XLII. évfolyam 20. szám

2010. május 21.

Ismét önálló a szentesi gimnázium

A fenntartó Csongrád Megyei Közgyűlés különválasztotta a Horváth Mihály Gimnáziumot a korábban vele összevont Boros Sámuel Szakközépiskolától. A július 1-jei hatállyal hozott döntés értelmében a szakközépiskola gazdasági feladatait a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola látja el. Ezzel a határozattal lehetőség nyílik arra, hogy Szentes önkormányzata tíz év után visszavehesse a gimnázium működtetésének jogát és felelősségét. Ismeretes, a város önkormányzata korábban mind a négy szentesi középiskolát vissza akarta venni, a törvény értelmében azonban a megyének csak a gimnáziumot kell visszaadnia, mert a szentesi diákok aránya itt haladja meg egyedül az 50 százalékot.

2010. május 21.

Támogatást nyertek

Aláírták az első szerződéseket

A város önkormányzatánál kamatmentes visszatérítendő kölcsönre írtak ki pályázatot a helyi vállalkozások részére. A nyertes pályázók első csoportja május 19-én, ünnepélyes keretek között írta alá a szerződést.

Szirbik Imre polgármester annak a meggyőződésének adott hangot, mely szerint a leghatékonyabb gazdaságpolitikai eszköz a vállalkozásfejlesztés. Az önkormányzat első, ilyen irányú törekvései mintegy 10 évre nyúlnak vissza, ekkor létesült Szentesen az ipari park.

2010. május 21.

Fogadóóra

Demeter Attila, a 7. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakossági fogadóórát tart május 26-án, szerdán 18 órakor. A fogadóórán a képviselői munkáról tart beszámolót a városatya. Az érdeklődő lakosságot a Csongrádi út 3. sz. alatt lévő Vízmű Kft. épületében várja a képviselő.

2010. május 21.

Köszöni a képviselő

Ollai Istvánné, a kiséri városrész független önkormányzati képviselője a május elejére meghirdetett Nagymamák tavasza akcióval kapcsolatban köszönetét fejezi ki a városnak azért, hogy az ültetésre kiadott virágpalánták szépek, erősek és egészségesek voltak.

2010. május 21.

Ülésezik a testület

Lapunk megjelenésének időpontjában tartja soros ülését a képviselő-testület. A napirendben nagyobb fajsúlyúnak mondható a kórház tájékoztatója a város egészségügyi, egyben az intézmény helyzetéről. Az előterjesztések között a Klauzál Gábor Általános Iskola ötéves beszámolója is szerepel a programban. Ami már látható: most zajlik az iskola felújítása, várhatóan a tanév kezdetére elkészül. És ami tény: lejár Tariné Lantos Piroska igazgatónő mandátuma. A meghirdetett állásra egy pályázó jelentkezett az iskolából, elbírálása is most van napirenden.

2010. május 21.

Ismét külföldön a Zsoldos diákjai

A Zsoldos diákjainak egy csoportjaNéhány héttel ezelőtt tájékoztattuk az olvasókat arról, hogy a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola diákjai Franciaországban voltak tanulmányúton. Most ismét hasonló hírrel szolgálhatunk: a Tempus Közalapítvány pályázatán nyert összegből 15 tanuló egy négyhetes gyakorlatot töltött Németországban.

A 9 fodrászból és 6 villanyszerelőből álló csoport Müllheimben töltötte az április 12-től május 8-ig tartó időszakot. A fiatalokat négy pedagógus kísérte; Halász Szabó Pál, Juhász Anita, Kenyeres Zsuzsanna és Medgyesi Arnoldné. Hasonlóan az előző csoporthoz, most is tartottak a gyerekek számára egy nyelvi felkészítő tanfolyamot. Nagy lelkesedéssel tanulták a németet. A nyelvtudás, a megbízhatóság és a jó tanulás volt az utazás feltétele. A fiatalok szállása egy laktanyában volt, ahol rájuk is ugyanazok a szabályok vonatkoztak, mint a katonákra. A hétvégéket kirándulásokkal töltötték, igyekeztek minden látnivalót megnézni a város környékén. A tanulók számára az alapítvány költőpénzt biztosított, amellyel maguk gazdálkodhattak.

2010. május 21.

A századik születésnap

A polgármester is felköszöntötte

Lídia néni az ünnepi csokorralA Kiss Bálint utcai református otthonban ünnepelte a napokban a 100. születésnapját Berényi Benjáminné. A családtagjain kívül Szir-bik Imre polgármester és Kovách Péter református lelkész is felköszöntött a jeles napon.

