XLIII. évfolyam 29. szám

2011. július 29.

343 millió forinttól esett el a Délkertész

Némiképp élénkült a zöldségpiac, de az árak továbbra is nyomottakAz elmúlt három év átlagához viszonyítva 343 millió forint bevételkiesést okozott a szentesi Délkertésznél a német uborkabotrány és annak nemzetközi következményei. Tagjainak 300 milliós hitelt kénytelen biztosítani a szövetkezet, ahol éppúgy elhalasztják a beruházásokat, mint a termelőknél.

A zöldségtermelők egész éve rámehet a májusban kirobbant németországi uborkabotrányra, amelynek nemzetközi következményei csak tetézték a bajt. Május 26. és június 30. között 2700 tonna zöldséget forgalmazott a Délkertész.

2011. július 29.

A kórházunk kilóg a sorból

Évtizedes rendszerek átszabásán dolgozik a kormányzat. A tervezett változtatások érintik az egészségügyi és oktatási intézményeket, de még inkább a települési önkormányzatokat. A húsba vágó ügyekről kérdeztük Farkas Sándort, Szentes és térségének országgyűlési képviselőjét.

– Kaphat megyei státuszt a szentesi kórház annak tükrében, hogy az egészségügyi kormányzat következetesen csak azokban a megyékben jelölt ki ilyet, ahol nincs klinika?

2011. július 29.

Radartorony épülhet Lapistón

A lapistói katonai bázis szomszédságában épül fel az időjárási radarállomás. (Fotó: Bíró Dániel)Tizenkét emelet magas időjárási radarállomást építene Lapistó határában az Országos Meteorológiai Szolgálat. A 789 milliós fejlesztéssel időben észlelni lehetne a Vajdaságból és Románia felől érkező csapadékrendszereket, most ugyanis csak akkor látják meg a zivatarfelhőket, ha már a határra értek.

A hétfő délelőtti vihar is abból az irányból érkezett Szentesre, amerre már nem érnek el az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) radarjai. Az OMSZ az ezredfordulón felújíttatta három állomásból álló időjárási radarrendszerét, és akkor körvonalazódott, hogy a Zala megyei Pogányváron, Budapesten és Nyíregyháza közelében működő berendezések nem kellően fedik le Magyarország délkeleti részét. A hálózat látósugara csak az ország határáig ér el, így a Vajdaság és Románia felett keletkező zivatarfelhőket csak akkor észlelik a meteorológusok, amikor már szinte fölöttünk járnak.

2011. július 29.

In memoriam Becsákné Irénke

Azt hittük mindannyian, hogy ez csak egy rossz vicc, annyira hihetetlen, ami történt veled. Néhány nappal ezelőtt még a csapat egyik legjobbja voltál a tótkomlósi versenyen. Gőzerővel készültél a gyulai Országos Szenior Úszóbajnokságra, hogy mint annyiszor már, egyéni bajnoki aranyakkal térj haza, s a "Liget szépei" női váltó erősségeként szintén a dobogó legmagasabb fokára állhass fel. Sajnos ez már nem lehetséges. Nem gondoltuk, hogy ennyire fogsz hiányozni. Biztosak vagyunk benne, hogy onnan fentről figyelsz ránk, s így köztünk leszel ezután is.

Emlékszel még a kezdetekre? Alapító tagja voltál a szentesi szeniorúszók csoportjának 1993 novemberében. Akkor még csak mellen tudtál úszni, s azon sem túl jól. A lehetőség, hogy úszóversenyeken veszel részt, szárnyakat adott. Megtanultál gyorson, háton úszni, s később pillangózni is. Pedig nem voltál fiatal, majdnem 60 éves korodban, egy súlyos baleset után kezdted el. Valami őstehetség lakozott benned, hiszen szép technikával és egyre jobban úsztál. Hamarosan nemzetközi versenyen is a legjobbak közé kerültél, 1994-ben Usti nad Labemben versenyeztünk, s olyan jól szerepeltél, hogy még az újságban is írtak rólad. Büszke is voltál rá nagyon, s mi veled örültünk.

Első Európa bajnokságodon fél óráig kerestünk a versenyszámod előtt. Vigyáztunk rád, hiszen tudtuk, hogy semmilyen idegen nyelven nem beszélsz, segíteni akartunk, hogy időben ott légy a startnál. Mindent felkutattunk, mire megláttunk a jelentkezési helyen. Éppen a svéd és német úszótársnőidet tanítottad jógázni. Ők később a barátnőid lettek, leveleztetek, s mindezt úgy, hogy egy szót sem beszéltél az ő nyelvükön.

Az is emlékezetes kaland volt, amikor Hall in Tirolba mentünk versenyre. Megbeszéltük, hogy a német határ után összevárjuk egymást. Sokáig vártunk, nem tudtuk mi történt. Mobil akkor még nem volt, a határon vissza nem mehettünk. Kiderült, hogy Árpi autója a német határ előtt lerobbant, s egy jelentős emelkedőn toltátok fel Tucikával – ti, két idős hölgy- az autót. Ezt is vidáman viselted, mint minden más nehézséget.

A szorgalmas edzéseknek meglett az eredménye. Országos bajnoki címeidet sem tudjuk már számon tartani, nemhogy érmeid számát. Több korosztályos országos csúcsot tartasz, s tagja voltál a szintén korosztályos csúcsot úszó "Liget szépe" 4x50 méteres női vegyes váltónak is. 2010-ben a FINA Top10 korosztályos listára is felkerültél. Fantasztikusan jó eredménnyel 5. helyen végeztél az 50 méteres mellúszásban. Ez eddig még egyikünknek sem sikerült! Nagyon büszkék vagyunk rád!

