XXXIV. évfolyam 6. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Petőfi-ügy: elnapolva
Újabb elfogultsági kifogás 

2003. február 14.


A Csongrád Megyei Bíróság február 11-én, tartotta újabb tárgyalását a város önkormányzata felperes, valamint a FIK Rt. és a Budalakk Konzorcium közötti peres eljárásban. A peres eljárásra azért került sor, mert a Legfelsőbb Bíróság immár másodszor helyezte hatályon kívül a korábbi Csongrád Megyei Bírósági ítéleteket. 


Bővebben


 

Szentes a legjobbak között
Munkaértekezlet a rendőrkapitányságon 

2003. február 14.


Megtartotta évet értékelő munkaértekezletét a Szentesi Rendőrkapitányság. Mint kiderült, az állomány eredményesen dolgozott az elmúlt évben. Jelentősen javultak a bűnügyi mutatóik. Ami igazán látványos: Szentesen 14 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma, a felderítési eredmények is emelkedtek, amire Földvári Nagy István rendőr alezredes, kapitányságvezető így fogalmazott: csendes, jó évet zártak.

 
Bővebben


Elköszönt a tábornok
Mezei Gábor nyugállományban

2003. február 14.


Mezei Gábor hadnagy 1968-ban lépett be a Damjanich laktanya kapuján és 2003. február 12-én, mint nyugállományú dandártábornok hagyta el a kapuügyelet épületét. Az eltelt 35 évben azonban nagyon sok minden történt a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár parancsnokával. 

Szerdán ünnepi állománygyűlésen köszöntötték és búcsúztatták, az 57. születésnapján Mezei Gábort. A törvények értelmében köteles nyugállományba vonulni a főtiszt és február 13-val felmentették beosztásából parancsnokai a dandártábornokot. Az állománygyűlésen köszöntötte Mezei Gábort Győrössy Ferenc vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság parancsnoka.


Bővebben


 

Márciusban nyit a gyógyszertár
 

2003. február 14.


Ismét közelebb kerültünk egy bizonyos időponthoz. Február 7-én lezajlott a Chomiak és Kovács Bt. kezelésében majdan működő kertvárosi gyógyszertár műszaki átadása. A sokak által várt patika építéséhez áprilisban fogott hozzá a kunszentmártoni Pallér Bt. A cég pályázat útján kapta meg a munkát, április végén kezdtek hozzá, decemberben lett volna a műszaki átadás, ám az időjárás közbeszólt.


Bővebben


 

El nem mondott beszéd
Imádkozó keresztények! Emberek! Hölgyeim és Uraim!  

2003. február 14.


Nem vagyok itt. A tévéből tudtam meg, hogy önök itt vannak, és imádkoznak. Így csak a képzelet szárnyain tudok ideállni, és elmondani köszöntőmet, melyre természetesen nem kaptam felkérést. Hogy mégis visszatolakodtam önökhöz az időben, ez azért van, mert önök állítólag a békéért imádkoznak, s szeretnék néhány szóval imájuk sikeréhez hozzájárulni.


Bővebben


 

Segítségek kérnek
 

2003. február 14.


A Lajtha László Zeneiskola megköszöni azok támogatását, akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1 %-át a Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány javára ajánlották fel...


Bővebben


 

Tanulható és tanítható könyv
 

2003. február 14.


Mint előző számunkban közöltük, Burai Lászlóné (Koszta József Általános Iskola) és dr. Faragó Attiláné (Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola) Hétszínvilág című olvasókönyve a Tankönyvesek Országos Szövetségének Tetszésdíját nyerte el a harmadik osztályos tankönyvek kategóriájában. A szerzőpárossal sikerekről, problémákról és célokról beszélgettem a Koszta József Általános Iskolában...


Bővebben


 

Közéleti küzdelmek a múltban (XIV.)
A békességet teremtő Mátéffy

2003. február 14.


Dr. Lakos Imre polgármester 1897. február 22-én tartotta meg székfoglaló beszédét, amelynek lényege arra irányult, hogy mindent el fog követni az évek óta dúló "áldatlan harc" megszűntetéséért, az oly régen óhajtott közéleti békesség helyreállításáért. Az általános tetszéssel fogadott beszédre Sima Ferenc válaszolt. Biztosította a polgármestert, hogy amíg hivatalos ténykedésében a programjában ígért pártatlanság és egyenesség fogja vezérelni, számíthat a vezetése alatt álló párt legmelegebb rokonszenvére és támogatására...


