XXXVII. évfolyam 38. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Nyugalmat, békességet!
 

2006. szeptember 22.


Hétfő óta riasztó képeket kapunk a budapesti éjszakáról.

A többség aggódó félelemmel látja és hallgatja a híreket, hiszen valamennyien féltjük családunkat, barátainkat, nyugalmunkat és mindazt, amit kemény munkával létrehoztunk egyéni és közösségi életünkben.

Apáink és nagyapáink bölcsességükkel az elmúlt időszakokban megkímélték városunkat attól, hogy az indulatok elszabaduljanak, szentesi a szentesi ellen forduljon.

Most miénk a felelősség!

Kérem a város valamennyi polgárát, őrizzük meg higgadtságunkat, békénket, vigyázzunk egymásra, szeretteinkre, városunkra.

Külön kérem erre azokat, akik különböző rendezvényeket szerveznek, hisz az ő felelősségük most a legnagyobb.

A higgadt, egymást tisztelő, alkotó párbeszéd mindent meg tud oldani. Az agresszivitás, az indulatok csak rombolnak.

Mindannyiunknak tudni kell, hogy egy kedves szó, egy mosoly képes oszlatni a félelmet, és ez a legrövidebb út ember és ember között.

Nyugodt, békés nappalokat és éjszakákat kívánok a város és vonzáskörzete minden polgárának.


Szirbik Imre polgármester

 


 

Művészetek háza
 

2006. szeptember 22.


Szentes egyik legértékesebb műemléki épülete újult meg mára. A gólyásház. Megújulását uniós program tette lehetővé. Mindamellett két település, Szentes és a romániai Újszentes összefogása. A munkálatokhoz szükséges forrás előteremtése érdekében együtt pályázott a város a Temesvártól két kilométerre fekvő testvértelepülésével, Újszentessel a Phare-CBC alapjára, melyből 75 millió forintot nyertek. Ezt egészítette ki az önrésszel Szentes, és Juhász Márta városi főépítész tervei alapján mintegy százmillió forintból rendbe hozták a 163 éves, klasszicista stílusú egykori polgárházat.


Bővebben


 

Miénk volt a tér
 Kulturális kavalkád a központban

2006. szeptember 22.


Nem tudjuk, Artúr nevű látogatója volt-e a szeptember 16-i Térfesztiválnak, de hogy kicsi, nagy és indián volt, az biztos. Az LGT egykori slágerének címe azért illik ide, mert az évről-évre ismétlődő városi rendezvény idén is kicsalogatta a város apraját-nagyját a Kossuth térre, ahol egy népviseletbe bújt, autentikus indián együttes műsora volt az egyik színfolt.


Bővebben


 

Az alaphazugságról
 

2006. szeptember 22.


A múlt vasárnap este elhangzott az ATV képernyőjén egy igen fontos fogalom: alaphazugság. Erről szeretnék néhány gondolat erejéig meditálni.

Az alaphazugság - "mendacium habituale" - nem más, mint egy állandósult hazug állapot, mely minél jobban állandósul, annál inkább teszi lehetetlenné még az igazmondást is.


Bővebben


 

Betegek, elesettek pártfogója
 130 éve született Gulyás Pap Etelka

2006. szeptember 22.


A Szentesi Élet rendszeres olvasóinak feltűnhetett, hogy a helytörténeti rovatunkban megjelent életrajzok, megemlékezések sorából hiányoznak a szebbik nem képviselői. Az oka egyszerűen az, hogy a korábbi korszakokban a nőknek nehezebben ment egyéni kiemelkedésük, érvényesülésük még akkor is, ha tehetségüket szűkebb környezetük elismerte. Korukban különcöknek, lázadóknak tekintették őket, pedig csak az átlagost meghaladó képességeiket szerették volna a nyilvánosság előtt is felmutatni. Ezen hölgyek sorába tartozott Gulyás Pap Etelka is, akire a legidősebb szentesiek még jól emlékezhetnek.


Bővebben


 

A torony tetején
 Évfordulók - 2006.

2006. szeptember 22.


180 éve,
1826. szeptember 17-én a református nagytemplom kupolájára feltették a gombot, a csillagot és a vitorlát. Ezzel befejeződött az 1808 óta tartó építkezés. A 40 métert meghaladó torony elkészültéről Kiss Bálint lelkész feljegyezte, hogy: "Somogyi Péter - a munkát végző egyik mester - a csillag tetején állván, ivott az egész világ egészségéért, lehajítván a poharat. Muzsikált odafenn az őrszobában Csonka Palkó a bandájával, s minden utca tele volt bámulókkal". A 18 éven át épült templom összes költsége bankóban 110 774 forintot, ezüstben 34 176 forintot tett ki. A Fischer Ágoston tervei alapján készült klasszicista stílusú építmény a legnagyobb magyarországi református templomok sorába tartozik.

