XXXIX. évfolyam 13. szám

2007. március 30.

Vizitdíj a gyakorlatban

Az egészségügyi reformmal kapcsolatos intézkedések egyike a vizitdíj bevezetése, mely a magyar társadalom döntő többségét érinti. Erről kérdeztük dr. Víg Istvánt (képünkön), a szentesi háziorvosok szóvivőjét.

2007. március 30.

Rendeleteket módosítanak

Ülésezik a testület

A képviselő-testület lapunk megjelenésének időpontjában, pénteken délután tartja idei 3. soros ülését a városházán. A mostani napirendi pontok főként a testület- és a polgármesteri hivatal működésével, valamint az induló pályázatokkal foglalkoznak.

2007. március 30.

A jövő gazdasági programja

A kormány megalkotta az Új Magyarország Fejlesztési Tervet. A program 7 évre szól, de hosszú évek után sem fog lezárulni. Ez a terv mintegy 8 ezer milliárd forintnak megfelelő forrást biztosít az ország céljainak megvalósítására. A dokumentum Szentes és térségében érinti a munkahelyteremtést, az oktatás színvonalának erősítését, a lakhatás feltételeinek, valamint az itt élő emberek életkörülményeinek javítását, konkrét beruházási elképzelések megvalósítását.

2007. március 30.

Küzdelem a fegyverkezés ellen.

Választójogi népgyűlések a Tyúkpiac téren

Népgyűlés a Tyúkpiac téren

Az 1910-es években sűrűsödtek a háborús konfliktusok. Az antant és a központi hatalmak egyaránt fokozták a hadiipar fejlesztését. Hazai Samu honvédelmi mi-niszter 1911. május végén a képviselőház elé terjesztette az új véderőtörvény-javaslatot, amelyben az újonc-létszámot 40 000 fővel, az ezzel együtt járó kato-nai kiadásokat pedig 50 százalékkal kívánta emelni. Ettől kezdve a véderőjavaslatról folyó vita került a magyarországi belpolitikai élet középpontjába.

2007. március 30.

Lassan és értelmesen!

"Elment Kaszás Attila, brutálisan és váratlanul." A közkedvelt színművész haláláról így is lehet gyászjelentést tenni. Ilyen megrázó módon. Hogy még azok is megdöbbenjenek tőle, akik netán nem is ismerték.

Az biztos: ha valaki 47 évesen hivatása gyakorlása közben ilyen hirtelenséggel hullik a halál ölébe, akkor annak az élete nyilván megérdemelte, hogy még a halála is nagy tanítás legyen.

2007. március 30.

Bethlen István látogatása

Évfordulók - 2007.

90 éve, 1917. március 24-én Donáth Lajos zeneszerző, a budapesti Magyar Színház, majd a berlini Kurfürsten-Oper volt karnagya a Szentesen állomásozó 21. honvéd pótzászlóalj önkénteseként nagy művészestélyt rendezett a Tóth József Színházban a hadiözvegyek és hadiárvák javára.

75 éve, 1932. március 24-én Matyók Aladár műépítész bemutatta a szentesi strandfürdő elkészült terveit.

90 éve, 1917. március 25-én az Országos Közélelmezési Hivatal a kenyérfejadagot 34 dkg-ról 28 dkg-ra szállította le. (Szentesen ekkor napi 20 dkg a kenyér-fejadag, a cukor és petróleum fejadag pedig havi 1/2 kg, ill. 1/2 l.)

35 éve, 1972. március 26-án a nagy nézettségnek örvendő "Ki mit tud?"' TV-s vetélkedő Csongrád megyei döntőjét Szentesen rendezték meg a Tóth József Színházteremben.

85 éve, 1922. március 27-én népes delegáció kíséretében Szentesre látogatott gróf Bethlen István miniszterelnök, aki a Kossuth téren rendezett népgyűlésen ismertette az Egységes Párt programját. (A miniszterelnök kíséretében voltak többek között: Nagyatádi Szabó István pártelnök, Gömbös Gyula ügyvezető al-elnök, Mayer János földművelésügyi miniszter, Simonyi Semadam Sándor, Eckhardt Tibor, Bajcsy-Zsilinszky Endre és még sokan mások.)

125 éve, 1882. március 28-án elhunyt Simonyi Ernő (1821-1882) jogász, történeti kutató, 48-as függetlenségi párti politikus, Szentes 1875-1878 közötti országgyűlési képviselője. (1906-tól 1948-ig a mai Budai Nagy Antal utca viselte a nevét Szentesen.)