Bővebben


 

Pályázaton - hópénz
 

2003. február 14.


Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a megyei területfejlesztési tanácshoz, hogy anyagi támogatást nyerjen a rendkívüli időjárás okozta többletkiadások fedezetéhez. A hóeltakarítás pluszkiadásai mellett megrongálódtak a sportcsarnok mennyezetének tartógerendái, megroppant a hajléktalan szálló tetőszerkezete és más közintézményeknél is tetemes kár keletkezett a födémszerkezeteknél.
 


 

Vonattal az unióba?
 

2003. február 14.


A kormányzat célja a vasúti mellékvonalak megszüntetése - mondta Farkas Sándor sajtótájékoztatóján. Az országgyűlési képviselő részére ezt az üzenetet hordozza a BZ-motorkocsik kivonása a forgalomból...


Bővebben


 

Csatlakozás és acsarkodás
 

2003. február 14.


Egyre többet hallunk országunknak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról és az ezt megelőző népszavazásról. Minden politikai irányzat megfogalmazza a csatlakozásról vallott felfogását, érveit vagy ellenérveit, a csatlakozásunknak jó és kevésbé jó oldalát.

A kormányzat kérdőívet is küldött minden állampolgárnak, hogy azt kitöltve jelölje meg, mire is kíváncsi, miről szeretne többet tudni. Elhangzott olyan érv is, ha tagjai leszünk az Európai Uniónak, akkor azt igyekezzünk a saját ízlésünk szerint formálni, hogy az nekünk komfortosabb legyen...


Bővebben


 

Külsősként a bizottságban
Lakások tudói  

2003. február 14.


Heteken át e hasábokon az önkormányzat képviselői szólaltak meg, mondták el véleményüket. Kérés volt, miszerint a testület mellett működő bizottságok külső munkatársai is kapjanak lehetőséget a lapban. A jó ötletre mindig is vevő volt a Szentesi Élet. E számunktól tehát ők mutatkoznak be olvasóinknak. Sorozatunkat a lakásügyi bizottság tagjaival kezdjük...


Bővebben


 

Turisztikai naptár
 

2003. február 14.


Elkészült és a Tourinform irodákban már hozzáférhető Csongrád megye 2003-as turisztikai eseménynaptára. A 30 oldalas, színes, fotókkal illusztrált füzet nemcsak a tervezett programok időpontját és helyszínét tartalmazza, hanem a szervezők nevét és telefonszámát is...


Bővebben


 

Gondolatok
 

2003. február 14.


Kölcsey a Himnusz első versszakában három értéket foglalt a kérő imájába: jókedv, bőség és védő kar. Más szavakkal: műveltség, jólét és létbiztonság. Ha van kedved játszani, végy elő papírt, tollat és állítsd értékrendbe ezt a hármat, majd ha leírtad, gondolkozzál el rajta, vajon az e a leghelyesebb sorrend..?


Bővebben


 

Szerelmesek napján
 

2003. február 14.


A romantikus mítoszok szerint Valentin római pap volt, aki a kegyetlen Claudius császár uralkodása alatt élt a III. század közepén. Miután azonban többször tiltakozott az embertelen elnyomás ellen, gyorsan a börtönben találta magát. Ott aztán visszaadta a börtönőr vak lányának szeme világát, majd kivégzése előtt (február 14-én) üzenetet küldött kedvesének, ezzel az aláírással: " a Te Valentinod"...


Bővebben


 

Tűzzománcok
 

2003. február 14.


A Szentesi Művelődési Központ főtéri galériájában látható Stekly Zsuzsa tűzzománc-kiállítása. Az alábbiakban a tárlat meghívójából közöljük a művész érdekes gondolatait...


Bővebben


 

Várostörténeti vetélkedő
 

2003. február 14.


A Városi Gyermekkönyvtárral, a Koszta József Múzeummal és a TEAM Számítástechnikával ismét szeretnénk megrendezni a 10-14 éveseknek a negyedik helytörténeti, helyismereti vetélkedőnket, melynek most a Szentesi Mozaik VÁROSTÖRTÉNET - KÖNYVBEN - KÉPEN - NETEN címet adtuk...


Bővebben


 

Kanadában táncolnak
 

2003. február 14.