Bár az élet nem osztott könnyű sorsot számodra, mindig mindenből igyekeztél a legjobbat kihozni. Soha nem panaszkodtál, mindenkiről csak jót mondtál, soha senkit nem bántottál meg. Segítettél kérés nélkül is jó szívvel, szeretettel. Toboroztad a tagokat kis csapatunkba. Ott voltál minden közös programon, nem kímélted magad akkor sem, amikor dolgozni kellett.

Nem szeretted, ha morcos volt valaki a környezetedben. A betegséget sem szeretted. Számodra az úszás volt a legjobb és egyetlen gyógyszer mindenre. Szállóige lett, amit mindig mondtál:

"Megyek és kiúszom magamból a betegséget."

Ezt nem feledjük, s igyekszünk tanításod szerint cselekedni. Ha lenézel ránk, remélem, elégedett leszel velünk. Pihenj békében 77 dolgos év után.

Szeretettel úszótársaid és barátaid nevében:

Pólyáné Téli Éva

2011. július 29.

A katolikusok új iskolája

Az elemi népiskolák története Szentesen (VII.)

Az új központi iskolaDr. Uhlár István plébános 1883-ban két újabb iskolát építtetett a Kisérben és a Felsőpárton, de a zsúfoltság továbbra sem szűnt meg. (A város lakóinak száma ekkor már elérte a 28 700 főt, a katolikus népesség pedig meghaladta a 10 000 főt.) Az egyháztanács végül 1907 júniusában elhatározta, hogy a régi központi fiú- és leányiskola helyén egy modern, emeletes iskolát építtet. 1910. augusztus 28-án a fenti határozatot megerősítették, kiegészítve azzal, hogy az építkezéshez felhasználják a kántorlakás portáját is, az új emeletes épület földszintjén pedig bérbe adható bolthelyiségeket alakíttatnak ki.

2011. július 29.

Gaál István utca

Utcáink, tereink névadói (51.)

Az Alsórét nevű városrészben található, a Csongrádi út baloldalán; a Táncsics Mihály és a Dr. Váradi Lipót Árpád utcákat köti össze. A terület régi neve Szeder-telep volt, amelyet dr. Szeder Ferenc János (1877–1938) földbirtokosról, Szentes 1926–1931 közötti országgyűlési képviselőjéről kapott. Nevezett 1918-ban – minden állami és egyéb akciót megelőzve – alsóréti földjéből 200 házhelyet (40 ezer négyszögölnyi területet) adományozott a szentesi rokkantak és hadiözvegyek segélyezésére. Az 1932. évi városrendezéskor ezt a telepet is utcákra tagolták, többségében helyi kötődésű, jeles egyházi személyekről nevezve el azokat. Közéjük tartozott Gaál István református prédikátor, aki 1723-ban született Érsemlyén (ma Románia), közrendű szülőktől. Alsóbb iskoláit szülőhelyén végezte, majd a Debreceni Kollégium diákja lett. Hollandiai tanulmányútja előtt, 1745-ben elvetődött Szentesre, ahol megnyerő modorával, ékesszólásával és széleskörű tudásával annyira megnyerte az egyházi elöljárók tetszését, hogy még a városban időzése alatt megválasztották a gyülekezet papjává. Hollandiából hazatérve, 1746. március 20-án elfoglalta lelkészi hivatalát. Még ugyanebben az évben feleségül vette Gálos Erzsébetet, az uradalmi tiszttartó leányát, akitől hét gyermeke született. Gaál István a legnehezebb időszakban vette át a szentesi református gyülekezet vezetését. 1746 nyarán felsőbb parancsra a reformátusoknak át kellett adniuk az általuk használt templomot a maroknyi számú katolikusnak. A hatóság által engedélyezett új, kisméretű templom alapkövét Gaál István helyezte el 1747. április 5-én. Ez az építmény azonban az 1760. évi tűzvészben elpusztult. Az elkeseredésből Gaál prédikátor rázta fel a híveket. "Most a rettentő csapás borzalmai között tűnt ki e nagy prédikátor egész egyéniségének nagysága" – jegyezte fel a krónikás. A következő évre felépítették az új templomot. Ő volt a rendkívül értékes szentesi egyháztörténeti krónika egyik szerzője. Gaál István 1768. január 21-én váratlanul elhunyt. Az egyház azzal fejezte ki iránt érzett tiszteletét, hogy az általa 1761-ben épített templom délnyugati oldalánál ásott sírba temették el. A református hívek 1957-ben emléktáblát helyzetek el nyughelyénél, amely ma is látható. A kései utódok a Református Kör Kiss Bálint utcai épületében helyezték el falba épített domborművét, amely Örkényi Strasszer István szentesi szobrászművész ifjúkori munkája (1930).

Labádi Lajos

2011. július 29.

GONDOLATOK

Ha eléd tartanék egy Bibliát és megkérdeznélek, mi ez, azt mondanád: könyv. Helyes. És hány könyvet tartok eléd? Azt mondanád: egyet. De ha megmutatnám a tartalomjegyzékét, érdekes számokkal találkoznál. Kiderülne, hogy az egy könyv kettő: Ótestamentom és Újtes-tamentom. A Jézus Krisztus előtti idők (és a zsidók) szent könyve és a Jézus Krisztus életéről, haláláról, mennybemeneteléről írt evangéliumok és az utána a Kr. utáni első században írt apostoli levelek gyűjteménye. Az Ótestamentom 39, az Újtestamentom 27 könyvből áll, a Biblia könyveinek teljes száma 66. A Biblia tehát szent könyvek gyűjteménye. Maga a szó, a biblosz (könyv) görög szó többesszámú alakja: Biblia. Ugye volt már a kezedben? Ha nem, az pótolható, de nem ez a mostani témánk.

