XLII. évfolyam 4. szám

2010. január 29.

Jót, s jól tenni!

Bugyi professzor örökérvényű intelme:

A Dr. Bugyi István Kórház életében évről-évre a legfontosabb, visszatérő esemény a Bugyi István Emlékérem átadása. A január 27-i ünnepi tudományos ülésen immár 23. alkalommal adták át az elismerést az egészségügyi intézmény egy olyan orvosának, aki évek óta lelkiismeretesen gyógyítja a betegeket, s a tudományos munkásságával is kiemelkedő eredményeket ért el. Teszi mindezt orvosi esküjének és mint hallhattuk, a kórház névadójának, Dr. Bugyi Istvánnak a szellemiségében.

2010. január 29.

Az év menedzsere Károlyi László

Az év menedzsere 2009 pályázat győztese Károlyi László, a Legrand Zrt. vezérigazgatója.

A Menedzserszövetség és a meghirdető szervezetek képviselőiből álló zsűri döntése alapján Az év menedzsere cím odaítélésekor jelentős súllyal esett a latba Károlyi László kitartó menedzseri tevékenysége. Ennek köszönhető, hogy a Legrand csoport szentesi cége 2006 és 2008 között megháromszorozta termelését, megduplázta árbevételét. Mindeközben folyamatosan javult az eredményesség. Különösen fontosnak ítélte a zsűri, hogy a gazdasági és pénzügyi válság ellenére a szentesi Legrand közel 25 százalékkal növelte az előző évhez képest az innovációra, a K+F-re fordított összegeket. A Legrand vállalatcsoport villamos-szerelési és számítógépes hálózati termékeket és rendszereket gyártó és forgalmazó nemzetközi nagyvállalat. Központja a franciaországi Li-moges-ban van. A világ több mint 180 országában jelen lévő, 39 ezer munkavállalót foglalkoztató cég nettó árbevétele 2008-ban elérte a 4,2 milliárd eurót. A cég a nehéz magyarországi piaci viszonyok ellenére megerősítette piacvezető pozícióját a szerelvénypiacon, és a második helyét a kábelcsatorna szegmens területén is. Kínálatukat 9 ezer különféle, évi 18 millió darab eladott termék alkotja, amelyeket professzionális partnereken keresztül értékesítenek. A díj ünnepélyes átadására január 30-án, szombaton a 16. Menedzserbálon kerül sor Budapesten.

(hirszerzo.hu)

2010. január 29.

Ajándékkoncert

A szentesi születésű Lucz Ilona zongoraművész, főiskolai docens PHD vizsgakoncertjének bemutatójára várják a komolyzenét kedvelőket február 4-én, csütörtökön 18 órakor a Lajtha László zeneiskolában.

2010. január 29.

Vitézek, Vitézek.!

A magyar nép kultúrája egyidős a nemzettel. Azzal együtt fejlődik, változik, követi a kor eseményeit. Mégis van egy esemény, egy időpont, mely kiemelkedő jelentőséggel bír a magyarság történelmében, és kultúránk alappillérévé vált.

1823 januárjában Kölcsey Ferenc legújabb művén dolgozott, majd befejezte és a verssorok fölé címként ezt írta: Hymus. Hat évig maradt ismeretlen e mű, mire végre megjelenhetett nyomtatásban. Kiadták és egyszerre népszerű lett az országban. Mindenütt olvasták, szavalták, majd Erkel Ferenc megzenésítése nyomán a magyar nép nemzeti himnusza lett a költemény.

A rendszerváltás küszöbén az Országgyűlés elfogadta, így 1989 óta a Himnusz születésnapja, január 22-e vált a magyar kultúra napjává.

A MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj közösen a tisztiklubbal ünnepi állománygyűlésen emlékezett meg a magyar kultúra napjáról. Szirbik Imre, polgármester a megnyitón kiemelte: a világon nem vagyunk egyedül, minden nemzetnek sokféle, becsülhető kultúrája van, de számunkra a mienk a legfontosabb. Ebben nem csak a himnusz szülő atyjára, a költészetre gondolunk, hanem azokra is, akik zenével, tánccal, a kultúra különböző ágaival tartják össze ezt a nemzetet. Kívánta, hogy legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, és katonáink, akik megjelennek szerte a világban, legyenek e nagyszerű kultúrának a hírvivői.

Az alaklomhoz illően, a Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozatos diákjai színvonalas műsort adtak elő. "Vitézek, Vitézek." kezdték az előadást, ami jelezte a művészet és a katonák kapcsolatát. Visszaemlékeztek a dicső csatákra, a névtelen hősökre. Szavalattal, prózával, gitárkíséretes énekkel elevenítették meg a kort melyen keresztül a magyarság, a magyar kultúra végigment, megszenvedett, majd eljutott a himnuszig, melyet kiváló előadói stílusban hallhattunk.

Kép és szöveg:
Juhász László szds.

2010. január 29.