110 éve, 1897. március 28-án Herczka Miksa szentesi származású magánhivatal-nok a képviselőházban megrendezett országos gyorsíró versenyen kitüntető oklevelet nyert. (Herczka a szintén szentesi származású Robi-csek János tanítványa.)

130 éve, 1977. március 28-án 74 éves korában elhunyt dr. Csallány Dezső (1903- 1977) régész, a szegedi, majd a nyíregyházi múzeum igazgatója, Szentes szülötte.

70 éve, 1937. március 29-én Lőrincz Márton birkózó olimpiai bajnok ünnepélye-sen elültette Szentesen azt a tölgyfacsemetét, amelyet 1936-os berlini győzelméért kapott.

95 éve, 1912. március 30-án elhunyt Gerőcz Lajos (1850- 1912) református lelkész, városi és megyei képviselő, iskolaszéki elnök, aki 33 éven át szolgált Szentesen.

2007. március 30.

Múzeumi vetélkedő

Bizonyságul, hogy egy múzeumban nem csak kiállítások nyílnak, a Koszta József Múzeum is folyamatosan megtelik élettel, s fogad iskolai osztályokat rajzórákra, honismereti órákra, de több kulturális rendezvénynek, előadásnak is helyet ad a jövőben. Tavaly március 15-én nyílt meg új helyén, a megyeházán, s az egy éves évfordulót március 14-én a Petőfi Sándor Általános Iskolával közös történelmi vetélkedővel köszöntötték. Az iskola hagyományaihoz híven idén is megemlékezett névadójáról és az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról, mely az oktatási intézményben központi ünnepséggel, a 3. B osztály színvonalas műsorával, koszorúzással kezdődött, majd a gyerekek játékos foglalkozásokon vettek részt. A felső tagozatosokat a múzeum munkatársai '48-as vetélkedővel várták, melyre érdemes volt előtte helyben felkészülni, hiszen a múzeummal kapcsolatos kérdések is szerepeltek. A feladatsor kitöltéséhez a helytörténeti kiállítás nyújtott segítséget, így, aki jól figyelt, nem okozott különösebb gondot számára a kérdések megválaszolása. A jó hangulatú ünnepi délelőtt végén a diákok rajzaiból készített tablók előtt részesültek jutalomban a legeredményesebb tanulók:

5. osztályosok: 1. Pászti Melitta, 2. Barna Bianka, 3. Oroyovwe Onoriode Gréta

6. A osztály: 1. Pintér Nikolett, 2. Dancsik Viktor, 3. Vigh Gergő

6. B: 1. Szécsi Zsanett, 2. Bódi Amanda, 3. Keresztes Nagy Kinga

7. A: 1. Harcsa Viktória, 2. Bugyi Zoltán, 3. Szabó Viktória

7. B: 1. Bődi Dénes, 2. Mészáros Lívia, 3. Takács Gergő

8. A: 1. Németh Dávid, 2. Sajtós Beatrix, 3. Derék Hajnalka

8. B: 1. Posse Rozalinda, 2. Garai Bianka, 3. Börönte Dávid

2007. március 30.

Boros Sámuel-díjak

A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola március 7. és 14. között rendezte meg a Boros-hét elnevezésű programját. Az egy hetes rendezvényen számos érdekes és színes programmal várták az iskola diákjait és az érdeklődőket. A programsorozat részeként az 1848-49-es szabadságharcról is megemlékeztek az iskola tanulói a Tóth József Színházteremben. Az ünnepi műsort követően átadták a Boros Sámuel-díjakat is, melyet az idei évben Tokaji Diána 12. B (balról), Kelemen Bernadett 12. C (középen) és Purgel Ildikó 12. A (jobbról) osztályos tanuló vehetett át.

2007. március 30.

Pályázat civileknek

Az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására. A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja a dél-alföldi régió szervezeteinek működésének segítésével.

A rendelkezésre álló keret: 501.626.000,- Ft, a pályázatok benyújtásának határideje: 2007. április 25.

Pályázatot azon társadalmi szervezetek vagy alapítványok nyújthatnak be, amelyeket a bíróság 2006. január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és a dél-alföldi régióban van a székhelyük, valamint megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további előírásoknak.

