XXXVII. évfolyam 45. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Állták a versenyt
 Küldöttgyűlés a Hunor Co-op Zrt.-nél

2006. november 10.


Rendkívüli küldöttgyűlést tartott október 27-én a Hunor Co-op Zrt. Az eseményt még áprilisban meghirdették, mondván, ez időre összeáll az a szövetkezetpolitikai koncepció, amit az országos áfészek, coop-ok követni fognak. A szövetkezeti törvény előírásai, szabályozása ekkorra kikristályosodott.


Bővebben


 

Elismerés a kiválóságért
 

2006. november 10.


A hét elején rendezték meg Budapesten az európai minőségügyi konferenciát. Történelmi jelentőségű, hogy Nyugat-európai helyszínek után, most először adott otthont a fórumnak közép-kelet-európai ország. A rendezvény előkészítését és szakmai szervezését a "Szövetség a Kiválóságért" Közhasznú Egyesület végezte. A fórum Európa egyik legrangosabb minőségügyi konferenciája volt, ennek keretében adják át minden évben az EFQM Kiválóság Díjat (EFQM Európai Díj), valamint a rendező ország nemzeti minőségi díját.

A három napos konferencián hazai, európai, amerikai és ázsiai felsővezetők, tulajdonosok első kézből kaptak információt a világ élvonalába tartozó vállalatirányítóktól és vezető minőségügyi menedzserektől. További ok az ünneplésre, hogy az EFQM az Európai Kiválóság Díj 15. évfordulóját üli, a magyar Nemzeti Minőségi Díj a 10. évfordulójához ért.

Magyarországon tíz évvel ezelőtt miniszterelnöki rendelettel jött létre az európai minőségi modellre épülő Nemzeti Minőségi Díj. Több száz hazai vállalkozás alkalmazza ezt a modellt. A pályázók közül kiváló eredményéért a Hungerit Zrt. is megkapta az "Elismerés a kiválóságért" oklevelet, amit Magyar József vezérigazgató vett át a Parlamentben.

 


 

A reformáció napján futottak
 

2006. november 10.


A Kiss Bálint Református Általános Iskolában most is megrendezték azt a rendhagyó futóversenyt, amellyel emlékeztek 1517. október 31-re, a református vallásúak legnagyobb ünnepére. Luther Márton ekkor függesztette ki tanait (a 95 tételt) a wittembergi templom kapujára, és ezzel elkezdődött a reformáció. Nem lehet vélet-len, hogy a futóverseny távja is pontosan 1517 méter.

A vándorserleg rövid időre kivándorolt az iskola udvarára, de hogy a következő évet itt töltse, ezért a tanulóknak igencsak ki kellett futniuk magukat.

Karikó-Tóth Tibor igaz-gató köszöntő szavai után Kovách Péter református lelkész szólt a gyerekekhez. Azt kérdezte tőlük, tudják-e hogyan kapcsolódik a reformációhoz a futóverseny? Pedig egyszerű, mind a két esetben küzdelemről van szó.

Egy gyors bemelegítés után már rajthoz is állt a mezőny az ifjúsági ház melletti szabadterületen.

(Kép és szöveg: Vidovics)

 


 

Tudunk-e megkettőződni?
 

2006. november 10.


Valamilyen csend csak bekövetkezett. Körülöttünk is, de talán még bennünk is. Persze e csendből még Márai Sándor sem hallaná ki "a világ szerkezetének titkos ketyegését." De hát van ketyegése a józan észnek is, meg a lelkiismeretnek is. Ezért talán érdemes arra figyelnünk, amíg valami újabb csatazaj nem ront ránk.

Meg aztán november van, a természet bús hervadásának ideje, amikor talán még a fiatal is azt mondja magának. "...csöndesen - elbámulok az eltűnt éveken." (Juhász Gyula) Én magam is elbámulgatok hosszú életem sok eseményén. Néha még el is csodálkozom magamon: hogy engedhettem meg magamnak, hogy a legképtelenebb dolgokban is hinni merjek?


Bővebben


 

Elfeledett író, lapszerkesztő
 Százötvenöt éve született Bánfalvi Lajos

2006. november 10.


A Szentesi Élet utóbbi számaiban megemlékeztünk két városunkban élt szépíróról, Gulyás Pap Etelkáról és Csáktornyai (Filó) Lajosról. A korukban elismert, és méltán népszerű íróról és költőről az utókor hamar megfeledkezett, s műveik ma alig hozzáférhetők. Hozzájuk kell sorolnunk az ugyancsak feledésbe merült novellistát, színpadi szerzőt, műfordítót és lapszerkesztőt, Bánfalvi Lajost, aki egykor a legismertebb szentesiek közé tartozott.


