XXXIX. évfolyam 8. szám

2007. február 23.

Karneváli kedvcsináló

Március 2-án és 3-án, vagyis a jövő hétvégén már hatodik alkalommal kerül sor a Télbúcsúztató Karneválra. A nagyszabású városi program-kavalkádnak az eddigi években elmaradhatatlan és talán legnépszerűbb figurái voltak a szlovén busók, de sajnos, ezúttal nem jönnek. A mostani enyhe télben amúgy nem lenne sok dolguk a télriogatással, de távolmaradásuk oka szervezési problémákra vezethető vissza. Településükön új polgármestert választottak, ráadásul a civil szervezetet - ahova a busók is tartoznak - szintén új elnök irányítja, s a télriogatók nem kapták meg a szükséges támogatást az utazáshoz, tájékoztatott Mészáros Zsuzsanna, a polgármesteri iroda vezetője. A szervező elmondta: a híresztelésekkel ellentétben a busók nagy kedvvel jöttek volna most is. Bízik abban, hogy túllépnek a gondokon, és jövő évben ismét itt üdvözölhetjük a jelmezeseket.

2007. február 23.

A városi területek hasznosítása

Szentes képviselő-testülete rendkívüli ülésen tárgyalta a város településszerkezeti tervét. A tervet elkészítő EUROIL Ipari és Szolgáltató Kft. képviselői részletesen ismertették a szeptember óta tartó munka eredményeit.

Wittek Krisztina felelős tervező elmondta, hogy elképzeléseiket már többször egyeztették a bizottsággal, a testületi ülés után pedig a képviselők által jóváhagyott terveket bemutatják a területi főépítésznek, majd a szegedi tervtanácsban megtörténik a szakmai véleményezés.

2007. február 23.

Nem emelkednek az adók

Ülésezik a testület

Lapunk megjelenésének időpontjában, péntek délután tartja soros ülését a képviselő-testület. A napirendi pontok között olyan kardinális témák szerepelnek, mint a szervezeti és működési szabályzat módosítása, a beiratkozások szabályozásának ügye, valamint a város jövőjét alapvetően meghatározó két gazdasági típusú döntés: a 2007-es költségvetés és a pályázati helyzetről való tájékoztatás.

2007. február 23.

Példaképek és utódaik

2006 legjobb sportolóit és edzőiket jutalmazták

Az elmúlt esztendő kiemelkedő szentesi sportolóit, edzőit, testnevelőit köszöntötték egy hete a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban. A rendezvényen adták át az "Év edzője", az "Év sportolója", valamint az életmű-díjakat. Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte: a sport emberré tesz. Olyan emberré, aki - még ha nem is jut el nagy versenyeken a dobogóig - megtanulja megbecsülni a másik erőfeszítéseit is, miközben önmaga is megerősödik. Kizárólag az elvégzett, becsületes munka hozhat eredményt, az a munka, amelyből a sportolóknak sokszor elegük van, ekkor kell számukra a külső segítség, ami, aki átlendíti őket a holtponton. Köszönet illeti tehát az edzőket, felkészítőket, testnevelőket, a szülőket, a "Minarik Edéket", akik mindent megtesznek tanítványaik, csapatuk sikeréért.

2007. február 23.

Nagyböjt 2007

Hamvazószerdán elkezdődött a Nagyböjt. Már azok számára, akik úgy élik meg emberségüket, hogy időnként találnak magukban böjtöltetni valót. E szerencsés emberek - akár vallásosak, akár nem, - nagyon érzik, hogy vannak pillanatok és vannak célok, mikor és mikért érdemes magukban valamit leállítani, visszafogni, megregulázni. Mondjuk például a hazáért avagy a hit Istenéért.

2007. február 23.

Elfeledett 48-as tüzérszázados

Százhúsz éve hunyt el Kosztka Károly

Kosztka Károly mérnök (1882)

Március 15. ünnepéhez közeledve, fel szoktuk idézni az 1848/49-es szabadság-harc hőseinek emlékét. Több volt 48-as szentesi honvéd és honvédtiszt sírjára virág is kerül, akiknek nevét és sírhelyét ismerjük. Akadnak azonban olyanok is, akiknek szabadságharcos múltját homály fedi, ezért kimaradnak a kegyeleti megemlékezésből. Ezek közé tartozik Kosztka Ká-roly mérnök, feltaláló, volt 48-as honvéd tüzérszázados, akinek mozgalmas élete 120 évvel ezelőtt Szentesen ért véget, és a katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra.