A mezőgazdasággal foglalkozók ügyeinek felkarolása

125 éve alakult a Csongrád Megyei Gazdasági Egyesület

Gróf Károlyi SándorMegyénk egykor legjelentősebb gazdasági szervezetét mondhatnánk 150 évesnek is, hisz az egyesületre vonatkozó első adat 1860-ból származik. Eszerint 1860. január 9-én Szegeden megtartotta alakuló ülését a Csongrád Megyei Gazdasági Egylet. E korai egylet 548 taggal alakult meg; az elnöke gróf Károlyi Sándor volt. Működése csak rövid életű lehetett, mivel 1862 februárjától folytatódott az abszolutista rendszer.

Az 1867. évi kiegyezést követően számos kezdeményezés történt egy új gazdasági egyesület alakítására, de az érdemi szervezőmunka csak az 1880-as évek elején kezdődött meg. Az első konkrét lépést Koller Gábor, a Csongrád Vármegyei Közigazgatási Bizottság közgazdasági előadója tette meg, aki a megye megbízásából 1883. dec. 8-án felhívást tett közzé a Szentesi Lap hasábjain a Csongrád Megyei Gazdasági Egyesület megalakítása iránt, Szentes székhellyel. (Tudni kell, hogy Szentes ezekben a napokban vált a vármegye tényleges közigazgatási központjává.) A kezdeményezést pártolták a megyében birtokos arisztokraták is, elsősorban őrgróf Pallavicini Sándor és gróf Károlyi Sándor.

2010. január 29.

Közvilágítás Lapistón?

Érdeklődtek - utána jártunk

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is felkeresték a polgármesteri hivatal műszaki osztályát érintett lakosok, a városrész önkormányzati képviselője és a Tisza Volán Zrt. munkatársai is, hiszen több helyen is közvilágítási problémával találták szembe magukat Lapistón.

A buszsofőrök panasszal éltek az önkormányzatnál, mint elmondták, télen csak nehezen tudnak megfordulni a lapistói tanyák közt lévő buszfordulóban, mert közvilágítás nélküli helyen kell tolatni. A probléma orvoslására tavaly a költségvetésben elkülönítették azt a 100 ezer forintos összeget, melyből mozgásérzékelős, alkonyatkapcsolós közvilágítást szereltek fel az említett helyen.

Egy másik probléma még megoldásra vár. A lapistói vízmű telepnél lévő rövidebb útszakasz nincs kivilágítva, itt egyáltalán nincs közvilágítás. - Az erre vonatkozó igényt ősszel jelentették be a polgármesteri hivatalban. Erre forrást az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervez be. Az előzetes műszaki becslés szerint, ha a képviselő-testület elfogadja az előterjesztést, akkor 250-300 ezer forintból lehetne villamosítani a területet - mondta el lapunknak Czirok Jánosné műszaki osztályvezető.

2010. január 29.

Könyvbe-mutató

Kácsor Zsolt: István király blogja című könyvének be-mutatójára várják az érdek-lődőket február 4-én, csü-törtökön 18 órakor. A könyv szerzőjével beszélget Nagy Géza Balázs teológus-törté-nész és dr. Szabó János József filológus-történész.

2010. január 29.

Emlékezzünk Jucika tanító nénire!

Hídvégi Ferencné, Jucika tanító néni halálhíréről megdöbbenve értesültünk a volt kartársak telefonüzeneteiből.

Január elején távozott az élők sorából, de akik ismerték - pedagógus társai, volt tanítványai - nem felejtik nyílt, határozott, célra törekvő egyéniségét.

Nyugdíjba vonulásáig, családja mellett, a pedagógus hivatásának élt, ennek szellemében oktatta, nevelte a rábízottakat: tanulókat, szülőket, munkatársakat. Akik pályakezdő, fiatal pedagógusként dolgoztak vele, a szakmai igényességét, precízségét, a lankadatlan gyűjtőmunkáját a mai napig nem felejtik.

A mércét mindig magasra tette: környezete, tanítványai és jómaga előtt is. Kitartóan küzdött a magasság "megugrásáéért"! Ám a küzdelemnek, földi életének vége! Nyugodjék békében!

Egykori munkatársai

2010. január 29.

Keserű függetlenként indult a választásokon

Évfordulónaptár - 2010.

100 éve, 1910. jan. 23-án az Alföldi Ellenzék c. lap kampányt indított dr. Molnár Jenő országgyűlési képviselő ellen. (A lap ettől kezdve a Kossuth Ferenc vezette párt helyi szócsövévé vált.)

20 éve, 1990. jan. 23-án az MDF szentesi szervezte nyilvánosságra hozta, hogy országgyűlési képviselőjelöltje dr. Papp Lehel György sebész, a kórház adjunktusa.

135 éve, 1875. jan. 24-én Buday József városi pénztárnokot, a Szentesi Lap szerkesztőjét választották meg a Szentesi 48-as Népkör elnökévé.

2010. január 29.