Bővebben


 

Lemondott a tisztikar
 Évfordulók - 2006.

2006. november 10.


155 éve,
1851. november 4-én báró Augusz Antal kerületi főispán kinevezte a községi választmányi tagokat és a polgármestereket. Szentes város polgármesterévé Jure-nák Eduárdot nevezte ki.

145 éve,
1861. november 4-én katonai erővel feloszlatták Csongrád Vármegye Bizottmányát, amelynek következtében a megyei tisztikar bejelentette lemondását.


Bővebben


 

Ha áll még a kórház
 

2006. november 10.


Kórházból írom e sorokat. Ez az a hely, ahol az emberek többsége kinyilvánítja élni akarását. Orvos és beteg - ha nem is egyenlő feltételek között - részese eme túlélési procedúrának. Máskülönben keresztet vethetnénk az egészre.

Az akarat megvan, mondják, már az is fontos eleme a talponmaradásnak. A fogaskerék így működőképes. Csak-hogy... Az a bizonyos porszem, amely most valahogyan közékerült, maga az egészségügy csődje.


Bővebben


 

A cukorbetegség megelőzhető
 

2006. november 10.


Dr. Szerb János


Bár a címben olvasható kijelentés helytálló, és optimizmusra adhat okot, ez az a téma, amiről a riasztó adatok ismeretében nem lehet felhőtlenül beszélgetni. Tizennégy éve vezeti a cukorbetegek szentesi egyesületét dr. Szerb János. Az év elején nyugdíjba vonult diabetológus főorvost a cukorbetegek világnapjának közeledtével kerestük fel.


Bővebben


 

Konferenciát tartottak
 Befejeződött a négyszázmilliós beruházás

2006. november 10.


Szeptember végén, az emelő berendezések átadásával befejeződtek a Gépészeti Üzletág Szentes Területi Műhelyének beruházási munkái. A korszerű Motorkocsi Karbantartó Bázis kialakítása mintegy 50 db Bz motorkocsi- és dízelmozdonyok javításán túl, alkalmassá teszi a telephelyet további 40 db 63-41 sorozatú orosz iker motorkocsi karbantartására.

A több mint 400 milliós beruházás több ütemben valósult meg. Elsőként a telepített Vogelsang wc-ürítő berendezést és a telepített akkumulátortöltőket adták át. Az elmúlt év októberében indult építészeti munkák során bővítették és két új 52 méter hosszúságú vizsgáló-csatornát kapott a mozdonyszín, illetve egy új 660 m2-es könnyűszerkezetes vizsgálócsatornás emelőcsarnokkal gyarapodott a telephely. Az új csarnok próbaüzemét követően utolsó fázisban telepítette a GD Gép és Daru Rakodástechnikai Gépgyártó és Kereskedelmi Kft. a német gyártású, legkorszerűbbnek számító 8 x 20 tonnás teherbírású emelőcsoportot. A beruházás minden fázisa közbeszerzési eljárás keretén belül valósult meg. A Szentesi Motorkocsi Karbantartó Bázis új épületei és technológiai berendezései megteremtik az iker motorkocsik korszerű, hatékony karbantartásának feltételeit. A beruházás másrészt lehetőséget teremt a Gépészeti Üzletág számára a korszerű dízel- és villamos motorkocsiknál megfogalmazott, teljes körű kiszolgálás elvének megvalósítására a 63-41 sorozatú iker és a Bz motorkocsiknál.

A Közlekedéstudományi Egyesület Csongrád Megyei Területi Szervezete Szentesi Tagcsoportjának kezdeményezésére egynapos konferenciát tartottak a jelentős beruházás befejezése és átadása alkalmából november 9-én a gépészeti üzletágnál.

Szó esett a vasút és a város kapcsolatáról, a motorvonat üzemének fejlesztési koncepciójáról, de az üzemeltetés gépészeti tapasztalatairól is. A szakemberek és a beruházók tájékoztatást adtak a nagyszabású építkezésről, a modern járműemelő berendezés működéséről, melyet gyakorlati bemutató is követett.

A gépészeti és személyszállítási üzletág neves képviselői mellett előadást tartott a GD képviselője és Szentes polgármestere is.