1910. május 14-én, Molnár Lídia néven látta meg a napvilágot. Hárman voltak testvérek, az édesanyja - aki az elmondása szerint rendkívül erős akaratú asszony volt - egyedül nevelte fel őket. Nagyon szerette az édesapját, még felnőtt korában is érezte a hiányát, hiszen nem tért haza az első világháborúból.

2010. május 21.

A személyi szabadságjogok tisztelője

Száz éve hunyt el Arady Kálmán rendőrfőkapitány

Arady Kálmán főkapitányArady Kálmánról, az egykor mindenki által ismert, legendás hírű városi főkapitányról a mai szentesiek már semmit sem tudhatnak. Pedig a közkedvelt rendőrtiszt számos területen megelőzte saját korát, amelyek elegendők lehettek volna arra, hogy neve ne merüljön feledésbe. Ki gondolná, hogy kapitányi tisztségében ő már 125 évvel ezelőtt olyan munkastílust alakított ki, amelyet ma polgárbarát magatartásnak mondanánk. Aggályosan ügyelt a személyi szabadságjogok betartására, s tette ezt akkoriban, amikor gyakorta eldördült a csendőrsortűz a Viharsarok városaiban, községeiben.

2010. május 21.

Virágosítsuk együtt a várost!

Már hagyomány, hogy az önkormányzat minden évben meghirdeti a Virágszínvonalasabb Szentesért városszépítő versenyt, melynek keretében elismeri azoknak a munkáját, akiknek virágosabb a kertje, a házuk tája dísze a környezetüknek.

Értékelésre három kategóriában kerül sor:

- egyéni (családi házak előtti közterület és a közterületről látható magánkerti rész)

- munkahelyi (intézmények, vállalkozások)

- lakóközösségi (tömbházas épületek)

Nevezhet bárki, aki partner abban, hogy városunk virágosabb, zöldebb legyen.

Jelentkezni lehet június 30-ig az alábbi módon: fax: 510-341, tel: 510-300, 510-373, e-mail: baloghcs@szentes.hu, levélben vagy személyesen a polgármesteri hivatal műszaki osztályán.

Bővebb információt a városi főkertésztől kaphatnak.

2010. május 21.

Juhász Gyula szavalt a színházteremben

Évfordulónaptár - 2010.

100 éve, 1910. máj. 16-án a Szentes és Vidéke Ipartestület díszközgyűlésén leleplezték Soós Ferenc portréját, aki 48 éven át volt a csizmadia szakosztály elnöke.

30 éve, 1980. máj. 16-án a Városi Galériában megnyílt Enyedi Zoltán szegedi fotóművész kiállítása.

2010. május 21.

Sikeres volt az expo

Színes programkínálat a sportcsarnokban

A 18. Expo-t, amiről Szirbik Imre polgármester megnyitóbeszédében azt mondta, hogy most már nagykorú lett, az időjárás nem fogadta a kegyeibe, hiszen komoly szél és eső fogadta a kiállítókat és a nézőket. Kellerné Sipos-Szabó Judit (képünkön) főszervező a szervezés nehézségei között említette, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon nehéz egy ilyen jellegű rendezvényt összehozni, hiszen a vállalkozások egyre kevesebbet tudnak áldozni reklámra, pedig szükség van rájuk. Az igazán jó programokra a közönség is kíváncsi, de a kettőt nem könnyű összehangolni.

2010. május 21.

Héjja testvérek

Deák Józsefné és Tóth SándorA kilencvenes évek elején Belgiumból hazatérő Héjja testvér összefogott a Csongrád megyében élő testvérével és családi vállalkozásként megalapítottak egy céget, ami sertéstenyésztéssel, gabonafélék termesztésével, húsfeldolgozással- és értékesítéssel foglalkozik. A vállalkozás az eltelt évek során egymást kiegészítő, vertikális szerveződésű tevékenységeket folytató gazdasággá vált.

A gazdálkodás alapját a 2000 hektáron folytatott szántóföldi növénytermesz-tés jelenti, amely biztosítja a társaság tevékenységi körében felnevelt sertésállomány takarmányát is. Az előállított hízósertések 70 százalékát a társaság maga vágja le, és részben tőkehúsként értékesíti, részben pedig a tulajdonában lévő húsüzemben, készáruvá dolgozza fel.

Tóth Sándor, a Hetók 2006 Kft. - amelynek többségi tulajdonosai szintén a Héjja testvérek - ügyvezetője elmondta, hogy a cégük hústermékekkel kereskedik. Két boltjuk van, egy Szentesen a kórház mellett és egy Csongrádon. Több, mint 90 százalékban a Héjja testvérek Kft. által előállított termékeket forgalmazzák ezért tudnak viszonylag kedvező árakat kialakítani.

