XLII. évfolyam 00. szám

2010. május 7.

Hamarosan nyílik az egészségház

Az egészségházban orvosi rendelő és patika kapott helyet, az udvaron pedig parkolót alakítanak kiAz elmúlt hónapokban szemtanúi voltunk annak, ahogy a Vásárhelyi úton egy impozáns, új épület nőtt ki a földből. Az utolsó simítások vannak még hátra és néhány hét múlva már nem csak kívülről, hanem belülről is csodálhatjuk Szentes legújabb egészségügyi létesítményét.

2010. május 7.

Gépet kaptak

Komplett számítógépet ajándékozott az International System House Kft. a Dr. Bugyi István Kórház gyermekosztályának. Dr. Tóth Edit osztályvezető főorvos tájékoztatása szerint a gépet elsősorban a betegellátásban használják, de a kicsiknek is lehetőségük lesz játékra, internetezésre az új gép segítségével. A cég által meghirdetett rajzpályázathoz csatlakozott a gyermekosztálya, számos gyermekrajzot küldtek be a fekvő kis p'ciensek, az óvónő koordinálásával "A meggygógyultam a kórházban" témakörben. - Felajánlottuk azt is, hogy a pályázaton résztvevő első 100 beküldő átvehet egy plüss macit is - mondta el Ledeczky Gábor, az ISH Kft. kiemelt ügyfélkapcsolati vezetője.

2010. május 7.

Átadták a Szegvári utat

Szentes önkormányzata egy újabb olyan felújítási munkálatot vitt véghez pályázati támogatással, amely a város és a környék lakóinak a komfortérzetét növeli. A Szegvári út kátyús felületén az aszfalt kopóréteget cserélték ki.

Az út ünnepélyes avatása május 4-én, kedden volt. Szirbik Imre polgármester a megjelenteknek elmondta, hogy a műszaki átadás egy nappal korábban történt és ezzel az elvégzett rekonstrukcióval az itt közlekedők a berekháti fénysorompótól a szegvári fénysorompóig jó minőségű útfelületen járhatnak. A felüljárón túli rész állami tulajdonban van, a most elkészült szakasz a városé. Annak idején, az elkerülő út építésekor is a tervek között szerepelt a Szegvári út áldatlan állapotának a megszüntetése. A városvezető hozzátette, hogy az önkormányzat a peremkerületekre ugyanannyi figyelmet igyekszik fordítani, mint a belvárosra.

A polgármesteri hivatal pályázati referense, Kocsis Sándorné elmondta, hogy a Szegvári út, a Nagyhegyszéli út és a Kossuth utca rekonstrukciója egyazon uniós projekt elemei. Az állam és az Európai Unió közös finanszírozásaként, 138 millió forintból jön létre a három beruházás. Ennek a javításnak a kivitelezője a kecskeméti székhelyű Magyar Aszfalt Kft. Kocsis Sándorné hozzátette, hogy a másik két helyszín munkálatai legkésőbb augusztus utolsó hetére fejeződnek be. A Kossuth utca modernizálását "házon belül" oldják meg, a Városellátó Intézmény alkalmazottaival. A Nagyhegyszéli út kivitelezője egyelőre még nincs meg, de a sikeres közbeszerzési eljárás végeztével ahhoz is hozzá lehet majd kezdeni.

Az önkormányzati részről elhangzott szavak után az avatáson megjelent környékbeliek örömüknek adtak hangot. Elmondták, hogy biztonság és kényelem szempontjából a pozitív változás szinte hihetetlen számukra.

Králik Emese

2010. május 7.

Hatezerötszázan a laktanyában

A Szent Anna utcai óvodások is jól érezték magukat a laktanyai programokonÁprilis 30-án a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj a hagyományaihoz híven rendezte meg a Műszakiak napját. Az idén második alkalommal közösen tartották a rendőrség napjával.

Reggel egyre gyülekezett a tömeg a laktanya előtt, jöttek csoportosan kicsik és nagyok. A helyi óvodák, iskolák diákjaitól kezdve a vidéki nyugdíjas klubok tagjaikig, de érkeztek Győrből is. A rendezvény 9 órakor az 1848/49-es hagyományőrzők ágyúlövésével, ünnepi zászlóalj sorakozóval kezdődött. A katonák tiszteletadással fogadták Benkő Tibor altábornagyot, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokát. A tábornok hangsúlyozta: a műszaki katonák méltóak elődeik hírnevére. Bizonyították ezt a balkáni helyreállítás munkáiban, az árvízvédelmi tevékenységekben, és a múlt évi Bevetési Irány 2009 gyakorlaton is.