A Biblia bűnről és megváltásról szól. De maradva a mindennapi életünknél, két alapjogra szeretném felhívni a figyelmedet: az egyik a véleményszabadság, a másik alapjog az ártatlanság vélelme. Egyikhez sem kell tanult ügyvéd, mindkettő a te jogod, meg a mienk, embertársaidé. Jogod van szabadon vélekedni és elvárhatod, hogy csak jogerős bírói ítélet alapján tarthatunk bárkit bűnösnek.

Lehetek egy kicsit "papos"? Kérdezz meg, hogy tulajdonképpen mi a bűn? Én azt felelem, hogy Isten parancsol neked valamit, erre te azt mondod Neki: NEM. Ez a bűn. Példa: Isten Ádámnak és Évának azt mondta az Édenkertben: erről az egy fáról ne egyetek, mert meghaltok. Ők pedig ettek róla. Ezzel bűnt követtek el. Másik példa: Isten megfogalmazta a Tízparancsolatot. Négy parancsra azt mondta: ezt tegyétek meg, a többi hatra pedig azt mondta: ezeket ne tegyétek meg, ne kövessétek el. Aki tehát az első négy parancsolatot nem teszi meg, a többi hatot pedig Isten parancsa ellenére is megteszi, elköveti, az bűnt követ el, más szóval vétkezik. Ugye nem hibáztatsz ezért a kis teológiáért?

Amit az újság ír, amit a tévé mutat, azt igaznak akarom tudni, hinni akarom, hogy mind igaz. Ha nem az, akkor csalást követnek el, becsapnak engem, amit jogosan rovok fel nekik. Bárcsak mindig szépet, jót, követni valót közölnének és mutatnának sok egyéb helyett.

Nemcsak a lopás, ölés vagy csalás bűn: a hazugság is az, amit sajnos büntetlenül lehet elkövetni. De kívánnám, hogy aki elköveti, legalább pironkodjék.

Dr. Imre Ernő

2011. július 29.

Szűcs Szabolcs a strand élén

Augusztus elsejétől Szűcs Szabolcs vezeti a szentesi üdülőközpontot, a 33 éves szegedi fiatalembert a városházi képviselők egyhangúlag választották meg. Az új ügyvezető fizetése 315 ezer forint, a célprémium keret a személyi alapbér 30 százaléka, a prémium fizetés feltételeit a testület határozza meg. Az ötéves megbízatásról lapunknak azt mondta, kihívás számára ez a feladat, ezért is pályázta meg – hét másik jelölttel egyetemben – a strandot és a teniszpályákat üzemeltető cég ügyvezetői posztját. Korábban 6 évig Gyopároson dolgozott, majd a szegedi Napfényfürdő beruházást irányította. Legfontosabb céljának azt tekinti, hogy a sportolók, valamint a helyi és vidéki vendégek egyaránt elégedettek legyenek az üdülőközponttal, igényeiket pedig egy törzsgárda szolgálja ki a lehető legmagasabb színvonalon.

– Még ebben a szezonban szeretnék kisebb fejlesztéseket végrehajtani az uszodában, de ezek megvalósítása attól is függ, hogy a tulajdonos önkormányzat mekkora anyagi támogatást tud biztosítani. Nem milliós, hanem százezres tételeket értek ezalatt. Például jó lenne még két csúszdával felszerelni a gyermekpancsolót, vagy megoldani az öltözői szekrények ügyét, ahol a biztonságon még lehetne javítani. A wellness részleg felkészítése a téli szezonra szintén az esedékes feladatok közé tartozik, továbbá az illemhelyeket és a mosdókat is rendbe kell tenni. Terveim között az is szerepel, hogy a meleg vizes medencéket négy évszakos használatra rendezzük be, de ehhez a szabad folyosó átalakítására és medencetér lefedésére lenne szükség – mondta lapunk érdeklődésére Szűcs Szabolcs. Hozzátette, papírmunkából is sok vár rá, mert nem szeretné, hogy a szakhatóságok fogást találjanak a strandon.

B.D.

2011. július 29.

Ebédeljen a Belvárosi Étteremben

A Belvárosi Étterem (sokan Tiszti klubként ismerik) jelenlegi vezetése, személyzete hetedik éve áll a szentesi lakosság rendelkezésére. Ez idő alatt a vendéglátóegység befutott, ismertté vált, a nagyközönség előtt, már ami a közétkeztetést illeti.

– Árban a legolcsóbbak vagyunk, így mindenki számára elérhető, hogy naponta legalább egyszer főtt ételt egyen az ember. Úgy érzem, hogy előfizetésben az 550, illetve a napi váltású 600 forintos menüár ebből a szempontból teljesen korrekt. Ezeket – a sok kicsi sokra megy elve alapján –csak úgy lehet kigazdálkodni, ha sokan esznek. Kevés vendéggel nem működik a dolog – mondja Fenyő Csaba ügyvezető, majd hozzáteszi: egy évvel ezelőtt elhatározták, kiszállítást is vállalnak. Ma már két autó járja a várost megrendelőik ételeivel, szintén 600 forintos áron.

2011. július 29.

Fiatalkorú elkövetők

Szentes illetékességi területén – a bűncselekményeket figyelembe véve – nőtt a fiatalkorú és gyermekkorú elkövetők száma. A tény nagyobb mérvű odafigyelést igényel a hatóságok részéről, állapították meg a képviselő-testület ülésén. Alábbiakban a gyermekek, fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekkel foglalkozunk.

Az elmúlt évben 81 fiatalkorú és 1 gyermekkorú ellen indítottak szabálysértési eljárást. A fiatalkorú szabálysértők 76 esetben közlekedési, és 5 esetben közrend elleni cselekményeket követtek el. A tulajdon elleni szabálysértések esetében, a szabálysértők közül 4 gyermekkorú és 6 fiatalkorú volt.

2011. július 29.