Az olaszországi Barsanoban Open táncversenyen vett részt a közelmúltban a Szilver TSE versenyzője László Csaba és Szögi Szilvia. A harmadik helyen végzett táncosoknak nem sok idejük marad pihenésre, mert február 19-én Kanadába utaznak a Tíztánc Világbajnokságra, ahol hazánkat képviselik.
 


 

Újra a pályán
 

2003. február 14.


Véget ért a téli szünet a női NB I-es teremlabdarúgóknál is. A második csoport középdöntőjének harmadik fordulójával folytatódik a női NB I-es futsal bajnokságsorozat...


Bővebben


 

Lövések az éjszakában
 

2003. február 14.


Otthonunkban január 18-án, szombaton késő este egy szégyenletes és felháborító "vadászkalandnak" voltunk részesei. A történetet barátainknak és ismerőseinknek elmesélve azt tapasztaltuk, hogy esetünkkel nem vagyunk egyedül. Ezért gondoljuk úgy, hogy a történtekről a közvéleményt is tájékoztatjuk...


Bővebben


 

Rajztagozatosak tárlata
 

2003. február 14.


Bensőséges hangulatú megnyitó keretében kezdődött meg a Damjanich János Tagiskola rajztagozatos diákjainak alkotásainak tárlata...


Bővebben


 

Fagyos napok
 

2003. február 14.


Befagyott a csongrádi autóbusz-állomás. A szó szoros értelmében befagyott. Tél van, mondhatnánk erre, nem is akármilyen hideget élünk, ami hóval borította be Európát...


Bővebben


 

Neumann és a számítógép
 

2003. február 14.


Immár hagyományosan, a területi szintű természettudományi tanulmányi versenyek, a Kozma László számítástechnika versennyel kezdődnek. Az 5-8. osztályos tanulóknak kiírt versenynek a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola adott otthont. A megméretésen 12 szentesi és környékbeli iskola 50 tanulója vett részt. A verseny napjára a diákoknak egy előzetesen megadott témakörben (Neumann János és a számítógép) írt dolgozataikat magukkal kellett hozniuk és ezt egy diákzsűri értékelte...


Bővebben


 

Jó olvasók
 

2003. február 14.


Napjainkban egyre gyakrabban hallhatjuk, olvashatjuk, hogy gyermekeink keveset és rosszul olvasnak.
A fenti kijelentést cáfolta a Nagymágocson rendezett Kazinczyról elnevezett "Szép magyar beszéd" verseny, melynek a Hunyadi János Általános Iskola adott otthont...


Bővebben


 

Repülés és hangáravató
 

2003. február 14.


A megindult folyamat lendületét megtörni már az ellenerők sem voltak képesek. A revíziós politika, majd az abból sarjadó Győri-program és a következmény, az első Huba-hadrend ötéves tervezetét már a gazdasági korlátok miatt sem lehetett megvalósítani. Ezt még tovább terhelte a megcsonkult ország kellő ipari hátterének hiánya. Az ipar a hadi megrendeléseknek csak korlátozottan tudott eleget tenni. Ezek ellenére a katonapolitika hadászati jelentőségénél jobban favorizálta a légierőt és azt sugallta, hogy "a következő háború a levegőben fog eldőlni..." Ez a hadászati szempontból is szerencsétlen gondolat volt a korszak politikai vezetésének is a fixaideája...


Bővebben


 

Sakkozók
 

2003. február 14.


Megkezdődött a megyei I. osztályú sakkcsapatbajnokság. A Szentesi Spartacus SK II. gárdája az elmúlt hét végén a Röszke csapatát látta vendégül a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. A vendégek 7,5-4,5-re nyertek. A Kurca-partiak közül győztek Toókos Ferenc, Kibicher László, Bodzás Balázs, döntetlent értek el Mészáros Imre, Tóth Sándor, Zenovitz Ottó.

A II. forduló eredménye: Szatymaz-Hódmezővásárhely II. 3-9, Szegvár-Maróczy I. 1-11, Szentes II.-Röszke SE 4,5-7,5.
 


 

Művészeti iskola
Társastánc a zeneiskolában 

2003. február 14.