20 éve,
1986. szeptember 18-án a Honismereti Bizottság kezdeményezésére emléktáblát avattak az Árpád-kortól jelentős tiszai Bőldi rév kurcai átkelőhelyénél álló egykori Vámház (Bikaakol) falán. Az avatási ünnepségen a szentesi születésű dr. Nyíri Antal nyelvészprofesszor méltatta az átkelők jelentőségét. Az emléktáblát az Árpád Tsz állította.

75 éve,
1931. szeptember 19-én a kormány statáriumot rendelt el. A rendkívüli állapot bevezetése mellett, elrendelték a politikai jellegű népgyűlések tilalmát is. A belügyminiszteri körrendelet megfogalmazásában: "A jelenlegi viszonyok között a népgyűlések általában - bármely célból kérik is - politikai jellegűekké válhatnak, ezért a népgyűléseket is politikai jellegű gyűléseknek kell tekinteni..." E rendeletre hivatkozva a helyi hatóságok mindenféle gyűlés engedélyezését megtagadhatták.

100 éve,
1906. szeptember 21-én átadták a forgalomnak a Szentes-Csongrád közötti vasútvonalat. Építői: Gerster Béla és Török Emil mérnökök.

85 éve,
1921. szeptember 21-én megalakult a Szentesi Kereskedő Ifjak Egyesülete. Elnöke Halász Szabó Ferenc.

60 éve,
1946. szept. 21-én Szentesre érkezett Zilahy Lajos író, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság országos elnöke, aki beszédet tartott a MSZMT helyi szervezetének esti díszhangversenyén, majd a másnapi díszközgyűlésén.

60 éve,
1946. szeptember 22-én rangos képkiállítás nyílt Szentesen. A világhírű magyar mesterek alkotásai mellett (Koszta, Rudnay, Mednyánszky, Vaszary, Tornyai) a helyi művészek képei is szerepeltek (Tokácsli Lajos, Halász Szabó Sándor, Less Etel). A dr. Székely Alfréd által megnyitott kiállítást október 1-ig tekinthették meg az érdeklődők.

Összeállította: Labádi Lajos

 


 

Gondolatok
 

2006. szeptember 22.


Mindenekelőtt egy múlt heti betűhibát szeretnék kijavítani. "a rokonaink és barátaink mind józan és SZERÉNY (azaz nem szegény) emberek."

Minden bűnnél viszataszítóbb az emberölés, az emberölések között pedig az, amelyben nagyon szegény családok fiatal tagjait pénzért arra veszik rá, hogy tömeggyilkossággal járó merényleteket kövessenek el. Akik kiötlenek és elterveznek egy-egy tömeges mészárlást, súlyosabban vétkeznek,, mint az a szerencsétlen, aki végrehajtja. Adj hálát Istennek, hogy a mi világunkban ez ismeretlen bűn.

Az igazi hősök, akik mások megmentéséért kockára teszik az életüket, nem meghalni akarnak, hanem az üldöt-tekkel együtt élni szeretnének: az üldözött zsidókkal együtt mártírhalált halt Salkaházi Sára szerzetesnő is, akit méltán avatott boldoggá a katolikus egyház, az élet érdekében cselekedett. A Bibliában ezt olvasom: "Senkiben sincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért."

Ő az üldözött zsidókat barátainak tekintette.

Háromféle emberrel ne vitatkozzál: azzal, aki ittas, indulatban van vagy fanatikus. Ne próbálkozzál, mert egyik sem képes megérteni téged. Az első kettő még észre térhet, ha kijózanodott vagy megnyugodott, de a fanatikus tartósan reménytelen eset marad.

Semmit se tégy félszívvel. Annál a semmittevés is jobb. Fáradnod csak azért érdemes, aminek az igazsága belülről kényszerít és örömödre szolgál.

Régi igazság, hogy a fák nem nőnek az égig. A félistenek ideje lejár. Te csak türelmesen várd ki a végüket. Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek.

dr. Imre Ernő

 


 

Új igazgatót várnak
 Kiírták a pályázatot a kórházban

2006. szeptember 22.


Ismét meghirdetik a kórházigazgatói állást Szentesen - derült ki az intézményt fenntartó Csongrád Megyei Önkormányzat közgyűlésén. Kozó Attila szóvivő a Weborvosnak elmondta: az Egészségügyi Közlönyben való megjelenéstől számítva harminc nap áll az aspiránsok rendelkezésére vezetői programjuk kidolgozására. A beérkező pályázatok elbírálásáig, illetve az új vezető hivatalba lépéséig az áprilisban megbízott igazgatónak felkért Fenyves Ernő irányítja az intézményt.