Térinformatikát és újságszerkesztést is tanulhatnak

Két új profillal bővül a gimnáziumi oktatás

Teljes létszámmal és új profillal indul szeptembertől az első évfolyamos középiskolai képzés a Horváth Mihály Gimnáziumban, de a 6 osztályos tagozaton sincs létszámhiány. Felújításra nem sok pénz jut az intézménynél, a tanulmányi sikerekben sem játszanak szerepet a legmodernebb oktatási eszközök, hiszen nincs például interaktív táblája a több mint másfél évszázados középiskolának. H. Szabó Réka igazgató szavaival élve: amit produkálnak, azt a zöld tábla és a fehér kréta segítségével teszik.

Mint mondta, próbálnak lépést tartani az igényekkel. Így a jól bevált tagozataik és az azokon folyó magas szakmai színvonalú munka megtartása mellett új profillal bővítették a képzést. Sok versenyen előkelő helyezést értek el a múlt tanévben a diákok, országos és nemzetközi szinten is. Biológiából, matematikából, kémiából első díjakat hoztak. Az országos kémia versenyen a legyőzték a radnóti-sokat is. 2011-2012-től a természettudományok területén új specializációként jelenik meg a földrajz tagozat.

2011. július 29.

Lakossági felhívás

A 2009. évi CXXXIX. törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani.

Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 31. között fog lezajlani. A népszámlálást megelőzően minden címre eljuttatjuk a népszámlálási adatfelvételi csomagot.

Az összeírás sikeressége érdekében kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakóházakon illetve ingatlanokon a házszámokat, az ajtószámokat, a postaládákon a címeket mielőbb helyezzék ki, hiszen a számlálóbiztosok csak így tudják mindenkihez eljuttatni az adatszolgáltatói lapokat.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a korrekt tájékozódás és eligazodás érdekében a hiányzó ház- és ajtószámokat a népszámlálást megelőzően kirakni szíveskedjenek.

Dr. Sztantics Csaba
Szentes város jegyzője, népszámlálási felelős

2011. július 29.

Ki lesz Szentes "sörkirálya"?

Augusztus 18–21-én rendezik meg az I. Szárnyas Napok Gasztronómiai és Sörfesztivált. Az eseménynek két fő iránya van: az egyik a gasztronómia, a másik a szórakozás.

Kezdjük az előbbivel. A hatalmas ételkínálatban számtalan baromfiból készült ételt kóstolhatnak meg a vendégek. Ezek közt elsősorban a roston és nyárson sültek lesznek a dominánsak. Készülnek majd például grill csirkék, különféle fűszerezéssel és elkészítési módban: bacon szalonnával, magyarosan, amerikai stílusban.

A szórakozásban a kicsiktől a felnőttekig mindenki részt vehet. A legkisebbeket például egy épített szárnyas farm várja majd. Itt megismerkedhetnek a baromfiudvar lakóival, a kiscsirkétől a libákig, amiket meg is lehet majd simogatni. Emellett mesefeldolgozások szórakoztatják majd a gyerekeket.

A programok között szerepel horgászverseny, kutyabemutató, fogathajtás, és lovagi tábor is épül. A sportkedvelők vasárnap személyesen szurkolhatnak a rendezvény ingyenesen látogatható profi bokszgáláján is.

A zenei repertoár is rendkívül színes, hiszen a sramlitól az ír kocsmazenéig, a dán és holland dallamokig, valamint a country ritmusokig minden felcsendül majd. A rendezvény hivatalos személyszállító eszközei hintók és fogatok lesznek.

A rendezvény két helyszíne: az ifjúsági ház melletti tér (ismertebb nevén a Gödör) és a Pusztai László Sporttelep. A Gödörben lesz felállítva egy látványos, több száz négyzetméteres, Hungerit gasztronómiai sátor, így esőben is végig lehet bulizni a négy napot. A nagyközönségre mindennap érdekes programok várnak, ami részletesen olvasható a www.szarnyasnapok.hu oldalon. Különben is érdemes ellátogatni a rendezvény honlapjára, mert az ott található rejtvény megfejtésével a szerencsés luxus ebédet nyerhet wellness használattal, a szarvasi 4 csillagos Liget Wellness Hotel jóvoltából!

A szervezők két új programra hívták fel a figyelmet: a csirkeszárny-evő versenyre, amelyre a helyszínen is lehet jelentkezni. Maga az esemény egyben szentesi rekordkísérlet is, bajnokavatással. Augusztus 19-én pedig megválasztják "Szentes sörkirályát". A program két versenyszámból áll majd: sörivásból és sörhas-szépségversenyből. A rendezvény tisztaságát női zsűritagok garantálják, a győztes fejére korona kerül, és jogart is kap.
Bertók Róbert főrendező lapunknak elmondta, a nagy érdeklődést jelzi, hogy máris rekordnevezés érkezett a versenyszámokban.

(lovas)

2011. július 29.

Mindennapjaink külső szemmel

A magyar és külföldi néprajzos hallgatók a Kossuth téren is kérdezték az itt élőketNéprajz szakos egyetemi hallgatók nemzetközi szemináriumának adott otthont városunk. A magyar, köztük helybeli fiatalok mellett finn, horvát és erdélyi (leendő) kutatók vizsgálták Szentes városrészeit, kérdezték az itt élőket mindennapjaikról, lakóhelyükhöz való tartozásukról.

A Szegedi Tudományegyetem néprajzi tanszékén tizedik alkalommal szervezett szeminárium kétévente változó helyszínen zajlik. Az, hogy idén Szentest térképezték fel, a Koszta József Múzeum néprajzkutató munkatársának, dr. Mód Lászlónak köszönhető. A szegedi egyetem oktatója 13 éve dolgozik a szentesi múzeumban, s motiválta, hogy 2011-ben egy városban is lehet néprajzi kutatást végezni, tehát nem csak a népi kultúráról szól, a jelenkori városi néprajznak is van perspektívája. A hallgatók munkája egy angol-magyar nyelvű tanulmánykötetben lát majd napvilágot, de többeknek szakdolgozati témája is.

