XXXIV. évfolyam 27. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Egészségmegőrzés a fürdőben
 

2003. július 11.


A gyógyfürdőt 1962-ben török mintára, Dávid Károly (Népstadion) tervei alapján építették. Az épület az átadás óta nem volt felújítva, azonban a modern igények és a növekvő vendég- és beteglétszám miatt ez mára időszerűvé vált. A gyógyfürdő a kórház keretein belül működik, ahol izületi, mozgásszervi, műtét utáni rehabilitációs utókezelés, és krónikus nőgyógyászati betegségben szenvedő emberek kezelése folyik. A felmérések szerint a fürdő kihasználtsága jó. 250 fős kapacitás mellett a fizio- és mozgásterápia valamint a fizető vendégek száma napi átlagban 196re tehető.


Bővebben


 

Táncolók tábora
 

2003. július 11.


A Szabadidős Sportklub szervezésében a Dózsa-házban rendezték meg a már szintén hagyományos tánctábort. Vezetője Lakosné László Piroska elmondta, olyan gyerekek jönnek össze, akik nem gyakran állnak fel táncolni, egy nyári program keretében, táborozással összekötve tanulnak. A mostani rendezvény úgy sikeredett, hogy általában kicsik jelentkeztek, 7-9 évesek. A nagyobbak mára lemorzsolódtak. Az a jobbik eset, amikor egyforma korosztály táncol. Gyermektáncokat tanulunk, ahova nem kell párba állni.


Bővebben


 

Wartburg a Tiszában
 Búvárok találtak rá

2003. július 11.


Július 8-án a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár búvárbázisa nyílt vízi búvárkiképzést tartott a Tisza szentesi szakaszán. A búvárok, amikor a víz alá merültek, a part szélétől közel öt méterre, a négyméteres vízmélységben egy Wartburg kombi személyautót találtak. Az autóról elsőként a rendszámot hozták fel, mely alapján feltételezhető, hogy tulajdonosa szolnoki. Hogyan kerülhetett a folyóba? Az üggyel kapcsolatban a rendőrség vizsgálata még folyamatban van. A gyakorlat során nagyobb területet átvizsgáltak, mást nem találtak.


 

Új munkahely
 

2003. július 11.


A Szentesi Hungerit Rt. egy kft.-t hozott létre, a csökkent munkaképességű emberek foglalkoztatására. Az 50 % fölötti leszázalékoltaknak munkát adó gazdasági társaság várhatóan szeptember 1-jétől kezdi meg működését.

Egyelőre 50-60 embert foglalkoztatnak, de ezt a létszámot bővíteni szeretnék.


Bővebben


 

Egy híd, két avatás
 

2003. július 11.


Hát ez is megtörtént: egy új híd a Dunán két avatással. S mindez úgy, mintha másképpen nem is történhetett volna. Mert ha másképpen történt volna, mondjuk úgy, hogy a volt miniszterelnök és a mostani együtt gurították volna a söröshordót a hídra, akkor azt még Petőfi Sándor is hitetlenkedve "zavart ész meséjének" tartaná onnan felülről.

Ez a mesébe illő szép legenda nem született meg, pedig a híd a legendás Szent László király nevét kapta, s mily öröm tölthette volna el a hitre még éhes magyarok szívét, ha megállapíthatták volna: lám ma is vannak csodák, s lám dicső László királyunk lovagias lelke még ma is tudja a dolgát.


Bővebben


 

Építők kézjegyei II.
 Helikopterrel vitték a keresztet

2003. július 11.


Kispál Antallal a harmincas évek iskoláskori, pajtási kapcsolatom az ötvenes évek építkezésein munkatársi, baráti vonalon folytatódott. Szállásokon pihenés, olvasás, néprádió-hallgatás, kártyázás, beszélgetés során a téma a munka volt. Kispál elmondta:

- Bartha István ácsmester 1940-ben szerződtetett ácsinasnak. Szentes felsőpárti Jézusszíve templom építkezésének eseményeinek emlékei maradandóak. Napjainkban írásban is rögzítettem. A templom kéttornyúra volt tervezve. A toronyalap alá helyezendő alapkőletételtől kezdve az építkezés befejezéséig részt vettem.