2010. május 7.

Mindent Szentesért!

Évfordulónaptár - 2010.

130 éve, 1880. máj. 1-jén 29 éves korában Szegeden elhunyt Páczi János (1851- 1880), az "Alföld legjobb muzsikusa", Szentes szülötte. Fiatalon Szegedre került, s mint virtuóz prímás, ott aratta sikereit. Tehetségének csodálói közé tartozott Mikszáth Kálmán is, aki gyönyörű nekrológgal búcsúztatta a fiatalon elhalt muzsikust.

120 éve, 1890. máj. 1-jén a munkásság először ünnepelte meg május elsejét Európa-szerte.

2010. május 7.

A Nemzeti Munkapárt diadala

Száz éve történt: A Függetlenségi 48-as Párt bukása

Fekete MártonSzentesen hosszú időn át töretlen kultusza volt a 48-as eszméknek, a dicsőséges szabadságharcnak, és a jobbágyok felszabadítójaként tisztelt Kossuth Lajosnak. Ezt igazolja, hogy az emigrációban élő kormányzó-elnököt elsők között választották a város díszpolgárává, és még életében róla nevezték el Szentes főterét és főutcáját. De ezt jelezte az a tény is, hogy a szentesiek 1869-től 1910-ig (vagyis 42 éven keresztül) kizárólag függetlenségi 48-as politikust küldtek az országházba. Ez a sikersorozat szakadt meg 100 évvel ezelőtt, nagy traumát okozva a függetlenségi táborban.

2010. május 7.

Határon átnyúló együttműködés

A szentesi önkormányzat összefogásban Újszentessel és a temesvári Szórvány Alapítvánnyal Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programot valósít meg. A projekt - melyben a két ország fiataljai ismerkednek egymással - novemberig tart.

- A pályázat felénél járunk. Eddig zömében sportesemények zajlottak, például sakk és asztalitenisz versenyen mérkőztek egymással a diákok újszentesi és szentesi fordulókon. A projekt célja az, hogy a két településen élő gyerekek közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék egymás életét, kultúráját, hagyományait különböző tevékenységeken keresztül. A jövőben kulturális programokra kerül sor, melyeket a Petőfi Sándor Általános Iskola koordinál. Ezek keretében honismereti és egyéb képzéseken, közös táborozáson, kirándulásokon vehetnek részt, ismerkedhetnek egymással a fiatalok - mondta el Virág Olga pályázati és civil referens, aki pozitívnak értékelte az elmúlt időszak tapasztalatait. A szentesiek többször voltak Romániában, s az ottaniak is többször látogattak Szentesre. A kommunikációban az eltérő anyanyelv sem akadály.

A program a gyerekek ifjúsági szálláson való elhelyezését, az étkeztetés, utazás költségeit fedezi. A több mint 10 millió forintos támogatásból eszközbeszerzésre is sor került: bútorokat, berendezési tárgyakat vásároltak, kulturális szobát alakítanak ki a Petőfi iskolában, a Deák iskolában pedig pingpongasztalokat és sakkfelszerelést vettek a versenyek lebonyolításához.

2010. május 7.

Mezőgazda Napok voltak Vásárhelyen

A szentesieket is érdekelte

Nemrégiben rendezték meg Hódmezővásárhelyen a 17. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokat. Ez a seregszemle nemcsak országos, de nemzetközi szempontból is kiemelkedő, ha figyelembe vesszük a szomszédos és a távolabbi országokból érkezett kiállítókat. Becslések szerint a három nap alatt hatvanezer látogatója volt az eseménynek. A kiállítók száma elérte a négyszázat, árusok sokasága és mintegy ezer különféle jószág várta az érdeklődőket. A kiegészítő rendezvényeket a felnőttek és a gyerekek is kíváncsian szemlélték.

Szentesről is sokan mentek Vásárhelyre, az egyedülálló program színhelyére. Egy-két nagyobb, helybeli mezőgazdasági vállalkozás és termelői csoport képviselői hiányoztak, de a szentesi bemutatkozók létszámára nem lehetett panasz. Szorosan illeszkedett az állattenyésztéshez és a követendő színvonalhoz a szentesi székhelyű Agrotech-Komfort Kft. kínálata, amelyik a sertéstartással és a technológiával kapcsolatos. Ez a mai hústermelési és piacorientált problémák és megoldandó feladatok terén irányadó szerepet is betöltött.

Hasonló szándék és aktivitás vezérelte a többi kiállítót, amikor a saját produktumaikkal bizonyították, hogy a fejlődést, a modernizációt tekintve "mennyi időt mutatnak" a mezőgazdaság órái, nemcsak hazai viszonylatban, de nemzetközi kitekintésben is.