2007. február 23.

Igazságos földreformot

Évfordulók - 2007.

110 éve, 1897. február 17-én nagysikerű hangversenyt tartott a szentesi reformá-tus egyház vegyeskara a Kass Szálló nagytermében. (Karnagy: Németh Elek.)

110 éve, 1897. február 18-án dr. Lakos Imrét választották meg Szentes város polgármesterévé. (Tisztségét 1902-ig viselte.)

80 éve, 1927. február 18-án a városi vasútügyi bizottság megvitatta és elfogadta a MÁV ajánlatát, amely Szentes motoros központtá fejlesztésére, s a meglévő kis állomás pályaudvarrá bővítésére vonatkozott.

70 éve, 1937. február 18-án a szentesi földmunkások memorandumot nyújtottak át az alispánnak, amelyben követelték az igazságos földreform megvalósítását, a bankok és kartellek megrendszabályozását, a mezőgazdasági és kubikos munkások létminimumot biztosító munkabérének törvényes megállapítását, a munkaidő leszállítását, a mezőgazdasági munkásság betegségi, baleseti és aggkori biztosítását. (A dokumentumot 1376-an írták alá.)

120 éve, 1887. február 22-én elhunyt Kosztka Károly (1814-1887) mérnök, fel-találó, volt 48-as honvéd tüzérszázados.

75 éve, 1932. február 23-án született dr. Csőregh Éva kandidátus, tudományos kutató, iparművész.

Összeállította:

Labádi Lajos

2007. február 23.

A vezérőrnagyra emlékezünk

Cserhalmi Mihály 1942. április 28-án született Szentesen. Gyermekéveit is itt töltötte, iskoláit is városunkban kezdte, majd 1960-ban érettségizett a Horváth Mihály Gimnáziumban.

Hivatásául a katonai pályát választotta, s az Egyesített Tiszti Iskola vegyvédelmi szakára jelentkezett. Tisztté avatása után Hódmezővásárhelyre került, mint vegyi-sugár felderítő szakaszparancsnok. Szorgalmának és felkészültségének köszönhetően elöljárói javaslatra 1968-ban beiskolázásra került a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára. Az Akadémia elvégzése után kinevezték Kiskőrösre a 38. Önálló Vegyvédelmi ezredhez, ahol 1973-tól, mint az ezred Törzsfőnöke végezte felelősségteljes munkáját. 1978-ban elöljárói javaslatra ismét tovább képezte magát a Szovjetunió Vezérkari Akadémiáján. Tanulmányai befejezése után 1980-ban Kaposvárra került.

2007. február 23.

Változnak a rendeletek

Visszatérítik a vizitdíjat

Az előző számban megkezdett írásunkban az év eleji változásokról kérdeztük a szociálpolitikai osztály vezetőjét.

A vizitdíj visszatérítéséről nem régen jött ki a kormányrendelet, mondja Lencséné Szalontai Mária. Ez azt jelenti, hogy aki húsz alkalommal elment háziorvosához, vagy szakrendelésre, a 21. alkalom után a befizetett vizitdíjat visszaigényelheti a jegyzőtől, vagyis ez esetben ezeket a feladatokat a szociálpolitikai osztály munkatársai látják el. Csak az alapdíjat, az alapszolgáltatásért fizetett 300 forintot lehet majd visszaigényelni, de az emelt összegű fizetés is beleszámít a 20 alkalomba. Külön-külön kell számítani a háziorvosnál és a szakorvosnál fizetett húsz alkalmat, minden esetben csak egyfajta vizitdíj megtérítése lehetséges.

2007. február 23.

Kevesebb bűncselekmény

Évértékelő értekezlet a rendőrkapitányságon

Gyors eljárások, hatékony nyomozás, mérséklődő bűnözés jellemzi a helyi rendőrséget- derült ki a február 20-i szokásos rendőrségi évértékelő munkaértekezlet után. A város nagyságához képest alacsony a bűncselekmények száma, hiszen öszszesen 16 lakásbetörést, 3 egyéb betörést, rablást (melyeket kivétel nélkül felderítettek), 6 gépkocsi lopást követtek el a tavalyi évben, s a vagyon elleni bűncselekmények száma arányát tekintve nem éri el a 60 százalékot - mondta Lukács János (képünkön) megyei főkapitány. Az elmúlt év folyamán összesen 16 alkalommal történt kábítószerrel való visszaélés. A kábítószer-fogyasztás számának csökkentésében Balogh Szabó Imre megbízott rendőrkapitány szerint kiemelkedő szerepe van a prevenciónak, s a cél nem a fogyasztók, hanem inkább a terjesztők elfogása. Tavaly összesen hat autót loptak el városunkban, amelyből úgy tűnik, hogy ötöt más rendőri szervekkel való együttműködésben sikerül megtalálni. A jegyző házánál történt robbantással kapcsolatban, valamint Koncz Judit eltűnésének ügyében még minidig nem sikerült döntő eredményeket felmutatni, így ezeket a bűncselekményeket közigazgatási eljárás keretében továbbra is vizsgálják.

