XL. évfolyam 16. szám

2008. április 25.

Áthidaló megoldások

Néhány hónap múlva költözhetnek a lakók az otthonba

Lassan teljesen elkészül a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, melynek építése még 2006 decemberében kezdődött. Folyamatban van a 100 férőhelyes intézmény műszaki átadása. Utána kap az intézmény használatba vételi engedélyt, azután kezdődik meg a működési engedélyeztetési eljárás, mely két-három hónapot is igénybe vehet. Így várhatóan szeptemberben költözhetnek be az első lakók.

2008. április 25.

Kitüntetések és a Tisza áradása

A megyei önkormányzat megtárgyalta

A Csongrád Megyei Önkormányzat közgyűlése a legutóbbi, csütörtöki közgyűlésén megtárgyalta a Megye Közoktatásáért Díj adományozását. Zárt ülésen úgy döntöttek a képviselők, hogy ebben az évben Buzder Lajosné csongrádi és Dongó László szentesi pedagógus vehetik át a rangos megyei elismerést, pedagógus napon.

A Csongrád megyét érintő árvízvédelmi helyzet elemzése mellett természetesen szóba került a Tisza jelenlegi áradása is dr. Dobi László, az Atikövizig igazgatójának tájékoztatójában. A Tisza Csongrád és Szeged között árad ugyan, de öt-hat nap után megkeződik az apadás. A jelenlegi víz magassága messze alulmarad a jelentős mértékű árvizeknél. A szakemberek számításai szerint mivel nincs utánpótlás sem hólében, sem csapadékban a folyó vízgyűjtőjében, ezért újabb áradástól nem kell tartani.

Nem sok biztató szó hangzott el a vasúti, közúti és a vízi úton történő szállító rendszer fejlesztéséről. Csongrád megye tömegközlekedéséről is tájékoztatták a képviselőket a MÁV, a Volán és a vízügyi cégek vezetői. Az utóbbi években csak kisebb változásokat tapasztalhattak az utazók. A MÁV-nál most tárgyalják újra a kisebb vasúti szárnyvonalakkal kapcsolatos döntéseket. A Volán csak segíti a települések önkormányzatait az autóbusz megállóhelyek építésében vagy korszerűsítésében. A tiszai hajózás fejlesztése 20-25 éve megállt és jelentősebb változás nem is várható a következő években.

Kruzslic Pál

2008. április 25.

Elismerés

A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztere a Csongrád Megyei Rendőr- főkapitányság vezetőjének javaslatára a Magyar Köztársaság Rendőrségének Napja alkalmából dicséretben és jutalomban részesítette Nagy János rendőr századost, a szentesi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetőjét, valamint a szolgálat példamutató teljesítéséért  soron kívül előléptette rendőr alezredessé Sebestyénné Laurik Ágnes rendőr őrnagyot.

2008. április 25.

Ülésezik a testület

Költségvetés és környezetvédelem

Lapunk megjelenésének időpontjában tartja ez évi negyedik soros ülését a város képviselő-testülete. A napirendek között a testület most fogadja el az önkormányzat 2007-es zárszámadását. Szirbik Imre polgármester lapunknak előzetesen elmondta, hogy amikor az esztendőt elindították, szembesülni kellett azzal, hogy 7-8 százalék körüli forráshiánnyal indul a városi büdzsé. Nagyon kemény döntéseket kellett hozni annak érdekében, hogy a város költségvetését konszolidálják.

2008. április 25.

Stabil gazdasági helyzet

Tavaly november végén hetedszer került kiírásra "Az Év projekt menedzsere" díj nyilvános pályázata. A 2008. március 3-i határidőig beérkezett, magas színvonalú pályázatok közül a Projektmenedzsment Fórum Szervező Bizottsága döntött a díj 2007. évi győzteséről.

Az Év projekt menedszere Károlyi László, a Legrand Magyarország vezérigazgatója lett, aki a "Főnix kereskedelmi profitcentrum reorganizációs program" vezetőjeként pályázott a díjra.

A jelenlegi gazdasági helyzet igazolta, hogy a programot időben indították el, hiszen Magyarország olyan gazdasági pályán van, amely eléggé nehéz körülményeket támaszt olyan cégek számára, akiknek Magyarországon kell folytatni kereskedelmi tevékenységüket. Ehhez a körülményhez társult még az a világgazdasági válság, ami még jobban megnehezítette a vállalat helyzetét. Egy ilyen nehéz gazdasági helyzetben csak egy rugalmasabb, a változásokra nyitottabb és a lehetőségeket jól kihasználó csapat tud megfelelően helytállni - jelenti ki a vezérigazgató.

