<<< Vissza

Önkormányzati választások - október 1.

2006. szeptember 22.

Kedves Szentesiek!

Négy éve együtt álmodtuk meg a lendületesen fejlődő Szentest.

Az egymásnak adott szavunkat álltuk, terveinket megvalósítottuk. Közös munkánkkal egy dinamikusan fejlődő, otthont adó várost építettünk, melyre büszke lehet valamennyi szentesi polgár.

Eredményeinket elismerik határainkon belül és kívül egyaránt.

Összefogásunkkal, közös erőfeszítésünkkel, szilárd alapot teremtettünk, amelyre nyugodtan, biztonságosan építhetjük közös jövőnket.

Az Ön támogatásával az elkövetkezendő években:

- A kialakított Ipari Parkban helyi és betelepülő vállalkozásokkal együttműködve, minden lehetőséget kihasználva, az eddig megteremtetteken túl újabb és újabb munkahelyeket kívánunk létrehozni.

- A kiépült csatornarendszer, a felújított úthálózat után, a város teljes területén rendbe hozzuk a vízelvezető árkokat, hogy valamennyi utca teljes komfortot nyújtson az ott élőknek. Zöld, virágos, tiszta várost építünk.

- Véglegesen visszaszereztük a Petőfi Szállót! A megszépült városközpont folytatásaként fel fogjuk újítani, és ez által is újabb lendületet adnunk a város idegenforgalmának.

- A sürgősségi tömb, a művese állomás felépítése és a gyógyfürdő felújítása után, a kormányzattal közösen napirendre kívánjuk tűzni a kórház további rekonstrukcióját, műszerezettségének korszerűsítését, komfortosságának fejlesztését.

- Az Idősek Otthona felépítését megkezdtük, és továbbra is minden eszközzel segíteni kívánjuk az időseket, a családokat, a szociálisan rászorultakat.
- A dinamikus építkezés mellett megőrizzük és bővítjük a korszerű oktatás és tanulás feltételeit. Kiemelt figyelmet fordítunk a fiatalok pályakezdésére, családalapítására.

Egy közösséget csak higgadt bölcsességgel és meleg szívvel lehet szolgálni.

Tisztelettel: Szirbik Imre


MSZP-SZDSZ közös képviselőjelöltjei:

Móra József
1. sz. vk.


Tisztelt Választópolgárok!

Közel 8 éve vagyok az 1-es számú választókerület önkormányzati képviselője. Az Önök visszajelzései alapján teljesen megújultak az utak, a közparkok, a játszóterek, valamint a közintézmények. Az Önök támogatásával szeretném a munkát folytatni.

A célkitűzéseim között szerepel:

- az Apponyi téren: a parkolók bővítése, az óvoda mellett egy új, korszerű játszótér kialakítása.
- a Panel-program keretében minél több lakóközösséggel együtt a lakóházak korszerűsítése, ehhez különböző önkormányzati támogatások biztosítása.

Kérem Önöket, amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, akkor 2006. október 1-jén szavazzanak rám, mint az MSZP-SZDSZ közös képviselő-jelöltjére, Szirbik Imre polgármesterjelöltre, valamint az MSZP-SZDSZ közös megyei listájára.

Janó Tibor
2. sz. vk.


Tisztelt Választópolgárok!

Köszönöm azt, hogy szóba álltak velem mikor találkoztunk - sokat tanultam Önöktől.

Hiszen az Önök által nyújtott információk adják programom lényegét, gerincét. Azt, hogy észrevettem, a nagyberuházások mellett figyelni kell az emberek hétköznapi problémáira.

Azt, hogy a körzetben mi történt, látják, ha sétálnak, bicikliznek vagy autóznak a városban. Hisz a mi körzetünkben van a Megyeháza, a Kossuth tér, a Református Nagytemplom, a Nagy Ferenc utca, a Kiss Bálint utca és az épülő Idősek Otthona. A tényeket nem lehet nem észrevenni. Azonban még van tennivalónk ( a teljesség igénye nélkül):

- aprónak tűnő, de az egyes ember számára nagyon fontos dolgok: járdák állapota, forgalomszabályozás, közterületek rendje, rendezvények néhol átgondoltabb szervezése
- árkok, csapadékvíz-elvezetők rendbetétele
- Kurca-part rendezésének folytatása
- Arany János utcai bérlakás felújítása.