2011. július 29.

Fiatalodó nyári egyetem

A biztonságpolitika köré szerveződött színvonalas előadásokkal ismét városunk volt a helyszíne a tizenharmadik alkalommal megrendezett Tiszai Euroat-lanti Nyári Egyetemnek. A 2003 óta, és még két évig akkreditált egyhetes nyári képzés a NATO és az Európai Unió kommunikációját folytatja, közvetítő szerepre készítve fel az értelmiséget.

Ennek érdekében minden évben 15-15 órás elméleti és gyakorlati blokkban hallgathatnak neves előadókat a résztvevők. Így volt ez idén is, július 17-e és 23-a között a magyar és az európai biztonság változó természetrajza volt a kurzus fő témája.

Mint az ünnepélyes bizonyítványosztás után Berki Gáborné programmenedzsertől megtudtuk, többségében civilek jelentkeztek a nyári egyetemre az egész országból, Szombathelytől Miskolcig. Vonzó azért is, mivel a közművelődési szakembereknek, pedagógusoknak a kredit rendszerben 120 pontot kell teljesíteniük, ebből 30-at a nyári egyetemen megszerezhetnek.

Megfiatalodott a résztvevők köre, némelyek visszatérők, de nem ez volt a jellemző az idén, állapította meg a szervező.

A nagy múltú rendezvény helyszíne régebben felváltva Szentes és Csongrád volt, azonban már a tavalyi évben is, nagyobbrészt a Helyőrségi Klubban zajlottak a programok. A nemzetközi kapcsolatok és felsőoktatási ösztöndíjas tagozat a Damjanich-laktanyában a gazdasági világválságról, benne a magyar védelmi költségvetésről szerezhetett ismereteket. Jártak a múzeumban, s koszorúztak Koszta József sírjánál és utolsó lakhelyénél is.

A 31 bentlakásos hallgató a "bejárósokkal" kiegészülve élvezte az ország "szakmai elitjéből" meghívott előadók szónoklatait. Közöttük is üdvözölhettek visszatérőket: dr. Tálas Pétert, a nyári egyetem rektorát, biztonságpolitikai szakértőt, dr. Gazdag Ferencet, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanárát, Bató Éva főiskolai adjunktust, dr. Magyarics Tamást, a Magyar Külügyi Intézet igazgatóját és dr. Mucsi József Phd. docenst, szociológust. Nagy sikerük volt a szentesi előadóknak és a helybeli vonatkozású témáknak is: Poszler György pedagógus Koszta József munkásságáról, Kruzs-licz Pál újságíró pedig a jeles szentesi alkotókról emlékezett meg. Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára is szerveztek hangversenyt.

Berki Gáborné elmondta azt is: a NATO főtitkárságához pályáztak, a szervezet 2 és fél millió forinttal támogatta a képzést. Rábai Zsolt, a főtitkárság munkatársa ­– aki előadóként is jelen volt – reményét fejezte ki, hogy a kapcsolat nem fog megszakadni.

Jelentős a nyári egyetem közösségkovácsoló szerepe, mely a rekreációs programokon is érvényesült. Az ifjúsági tagozat három versenyszámban sportprogramot szervezett a hallgatóknak, estéiket közösen töltötték, s míg az első napon még csak méregették egymást, 1-2 nap múltán már jól érezték magukat együtt. Az előadásokon aktívak voltak, szinte szemináriumi hangulat alakult ki a szakértők kezdeményezte párbeszédek során.

D. J.

2011. július 29.

Túlteljesítik a penzumot a Szilver táborában

Nemzetközi versenyekre és diákolimpiára készülnek a táncosokHárom helyszínen összesen 380 táncos gyakorolt a Szilver TSE hagyományos nyári tánctáborában a héten. A fiatal táncosok odaadó figyelemmel hallgatták László Csaba instrukcióit: "laza térdek, bal könyök hátra, fiúk feje kifelé". A világbajnoki bronzérmes versenytáncos még a lányok szerepét is gyakorlati példával illusztrálta: "ha kellően flexibilis vagy, kihajolhatsz jobban, de a fiúnak ebből semmit sem szabad éreznie" – szólt a mesteri tanács. Rajta kívül párja, Mikes Anna és Szepesi Judit oktatta a fiatal párosok tucatjait a sportcsarnokban, a Dózsa-házban Papp Balázs és Markó Ágnes, a Klauzál iskolában pedig Németh Anikó, Szepesi József, Páli Viktória vezetett foglalkozást, de kivette belőle a részét az egyesület vezetője, Szatmári-Nagy Szilvia is. A tanárok száma a tíztáncban Európa-bajnok Asis-Knajeh Nourival emelkedett tízre. A német válogatott edzőjének kedvéért a július 25-i kezdés előtt már egy nappal korábban elindult a tábori élet.

Mint Szatmári-Nagy Szilviától megtudtuk: sokat lehet fejlődni egy hét alatt, ráadásul erősödik a csapatszellem. Az 1993 óta minden évben megrendezett táborukba idén egy TÁMOP-pályázaton nyert 50 millió forintos keretből tudtak vendégül látni ennyi táncost, akik 39 együttműködő partnerük klubjaiból érkeztek (a 39-ből 38-at a Szilver és a Classic művészeti iskolák tesznek ki, valamint a debreceni Valcer is partnerük még). A zánkai diákolimpiára készülnek, ahol az utóbbi tíz évben mindig a Szilver TSE bizonyult a legeredményesebbnek. A pályázat jóvoltából 300 gyerek utazhat augusztus 8-án, de nem mind versenyezni megy, hiszen a Szilver tábora Zánkán folytatódik.