Az új pályázat kiírásával azért vártak hónapokat a politikusok, mert a márciusban elbocsátott Borzi Márta a döntést megtámadta a bíróságon. Mostanra dőlt el: jogi úton nem kerülhet vissza az intézmény élére. Borzi Márta korábban a csepeli Weiss Manfréd Kórház orvos-igazgatója volt. Főigazgatói kinevezése előtt a szentesi kórház átvilágításával és válságmenedzselésével megbízott Citifund Kft. orvos szakértőjeként részt vett a kórház adósságállományának felmérésében és a válságkezelési terv kidolgozásában, kinevezése 2008-ig szólt.

Forrás: weborvos.hu

 


 

Mesteremberek háza
 

2006. szeptember 22.


A Művészetek Háza udvarán Börönte László keramikus térplasztikája a kézműiparnak állít emléket.


A Művészetek Háza. Ha lehet, így nagy kezdőbetűkkel. A Petőfi utcai gólyás házat újjá varázsolták. Szép lett. Az már az üzemeltetőkön múlik, hogy az marad-e a későbbiekben is.


Bővebben


 

Kutyaszorítóban
 Állatmenhelyi történések

2006. szeptember 22.


Folytatjuk a szentesi kutyamenhely életét bemutató cikksorozatunkat. E heti számunkban a menhely történetéről és jelenlegi helyzetéről szeretnénk képet adni. A menhely vezetője, Pécsi Kálmánné Katika és egy önkéntes segítő, Ördögh Etelka segítettek ebben.

- 1995-ben kaptunk területet az önkormányzattól meséli a vezető, melyet 1996-ban kerítettek körbe. A következő évben az egyik oldalon egy 16 méter hosszú, félig fedett kennel sort építettünk kifutókkal, így a talált kóbor kutyákat el tudtuk helyezni. Az évek folyamán bővítettük a kennelek számát. 23 kennellel és 2 udvarral kezdtük, ahová átlagosan 70-80 kutyát tudunk befogadni. Az ideális befogadóképességet sajnos időnként átlépjük. A kutyák többféleképpen kerülnek hozzánk: az utcán találjuk, bejelentések esetén behozzuk az állatot, kikötik a menhely elé, bedobják a kerítésen, kihozzák a házaktól a megunt kedvenceket. Igyekszünk helyet biztosítani a nagyon rossz körülmények között tartott kutyáknak is, és a gazdi elhalálozása esetén segítünk a kutya elhelyezésében.

Dr. Széchenyiné Csergő Judit volt a menhely előző vezetője. Ő egész életét a kóbor állatoknak szentelte, gondozta, etette őket. Tavasszal egészségi állapotára való tekintettel visszavonult, akkor vette át a menhely vezetését Pécsiné Katika.

- A rendelkezésünkre álló összeg nagyon kevés a kutyák ellátására, amibe a vakcinázás, a gyógykezel,és, az élelmezés is beletartozik - meséli. Nincs villany a menhelyen, nagyon fontos lenne a bevezetése. Télen az ételes bödönök befagynak, és melegíteni kellene őket. Eddig csákánnyal széttörtük az ételt, úgy tettük a kutyák elé. Szükség lenne több kennelre, egy elkülönítőre az újonnan érkező kutyáknak, egy másikra a beteg kutyusoknak, egy harmadikra arra az esetre, ha valamelyiknek kölykei vannak. Néhány évvel ezelőtt a szentesi állatmenhely csatlakozott a Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesülethez (HEROSZ), annak egyik tagszervezete lett. Azóta a befolyt adók egy százalékából ide is jutnak le "morzsák". Az önkormányzat és a polgármester úr jelenleg is segítő szándékkal áll a menhely mellett, és lehetőségeihez mérten igyekszik támogatást nyújtani, de sajnos a rendelkezésünkre álló összeg kevés a kiadásokhoz képest.

(folytatjuk)

 


 

Hármas tapasztalattal
 Szociális ellátás, iskolák, nevelési tanácsadás

2006. szeptember 22.


A Pedagógiai Szakszolgálat vezetője július 2-tól Gurdonné Kovács Helga (képünkön). Elmondása szerint mindig szeretett segíteni másokon, ezért választotta a gyógypedagógiai pályát. Munkájáról, terveiről, a szakszolgálat feladatairól kérdeztük.


Bővebben


 

Jelöltek a körzetekben
 

2006. szeptember 22.


Egyéni választókerületi jelöltek


1. vk.:
Csengeri Piroska Ilona (Fidesz-KDNP), Holman István (Szentes Felemelkedéséért), Kőhalminé Forrai Julianna (Munkáspárt), Móra József Antal (MSZP-SZDSZ).

2. v
k.: Gondiné Ollai Katalin (Fidesz-KDNP), Héri János (független), Herold Péter (Szentes Felemelkedéséért), Janó Tibor (MSZP-SZDSZ), Kanfi Horváth Mária (Együtt Szentesért), dr. Pető Lászlóné (MIÉP).

