$ M O Z A I K  -  E X K L U Z I V " 

 

 

Bodrits István: Kurca-parti vallomások (Szentes, 2000) 

 

 

Labádi Lajos:

Szentes város építészeti emlékei

(607-669. oldal)

in: Csongrád megye építészeti emlékei

Szerkesztette: Tóth Ferenc - Szeged, 2000.

 

 

 

 

  

 

 

A Szentesi Ipartestület volt székháza

 

Épült: a báró Harruckern utca és Céhház utca sarkán - ma: Ady Endre u. 36.

1898-1901 között, eklektikus stílusban, Borsos Szabó Antal terve szerint

 

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház - a Szentesi Ipartestület egykori székháza  székháza. Fotó: Tésik Attila, Délvilág - 2004Szentesen az 1740-es években kezdődött meg az iparral foglalkozók céhekbe tömörülése. Elsőként a Csizmadia Céh alakult meg 1743-ban, valamivel később követték példájukat az egyéb szakmák képviselői is. 1759-ben még csak 36 iparűzőt írtak össze, ezzel szemben 1828-ban már 320, 1856-ban pedig 432 főfoglalkozású iparos élt a városban. 1870-re az önálló iparosok száma megközelítette a 800 főt. Az 1872:VIII. tc. megszüntette a céheket, de lehetővé tette új típusú ipartársulatok alakítását. Szentesen is kísérletet tettek a valamennyi szakmát összefogó Általános Ipartársulat megalakítására, de működése a széthúzás miatt akadozott. Valódi áttörést az 1872. évi ipartörvényt módosító 1884:XVII. tc. hozott, amely elrendelte a hatósági jogkört is gyakorló ipartestületek felállítását. 

A szentesi iparosok közgyűlése 1885. május 27-én kimondta a Szentesi Ipartestület megalakulását, amely az alapszabályok jóváhagyása után, 1886. augusztus 24-én kezdte meg tényleges működését. Mivel saját épülettel nem rendelkezett, átmenetileg bérbe vette a volt Csizmadia Céh egykori céhházát a báró Harruckern utca (ma Ady e. u.) és a Céhház utca sarkán. Az 1890-es évek elején ennek tulajdonjogát is sikerült megszereznie.

 

A báró Harruckern utca 30. Szentes Megyei Város belsőségének térképén - 1930Az öreg épület egy nagyobb táncteremből és két irodából állt, amelyek közül az egyiket a Betegsegélyező Pénztár használt. Igen hamar kitűnt, hogy ebben a formájában alkalmatlan az iparosság befogadására. 1898-ban elhatározták az épület kibővítését egy 17 x 10,5 méteres toldalékszárny hozzáépítésével. A tervek elkészítésére Bene István és Borsos Szabó Antal építőmestereket kérték fel; utóbb Borsos tervét fogadták el kivitelre. A Harruckern utcai homlokzat folytatásaként tervezett új szárnyba kívánták elhelyezni a könyvtárat és olvasószobát, a biliárdtermet, egy étkezőt és konyhát, egyéb mellékhelyiségekkel. Utóbb a tervet tovább bővítették, kimondva az udvarban lévő régi épületek teljes elbontását és újabb épületrészek készítését. A jelentősen megnövekedett épület Borsos Szabó Antal tervei alapján egységes külső homlokzatot kapott. A megújult székház 1901 novemberére elkészült. A főbb munkákat Bene István kőműves, Dobozi Mihály ács, ifj. Szathmáry Pál asztalos, Botka Imre lakatos, Boros Ede bádogos és Birn Simon mázoló mesterek végezték.