Amiket leírtam, nem ígéretek. Ígérni bárki tud. Azt azonban ígérem, hogy mindent megteszek megvalósulásukért amennyi erőmből és képességeimből telik. Munka van elég. A döntés az Önök kezében van.

Baranyi Imre
3. sz. vk.


Tisztelt Választópolgárok!

Szeretném folytatni a következő négy évben a körzet szépítését és fejlesztését amennyiben a bizalmukat elnyerem .

- a körzetben szeretném rendbe tetetni a csapadék-víz árkokat
- feladatomnak tekintem a kórház környezetének rendbetételét - parkolókat, útszegélyeket
- felújíttatni a még elmaradt két -három száz méternyi téglajárdát, illetve a legrosszabb állapotú betonlap járdákat
- a szennyvíz csatornával már nem érintett utca szakaszok felújítását
- tovább fogom támogatni a körzetben lévő iskola és óvoda különböző felújítási feladatait
- segíteni akarom Szirbik Imre polgármester úr városfejlesztő munkáját.

Kérem Önöket, hogy tiszteljenek meg bizalmukkal és támogassanak szavazataikkal.

Varga Árpád
4. sz. vk.


Tisztelt Választópolgárok!

Köszönöm az ajánlószelvényeikben megnyilvánuló, megelőlegezett bizalmat. Az Önök támogatásával sikeres 4 évet zártunk, a város dinamikus fejlődésének alakítói és részesei lettünk. A kerület fejlesztésére irányuló programunk a vállaltak szerint teljesült.

A Bacsó Béla utcai lakótelep új játszóteret , focipályát és szilárd burkolatú parkolót kapott. Ugyan itt lehetőség nyílt az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására önkormányzati támogatással
A járdaprogram keretében a régi téglajárdák megújultak.

Az elkövetkező négy év során azon szeretnék dolgozni, hogy a kerületben megvalósuljon:

- a belvíz, és csapadékvíz - elvezető rendszer kiépítése
- a Kossuth utca 15 sz. -17 sz. és a 19 sz. tízemeletes lakóépületek körüli útburkolat helyre állítása
- a Hadzsy János utcában a járdaépítés a Kálvária temetőig
- a Kossuth Lajos utca, Bacsó Béla utca és a Somogyi Béla utca által határol lakótelep zöldebbé, élhetőbbé tétele

Kérem Önöket, amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, akkor szavazzanak rám október 1-jén mint az MSZP-SZDSZ közös képviselőjelöltjére.

Nagy Mihály
5. sz. vk.


Tisztelt Választópolgárok!

Örömmel tölt el, hogy az elmúlt nyolc éves munkámat eredményesnek ítélik.

Mit szeretnék a következő négy évben elérni?

- a városrész csapadékvíz-elvezetés gondjának megoldását
- a mirhók rekonstrukcióját
- az Új utca forgalmi rendjének felülvizsgálatát
- a Sáfrán Mihály utcai aszfaltozás garanciális kijavíttatását
- a Somogyi Béla utca - Csillag utca - Budai Nagy Antal utca csatornázását
- a Vásárhelyi úti és a Szent Anna utcai óvodák további működőképességének fenntartását (szükséges felújítások , felszereltség javítása, sportszoba kialakítása, parkolási gondok megoldása)
- virágos környezet, illetve játszótér kialakítását
- családsegítő gondoskodást, az időseket támogató intézkedéseket.

Kérem Önöket, amenynyiben megtisztelnek bizalmukkal, akkor szavazzanak rám október 1-jén mint az MSZP-SZDSZ közös képviselőjelöltjére.

Balogh Szabó Gábor
6. sz. vk.


Tisztelt Választópolgárok!

Balogh Szabó Gábor vagyok, 24 éves közgazdász.

Fiatalságomból adódóan elkötelezettje vagyok a reformfolyamatoknak és hitelességemmel ebben a városrészben a lakosságot kívánom szolgálni, az alábbi programommal:

- pályázati lehetőségek kihasználása az alacsony jövedelműek, nagycsaládosok, idősek és a kisebbség támogatására
- az Árpád utcai óvoda működőképességének fenntartása
- a Kisér egyetlen játszóterének állagmegóvása mellett, egy új játszóövezet építéséért fogok lobbizni
- a Kurca-csatorna természetközeli állapotának megteremtése
- az itt élők igényeinek mind jobban megfelelő tömegközlekedés megvalósítása
- a Farkas Antal utca és Nagyörvény utca kereszteződés beláthatóvá tétele, esetleges körforgalom kialakítása
- a Kishát utcába történő behajtás szabályozása
- a téli időszakban a Toldi, Nagyörvény-köz és a Farkas-zugban a hó folyamatos eltakarítása
- csapadékvíz-elvezetők, illetve mirhók felújítása
- járdák, utak rendszeres karbantartása.