A pályázat heti 10 óra táncot ír elő, délelőtt technikai oktatással, délután erős intenzitású edzéssel, ezt a komolyabb versenyzők jelentősen túlteljesítették, akár napi 5-6 órás gyakorlással. A tanárok, jórészt a szentesi egyesület aktív felnőtt versenyzői, egész nap dolgoztak a táborban, s magukra csak este jutott idejük. Pedig készülnek ők is: László Csabáékra többek között szeptemberben a kűr-világbajnokság vár Sanghajban, ahol első alkalommal próbálják ki magukat. A közelgő ifjúsági és felnőtt, valamint formációs világbajnokságokra is a felnőttek készítik fel az egyesület versenyzőit.

A sok-sok gyakorlást szabadidős programokkal színesítették, volt, hogy a mozit is teljesen megtöltötték, de a fiúk focizhattak, a lányok sminkelést is tanulhattak.

Az öt napos edzés péntek este 8 után egy vidám ügyességi vetélkedővel zárul a sportcsarnokban, a városban szintén tábort vezető Keleti Andrea táncos-műsorvezető és férje közreműködésével.

(darók)

2011. július 29.

Nyári Szabadtéri Színház

A Szentesi Nyári Szabadtéri Színház július 30-án, szombaton 19 órakor a Tánc és zene című, nemzetközi fesztiválra várja a közönséget, a megyeháza udvarára. Fellép egy bolgár, egy lengyel és egy görög táncegyüttes.

Augusztus 3-án, szerdán 21 órakor az Egy csók és más semmi című operettet mutatják be a nyári szabadtéri színházban. Szereplők: Kecskés Tímea/Fogarassy Bernadett, Harmath Imre/Straub Dezső, Csala Zsuzsa, Straub Péter, Oszter Alexandra, Fogarassy András/Bodrogi Attila, Benedek Gyula, Sáfár Anikó, Ullmann Kriszta.

Jegyek kaphatók a Művelődési és Ifjúsági Házban, a Babilon Könyvesházban és az előadás előtt a helyszínen.

2011. július 29.

Sportturizmus-körkép

Több szálláshely kellene

Keleti Andrea (jobbra) és tanítványai szeretnek Szentesre járniVan mire építeni a sportturizmust Szentesen. Július végi körképünk is bizonyítja, hogy az önkormányzat célkitűzése – miszerint prioritásként kell kezelni a sportturizmus fejlesztését és az edzőtáborok szervezését – megalapozott.

A csapadékos nyári időjárástól független biztos vendégforgalmat jelentett az uszoda számára az a két francia utánpótlás vízilabdacsapat, amelyek a Párizs melletti Noisy-le-Secből érkeztek hozzánk az elmúlt hetekben. A két együttes egy-egy hetet töltött nálunk, az idősebb fiúkat családoknál, a fiatalabbakat egy helyi panzióban szállásolták el. Jövő héttől megsokszorozódik a sportturisták száma Szentesen, hiszen augusztus első hétvégéjén rendezik meg a már hagyományos nemzetközi utánpótlás vízilabdatornát a ligetben. Kádár József főszervező lapunknak elmondta, 35 csapat nevezett a megmérettetésre. A finnek és a három korosztályos gárdával nevező izraeliek már hétfőn megérkeznek. Rajtuk és a magyar résztvevőkön kívül két szlovák, öt román, két litván, és két amerikai csapat jön Szentesre, illetve egy népes orosz különítmény, akik összesen három hetet maradnak városunkban. Mindegyik nevező uszodabelépőt vásárol, a többséget a kollégiumban szállásolják el, de lesz olyan küldöttség, akik a Galéria kávéházban étkeznek majd. A főszervező szerint csak az ellátásuk 4-5 milliós bevételt jelent a helyi gazdaság számára.

A táncparkett szerelmeseit sem riasztotta el a sok eső Szentesről. A Szilver Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által szervezett öt napos tánctáborban több mint 380 gyermek vesz részt, közülük 270-en a kollégiumban laknak. A legjobbak, mintegy száz vidéki táncos a jövő hetet is nálunk tölti.

– Két, egyenként 50 fős csoportot szoktunk Budapestről lehozni Szentesre. Azért ide, mert itt minden feltétel adott a gyakorláshoz és a nyaraláshoz – nyilatkozta lapunknak Keleti Andrea. Az RTL Klub műsorvezetője a fővárosban tánciskolát vezet, ahol a tanulók többsége szenior korú. Velük foglalkozott ezen a héten a Szilver TSE fehérházi termében. – Még több csoporttal le tudnánk jönni Szentesre, de nincs elég kőház a strandon, ahol már január első napjaiban le kell foglalnom a szállást. Az, hogy a medencék, a liget, a Kurca és a tánctermek 3 percre vannak egymástól, minden kényelemmel felér – tette hozzá a táncos műsorvezető.

Kép és szöveg:
B.D.

2011. július 29.

Lovasverseny Szent Lászlóban

Bertók Ágnes, Csontos Dominika, Ádok FruzsinaJúlius 24-én nagyszabású lovas programot rendezett, az 1994-ben megalakult Szent László Lovas Sport Klub, a fábiánsebestyéni út melletti, gyönyörűen felkészített pályáján. Rengeteg autó jelezte a pálya körül, hogy nem mindennapi eseményre érkeztek a versenyzők, Szentesen először rendeztek egy helyszínen, egy időben szabadidős lovas versenyt "amatőröknek" és kezdőknek, illetve CDNB Csongrád-Békés megyei Díjlovagló Bajnokságot.