Deák Józsefné, a Héjja testvérek Kft. húsüzemének az ügyvezetője arról számolt be, hogy a cég családi vállalkozásként indult, és sikerült egy olyan láncolatot kialakítani, ahol a takarmány megtermelésétől, a sertésneveléstől, a feldolgozásig minden egy cégen belül van. A receptúrákban a hagyományos, házias ízek dominálnak, különösen a kolbász- és a szalámifélék területén. Természetesen készítenek egyéb hústermékeket is, szalonna-, sonkafélék és más füstölt termékek is szerepelnek a kínálatukban. A favorit Szentesen is a csípős kolbász, ami eltér a gyulai vagy csabai kolbászoktól mind az ízében, mind a füstölésben. Ők a tájjellegre legjobban hasonlító egyéni fűszerezést és fűrészporos füstölést alkalmazzák.

Garai Sz. Imre

2010. május 21.

Széchenyi

Széchenyi, az ember címmel tart előadást dr. Pelyach István, a SZTE Új- és Leg-újabbkori Magyar Történeti Tanszék oktatója. A téma iránt érdeklődőket május 27-én, csütörtökön 18 órakor várják a városi könyvtárba.

2010. május 21.

A monília, tűzelhalás

A csonthéjasok gombás-moníliás betegsége leggyakrabban a meggyet és a kajszibarackot támadja meg. Szinte minden csonthéjast sújt, ha nem is egyforma mértékben. A gomba micélium formájában telel át a fertőzött növényi részek szöveteiben. A virágok és a fiatal termések megbarnulnak és elszáradnak, a levelek illetve a sarjhajtások elfonnyadnak, és a megtámadott gallyakkal együtt elszáradnak. A fertőzött helyeken gyakran indul be a mézgafolyás. A gallyak sokszor közvetlenül is fertőződnek, elsősorban valamilyen sérülés esetén. A termések rendszerint érés idején fertőződnek. A fertőzött termések lehullanak, vagy mumifikálódva az ágakon maradnak. A virágok hűvös és nedves időben fertőződnek 12 °C alatt. A fertőzés elsősorban a nedves felületeken támad, de magas páratartalom esetén is (85 százalék fölött) bekövetkezhet. A termések is nedves időjárás idején fertőződnek, ez esetben azonban az optimális hőmérsékleti értékek magasabbak 20-24 °C.

2010. május 21.

Az ápolókat köszöntötték

Dr. Baráth Lajos főigazgató virágcsokorral köszöntötte Márton Jánosnét, a Dr. Bugyi István Kórház ápolási igazgatójátA szentesi, a makói és a deszki kórházak szakdolgozóit köszöntötték az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából május 18-án Makón. A Csongrád Megyei Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézményekben összesen 792, a szentesi Dr. Bugyi István Kórházban 435 szakdolgozó tevékenykedik minden nap a betegek gyógyulása érdekében. Virágcsokorral köszönte meg a kórházak ápolási igazgatóinak, így a szentesi kórház ápolási igazgatójának, Márton Jánosnénak a munkáját dr. Baráth Lajos, a szentesi és a makói kórházak főigazgatója, aki beszédében kiemelte, hogy az ápolók munkája, küldetésük teljesítése a kórházak működésének egyik alappillére.

2010. május 21.

Kovácsolt remekművek

Különdíjas a Vasveréb

Ismét a Vasveréb lett Szentes polgármesterének különdíjasa a szentesi EXPO-n. Ifjabb Medgyesi István (képünkön) rendkívül megtisztelőnek tartja ezt a címet, amit az elmúlt év után ismét sikerült megkapnia. Ez a vasas szakma ma már elég ritka Magyarországon, szinte kihaltak a hagyományos kovácsok. Ő sem iskolában tanulta, hanem autodidakta módon járt utána, és alakította ki a sajátos stílusát. Olyan eszközökkel alkot, amilyenekkel elődeink is dolgoztak.

Nagy, és eddig még megvalósulatlan álmai közt szerepel, hogy Szentest megajándékozza egy olyan szép alkotással, ami a város névadójának szeretne maradandó és méltó emléket állítani. A Petrák-krónikában találtak szerint Szentes elnevezését Zenthus (Zendus) János magyar hadvezérhez lehet kötni, aki a szájhagyomány szerint megalapítója, megmentője, egyszersmind első földesura volt a településnek.

2010. május 21.