A pályázás részletes feltételei megtalálhatók a www.nca.hu honlapon, vagy nyomtatott formában a polgármesteri hivatal művelődési irodájában.

2007. március 30.

Lakos Józsefre emlékeztek

A Lakos József Baráti Társaság nevében március 10-én Lovag Imre Károly hívta közös megemlékezésre a város "lakosait" a szentesi demokratikus rendőrséget megalapító rendőrparancsnok, Lakos József halálának 61. évfordulója alkalmából. A mártírhalált halt rendőrkapitány halálára történő megemlékezés keretében, a városi rendőrkapitányság bejáratánál lévő emléktáblánál elhelyezték koszorúikat, s Földvári Nagy István ny. rendőrkapitány emlékezett Lakos Józsefre, az 1946. március 8-án brutális kegyetlenséggel meggyilkolt rendőrkapitányra.

2007. március 30.

Kivételes diákteljesítmény

Sok olyan gyermek tanul az iskolákban, akik egy-egy tantárgyból az átlagosnál jobb teljesítményt nyújtanak, de nagyon kevesen vannak az olyan tehetséges tanulók, akik egymástól élesen különböző területeken is jeleskednek. Közéjük tartozik a Damjanich János Tagiskola harmadikos tanulója, Juhász Dániel, aki többek között matematikából, nyelvtanból és technikából nyújt kiemelkedő teljesítményt. Legutóbb a Zrínyi Ilona matematika versenyen ért el megyei első helyezést a harmadikosok között, s így ő képviselheti megyénket az országos döntőben.

2007. március 30.

Iskolába megy a gyerek

Minden évben dilemmát jelent az az időszak, melyben a szülőknek, az óvodáknak és kiemelt esetekben a Pedagógiai Szakszolgálatnak döntést kell hoznia abban a kérdésben, hogy szeptembertől melyik óvodás járhat majd iskolába. Erről a témáról, s a felmerülő kérdésekről tartott március 21-én előadást Gurdonné Kovács Helga, a Pedagógiai Szakszolgálat vezetője a városi könyvtárban.

2007. március 30.

A hulladék újjászületése

Az italosdoboz újrahasznosításának szemléltetése

Nem mindennapi, mégis a mindennapjainkat érintő kiállítás nyílt a megyeháza konferencia központjának termeiben. A szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő és a szemét újrahasznosítását bemutató kiállítás egy éve Budapestről indult, Szentesre március 22-én, a Víz világnapján érkezett.

2007. március 30.

Ismerőseink, a hasutasok

Vonatjegyre is dedikáltak a moziban

Kétszer is telt ház előtt vetítették a Hasutasok című új magyar vígjátékot az Őze Lajos Filmszínházban. Az érdeklődés a premier előtti díszbemutató, és az utána esedékes közönségtalálkozó miatt volt felfokozott.

Újabb piros betűs nap volt a szentesi moziba járóknak a március 13-a, amikor megismerkedhettek Szőke András új szatírájával az országos premier előtt két nappal. A filmben a szereplők kétpercenként egymást követő mini-monológjai között felsejlő történet a fiktív Honos faluban játszódik, ahova "csak az megy, aki eltéved". Itt próbálja egy maroknyi fura, de szerethető figura - valamikor vasutasok - virtuális valóságként megteremteni a festői környezetben szunynyadó, "gyönyörűen haldokló állomást". Most mi is meggyőződhettünk arról, miért volt az idei filmszemle egyik legnézettebb filmje a Hasutasok.

2007. március 30.

Ajtó a Világmindenségre

Fa intarzia és famozaik címmel Pálfi Sándor műveiből nyílt kiállítás a városi könyvtárban. A szép kivitelű munkákat bemutató gondolatokat a megnyitón vizuális ötlet kísérte, ezzel is fokozva az élményt.

Nagy Edit, a Szegvári Művelődési Központ munkatársa az alkotóról elmondta, hogy Mindszenten él, Szentesen dolgozik és a szegvári Alkotókör tagjaként munkálkodik, önálló kiállításokon is bemutatkozik. Az első alkalom Vásárhelyen volt több mint 10 éve, aztán hosszabb szünet következett, melyben az alkotómunka került előtérbe. 2002-ben sikerült újra közönség elé csábítani.