A Berek dűlői nevet kapnak

A képviselők kezében a döntés

Lakossági fórumra gyűltek össze a Bereklapos városrész hobbikertjeinek tulajdonosai, hogy javaslatokat tegyenek, s közösen megvitassák az ott található dűlőutak elnevezését, hogy azokat majd a képviselő-testület elé lehessen tárni.

A találkozón Czirok Jánosné, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának vezetője felolvasta Labádi Lajos levéltár igazgató szakvéleményét, mely szerint a városrészre egykor jellemző mezőgazdasági jellegű munkák és az állattenyésztés miatt célszerű lenne ezekre utaló elnevezéseket, foglalkozásneveket adni az ott található dűlőknek. Ezen a vonalon indultak el a hobbikertek tulajdonosai, nem is igényelt sok időt közös véleményt kialakítani. Elsőként a középső dűlőt keresztelték el, senki sem volt a Szent Vendel utca elnevezés ellen. Mint ahogy a keresztutcák elnevezésével kapcsolatban az egyik felszólaló, Posztós János ötletével is szinte mindenki egyetértett. Akadt ugyan javaslat, miszerint egyszerűbb megoldás lenne megszámozni a dűlőket, de ezt elvetették, mert erre Szentesen soha nem volt példa. Halmai István képviselő szerint egyébként is csak idő kérdése, hogy a lakosok, illetve a tűzoltók, vagy a rendőrök megtanulják az új neveket.

Végül a következő elnevezésekben maradtak: a középső dűlőt Szent Vendelről neveznék el, a bánomháti temető felőli első dűlőút Kondás-köz lenne, onnan tovább pedig Puszta-, Csordás-, Szőlős -, Csónakos -, Kapás -, Gyékényes - és Bárány-köz.

Sokat fejlődött a városrész, s ha már idáig eljutottak, az utak állapotán is kellene javítani, akár zúzott kővel - érkezett egy észrevétel. Ollai Istvánné képviselő ez ügyben kérte a műszaki osztály vezetőjét, hogy nézzen utána a pályázati lehetőségeknek. Felmerült a kérdés, hogy az elnevezéseknek lesz-e anyagi vonzata a kerttulajdonosok számára, de erre Czirokné megnyugtató, nemleges választ adott számukra.

A kertek gazdáinak azonban még várniuk kell, hogy befordulhassanak, mondjuk a Bárány-közbe a tulajdonukhoz, ugyanis a műszaki osztály a februári testületi ülésen terjeszti a képviselők elé a javaslatot. Sőt, az országgyűlési választásokat is meg kell várni, hiszen azok kihirdetésétől a szavazás lezajlásáig nem lehet közterületek nevét megváltoztatni, vagy elnevezni a kiértesítések miatt.

(darók)

2010. január 29.

Téli-tavaszi foglalkoztatás

Elismerték a közcélúak munkáját

A tavalyi év után idén is sikeres volt az önkormányzat téli-tavaszi közmunkaprogram pályázata, melyet a Közmunkatanácshoz nyújtottak be a derekegyházi, a fábiánsebestyéni, a szegvári és az eperjesi önkormányzattal együttműködésben. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázat keretében összesen 20 millió 457 ezer forintot kaptak a települések arra, hogy január 15-től június 14-ig, azaz 5 hónapon át 39 főt foglalkoztassanak.

A kistérségi szintű összefogás lehetőséget teremt 15 szentesi, 9 derekegyházi, 4 fábiánsebestyéni, 8 szegvári és 3 eperjesi munkanélkülinek arra, hogy - hacsak 5 hónapra is - ismét bekapcsolódjanak a munka világába. A résztvevők létszámát pontosan meghatározta a pályázati kiírás. Minimálisan 20 fővel lehetett pályázni, ezen felül pedig a rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma alapján lehetett további foglalkoztatottakat igényelni. Így kistérségünk összesen 39 főre volt jogosult - tudtuk meg Mészáros Ágnestől (képünkön).

2010. január 29.

Művelődés a középpontban

Városi nagyrendezvények szervezése, tárlatok, bérletes előadássorozat az idei évben is szerepel a művelődési központ repertoárjában amellett, hogy az Őze Lajos Filmszínházban továbbra is a legújabb filmekkel várják a mozirajongókat, az ifjúsági házban és a Móriczban pedig közel 30 különböző profilú csoportnak biztosítanak találkozóhelyszínt.

A filmszínház működésére az önkormányzatnak továbbra is van kötelezettsége egy felújítási pályázat kapcsán. Itt a bevételek nagyon filmfüggőek Varróné Szabó Ildikó (képünkön) tájékoztatása alapján, de ezt különösebben nem is tudják befolyásolni, hiszen minden alkotást először a pláza mozikban, majd a nagyvárosi mozikban mutatnak be a forgalmazók, s csak ezután kerülnek Szentesre. Az épület állagát illetően nincs szükség nagyobb rekonstrukcióra, hiszen két pályázatnak köszönhetően a technikai eszközöket és az épületet is felújították az elmúlt években, csupán apróbb javítások lehetnek szükségesek. Januártól 5 százalékos jegyáremelésre került sor. A bevétel növelése érdekében a kért időpontban külön vetítéseket is szerveznek az óvodások és az iskolások részére - részletezte a művelődési központ vezetője.