Kerékpáros teljesítménytúra

A hideg, esős időjárás ellenére több tucat versenyző állt rajthoz, hogy teljesítse a St. Jupát SE. által szervezett CUBE - teljesítménytúra és amatőr kerékpáros verseny 19 és 53 kilométeres versenytávját. A megmérettetésen a hagyományokhoz híven most is több kategóriában hirdettek eredményt. Rövid távon a 11-14 évesek lány mezőnyében első lett Németh Lili, másodikként Skorka Odett, harmadikként Bencs Judit végzett. Szintén ebben a kategóriában Valter Attila bizonyult a legjobbnak, megelőzve Illich Márkot és Török Rolandot.

A 19-39 éves nők között, 19 kilométeren idén Bertók Zsoltné állhatott a dobogó legfelső fokára, második Barakonyi Judit, harmadik Némethné M. Erzsébet. A férfiak között Tóth-Kovács Endre arany, Ratkai Zoltán ezüst, Samu Róbert bronzéremmel térhetett haza.

A legalább 40 évesek mezőnyében rövid távon Bartók Nóra lett a legjobb női induló, megelőzve Valkai Attilánét, a férfiak között elsőként Ujlaky Tibor, másodikként Csató András, harmadikként Kovács Károly végzett.

Hosszú távon is eredményt hirdettek szombat délután. A 11-14 éves fiúknál Horváth Ádám, Erdélyi Attila, Berta Benjamin a sorrend (1-3.), az V-VI. korcsoportban pedig Lizon Dániel után Huszka Gábor és Antal Lajos Balázs állhatott dobogóra. A VII. korcsoportban a nők közül Bálintné Csáki Éva győzött, férfiaknál Csányi Róbert, Berki Csaba, Sinkó Dávid lett a végső sorrend. A legalább 40 évesek kategóriájában, 53 kilométeren az aranyérmes Marton Lajos, ezüstérmet szerzett Valkai Zsolt, bronzérmes Balogh Tamás.

Családi kategóriában 3-5 fős csoportok nevezését várták a szervezők, a csapatokban legalább egy 14 év alattinak, és egy 30 év felettinek kellett indulnia. Ebben a versenyszámban a Tóth Dávid, Bakó Ildikó, Lendovics György összeállítás bizonyult a legjobbnak. Ők a serleg és érem mellett egy 4 fős görögországi szálláslehetőséggel térhettek haza.

2010. május 21.

Eső áztatta a pörköltfőzőket

Kis Csaba, Kovács Lázár és Horváthné Varga KataA XVIII. Szentesi EXPO egyik leglátványosabb rendezvénye a pörköltfőző verseny lehetett volna, amely az időjárás miatt meglehetősen hiányosra sikeredett. Hiába volt 35 nevező, az eső elbátortalanított jónéhány indulót. Azonban aki igazán szeret bográcsolni - mondta Kovács Lázár mesterszakács, séfmester, a rendezvény díszvendége és lebonyolítója - az mindenképpen nekilátott, és minden csalafintasággal igyekezett a bográcsokat az esőtől megvédeni. Már a tűzgyújtás sem volt egyszerű, de hát találékony a magyar, és végül is sikerült a megadott határidőre megfőzni a versenyművet. Volt marha- sertésköröm- és csülökpörkölt, valamint babgulyás.

2010. május 21.

Le-Do gyermeknap

Vargáné Ágoston SzilviaA kisgyermekes szülők jól ismerik a Le-Do játszóházat. Két évvel ezelőtt rendezték az első gyermeknapjukat, amivel a céljuk az volt, hogy bővítsék a városban a programkínálatot. Idén úgy gondolták, hogy az egyre nagyobb számú érdeklődőre és a programkínálat bővülésére való tekintettel külső helyszínen, a Szentesi Művelődési Központ Ifjúsági Parkjában szervezik az eseményt. Május 22-én, szombaton 15 órától várják a gyermekeket.

- Szükségét éreztük annak, hogy a rendezvény nagysága, sokszínűsége miatt megkeressük Vargáné Ágoston Szilvia rendezvény szervezőt, hogy legyen a segítségünkre. Mondanunk sem kell, hogy maximális munkát végez, akárcsak a férjem, Berezvai László, a játszóház ügyvezetője. Nagy segítséget kaptunk az önkormányzattól is, Szirbik Imre polgármester fővédnöksége mellett számos szentesi vállalkozó és egyesület állt a rendezvény mellé - meséli a Le-Do vezetője, Berezvainé Szerencse Beáta. - Azért választottuk helyszínnek az ifjúsági házat, mert rossz idő esetén szinte minden programot meg tudunk bent valósítani. Ehhez kisebb átszervezésre van szükség, de kivitelezhető. Reméljük, az időjárás nem szól közbe és egy sikeres délutánt tudhatunk magunknak.

Berezvainé Szerencse BeátaA játszóház vezetője elmondta, hogy bár a rendezvény díjtalan, de lesz néhány szolgáltatás, - a büfé, az árusok, a kisvonat és az ugrálóvár - amelyért fizetni kell. A befolyt összeget jótékonysági célra fordítják.