Pálfi Sándor a fa nagy ismerője, a világ szinte minden részéről gyűjtötte össze a falemezkéket, melyekből intarzia technikával alkot mozaikképeket. Annyira hatásuk alá lehet kerülni, hogy valaki egyszer azt mondta róluk, ezek fából készült festmények, árulta el Nagy Edit, hozzátéve: ez a meghatározás illik a képekre leginkább, pedig festéket sose láttak. Pálfi Sándor témaválasztását tőle vett gondolatokkal mutatta be: Az idő egymásra építi a történéseket és a tárgyi örökséget, rostálja, csak azt téve halhatatlanná, ami gyökérként alapul szolgál, vagy azt, ami nagyságánál, tartalmi monumentalitásánál fogva elpusztíthatatlan. Pálfi ezeket a bennünk lévő kulturális maradványokat célozza meg méreteiben legnagyobb munkáján. Ekkor feltárult az addig zárva tartott ajtó, és a közönség rá is csodálkozhatott népballada kíséretében Vigh Molnár Henriett hangján. A Világmindenség című központi alkotást kisebbek veszik körbe a falakon: évezredes mondák nyomán a hun-magyar mondavilág témáit megjelenítve, melyet Szűcs Zoltán szavalata nyomatékosított. A képek láttán érezhetjük magunkban nagy elődeink erejét, élni akarását, a hazakeresés magasztos szépségét, mondta Nagy Edit. A tárlat április 13-ig tekinthető meg.

D. J.

2007. március 30.

Megvan az első

Ennél jobban nem is sikerülhetett volna László Csaba és Mikes Anna bemutatkozása: múlt héten első közös versenyükön, a Szabadkán (Szerbia) rendezett nemzetközi eseményen standard táncokban indultak, s maguk mögé utasították a mezőnyt. A Szilver TSE táncosai bevallották, titokban reménykedtek, hogy két hónapos felkészülés után diadalt aratnak. Túlteljesítették céljukat, hogy a világranglista 24. helyén álló páros elé kerüljenek, akik ott voltak az összesen 53 résztvevő kettős között. Ez egy felkészülési verseny volt, a komolyabb megmérettetések ezután következnek: április 1-jén Brno-ban, majd májusban Magyarországon is megmutatják magukat. Csaba kijelentése, miszerint hazai versenyen számukra az egyetlen elfogadható eredmény az első hely, azért nem elbizakodott, mert 20-szoros magyar bajnokként nem is lehetne más célja. Az összeszokás folyamatban van, sose lesz vége, ahogy a táncosok mondják.

A szerbiai versenyen egy másik új szilveres páros is szerepelt: Szalkai-Szabó Csaba Markó Ágnessel az oldalán ötödik lett.

2007. március 30.

Farsangi mulatság

Gyönyörű napsütéses vasárnap volt a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége szentesi csoportjának immár hagyományos téltemető farsangi ünnepén. A Nagyörvény utcai klubházba mintegy 120 fő érkezett. Jöttek a társ civil szervezetektől is a meghívottak: Budapestről az országos szervezet elnöke, dr. Kósa Ádám családjával, valamint Hódmezővásárhelyről, Szegedről, Csongrádról, Békéscsabáról a helyi vöröskereszt képviselői, a nyugdíjas klubból, a TKME Koszta József Klubjából.

Városunk polgármestere, országgyűlési képviselője Szirbik Imre és felesége is megtisztelte a rendezvényt. Köszönjük, hogy bokros teendői mellett most is tudott ránk szakítani egy kis időt, és a fogyatékkal élő emberekkel töltötte el ezt a hagyományos ünnepet.

Köszönetet mondott Gyer-gyainé Adamik Róza, a SINOSZ megyei illetve városi elnöke és Takács Julika titkár. A nagyothallókat Kádár Bálintné jeltolmács segítette a megértésben. A nap további részében a szentesi Margaréta és Pengető citerazenekar szép népdalokat adott elő. Köszöntöttük a zenekarvezető Nellikét névnapja alkalmából.
Györgyi Csaba jeltolmács gyakornok történelmi témájú verset adott elő jelelve és hangosan. Utána következett az álarcosok bevonulása. A jelmezek jól sikerültek, alig tudtuk kitalálni kit is rejthet az álarc. A jó zenéről Forgó Albert gondoskodott.

Persze nem maradhatott el az igazán ízletes fánk sem. Eredményhirdetéskor mindenki nyert: ki tortát, ki pezsgőt, a fiatalok csokit.

Köszönjük mindenkinek, aki résztvett programunkon és egy tartalmas délutánt töltött el a fogyatékkal élő emberekkel.