2010. január 29.

Közel 10 millió a város sportjára

A Csongrád Megyei Közgyűlés csatározásoktól sem mentes ülésén az elmúlt napokban a sport is reflektorfénybe került, hallhattuk Szirbik Imre polgármestertől. A történet az, folytatta a város első embere, hogy még novemberben Bodó Imre fideszes képviselő beadott egy indítványt, amelyben több szegedi sportegyesület számára összességében 25 millió forintos támogatást kért a megyei közgyűléstől. Amelyre Szentes polgármestere csatlakozó indítványt nyújtott be, mondván, elveiben egyetért a beadvánnyal, csak más elképzelése van a végrehajtásáról. Elfogadva az indítványt, azt kérte, hogy ne csak szegedi egyesületeket támogasson a közgyűlés, hanem elsősorban Csongrád megyében működőket. Egyetértett azzal az alapelvvel, miszerint a támogatott sportegyesületek nagy utánpótlásbázissal, jelentős utánpótlás-neveléssel, illetve nemzetközileg és hazai mércével is jelentős minőséggel bíró egyesületek legyenek.

Szirbik Imre négy egyesület támogatását jelentette be a módosító indítványban: 15 millió forintot kért a szentesi vízilabdának, 5-5 milliót a szentesi futsalnak, a kiemelt minőségi kategóriában szereplő Szilver TSE-nek, valamint a kiemelt rendezvények kategóriájában számon tartott 10. küzdősport gálának, amelyet a Szentesi Kinizsi Küzdősport Szakosztálya rendez majd. Az előterjesztés a polgármester elmondása szerint kalandos életet élt meg, visszalépések, egyéb módosítások jellemezték az útját, a költségvetési vita kapcsán a közgyűlés elnökasszonya is beterjesztett egy listát a javaslataival, amely - több variáció után - megkapta a többséget. Eredményeképpen mind a négy szentesi klub, igaz, csökkentett támogatással, de bentmaradt a kosárban. Így a vízilabda 5 milliót, a futsal 2,5 milliót, míg a táncsport és a küzdősport gála 1-1 millió forintot kap. Érdekessége még a dolognak, hogy a kiosztott keret 55 millió forint volt, amelyből 25 milliót Szeged vitt el, a többi település a maradékon osztozott. Szirbik Imre lapunknak elmondta, büszke arra, hogy a város a saját forrásain kívül más forrásokat is hozzárendelhetett a település sportjához, és reméli, íly módon az utánpótlás- nevelés a vízilabda klubban, a futsal szakosztály első osztályban való versenyeztetése, a kiemelt rendezvény és a táncosok nemzetközi szereplése valamelyest biztonságosabbá válik.

(lovas)

2010. január 29.

Közösségi tér legyen a könyvtár

Csongrád Megye Közművelődésért Díj G. Szabó Lenkének

Felgyorsult világunkban más formában szerzünk ismereteket, mint tettük azt évtizedekkel, vagy akár csak évekkel ezelőtt, s ezekhez az új igényekhez igazodnak a könyvtári szolgáltatások is. A funkcióbővítés persze azt hozza magával, hogy, miként a jó pap is holtig tanul, korunk könyvtárosainak is folyamatosan képezniük kell magukat. A szentesi városi könyvtárban mindezt nagyon jól csinálják, amit az intézmény látogatóin kívül az is igazol, hogy az ügyvezető igazgatót, G. Szabó Lenkét a Csongrád Megye Közművelődésért Díjjal tüntették ki a magyar kultúra napján.

2010. január 29.

"Szentes kincsei" voltak, de már nem azok (2.)

Korábbi számunkban közöltük Vass Tamás ny. környezetvédelmi szaktanár cikkének első részét. Most az írás második, befejező részét olvashatják.

Aztán a távolsági buszjáratok beindulásával a nevezett árkádsor tovább degradálódott: az árkádsort mintegy előgyártott házelemnek nézve befalazták a hajlatokat és alkalmi buszállomást alakítottak ki benne szolgálati helység és váróterem létesítésével. Az új buszállomás üzembe helyezése után - éppen a belváros kiépítetlen-sége miatt - üzletek telepedtek bele és jelenleg is ez a helyzet.

2010. január 29.

Diákolimpia sakkozóknak

A Csongrád Megyei Sakkszövetség és a Diáksport Szövetség január 30-án, szombaton 9 órakor rendezi meg a Móricz Zsigmond Művelődési Házban a diákolimpia városi döntőjét az általános iskolás korosztály számára, amelyre várják a jelentkezőket és érdeklődőket a szervezők.