3. vk.:
Baranyi Imre (MSZP-SZDSZ), Gilicze András (Szentes Felemelkedéséért), Halmai István András (Fidesz-KDNP), Szabó Péter (Együtt Szentesért).


Bővebben


 

Önkormányzati választások - október 1.
 

2006. szeptember 22.


Kedves Szentesiek!

Négy éve együtt álmodtuk meg a lendületesen fejlődő Szentest.

Az egymásnak adott szavunkat álltuk, terveinket megvalósítottuk. Közös munkánkkal egy dinamikusan fejlődő, otthont adó várost építettünk, melyre büszke lehet valamennyi szentesi polgár.

Eredményeinket elismerik határainkon belül és kívül egyaránt.

Összefogásunkkal, közös erőfeszítésünkkel, szilárd alapot teremtettünk, amelyre nyugodtan, biztonságosan építhetjük közös jövőnket.


Bővebben


 

Ismét a Smaragd-szigeten (2)
 

2006. szeptember 22.


Cork Írország második legnagyobb városa 160000 lakossal. Nagy múltú kereskedőváros a kanyargós Lee folyó partján sok-sok híddal. A belváros egy szigeten található. Az ősi Cork a mai Szent Finnbar katedrális köré épült, azon a helyen, ahol a feltevések szerint Finnbar a VI. században megalapította monostorát. Őt tekintik a város alapítójának.


Bővebben


 

Kerékpárút és Road-koncert
 

2006. szeptember 22.


A Road bulija csupán egyharmada, ám minden bizonnyal a betetőzése lesz annak az ingyenes koncertsorozatnak, amelyet számtalan, más jellegű programot követően rendeznek meg 29-én, pénteken az ifjúsági ház melletti szabadtéri színpadon. (Rossz idő esetén a sportcsarnok biztosít helyet az alábbi zenei rendezvényeknek.)

Az apropó a városunkat Csongráddal összekötő kerékpárút avatása. (Ez az út gyönyörű környezetben, a Tisza gátján fut.) Az út angolul road, és mit tesz a véletlen, ugyanez a neve egy magyar rockzenekarnak is! A meghívás tehát abszolút stílszerű.

A rockerek azonban jól tudják, hogy létezik a szónak egy másik jelentése. Roadoknak hívják a szakmán belül a zenekarok mellett dolgozó, velük együtt "utazó" technikai személyzetet is. Nem ritkán fordul elő, hogy kiváló muzsikussá növi ki magát valaki, ebből a társaságból. Hazai példánál maradva: Tátrai Tibor az első magyar gitárkirály, Radics Béla roadjaként kezdte, majd gitárleckéket vett a mestertől. Óriási szorgalommal gyakorolt, idővel pedig az örökébe lépett.

Úgy tudom, a Road zenekar tagjai is hasonló pályát futottak be (persze, nem Radics mellett), mielőtt a színpadra keveredtek volna. Azóta két lemezzel is büszkélkedhetnek. A stílusuk pedig az a fajta markáns, lendületes punk-rock, amely a Tankcsapdát jellemezte a trió korai időszakában. Nem véletlen, hogy a Road a közeljövőben is Lukács Laciék előzenekaraként turnézik majd. Szentesre azonban a "saját jogukon", egyedül érkeznek. A fellépésükre, amelyet a Tankcsapda tábora minden bizonnyal díjazni fog, 20.30 és 22 óra között kerül sor.

A nap első koncertjét az orosházi Kultguarde adja. Ha valakinek ismerős egy picit a név, az nem véletlen! A csapat annak a Kulturális Szemlének az utódzenekara, amely a kilencvenes években gyakran lépett fel a városunkban. A patinás formációnak a tehetsége alapján a punk hazai élvonalában lett volna a helye. Ezt valószínűleg a Kultguarde érzékeltetni fogja majd, hiszen a Clash-, Sex Pistols- és Ramones-számok között elhangzik néhány olyan nóta is, amelyet a Kulturális Szemle játszott annak idején. Az egyórás buli 18 órakor kezdődik.

Este 7-től pedig Gyulafirátót legismertebb polgára, Sub Bass Monster ad ízelítőt a művészetéből, sajnos, csak fél órában. A vidéki létet tudatosan vállaló rapper nem a munkatempójáról, sokkal inkább a műgondjáról híres. Szabolcs barátunk abban is különbözik kollégái többségétől, hogy az élet valós problémáit igyekszik kibeszélni, vagy ha úgy tetszik, megénekelni. Minden bizonnyal elhangzik azonban egy olyan nótája is, amelynek az eszmei mondanivalójával némileg vitatkoznék. "Nincs nő, nincs sírás": ez eddig igaz lenne, de gondoljuk tovább a dolgot. Mi egyébtől fosztjuk meg magunkat mi, férfiemberek, ha nincs az életünkben egy sokoldalúan képzett, multifunkcionális nőszemély?!