Célom, alapítvány létrehozása a körzetben élők érdekében, melynek alapját a képviselői tiszteletdíj képezi megválasztásom esetén.

Dr. Demeter Attila
7. sz. vk.


Tisztelt Választópolgárok!

Az Önök támogatásával sikeres 4 évet zártunk, a város dinamikus fejlődésnek alakítói és részesei lettünk. A kerület fejlesztésére irányuló programunk a vállaltak szerint teljesült.

- megvalósult a szennyvízcsatorna beruházás a Kurca soron, a Balogh János, a Fekete Márton, a Burján Lajos, a Dr. Lakos I. utcákban, a Csongrádi úton, a Dr. Uhlár István, a Váradi Lipót Árpád, a Futó Zoltán, a Petrovics utcákban, az Ilona-partig;
- megújultak az útburkolatok a Kiss Zsigmond, a Hegedűs László, az Alkony, a Topolya, a Muskátli, a Tiszavirág, a Táncsics Mihály, a Szigeti István, a Dr. Négyesi László és az Esze Tamás utcákban, a Zolnay Károly utca elején és a Gaál István utca északi részén;
- megépült a liget és a Váradi Lipót Árpád utca közötti kerékpárút és járda;
- az Alsórét bel- és csapadékvíz mentesítésének, a Talomi-csatorna rekonstrukciójának első szakasza befejeződött, felújításra került a Mátéffy utca csapadékvíz csatornája;
- működik az orvosi rendelő a Zolnay Károly utcában;

Megválasztásom esetén azon dolgozom, hogy kerületünkben megvalósuljon:
- a 100 + 50 fős Idősek Szolgáltató Centruma a Kontaset Kft. mögött;
- a beruházással párhuzamosan megtörténjen az Ilona-parti út, a Galamb, a Tavasz, a Hunyadi és a Nyár utcák útburkolatainak és közvilágításának felújítása;
- a Váradi Lipót Árpád, a Dr. Uhlár István, a Futó Zoltán utcák, a Gaál István utca déli része kapjanak teljesen új útburkolatot;
-- megkezdődjön a mirhók rendbe tétele, kiépüljön a csapadék- és belvízelvezető rendszer csatornahálózata, elkészüljön a szivattyútelep.

Füsti Molnár Lajos
8. sz. vk.

Tisztelt Kertvárosi Választópolgárok!

A következő választási időszak sok nehézséget tartogat mindannyiunk számára. Felelőtlen ígérgetések helyett a következő ciklusban reálisan megvalósítható célokat tudom ajánlani és felvállalni:

- a gázfelhasználás csökkentése illetve kiváltása termálvízzel
- a házgyári technológiával épült lakások utólagos hőszigeteléséhez szükséges pályázatok támogatása
- a szelektív hulladékgyűjtés további bővítését
- a Hősök erdeje további felújításának folytatása, a hiányzó fák pótlása, az erdő folyamatos rendben tartása
- a közvilágítás bővítése a szükséges helyeken ( az óvoda és a Honvéd utca között, Köztársaság út 5.és a szerviz út között
- a Nagy Sándor telep csapadék-víz elvezetésének megoldása
- a közterületek folyamatos rendben tartása
- kijelölt gyalogátkelőhely megvalósítása a Köztársaság utca és a Cseuz Béla utca kereszteződésében
- a hozzám fordulók személyes ügyeinek intézése

Minden nap fogadónap, a Kiss Zsigmond utcai cukrászdában mindig megtalálnak, állok rendelkezésükre, mint eddig is.
Valótlant soha nem ígértem, amit ígértem megtartottam. Ha egyet értenek a vállalható feladatok megoldásával, kérem szavazataikat adják rám.
Figyelmükbe ajánlom: Én nem politikus vagyok, csak egy Szentesért mindenre kész ember. Mindent támogatok, ami előbbre viszi a várost, szem előtt tartva a Kertvárost.

Hornyik László
9. sz. vk.


Tisztelt Választópolgárok!