Bővebben


 

Az ótemplom visszaszerzése
 A központi katolikus templom története (I.)

2003. július 11.


Képünkön: báró Harruckern Ferenc

Szentes az Árpád-kortól templomos helynek számított, első kegyurai a Bor-Kalán nemzetségből származó Szeri Pósák lehettek. Írásos nyom csak az Anjou-korból maradt fenn: egy 1332-ben kelt oklevél említést tesz Szent András apostolról elnevezett kőtemplomáról. A XVI. század közepe táján Szentes lakosai (1563-ban összesen 97 család, kb. 600 fő), földesuraikat követve - Dóczi Miklós, Mágocsy Gáspár, Sövényházi Péter, Móricz Márton - reformátusokká lettek. Ettől kezdve ők használták a régi templomot, amelyet a török időkben számos pusztítás ért, s többször újra kellett építeni. Utoljára 1701-ben tatarozták, de néhány évtizeddel később már ismét düledezett, s alkalmatlanná vált az egyre szaporodó népesség befogadására.


Bővebben


 

Búcsúra készülve
 A Szent Anna-templom szigetelése

2003. július 11.


A város templomainál a felújítási munkálatokból a Római Katolikus Egyház is kiveszi a részét. Városunkban a Szent Anna-templom utólagos szigeteléséről van szó. A talajvíz ugyanis magasan fölszívódott a falakon. Salétromos. Kívül-belül látszott, jön le a vakolat.

Veréb László plébános érdeklődésünkre elmondta, hogy a testületük és a Szeged-Csanádi megyéspüspök döntése nyomán fogtak neki a munkának. Utólagosan szigetelik a templomot. Ez azzal jár, hogy kívül-belül leverik a vakolatot, előbbi esetben átlagosan három méter magasságban, belül, a templomhajóban 165 centiméter magasságban, a szentéjben lábazati szinten verik le a vakolatot.


Bővebben


 

Természeti kincseink
 

2003. július 11.


A képviselő-testület júniusi ülésén elfogadta a Szentes Lapistó-Fertő terület helyi védelem alá helyezését. A természetvédelmi területről beszélgetünk a tájat jól ismerő szakemberrel, Móra József önkormányzati képviselővel, a kereskedelmi, mezőgazdasági, idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának elnökével.

- A Lapistó-Fertő elnevezésű határrész Szentes igazgatási területén, a városmagtól 4-5 kilométerre dél-keleti irányban található. Bemutatásánál hol húzná meg a képzeletbeli vonalat? - kérdeztük a képviselőt.


Bővebben


 

Játszótérre pályáznak
 

2003. július 11.


A Koszta József utcán található emeletes házak által körülölelt szabadtéren található játszótérre öt új játékot állított fel a városellátó intézmény. A közel egymillió forint értékő játékok dán gyártmányok, amelyek megfelelnek az uniós követelményeknek.

A városszépítési alaptól pályázaton nyerték a játékokra az összeget, amelyből akciós áron sikerült megvásárolni a rugós "billegőket".
A választás azért esett ezekre a játékokra, mert ennek a dán cégnek a játékai a Széchenyi-ligetben található játszótéren már bizonyítottak.
Újabb játszótér építésére nyújt be pályázatot az önkormányzat. A képviselők a legutóbbi, júniusban megtartott ülésükön határoztak a témában. Sikeres pályázat esetén az új játszótér a Deák Ferenc utca és a Dósai Molnár utca sarkán készülhet el.


 

Közjegyző
 

2003. július 11.


Szirbik Imre polgármester közjegyzői témában első ízben három éve fordult az Igazságügyi Minisztériumhoz. Kérelme arról szólt, hogy lakossági bejelentések alapján - a gyorsabb ügyintézés érdekében - indokolt lenne Szentesen egy másik közjegyzői állás kialakítása. A minisztérium a Magyar Országos Közjegyzői Kamarát, az pedig a Szegedi Közjegyzői Kamarát kérte fel, mondván, készítsen értékelést a közjegyzői álláshely bővítése kérdésében.


Bővebben


 

Gázvezeték-építés
 

2003. július 11.