Olasz Sándor

 


 

Ecsettel az Alföldről
 

2006. szeptember 22.


A budapesti Stefánia Galériában rendezett kiállításon szerepelt festményeivel egy szentesi festő, Török Katalin. Az "Alföldi festők" című tárlaton két szolnoki alkotótársának képei mellett az ő tizenkét tájképét, csendéletét is két héten át csodálhatta a közönség.


Bővebben


 

Gondolatok 1956-ról Szentesen
 

2006. szeptember 22.


Nyugdíjas éveimet a baráti társaságban üldögélve a Kossuth téren megemlékezünk azokról az évfordulókról, amelyek keserű emlékeket juttatnak eszünkbe, tanúságaik unokáink okulását segítik elő az 1956-os forradalom és szabadságharc fél évszázados évfordulóhoz érkezünk ebben az évben. Megemlékeztek róla már a világ más tájain is, s az elkövetkező időben itthon is következik. Példát mutató viselkedéssel rajtunk is múlik, hogyan adunk tiszteletet a hősöknek, akik már nincsenek közöttünk. Mi 40-esek, közel a 70-hez tanúja, résztvevője, alakítója voltunk a történelmi napoknak. Felelősségünk van abban, mi marad meg az utókornak abból, ami unokáink tudatformálója lesz. Elszorult szívvel tapasztalom azt az acsarkodást ami az évforduló kisajátítása kapcsán történik napjainkban. Ötven éve, amikor még azok az események után voltunk tizen évvel, amikor lesöpörték a padlást, vagy elvitték nagyapámat, mert nem fizette be az adót. Gyerek fejjel meg sem tudtuk ítélni fel sem tudtuk fogni, hogy a politika kiigazításáról, vagy a hibás rendszer teljes eltörléséről van-e szó. Sodródás volt a jellemző, a felszakadt sebek orvoslása, a sértettek meghurcoltak kiengesztelése nagyobb hangsúlyt kapott, mint a reálisan járható út meghatározása.


Bővebben


 

Adó-infó
 Törőcsik Norbert rovata

2006. szeptember 22.


Hallgatói munkadíj fizetése

Mint ismeretes a hallgatói munkadíj meghatározását a személyi jövedelemadó 3. §-ának 62. pontja tartalmazza. Az Szja törvény 3. §-a 72. pontjának i) alpontjában megfogalmazva adóterhet nem viselő járandóság az oktatási vagy kutatási tevékenység, valamint az e tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltató tevékenység ellenértékeként megszerzett hallgatói munkadíjnak havonta a hónap első napján érvényes minimálbér összegét meg nem haladó része ha ezt az értékhatárt meghaladja akkor, az adóterhet nem viselő járandóság értékhatárát meghaladó része egyéb jövedelemnek minősül.


Bővebben


 

Tóni bácsi konyhája
 

2006. szeptember 22.


  • Marhapörkölt másképpen
  • Szentgyörgyi palacsinta


Bővebben


 

Tizenöt évesek a 91-esek
 

2006. szeptember 22.


A rögbi csapatlabdajáték, melynek célja, hogy az egyik csapat, a tojás alakú labdát bevigye az ellenfél célvonalára, vagy azon túl a földre helyezze, vagy pedig átrúgja a kapu felső szárai között. A rögbi hosszú és homályos történelmet mondhat magáénak. Magyarországon a játékot már a 20. század első évtizedeiben ismerték, játszották, de akkoriban még nem alakultak erre a sportágra egyesületek. 1969-ben egy olasz diplomata (Carlo Pasqualaqa) néhány budapesti gyerekekből csapatot szervezett, hogy kedvenc játékát itt is játszhassa. A 70-es évek elején a csapat feloszlott.1979-ben a tízéves évfordulóra emlékmecscset szerveztek, amelyen megállapodtak, megpróbálják feléleszteni a rögbit Magyarországon.


Bővebben


 

Gyermekek lovon
 

2006. szeptember 22.


A Szt. László Lovas Klub szeptember 9-én BIOTOP-gyermek ügyességi verseny országos fordulóját rendezte. Ismét Szentesen dőlt meg az országos nevezési rekord, 164 startot kellett lebonyolítani. Feladta a leckét a klubnak, sok nevezés miatt plusz egy másik bírót kellett hívni, hallhattuk Babinszky Zsuzsanna, a Szt. László Lovas Klub vezetője bevezető mondataiban. Majd így folytatta: - A gyermek díjlovaglást jómagam és egy vásárhelyi bírónő pontozta. Elkélt a segítségünk, hiszen ily módon tudtuk egy nap alatt lebonyolítani a versenyt, két versenyszámot, két különböző pályán párhuzamosan bonyolítottunk le. A szoros program ellenére nagyszerű eredményekről számolhatok be, amit a Szt. László Lovas Klub versenyzői értek el.