 

1936-ban az Ipartestület elnöksége elhatározta, hogy a teljesen elavult, korszerűtlenné vált, általános tatarozásra szoruló székházán nagyobb arányú átalakítási és javítási munkálatokat fog végrehajtani. A polgármester által 1936. szeptember 29-én kiadott építési engedélyből kitűnik, hogy milyen átalakításokra gondoltak: 

Az épület udvari része a többszöri bővítés után az 1980-as években (kinagyítható). "Engedélyt adok folyamodónak arra, hogy székházának Céhház utcai szárnyában lévő nagyteremből 9 m hosszú részt lebonthasson és ennek helyére, továbbá folytatásában, a bemutatott és kivitelre alkalmasnak talált terv szerint 20 m hosszú, 10 m széles, teljesen téglafalú nagytermet építhessen, a régi nagyterem megmaradt részét az új nagyteremtől téglaválaszfallal elválasztva, abból tanácstermet alakíthasson, régi üvegezett folyosóját lebonthassa és a terv szerint a régi üvegfalak felhasználásával tégla-pillérek közötti üvegfalú ivóhelyiséget létesíthessen, továbbá az új nagyterem udvari részén egy nyitott folyosót, 3 vízöblítéses árnyékszéket és mosdót létesíthessen, végül szomszéd felé néző falában 2 kis ablak helyett 2 nagyobb homályos üvegezésű, vasrácsos, befelé nyíló ablakot vághasson, az új rész fölé állószelemes nyereg fedélszéket építhessen és cseréppel fedhesse be." 

 

A Szentesi Ipartestület régi székháza (kinagyítható). Fotó: Vígh László - 1999 Az átalakítási terveket Szabó Mihály építőmester és Orosz Antal ácsmester készítették. Az új nagyterem 1936-ban elkészült, de a további bővítésekre anyagi okokból nem kerülhetett sor. 1939 tavaszán újabb tervek alapján  amelyeket Oláh Lajos és vitéz Molnár István építőmesterek készítettek  folytatódott a székház bővítése a Céhház utcai vonalon. Az engedély a nagyterem folytatásában építendő 14,5 m hosszú és 11,4 m széles toldaléképületre szólt, az udvar felől téglaoszlopos, nyitott, félnyereg tetőzetű, cserépfedésű folyosóval. A kialakítandó szobákban a szakosztályoknak és az iparos köröknek kívántak helyet biztosítani. A munkák novemberre befejeződtek.

 

Az ipartestületi székházat 1951-53 között kultúrházzá alakították át. Ennek során a nagyteremben színpadot építettek, a korábbi keskeny főbejárót pedig köroszlopokkal díszített tágas bejáróval váltották fel. Az intézmény ma Móricz Zsigmond Művelődési Ház néven működik.

 

FORRÁS: CSML (SZL) Szentesi Ipartestület ir. - Székházépítési ir. (IX: 205.). Szentes PH - MO Tervtár (átalakítási tervek)

IRODALOM: Nagy Imre 1928. 301-305. Erdeiné Papp Éva 1997. (Kézirat)

Labádi Lajos - 1999     

 

 

A Móricz "virágkorában" (kinagyítható). Fotó: Tímár Ferenc, 2003. 04. 20.

 


NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

 Szentesi internetes sajtófigyelő - 2007. május 8. 

 


  A Szilver TSE nem bírna a Móriczcal - a táncosoknak nincs 90 milliójuk a  felújításra

A Móriczra 90 milliót kellene költeni – az egyesületnek nincs ennyi pénze. Fotó: Tésik AttilaSzirbik a Szilvernek adná a művelődési házat

-A táncosok visszaléptek, nem vásárolják meg - B.G., - 2007.05.08. A cikk mentett változata

A szilveresek határidőig nem adtak ajánlatot az önkormányzatnak a Móricz művelődési ház megvásárlására. Az állapotfelmérés során kiderült: legalább 90 millió forintot kellene költeni az épületre. A polgármester csalódott, mert szeretné, ha lenne a táncművészeti főiskolának kihelyezett kara Szentesen...
Szatmári-Nagy Szilvia táncpedagógus, a Szilver TSE elnöke. Fotó: Vidovics Ferenc - 2005 A témához:  A Szilver táncegyesület biztosan pályázik

-A szentesi önkormányzat eladja a művelődési házat - B.G., - 2007.03.07. A cikk mentett változata

Döntött a szentesi önkormányzat: eladja a Móricz Zsigmond Művelődési Házat. Információink szerint vevőként a Szilver Táncsport Egyesület és a Jövőnkért Művészeti Iskola került szóba...