Elmondhatjuk, hogy a vásárhelyi seregszemle mindenki számára tanulságos tapasztalatszerző és érdekes élmény volt, akár szakemberként, akár civilként volt annak részese.

-bert

2010. május 7.

Kitüntetések

A honvédelemért huzamosabb időn át végzett kiemelkedő munka elismeréséül Szentesről hárman kaptak kitüntetést. A honvédelmi miniszter Bordás Lajos nyugalmazott mérnök őrnagynak, a Bajtársi Szövetség elnökének Honvédelemért érem III. fokozatát, míg Ágoston Árpád nyugalmazott rendőr főtörzszázlós-nak, a Bajtársi Szövetség titkárának a Honvédelemért érem II. fokozatát adta át. Hasonló kitüntetésben részesült a nyugdíjasklub (Hobesz) tagja, Zenovitz Ottó nyugállományú honvéd alezredes.

2010. május 7.

Várható a tűzelhalás

A Csongrád Megyei Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság küldte az alábbi közérdekű információt szerkesztőségünkbe. A jó idő beköszöntével a megyében működtetett előrejelző műszerek értékelése alapján várható, hogy az almástermésűek tűzelhalásáért felelős baktériuma ismét fertőz.

A baktériumos fertőzés fő növényei fertőződhetnek meg, így az alma, körte, birs, naspolya, galagonya, tűztövis, madárbirs és a berkenye.

Különösen ott várható, ahol a rezes lemosó permetezések elmaradtak kora tavasszal.

A védekezést a virágzó növényeknél (pl. alma, körte) az Aliette 80 WP készítménynyel lehet elvégezni. A késői virágzású növényeknél (pl. birs, naspolya) még a réztartalmú készítmények is használhatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez utóbbi szerek virágzás idején terméskötődési problémát okozhatnak. Kérünk minden érintett termelőt a védekezés időbeni elvégzésére, ugyanis a megkésett védekezés már hatástalan. Amennyiben május-június hónapban megjelenik a betegség miatti hajtáshervadás, az ellen már csak a beteg részek szakszerű eltávolításával lehet védekezni.

2010. május 7.

Nehéz év, szerény nyereség

A Hunor Coop Zrt.-nél

Sokan kérdezték már korábban is a Hunor Coop Zrt. elnök-vezérigazgatóját: hogy vannak a cégnél, tudják-e eredménnyel zárni a 2009-es esztendőt? A kíváncsiskodás korántsem volt alaptalan, mint tudjuk, a kereskedelemre ma nem igazán jellemző a nyereséges gazdálkodás. Mondja is Mészáros Zoltán (képünkön), hogy szerény, az elmúlt évek egyik legvisszafogottabb nyereségével zártak. Ami a lényeg, nem veszteségesek.

- Mindannyian tudtuk, hogy az iparcikk szakmában, a ruházatban, az autókereskedelemben, az építőiparban milyen visszaesés van. Sajnos mi sem úsztuk meg, az élelmiszerkereskedelmet is elérte a válság - summázza az elnök-vezérigazgató. - Több ezer kisvállalkozás zárta be kapuit az elmúlt esztendőben A cég állta a sarat. Új üzlethelyiséggel bővültünk, a kórházi ABC-vel. Jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre, ilyen volt a szentesi pékség modernizálása. A városban és környékén megkedvelték a Hunor Coop kenyerét. Ezen felbuzdulva úgy gondoltuk, hogy a makói térségben is érdemes hasonló kapacitású és méretű pékséget létrehozni. Sikerült! A kis-zombori üzemünk nyereséggel zárt.

2010. május 7.

Körséta

A Szentesi Vendégszeretet Egyesület kezdeményezéseként jött létre a Szentesi Körséta programsorozat. A harmadik séta május 15-én, szombaton 15 órakor lesz, a házigazda Nagyné Csikai Gabriella. A Széchenyi-liget természeti és épített értékeivel Ádám Zsuzsa, a Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola szaktanára ismerteti meg a résztvevőket.

2010. május 7.

Változás

Változott a Dr. Bugyi István Kórház főportájának nyitvatartási rendje. Május 1-jétől a mentő és egyéb gépjármű forgalmat a Sürgősségi Betegellátó Osztály bejáratára korlátozták 20 órától reggel 7 óráig. A korlátozás miatt a jövőben a főportán a kapu 20 órától zárva tart. A Dr. Bugyi István Kórház kéri a lakosság megértését és az intézkedés tudomásul vételét!

2010. május 7.