2008. április 25.

Mi az a "még nagyobb?"

Az Utolsó Vacsorán búcsúzkodó Jézus ezt ígéri: "Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekedtem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál." (Ján 14,12)

A múlt vasárnap ezt a nem könnyen értelmezhető ígéretet olvastam fel a derekegyháziaknak. Mert hát mit jelentsen az, hogy "még nagyobbakat?" Ám alighogy kimondtam e rejtelmes igéket, felvillant elmémben a felismerés: de hisz ez történt éppen e napokban Amerikában, mely arról híres, hogy ott minden megtörténhet. Igen, megtörténhet még az a "nagyobb cselekedet" is, mely kétezer éve Jeruzsálemben megígértetett a hívőknek.

2008. április 25.

A gimnázium legkitűnőbb tanárai

Több mint 300 éves múlt (II.)

A gimnázium tanári kara, 1927. (Középen Járay Imre igazgató)

A középtanodában folyó oktatás magas színvonalának kialakítása és folyamatos szinten tartása mindenkor a nagy tudású- és ragyogó műveltségű tanárárainak volt köszönhető. A korai rektorok közül kiemelést érdemel: Sípos József, aki 1805- 1818 között szolgált Szentesen, s aki kivette részét a nyelvújítási küzdelmekből; Hajdú Lajos (1813-1901) professzor, akit a szabadságharc idején kifejtett tevékenysége miatt kötél általi halálra, majd kegyelemből 20 évi várfogságra ítéltek (utca és emléktábla őrzi nevét); vagy Oroszi Miklós (1822-1892), aki szintén professzori rangban vezette a latin és német osztályokat, s aki utóbb városi tanácsnok, polgármester és országgyűlési képviselő lett. Valamennyien a Debreceni Református Kollégiumból kerültek Szentesre.

2008. április 25.

Útjára indult a városi lap

Évfordulók - 2008.

160 éve, 1848. április 19-én a népgyűlés megválasztotta a 86 tagú ún. Nagyválasztmányt, amely a függőben lévő örökváltsági ügyek intézésére alakult, de a gyakorlatban a városi képviselő-testület szerepét is betöltötte.

180 éve, 1828. április 20-án a burgenlandi Németújváron született dr. Pollák Sándor (1828-1905) városi főorvos, megyei tiszti főorvos, az 1873. évi kolerajárvány megfékezője, a szentesi kórház létesítésének egyik legfőbb szorgalmazója, a Ferenc József Rend lovagja. (1856-tól haláláig Szentesen működött; Pollák Antal feltaláló és ifj. Pollák Sándor orvos édesapja.)

145 éve, 1863. ápr. 21-én született Király László (1863 -1931) gimnáziumi tanár, aki 1894-től működött Szentesen.

90 éve, 1918. ápr. 21-én a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör politikai értekezletet tartott, amelyen elhatározták, hogy egy népgyűlés keretében megalakítják a Károlyi Mihály elnöklete alatt  álló Függetlenségi és 48-as Párt helyi szervezetét.

95 éve, 1913. ápr. 25-én 87 éves korában elhunyt Magyar József (1826-1913) városi írnok, levéltárnok, jogi és pénzügyi tanácsnok, helyettes polgármester. (52 évig  állt Szentes város szolgálatában.)

40 éve, 1968 áprilisában a városi tanács kiadásában megjelent a Szentesi Élet című havilap. A beköszöntőt írta Labádi Sándor városi párttitkár. A felelős szerkesztő Szabó Róbert újságíró, a Csongrád Megyei Hírlap helyi tudósítója, akinek a munkáját 11 tagú társadalmi szerkesztő bizottság segítette. Egy lapszám ára 1,50 Ft. (A ma is élő városi újság 1990. jún. 30-tól hetente jelenik meg.)

- Elkészült a Tóth József Színházterem felújítási terve. A korszerűsítés után a kétszintes nézőtéren 500 főnyi közönség foglalhat helyet.

- Előkészületek történtek a vezetékes gáz lakossági hasznosítású kiépítésére.

- Megalakult a Szentesi Akvarista Klub. A városban élő díszhal-tenyésztőket tömörítő szervezet titkára Földes Sándor.