Tervszerű rekonstrukciós munkát végeznek a Dégáz Rt.-nél. Mint azt Tóbiás Zoltántól, a cég szegedi műszaki kirendeltségének vezetőjétől megtudtuk, a gázelosztó vezetékek már túlhaladták a húszéves kort, kicserélésük mára esedékessé vált. A szakemberek korszerű csövekre cserélik a korrodált vezetékeket, az újak már hosszabb élettartamúak.

A munkálatokat lényegében már tavaly elkezdték, a Kiss Zsigmond utcai vezetéképítés akkor nem járt forgalmi korlátozásokkal. S hogy hamarabb befejezték a munkát? Annak a Kurca-híd építése volt az oka. Munkaterület volt, nem lehetett gázvezetéket építeni.


Bővebben


 

Gondolatok
 

2003. július 11.


Újabban közkeletű használatba került egy politikus erkölcsinek szánt mondása: "Ez több, mint bűn: hiba!" Nem tehetek róla, de ezzel a bennem holtomig élő teológus kénytelen ellenkezni, lévén az egész megállapítás erkölcsileg is, jogilag is egyszerűen szamárság. A hiba az hiba, legtöbbször ártalmatlan tévedés, melléfogás, amit könnyen kijavíthat az ember. A bűn ellenben Isten és ember ellen elkövetett súlyos vétség (a vétségnél is súlyosabb), amelyre büntetés, bűnhődés következik. Ezekkel a szavakkal ne szórakozzék senki!


Bővebben


 

Német barátok
 Testvérvárosi kapcsolat

2003. július 11.


Szentesen június 6-án a könyvtárban megalakult a magyar-német baráti társaság, melynek vezetője Keserű Imre a Horváth Mihály Gimnázium tanára lett. A június végén Szentesen rendezett Testvérvárosok Sportfesztiválján a sank augustini küldöttséggel tartott Dr. Werner Schmidt az ottani baráti társaság vezetője és felesége, Brigitte Schmidt. A velük való beszélgetés során kiderült, hogy ők egy-két hónappal megelőztek bennünket.

Visszautazásuk előtt egy-két órával bepakolás közben leptem meg őket, ennek ellenére szíves örömest álltak rendelkezésemre.
Először Schmidt urat kérdeztem:


Bővebben


 

Könyvek zár alatt
 

2003. július 11.


Sajnálattal értesültem róla, hogy városunk könyvtára és legfőbb kulturális intézménye két hónapra bezárja kapuit a nyilvánosság elől. Ezt a döntést mélységesen felháborítónak találom. Álláspontommal nem vagyok egyedül. Véleményemet osztja az a számos diák, akik a nyári szünidőben akartak könyvekhez jutni, és ezáltal művelődni. Szintén komoly érvágást okozott ez azon diákok számára (köztük én is), akik egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikhoz, illetve az említett intézmények felvételi vizsgáihoz szerettek volna ismeretanyagot gyűjteni.


Bővebben


 

Leltározunk
 

2003. július 11.


Szomorúan olvastam ezt a levelet, hiszen írója úgy vádaskodik, hogy az érintetteket nem kereste, nem kérdezte meg, az újság hasábjain üzenget botrányt emlegetve, csalást sejtetve.
Szeretnék néhány dolgot tisztázni.

Leltározunk. Könyvtárunkban 12 éve volt utoljára teljes körű állományellenőrzés (leltár). Az azóta eltelt időszak történései (pl. a felnőtt és a gyermekkönyvtár szétválasztása, az állomány költöztetése) indokolttá teszik a leltározást, melyre egyébként jogszabály is kötelez bennünket.


Bővebben


 

Szabadidős táborok
 

2003. július 11.


A Szabadidős Sportklub szervezésében több tábor is működött, illetve működik ma is. Közülük egyik kézműves foglalkozásokra hívta össze az érdeklődő gyerekeket. Helyet ez időre a szervező klub, valamint a gyermekkönyvtár és a Hegedűs László Helyőrségi Klub biztosított a számukra.

