dömsödi Julianna, Holozsai János István, Justin Mihályné Gulyás Mária , Tajnai Lajosné Józsa Erzsébet, Szép Istvánné Kolonyi Franciska.