Összeállította:
Labádi Lajos

2008. április 25.

Köszönet a mopedekért

Engedjék meg, hogy az újság hasábjain keresztül köszönetet mondhassak magam és több mozgáskorlátozott, fogyatékkal élő sorstársam nevében a Szentesi Gondozási Központ és a szentesi mozgáskorlátozottak vezetőinek, Hargitai Judit tanárnőnek és férjének, a Brinkman Hungary Kft.-nek, akik időt, fáradtságot nem kímélve fáradoztak és megszervezték, hogy a holland adományozóktól mopedekhez juthattunk.

Segítettek ezzel, hogy mi is teljesebb életet tudjunk élni. Eljuthassunk egyedül orvoshoz, boltba, piacra, stb., ahová eddig csak segítséggel mehettünk el, igénybe véve családtagok, ismerősök gépkocsiját, idejét, mivel sokan sem gyalogolni, sem kerékpározni nem bírunk.

Megvásárolni sokan nem tudtuk volna az elektromos járművet, ezért is nagy öröm számunkra, hogy használatra megkaphattuk. Még egyszer hálásan köszönjük azoknak, akik segítettek!

Szántó Józsefné

2008. április 25.

Társszervek akcióban

Sokszor végeznek a szentesi rendőrkapitányság munkatársai a rendszeres szolgálatokon kívül szúrópróbaszerű ellenőrzéseket a város kül- és belterületén. Nemcsak a közlekedést, hanem többek között az illegális hulladéklerakást, valamint a fiatalkorúak szeszesitallal történő kiszolgálását is vizsgálják. A múlt héten két különböző típusú ellenőrzést tartottak. Az egyikben az illegális hulladéklerakást és a színesfém-felvásárlást vizsgálták.

2008. április 25.

Elhibázott döntés

Gyorsan elterjedt a hír, hogy a kormány törvénymódosításra készül a fóliasátrak esetében. Szentesen és térségében nagyon sokan foglalkoznak fóliázással, így sokakat érint a dolog. Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: létezik a városi hivatal, ahol a törvényt be kell tartani. De. A város első embere úgy gondolja, hogy egy elhibázott jogszabályról van szó. Arról, hogy valahol egy építési engedélyekkel foglakozó hivatalnok, a valóságtól elrugaszkodva hozott egy törvényt, amit azután rendelet formájába is öntöttek.

2008. április 25.

Kórházunk mérlege

Az Egészségbiztosítási Felügyelet honlapján megtalálható Indikátorrendszer legfrissebb adatai szerint a szentesi Dr. Bugyi István Kórházban 306 aktív és 111 krónikus betegágy található. A kórház 91 orvosát 372 fős egészségügyi szakdolgozó segíti. Egy orvosra közel 6 ágy jut az aktív fekvőbeteg osztályon, a krónikus fekvőbeteg osztályon pedig 20,5 ez a szám, ami jóval kisebb, mint Hódmezővásárhelyen. A különbség azonban itt is adódhat a két intézmény profilja közötti eltérésből. A szentesi kórház ágykihasználtsága jónak mondható, hiszen az aktív ágyak 74, a krónikus ágyaknak pedig 89 százalékát használják. Az rendelési idő 70-89,9 százaléka történik előjegyzés alapján, akár csak Hódmezővásárhelyen. Szentesen viszont 10 és 29,9 százalék között van a munkaidőn kívülre eső rendelési idő, ami elfogadható. A Dr. Bugyi István Kórházat 2007. december 31-ig összesen 5 alkalommal perelték és egyetlen alkalommal marasztalta el a bíróság, mégpedig egy szülészet- nőgyógyászati eset miatt. Az elmúlt hét esztendő alatt mindössze 3 alkalommal került sor peren kívüli egyezségre.

2008. április 25.

Reneszánsz, nóta, nyárspárbaj

Április 30-a és május 2-a között számos színes programot kínálnak a majális szervezői. A városunkban 12 éve felevenített, és azóta hagyományossá vált április 30-i felvonulás ezúttal a reneszánsz emlékév jegyében zajlik. Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója, egyben a sokoldalú, művelt ember eszménye is a reneszánsz. Soha nem zavarta meg az időjárás a programot, remélhetőleg most is így lesz.

2008. április 25.

