<<< Vissza

Hármas tapasztalattal
Szociális ellátás, iskolák, nevelési tanácsadás

2006. szeptember 22.

 
A Pedagógiai Szakszolgálat vezetője július 2-tól Gurdonné Kovács Helga (képünkön). Elmondása szerint mindig szeretett segíteni másokon, ezért választotta a gyógypedagógiai pályát. Munkájáról, terveiről, a szakszolgálat feladatairól kérdeztük.

- 1997-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán pszichopedagógia és hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógia tanárként. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy részt vehettem a gyermekjóléti szolgálatok profiljának kialakulásában, mert Budapesten az ország egyik ilyen szolgálatánál kezdtem a pályámat, mint fejlesztő pedagógus. Négy évig dolgoztam itt, majd hazaköltöztünk Szentesre. Először a szegvári Forray Máté Általános Iskolában helyezkedtem el fejlesztő pedagógusként. Majd a Kiss Bálint Református Általános Iskolában kaptam lehetőséget, hogy bebizonyíthassam, ebben a városban a gyógypedagógiának igenis van létjogosultsága. Akkortól és azóta is az integrált oktatás lelkes híve vagyok, és mindent igyekszem megtenni, hogy a városban minden rászoruló gyerek a törvényes keretek között élvezhesse ennek előnyeit. Tavaly pályázati pénzből kezdtem dolgozni a szakszolgálatnál. Mint utazó tanár kijártam Derekegyházára és Fábiánsebestyénre, ahol kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat tartottam. Elmondhatom, hogy mindhárom területet megtapasztaltam: dolgoztam a szociális ellátásban, iskolában és a nevelési tanácsadásban is. Ennek a három területnek szorosan együtt kell dolgoznia. A nehézségek abból adódhatnak, ha a kommunikáció e területek között nem elég fejlett.

Amikor megüresedett a szakszolgálat vezetői állása, kollégáim biztatására megpályáztam. Miután a képviselő-testület is bizalmat szavazott, július másodika óta töltöm be ezt a tisztséget. 2002-ben kezdtem meg a tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem pszichológia szakán, ahol idén végeztem. Jelenleg tanácsadó szakpszichológus képzésre járok.

A szakszolgálatnak háromféle feladata van: első a nevelési tanácsadás, ami magában foglalja a pszichológiát és a fejlesztő pedagógiai ellátást, a másik a logopédia, a harmadik pedig a gyógytestnevelés. Egy gyógytestnevelőnk van, aki csak Szentest tudja ellátni, a nevelési tanácsadás és a logopédia viszont érinti Nagymágocsot, Szegvárt, Derekegyházát, Fábián-sebestyént, Árpádhalmot, Nagytőkét, Eperjest. Szentesen az óvodákban ellátjuk a logopédiát, az iskolákban a logopédia és a fejlesztő pedagógia nem tud kint lenni, mert kevesen vagyunk. Ezt az ambulancián a délutáni órákban tudjuk megoldani. A pszichológia szintén a benti intézményre lokalizálódik. Kistérségi óvodákban és iskolákban jelen vagyunk logopédiával és fejlesztéssel. Újdonság ettől az évtől, hogy Nagy-mágocsra, Derekegyházára, Szegvárra és Fábiánsebes-tyénre havonta egyszer kimegy egy pszichológus és fogadóórát tart. A szakdolgozói létszám 16 fő, és fél-félállású takarító és gazdasági ügyintéző van, ami nagyon kevés. Azoknak a gyerekeknek a száma is egyre növekszik, akikkel foglalkoznunk kell. Óvodában még van idő fejleszteni, később már kevés erre az idő. A nagycsoportosokat már bevonjuk a fejlesztésbe. Azoknak a gyerekeknek, akiknek fennmarad problémájuk az óvoda után is, vagyis diszlexiások vagy diszgráfiások lesznek, azoknál javasoljuk, hogy a szülők a szegedi szakértői bizottsághoz forduljanak. Nekik ugyanis már gyógypedagógiai fejlesztés kell, amit mi jelenleg nem tudunk nyújtani. Nagyon szeretném, ha sikerülne egy gyógypedagógiai utazótanári hálózat kialakítása is. A tárgyi feltételeink nagyon jók, és nagyon szerencsésnek tartom magam, mert igaz, hogy létszámhiánnyal küzdünk, mégis kollégáim lelkes munkája egyelőre tudja ezt ellensúlyozni: igazi csapatmunka a miénk.

Majzik Andrea


<<< Vissza