Idegenforgalmi szakemberek tanulmányútja

Április 24-én Szentesre látogattak a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Idegenvezető Továbbképző Központjának oktatói. A csoport vezetője a Budapesti Utazás Kiállításon figyelt fel városunkra és a kistérségre. A vendégek az önkormányzat és a Szentesi Vendégszeretet Egyesület együttműködésben megtekintették a város legfőbb turisztikai látványosságait. Nem hagyhatták ki a Koszta József Múzeumot, a Művészetek Házát és a felújított református nagytemplomot. Ebéd után a Szentesi Üdülőközpont marketingesének kíséretében a kistérség nevezetességeivel ismerkedtek meg.

2010. május 7.

Ünnepség a klubban

A nyugdíjas klub tagjai anyák-napi ünnepséget rendeznek május 7-én, pénteken 14 órakor a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.

2010. május 7.

Megszépült a templom környéke

A Jókai utcai református templom környékén járva a szemünkbe ötlik a változás, ami a néhány hónappal ezelőtti állapothoz képest tapasztalható. Új járdán térhetnek be a hívők az istentiszteletre, az autóikat pedig a szépen átépített parkolókban hagyhatják.

A Városellátó Intézmény vezetője, Varga Sándor elmondta, hogy a felújítást tavaly irányozta elő az önkormányzat. Első lépésként a templom körüli 220 méteres járdaszakasz rendbe tételéhez kezdtek hozzá. Eleinte az aszfalt kijavítása volt tervbe véve, de némi kalkuláció után úgy tűnt, térkőből sem lesz drágább - az esztétikumról nem is beszélve. Az 1,8 milliós ráfordítással elkészült munka után a felsőpárti református templom lelkésze, Gilicze András esperes vetette föl, hogy az elhasználódott, kátyús parkolót is rendbe kellene hozni. Ez az önkormányzattal való egyeztetés után, 2,2 milliós költséggel készült el nagypéntekre. A járda munkálatai még az elmúlt év novemberében fejeződtek be, ezért ahogy azt Gilicze András tréfásan megjegyezte, a templomuk szép karácsonyi és húsvéti ajándékot kapott.

Kép és szöveg:
K. E.

2010. május 7.

Előbb-utóbb bírságolni fognak

Az aktuális fűnyírási munkák elvégzését, a zöldfelületek karbantartását, a játszóterek környékét rendszeresen ellenőrzi a polgármesteri hivatal közterület-felügyelete. Bár egyelőre nem bírságolnak, idővel ezt fogják tenni.

Helyi rendelet írja elő, hogy a zöldfelületet csökkenteni nem lehet. A gyepen parkoló járművek után fű alig marad, kátyús lesz a föld, a sarat aztán felviszik az útra - egyik gond hozza a másikat, összegzi észrevételeit Kóczán István, a felügyelőség vezetője.

2010. május 7.

Kockázatok és követelések

Több a feladat a Szentesi Hitel-szövetkezetnél is

A gazdasági válság még mindig érezteti hatását, és ebben az időszakban - bár nem szívesen - újabbnál újabb kifejezésekkel ismerkedhetnek meg a hitelintézetek, bankok ügyfelei. Egyre gyakrabban hallani például a kockázatkezelőről, követelésbehajtóról, akikkel sajnálatosan mind többen kerülnek kapcsolatba. Nemrégiben a Szentesi Hitelszövetkezet keresett ebbe a kettős munkakörbe jelentkezőt. Írásunkban Holman István ügyvezető igazgató segít megérteni az olvasóknak, miért van szükség a kockázatkezelő munkájára, s egyúttal helyzetelemzésre is kértük.

2010. május 7.

Fél évszázada ballagtak

Az ötven éve ballagó osztály.

Ötven éve ballagott az akkori Közgazdasági Technikumból az az osztály, melynek majd minden tagja megjelent az április 30-i találkozón, a Boros Sámuel szakközépiskola ballagási ünnepségén. Az 1960-ban végzett osztály létszáma 36 volt, 29-en élnek közülük, s két - betegség miatt távol maradó - személy kivételével, valamennyien eleget tettek a főszervező, Kőhalminé Forrai Julianna meghívásának.

2010. május 7.

Szilver érmek

Az Ifjúsági Standard Világbajnokságot május 1-jén Koreában, Szöulban rendezték meg, ahol a Szilver TSE párosa Bődi Dénes-Farkas Bettina a 46. helyen végzett.

Horváthországban Zágrábban május 2-án a standard international open táncversenyen vett részt a Szepesi József -Szepesi Judit (Szilver). A magyar bajnoki ezüstérmes páros a második helyezést érte el. Ifjúsági kategóriában Jéri Tamás-Szepesi Lilla második lett.