A tábort harmadik éve Bárányné Magyar Ilona vezeti. Tőle tudjuk, hogy idén 44 gyerek, közöttük 14 külföldi általános iskolás vett részt a tábor munkájában. Így a romániai Gyergyóremetéről, a horvátországi Bácskatopolyáról és Szlovákiából, Madról. Utóbbiak szentesi nagymamájuknál voltak elszállásolva.


Bővebben


 

A szeretet szolgálatában
 

2003. július 11.


Májustól Farkasné Márton Katalin a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szentesi csoportjának a vezetője. A szegények szolgálatát szem előtt tartó asszony már korábban is részt vett a munkában. Azt mondja, az ambíciói is segítették a vállalásban.

- A segítséget hatékonyabbá lehetne tenni egy rendszeres szolgálatban - meséli. - A már kialakított kapcsolatokat erre felhasználni. Hiszen másokért tesszük a dolgunk, nem magunkért. Azt azért el kell ismerni, hogy eddig is áldozatos munkát folytattak a szentesi csoportban. Soha nem jöttek ki a fényre, nem mutatták magukat. Alig lehetett hallani a tevékenységükről. Pedig tíz éve szerveznek.


Bővebben


 

Kéthetes turnusokban
 

2003. július 11.


Június 16-tól augusztus végéig nyári napközis tábor működik az Általános Iskolai Kollégiumban. Az igazgatónő, Juhász Eszter előzetes információi szerint mintegy 52 fő jelentkezett a város általános iskoláiból. A tartalmas időtöltést színes és változatos programokkal szeretnék megvalósítani a táborvezető pedagógusok és segítőik, természetesen a gyerekek aktív közreműködésével.


Bővebben


 

Vissza a középkorba!
 

2003. július 11.


Sokan vannak, akiknek fontos a múlt értékeinek megóvása, a hagyományok ápolása. Így gondolják ezt Szentesen a Zenthus János Hagyományőrző Egyesület tagjai is. Vezetőjük Sebők T. János, akinek segítségével most olvasóink is megismerhetik az egyesület tevékenységét.

Az egyesület 2002-ben alakult, előtte Szentesi Szabad Bajvívók néven szerepeltek. A Zenthus János nevet a városhoz való kötődés kifejezésére választották. Szentes alapítójának, a Szente-Mágocs családnak volt tagja Szente vitéz, azaz Zenthus János. Neve szerepel a Petrák Krónikában is. A legenda szerint ő volt 1225 környékén az ország főkapitánya. Az ő neve jelzi leginkább azt, hogy egy olyan szentesi egyesületről van szó, amely a középkori hagyományokat ápolja.


Bővebben


 

Képzőművészeti tábor Szentesen
 

2003. július 11.


Azt, hogy milyen nehéz és egyúttal gyönyörű is egy pedagógus munkája méltán példázza az, amit az Alapfokú Művészeti Iskola tanárai tesznek a tehetséges gyermekekért. A különböző művészeti táborokat szervezo iskola 5 évvel ezelőtt kezdte meg működését, és ezalatt az idő alatt már jónéhány tábor megszervezése áll mögöttük.

A képzőművészeti tábort harmadik alkalommal rendezték meg. Két évvel ezelőtt Szigligeten tartották, a múlt évben és idén pedig Szentesen oktatták a kisebbeket és a nagyobbakat a festészetre, grafikára. A 31 gyermek között az óvodástól középiskolásig minden korosztály jelen volt, a legjellemzőbb azonban a 10-11 éves életkor. Mint Keller Jánosné a Művészeti Iskola igazgatónője elmondta a gyerekek fegyelmezettek, ügyesek, és az alkotásra fordítják az energiájukat.


Bővebben


 

Felborult a Trabant
 

2003. július 11.


Július 5-én hajnalban egy Trabantot vezető fiatalember túl nagy sebességgel próbált a Kossuth utcáról a Klauzál utcára befordulni, így az autó felborult. Személyi sérülés nem történt, a kár ötvenezer forint.

Szintén egy Trabant borult az árokba egy nappal korábban Szentes és Szegvár között. A sofőr egy jobbra ívelő kanyarból kihaladva kisodródott, fának ütközött, majd felborult. Az autót vezető hölgy nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett. Szeptember 15-ig tart a nagy közúti ellenőrzés az országban. Ami a szentesi rendőrök munkáját illeti, a nap 24 órájában folyamatosan ellenőriznek a 45-ös úton. A csongrádi kollégák a 451-es utat ellenőrzik folyamatosan.