2007. február 23.

Krúdy és az élet örömei

A városi könyvtárban tartott előadást Poszler György Krúdy és az élet örömei címmel. Választása Valentin-napon azért esett Krúdyra, mert ő magánéletét és irodalmi munkásságát tekintve is járatos volt a szerelemben, de sohasem tartozott a vesztesek közé.

2007. február 23.

A Pollák végzőseivel van az Erő

Hagyományosan a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola báljával ért véget a tanév szalagavatóinak sora. A Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban február 16-án az iskolától való búcsú nosztalgikus és vidám volt.

Az iskola jellegéből adódóan túlnyomórészt fiúk a diákok, az ünnepélyes pillanatokban mégis megilletődötten hallgatták igazgatójukat, Nagy Gyulánét, aki arról beszélt: 71 végzős tanuló hozzátartozójának szíve szorul össze és dagad büszkén a melle. Ugyanígy érzünk mi, pedagógusok is. A mai világban sok család helyzete bizonytalan, de az iskolában a tanárok az állandó ismeretek átadására törekednek. Az élet egyikük számára sem könnyű, de a Marie Curie-idézet szerint "mindenki tehetséges valamiben.". A feltűzött szalag azt jelzi: az erőpróbák, a bizonyítás ezután következik.

2007. február 23.

Harminchárom év a jobb első ülésen

A személygépkocsi oktatók közül kevesen mondhatják el magukról, hogy évtizedeken keresztül csak ennek a hivatásnak élnek, hiszen az egész napos ülés, a fokozott figyelem és a stressz nagyon megviselik az emberi szervezetet. Közülük csak kevesen érik el a nyugdíjkorhatárt. Mégis vannak városunkban is olyan szakoktatók, akiknek hosszú ideje ez a hivatásuk. Közéjük tartozik Kiss Mihály, aki már 33 éve foglalja el a személygépkocsi jobb első ülését.

2007. február 23.

Kiállítás a víz alól

Régészeti szempontból szenzációszámba menő kutatás történetébe enged bepillantást a Koszta József Múzeumban hamarosan nyíló időszaki kiállítás. A szolnoki török kori híd feltárásának képei és a 16. századi cölöpépítmény egyes darabjai láthatóak városunkban.

Nagy örömmel hozta városunkba a kiállítást annak rendezője, dr. Kertész Róbert, hiszen Szentesen született és 20 éves koráig itt élt. Szegedi egyetemi évek után került Szolnokra, s ma is az ottani Damjanich János Múzeumban dolgozik. A régész a vándorkiállítás kapcsán először a szolnoki török híd történetét elevenítette fel: a főként idegen zsoldosok által védett szolnoki vár 1552-ben esett el, amikor a török Eger ellen vonult. A települést egy hatalmas kiterjedésű szandzsák (középszintű közigazgatási egység) székhelyévé tették. Így az első tiszai átkelőt is itt, Szolnoknál építették 1562-ben Güzeldzse Rüsz-tem budai pasa parancsára, mint azt a kiállítás címe is elárulja, mely az egri püspök Verancsics Antal egykorú levelében olvasható: ".A budai pasa.belekezd vala hidat rakni."

A kiállításon látható egy korabeli ábrázolás, ezen feltűnik a tiszai cölöphíd is, mely azért jelentős, mert az ország első állandó tiszai hídja, s ugyanakkor a törökök magyar mesteremberekkel készíttették el. Paradox módon a császári csapatok elől menekülő törökök gyújtották fel saját hídjukat 1685-ben, mondja dr. Kertész Róbert. A hídmaradványok felfedezése a véletlennek köszönhető: a Tisza 2003-ban nagyon alacsony volt, így felszínre kerültek az egymástól szabályos távolságra sorakozó cölöpsorok.