- Két óvodát szeretnénk támogatni. Az egyik a Szent Anna utcai, a másik pedig Damjanich utcai. A választásunkat sorsolás alapján döntöttük el.

Minden korcsoportra gondoltak a szervezők. A legkisebbeket babasarok, az ovisokat és a kisiskolásokat ugrálóvár, arcfestés, pónilo-vagoltatás várja. A legnagyobbak kalandparkban próbálhatják ki az ügyességüket. Művészeti iskolások táncbemutatóját és óvodás produkciót is láthatunk majd, de divatbemutató is várja az érdeklődőket. A délutánt két koncert zárja: a Buborék együttes és Ágoston Anita szórakoztatja a gyermekeket.

K. E.

2010. május 21.

Színházról öt felvonásban

Koncz Karolina, Krizslicz Pál, Szurmik ZoltánHajdani szakdolgozatát folytatta mintegy 30 év elteltével, illetve bővítette könyvvé Kruzslicz Pál, aki most megjelent Thália Szentesen című kötetében a színjátszás és színház helybeli történetét dolgozta fel.

A múlt heti könyvbemu-tatón az ifjúsági házban Kruzslicz Pál beszélgetőtársa Szurmik Zoltán gimnáziumi tanár volt, aki elöljáróban megállapította: hiánypótló mű született, mely informatív, de olvasmányos stílusban íródott. Aztán a művelődési központ korábbi igazgatójától az ötlet eredetét is megtudhattuk: Kruzslicz elmesélte, már gyerekként vonzódott a teátrumhoz, 7-8 évesen beszökött egy felnőtt, kosztümös előadásra, ez volt az első színházi élménye. Mintegy húszévnyit ugrott az időben, s már a szakdolgozatát említette, melyet akkor óriási munkának érzett, s amit a mostani könyvének elején is felhasznált. A kötet megírásához, mint elmondta, nagyjából két és fél évvel ezelőtt kezdett hozzá, gondolván, csak a végére kellene már járni.

2010. május 21.

Cédényi Azúr

Pár héttel azután, hogy a Fabula Rasa Lankattyúja napvilágot látott, megjelent egy CD a Gramy Recordsnál, amin a zenekar szentesi dobosa, Kertész Ákos - túlzás nélkül állítható - főszerephez jutott.

A formáció új, Azur Blue Band a neve. Tagjai azonban nem ismeretlenek a szentesi közönség előtt. A zeneszerző-gitáros Veress Gábor az Imago Mundi egyik frontembere. A basszusgitáros Földes Gábort a Fabula Rasában és a Blues B. R.Others Show-ban láthattuk. A Blue Diver címet viselő lemezen közreműködő számos vendégzenész közül ki kell emelnem a bolgár származású Nikola Parovot, aki a Barbaro első lemeze kiadásának idején még a zenekar tagja volt. Nikola éveket húzott le a világhírű ír táncos, Michael Flatley zenekarában. Hazatérve az ott szerzett tapasztalatok felhasználásával komponálta meg a Naplegenda című táncjáték muzsikáját.

Az Azur Blue Band anyaga számos egyéb érdekességgel, sőt különlegességgel bír. Önmagában érdekes, hogy Veress Gábor szerzeményeit a dobos, Kertész Ákos hangszerelte, amely tevékenység - egy dobostól - ritka a zenei életben! Ráadásul, amit Ákos a csúcsminőségű szintetizátorán, a Kurzweil PC3x-en mutat, a végtelen kreativitást és praktikus technikai tudást a "hivatásos" billentyűs muzsikusok is megirigyelhetik!

És persze, az Azur Blue Band muzsikája sem akármilyen. Egyfajta fúzió, amely nem a fúziós jazz általános összetevőiből adódik (jazz, rock, funky), hanem egyéni ízű, keleties világzene és ambient oldódik a jazzben. Mindez sajátos, olykor misztikus hangzással párosul, amelyhez a remek egyéni teljesítmények mellett - személyes tapasztalatom szerint - némi multikulturális, Peter Gabrielt távolról idéző hangulat járul.

Újabb szentesi vonatkozású, nemzetközi mércével mérhető, értékes alkotás született tehát. Az Azur Blue Band CD-je kedvelt darab lehet bármely lemezgyűjteményben.

Olasz Sándor

2010. május 21.

Dobai a könyvtárban

Dobai Péter író, költő, filmrendező, az Oscar-díjas Mephistó, a Redl ezredes, a Hannussen, a Csontváry és több film forgatókönyv írója lesz a városi könyvtár vendége május 25-én, kedden 17 órakor.