A mérkőzés érdekessége, hogy ez a rendezvény lesz a válogatója annak a 2 fordulós versenynek is, amelyet - a Magyarország és Románia közötti Határokon Átnyúló Program 2007-2013 projekt részeként - február 6-án, szombaton Újszentesen rendeznek meg. Ide 16 tanulót várnak, akik majd újszentesi gyerekekkel mérik össze tudásukat. A második fordulóra február 19-én, pénteken a Petőfi Sándor Általános Iskolában kerül sor, ahol 20 kis versenyző játszik a fekete-fehér táblákon.

Kis-Rácz Antalné projekttréner

2010. január 29.

Dr. Berente László főorvosnak

Bugyi István Emlékérem

Hosszú utat tett meg dr. Berente László (képünkön) osztályvezető főorvos, neurológus, pszichiáter Szentesig. Székesfehérváron született, 1951-ben, ott járt általános iskolába. Édesapja jogász, édesanyja könyvelő volt. Utána Győrbe került a Czuczor Gergely Gimnáziumba, Sziráki László tanár úr osztályába, mint mondja, nagyon szép emlékek fűzik a középiskolához.

Felmerülhet a kérdés, hogyan került ide, az Alföldre? Egyszerű a magyarázat: az érettségi után Szegedet választotta továbbtanulása helyszínéül, mégpedig az orvostudományi egyetem általános orvosi karát. Ott ismerkedett meg a jövendőbelijével, aki fogorvosnak tanult. Így történhetett, hogy a felesége révén itt maradt az Alföldön, azon belül is Szentesen. Persze, marasztalták Szegeden is, de úgy döntött, hogy a tudományos kutatómunka helyett inkább a betegekkel való foglalkozást választja. És hát, mint minden szakmát, így az orvoslást is valakitől meg kell tanulni, ilyen szempontból dr. Szécsényi Ferenc osztályvezető főorvos személyében egy jó hírű neurológusra talált Szentesen.

2010. január 29.

Verset és mesét mondtak az ovisok

A magyar kultúra napján rendezték meg immár 16. alkalommal a vers- és mesemondó versenyt a szentesi óvodásoknak a Művelődési és Ifjúsági Házban.

Amint azt Bárányné Magyar Ilona, a Szent Anna utcai óvoda vezetője és a verseny egyik főszervezője elmondta, a kezdeményezés annak idején a Szabadidős Sportklub és az ifjúsági ház közös ötlete volt. Erre az alkalomra az iskolába készülő nagycsoportosokat várják. Az óvónő úgy gondolja, hogy talán az a legfontosabb, hogy a gyerekek örömüket leljék a szereplésben, valamint, hogy megmutathassák ügyességüket a nagyközönség előtt. Ezt a gondolatmenetet folytatta az eseményen jelen lévő Virág Györgyné, Anikó óvó néni a Damjanich utcai óvodából. Kifejtette, hogy a szereplésre készülő gyerekeknek mindig a személyiségüknek megfelelő verset kell választani. A kicsik arcán látszik, hogy elfogadták-e a versüket, meséjüket, értik-e a történetet. Nem utolsó sorban azt is megemlítette, hogy a szép, tiszta beszéd gyakorlásán túl a felkészülés során az egész csoport megtanulja a kis versenyzők szavalatát.

A Mátéffy utcai ovi megnyitó műsora és Szirbik Imre polgármester bátorító szavai után 53 nagycsoportos adott számot felkészültségéről. Már bevált szokás, - a szomorú arcokat elkerülendő -, hogy nem neveznek meg helyezetteket. Minden óvodából - a résztvevők számától függően - egy vagy két kisgyereket kiemelnek, akik elsőként választhatnak az apró ajándékokból. Most az alábbiakat emelték ki: Seres Zétény Zsombor (Kossuth u.), Papp Eszter (Köztársaság u.), Nagy Gábor és Héri Adrienn (Mátéffy u.), Szegedi Pál (Damjanich u.), Szobota Léna és Cseh Marcell (Rákóczi u.), Herák Bianka (Eperjes), Szabó Ildikó (Szt. Erzsébet), Kiss Dominik (Farkas A. u.), valamint Gábor Dorka és Bakai Zsombor (Szt. Anna u.).

Králik Emese

2010. január 29.

Móricz és Örkény a Móriczban

Barna Bianka, Somodi Virág, Szarvas Luca és Tánczos Bettina a Petőfi iskolábólHazánkban január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. Ez alkalomból Szentes számos intézménye készült rendezvényekkel. A Móricz Zsigmond Művelődési Házban rendhagyó irodalomórán vehettek részt az általános- és középiskolás diákok.

A budapesti Teatro Társulat vállalkozott arra, hogy Móricz Zsigmond és Örkény István életét és műveit egy-egy órába sűrítve, érdekesen bemutassa a gyerekeknek.