H. V.


 

Tört-zúzott a kidobó
 

2003. július 11.


Az elmúlt hétvégén a Bajor söröző egyik rendezője, egy békéscsabai illetőségű férfi randalírozott a szórakozóhely környékén. Az ittas fiatalember egy parkoló Volkswagen szélvédőjét törte be, valamint egy Barkas visszapillantóját rongálta meg. Szintén ezen az éjjelen történt, hogy két közlekedési táblát törtek ki ismeretlenek, amivel további két személyautó szélvédőjét tették tönkre. Elképzelhető, hogy ezek az esetek is összefüggésbe hozhatóak a békéscsabai férfi ámokfutásával.


Bővebben


 

Sporthírek röviden
 

2003. július 11.


Szilveres sikerek... Ismét szép eredmény Kisteleken

Íjászverseny... Gödöllő adott helyet a magyar íjászsport egyik legjelentősebb eseményének


Bővebben


 

Rapszodikus szereplés
 Labdarúgás

2003. július 11.


Szentes labdarúgó sportjára ráillik az a mondás, hogy "az egyik szemünk sír, a másik meg nevet".

Amiért nevet: az a Szentesi TE NB II-es tagsága.
Amiért sír: a Szentesi Kinizsi Megye III. osztályban nyújtott szereplése.
Tóth Györggyel, a Szentesi Kinizsi szakosztályvezetőjével és edzőjével a csapat eredményét értékeljük.

- Milyen tervekkel vágtak neki a tavaszi folytatásnak? Köztudott, hogy az őszi idény játékával sem voltak elégedettek.


Bővebben


 

Dzsúdósikerek Hollandiában
 

2003. július 11.


A szentesi Pollák DSE cselgáncsozói, a versenyévad félévi zárásaként Hollandiában léptek tatamira. Két helyszínen küzdöttek a sikerekért, hogy ezzel is öregbítsék városunk hírnevét. Mindkét fellépéssel nagyszerű eredményeket értek el.

A sikerekről Kalydy Zoltán edző számolt be:


Bővebben


 

Ladóczki János-emlékverseny
 

2003. július 11.


Szabadkán június 28-29-én 5. alkalommal rendezte meg a Spartak Szabadka nemzetközi senior úszóversenyét, amelyen a rendező ország sportolóin kívül egyre nagyobb létszámban állnak rajtkőre a magyarországi klubok versenyzői is. Megyénkből Szentesről, Szegedről, Deszkről és Hódmezővásárhelyről vettek részt sportolók a jó hangulatú és nívós úszóversenyen. A Szentesi Delfin ESC úszói az alábbi helyezéseket érték el.


Bővebben


 

Osztályváltás rögbiben
 

2003. július 11.


Sporttörténelmet írt a szentesi VSC "'91-esek" rögbicsapata, hiszen tizenkét évvel az első hivatalos mérkőzésük után osztályváltásra készülnek.
- A csapat második lett a másodosztályú bajnokságban felsőbb osztályba léphetnek. Milyen alapon? - tettem fel a kérdést Törőcsik Sándornak az együttes játékos-edzőjének.

- Esztergom nyerte az idei pontvadászatot. Nekik már van egy csapatuk az NB I-ben, így másikat nem indítanak. A bajnokság kiírása így szól: ha az NB II bajnoka nem indul az első osztályban, akkor a második helyezett osztályzót játszik a továbblépésért. Beadtuk indulási igényünket a szövetséghez, ők arról értesítettek bennünket, hogy nem kell osztályzót játszani, mivel növelik az NB I létszámát, így egyenes ágon léphetünk tovább.


Bővebben


 

Családi események
 

2003. július 11.


Született: Balogh Antal Tamásnak és Horváth Évának (Zrínyi u. 12/a.) Kamilla, Góg Zoltánnak és Karikó-Tóth Arankának (Dr. Udvardi L. u. 27.) Nikoletta...


Bővebben


 Vissza a legfrissebb számokhoz