A filmrendezővel beszélget Ráfi Dénes, a Horváth Mihály Gimnázium tanára.

2010. május 21.

Akit szeretnek, mondhat bármit

Majdnem kidőlt a 30 éves Művelődési és Ifjúsági Ház fala a sok nevetéstől Badár Sándor és fiatal követője, Hajdú Balázs humorestjén. A stand up-comedy szentesi illetőségű művelői pótszékes előadáson léptek fel közönség előtt, s bár végigdumálták az estét, utána sem fogytak ki a szuszból, még lehetőségünk volt velük beszélgetni.

- Amikor elkezdtük, Magyarországon még senki sem ismerte ezt a stílust, - mondja Badár. - Szinte véres kardként kellett körbehurcolnunk, s bizonyítani, hogy ez a humor egyik ága, ahol történet van, aminek esetleg csak 10 perccel később kapja meg a csattanóját a közönség. Velük szimbiózisban kell lenni, hogy az este tényleg fergetegesre sikerüljön.

2010. május 21.

Középiskolás fotópályázat

A Művelődési és Ifjúsági Ház, valamint a Szentesi Fotókör megrendezi az I. "Ifjúság szemével" fotópályázatot. A cél az, hogy bemutathassák a tehetséges fiatalok igényes fotográfiáit, az ifjúság életét, látásmódját.

A pályázaton részt vehet minden Csongrád megyében élő, vagy itt tanuló középiskolás diák. A képek témája kötetlen, de a szervezők örülnének az ifjúság életét bemutató képeknek. Legfeljebb 5 db fekete-fehér vagy színes fotó küldhető be, aláírt nevezési lappal. Olyan képeket várnak, amelynek a hosszabbik oldala legalább 30 cm. A kollekció anyaga a szentesi bemutatkozás után másodbemutatókra díjtalanul a megyei iskolák, városok és fotóklubok rendelkezésére áll. A kiállítási anyag képeit 350x500 pixel méretben elhelyezik a Szentesi Fotókör weboldalán.

A nevezési lap letölthető és további információ található a www.szentesimuvelodesikozpont.hu weboldalon.

I., II., III. díj és különdíjak kerülnek majd kiosztásra. A képek elbírálását a Szentesi Fotókör tagjai végzik.

Beérkezési határidő 2010. május 26.

2010. május 21.

Szavaló-versenyt nyert

A Csongrád megyei balladamondó versenyen elért első, illetve a Kárpát-medencei Himnuszmondó versenyen elért harmadik helyezése után a Kiss Bálint Református Általános Iskola tanulója, Szalay Róbert nyerte meg az 5-6. osztályosok között a váli Vajda János Szavalóversenyt. Szalay Róbert Mécs László A királyfi három bánata című versével indult a 21 fős mezőnyben, Csongrád megyéből egyedüliként. Az évente megrendezett verseny zsűrijében Kazinczy-díjas művészek foglaltak helyet. Szalay Róbert könyvjutalomban és oklevél díjazásban részesült.

2010. május 21.

Új utcanevek

Lakossági kezdeményezésre a városban 2 helyen, a bereklaposi zártkertek területén és az Ilonapart közelében az utcanevek megváltoztatására kerül sor. A Vecseri-foki útból elágazó, a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon felé vezető út a Kováts Károly elnevezést kapta. A külterületi dűlők pedig a következő neveken lesznek bejegyezve: Pásztorköz, Csordásköz, Szőlősköz, Csónakos köz, Kapásköz, Gyékényes köz, Bárányköz. A dűlőutak közötti középső dűlőút pedig a Szent Vendel nevet viseli ezután. Az utcanevek, házszámtáblák és az ingatlan-nyilvántartásba vétel költségeit az önkormányzat magára vállalta, mely közel 2 millió forintot tesz ki.

2010. május 21.

Csongrádon úsztak

A felvételen Virágos Éva és Pászti Edit látható a 100 méteres hátúszás különdíjának átvételekorCsongrádon május 9-én szép sikert hozott a csapatnak a szenior úszóverseny. 200 méteres vegyes úszásban Csongrádi József úszóedző emlékére különdíjat vehet-tek át a legeredményesebb úszók. Virágos Éva az abszolút kategóriában 1. helyezést, Kómár Lajos 3. helyezést szerzett. A nemrégen tragikus körülmények között elhunyt úszó, Zarnócz Mihály emlékére a 400 méteres gyorsúszás is különdíjas szám volt. Ebben Virágos Éva 2. helyen végzett. Gyémánt Imre emlékének szentelték a 100 méteres hátúszást, amely-ben Pászti Edit a legeredményesebb, Virágos Éva a 2. legeredményesebb versenyző volt.