Juhász Józsefné és Molnár Katalin
pártoló tagok

2007. március 30.

Lopott fémet lopott

Négy személy ellen indult büntetőeljárás kábítószerrel való visszaélés miatt az elmúlt napokban. A társaságból ketten fogyasztóként, ketten terjesztőként szerepelnek a történetben - az eddigi vizsgálatok szerint. A gyanúsítottak fiatal felnőttek, de még tanulmányokat folytatnak. Egyiküknek hasonló ügy miatt már volt dolga a szentesi rendőrkapitányság dolgozóival.

Két férfit értek tetten az elmúlt hétvégén a biztonsági szolgálat emberei, amint éppen az egyik helyi kft. telephelyéről színesfémet akartak eltulajdonítani. Az értesített rendőrök rövid üldözés után elfogták a gyanúsítottakat.

Graffitit rajzoltak a vasútállomás motorgarázsának falára. Az így okozott kár eléri a 200 ezer forintot.

Tolókarokat tördeltek le Szentes külterületén a Pan-kotai Agrár Rt. öntözőberendezéseiről. Valószínűleg itt is a színesfémgyűjtők pusztítottak.

Ami pedig még döbbenetesebb: egy másik esetben a tolvaj a más által ellopott színesfémet lopta el, természetesen ellene is elindult a vizsgálat.

Feljelentést tett a Démász, mert megrongálták az egyik nagymágocsi transzformátor berendezéseit. A bűnözők a szerkezetből az olajat csapolták le, ám mivel az egész berendezés megrongálódott, a kár meghaladja az 1 millió forintot.

Két gépkocsit is feltörtek ismeretlenek néhány nappal ezelőtt. Az egyiket a Sáfrán Mihály utcában rongálták meg, innen készpénzt, kulcsokat vitt el a tolvaj, aki később lebukott, ugyanis egy jellegzetes, egyedi érmét is eltulajdonított, majd azzal fizetett, így akadtak a nyomára.

A Kisérben egy betondarabbal ütötték be egy autó szélvédőjét. Az utastérből CD-lejátszót, hangfalat loptak el. H.V.

2007. március 30.

Tizenhárom év fegyház

Jogerősen tizenhárom év fegyházbüntetésre ítélte nemrég különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésért B. Lászlót a szegedi táblabíróság, ezzel meghosszabbítva az első fokon kiszabott 11 éves szabadságvesztést. Az ítélet meghozatalában súlyosbító tényezőnek számított többek között az, hogy a férfi egy idős asszonyt ölt meg, s hogy kegyetlen módon oltotta ki az életét. B. László 2005 májusában súlyosan bántalmazott, majd egy betontömbbel agyonvert egy idős szentesi nőt. A férfi egy szentesi sörözőben italozott, majd záróra körül ittasan elhagyta a szórakozóhelyet, de később a nála maradt pénzt kevesellve visszatért. Ott meglátott egy nőt és egy férfit, akikkel korábban semmilyen kapcsolata sem volt. Vitába keveredett, később pedig verekedni kezdett a vádlott és a későbbi sértett nő, a harmadik személy pedig közben távozott a helyszínről. A sértett arca vérezni kezdett, megpróbált elmenekülni a helyszínről, de a vádlott utána rohant. A nő kiabálni kezdett, erre B. László fojtogatni kezdte áldozatát, s mivel az asszony nem hagyta abba a kiabálást, ezért a vádlott derékmagasságból egy több kilós betontömböt többször a sértett fejére ejtett, ezzel összeroncsolva koponyáját. Az asszony nem sokkal később belehalt sérüléseibe.

2007. március 30.

Tóni bácsi konyhája

  • Libacomb pékné módra
  • Egyszerű mézes pogácsa
2007. március 30.

Orosz éjszaka az Európa Kupán

Világkupának is beillő Európa Kupát rendeztek a Dr. Papp László sportcsarnokban múlt szombaton. Az éjszakába nyúló kyokushin-kan tornán az oroszok vitték a prímet, de magyar győzteseknek is tapsolhattunk.