Civilek találkoztak

A múlt hétvégén került sor a III. Hálózatépítő Civil Napra, melyet az idei évben civil szervezetek és az önkormányzat összefogásával rendeztek meg. A szakmai napon tájékoztatták a civileket a pályázati rendszerekben kínálkozó lehetőségekről és a források lehívásának módjáról. Bemutatkozott a tavaly alakult Felhőcsikó és Napraforgó szervezet, s a Mosolygósabb Régióért egyesület elnöke, Dömsödi Teréz beszélt a hálózati tevékenységükről, majd átadta azokat a díjakat, amelyeket az egyesület közvetítésével Horváth Katalin és Busi Edina nyert el egy nemzetközi pályázaton.

A több órás programban az érdeklődők kipróbálhatták az íjászatot, különböző kézműves tevékenységekben, illetve csapatépítő és közösségi játékokban vehettek részt, valamint megtekinthették például a Szabadidős Sportklub tánctagozatának és a Szivárvány Alapfokú Művészeti Alapítvány néptánccsoportjának a produkcióját is.

2008. április 25.

Felhívták a figyelmet

Tavaszköszöntő ünnepséget rendeztek a Dózsa György utcai Idősek Klubjában április 17-én, melyre meghívták a Munkás utcai pszichiátriai klubot. "A kiskakas gyémánt félkrajcárja" című mesejátékot adták elő, a bemutatóra napokig készültek, hogy örömet szerezzenek az idősek klubjának. Közel negyvenen vettek részt az előadáson és az ebéden.

2008. április 25.

A Kurca vízminőségéért

A mindszenti, a szegvári és a szentesi horgászegyesületek összefogásának köszönhetően jelentős mértékben javulhat a Kurca vízminősége a közeljövőben. A szervezetek szerződést kötöttek egy vállalkozóval, aki 2011-ig évente két alkalommal olyan mikroorganizmusokat és enzimeket juttat a Kurcába, mellyel az algáso-dás és az eliszaposodás nagy mértékben gátolható. A három település területarányosan fedezi a költségeket, s a vállalkozó egy éves garanciát vállalt az eljárással kapcsolatban. Az eljárással évente 2-10 centiméterrel csökkentik a Kurca iszaprétegét, úgy hogy a vállalkozó csónakból por alakban juttatja a vízbe a mikroorganizmusokat és enzimeket, amik csökkentik az algásodást, illetve meggátolják a hínárosodást. Az eljárást 2011-ig évente kétszer végzik el. A munka már tavaly szeptemberben elkezdődött. 

2008. április 25.

Latin tánc

A Swivel TK (Spartacus SK) április 20-án Szarvason versenyzett. A Tavaszi Kupán a  D ifjúsági latin táncokban Veres-Szalacsek Dániel és Gulyás Alexandra 5. helyezést ért el. Oktatójuk Bajominé Varga Erzsébet.

2008. április 25.

"Szivárványos" népdalok

Április 3-án rendezte meg az Apáczai Könyvkiadó a Szivárvány Országos Népdaléneklési Versenyét alsó tagozatos gyermekek részvételével. Ez a rendezvény jubileumi volt, hiszen a 10. versenyre került sor a budapesti székházban. A verseny célja, hogy a gyerekek lehetőséget kapjanak kedvelt népdalaik bemutatására, valamint az, hogy minél több magyar népdalt ismerjenek meg, ezáltal nemzeti kincsünk e területe minél tovább éljen.

2008. április 25.

Munkába temetkezve

Az Addiktológia és Drogambulancia sorozata - A dohányzástól a heroinig

A munka is válhat komoly függőséggé az emberek életében, mániás tevékenységgé. Ilyenkor a munka drogként funkcionál, az élet értelmévé válik, és háttérbe szorul a magánéletét, eltűnnek a társas kapcsolatok. A munkamánia hivatástól, képzettségtől és nemektől függetlenül alakul ki. Mégis inkább férfiak szenvednek benne, mert hagyományos szerepük szerint az ő dolguk a családfenntartás. Egyes férfiak elérve a megfelelő teljesítményt, úgy gondolják, semmi más dolguk sincs a világon. Eszükbe sem jut, hogy az emberi kapcsolatokba is energiát és időt kell fektetni - mondta el lapunknak dr. Szalayné Péter Ildikó.

2008. április 25.

Harruckern bronzból

Szobor őrzi a városépítő földesúr emlékét

Egy tervezett szoborcsoport első darabja lesz a Harruckern János György bárót, Szentes egykori földesurát ábrázoló alkotás.