Több mint húsz éve foglalkozik táncpedagógiával Bajominé Varga Erzsébet. Ez idő alatt nemzedékek sora leshette el tőle különböző táncok lépéseit. A tanárnő vezetésével működő Bolero TSE hosszú éveken keresztül a Művelődési Központ szárnyai alatt kapott helyet, de az új sporttörvény a sportegyesületek körébe integrálta az addig a közművelődés keretein belül létező társastánc szakágat. Az újabb változást "természetesen" financiális problémák helyezték előtérbe...


Bővebben


 

Gyalogos-átkelőhely
 

2003. február 14.


A Tiszai strandra vezető kerékpárút balesetveszélyes, meg van süllyedve, repedezett. Felújítása halaszthatatlan lenne - jelentette be interpellációjában Kálmán János képviselő. A továbbiakban kifejtette: a Csongrádi úton, az Esze Tamás és a dr. Négyesi Lajos utcák lakói számára a gyalogosátkelés nem megoldott. A Szentes-Víz Kft. bejárójának környezetébe javasolt gyalogos- átkelőhely biztonságossá tenné a gyalogos közlekedést és egyben sebességcsökkentő hatása is lenne...


Bővebben


 

Két fronton BVSC
 

2003. február 14.


Nem lehet okunk panaszra. Mindkét első osztályú vízilabdacsapatunk továbbjutott a Magyar Kupában. A fiúknak az OB I/B-s bajnokság középmezőnyébe tartozó Péccsel kellett megmérkőzniük, a lányok Szegeden három riválissal játszottak körmérkőzést...


Bővebben


 

Vízminőségről kérdezett
 

2003. február 14.


Halmai László képviselő még az elmúlt év decemberi ülésén interpellált a strand termálvízminősége miatt. Kérdéseire a januári ülésen kapott választ. A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. az alábbiakról tájékoztatta a városatyát..


Bővebben


 

Újoncként a negyedikek
 

2003. február 14.


Az NB III-as tekebajnokság 2002/2003-as őszi idényének értékelését, az előző számban a Szentesi Vasutas Tekézők Egyesületének beszámolójával kezdtük. Másodikként következzen a Szentesi Tekézők Egyesületének félévi bizonyítványa, melyet a csapat vezetője Dömsödi Ferenc elemez...


Bővebben


 

Jól gurítottak
 

2003. február 14.


Megkezdődött az NB III-as tekebajnokság tavaszi fordulója. Az elmúlt hét végén a Szentesi Tekézők Egyesülete Szankra utazott, ahol az Uniforce T. K. csapata ellen játszott. A Kurca-parti gárda 2396 fát, az Uniforce 2340 fát ütött, így a plusz 56 fáért járó 2 ponttal a szentesiek győztek 6-2-re. (Pontszerzők: Szabó 420 fa, Molnár 406, Dömsödi 400, Garai 392). A Szentesi Tekézők Egyesületének következő tekemérkőzése február 15-én, szombaton 14 órakor lesz Hódmezővásárhelyen, itt a helyi játékosokkal "csapnak össze".
 


 

Negyedik forduló
 

2003. február 14.


A sportcsarnokban a Hungerit-kupáért zajló teremlabdarúgó-bajnokságon a 4. fordulóban az alábbi eredmények születtek..


Bővebben


 

Kosarasok Kecskeméten
 

2003. február 14.


Az NB II-es kosárlabda bajnokságban szereplő szentesi csapat a napokban Kecskeméten vendégszerepelt. Az első osztályú kecskeméti csapat juniorjaival felálló hazai gárdát szoros mérkőzésre kényszerítették a Kurca-partiak. A hazaiak vezetőedzője is elismerően nyilatkozott a szentesiek játékáról, akik végül 83-76 arányban vesztettek.
 


 

Labdarúgás
Alapoz a Kinizsi 

2003. február 14.


A megye III. osztályában szereplő Szentesi Kinizsi TE labdarúgócsapata a tabella harmadik helyén telelt, s innen vág neki a tavaszi folytatásnak...


Bővebben


 

Kupagyőztesek 

2003. február 14.


A közelmúltban 11 csapat részvételével rendeztek teremlabdarúgó-tornát Szegváron. A Takarékszövetkezet-kupa nevet viselő mérkőzésen a szentesi Old Boys csapat nagyszerűen helytállt, és bebizonyította, hogy gyorsaságuk megkopott ugyan, de technikai tudásuk még mindig a régi...

Bővebben


 

Föveny
 

2003. február 14.