2010. május 7.

Első füzet a nagycsoportosoknak

Ez már a nyolcadik alkalom, hogy az Iroda-Profil Kft. kezdeményezésére megvalósul az "Első füzetem" rendezvény. A Galéria Kávéházban május 5-én tartottak sajtótájékoztatót a média képviselőinek a várható programokkal kapcsolatban.

Korecz Mónika, az Irodaprofil Kft. ügyvezetője a következőket mondta:

- Cégünk a tanulást fontosnak tartja. Én személy szerint büszke vagyok arra, hogy ebből a városból indultam, hogy itt szereztem meg a mai tudásom alapjait. Eddig több, mint 3800 gyermeket örvendeztettünk meg a rendezvényeinkkel és az első füzeteikkel, ceruzáikkal. Az átadás június 13-án, vasárnap 10 órakor lesz a strandon. A tavalyi eseménynek is ez volt a helyszíne és a gyerekek örömét látva úgy éreztük, jó választás volt. Bízunk benne, hogy a szentesi, derekegyházi, nagytőkei és fábián-sebestyéni ovisok élményekkel teli napot töltenek a strandon.

Az üdülőközpont vezetőjétől, Deák Alberttől hallhattuk, hogy nyitottak voltak a kft. ötletére, hiszen számukra fontos, hogy a gyerekek minél korábban találkozzanak a sporttal és az egészséges életmóddal. A nagycsoportosokat a rendezvényre térítésmentesen kísérheti el egy-egy felnőtt.

Szirbik Imre polgármester, a rendezvény támogatója és védnöke úgy véli, az első füzet a kicsik számára két dolgot jelenthet: az indulást az életbe és a kötődést a városhoz.

K. E.

2010. május 7.

Bemutatkozott a mezőny

Négyesfogat az egyik vizes akadálynálA legjobb fogathajtók mérték össze tudásukat és fogataik képességét a téli-tavaszi felkészülési időszak után idén először Fábiánsebestyénben. A Kinizsi 2000 Mezőgazdasági Zrt. szervezésében megrendezett hétvégi Fábiánsebestyéni Lovanapokra az ország minden tájáról érkeztek versenyzők és nézők, hogy szemtanúi legyenek az elmúlt 27 év alatt egyre színvonalasabb vált nemzetközi sporteseménynek.

2010. május 7.

Országos elsők kötélugrásban

Gurdon Hanna, Vass Vivien, Mihály Ferencné edző, Kiss Nikolett és Andrikó Noémi Egerben az országos versenyenA Kiss Bálint Református Általános Iskolában évek óta működik kötélugró szakkör, amely az utóbbi időben egyre népszerűbb. Tagjai szorgalmasan, lelkesen és kitartó munkával edzenek hétről hétre.

A tanult elemeket, gyakorlatokat örömmel tanítják társaiknak szabadidejükben. Az elemek összekapcsolásával látványos koreográfiák készülnek. Szívesen mutatják be tudásukat az iskolai farsangon, városi rendezvényeken. Szükségesek ezek az alkalmak, mert ösztönzőleg hatnak a látványosabb elemek tanulásában. A továbbfejlődéshez a legjobb lehetőség, ha találkozunk más csoportokkal és tanulunk tőlük. Elhatároztuk, hogy megmérettetjük magunkat.

2010. május 7.

Siker a pécsi filmfesztiválon

A Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola egyik végzős diákja, a 12. A osztályos Horváth Zoltán (képünkön) néhány hete még nem az érettségi vizsgák miatt volt izgatott. Szenvedélyének, a filmkészítésnek hódolt, hogy egy pályázatra küldhesse az egyik animációját.

Megtudtuk tőle, hogy az édesanyja szinte az utolsó pillanatban találta az interneten a felhívást, amelyre két filmet küldött Zoltán. A rövidfilm, amit barátaival, Havasi Ferenccel és Barakonyi Attilával közösen készített, végül nem került a legjobbak közé, viszont az önálló munkája, egy animáció elnyerte a közönségdíjat a CinePécs XI. Pécsi Nemzetközi Diákfilmfesztiválon. Az április végi díjkiosztón Zoltán is részt vett, nagy élmény volt számára a két nap. Elmondta, hogy - a nekünk, kívülállóknak nem sokat mondó című - "A HEBI-s barmok" nagyon tetszett a nézőknek, sokat nevettek rajta. Ez egy, a fiatalok körében népszerű, ún. animék (a japán stílusú rajzfilmek) paródiája. A művet egy sorozatnak szánja, a jelenlegi öt részből három már a fesztivál idején is kész volt. A figurákat ő maga rajzolja és a hangot is ő kölcsönzi a karaktereknek. A filmezés világa annyira magával ragadta, hogy önállóan és a barátaival is további alkotásokat fognak készíteni. Bár a kameráját csak most karácsonykor kapta, az azóta eltelt rövid idő elég volt ahhoz, hogy a jövőjét is ebben az irányban tervezze. Érettségi után reményei szerint a dunaújvárosi főiskola kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatóinak a táborát fogja majd erősíteni.