A kiállítás tematikája a hazánkban még gyerekcipőben járó folyami, víz alatti régészet egyik első nagy felfedezésének képes bemutatása. A tárlaton látható egy makett, mely bemutatja, hogyan is nézett ki a török híd. Március 2-án, pénteken 16 órakor dr. Horváth Ferenc mb. megyei múzeumigazgató, régészprofesszor nyitja meg a tárlatot, mely május 5-ig tekinthető meg a megyeházán.

D. J.

2007. február 23.

Fazekasnak készülnek

Korongozásból vizsgáztak a Jövőnkért-művészeti iskola felnőtt fazekas tanfolyamának tanulói. A szakmunkásvizsgához vezető út egyik állomása volt ez az évközi vizsga, melybe a feketekerámia szentesi nagymestere, Bese László már csak azért is bekapcsolódott, mert az ő műhelyében zajlott.

1981 óta működik a tiszti klub pincéjében a fazekasműhely, sok csoport megfordult már itt. A vizsgabizottságban Laci bácsin kívül még Palásti Ágnes rajz szakos tanár és Kádár Barbara tevékenykedett, utóbbi vezeti a csoportot. A tanfolyam keresztfélévben, tavaly januárban indult, Janó Tibor, majd Ráczné Chikan Gabriella után szeptembertől vette át Barbara. A Jövőnkért iskola OKJ-s tanfolyamán gyakorlati és elméleti képzésben is részesülnek a hallgatók, s arra készülnek, hogy két év múlva szakmunkás-bizonyítványt szerezzenek. A képzést jó híre messzire elvitte: Tiszakécskéről, Kunszentmártonból is járnak. Többüknek saját korongja is van.

A vizsga egész szombat délelőttöt igénybe vett, a feladat két laposedény és egy 20 centis magasedény készítése volt, saját elképzelés szerint. A feladattal mindenki megbirkózott, bizonyítani akartak. A látottak értékelésekor Laci bácsi külön megdicsérte a tanfolyam egyetlen férfi résztvevőjét, mert a férfikéz jobb munkát eredményez, de mindenkit a sok gyakorlásra buzdított. 60 éve csinálja, de még ő sem tud mindent, a Kádár-lányok 15 éve vannak nála, s még csak tavaly tették le a szakmunkásvizsgát. "Ne úgy kezdjünk neki, hogy fazekasmester leszek. Minden cseréphez kell egy gondolat, mindenkinek az alkotói képességét ki kell teljesítenie a korongon" - tanácsolta a mester. Év végére a cél a 30-40 centis edény.

Az iskola igazgatójának, Keller Jánosnénak távlati célja: szeretné ezt, és más kézműves szakokat is majd nappali képzésben elindítani.

2007. február 23.

Klasszikusok és kuriózumok

A Pesti Magyar Operett Színpad országos turnéjának szentesi előadásán vehettek részt az érdeklődők hétfőn este a Tóth József Színházteremben. A 2. alkalommal megrendezett Farsangi Operettgála neves vendégművésze, Oszvald Marika (képünkön), valamint a társulat fiatal énekesei és táncosai, nagy sikerrel ismertették meg a nézőkkel az operettirodalom legkiválóbb darabjait.

2007. február 23.

Mozart-est volt

Ismételten szép komolyzenei esemény helyszíne volt a Lajtha László zeneiskola a múlt héten. Az intézmény és a Művelődési Központ immár sok éves együttműködésének legfrissebb eredményeképpen ezúttal a Szolnoki Szimfónikus Zenekart és két szentesi szólistát, Takács Gabriellát és Lakatos Bélát (akik az iskola tanárai) hallgathattuk meg.

2007. február 23.

Szatírt keresnek

Keresik a képen látható férfit a szentesi rendőrkapitányság munkatársai. Az eddig ismeretlen férfi még január elején, Szegváron, az egyik szórakozóhely előtt egy lány elé ugrott, majd szeméremsértő módon viselkedett. A keresett gyanúsított 20-22 év körüli, világos bőrű, kb.180 cm magas, vékony testalkatú, ovális arcú, de széles járomcsontú. Különös ismertető jele, hogy a nyakán elől heg található. Aki felismeri a képen látható személyt, és érdemleges információval rendelkezik annak kilétéről, az hívja a 107-es illetve a 63/ 561- 310-es telefonszámot.

Betörtek a szentesi vámházba. A vakmerő tolvajok semmi mást nem vittek magukkal, kizárólag szerszámokat és festéket.