Az 1928-ban létesített motorgarázs 80. születésnapjához közeledve, megszépülve, megújulva - a jelentős korszerűsítési munkák után - sokkal magasabb színvonalon láthatja majd el járműfenntartási feladatait.

 


 

Mozi a puttonyban
 A felújítás alatt is vetítenek

2006. november 10.


Most következik a mozi belső terének felújítása.


Egy hónapja kezdődött az Őze Lajos Filmszínház külső-belső felújítása, és még nagyjából egy hónapig tart a tervek szerint, de közben a szentesiek kedvükre mozizhatnak.


Bővebben


 

Nem szakadt el a tanítástól
 

2006. november 10.


A Közéleti Kávéház legutóbbi vendége Oltyán Lajos nyugalmazott iskolaigazgató volt, ebből az apropóból beszélgettünk vele. A beszélgetéshez mottót is választott. Az egyik egy költő ismerősének két sora: "Nem vettem fel jogtalan dohányt és nem csináltam azt, amihez nem értek." A másik mottó egy, a tanítóképzőből kapott útmutatás: "Nem ők vannak értünk, hanem mi vagyunk értük." Ezt a gyerekekre értette, és arra a helyzetre, hogy aki a közélettel foglalkozik, annak meg kell jegyeznie, hogy mindig azokért van, akikért próbál tenni valamit.


Bővebben


 

A katona búvárok atyja
 

2006. november 10.


Néhai Szanyi Zoltán százados, volt búvárparancsnok halálának 1. évfordulója alkalmából november 2-án emléktáblát avattak a Damjanich laktanya búvár kiképző bázisán.

Máté Sándor őrnagy, protestáns tábori lelkész az elmúlásról beszélt.

- Hűvös szél hirdeti, hogy itt van újból a hervadás, az emlékezés ideje. Megható, fájdalmas érzés van a levegőben, amely megüli az ember szívét. A hulló sárga faleveleket látva önkéntelenül az elmúlás jut eszünkbe. Egy éve, hogy elment a minden élők útján Szanyi János nyugalmazott búvárparancsnok. Az volt a kérése, hogy hamvait a Tisza ringassa el, ezt a kérését teljesítették. Az ő emlékezete mélyen él a szívekben. Búvártársai úgy gondolták, megörökítik az emlékét a bázis falán egy emléktáblán, hogy ne csak a szívekben, de kőbe vésve is megőriztessék a neve. A búvár munkája veszélyes hivatás, akik ott szolgálnak, ehhez hozzászoktak, nem is veszik észre a veszélyt. Isten azonban néha összesűrítve eszünkbe juttatja a veszedelmet, amelyben benne élünk, még ha időnként el is felejtjük annak komolyságát. Egy-egy elemi katasztrófa, egy árvíz hirtelen ránk szabadítja az univerzum erőit, és az egyik leghatalmasabb elem, a víz által egyszerre minden élet veszélyeztetve van, s az ember kifosztva és összetörten áll. Milyen jó, hogy ilyenkor van segítség, vannak, akik felveszik a küzdelmet az elemekkel és mentik az életet.

Azt kívánta, hogy áldott legyen Szanyi János nyugállományú százados úr emlékezete. Az életéről is mesélt. 1962-ben kezdte a katonai szolgálatot Ercsiben aknászként, majd Budapesten 1964-től búvárként dolgozott. 1966 szilveszterén került Szentesre, hogy itt a búvárállomás létrehozói között legyen mint állomásparancsnok. A búvár kiképző bázis parancsnokaként helyezték nyugállományba 1987-ben. Szolgálati ideje alatt számtalan alkalommal részesült elismerésben és kitüntetésben.

Nagy Sándor alezredes, megbízott parancsnokhelyettes leplezte le az emléktáblát. A katonaság, majd a család helyezte el koszorúját az emlékezés helyén. A táblán ez áll: A katona búvárok atyjának emlékére.

Majzik Andrea

 


 

Szakiskolai osztály a Pollákban
 Nyílt napra várják az érdeklődőket

2006. november 10.


A Pollák Antal Műszaki Szakközépiskolában november 15-én délután 3 órától nyílt napot tartanak. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy szeretnének segítséget nyújtani a pályaválasztás nehéz útvesztőjében. Az oktatási intézményben 1963 óta képeznek - kezdetben villamosipari, majd az utóbbi időben informatikai, elektronikai szakembereket. Jelenleg a 9-12. évfolyamokon szakcsoportos alapozó képzést folytatnak az elektrotechnika-elektronika és az informatika szakcsoportokban.