A 2001-ben Szentesen rendezett kyokushin karate Európa-bajnokság után ismét "hemzsegtek a danok" városunkban: ritkán esik egy négyzetméterre ennyi szaktekintély és hírneves versenyző, mint most az Európa Kupán. Az Oyama Dojo SE vezetője, sensei Brezovai Sándor hívó szavának nem tudott nemet mondani a kyokushin-kan elnöke, kancho Hatsuo Royama, valamint a hazai kyokushin szervezetek első emberei, így például eljött a januárban 60 éves shihan Furkó Kálmán is. A fúzió, amin sensei Brezovai fáradozik, megvalósulni látszik. Három éve a felnőtteknek rendezett bajnokságokat az ifjabbaknak kiírt diákolimpia vezeti fel, ezúttal egy nemzetközi eseményt előzött meg a gyermek, serdülő és ifjúsági knock dawn-torna 6-18 éves karatékáknak.

2007. március 30.

Generációk mestere

Posztumusz Életmű-díjas dr. Mónus Sándor

Az elmúlt év kiváló sportolóit, edzőit köszöntő ünnepségen részesült posztumusz díjban dr. Mónus Sándor. A kitüntetést leánya vette át.

A szentesi vívóélet összeforrt dr. Mónus Sándor életútjával. Debrecenben született 1921. november 12-én. Hódmezővásárhelyen és Szegeden tanulta a vívás tudományát Bangha Sámueltől és lovag Ármentánó Edétől.

2007. március 30.

Negyedik helyen

Hazai vereséggel búcsúzott a Szentesi Futsal Klub a hazai közönségtől, a 2006/ 2007-es NB I-es női futsal bajnokság legutóbbi fordulójában (a hátralévő mérkőzéseket idegenben játsszák.) A Dr. Papp László sportcsarnokban lejátszott mérkőzés igazi rangadó volt, hiszen a tabellát vezető Vesta-City Line SE (Bp.) látogatott Szentesre. A jelenlegi első és második (Szentesi Futsal Klub) összecsapásán a hazaiak következő összeállításban léptek pályára: Magyar-Kiss E., Üveges, Milovanovics, Csonka, cserék: Hurton (kapus), Baksa, Bacsa, Kiss Á., edző: Tóth Antal.

2007. március 30.

Szegvári négyes

Két idegenbeli mérkőzéssel, és egy szerzett ponttal kezdte a tavaszt a Szentesi Kinizsi megyei másodosztályú labdarúgó csapata. Az első mérkőzésen 1-1-es döntetlent harcolt ki a gárda az ÚTC ellen, az elmúlt hétvégén viszont súlyos vereségbe szaladt bele a Kinizsi a szegvári vendégjátéka során. Bozóki Zoltán, a csapat vezetőedzője szerint a nyitányon kiegyenlített mérkőzésen elfogadható teljesítményt nyújtott a Szentes, és megérdemelten hozták el az egyik pontot. Szegváron már a negyedik percben gólt kaptak, majd tíz perccel később emberhátrányba kerültek, Lajos Mátét állította ki a játékvezető. Az emberelőnyt negyedóra elteltével gólra váltotta a hazai gárda, fordulás után pedig gyorsan újabb találatot szereztek, ezzel gyakorlatilag el is dőlt a találkozó, a negyedik gól igazából már nem osztott, nem szorzott. Bozóki úgy véli, ennél azért sokkal többre képes a csapata, amit már ezen a szombaton délután, a 16 órakor kezdődő Tiszasziget elleni öszszecsapáson is bizonyítanának. Ez a feladat azért sem lesz egyszerű, mert a leendő ellenfél jelenleg a második helyen áll a tabellán, ráadásul Páger sárga lapok, Lajos pedig az ominózus kiállítás miatt nem léphet pályára. A Kinizsi 30 ponttal a tabella hatodik pozícióját foglalja el.

H. V.

2007. március 30.