Zoltán elmondta, hogy a tanulás mellett nincs mindig ideje a hobbijára. Ha megfelelő ötlete támad, azt leírja, és később felhasználja. A most elért siker után remélhetjük, hogy a későbbiekben, hasonlóan más, neves elődökhöz, Szentes ismét egy újabb, a médiában sikereket elérő fiára lehet büszke.

K. E.

2010. május 7.

Gondolkodók

Választás után: mi lesz a demokráciával? címmel tart összejövetelt a gondolkodók klubja. A téma iránt érdeklődőket május 10-én, hétfőn 18 órára várják a városi könyvtárba. A klubot vezeti dr. Papp Erzsébet tanárnő.

2010. május 7.

Kertbarátok

A Király István Kertbarátkör tagjai május 10-én, hétfőn klubfoglalkozást tartanak. A délutáni program keretében a kertbarátok a díszfaiskolába látogatnak el.

2010. május 7.

Thália Szentesen

Könyvbemutató

Kruzslicz Pál harminc évig készült a szentesi színjátszás és színháztörténet feldolgozására, három évig gyűjtötte, írta-szerkesztette a most megjelent Thália Szentesen című könyvet.

Öt fejezetben foglalta öszsze a Kurca-parti város és a környező települések színházi életét, az 1838 és 2008 közötti időszakban. A kezdő évszám az első dokumentálható helyi színtársulat működését jelzi, a második a színházterem legújabb, átépítés előtti bezárását idézi. Természetesen színházi előadásokat már az 1800-as évek első évtizedeiben is tarthattak a városban, de hivatalos feljegyzések hiányában ezekre hivatkozni nem lehet.

A könyv mindegyik fejezete öt részből áll. A helyi események mellett kitekinthetnek az olvasók az országos történésekre. Vázlatosan megismerhetjük néhány település színházi életét, a hazai drámaírás fontosabb alkotásait. Olvashatunk a szentesi kulturális-művészeti élet jeles szereplőiről és a fontosabb rendezvényekről.

Kruzslicz Pál könyvét közel hetven fotó, rajz és dokumentum-másolat teszi színesebbé és érdekesebbé.

A bemutatót május 12-én, szerdán 18 órakor tartják a Művelődési és Ifjúsági Házban. A könyvet az olvasók figyelmébe ajánlja Szurmik Zoltán, a HMG tanára. A kötetből részleteket olvasnak fel a gimnázium tanulói.

2010. május 7.

A harmadik X-be lépett az IH

Sok-sok programot rendeztek már e falak közöttTöbb generáció kedves, már-már kultikus helye a Művelődési és Ifjúsági Ház. Jövő héten lesz pontosan 30 éve, hogy átadták a közönségnek. A kerek évfordulót az intézmény egyhetes programsorozattal ünnepli.

A jellegzetes fehér épület a Kurca partján ma is sokak számára csak az IH néven ismert. Nem véletlenül, hiszen, mint az intézmény jelenlegi igazgatójától megtudjuk: az 1980. május 10-én átadott épületet eredetileg még fordítva, ifjúsági és művelődési házra kellett keresztelni. Ez volt ugyanis a megtorpanó építkezést 10 millió forinttal kisegítő KISZ KB kikötése. Varróné Szabó Ildikó elárulta, az akkori kollégák idővel visszaváltoztatták az elnevezést, hiszen szakmai szempontból különbséget kell tenni egy ifiház és egy művelődési központ között. Az intézmény már akkor is több réteget szolgált ki. Égető szükség volt az új épületre, hiszen a korábbi, nem kifejezetten erre a célra tervezett Móricz-kultúrházat időközben kinőtte a szentesi közönség. A 30 éve megépült ház elrendezése mindenféle igényt kielégít: 250 fős pódiumteremmel, 100 fős előadóteremmel rendelkezik, 50 főt tud befogadni a Klub 1, vannak szakköri helyiségei és tágas büféje is. Egy problémát említ az igazgatónő: annak idején elfelejtettek raktárt tervezni az épületbe. Viszont úgy érzi, az intézmény akkoriban is modernnek számított, s technikailag ma is megállja a helyét. Igyekeznek a színvonalat javítani, ha van egy kis pénzük. Régebb óta húzódik azonban a fűtéskorszerűsítés, és a nyílászárók cseréje, ami meghaladja az anyagi lehetőségeiket.