Bővebben


 

Népélet a ma emberének
 Új kiállítások a múzeumban

2006. november 10.


Ez a XIX. századi csónak fontos szerepet kap az állandó kiállításokban.


Az ország számos kiállítóterméből gyűjtött Koszta-tárlat e hét végéig, november 12-ig látogatható a Koszta József Múzeumban. Azonban már készülnek az új állandó kiállítások.


Bővebben


 

Sulihét boszorkányos versenyekkel
 

2006. november 10.


A Koszta József Általános Iskolában a közelmúltban ismét megtartották a sulihét programjait. Az első napon tökfaragványok kiállítása nyílt a zsibongóban, ezután következett az aszfaltrajz-verseny az udvaron.

A zsibongó újabb versenynek adott otthont, amikor is csocsó bajnokságon indulhattak az osztályok csapatai. A tornateremben ezalatt Seprűnyargalók versenye indult, amelyre csak boszik jelentkezését várták. Ezen a versenyen a gyorsaság mellett a külső is számított.

(Kép és szöveg: Vidovics)

 


 

Felrobbant a kazán
 

2006. november 10.


Egy kikötött motoros fa ladikot loptak el október 26-a és 30-a között a Tisza szentesi szakaszáról. A jármű értéke 120 ezer forint. A nyomozóhatóság emberei később a ladikot Mindszentnél foglalták le, a vidéki elkövetők ellen pedig eljárást indítottak.

November 3-ra virradóra két élelmiszerboltba törtek be Nagymágocson. A tolvajok cigarettát, piperecikkeket tulajdonítottak el több mint 400 ezer forint értékben.

November 5-én a nappali órákban ismeretlenek hatoltak be egy szentesi családi házba, ahonnan 900 ezer forint értékben tulajdonítottak el készpénzt és arany ékszereket.

Egy nappal később egy szentesi sörözőbe másztak be a bűnözők az ablakon keresztül, majd felfeszítettek egy játékgépet, amelyből mintegy 20 ezer forintot vittek magukkal.

Felrobbant egy szilárd tüzelésű kazán november 4-én egy szentesi családi ház melléképületében. A robbanás következtében a melléképület összedőlt, személyi sérülés nem történt, mivel éppen akkor nem tartózkodott otthon senki. A helyszíni szemle adatai alapján foglalkozás körében elkövetett gondtalan veszélyeztetés miatt a kazán üzembe helyezését végző személy büntetőjogi felelősségét vizsgálja a rendőrség.

H. V.

 


 

Tóni bácsi konyhája
 

2006. november 10.


  • Zöldséges filé
  • Zserbó


Bővebben


 

Bronzérmes a csapat
 

2006. november 10.


Nemzetközi úszóversenyt rendeztek Hajdúszoboszlón a közelmúltban. A VIII. Aréna-kupán 17 hazai és 21 külföldi csapat versengett, köztük a Szentes Városi Úszó Club tagjai is.

Eredmények: 1. Csák Anikó (94.) és Juhász Nóra (95.) 100 m mell. 1. Tihanyi Fanni (96.) 100 m pillangó. Mordvincev Sándor (felnőtt) 3. 100 m pillangó és gyors. Bordás Ágnes (92.) 3. 100 m hát. Mizere Flóra (94.) 3. 100 m gyors.

A 8x50 m lány gyorsváltó a rendkívül értékes 3. helyet szerezte meg Vecseri Dorina, Elbert Stefánia, Dajka Dalma, Mizere Flóra, Csák Anikó, Bordás Ágnes, Molnár Gyöngyi, Kurucz Anikó összeállításban.

 


 

Maradtak az elsők
 

2006. november 10.


A hatodik forduló nem hozott szerencsét a Szentesi Futsal Club női együttesének. Ezúttal idegenben Budapesten léptek pályára az ellenfél Vesta-City Line ellen.

A hazai pályán játszó fővárosi nők jobb helyzetkihasználása döntőnek bizonyult. Volt helyzetük a vendég szentesieknek is, de ezek kimaradtak, ugyanakkor most hiányzott, az oly sokszor bravúrosan védő Hurta jó teljesítménye. A mostani fellépéskor nem volt ilyen megmozdulása, s bekövetkezett a papírforma vereség Vesta-City Line-Szentesi Futsal Club 12-5. Szentesi gólszerzők: Heidt, Kiss E., Üveges, Kiss Á. és Bacsa.
A vereség ellenére továbbra is a Szentesi Futsal Club 15 ponttal vezeti a tabellát, a 12 pontos Vesta, valamint a szintén 12 pontos Bp-i Iris előtt. Az utóbbi két együttes négy mérkőzést játszott.