2010. május 21.

Ezüstérmes a Hungerit!

A csalódást jelentő tavalyi negyedik helyezést követően idén, az utóbbi esztendők legjobb eredményét elérve, ezüstérmet szerzett a női vízilabda OB I-ben a Hungerit-MetalCom Szentesi VK vízilabda csapata.

A második hely bebiztosításának az volt a feltétele, hogy az utolsó előtti fordulóban a harmadik helyen, és két ponttal a Szentes mögött álló Eger ne nyerjen Dunaújvárosban, a mieink viszont hozzák a kötelezőnek tekinthető győzelmet az Újpest ellen. Nos, a már bajnok Dunaújváros aranyérmeshez méltó játékkal verte 13-7-re az egrieket, míg Győri Eszterék kétséget sem hagytak afelől, hogy jobbak az Újpestnél; 10-4-re győztek. Így az utolsó fordulóban, szombaton, 18 órakor a ligeti uszodában a Hungerit már biztos ezüstérmesként szállhat medencébe a Dunaújváros ellen. Zantleitner Krisztina, a Szentes vezetőedzője elmondta, hogy alaposan felkészültek a fővárosiak elleni mérkőzésre, hiszen tudták, nekik minden körülmények között nyerniük kell ahhoz, hogy megszerezzék a második helyet. Szerencsére a játékosok maximálisan végrehajtották a megbeszélteket, amit elterveztek, azt a medencében viszontlátta a lányoktól, ezért jogos volt az ünneplés a találkozó után. Az utolsó fordulóban, a bajnokcsapat ellen jól kezdett a Szentes, az első negyedben még 2-2-re állt a két vetélytárs, ezt követően viszont ellépett ellenfelétől Mihók Attila immáron hétszeres bajnokcsapata, és kétséget sem hagytak afelől, hogy itthon ők a legjobbak. Zantleitner Krisztina szerint jelenleg az ezüstérem a realitás, ezért dolgoztak majd' egy esztendőn keresztül, és ezt sikerült is megszerezniük, elégedett a játékosaival. A szezon még nem ért véget a szentesi hölgyek számára, hiszen a nagyon fiatal átlagéletkorú együttesből sokan az ifjúsági csapatban és érintettek a bajnokságban, így ezekben a napokban is tovább folytatódnak az edzések.

H. V.

2010. május 21.

Óvodától az olimpiáig

A Mars-vándorserlegért úsznak

Május 22-én és 23-án, szombaton és vasárnap rendezi meg 14. alkalommal az Óvodától az olimpiáig elnevezésű versenyét a Szentes Városi Úszó Club. A ligeti uszodába az ország minden részéből, sőt Erdélyből is várnak utánpótlás korú sportolókat, így az esemény idén is nemzetközivé bővül. Összesen 4-500 versenyző részvételére számítanak a szervezők, akik minden korosztályt külön értékelnek. A pontverseny ezúttal is a Mars Magyarország Kft. vándorserlegéért zajlik, s a házigazda egyesület célja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan itthon tartsák a kupát.

2010. május 21.

Szeniorok úszó-versenye

Nemzetközi szenior úszóversenyre várják a résztvevőket a ligeti uszodába május 29-30-án. A verseny szombaton 14 órakor, vasárnap pedig 9 órakor kezdődik. A versenyszámokat 66 és 2/3, 33 és 1/3, 133 és 1/3, 4x33 és 1/3 méteren rendezik minden úszásnemben, egyéniben tizenhárom, váltóknál hat korcsoportban. A Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club szervezésében létrejövő versenyre formanyomtatványon a nevezési díj egyidejű feladásával lehet jelentkezni Pólyáné Téli Évánál este és hétvégén a 314-998-as számon, vagy a delfin_esc@freemail.hu e-mail címen lehet.

Az 1-3. helyezett éremdíjazásban részesül. A verseny legidősebb női és férfi versenyzője Kovács Imréné Margitka néni emlékére különdíjat kap. A 70 év felettiek két számban ingyen nevezhetnek. Utólagos nevezés a verseny első napján csak fél 12-12 óráig, a második napon csak fél 8-8 óráig lehetséges.

2010. május 21.

Kinizsi-katasztrófa és kiesés

Súlyos, kiütéses vereséget szenvedett hazai pályán a Szentesi Kinizsi megyei első osztályú labdarúgó csapata a 25. fordulóban. A mieink 4-0-s első félidőt követően 11-0-ra(!!) kaptak ki a Mindszent csapatától.

A Kurca-parti "mészárlásból" a mindszenti együttesben pályára lépő egykori szentesi labdarúgók közül - voltak összesen öten - Nana hat, Mihály pedig három góllal vette ki a részét, ami

2010. május 21.