Az európai országokhoz hasonlóan hazánkban is fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a gépjárművezetők az utakon. A rendőrség munkatársai egészen a hónap végéig kiemelten ellenőrzik a biztonsági öv használatát és a gyermekülések meglétét, és azok helyes alkalmazását.

H. V.

2007. február 23.

Tóni bácsi konyhája

  • Meggyleves
  • Töltött sertésszeletek
  • Dorottya torta
2007. február 23.

Sakk

Február 10-én a Klauzál iskolában rendezték meg a sakk diákolimpia Szentes város és környéke versenyét az általános iskolás korosztálynak. A különböző korcsoportokból a megyei döntőbe a következő csapatok jutottak:

Lányok, I-II. korcsoportban: 1. Klauzál G. Ált. Isk. csapata (Csányi Renáta, Rafael Szabina, Bódi Ivett), 2. Szent Erzsébet Katolikus Ált. Isk. (Varga Dorina, Mihály Patrícia). III-IV. korcsoportban: 1. Arany János ÁMK. Fábiánsebestyén (Csókási Dzsenifer, Molnár Anett, Mitlasoczki Anna, Boros Andrea).

Fiúk, I-II. korcsoportban: 1. Petőfi S. Ált Isk. (Szalaji Renáta, Miskolczi Máté, Mészáros Csanád), 2. Szt. Erzsébet Kat. Ált. Isk. (Nemes Etele, Hajós Ferenc, Kóczán Dániel). III-IV. korcsoportban: 1. Klauzál G. Ált. Isk. (Korbel Alex, Bistyei Krisztián, Balogh Lajos, Illés Gyula), 2. Arany János ÁMK Fábiánsebestyén (Csókási Márk, Szöllősi Csaba, Beretka Richárd, Faragó Dániel).

Kőhalminé Forrai Julianna

2007. február 23.

Életre szóló teke

Az egyik idei sportolói Életmű-díjat Kardos Mihály, a Szentesi Vasutas Tekézők Egyesületének vezetőségi tagja, az egyesület titkára kapta. Kardos Mihály 1975-ben lett a szakosztály játékosa, két évvel később sportágában segédedzői képesítést szerzett. Edzője Bakonyi István volt. 1980-ban beválogatták a vasutas válogatottba, amellyel a Vasutas Európa Bajnokságon Szófiában 2. helyezést ért el. Szegeden, az Öregfiúk Bajnokságán 1990-ben 2., '91-ben 4., '92-ben 1. helyezést ért el. Több éven keresztül szerepelt a másodosztályban, mint versenyző. 1975-től edzősködött, a Szentesi MÁV női és férfi csapatát készítette fel a versenyekre 5 éven keresztül. Tanítványai bejutottak az Országos Vidékbajnokságra is. 1979-től a szakosztály vezetője lett, és mai napig az egyesület vezetőségi tagja. 15 éve szervezi a Kurca-kupa versenyt és 10 éve a városi nyílt egyéni bajnokságot.

2007. február 23.

Ami kimaradt... (2)

Kiigazítást érdemel az 1959-ben OB II bajnokságot nyert csapat névsora is. Az első két évben mindössze heten voltunk akik vízilabdáztak. Még a szakosztály vezetője dr. Haraszti Ervin - aki 41 éves volt - igazolva lett, hogyha valaki nem tud a csapat rendelkezésére állni ő beszáll helyette. Íme a csapat: Zentai Tibor, Szabó Róbert, Horváth László, Mikó József, Sipos Gábor, Rébeli Sz. József és Dobossy Lajos.

2007. február 23.

Érmes dzsúdósok

Az elmúlt évben 105 érmet szerzett Szentesi Pollák DSE sportolói és edzői. Balról jobbra, hátsó sor: Paksi Tibor, Lakos Dávid, Szerdahelyi Anett, Kalydy Zoltán, Bittera Norbert, Jankó Szilárd. Középső sor: Mata István, Gila Nóra, Paksi Ferenc, Valkai Béla Fekete Mónika, Tyityán Bendegúz, Őri József, Máté Dániel.Térdelnek: Szabó Dávid, Kürti Varínia, Gila Ádám, Kalydy Patrícia, Kiss Zoltán, Bozsoki Imre. Elöl: Kalydy Vivien.

Budapesten a BHSE edzőtermében versenyeztek a Pollák DSE dzsúdósai a felnőtt I. o. Magyar Köztársaság Kupán, ahol 2. helyezett Fekete Mónika (+78 kg). Ugyancsak a fővárosban az UTE edzőcsarnokában léptek tatamira a cselgáncsozók a junior Magyar Köztársaság Kupán. A résztvevők közül 5. helyezett Szerdahelyi Anett (-57 kg).