Sárközi Dávid gyermek díjlovaglásban az E 1 kategóriában l. (Rudi nevű pónilóval) az E2-es kategóriában ugyancsak a Rudi nevű lóval szintén első helyezést szerzett.

Patkó Alexandra gyermek díjlovaglásban E l-es kategóriában (Remonta nevű pónilóval) 3., E2-es kategóriában (Ohara nevű nagylóval) szintén harmadik.

Gyermek ügyességi: Kezdő ló: Patkó Alexandra II. (Remonta nevű lóval). A 12 éves korosztály könnyű kategóriájában Sárközi Dávid 6. (Rudi nevű lovával).

Könnyű nyílt kategória: Sárközi Dávid 7. (Rudi nevű lovával), Patkó Alexandra 8. (Ohara nevű lóval).

Ugyanezen a versenyen eredményesen szerepeltek a Szentesi Kinizsi TE lovasai is, így mindkét klub versenyzői minősültek a szeptember 30-án rendezendő inárcsi országos döntőbe.

D. V. Z.

 


 

Győzelem a nyitányon
 

2006. szeptember 22.


Megkezdődött az NB I-es női futsal bajnokság 2006-2007-es idénye. A nyitó fordulóban a szentesi futsal klub NB I-es női csapata Tolna együttesét látta vendégül.

Hurton - Kiss E., Üveges, Milovanovics, Bacsa.

(Csere: Baksa, Csonka, Kiss Á.) Tóth Antal edző összeállításban lépett a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok parkettájára. Az öszszecsapásból három perc telik el, mikor Üveges megszerzi a vezetést. A nyolcadik perc végén Csonka megduplázza a szentesi előnyt. 2:0-s hazai előnnyel vonulnak pihenőre. Szünet után egy perccel Csonka újabb találatával 3:0 ide. A vendégek helyzetek sokaságát hagyják ki. Kapufa mentett vagy Hurta védett bravúrosan. A mérkőzés végére a tolnaiak is kétszer mattolták a hazaiak kapusát, s így alakult ki a 3:2-es szentesi győzelem. A sikeres rajt után a Kurca-parti hölgyek edzője a felkészülésről, tervekről, s a mérkőzésről így beszél.

- Megmondom őszintén, hogy kissé féltem, hiszen az utóbbi időben negatív a mérlegünk, a vendég tolnaiakkal szemben. Hat egymás elleni összecsapásból négyet elvesztettünk, csupán egy győzelmet és egy döntetlent könyvelhetünk el. A nyitó derbin nagyon akartak a lányok. Az is kitükröződött, hogy kondiban alulmaradtunk a vendégeknél. Szerencsével nyertünk.

A felkészülésünk augusztus végén kezdődött egy hetes edzőtáborral. Sajnálatos, ott sem tudott mindenki részt venni. Továbbá heti két edzéssel készültünk, de ez is függvénye az iskolának, koleszos lányaink vannak, így keddi napon nagyon ritka, mikor teljes létszámmal tudunk gyakorolni. Egy gyulai játékost sikerült igazolni.

Terveikről a következőt mondta Tóth Antal:

- Ha minden évben egy lépcsőfokot fentebb tudunk lépni, a csapat fiatal, tehetséges lányokból áll, előbb-utóbb dobogó közelébe érhetünk. Az elmondottakhoz hozzátartozik az is, hogy reményeim szerint ha a csapat együtt marad, akkor nagyobbak az esélyeink célunk eléréséhez.

(dunás )

 


 

Csúcsdöntők
 

2006. szeptember 22.


Negyvenkét egyéni országos bajnoki címet szereztek Gyulán, 7 korosztályos országos csúcsot úszták a Szentesi Delfin ESC versenyzői a XXXVI. Országos Szenior Úszóbajnokságon! Nagyon készültek az év fő versenyére az úszók, mert szerették volna megismételni az előző évek szép sikereit az OB-n. Ez a tervezetthez képest is jobban sikerült, hiszen 28 versenyzőjükből 21-en dobogóra állhattak a népes mezőnyben, s ebből 42 alkalommal a legmagasabb fokára az egyéni számokban. Külön öröm, hogy a verseny legidősebb versenyzője Kovács Imréné 4 számban, Pólyáné Téli Éva 2 számban, Dancsóné Csák Zsuzsanna 1 számban korosztályos országos csúccsal győzött. A váltószámokban is szép siker született, a két első hely mellett többször jutott ezüst és bronzérem a csapatnak. A verseny különlegességének számító pille-párbaj, amiben csak a legjobb versenyzők indulnak el, szintén szép sikert hozott, a váltó egyik tagja a delfin versenyzője dr. Venczel Kincső volt. A családi váltó kategóriában a Gálfi család három Lászlója most sem talált legyőzőre. A verseny végén díjat adtak át a legeredményesebb női és férfi versenyzőnek, Kovács Imréné-nek és Cseuz Lászlónak.