Versenytáncban első a Szilver

A Magyar Táncsport Szakszövetség április 25-én tartotta tisztújító közgyűlését. Az összejövetel a 2009. évi díjátadásokkal kezdődött, a versenytánc bajnoki sorozat díjátadását követően a versenytánc Köztársaság Kupa győzteseit hirdették ki. Versenytánc bajnoki sorozatban első a Szilver TSE, a Köztársaság Kupa győztes párosa Szepesi József és Szepesi Judit (standard), Szalkai-Szabó Gábor és Markó Ágnes (tíztánc).

2010. május 21.

Két bajnoki cím

A csapat tagjai balról jobbra: Csordás Cintia, Merza Sándor edző, Papp Anita, Benkő Márta edző, Koszti Gergő, Szemerédi Máté és Almási GyulaMájus 9-én rendezték meg Budapest és Pest megye ifjúsági és junior nyílt bajnokságát az Újpesti TE pályán, ahol a szentesi atléták nagy meglepetésre két bajnoki címet is szereztek.

Almási Gyula hármasugrásban 13,46 méteres eredményével, Koszti Gergő 3000 méteres akadályfutásban 11:13 eredményével aranyérmet és bajnoki címet szerzett a juniorok korosztályában. Szemerédi Máté (ifi) 200 méteres síkfutásban ötödik helyezett lett.

A junior mezőnyben indultak a serdülő leány diszkoszvetők is. Az erős és "koros" mezőnyben Papp Anita (29,45 méter), Csordás Cintia (29,11 méter) a döntőbe jutott, és az ötödik-hatodik helyezést szerezték meg.

2010. május 21.

Pótfűtés

Visszaemlékszem egy vicces esetre, ami körülbelül 10 évvel ezelőtt történt. Egy banknál dolgoztam. Egyik nap jött a bankfiókba egy informatikus a központból, és megkért minden dolgozót, hogy adjon meg egy jelszót, hogy beindíthassa az új programot. Az egyik vicces kedvű kollégám beírta a jelszavát: "pénisz". Erre mindannyian majd' hanyatt estünk a nevetéstől, amikor a gép azt válaszolta:

"Belépés elutasítva, a jelszó túl rövid".

2010. május 21.

Kis kukta

  • Görög gyümölcsleves
  • Tűzdelt csirkecombok parázson sütve
2010. május 21.

Kihívás napja

Május 19-én, a Kihívás Napján Szentes is bekapcsolódott a rendezvényekbe. Szinte minden oktatási intézmény jelentkezett a felhívásra és eleget tettek annak, hogy legalább 15 percet mozgással töltsenek.

A cél az, hogy nemcsak ezen a napon, hanem rendszeresen sportolásra ösztönözzék azokat is, akik eddig ezt nem tették. A Kihívás Napja világméretű szerveződés, Szentes már huszadik alkalommal vesz részt benne. Több helyszínen rész lehetett venni, többféle mozgásformát próbálhattak ki a fiatalok és idősebbek. Képünkön az egyik legfiatalabb résztvevő próbál a kihívásnak megfelelni.

K. E.

2010. május 21.

Félmilliós pusztítás

Két személygépkocsit is feltörtek a bűnözők az elmúlt napokban Szentesen, tudtuk meg a Szentesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetőjétől, Tyityán Lászlótól. A Kisérben történt autófeltörés tettesét elfogták a rendőrök, annak a tulajdonosnak a segítségével, akinek az autóját kifosztotta a tolvaj. A sértett ugyanis észrevette, hogy valaki megpiszkálta járművét, és azt is meglátta, hogy a néhány házzal arrébb lakó szomszédja volt a tettes, így már nem volt nehéz dolguk a rendőröknek előállítani a fiatalembert.

2010. május 21.

Családi események

Született: Berezvai Ferenc és Székely Grétának Gréta, Kuklis György Zoltán és Kuti Szilviának Eleonóra, Berezvai Ferenc és Kérdő Ágnesnek Ágnes, Apró Tibor és Bodnár Antónia Ildikónak Bianka Lara, Kolompár János és Pintér Piroskának Ildikó Kamilla nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Nagy Henrik és Tóth Eszter.

Elhunyt: Majzik Mátyás, Orosz Bálintné Schwartz Erzsébet, Maszlag Mártonné Kanász Mária, Jenei Istvánné Mészáros Erzsébet, Nagy István Ferenc, Zabolai Kálmánné Dóczi Berta, Szalkai István, Vecseri Ferencné Kulcsár Eszter, Kertész Mihályné Jurka Erzsébet, Lantos Mátyásné Erdei Mária, Tisza Sándor József, Szabó Sándor.