Babinszky Zsuzsa, a lovas klub elnöke büszkén mutatta be a létesítményt, amit önerőből, illetve pályázatok segítségével alakítottak ki. Kezdetben csak ugrószámokkal foglalkoztak Az istállók mellett van egy "fedeles" pálya, ami lehetővé teszi a téli, vagy az esős, mostoha időjárás esetén is az edzést. Kiépítettek egy minden igényt kielégítő ugró- és egy díjlovagló pályát is. Fiatal és nagyon agilis edzőkkel (Ádok Fruzsina, Melis Brigitta, Molnár Nóra, Fodor Virág) dolgoznak, sőt az idén nagysikerű lovas tábort is szerveztek, ahol lehetőség volt az angol nyelv gyakorlására is.

2011. július 29.

Szenior úszó eredmények

A váltókban nyújtott kiváló teljesítményekkel folytatjuk a Szentesen rendezett nemzetközi szenior úszóverseny eredménylistáját. A Delfin ESC érmes helyezései:

4x33 m férfi vegyes váltó:
II. kcs 1 Szentes /(Szabó Imre, Takács Sándor, Simon Tamás, ifj. Pólya Sándor)
III. kcs. 2. Szentes (Keller Zoltán, Horváth Sándor, Kovács Attila, Juhász István)
V. kcs. 2. Szentes (dr. Bod Barnabás, Lucz Imre, dr. Petz János, Gálfi László)
VI. kcs 2. Szentes (Nagy László, Melkuhn Dezső, Szakács Ernő, Cseuz László)

4x33 női vegyes váltó:
II. kcs 2. Szentes (Sípos Edit, Rozgonyi Eszter, Debreczeni Beáta, Bálega Szilvia)
IV. kcs 1. Szentes (Pengő Erzsébet, Pászti Edit, Téli Éva, Bertényi Mária)
V. kcx. 1. Szentes (K. Szabóné Licsicsányi Rózsa, Seres Edit, Varga-Kis Kata, Tóthné Kata)
VI. kcs 1. Szentes (Ferke Gáborné, Becsák Jánosné, Bodnár Istvánné, Becsák Jánosné)

4x33 férfi gyorsváltó:
III. kcs 2. Szentes (Molnár Péter, Juhász István, Kovács Attila, Simon Tamás)

4x33 női gyorsváltó:
II. kcs 1. Szentes (Sípos Edit, Rozgonyi Eszter, Debreczeni Beáta, Bálega Szilvia)
IV. kcs. 1. Szentes (Pengő Erzsébet, Téli Éva, Pászti Edit, Bertényi Mária)
2. Szentes Tiszavirág (Tóthné Kata, Varga-Kis Kata, Seres Edit, Németh Éva)
VI. kcs. 1. Szentes Liget szépei (Becsák Jánosné, Ferke Gáborné, Bocskay Zsófia, Bodnárné)

4x33 MIX vegyes váltó (2 férfi + 2 nő)
II. kcs 2. Szentes (Szabó Imre, Rozgonyi Eszter, Takács Sándor, Pengő Erzsébet)
III. kcs. 2. Szentes – Négy kicsi legó (Debreczeni Beáta, Pászti Edit, Tari L, Kocsis Sz)
3. Szentes (Molnár Péter, Bálega Szilvia, Simon Tamás, Virágos Éva)
IV. kcs. 1. Szentes – Tiszavirág (dr. Bod Barnabás, Varga-Kis Kata, Dr. Petz János, Bólyai I)
V. kcs . 1. Szentes (Cseuz László, Téli Éva, Bertényi Mária, Juhász István)
VI. kcs 2. Szentes (Becsák Imréné, Melkuhn Dezső, Bodnár Istvánné, Lucz Imre)

Családi váltók:
1 felnőtt + 2 gyerek
1. Szabó család – Szentes (Szabó Benjamin, Szabó Flórián, Szabó Imre)
2. Keller család – Szentes-Baja
3. Tóth család – Szentes

Pólyáné Téli Éva

2011. július 29.

Világbajnoki ezüst

Az elmúlt héten rendezték meg a kaliforniai Sacramen-tóban az atlétikai szenior világbajnokságot.

A Szentesi Maximus KSE versenyzője, az eredetileg szegvári Katona Sándor (képünkön balról) tizenegyszeres francia bajnok, az ottani válogatott tagjaként indult a versenyen. Férfi diszkoszvetésben remekül helytállt, 60,60 méteres eredményével ezüstérmet szerzett.

B.Sz.

2011. július 29.

Tánctanítás

Ír és Skót tánctanítás a Pepita Macskában július 30-án, 19 órától kifulladásig.

Várnak mindenkit a PEPITA MACSKÁBAN a Dózsa ház, Közösségi tér Csongrádi út 2. szám alatt. A belépés ingyenes. A szervezők meglepetéssel is szolgálnak!

2011. július 29.

Hőguta

Két öregasszony eteti a galambokat. Az egyik megszólal:
– Te, ezek a galambok olyanok, mint a politikusok.
– Miért?
– Hát, amíg lent vannak a földön, addig a kezünkből esznek, de ahogy felkerülnek, csak szarnak a fejünkre!

2011. július 29.

Kis kukta

  • Slambuc
  • Bográcsban főtt kapros csirke
2011. július 29.

Olimpiát is rendeztek Lapistón

A Mosolygósabb Régióért Egyesület elnöke, Dömsödi Teréz elmondása szerint a Lepényváró Fesztivál, amelyet a Szenteshez tartozó Lapis-tón rendeznek, a környék kiemelkedő kulturális és közösség-összetartó eseménye évek óta. A Május 1 Agrár Zrt. központja ilyenkor megpezsdül. A zuhogó eső ellenére most is több mint százan jöttek el egy kicsit kikapcsolódni.