Bizalmukból már 8 éve a körzet képviselője vagyok, közösen nagyon sok feladatot megoldottunk a város és a városrész érdekében. Mint az elmúlt években mindig, úgy az elkövetkezőkben is bármikor állok az itt élők rendelkezésére. Segítem egyéni kéréseik és panaszaik megoldását.

Továbbra is feladatomnak tartom a járdák, utak felújítását, a csapadékvíz-elvezető árkok folyamatos karbantartását, rendbetételét. Szeretném elérni a városrész autóbusz-megállóinak befedését, továbbá azt, hogy Hékéd városrész is új játszóteret kapjon és a város északi részén a repülőtér kelet-nyugati vonalában erdősáv létesüljön.

Támogatom a városrész társadalmi eseményeit, így aktívan segítem a városi DAMO gyermeknapot, melynek 13 éve egyik fő szervezője vagyok. A jövőben is segítem a Vöröskereszt karitatív tevékenységét. Azt szeretném elérni, hogy a TV-Network kábeltelevízió szolgáltató hálózatán fogható legyen a Civil Tv. adása.

Az előbb felsoroltak csatlakoznak Szirbik Imre országgyűlési képviselő, polgármesterjelölt városépítő, közösségfejlesztő programjához, amely mindannyiunk érdekeit szolgálja.

Kérem, hogy 2006. október 1-jén szavazzanak rám és a fejlődés programjára.

Törőcsik Zoltán
10. sz. vk.


Tisztelt Választópolgárok!

Nyolc éve vagyok a városi képviselőtestület tagja. Az elmúlt négy évben az Önök támogatásával, segítségével és aktív közreműködésemmel elértük, hogy kerületünkben:

- kiépült a Hajnal utcai ivóvíz-vezeték
- megépült a szennyvíz-csatorna hálózat
- felújításra került a téglajárdák többsége
- felépült a Gulliver játszótér
- a Munkás utcában elkészült a Pszichiátriai Központ
- megvalósult a Vörösmarty utcai orvosi rendelő korszerűsítése
Az elkövetkező négy év során azon szeretnék dolgozni, hogy a kerületben megvalósuljon:
- betonlapos és aszfaltjárdák felújítása
- a csapadék-víz elvezető rendszer felújítása
- a felsőpárti katolikus temető rendbetétele
- a hékédi temetőnél a parkírozók kiépítése, fedett buszváró létesítése

Városi szinten támogatom:

- a strand bővítését, a parkolási gondok megoldását
- a termálenergia idegenforgalmi és gazdasági hasznosítását
- az egészségügyi hálózatunk biztonságos működtetéséhez szükséges feltételek megteremtését
- a Kurca-csatorna vízminőségének javítását

Kérem Önöket, amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, akkor szavazzanak rám október 1-jén mint az MSZP-SZDSZ közös képviselőjelöltjére

Szűcs Lajos
11 sz. vk.


Tisztelt Választók!

Tisztelettel megköszönöm, hogy továbbra is bíznak bennem és a választókerületben végzett munkámban.

Megújult úthálózat, kialakított csatornahálózat, felújított járdák jelzik azt a munkát, amelyet az Önök segítségével végeztünk az elmúlt években. Szeretném folytatni a csatornák, a mirhók felújítását, valamint a járdaprogramot. Pályázni fogunk új játszóterek létesítésére, amelyek ebben a lakókörzetben a családok szabadidejét és a gyerekek jó közérzetét fogják szolgálni. Segítünk azoknak a vállalkozóknak, akik a körzetben kívánják bővíteni a munkalehetőséget, vagy újat akarnak teremteni. Továbbra is szorgalmazni fogjuk a Vásárhelyi út és a Béke út kereszteződésében a közlekedési lámpa felszerelését.

Kérem Önöket, hogy ezt a bizalmat 2006. október 1-jén úgy fejezzék ki, hogy szavazataikkal újra erősítsék meg képviselőségemet. Az MSZP-SZDSZ közös megyei listájára is várjuk szavazataikat.

Pásztor Antal
12. sz. vk.


Pásztor Antal vagyok a 12. választókörzet képviselőjelöltje. Nős, két gyermek édesapja. Nyolc éve dolgozom a Szociális és Egészségügyi Bizottságban. Szívügyem a sport és az emberek szociális támogatása.

Mit szeretnék megvalósítani az elkövetkező négy évben ?