Megjelent a csongrádi irodalmi, művészeti folyóirat, a Föveny legújabb, januári száma. A negyedik évfolyamába lépett kiadványban olvashatjuk Góg János, Polner Zoltán, Szatmári Imre és N. Orbán István versei. Olvashatjuk a folyóiratban a szegvári művelődési ház irodalmi pályázatának legérdekesebb novelláit.
 


 

Elkészült a második
Kettős sátor  

2003. február 14.


A hét közepére elkészült az uszodában a tanmedencét lefedő sátor és befejezték a hozzá kapcsolódó munkákat. Vidovics Ferenc első felvételén még a medence fölött kiterített sátor látható, a második fotón már birtokba vették a kupola alatti tanmedencét az iskolások és az úszók...


Bővebben


 

Földön és vízen
 

2003. február 14.


A St. Jupát SE évekkel ezelőtt kajak-kenu sportegyesületként indult, de a szűkös anyagi keretek és egyéb működési problémák miatt más területek felé is nyitni kényszerült. Valkai Zsolt, az egyesület vezetője szerint, az évről évre lustuló gyerekeknek némi érdekességet, színesebb programot kell felmutatni, mert a monoton munkára már nem vevő ez a generáció. Ezért kiszélesített programmal várják a fiatalokat...


Bővebben


 

Díszterem
 

2003. február 14.


A polgármesteri hivatal vezetését több éve foglalkoztatja a díszterem átépítésének ügye. Eddig azonban az évről évre jelentkező költségvetési forráshiány nem tette lehetővé az átalakítás költségeinek tervezését. Dr. Sztantics Csaba jegyző Halmai László képviselő interpellációjára válaszolva a januári ülésen elmondta, az idei költségvetési év sem indul jobban, azonban az év folyamán megpróbálnak forrásokat feltárni az átalakítás költségeire. A kisebb javításokat azonban a hivatal elvégezteti.
 


 

A Vasutasok nyertek
 

2003. február 14.


A volt Szentesi Vasutas női kézilabdacsapat tagjaiból összeverbuvált alakulat nyerte szombaton a sportcsarnokban rendezett farsangi kézilabdatornát. A hatcsapatos viadal második helyén az Algyő, a harmadikon a Szabadidős SK csapata végzett, míg negyedik a Székkutas, ötödik a Szentesi Kinizsi és hatodik a Fábiánsebestyén.
 


 

Családi események
 

2003. február 14.


Született: Csernus-Lukács Józsefnek és Páger Gabriellának (Lázár V. u. 23.) Virág Luca, Vendlóczki Zoltánnak és Boga Krisztinának (Veres P. u. 17.) Alexandra, Sutús Józsefnek és Balog Bernadettnek (Csongrád, Fő u. 2-4.) Péter nevű gyermeke.
Házasságkötés nem volt.

Elhunyt: Nagy György (Sáfrán M. u. 88.), Rekettyés Lajosné Somodi Margit (Kéreg u. 18.), Martók Mátyás (Huszár u. 22.), Piti Imre (Rákóczi u. 72/A), Vecseri János (Boros S. u. 17.), Bugyi Erika (Nagyhegy 254/A), Nagy Mihály (Külsőecser 15.), Erdei Mihály (Csík u. 3.), Józsa Lajos (Mátéffy u. 20.), Beck Józsefné Kiss Mária (Csongrád, Kert u. 13.), Tóth Sándorné Kiss Ilona Rozália (Csongrád, Báthori u. 5.), Kovács Józsefné Pallagi Ilona (Csongrád, Szőlőhegyi út 1/A), Varga Andrásné Való Julianna (Csongrád, Tanya 865/A).

 


 

Orvosi ügyelet
 

2003. február 14.

Szombaton reggel 7-től, hétfő reggel 7 óráig a Sima Ferenc utca 29-33. szám alatt (mentőállomás) tartanak ügyeletet. Telefon: 400-114, 410-004, 400-104, fax és telefon is: 400-124.

Gyermekorvosi rendelés: Sima Ferenc utca 29-33., összevont gyermekszakrendelés szombaton 8-12, 15-17 vasár- és ünnepnapokon 9 és 11 óra között a Klauzál utcai rendelőben.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytőke, Derekegyház) február 15-16-án dr. Hobot László Szentes, Kodály Z. u. 15., telefon: 314-105, 06-20-311-0830.
 


 Vissza a legfrissebb számokhoz