A mellszobrot a csongrádi Máté István szobrászművész a báró halálának 266. évfordulójára készítette el bronzból. Régi vágya válhat hamarosan valóra a civil szervezetnek azzal, hogy méltó emléket állítsanak a korabeli Szentest felvirágoztató földesúrnak. Addig is, ideiglenes helyen, a megyeháza aulájában helyezte el a Városszépítő Egyesület a művet.

2008. április 25.

Életút 75 év távlatából!

A szó igazi értelmében volt része azoknak, akik részt vettek a városi könyvtár rendezvényén, ahol a két háromnegyed százados "régi" tanárember beszélgetett egymással. Az egyik Mészáros Júlia ny. osztályvezető - ő kérdezett - a másik Földi Vilmos ny. kollégiumigazgató, akinek "felelnie" kellett.

A kérdések jók, mindenre kiterjedőek voltak, a válaszok szintén. Ez nem is volt véletlen, mert olyan két ember beszélgetett, akiknek a sorsában nagyon sok közös élmény volt. Hetvenöt év, amely alatt lassan elmúlik egy élet, távoli dolgok tűnnek fel élesen, mintha most történtek volna. Ők is így beszéltek egymásnak, illetve nekünk, akiknek sorában nagyon sok hasonló ember volt.

2008. április 25.

Szabadidős sportmajális

A Szabadidős Sportklub más csatlakozott szervezetekkel együttműködve sportmajálist szervez május 1-jén a Pusztai László Sporttelepen. A program május 1-jén, csütörtökön 9 órakor az amatőr tűzoltók versenyével kezdődik. 10- 12 óráig tánccsoportok találkozója lesz a színpadon, ahol fellépnek: Rock&Roll tánccsoport, Szabadidős SK, Zöldág SE Néptánc, Szivárvány Műv. iskola Damó csoport, Swivel társastánc, Deák Ferenc iskola mazsorettek, Modern tánccsoport Keller Nóra vezetésével, Akrobat és az Újszentesi tánccsoport, Fata Morgana Hastánc, a Boleró társastánc, a Zafír Hastánc csoport. 10-17 óráig technikai bemutatóra kerül sor: 37. II. Rákóczi F. Műszaki Zászlóalj, Városi Tűzoltók, Szentesi Repülőklub és Modellezők (helyszín a pockos pálya). 15 órakor kutyaszépség-verseny és ügyességi bemutató (pockos pálya). 15-17 óráig díjlovaglás és lovastorna a fekete salakos pályán. 14-17 óráig gyermek ügyességi verseny a színpad előtt. 15-17 óráig repülőmodell reptetés a Spartacus-pályán. 14-17 óráig fúvócsöves és légfegyveres bemutató illetve részvételi lehetőség a Szabadidős SK íjász-pályán. A vendégeket virslivel és tejjel kínálják!

Május 3-án, szombaton 8 órakor amatőr kispályás labdarúgó torna felnőtteknek a Spartacus-pályán, majd május 4-én, vasárnap 8 órakor amatőr női kézilabda torna lesz a városi sportcsarnokban.

2008. április 25.

Látogatás

A Király István Kertba-rátkör tagjai április 28-án, hétfőn tartják klubfoglalkozásukat, melynek keretében ellátogatnak a díszfaiskolába. A kertbarátok 15 órakor indulnak a Móricz Zsigmond Művelődési Ház elől.

2008. április 25.

A szakma kiváló tanulói

Monda Csaba, Törőcsik Imre felkészítő tanár
és Fogl András

Március 26-28-ig rendezték meg a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjét Dunaújvárosban, gépész szakmacsoportban. A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanulói sikeresen szerepeltek a megmérettetésen. Az elődöntő írásbeli fordulója a szentesi iskolában zajlott szigorú felügyelet mellett. Az 50 százalékot elért dolgozatokat továbbküldték, de nem mindenkit hívtak be a döntőbe.

A szerkezetlakatosok közül 12 tanuló jutott a döntőbe. A Zsoldos két diákja sikeresen szerepelt: Fogl András 1. helyezést, Monda Csaba 5. helyezést ért el. Ők a szép teljesítménnyel szakmunkás bizonyítványt is szereztek.

Hegesztő szakmában 14 tanuló jutott a döntőbe. Doma Gergő 11. helyezett lett, így mentesül az írásbeli és szóbeli szakmunkásvizsga alól, csak gyakorlati vizsgát kell tennie.