(Az eredményeket a következő számunkban közöljük.)


 

Rangadót nyertek
 

2006. szeptember 22.


Az évek óta nagy csatákat hozó rögbis rangadóra került sor Szentesen, ahol mind a hazai csapat, mind a vendég Szeged meglehetősen újraformált kezdőcsapattal vágott neki a mérkőzésnek. A tapogatózást félretéve a csapatok rögtön egymásnak estek, ám ekkor még inkább a küzdelem dominált, az első negyed órában nem esett pont. A Szentes támadott többet és ekkor a még néha akadozó futójátékkal a félidő közepére elkezdte a pontgyártást. A félidő végére a Szeged magára talált és át is vette a kezdeményezést, sőt a tolongásuk által "bebrusztolt" céllal jelezték: koránt sincs vége a meccsnek. A második félidőre az ebben a formációban felálló szentesi csapat elkapta a fonalat és látványos, gyors akciókkal rukkolt elő. A mérkőzés vége kicsit ellaposodott, ami talán az ez alkalommal kevésbé színvonalas, de annál harcosabb játékkal magyarázható. Összeségében elmondható, hogy a "91-esek" tudatosabb játékuk révén magabiztosan szerezték meg a győzelmet, amelyhez a tolongás biztos védekezése adta az alapot és amelyre a kiváló támadójátéka tette fel a koronát. Eredmény: Szentes-Szeged 44-15 (22-5).

Szentesi pontszerzők: Fekete Csanád 20, Nagygyörgy Ádám 10, Füle Gyula 5, Kiss István 5, Törőcsik Sándor 2, Kocsis Zoltán 2.

 


 

Laptop az orvosnak
 

2006. szeptember 22.


Laptopot adott át csütörtökön Szirbik Imre polgármester a nagytőkei háziorvosnak dr. Kiss Csabának. A gépvásárlást az egészségügyi és szociális bizottság szavazta meg a helyettesítő orvosnak, ugyanis Kiss doktor látja el a Magyartésen és Cserebökényben élőket. Az illetékesek azt gondolják, hogy a laptop segítség lesz a betegek jobb ellátásában. A tanyagondnoki szolgálat szállítja az erre lakókat a rendelőbe, ahol csütörtökön fél 2-től fél 3-ig dr. Kiss Csaba helyettesítő orvos fogadja a pácienseket Magyartésen.

(Kép és szöveg: Vidovics Ferenc)

 


 

Gázolt a teherautó
 

2006. szeptember 22.


Büntetőeljárás indult a szentesi rendőrkapitányságon egy kiskunfélegyházi nő ellen, aki az elmúlt pénteken két szentesi lakásba surrant be, ahonnan 95 ezer és 5 ezer forintot kísérelt meg eltulajdonítani. Szerencsére mindkét esetben a lakók észrevették a tolvajt, akit később a rendőrök a lakosság segítségével elfogtak.

Garázdaság miatt folyik nyomozás egy férfi ellen, aki az egyik felsőpárti sörözőben járóbotjával ütött meg egy fiatalembert, akinek a mobiltelefonja is eltört.

Ismeretlen tettes ellen indult eljárás, aki az egyik szentesi vállalat területén lévő tanműhelyből lopta el egy ott tanuló diák pénzét.

Az elmúlt héten már beszámoltunk arról, hogy a téglagyár területéről vezérlőkábel tűnt el jelentős értékben. Nos, újra itt jártak a tolvajok, akik ezúttal 300 ezer forintot értékben loptak el ilyen kábeleket.

Halálos közlekedési baleset történt szeptember 13-án, a déli órákban az Ipartelepi úton. Az Erőtakarmány gyár felől egy kerékpáros haladt a Téglagyári úton az Ipartelepi út felé, amikor a kereszteződéshez érve ott fékezés nélkül haladt tovább egyenesen. A kereszteződésben egy Szarvas irányába tartó tehergépkocsi hátsó kerekének ütközött, elesett és súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek következtében a helyszínen elhunyt. A balesetben az is közrejátszott, hogy a kerékpáros mountain bike járművén úgy közlekedett, hogy - információnk szerint - jobb kezével füléhez mobiltelefont tartott, ezért nem tudott fékezni a kereszteződés előtt.

H.V.

 


 

Pollák dzsúdó
 

2006. szeptember 22.