Bezárhat a Móricz

-Nem bírnának a művelődési házzal a szentesi iparosok - B.I., - 2006.12.20. A cikk mentett változata

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház főbejárata. Fotó: www.szentes.huMég az sem kizárt, hogy bezárják a szentesi Móricz Zsigmond Művelődési Házat, amelyet helybeli mesterek építettek ipartestületi székháznak 1901-ben. Az államosítás idején elvették tőlük, azóta szolgálja a kultúrát. Az iparosok többször vissza akarták kérni jogos jussukat, de belátták: nem boldogulnának a fenntartásával. Az önkormányzat egyelőre nem döntött a rossz állagú épület jövőbeni hasznosításáról...
 Kapcsolódó oldal: 
Móricz Zsigmond Művelődési Ház - www.szentes.hu 


A tangó lépéseit gyakorolják lelkesen a párok. Fotó: Blahó Gabriella
A Szilverről:  Táncórák idősebbeknek --A Kurca-parti Szilvernél a felnőttek jobban izgulnak - B.G., - 2007.04.12. A cikk mentett változata

A fiatal táncosok öröme láttán szüleik úgy döntöttek: táncórára kérik a tanárnőt. A Szilver Egyesület vezetője hetente egyszer tanítja az idősebbeket Szentesen. A felnőttek vizsgabálra készülnek és nagyon izgulnak...

László Csaba és új párja: Mikes Anna. Fotó: Vidovics FerencCsaba inkább Annát kérte fel táncra --Búcsút mondott egymásnak a szentesi amatőr magyar bajnok pár - B.G., - 2007.02.15. A cikk mentett változataLászló Csaba korábbi párjával, Szögi Szilviával sikereik csúcsán. Fotó: Tésik Attila

Sokakat meglepett, hogy László Csaba szakított Szögi Szilviával. A tízszeres amatőr magyar bajnok táncospár két tagja öt év együttlét után elvált egymástól. Csaba Mikes Annával próbálkozik ezentúl. Szilvia lábát viszont a közeljövőben megműtik. A szentesi Szilvernél a változást sokan előre látták...

Szilver-érmek minden színben - www.sportfm.hu - 2006.10.16.

A Szilver TSE táncosai osztoztak az érmeken a hétvégéi standardtáncok magyar bajnokságán. A szentesi versenyen ugyanis a László Csaba, Szögi Szilvia duó nyerte az aranyérmet, megelőzve a Szepesi József, Szepesi Judit kettőst, valamint a Páli Erik, Páli Viktória párost...


Szűcs György elnök szerint egy magyar kézműves nem lehet passzív. Fotó: Balázsi Irén Az Ipartestület és a Móricz:  Összefogásra buzdított az Iposz elnöke

-Százhúsz éves múltja van a szentesi iparosságnak - B.I., - 2005.09.26. A cikk mentett változata

A szentesi ipartestület jövőre lesz százhúsz éves, a jelene és a jövője azonban bizonytalan. A vezetőik ennek ellenére az összefogást tartották a fennmaradás zálogának a hét végén tartott gyűlésükön...

Felújításra szorul a több mint százéves Móricz Zsigmond Művelődési Ház. Fotó: Tésik AttilaNyárig még repedhet a Móricz

-Székháznak építették a szentesi iparosok a Móriczot - B.I., - 2005.02.17.A cikk mentett változata

Meg kell vizsgálni, hogy milyen felújítási munkákra van szükség a szentesi Móricz Zsigmond Művelődési Háznál, és csak utána dönt a képviselő-testület a mintegy százéves épület hasznosításáról...
Böhm Sándor a Szentesi Ipartestület elnöke az iparosgyűlésen. Fotó: vidovics FerencNem kérik vissza régi székházukat

-Elhalasztották a döntést a szentesi iparosok - B.I., - 2004.09.20. A cikk mentett változata