Bajczár Péter a Charles Babbage AUTOCAD tantárgyi versenyen 1. helyezést ért el. Ő oklevelet és egy rajzoló-programot kapott.

2008. április 25.

Vallási felekezetek Szentesen

Könyvben-képen-Neten a múltban és napjainkban

Április 9-én Szűcs Lajos alpolgármester nyitotta meg a városi gyermekkönyvtárban a IX. helyismereti vetélkedőt, melynek témája a fentebb említett téma volt. Három intézmény, a házigazda gyermekkönyvtár, a Koszta József Múzeum és a TEAM Számítástechnika közös rendezvénye volt a verseny.

Ebben az évben is a csapat 2-2 tagja a gyermekkönyvtárban és a múzeumban feladatlapokat oldottak meg, 1 kisdiák pedig a TEAM Számítástechnikában mutatta be számítógépes tudását. A komoly téma nem riasztotta el a gyerekeket, mert 11 csapat küldte el a benevezését.

2008. április 25.

A temetőből loptak rezet

Játékgépet törtek fel egy Ipartelepi úti kocsmában. A betörők április 16-ra virradóra hatoltak be a szórakozóhelyre, majd az ott lévő nyerőgépből 300 ezer forintot vittek magukkal.

Két nappal később, a hajnali órákban egy felsőpárti sörözőbe törtek be ismeretlen tettesek, akik a helyszínről készpénzt és dohányárut vittek magukkal. Az üzlethelyiségben elhelyezett riasztóberendezés azonban bejelzett az egyik helyi vagyonvédelmi cégnél, amelynek a munkatársai azonnal a helyszínre siettek, de mire odaértek, a betörők már eltűntek a sörözőből.

2008. április 25.

Útlezárás

A Szentesi Művelődési Központ értesíti a lakosságot, hogy az április 30-án, szerdán rendezendő Reneszánsz Fesztivál miatt útlezárásra kerül sor Szentesen, a következő időpontokban:

Április 28-án, hétfőn a főpróbán és április 30-án, szerdán 17.30 - 20.30 óráig a Klauzál Gábor iskolától a Központi ABC-ig, majd végig a Kossuth utcán a bíróságig, illetve a Művelődési és Ifjúsági Házig.

Április 30-án, szerdán 20.30-22 óráig a bíróságtól a Művelődési és Ifjúsági Ház és a Munkácsy utca kereszteződéséig.

(X)

2008. április 25.

Eb-n táncoltak

A moldáviai Kisinyov volt az idei tíztánc Európa-bajnokság helyszíne, ahol László Csaba Mikes Annával a nyolcadik helyen végzett. A Szilver TSE magyar bajnok párosa legközelebb az angliai Blackpoolban vesz részt nemzetközi versenyen a világ legjobbjai között.

2008. április 25.

Pótfűtés

- Doktor úr, szörnyű kényszerképzeteim vannak. Úgy érzem, állandóan üldöz valaki.
- Volt már orvosnál ezzel a panaszával korábban?
- Igen, kérem, a Zeller doktornál.
- Hiszen Zeller doktor egy tehetségtelen szakbarbár! Képzelem, milyen baromságokat tanácsolt magának! Mit mondott?
- Azt, hogy forduljak magához.

2008. április 25.

Kis kukta

  • Erdélyi raguleves
  • Zöldséges rizs gazdagon
2008. április 25.

Rájátszást ért a hat gól

A Cső-Montage ellen aratott 6-4-es nagyszerű győzelmének köszönhetően már biztos, hogy a legjobb négy közé jutott, és részt vehet a bajnoki rájátszásban a Legrand-MetalCom-Szentes első osztályú futsal csapata.

Felfokozott hangulatban, szurkolói hathatós támogatást élvezve lépett pályára a Szentes, amelynek csapatából hiányzott Szarvas Zsolt és Jernei Csaba. Szarvas beöltözött ugyan, a bemelegítésben is részt vett, ám a játékvezetők nem találták rendben az igazolását, így nem játszhatott. Jerneinek viszont ennél sokkal többet kell majd kihagynia, a labdarúgó térdét hétfőn artro-szkóposan műtötték, egy hónap múlva pedig az elszakadt keresztszalagjait "teszik helyre" a szakemberek.

2008. április 25.