Megint nem sikerült

Bár jól tartotta magát, helyzeteket dolgozott ki, kapufát lőtt, és mindössze két gólt kapott a bajnokcsapattól, mégis vereséggel vonult a találkozó lefújása után az öltözőbe a Legrand Metal-Com-Szentes futsal csapata. A hétfő esti, Gödöllő elleni összecsapáson a szentesi játékosok maximálisan betartották a mérkőzés előtt megbeszélteket, fegyelmezett játékkal szereztek vezetést az első félidőben. Koncz Zsolt a gárda játékos edzője a találkozó után úgy vélekedett, hogy a mérkőzés ezen szakaszában akár két-három góllal is vezethettek volna, a helyzetek azonban kimaradtak. A második játékrészben gyakorlatilag három helyzetből értékesített kettőt a Gödöllő, ami elég is volt nekik a három pont begyűjtéséhez, mivel a mieink újabb alkalommal már nem tudták bevenni a Bikák kapuját. Koncz szerint az a kis plusz hiányzott ezúttal a mérkőzésen, ami gólokat, és így pontot hozott volna. Ha ezt sikerült volna hozzátenni a hétfői teljesítményhez, akkor nem csak játékban, hanem az eredményben is döntetlen lett volna a rangadó. Mostantól kezdve viszont más lehetőség nincs, sorra kell nyerni a mérkőzéseket, ha a Legrand a négy közé szeretne kerülni. Elsőként a Colorspectrum Ara-mis együttesét kellene legyőzni Budafokon hétfőn este. Tudják ezt a szentesi labdarúgók is, ennek megfelelően kettőzött erővel készülnek erre a mérkőzésre. A Legrand jelenleg a hatodik helyen áll a tabellán 34 ponttal, négy ponttal elmaradva a negyedik, rájátszást érő pozíciótól.

H. V.

2007. március 30.

Mai Tiborcok

Úgy tudtam eddig, hogy a magyar vendégszerető nép. Víg kedélyű, kedves, készségesen vendégszerető. Jó hírünk elterjedt a világban. És erre a jó hírűségre büszke voltam sokáig. Magyar ember lévén, a néphez tartozóan magam is a kedves, a vendégszerető, a barátságosan mosolygós férfi tudatában éltem.

2007. március 30.

A legjobb teniszezők találkozója

Gravo-Mix Sátor Kupa

24 egyesület 38 fiú versenyzője részvételével zajlott le a fedettpályás Gravo-Mix Sátor Kupa. A Szentesi Tenisz Klub rendezésében a négy nap alatt 40 egyéni és 11 páros mérkőzést láthattak az érdeklődők.

Eredmények:

F14 egyéni: 1. Balla Péter (MTK), 2. Tóth Csongor (Fortis-T), 3. Csonka Gábor (NyVTC) és Madarász Gergely (Malév SC.).

F14 páros: 1. Csonka Gábor -Madarász Gergely, 2. Szabó Péter-Tóth Csongor, 3. Barta Balázs Ödön-Pirot Balázs és Balla Péter-Kaszás Bence

F12 egyéni: 1. Kurucsai Ronaldo (Gellért), 2. Táncsics T. Bence (HVSE), 3. Boczek Balázs (Szolnoki H.) és Mészáros Kristóf (SZVTK).

Az OB erősségű mezőnyre jellemző, hogy a ranglista első 20 helyezettje közül a szentesi Ajkay Norbert hiányzott csak, aki komoly sérülése miatt kénytelen volt kihagyni a versenyt. A hazai versenyzők közül Virág Máté egy nyert mérkőzés után a 2. helyen kiemelt Madarász Gergelytől kapott ki. Rajta kívül Korom Tamás és Volo-sin Márton szerzett értékes pontokat.

A rendezés színvonaláról elégedetten szóltak a versenyzők, a jelenlévő szülők, kísérők, de dicsérettel szólt a szervezésről a Magyar Tenisz Szövetség főtitkár helyettese is, aki szintén megtisztelte a rendezvényt. A sikerhez nagyban hozzájárultak a Gravo-Mix által felajánlott gyönyörű serlegek, érmek, ajándékok. A cég vezetőjének, Ludányi Andrásnak a klubelnök Mészáros Zoltán a szövetség és a klub nevében ezúton is köszöni a nagyvonalú támogatást.

2007. március 30.

Megérkezett a gólya

A hét közepén, szerdán kora délután megérkezett az első gólya a Művészetek Házához, a Petőfi utca 4. szám alá. Pontosabban fölé, hiszen a klasszicista stílusú épület, a gólyásház Hódmezővásárhely felé eső legszélső kéménye hosszú évek óta megszokott lakása a vándormadárnak. A házban működő Szivárvány Művészeti Iskola diákjai már "mindennaposan" várták a fehér költözőket. A gyerekeknek most már az első útjuk az udvarra vezet, hogy megelégedéssel nyugtázzák: itt van a ház gólyája. A hosszú, piros lábú madár már rendezgeti fészkét, húsvét előtti nagytakarítást végez, és családlapításhoz készülődik. Ha a Petőfi utcán járnak kedves városlakók, nézzenek fel a kéményre!

2007. március 30.