A vezetőjük, Lénárt László örömmel jegyezte meg, hogy már 2006 óta járnak vissza Szentesre a kultúra napján. Mint mondta, társaival, Spergel Annával, Gyurin Zsolttal, Potocsny Andorral és Rékai Nándorral az a meggyőződés vezérli őket, hogy egy ilyen összeállítással az irodalom érdekesebbé tehető. Mindannyian egyetértettek abban, hogy a fiatalokat számtalan negatív hatás éri nap, mint nap, de egy jól megválasztott irodalmi művel talán meg lehet fogni őket. Fontosnak tartják megmutatni a tizenéveseknek, hogy mennyi emberi nagyság, követendő érték van a bemutatott írók műveiben.

A résztvevő diákok figyelemmel nézték végig az előadásokat. A kérdésre, hogy tetszett-e, a Petőfi iskola 8. b. osztályának néhány tanulója egyöntetűen igennel válaszolt. Elmondták, hogy mindegyik Móricz-mű ismerős volt számukra, mert irodalomórán már tanultak az íróról.

Kép és szöveg:
Králik Emese

2010. január 29.

Szegedi fotós

A Galéria Kávéházban őszszel láthattak az érdeklődők egy összeállítást Törköly József munkáiból. Most - eleget téve a Szentesi Fotókör meghívásának - február 1-jétől bemutatja a "Retro aktok" című kollekcióját.

Törköly József, aki a fotográfián kívül festészettel is foglalkozik, számtalan hazai és külföldi díj birtokosa. Mindkét alkotóművészeti területen kedveli az aktokat és a tájképeket. Ősszel egy kubai utazás során a karibi országról kapott benyomásait láthatta a galéria közönsége, februárban pedig a retro hangulat jegyében készült aktjait mutatja meg a szentesi közönségnek. Fotós munkája elismeréseként február elején kapja meg az amatőr fotósszövetség E-MAFOSZ diplomáját. A kiállítás március 1-jéig látható a kávéház nyitva tartási idejében.

2010. január 29.

Mese a 12 találatról

A városi könyvtárban működő filmklub következő előadásán a Mese a 12 találatról című fekete-fehér magyar filmet vetítik február 2-án, kedden 18 órától. Közösen totózik Bartha, Géza, Károly bácsi és Vali. Mindegyiknek megvan a maga baja, amin a közös nyeremény segíthetne, különösen, ha tizenkét találatuk lenne. Egy mára klasszikussá lett film zseniális szereposztással. A film rendezője Makk Károly.

A filmklubban következik: New York árnyai, február 16-án.

2010. január 29.

Kiskunfélegyháziak az IH-ban

Schulz Zoltán: HoppáA Művelődési és Ifjúsági Házban február 1-jén, hétfőn 18 órakor nyílik a kiskunfélegyházi Wessel Hugó Fotókör kiállítása.

A fotóklub a művelődési ház és a Szentesi Fotókör közös meghívásának tett eleget. A Wessel Hugó Fotókör 2 éve alakult meg 10-15 lelkes amatőr fotóssal. Egy éve tagjai a Magyar Fotográfiai Alkotócsoportok Országos Szövetségének, a MAFOSZ-nak. Több országos és regionális fotópályázaton vettek részt jó eredményekkel. Bár a klubjuk nagyon fiatal, már egy sikeres nemzetközi fotópályázatot is rendeztek. Jó a kapcsolatuk a Szentesen, Kecskeméten, Szolnokon, Aradon és Marosvásárhelyen működő fotós alkotócsoportokkal.

A februári tárlaton Albert Béla, Búcsu Alinda, Csillag Emese, Dávid László, Duksa Kovács József, Fekete Zsuzsa, Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi, Gyöngyösi Sándor, Hegedűs Tamás, Kiss Czakó Imre, László Ildikó, Móczár Tamás, Romhá-nyiné Budai Brigitta, Schulz Zoltán, Tóthné Timafalvi Gizella és Váradi Éva fotográfiáiból láthatnak egy válogatást az érdeklődők. A kiállítás február 26-ig látogatható az ifjúsági ház nyitva tartási idejében.

2010. január 29.

Kosarasaink évkezdése

A szentesi Kosárlabda Klub vezető edzője Aleksandar Preskar, Szale (képünkön) a korábban elkezdett szervezőmunkáját tovább folytatja, és minden lehetőséget megragad arra, hogy szeretett sportága minél népszerűbb legyen. Ehhez nem csak a monoton edzések, technikai és taktikai elemek gyakorlása, hanem egyéb programok - például külföldi út, nemzetközi torna szervezése, stb. - is hozzájárulnak. A "sportolói bázis" egyre bővül, hiszen Csongrádon és Hódmezővásárhelyen is alakítottak már szervezeteket.

Csongrádon az egyik tanítványa vezeti az edzéseket, Vásárhelyen pedig Molnár Lajos, aki elsősorban a lányokat szeretné összegyűjteni a két városból Az együttműködés szerint a megszűnőben levő vásárhelyi klub tehetséges fiú játékosai Szentesen, a lányok pedig Vásárhelyen játszanának.

2010. január 29.