Arannyal érkeztek

Rónyai Zoltán (vezető edző), Bődi Tamás (vezető edző), Mazula Erik (edző) Balról jobbra: Őri Ferenc, Marosi Krisztián, Koncz Márk, Koncz Henrik, Sebesy Csanád, Gulyás Tamás és Gulyás László

A Klauzál Gábor Diáksport Egyesület keretein belül működő Szentesi Birkózó Szakosztály sportolói az elmúlt hét szombatján, Baján a Popori Ottó Szabadfogású Birkózó Emlékversenyen szerepeltek, melyen külön köszöntötték a nemrég alakult egyesületet. Külön öröm, hogy több érmet is hoztak haza.

Eredmények:

1. hely Gulyás László, 1. Koncz Márk, 2. Gulyás Tamás, 2. Sebesy Csanád, 3. Koncz Henrik, 4. Marosi Krisztián és Őri Ferenc.

2008. április 25.

Itthoni párharc

Folytatódtak a helyosztók a férfi vízilabda OB I-ben. A Pendola-Szentes-Elektroglob csapata a Péccsel mérkőzik a hetedik hely megszerzéséért. A két gárda, az egyik fél második győzelméig tartó párviadalában a legutóbbi meccsig a baranyaiak álltak jobban, hiszen az első mérkőzésen, Pécsen 11-10-re legyőzték a Pen-dolát. Igaz, nem mindennapi körülmények között történt mindez. A mieink kifejezetten jól vízilabdáztak, fej-fej mellett haladtak a csapatok, sőt volt, hogy a Szentesnél volt az előny. A rendes játékidő végén 10-10-et mutatott az eredményjelző tábla, és mivel mindenképpen el kell dönteni, hogy melyik együttes szerzi meg a győzelmet, következhetett a hosszabbítás kétszer három perce. Berki András vezetőedző szerint ekkor érvényesült igazán a hazai pálya előnye, hiszen a találkozó ezen szakaszában a pécsiek négy emberelőnyt kaptak, míg a mieink egyet sem. Ami viszont a döntő volt, hogy a vendéglátók egyszer be tudták venni Horváth Tamás kapuját, ellentétben a Szentessel. Amit a mester ígért, vagyis, hogy a lehető legtöbbet szeretnének kihozni a találkozóból, maximálisan igazolta csapata. A csütörtök esti második összecsapás előtt azonban a Pécs volt előnyösebb helyzetben.(.)

Ami a hölgyeket illeti, a Hungerit-MetalCom-Szentes április 25-én, pénteken 17 órakor a ligeti uszodában fogadja a bajnoki címvédő Honvédot. Jelenleg a párharc állása 4-2 a Domino javára, de ne feledjük, néhány nappal ezelőtt a Szentes bombameglepetésre a fővárosban tudott nyerni a riválisa ellen. Ha pénteken is sikerülne a bravúr.

H.V.

2008. április 25.

Szegedi győzelem

A megye legkisebb méretű nagypályáján a lehető legkisebb különbséggel, de győzni tudott a Szentesi Kinizsi labdarúgó csapata az elmúlt szombaton, és ezzel őrzi négy pontos előnyét a tabella élén. A két héttel ezelőtti, Fábiánsebestyén ellen elszenvedett 3-2-es első tavaszi vereséget követően Bozóki Zoltán együttese ezúttal Szegeden, az Universitas vendégeként lépett pályára, és Boldizsárnak a 60. percben szerzett találatának köszönhetően győztesen hagyták el a Kisstadiont. Bozóki edző szerint végig kézben tartották a mérkőzést, az első félidőben három komoly helyzetük is adódott, ám gólt csak fordulás után tudtak szerezni, és ez elég is volt a győzelemhez. Érdekesség, hogy a találkozó délelőtt 11 órakor kezdődött, ehhez képest ezen a héten szombaton, már-már késő esti, 17 órai kezdettel Hódmezővásárhelyen lép pályára a Kinizsi, és a cél egyértelmű: tartani, de lehetőség szerint növelni a pontelőnyt a második helyezett Székkutassal szemben.

H. V.

2008. április 25.

Cselgáncs

Az elmúlt hét végén rendezték meg a Budapest Kupa nemzetközi judo versenyt. Az UTE jégcsarnokában tatamira léptek a Pollák DSE cselgáncsozói is, de Ausztria, Csehország, Horvátország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Szerbia és Ukrajna versenyzői is képviseltették magukat.

U-11 kategóriában:
-27 kg-ban 1. Kalydy Vivien Paloma.

A serdülő világkupa válogatón is megmutatták tudásukat a Pollákosok.