(dvz)

 


 

A Kinizsi érett az NB II-re
 Szakosztályvezető nélkül a bajnokságban

2006. november 10.


A 2006/2007-es NB II-es férfi kézilabda bajnokságban ismét szerepet kapott a Szentesi Kinizsi. Hat fordulón vannak túl a csapatok. A tervekről és az eddigi tapasztalatokról beszélgettem Szaszkó Norbert edzővel.


Bővebben


 

Vereség a viharban
 

2006. november 10.


Két hét után újra bajnoki mérkőzést játszott a Szentesi Kinizsi labdarúgó csapata. A szünet nem tett jót a fiúknak, mivel a tabella elején álló Csanádpalota otthonában 2-0-ra kikaptak Törőcsik Zoltánék. A viharos szélben játszott találkozón a 13. percben öngóllal szerezték meg a vezetést a hazaiak, amit a 75. percben tovább növeltek. Bozóki Zoltán edző szerint ezúttal gyengén teljesített a Kinizsi, nem akadt jó teljesítmény a csapatban. A Szentes szombaton itthon javíthat, hiszen 13.30 órakor a sereghajtó Makó érkezik a Pusztai László Sporttelepre. A mérkőzésen a három sárga lapot begyűjtő Bordács és a sérült Lakatos nem léphet pályára a Kinizsi színeiben. A Szentes jelenleg 22 pontjával az ötödik a megyei II. osztályú bajnokságban.

H. V.

 


 

Rövidpályás sikerek
 

2006. november 10.


Zalaegerszegen, az országos rövidpályás vidék bajnokságon szerepeltek a Szentes Városi Úszó Club kiválóságai az elmúlt hét végén. Mordvincev Sándor a 200 m-es vegyes- és gyorsúszásban két ezüstérmet, a 100 m-es vegyes- és pillangóúszásban bronzérmet szerzett. Csák Anikó 50 és 100 m mellen legyőzhetetlennek bizonyult, míg Mizere Flóra 200 m gyorson 5., Dajka Dalma 200 m hátúszásban 8. lett.

 


 

Pontosztozkodás
 

2006. november 10.


Hosszú hetek óta először játszott újra hazai közönség előtt az új névszponzorral büszkélkedő Legrand-MetalCom-Szentes futsal gárdája. A Koncz-Némethy edzőpáros igazi rangadón irányíthatta csapatát, hiszen az Első Beton-Szeged labdarúgói az első osztály legjobbjai közé tartoznak. Nem született sok gól a mérkőzésen, a játék viszont élvezetes volt, végül 2-2-es igazságos döntetlennel ért véget az összecsapás. Mindkét alkalommal a szegediek kerültek előnybe, de előbb Koncz Zsolt, majd Szarvas Zsolt dolgozta le a hátrányt. A mérkőzést követően Némethy Lászlótól megtudtuk, hogy pontosan azt kapták a szegediektől, amire előzetesen számítottak: dinamikus, jó csapat volt a Beton. Sajnos mindkét félidő elején tompán, álmosan futballozott a Szentes, ennek volt köszönhető, hogy mind a kétszer mi szaladhattunk az eredmény után. Túlpörgött, görcsösen akart a csapat, és ez rosszul sült el. A második félidő 5. és 15. perce között akadt viszont egy periódus, amikor remekül ment a játék, sok helyzetet alakítottak ki a szegedi kapu előtt, ekkor lehetett volna a magunk javára fordítani a mérkőzést. A szerdai Ózd elleni kupatalálkozó után jövő hétfőn a Kanárik vendége lesz a Legrand-Me-talCom, majd egy roppant fontos hazai sorozat következik, rangadókkal spékelve.

 


 

Győzelem
 

2006. november 10.


Az NB II-es asztalitenisz bajnokság keleti csoportjában szereplő Szentesi Kinizsi férfi csapata, aki abszolút újonc (még soha nem szerepelt) az NB II-ben, történelmi győzelmet aratott.

A 2006/2007-es bajnokság 6. fordulójában hazai pályán fogadta Sajószentpéter együttesét, s 10-8-as szentesi győzelem született. Pontszerzők: T. Nagy 4, Simon 2, Erdész, Zoltai 1-1, Zoltai-T. Nagy valamint Simon-Juhász páros 1-1.