A szentesi iparosok úgy döntöttek, maradnak az Arany János utcai székházukban, s egyelőre nem költöznek a Móricz Zsigmond Művelődési Házba... 
 Képekkel:  Úgy döntöttek, hogy nem döntöttek! - V.F., - 2004.09.20.
Lakodalmaknak is helyet adhatna a Móricz Zsigmond Művelődési Ház nagyterme. Fotó: Tésik AttilaGazdát cserélhet az egykori székház

-Komoly döntés előtt a szentesi iparosok - B.I., - 2004.08.18. A cikk mentett változata

A szentesi iparosok szeptemberben döntenek arról, hogy visszakérik-e az egykori székházukat, ahol az államosítás óta művelődési ház működik. Az önkormányzat nem zárkózik el, hajlik a megegyezésre a mesterekkel... 
A százéves Móriczra ráfér a felújítás. Fotó: Tésik AttilaIsmét székházügy - a delmagyar.hu-ról törölve

-Visszakérik a szentesi iparosok az ingatlant - B.I., - 2004.03.29.

Érzelmileg kötődnek a szentesi iparosok az elődeik egykori székházához, amelyet a rendszerváltozás óta szeretnének visszakapni. A művelődési házként működő épület tulajdonlásáról a képviselő-testület mondja ki a végső szót...
   Bizakodás nélkül nem megy --Az iparostársadalom jövője - L.J., - 2004.01.09.

Fogyófélben az iparostársadalom - L.J., - 2003.10.03.

Nem kiadó a Móricz - Mûvelõdési és Oktatási Bizottság - L.J., - 2000.01.28.

Pályáznak a Móriczra - Jövõnkért Alapfokú Mûvészeti Iskola - K.J-né, - 2000.01.21.

Szegény Móricz zárva - K.J-né, - 2000.01.14.

Ragaszkodnak a Móriczhoz - H.Á., - 1999.12.17.
 Visszanéző:  Szülői "konkurencia" a Szilvernél - tangót tanulnak a versenytáncos ifjak felmenői - 2007.04.12. // A Szilver TSE vevő a Móriczra - táncművészeti főiskola az Ipartestületi székházból - 2007.03.07. // Két szék között a Móricz? - Sem a város, sem az Ipartestület nem bír a felújítással... - 2006.12.20. // László Csaba–Mikes Anna: az új sikerpár - a Szilver bajnoka szakított Szilviával... - 2006.02.15. // Standard Magyar Bajnokság 2006 - 1. a László-Szögi páros, a 2-3. hely is a Szilveré  - 2006.10.19. A Móricz kellene, a felújítás terhei nem - kié lesz az Ipartestület egykori székháza? - 2005.02.17. // Ipartestületi gyűlés: kitüntetések + döntés a székház-ügyben 1 év múlva - 2004.09.20.

Ipartestületi székház volt a Móricz: visszakérik, bérlik - "csak" pénzkérdés... - 2004.08.18.

Két szék(ház) között, nem a földre - a Móriczra pályázik az Ipartestület - 2004.03.29.

 A Szentes és Vidéke Ipartestület közgyűlése - TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2003.09.29
 Kapcsolódó oldal:  www.szentesinfo.hu/testulet - Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános üléseinek jegyzőkönyvei - HTML szöveg- és hangarchívum - TEAM Számítástechnika, 2000-2003 Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepciója (pdf) - a képviselő-testület 2006. évi 8. rendes ülésének előterjesztéseiből  (Móricz: 27-28., 44. oldal) - 2006.12.15. - www.szentesinfo.hu/testulet - TEAM, 2000-2006 

  Móricz Zsigmond Művelődési Ház - a Művelődési Központ intézményei - www.szentes.hu - 2004

 

Forrás: www.szentesinfo.hu/mozaik/2007/szemle/05-14.htm#moricz-szilvernek - TF., 2007.05.08.    


Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

Szentes, 2007. 08. 01.

Szentesi Mozaik - banner