U-15 kategóriában:
5. Kürti Varínia (-57 kg), 1. Kalydy Patrícia Fatima (-63 kg), 3. Gila Nóra (+63 kg), 7. Máté Dániel (-60 kg).

Az ifi Eb-re válogatón U-17 kategóriában 7. Őri József (-66 kg).

2008. április 25.

Úsztak a tanárok

Magyarország mellett Romániából és Szerbiából is érkeztek versenyzők a szentesi sportuszodában. Összesen 20 helység pedagógusai szálltak vízbe. A jó hangulatú versenyen nemcsak az érmek sorsának eldöntése volt fontos, hanem az is, hogy példát mutassanak tanítványaiknak, hogy a sport az egészséges életmód mindenki számára és minden életkorban fontos. A szentesi színekben induló versenyzők eredményei:

2008. április 25.

Szabályosan bicikliztek

A Kerékpáros Iskola Kupa területi fordulóját április 17-én rendezték meg a Koszta József Általános Iskolában, a rendőrség közlekedésrendészeti osztályának támogatásával. A versenyre Szentesről és környékéről 42 gyermek nevezett.

A megnyitó után a gyerekek KRESZ-tesztet oldottak meg és kerékpárral kapcsolatos műszaki kérdésekre válaszoltak. Ezt követően két helyszínen folytatódott a vetélkedő: az iskola udvarán, ügyességi versenyszámban különböző akadályok között kellett minél kevesebb hibaponttal végigmenni. A másik: az iskola körüli lakótelepen szabályossági tudásukról adtak számot, ahol közlekedési rendőrök pontozták a "feleletet".

2008. április 25.

Rájátszás pontveszteség nélkül

Az ősi riválist Békéscsaba együttesét látta vendégül hazai pályán a Szentesi Kosárlabda Klub NB II-es férfi csapata, az 5-8. helyért folyó rájátszásban.

A Kútvölgyi (játékos-edző), Bere, Bartucz, Simon, Farkas, Szabó D., Nagy G., Czibere, Ferwagner összeállítású hazai együttes számára rosszul kezdődött az összecsapás, hiszen a mérkőzés 3. negyedéig 10-11 ponttal is vezettek a vendégek. A Kurca-partiak ebből a hátrányból is felálltak a padlóról és egy huszáros hajrával kétvállra fektették a Békés megyeieket, 105-81-es győzelmet aratva. A rájátszásban - három találkozó után is - a Szentesi Kosárlabda Klub őrzi veretlenségét.

2008. április 25.

Párharc

Lapzártánkkor érkezett a hír: a Pécs csapata igazolta, jelenleg jobb csapattal rendelkeznek, mint a Pendola. A vendég vízilabdások jól lőttek a csütörtök esti összecsapáson, így megérdemelten nyerték meg 13-9-re a mérkőzést, és 2-0-ra a két gárda párharcát.

Legszebb jelenet: Horváth Tamás saját kapuja elől dobott gólt kapus kollégájának.

2008. április 25.

Játékok a múzeumnak

A Koszta József Múzeum a májusban nyíló időszaki kiállításához kapcsolódva kéréssel fordul a lakossághoz. A ligeti épületben Bölcsőtől az iskolapadig címmel babák, mackók és más régi gyermekjátékok lesznek láthatók október végéig, a szentesi intézmény és a szegvári babamúzeum anyagának egy részéből. Ennek apropóján szeretné a Koszta-múzeum gyarapítani a gyermekjátékok terén egyoldalú gyűjteményét, s ehhez várnak felajánlásokat.

Szívesen fogadnak a családoktól például társasjátékot, babákat, bábokat, kisvonatot, építőkockát, a 18. századtól az 1970-es évekig terjedő időszakból.

A közelgő tárlatban is elhelyeznének számos beérkező tárgyat, hiszen a kiállított anyag teljesebb lenne elsősorban babaágyakba való textíliával, babaszőnyeggel, játékedényekkel.

Az adományozó szándékot be lehet jelenteni a múzeum telefonszámán (313-352), vagy a Kossuth tér 1. alatt.

D. J.

2008. április 25.

Családi események

Született: Lantos András Ferencnek és Mokány Nórának Léna nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Lévai Bálint és Kuti Valéria, Márok Péter és Kádár Andrea.

Elhunyt: Szabó Józsefné Szabics Etelka, Szabó Lajos, Nóbik József, Deák Ferenc, Messerer Éva Mária, Gyovai János, Kiss Lajos.