Az eddigi hat forduló során a Szentesi Kinizsi mindössze kétszer szerepelt hazai pályán, s a hazai mérlege egy győzelem, egy vereség. Idegenben három vereség mellett egy döntetlen született.

 


 

Tizenöt éves a szentesi cselgáncs
 

2006. november 10.


Kalydy Vivien Paloma és Slavko Obadov, jugoszláv olimpiai 3. helyezett.


A szentesi sportpalettán tizenöt éve jelent meg a cselgáncs. Városunkban két szakosztály működik. A Petőfi DSE cselgáncs szakosztályának másfél évtizedes történetét korábbi számunkban olvashatták. Most a Pollák DSE van soron. Vezetője Kalydy Zoltán beszélt az egyesület 15 éves történetéről.


Bővebben


 

Fontos meccsek
 

2006. november 10.


A magas lázzal és arcüreg-gyulladással ágynak esett Berki András vezetőedző távollétében egyedül Pengő László ült a Legrand-Szentesi VK vízilabdázóinak kispadján a csapat legutóbbi, egri bajnoki mérkőzésén.

Sok öröme nem lehetett a mesternek az összecsapásban, hiszen a hevesiek 19-4-re győzték le a Szentest. Pengő László a találkozó után elmondta, hogy túl vannak végre az első három bajnoki mérkőzésükön, amelyeken a három legerősebb hazai csapattal találkoztak - kevés sikerélménnyel, amit sejteni lehetett. Jó lett volna Egerben is elérni egy szorosabb eredményt, de sajnos a támadójáték gyatra volt, a védekezésben sok hiba akadt. Ha ezekben a kulcspozíciókban jobban teljesítettek volna, akkor esetleg néhány góllal többet szerezhettek volna, és talán kevesebbet kaphattak volna. Igazából most következnek azok a mérkőzések, ahol meg kellene kezdeni a pontok gyűjtögetését. Itt van mindjárt a szombati, 18 órakor kezdődő Újpest elleni hazai találkozó, amelyen – bár nem a Legrand az esélyes - Pengő szerint jó lenne borsot törni a lila-fehérek orra alá. Berki András bízik a semmihez sem hasonlítható uszodai légkörben, a szurkolók biztatásában. Úgy véli, fontos mérkőzés lesz egy jobb csapat ellen, mint a miénk, de ennek ellenére jó lenne pontot szerezni az Újpest ellen.

Nem pontot, hanem végre pontokat kellene begyűjteni a Dunaújvárosi Főiskola női vízilabdázóitól a Hungerit-Top Cop Security pólósainak. A két csapat legutóbbi összecsapásán már akadtak biztató jelek, miszerint egyáltalán nem verhetetlen a korábbi bajnokcsapat. A Hungerit szombaton 16 órától itthon bizonyíthatja, komolyan gondolja dobogós terveit. Egy hete a BVSC ellen remekelt a gárda, Kocsis István edző szerint maximálisan betartva a megbeszélteket magabiztosan nyertek 15-4-re. A mezőnyből kiemelkedett Szremkó Krisztina, aki egymaga hatszor vette be a Vasutas kapuját.

H. V.

 


 

Családi események
 

2006. november 10.


Született:
Gyovai Tibor Mihálynak és Túri Gyöngyinek (Csongrád, Nyíl u. 3.) Lili, Kátai Jánosnak és Morvai Nórának (Csongrád, Rákóczi u.1.) Nikolett nevű gyermeke.

Házasságkötés nem volt.


Elhunyt:
Lucz Lászlóné Gránicz Erzsébet (Deák F. u. 44/A), Pápai Istvánné Szalai Terézia (Damjanich u. 29.), Nagy József (Sáfrán M. u. 33.), Mizere József (Körösparti u. 14.), Batu Kálmánné Keresztes-Nagy Katalin (Gógány u. 70.), dr. Pataki Tamásné Péter Ilona (Új u. 1.), Oprea Péterné Boross Piroska (Battyány u. 10.), Kovács Lajos (Csongrád, Szent I. u. 19.), Cseh Jánosné Bozó Veronika (Csongrád, Görgey u. 7.), Makó Józsefné Kása Erzsébet (Csongrád, Tanya 486.), Rudasy Frigyesné Dolacsek Margit (Csongrád, Hámán K. u. 9.), Sinkó István (Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.).

 


 Vissza a legfrissebb számokhoz