2007. február 23.

Úsznak a tanárok

A VII. Országos Pedagógus Úszóversenyt rendezi meg március 11-én a Szentesi Delfin ESC és a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség. A versenyre a ligeti sportuszodában kerül sor. A megmérettetés fél 11-kor kezdődik. A versenyen részt vehetnek bármilyen pedagógus diplomával rendelkező férfiak és nők, valamint pedagógus-jelöltek, az alábbi korcsoportokban: I. kcs. (1972-1985), II. kcs. (1962-1971), III. kcs. (1952-1961), IV. kcs. (1945-1951), V. kcs. (1935-1944), VI. kcs.(1934-ben és előtte születettek). Pedagógus-jelölteknél nincs korcsoport, együtt értékelik az indulókat.

Az első 3 helyezett minden számban és korcsoportban éremdíjazásban részesül. Nevezési díj: 600 Ft/fő, előnevezés esetén. Késve vagy a helyszínen, de a verseny kezdete előtt legalább fél órával neveznek, 800 Ft-ot fizetnek.

Versenyszámok: 50 m gyors, mell, hát, pillangóúszás, 100 m vegyes, 4x50 m gyorsváltó.

Nevezni március 1-jéig lehet az alábbi címre, írásban (ha lehet nevezési karton kitöltésével) Pólyáné Téli Éva, 6600 Szentes, Koszta J. u. 2., e-mail: delfin_esc@freemail.hu, telefon: 63/314-998 este, hétvégén.

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, sportorvosi vizsgálat ajánlott. A nevezési díjat a helyszínen kell fizetni.

2007. február 23.

Gyógyító kezek

Életünkhöz szorosan hozzátartozónak tekinthetjük a kórházakat. A már megszűnésre szántakat, és a megmaradókat. Utóbbiak a győztesek, megérhették február 15-ét. A vizitdíjas szép jó reggelt!

Úgy tartják, az is reformfolyamat része. Mert hát ebben a modern emberpusztító programban legfontosabb a pénz. Ha gazdag vagy, életerős, egészséges embernek mondhatod magad. Ha pedig elszegényedtél: véged.

2007. február 23.

Csák Anikó csúcsa

A Szentes Városi Úszó Club négy fős csapattal vett részt az elmúlt hétvégén Budapesten rendezett felkészülési versenyen. Alapozó időszaknak megfelelően mindnyájan jól szerepeltek, de Csák Anikó várakozáson felül teljesítve - a mezőny legfiatalabb tagjaként - a 100 m leány mellúszás döntőjébe jutott és ott tovább javítva egyéni legjobbján 1:17, 83 idővel a 6. helyet szerezte meg. Ezzel az idővel a 94-es évjárat országos ranglistavezetője! Edzője: Kádár Róbert

2007. február 23.

Ahol sosincs kint a labda

A squash, azaz magyar nevén fallabda az amerikai filmekből már évtizedek óta ismerős lehet, s most végre Szentesen is kipróbálhatja, aki kedvet érez a dinamikus, ügyességet és kondíciót együtt fejlesztő labdajátékhoz.

A teniszpartit nem kell a csapnivaló angliai időjárási viszonyokhoz igazítani, így magyarázza egy elmés következtetés a squash hivatalos honlapján, hogy miért éppen a szigetországból indult ez a sportág. Bár még nem került be az olimpiák műsorába, világversenyeket már rendeznek belőle.

2007. február 23.

Családi események

Született: Kuli Bálintnak és Váczi Andreának (Cseuz B. u. 7.) Réka Andrea, Gortva Tibornak és Juhász Biankának (Szalai u. 16.) Levente nevű gyermeke.

Elhunyt: Kemenes Jenő (Apponyi tér K. ép.), Dobos Imre György (Kossuth tér 5.), Kalpagos János (Futó z. u. 25.), Vörös István (Sima F. u. 15.), Erki József (Rákóczi F. u. 45/A), Magyarné Venczel Ibolya Mária ( Keresztes u. 21.), Józsa Mária (Vecseri u. 10/A.), Batta Sándor Pál (Deák F. u. 55.), Lencse Pálné Mátyás Ibolya (Nagyhegy 409/B.), Felföldi Antalné Kádár Viktória (Csongrád, Batthyány u. 17.).