Több nemzetközi versenyen szerepeltek eredményesen a Pollák DSE fiatal dzsúdósai.

Szolnok nemzetközi verseny (román, szerb és horvát klubok a magyarokon kívül)

Diák "C"(1996) -39 kg 3. Tyityán Bendegúz
Diák "B" (1995) -55 kg 2. Valkai Béla, -49 kg 1. Kürti Varínia, -45 kg 3. Máté Dániel
Diák "A" (1994) -56 kg 2. Kalydy Patrícia

Paks Atom Kupa (Ausztria, Szerbia, Horvátország, Szlovákia és Magyarország)

Diák "B" (1995) -45 kg 5. Máté Dániel, -55 kg 2. Valkai Béla -49 kg 2. Kürti Varínia
Diák "A"(1994) -56 kg 1. Kalydy Patrícia, +56 kg 1. Gila Nóra

Baja Nyílt Régió Bajnokság,

Diák "C" (1996) -36 kg 3. Kiss Zoltán, -39 kg 5. Tyityán Bendegúz
Diák "B"(1995) -49 kg 1. Kürti Varínia, -45 kg 2. Máté Dániel, -55 kg 2. Valkai Béla
Diák "A"(1994) -56 kg 1. Kalydy Patrícia, +56 kg 2. Gila Nóra

Serdülő (1992/93 és 94)

-55 kg 1. Őri József, 5. Máté Gábor, -57 kg 1. Kalydy Patrícia

A sportegyesület ezúton köszöni a szponzorok támogatását.

 


 

Egy pont Deszkről
 

2006. szeptember 22.


Deszken játszott, és egy pontot szerzett a Szentesi Kinizsi megyei másodosztályú labdarugó csapata. Bozóki Zoltán vezetőedző beszámolója szerint folyamatos játék nem alakulhatott ki, mert viharos szél fújt aznap délután. Az első félóra végén egy bedobás után szerezték meg a vezetést a hazaiak, ám két perccel később egy kapu előtti kavarodást követően Törőcsik egyenlített. Szünet után átvette az irányítást a Kinizsi, gólhelyzeteink voltak, kapufát is lőttünk, gólt azonban nem sikerült szerezni.

Szombaton 15 óra 30 perckor az Apátfalva lesz a soros ellenfél a Pusztai László Sporttelepen. A mérkőzés pikantériája, hogy az apátfalvaiak az elmúlt hétvégén botrányos találkozót vívtak a Nagymágoccsal. Ez a meccs - apátfalvi vezetésnél - verekedés miatt a 70. percben félbeszakadt. A végeredményről minden bizonnyal a fegyelmi bizottság határoz napokon belül.

A tabellán a Szentesi Kinizsi áll az élen 13 ponttal, hat lejátszott mérkőzéssel, míg a második helyezett Nagymágocsnak 12 pontja van, igaz, ők csak négy mérkőzést fejeztek be.

Bozóki edző szerint bátor játékkal itthon lehet tartani a bajnoki pontokat, ehhez azonban olyan teljesítményt kell nyújtani, mint amilyet a korábbi hazai mérkőzéseken produkált eddig a gárda.

H.V.

 


 

Családi események
 

2006. szeptember 22.


Született:
Katona-Kis Róbertnek és Gáspár Edit Zsuzsannának (Kiss Bálint u. 12/A) Endre, Bölcskei-Molnár Gábor Sándornak és Kósa Anikónak (Lahner Gy.u. 8/A) Zsanett Eszter, Pulya Antalnak és Kovács Apollóniának (Dankó P. u. 12.) Anasztázia, Péter Lászlónak és Németh Anitának (Németh L. u. 15.) Vivien, Rózsa-Dobos Tamásnak és Perecsényi Ildikó Eszternek (Ürge u. 46.) Dániel,Giricz László Tamásnak és Kocsis Angélának (Csongrád, Nap u. 4.) Balázs, Bálint Csabának és Pintér Ritának (Csongrád, Hársfa u. 61. 4/11.) Ádám nevű gyermeke.

Házasságot kötött:
Nagy Bálint és Szűcs Szilvia (Kecskemét, Fecske u. 1.), Berkecz Dávid Miklós (Szabadság tér 6.) és Ördög Judit (Budapest, Pázsitos stny. 4.), Ács Károly ( Tóth J. u. 27.) és Kőrösi Ágnes (Dózsa Gy. u. 77/A), Ernszt András (Zalakomár, Attila u. 22.) és Pótári Márta (Epres sor 5/A).

Elhunyt:
Bálint Lajosné Laki Erzsébet (Dr. Berényi u. 90.), Nagy László Endre (Horváth M. u. 3.), Kovács István József (Rozgonyi u. 24.), Lantos Márton (Csongrád, Tanya 760.).

 


 Vissza a legfrissebb számokhoz