Nem történt meglepetés

Mivel a legutóbbi bajnoki forduló nyitányán a BVSC a Honvédot, a Szolnok pedig a Ferencvárost győzte le egy góllal, a szentesi szurkolók is bíztak abban, hogy a meglepetések sora folytatódik a férfi vízilabda OB I-ben, vagyis kedvenceik legyőzik a megyei riválist, a Szeged Beton gárdáját. A nagy meglepetés elmaradt, a jóval esélyesebb szegediek érvényesítették a papírformát, és magabiztos 17-9-es győzelmet arattak a ligeti uszodában a Bodrogi Bau-Offshore Outlet Szentesi VK együttese ellen.

2010. január 29.

Várfürdő Masters

Hosszú számokkal indult a versenyszezon a szenior úszók számára. 200, 400 és 800 méteres számokban mérhették össze formájukat a gyulai Várfürdő 50 méteres medencéjében. A Szentesi Delfin ESC úszói számára jól sikerült az első verseny, a 23 aranyérem mellett egy országos csúcsnak is örülhettek. Debreczeni Beáta 400 vegyesen az általa tartott korosztályos országos csúcsot javította meg. A verseny végén a 25 méteres medencében 48x25 méteres váltóra került sor, ahol kor és nem megkötése nélkül állíthatták össze a csapatok a váltójukat.

Debreczeni Beáta: 400 vegyes (országos csúcs), 200 hát, 200 mell, 200 pille 1.; Virágos Éva: 200 gyors, 200 hát, 800 gyors 1.; Becsák Jánosné: 200 mell, 200 gyors, 800 gyors 1.; Bertényi Mária: 200 gyors, 200 mell, 800 gyors 1.; Pólyáné Téli Éva: 200 mell, 200 pille 1.; Felvégi Zsuzsanna: 200 gyors, 800 gyors 1.; Kómár Lajos: 200 gyors, 800 gyors 1.; dr. Bakacsi Gyula: 200 mell, 200 hát 1. 200 gyors 2.; Pászti Edit: 200 hát 1. Kelő Sára: 800 gyors 1. 200 hát 3.; Bocskay Zsófia: 200 pille, 800 gyors 2. 200 gyors 3.; Lukátsy Kati: 200 hát, 200 mell 3.; dr. Kanyó Ádám: 800 gyors 3.; Ferke Gáborné: 200 mell 4.; Bodnár Istvánné: 200 mell 4. 48x25 méteres váltó: 3. Szentes (Kómár , Felvégi Zs., Pászti E., Virágos É., Téli É., Debreczeni B., Gombos I.)

Pólyáné Téli Éva

2010. január 29.

Tánc

A közelmúltban Tökölön rendezték meg az I. Fulldance Kupa táncversenyt. A megmérettetésen a Szilver TSE táncosai is részt vettek.

Eredmények, junior I D standard: 5. Gombai Levente - Laki Andrea, junior I. D latin: 3. Gombai Levente - Laki Andrea, junior II C standard 3. Balázs Gergő - Forgó Éva, junior II C latin 7. Balázs Gergő - Forgó Éva, felnőtt C standard 1. Bacsa Tamás - Szerencsés Anett.

2010. január 29.

Korai búcsú a futsal Eb-től

Véget ért a futsal Európa-bajnokság a magyar válogatott számára, a csoportmérkőzések során a mieink Azerbajdzsántól 3-1-re, Csehországtól 6-5-re kaptak ki, így búcsúzni kényszerültek a hazai rendezésű torna további küzdelmeitől. A csehek azóta - az olaszokon is túljutva - a legjobb négy közé kerültek, mi pedig még mindig azon morfondírozunk, hogyan tudtunk kikapni tőlük négy gólos előnyből.? Némethy László (képünkön), a Legrand-MetalCom Szentes futsal csapatának edzője szerint ebben a sportágban nem ritka az olyan eset, amikor jelentős hátrányból fordít egy gárda, mindemellett azonban nem lett volna szabad kikapnunk 4-0 után. Né-methy számára csalódás a korai búcsú, ugyanakkor szerinte látni kell azt, hogy akár nagypályán, úgy a futsalban is lassan elmegy mellettünk Európa. Szerencsére a teremlabdarúgásban még nem behozhatatlan a hátrányunk a közvetlen élvonallal szemben, ehhez azonban tudatos építkezésre lenne szükség az utánpótlás, illetve a sportág finanszírozásának területén egyaránt. Nagy kérdés, hogy a most kiöregedett válogatott generációt kik követik majd, úgy tűnik ugyan is, hogy a jelenlegi legjobbjaink és az őket követő, számításba jöhető korosztály között hatalmas a különbség. Ezt az űrt pedig kizárólag a tervszerű utánpótlásképzéssel lehet kitölteni.