A színes programban, mindenki, a kisgyermekektől a serdülőkön keresztül a nyugdíjasokig talált magának szórakoztató eseményt. Rendhagyó rajzóra után, a Kedvcsináló Együttes gólyalábas betyárjai csaltak vidámságot a szomorú időben is kitartó nézők arcára, de megnézhették a programnak helyet adó gazdaság épületében a szövetkezet több évtizedes életét bemutató kiállítást is. Volt citera- és tekerőlant bemutató, majd élőzenére táncolhattak a mulatozni kívánók. A Gazdaasszony-olimpia volt az egyik legsikeresebb programja a szombaton immár negyedik alkalommal megrendezett fesztiválnak. Kilenc gazdaasszony mérte össze gyakorlati tudását a háztartás körüli teendőkről, a szép számú közönség előtt. Bár hirdettek végeredményt – hiszen verseny volt a javából – mégsem a helyezések számítottak, hanem a részvétel.

Hankó Györgyné, Márta igen színvonalas előadásában nem csak a környék lepénysütési, hanem az ezekhez kapcsolódó hagyományok rejtelmeibe is beavatta a hallgatókat, hiszen a múltban a lepénynek volt egyfajta "legényfogó" szerepe is. Akkor még az is "előírás" volt, hogy a legény melyik nap látogathatta meg a kedvesét, és ilyenkor természetesen – mivel a férfiembert a hasán keresztül lehetett már akkor is megfogni – lepényt (is) sütöttek. Általában ez a kijelölt nap a csütörtök volt, amit be kellett tartani a fiúknak.

Természetesen nem maradt el a lepénykóstolás sem. A szorgos háziasszonyok elfelejtett régi, vagy éppen a jól "bejáratott" otthoni receptek alapján számtalan fajta lepényt készítettek el. A különféle ízesítésű, például túrós, mazsolás, almás, fahéjas, mákos, barackos lepények választéka sok ötletet adhatott annak, aki a hagyományokat tisztelve továbbra is otthon süti ezeket a finomságokat.

A Május 1 Agrár Zrt. vezetője és a rendezvény fő támogatója, Szarvas Pál szerint ez a fesztivál nagyszerű lehetőséget biztosít a környék lakosságának és dolgozóinak a kikapcsolódásra. Hozzátette: az aratás végeztével most egy kicsit az ünneplésnek és a vigasságnak jött el az ideje, a következő nagyobb munkálatok előtt.

Kép és szöveg:
Garai Sz. Imre

2011. július 29.

Megrongálták a fóliasátrat

Volt már rosszabb hetünk is, tudjuk meg a rendőrkapitányságon a szokásos összefoglaló elhangzásakor. Ami azt jelenti, ez alkalommal kevesebb bűncselekménnyel számolhatunk. Soroljuk:

Július 19-ére virradóra ajtókifeszítés módszerével hatoltak be a Villogó utcai piac egyik büféjébe, és onnan üdítőitalokat vettek magukhoz az ismeretlen tettesek 5 ezer forint értékben.

2011. július 29.

Az év horgásza

A Szárnyas Napok keretén belül a Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület szeretettel várja, azon elszánt, horgászatot vagy természetet kedvelő személyeket, akik kellő késztetést és ambíciót éreznek magukban, hogy megméretkezzenek a "LEGYÉL TE AZ ÉV HORGÁSZA" című versenysorozaton, vagy csak egyszerűen jól szeretnék magukat érezni egy kellemes baráti társaságban. A versenyekre nevezési díj nincs, de regisztráció szükséges, melyet az egyesület székházában, az Ady Endre utca 12. szám alatt, augusztus 12. déli 12 óráig lehet megtenni.

A versenyek három helyszínen és három kategóriában kerülnek megrendezésre, melyek az alábbiak:

Finomszerelékes verseny, melynek helyszíne a Kurca versenypálya és védett szakasza, időpontja pedig augusztus 20. reggel 6 óra 30 perc.

A nagyhalas, bojlis szerelékes versenynek a Gerecz tó rejtelmes vize ad otthont, melyre kétfős csapatokban lehet nevezni, összesen kilenc csapatnak.

A harcsafogó versenyt a megszokottaktól eltérő helyen, a Kurca felső szakaszán rendezik meg.

A versenyek pontos szabályzatáról és részleteiről az egyesület székházában, nyitvatartási időben, illetve a www.szentesinfo.hu/gerecz web helyen lehet tájékozódni.

A Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület ezúton kéri, szponzorok, támogatók jelentkezését, akik akár tárgyi akár anyagi felajánlásukkal növelik a rendezvénysorozat díjazásának vagy akár lebonyolításának színvonalát. Felajánlásaikat az egyesület székházában az Ady Endre utca 1. szám alatt vagy a 06 30/637-95-99 és a 06 63/313-631-es telefonszámon tehetik meg. Felajánlásaikat megköszönve, kíván eredményes horgászatot, és szeretettel vár minden kedves érdeklődőt, a rendezőség.

2011. július 29.

Családi események

Született: Gagov Borisz és Szabó Máriának Borisz, Szabó József és Huszka Anikónak Zalán József, Antal Zoltán és Kudron Viktóriának Amanda Éva, Szabó Lajos és Kiss Katalinnak Bence Lajos nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Palatinus Pál és Czakó Krisztina, Kerekes Zsolt és Csonka Kitti Ildikó, Farsang Zoltán és Balogh Eszter Karolina, Kardos Imre Zsolt és Négyesi Éva, Törőcsik Zsolt László és Berezvai Mónika Debóra.

Elhunyt: Bélteki János György, Pataki Lászlóné Vida Julianna, Szekeres György, Bartucz Tibor Érsek Imréné Virágos-Kis Erzsébet, Borsodiné Nedényi Ilona Terézia, Gál Imréné Antalfi Eszter, Gajda Andrásné Kalmár Erzsébet.