<<< Vissza

Adó-infó
Törőcsik Norbert rovata

2006. szeptember 22.

 
Hallgatói munkadíj fizetése

Mint ismeretes a hallgatói munkadíj meghatározását a személyi jövedelemadó 3. §-ának 62. pontja tartalmazza. Az Szja törvény 3. §-a 72. pontjának i) alpontjában megfogalmazva adóterhet nem viselő járandóság az oktatási vagy kutatási tevékenység, valamint az e tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltató tevékenység ellenértékeként megszerzett hallgatói munkadíjnak havonta a hónap első napján érvényes minimálbér összegét meg nem haladó része ha ezt az értékhatárt meghaladja akkor, az adóterhet nem viselő járandóság értékhatárát meghaladó része egyéb jövedelemnek minősül.

A hallgatókkal kötött hallgatói munkaszerződés alapján járó hallgatói munkadíj nem minden esetben kerül havonta kifizetésre. Bizonyos projektek, tanulmányok esetén csak az adott munka befejezését követően kerül sor a hallgatói munkadíj folyósítására, ha a hallgatóval kötött munkaszerződés alapján megállapítható, hogy a szerződésben a hallgatói munkadíjat havi bontásban határozták meg, illetve a kifizetés teljesítésének tekintetében pedig a szerződésben arról szól, hogy a hallgatói munkadíj a teljesítést követően egy öszszegben kerüljön kifizetésre, az adóterhet nem viselő járandóság értékhatárában meghatározott mértéket annyiszor lehet figyelembe venni, ahány hónapra tekintettel történik a kifizetés.
Különleges adózás

Mint az ismeretes, szeptember 1-jével megszűnt a 15 %-os áfa-kulcs. Az átmeneti rendelkezése értelmében a bolti kiskereskedelemre vonatkozó különleges adó-megállapítási módot alkalmazó adózónak augusztus 31-jei fordulónappal leltárt kell készítenie, a vonatkozó számítási képlet alkalmazásával göngyölítetten számított fizetendő adóját meg kell állapítania. Az általános adókulcstól eltérő adókulcs alá tartozó terméket is forgalmazó adóalany a különleges eljárást tovább alkalmazhatja azzal, hogy leltárral alátámasztott korábbi 15%-os készletét az általános adókulcs alá eső nyitókészletnek kell tekintenie. Lehetőség az is, hogy az adóalany szeptember 1-jétől kezdődően fizetendő adóját nem a különleges eljárás alkalmazásával, hanem az általános szabályok szerint határozza meg.

Az az adózó, aki szeptember 1-jétől kezdődően a bolti kiskereskedelmi különleges adómegállapítást nem alkalmazza, az az áfa bevallását ennek megfelelően tölti ki. Tehát a havi bevallónál szeptember hónaptól a 11. sorban értelemszerűen nem szerepel adat, a negyedéves bevallónál a 3. negyedévben még szerepel adat a 11. sorban, és az éves bevallónál szintén szerepel adat a 11. sorban.

Aki a bolti kiskereskedelmi különleges adó-megállapítási módot már szeptember 1-jétől nem alkalmazza, vagy az, aki 2007. január 1-jétől nem kívánja alkalmazni, a bejelentést 2006. december 31-éig köteles megtenni.

Törőcsik Norbert
mérlegképes könyvelő


06-(30)-680-48-17 telefonon vagy az info@otthonok.hu e-mail címen. Internetes csoportmunka kezelő rendszerek.


<<< Vissza