Hazai vizekre evezve a szentesi futsal csapatról annyit tudtunk meg, hogy javában készülnek a február 8-i bajnoki folytatásra. Ezen a hétfő estén nyolc órától a Győr ellen játszik majd a Legrand-MetalCom, az ellen a Győr ellen, melynek soraiban az Európa-bajnokságon szereplő válogatott labdarúgók futsaloznak, edzőjük pedig a szövetségi kapitány, Kozma Mihály.

Hering Viktor

2010. január 29.

Régi-új arcok a Kinizsinél

Garai Sz. Imre az elmúlt év októberében kapta lencsevégre a Kinizsi együttesét, Bozóki Zoltán edzővelMegkezdte a felkészülést a tavaszi idényre a Szentesi Kinizsi megyei első osztályú labdarúgó csapata. A Bozóki Zoltán edzette gárdára nem kisebb feladat vár, mint kiharcolni a bent maradást a "megye egyben". Heti háromszor edzenek a játékosok, az időjárás minden viszontagságával dacolva - szabadtéren. Az elmúlt keddi és szerdai tréninget sáros, a péntekit viszont már fagyos talajú pályán irányította a mester, ezen a héten pedig hóban és kemény mínuszokban rótták a köröket a labdarúgók. A program várhatóan két hétig erősítés és futás lesz, február 10-től viszont egyre inkább a labdás foglalkozások kerülnek előtérbe. A tervek szerint öt-hat edzőmérkőzést is játszik a csapat, többek között a Mindszent, a Kunszentmár-ton, a Derekegyház együtteseivel. Ami a játékoskeret összetételét illeti, három labdarúgó távozik a Szentesből, a kapus Gömöri az UTC-hez, Pataki Csaba és Mihály Róbert várhatóan a Mindszenthez igazol. Nyilvánvaló, hogy kiesésüket nem bírná el az amúgy is meglehetősen "rövid" kispadú Kinizsi, pótlásukról mindenképpen gondoskodni kellene. Információink szerint visszatérhet Szentesre a kapus Miskolczi Balázs, a hátvéd Lajos Máté és a támadó Tóth László, valamennyien Hódmezővásárhelyről érkeznének vissza a Kinizsibe.

H. V.

2010. január 29.

Pótfűtés

Egy részeg fekszik a Váci út és a Róbert Károly körút sarkán. Arra megy a rendőr...
- Hol vagyok? - kérdi a részeg.
- A Váci út és a Róbert Károly körút sarkán.
- Pokolba a részletekkel! Melyik országban?

2010. január 29.

Kis kukta

  • Sajtos brokkoli krémleves
  • Skót fasírt
2010. január 29.

Kommandósok fogták el a bújkáló férfit

Múlt heti számunkban számoltunk be arról, hogy országos körözést adott ki a szentesi rendőrkapitányság az ellen a nő ellen, aki az egyik helyi szolgáltatótól gépkocsit kölcsönzött, ám a járművet nem vitte vissza az eredeti tulajdonoshoz. Azóta a tatabányai rendőrök elfogták a csalót, aki éppen egy másik járművet szeretett volna kölcsönbe venni, azokkal a papírokkal, melyekkel Szentesen is "dolgozott". A Tatabányai Városi Rendőrkapitányságon csalás miatt indult eljárás a nő ellen. A városunkból elvitt Opelt továbbra is keresik a rendőrök.

2010. január 29.

Vállalkozók támogatása

Februárban beindul a Kossuth utcai rekonstrukció

Lapunk megjelenésének időpontjában tartja idei első rendes ülését a képviselő-testület. Az évindító tanácskozáson megkezdődnek azok a beszámolók, amelyek a ciklus vége felé közeledvén a bizottságok számára kötelezően elő vannak írva. Ez alkalommal két grémium - a kereskedelmi, mezőgazdasági, idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok, valamint a lakásügyi bizottság - munkáját értékeli a testület.

2010. január 29.

Szívügy

A Szívügy Klub tagjai legközelebb február 3-án, szerdán l6 órakor tartják összejövetelüket az ifjúsági házban. A találkozó vendége lesz dr. Kovács Aranka főorvos, valamint a klubba járók megbeszélik az idei évre tervezett kirándulásokat.

2010. január 29.

Családi események

Született: Barna Krisztián és Sajtos Ildikónak Bernadett, Vas Pál és Pataki Etelka Máriának Máté, Tibrik Gábor és Kasler Klára Beatrixnek Dávid, Dömsödi Péter és Demeter Melindának Martin, Ormándi József és Kiss Emesének Máté, Hegedűs Szabolcs Ottó és Szikszai Mártának Csilla nevű gyermeke.

Elhunyt: Novák Béla Péter, Dósa Imre, Ocsovszki Jánosné Béládi Erzsébet, Szarvas Lászlóné Balogh Anna, Kádár Erzsébet, Horváth Bálint, Berkes Ferencné Palatinus Piroska, Pápai Rókus Béláné Pusztai Piroska, Donka Ferencné Kádár Rozália, Kerepesiné Görög Ilona Piroska, Süveges Ferencné Horváth-Varga Katalin.