- a városrész csapadékvíz elvezetésének megoldását
- a Dessewffy soron esetleges súlykorlátozással megőrizni az itt élők nyugalmát
- a Dessewffy sor, Leiningen-Szalai utca közötti szakasz közvilágításának megoldását
- a körzet járdáinak folyamatos karbantartását
- a Kurca-csatorna , illetve környezetének rendbetételét
- fedett buszmegállók kialakítását
- a magyartési klub-könyvtár működőképessé tételét (épületfelújítás)
- a körzet lakosságának szociális támogatását

Kérem Önöket, amenynyiben megtisztelnek bizalmukkal, akkor szavazzanak rám október 1-jén mint az SZDSZ-MSZP közös képviselőjelöltjére.

Geréné Dunaháti-Vas Márta
13. sz. vk.


Tisztelt Választópolgárok!

2002-ben az önkormányzati választásokon az Önök bizalmából képviselő lettem. Áttekintve az akkori programot, nyugodt szívvel állhatok Önök elé.

Ezúton szeretném megköszönni a 13-as körzetben élő embereknek, hogy ajánlásukkal lehetővé tették, hogy október l-jén újra indulhatok a helyi önkormányzati választáson.

A jövőben is tenni szeretnék a továbbfejlődésért. Céljaim:

- A csatornázás után a Nagyhegy-széli út megszélesítése vagy kerékpárút építése.
- A Garázs-dűlő É-i ágán gázvezeték építése.
- Az ivóvízvezeték kiépítése a Nagypatén és a Szeszfőzde-dűlőben.
- Nagyhegy rendezési tervének elkészítése.
- Az utcák elnevezése, a házak újraszámozása.
- A csapadékvíz-elvezető árkok rendbetétele.
- A járdák és utak járhatóvá tétele, aszfaltozása.
- Nagyhegyen a szabványnak megfelelő játszótér építése.
- A kábeltelevízió hálózatának kiépítése.
- Belső- és Külső-Ecseren a házak előtt az utak aszfaltozása.
- Belső-Ecseren az autóbusz-megálló áthelyezése a házsor elé.
- Kajánújfaluban a volt irodaépület rendbetétele és hasznosítása.
- Veresházán és Cserebökényben élők életminőségének javítása.

Kérem Önöket, amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, akkor szavazzanak rám október 1-jén mint az MSZP-SZDSZ közös képviselőjelöltjére.

Csernus Lukács László
14. sz. vk.


Tisztelt Választópolgárok!

Több évtizede szolgálom a körzetet és a várost mint vállalkozó. Cső -és vízvezetékszerelőként.11 embernek adok folyamatosan munkát.

Választókörzetemben szeretném elérni:

- a Juhász Gyula utca végénél játszótér kialakítását
- az Ipari út mellett kerékpár út építését
- a csapadék-víz elvezetők rendbetételét
- bővíteni a szelektív hulladék gyűjtő szigetet
- a fábiánsebestyéni út melletti buszmegálló rendbetételét
- Szentes-Lapistón az élelmiszer-üzlet előtt és a buszmegállónál az út aszfaltozását.

Kérem Önöket, amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, akkor szavazzanak rám október 1-jén mint az SZDSZ- MSZP közös képviselőjelöltjére.

Bemutatkozik a Munkáspárt

A Munkáspárt szentesi önkormányzati képviselőjelöltjei:

A Munkáspárt Szentes további harmónikus fejlődésében érdekelt, ehhez az elmúlt évek eredményei megfelelő alapot adnak.

- A megkezdett beruházásokat folytatni kell (csatornaépítés, Idősek Otthona, járdafelújítás stb.)
- A Kossuth utca rekonstrukcióját meg kell valósítani.
- A csapadékvíz elvezető rendszerek rehabilitációját el kell végezni.
- A fejlesztések során is biztosítani kell a városközpont és a peremkerületek közötti egyensúlyt.
- A külterületeken élők számára tovább kell javítani a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét (buszközlekedés, eü-i ellátás, szociális gondoskodás)

Kérjük a Választópolgárokat, hogy céljaink megvalósítása érdekében szavazataikkal támogassák jelöltjeinket az október 1-jei választásokon.

Tisztelettel:
A Munkáspárt
képviselőjelöltjei

Kőhalminé Forrai
Julianna 1. sz. vk.
Dunás V. Zoltán
4. sz. vk.
Pudics András
7. sz. vk.
     
Pap Imre
12. sz. vk.
Katona Kis János
14. sz. vk.

 


<<< Vissza