2010. május 7.

Két napig kéziztek

A jövő reménységei küzdöttek a csarnokbanKözel félezer gyermek részvételével rendezték meg városunkban a két napon át zajló, II. Kiss Bálint Kézilabda Utánpótlás Kupát. Cesz-nak György, a rendezvény szervezője szerint sikeres két napon vannak túl, a kisebb nehézségektől eltekintve színvonalas tornának volt házigazdája Szentes. A fiatalok három korcsoportban - 1997, 1999 és 2000-es születésű fiúk és lányok - vetélkedtek a vándorserlegért és a különdíjakért. Városunkat két csapat, a legkisebb korosztályú fiú és lány együttes képviselte sikerrel, hiszen a fiúk - első komolyabb megméretetésük volt ez - az ötödik, míg a lányok a harmadik helyen végeztek. Ebben a korosztályban a tápiószelei lányok és a Tisza Volán fiú kézilabdázói voltak a legjobbak, az idősebb fiú együttesek közül a békésiek, a dabasiak, a kecskemétiek és a szegediek, a lányoknál az Angyalföldi Sportiskola, a KSZSE-Szeged, az Ada és a Debrecen csapatai emelkedtek ki a mezőnyből.

A torna végeztével csendesebb napok következnek a szentesi gyerekkézilabdázást illetően, a háttérben viszont már komoly előkészítő munka folyik, mivel szeptembertől majd' háromszáz, óvodás és iskoláskorú fiatal bevonásával kezdődik új fejezet a szentesi kézilabda utánpótlás-nevelés történetében.

H.V.

2010. május 7.

Mi lesz veled női futsal?

Tóth Antal, a Szentesi Női Futsal Egyesület elnöke nagyon elkeseredetten nyilatkozott szeretett sportja jövőbeni kilátásai miatt. Hosszú évekig kiemelkedő eredményt szállított csapata a városnak. A régi szakvezetők, a támogatók, a játékosok mára csak emlékek, van, aki Szentesről is elkerült.

2010. május 7.

Szentes hősei

Egy Eb utózöngéi

Tisztelt Szentesi Sportbarátok!

Szentesen 104 évvel ezelőtt alakult az első sportegyesület, ahol sok kiválóság, különböző sportágakban érte el sikereit. Talán 10 százalék ért el nemzetközi eredményt, ami a fluktuációt tekintve jó arány, hiszen most több, mint 40 egyesületet jegyeznek a városban és ebből komolyabb nemzetközi sikereket a cselgáncs, társastánc, kick-boksz, ökölvívás és a kyokushin karate képviselői aratják. A női vízilabdások a Len Kupa nemzetközi tornán a 8 közé kerültek, de volt valamikor egy világszínvonalú triatlon csapatunk is. (Minden tiszteletem a Szernyi családé, amelynek tagjai világkupát nyertek saját korosztályukban.)

2010. május 7.

1. helyen

Budapest Kupa néven rendeztek nemzetközi judóversenyt a közelmúltban, amely egyben ifi-válogató verseny is volt. A Pollák DSE dzsúdósai ismét eredményesen szerepeltek a megmérettetésen; 1. Kalydy Patrícia (-70 kg), 1. Gila Nóra (+70 kg). Patrícia magabiztos 4 ipponos győzelemmel, míg Nóra stabil versenyzéssel végzett a dobogó tetején.

2010. május 7.

Még megszerezhető az ezüst

Az ezüstérem megszerzése szempontjából játszott fontos bajnoki mérkőzést az elmúlt hétvégén a Hungerit-MetalCom Szentesi VK női vízilabdacsapata Egerben. A mieink azzal a tudattal szállhattak medencébe, hogy egy esetleges döntetlen esetén szinte kézzelfogható közelségbe kerül az ezüstérem számukra, két fordulóval a bajnokság vége előtt.

2010. május 7.

Elbírt két tűzoltókocsival

Sinka Zsolt Guinness-rekordja

Elkélt a közönség biztosítása ZsoltnakVárosunkban eleddig egyedülálló látványossággal szolgált Sinka Zsolt május 1-jén. A szegvári sportoló, akit ismerhetünk testépítőként, erőemelőként és a Big Family csoport erőművészeként is, ezúttal egy Guinness-rekordra vállalkozott.