Békéscsabai érmek

Közel 200 résztvevője volt a X. Országos Gáspár Ervin Szenior Emlékversenynek, amelyen ismét több országos korosztályos csúcsot döntöttek meg a szenior úszók. A Szentesi Delfin ESC versenyzőinek eredményei a békéscsabai eseményen:

Kovács Imréné: 100 hát, 50 hát, 100 gyors, 50 gyors, 100 mell, 50 mell 1. Dr. Bakacsi Gyula: 100 mell, 50 mell, 100 gyors, 50 gyors, 100 hát, 50 hát 1. Berezvainé Virágos Éva: 100 hát, 50 hát, 100 gyors, 200 vegyes 1. 400 gyors, 50 gyors 2. Pólyáné Téli Éva: 50 pille, 100 pille, 50 mell, 100 mell 1. 200 vegyes 2. 50 gyors 3. Felvégi Zsuzsanna: 100 pille 1. 100 gyors, 400 gyors, 50 pille , 50 hát 2. 50 gyors 3. Bocskay Zsófia: 100 gyors 1. 50 pille, 100 pille, 40 gyors 2. Melkuhn Dezső: 100 pille 1. 50 pille, 400 gyors, 100 mell 2. Debreczeni Beáta: 100 hát 1. 50 mell, 100 mell 2. 400 gyors 3. Becsák Jánosné: 400 gyors 1. 50 gyors 2. Tar János: 50 hát 1. 50 gyors 3. Barakonyi Judit: 100 mell 1. 50 gyors 3. Bartha Éva: 50 mell 1. 100 mell 3. Pengő Erzsébet 50 mell 2. Cseuz László: 100 pille, 100 mell 2. Balázsné Lukátsy Kati: 50 mell, 50 gyors 3.

4x50 m női vegyes váltó: III. kcs. 1. Szentes (Felvégi Zsuzsanna, Pengő Erzsébet, Téli Éva, Virágos Éva), IV. kcs 2. Szentes (Bocskay Zsófia, Kelő Sára, Balázsné, Tóth Katalin). 4x50 női gyorsváltó: II. kcs 1. Szentes (Felvégi Zsuzsanna, Pengő Erzsébet, Barakonyi Judit, Bartha Éva), V. kcs 2. Szentes (Becsák Jánosné, Bodnár Istvánné, Bocskay Zsófia, Balázsné). 4x50 férfi gyorsváltó: V. kcs 2. Szentes (Kasza József, dr. Kanyó Ádám, Cseuz László, Melkuhn Dezső).

Pólyáné Téli Éva

2007. március 30.

Családi események

Született: Kalmár Mátyásnak és Gál Andreának (Köztársaság u. 25.) Ármin Mátyás, Surányi Istvánnak és Farmasi Katalinnak (Pacsirta u. 4/A) Vanessza Katalin, Őze Csabának és Horváth-Varga Zsuzsannának (Rákóczi u. 106.) Pál, Bozó Antalnak és Vida Krisztinának (Bem u. 16.) Anna Krisztina, Lovas Róbertnek és Deák Anikónak (Csongrád, Tömörkényi u. 9/A) Gréta, Vörös Péternek és Lantos Erika Ibolyának (Csongrád, Móricz Zs. u. 12.) Lili, Bertus Sándornak és Lakatos Katalinnak (Csongrád, Délibáb u. 41.) Boglárka nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Szöllőssy Gilbert és Nagy Zsuzsanna Tünde (Őze L. u. 15.), Bölcskei-Molnár József László (Dózsa Gy. u. 81.) és Őze Brigitta (Vécsey K. u. 36.), Bihari Bálint (Kossuth u. 37-39.) és Szabó Aranka (Nagy S. u. 2.).

Elhunyt: Maróthi Gáborné Bárány Rozália (Veresháza 26.), Pulya Péter (Derzsi K. u. 11.), Dora-Tóth Ferencné Dobsa Erzsébet (Horváth M. u. 5.), Szekeres Lászlóné Aponyi Mária (Farkas M. u. 11.), Hart György (Csongrád, Pacsirta u. 34.), Deák Mózes (Csongrád, Akácfa u. 2.), Pánger István (Csongrád, Szentháromság tér 2-6.), Boda Jánosné Szabados Magdolna, Jekkel Rudolfné Veress Sára (Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.), Palásti-Kovács Mihályné Füri Erzsébet (Csongrád, István u. 11.).