A sportcsarnok előtti úton több százan lesték, mire megy a két, egymáshoz rögzített tűzoltóautóval. Mindesetre, amint azt a produkció előtt megtudhatta a publikum, a rekordkísérlet főpróbája három nappal korábban kiválóan sikerült. Akkor 12 és fél méterre vontatta a 33,4 tonnás tömeget.

2010. május 7.

Pótfűtés

- Na, mi volt az érettségin? - kérdezi a fiát a bűnöző.
- Ne izgulj, fater, három ember másfél órán át faggatott, de semmit sem tudtak kiszedni belőlem.

2010. május 7.

Kis kukta

  • Epres túrógombóc
  • Pulykamelles burgonya
2010. május 7.

Teljesítménytúra kerékpárosoknak

Nemcsak érmet és serleget vehetnek át idén a St. Jupát SE. által szervezett CUBE - teljesítménytúra és amatőr kerékpáros verseny díjazottjai. A legjobb versenyző Bóta Csaba egyik akvarelljét is hazaviheti, amely a verseny témáját dolgozza fel. Az egyesület előrehaladott tárgyalásban van egy utazási irodával is, amely Görögországban egy négy-, és egy kétfős szálláslehetőséget biztosít a győzteseknek.

2010. május 7.

Fémtolvaj nyomában a rendőrök

Az elmúlt heti hetvenezer forintos lineár-vezeték lopást követően, most 200 ezer forintos kárt okoztak a kábel-tolvajok egy Szegvár melletti földterületen. Szintén a színesfém-tolvajok "dolgoztak" április 28-ára virradóra egy nagyhegyi fóliasátorban is, ahonnan fémhulladékot és csőtoldalékot loptak el. Egy Vásárhelyi úti telephelyről - a kerítést kivágva - 40 méter lengőkábelt és három aknafedelet tulajdonítottak el. 80 méter kábel, valamint kéziszerszámok tűntek el egy udvaron parkoló traktor platójáról a Munkás utcában, a kár 45 ezer forint. Május 2-ára virradóra az egyik berekháti telephelyről 15 szál, 8 méteres betonacélnak "kelt lába".

2010. május 7.

Túra

Otthonunk Európa címmel pünkösdi túrát szervez a Szabadidős Sportklub május 22- 25-e között. A sportklub által szerkesztőségünkbe eljuttatott 3 napos programból az első nap állomását emeljük ki.

Útvonal, látnivalók: Szentes- Debrecen-Máriapócs-Nagyvárad-Beregszász-Ungvár-Munkács. Debrecenben, a határ átlépése előtt megtekintik Máriapócsot, amely Magyarország legismertebb búcsújáró helye. Határátlépés után Nagyvárad belvárosában sétálnak, majd ellátogatnak a Vidám temetőbe, ahol a fejfákon az elhunytak életéből kiragadott eseményekről vicces versek olvashatók. Beregszászon a Bethlen-Rákóczi Kastély, a katolikus és a református templom látványosságaiban gyönyörködhetnek. Ungváron a kővár megtekintése zárja a nap programját. A szállás Munkács környékén lesz.

A kárpátaljai kirándulás programjáról, az utazás költségeiről részletes tájékoztatás kérhető a Szabadidős Sportklub Tóth J. u. 28/A sz. alatti helyiségében szerdánként 15-17 óra között, vagy a 314-399, 30/468-87-69 telefonon.

2010. május 7.

Családi események

Született: Sárréti Dániel és Konyári Hajnalkának Borbála Fruzsina, Diószegi Tamás és Nagy Editnek Dániel, Héjja Ignác és Bába Andreának Botond, Janó László és Egedi Krisztinának Flórián, Ma-zula Erik és Langó Anitának Erik, Vadász János és Benkő Ibolyának János, Balogh Árpád és Balogh Lenkének Árpád Balázs, Mészáros Gábor és Váczi Valéria Jusztinának Zsombor, Seres József és Horváth Cecília Enikőnek Máté, Megyeri Róbert és Takács Tündének Csenge, Donka József és Bozó Máriának Máté József, Kiss Gábor és Sebestyén Erzsébetnek Hanna, Tápai Péter Pál és Horváth Tímeának Zita nevű gyermeke.

Elhunyt: Czakó Mihály, Fodor Gerzsonné Juhász Julianna, Debreczeni-Kis Pál, Pataki Mihály, Szarka Sándor, Berényi Sándorné Batka Erzsébet, Pusztai Róbert, Németh Róbert Gyula, Nagy Szabolcs Jánosné Szabó Éva Mária, Mészáros János, Sinkó Lászlóné Szántai Franciska.