XXXVII. évfolyam 3. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

A mezőgazdaság még nincs a helyén
 Hat volt miniszter Szentesen

2006. január 20.


A tanácskozás résztvevői (Fotó: Vidovics Ferenc)

Volt agrárminiszterek, kormányzati tisztségviselők és az újabb generáció tudós és felkészült képviselői, valamint gyakorló szakemberek tanácskoztak Szentesen, témájuk pedig a magyar mezőgazdaság helyzete volt.


Bővebben


 

A szentesi gyökerek
 A Prima Primissima-díjas Csete György

2006. január 20.


A Prima Primissima-díjat Demján Sándor alapította 2003-ban. A VOSZ elnöksége támogatásával létrejött díj legfőbb célja a magyar értelmiség kiemelkedő eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány, művészet és kultúra fejlesztésének pártoktól független erősítése. A díjat 2005. december 8-án Csete György építész is átvehette.


Bővebben


 

Élete a posta
 

2006. január 20.


Verók István

Hullnak itt a csillagok. Csak győzze kapkodni az ember. Valahogyan így is fogalmazhatna Verók István postafőnök, hiszen nyugállományba vonulása alkalmából számos kitüntetés részese lehetett. Közülük a legnagyobb talán az életmű-elismerés: a Postáért érem ezüst fokozata, amit a Posta Világnapján vehetett át Szabó Pál vezérigazgatótól Budapesten.


Bővebben


 

Az elvetett kocka vasárnapja
 

2006. január 20.


Alea iacta est! A kocka el van vetve!

Most már tudjuk, mikor gyakorolhatja újra magyar népünk jogát ahhoz, hogy maga döntse el: kikre bízza a következő négy esztendőt. Beindulnak a nagy találgatások. Sokan - velem együtt - félve-remélve kérdezzük: mire lesz képes 1989 után 17 évvel a magyar nép szelleme? Az erkölcsnek, a józanságnak, a tisztességnek lesz-e ereje kordában tartani a pártpolitikai indulatokat? Sikerülni fog-e a magyar választóknak kibekkelni a pártpolitikai manipulációs támadásait?


Bővebben


 

Eredményes népszavazás
 145 éve történt

2006. január 20.


Tomcsányi József alkotmányos főispán

Akárcsak országosan, nálunk sincs kellően a köztudatban az ún. "kis kiegyezés" időszaka, az 1860/61-es évek történései. Pedig az 1849-től kiépített nyílt önkényuralmi rendszer ekkor omlott össze, és kísérlet történt az 1848-as alkotmányosság maradéktalan helyreállítására.


Bővebben


 

Búcsú az egykori könyvtárigazgatótól
 

2006. január 20.


Csendben, ahogy az utóbbi évek kínzó kórjának terhe alatt élt, elhunyt Berezvai Lajosné.

Abból a Fenyvesi családból származott, melynek a szeniorja, a szikár, bajuszos nagyapa mind az öt fiával a kubikos talicska mögött állt egy 1931-es Tisza-gáti fényképen. (Kinagyított másolatát évtizedeken át a múzeum folyosóján láthattuk.)

Mária a négy lány egyikétől, Juliannától született. Apa nélkül maradva a megélhetést kereső mamával hányódott tanyáról tanyára. Nyolc éves korától cipelnie kellett a felnőttnek is próbatételt jelentő háti kast a jószágnak való takarmánnyal. A fejletlen gyereklány gerince ezt egész életére megszenvedte.

A gimnáziumot és a könyvtárosságot már dolgozva tudta elvégezni. 1953-tól harminc éven át vezette a városi könyvtárat. Ez alatt az akkor legkorszerűbb könyvtárrá rendezte be az evangélikus templom melletti ház egész földszintjét. Egy ideig a járás könyvtárait is felügyelte.

Közéleti aktivitása révén több cikluson át bevonták a város vezetésébe is. Odaadó munkáját Kiváló Népművelő címmel, majd Szentes város fejlesztéséért oklevéllel és Munka érdemrenddel ismerték el. Nyugdíjba vonulása után még egy évtizedig könyvtároskodott a Koszta József iskolában.
Bár betegsége egyre inkább elhatalmasodott rajta, a szellemi erőnléte, intellektuális kíváncsisága ellenállt annak. Utolsó napjaig megőrizte a város és az ország ügyei iránti érdeklődését és határozott véleményét.

Egy szerény "lámpással" szegényebbek lettünk. Értelmes életet élt, legyen a halál számára megnyugvás. Volt munkatársai, szomszédai, ismerősei tiszteletben tartjuk végakaratát. Így búcsúzunk: Nyugodj békében, Marika!

dr. Magyar Jánosné
ny. pedagógus

 


 

Boros főbíró a választmányban
 Évfordulónaptár 2006

2006. január 20.


100 éve, 1906. január 14-én a Szentesi Földművelő Munkások Egylete nagygyűlést tartott a Kossuth téren. Napirend: 1. A nép anyagi helyzete és a politikai helyzet; 2. Az általános, egyenlő és titkos választójog. Szónokok: Kiss József és Török Sándor Szentesről, Várkonyi István és Boros Mihály Budapestről.

125 éve, 1881. január 15-én Aradi Kálmán árvaszéki ülnök (későbbi rendőrkapitány) házában szervező értekezletet tartottak a Szentesi Korcsolyázó és Csónakázó Egylet megalakítása érdekében. Mintegy 50 tag részvételével kimondták az egylet megalakítását. (Az alapszabály-tervezetet május folyamán terjesztették fel jóváhagyásra; az alakuló közgyűlést dec. 11-én tartották meg; elnökké Aradi Kálmánt, alelnökké Szalai Istvánt választották.)

100 éve, 1906. január 16-án a belügyminiszter megsemmisítette a Csongrád megyei közgyűlés 1905. dec. 28-án hozott határozatait; az Alkotmányvédő Bizottság működését betiltotta, s utasította az alispánt az adószedés és újoncállítás azonnali megkezdésére.

80 éve, 1926. január 17-én megalakult a Nagynyomás-határrészi Olvasókör (tagok száma 36 fő). A Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület gazdaköreként működött. (1945-től a Magyar Parasztszövetség tagszervezeteként folytatta tevékenységét 1948-ban bekövetkezett feloszlatásáig.)

110 éve,
1896. január 19-20. A szentesi közönségnek bemutatták a fonográfot.

160 éve, 1846. január 20-án gróf Széchenyi István vezetésével megalakult Pesten a Tiszavölgyi Társulat, amelynek célja a Tisza szabályozása. Boros Sámuel szentesi főbíró tagja lett a társulat központi választmányának.

Összeállította:
Labádi Lajos

 


 

Gondolatok
 

2006. január 20.


A Föld minden ember szükségletét ki tudja elégíteni, csak az emberek kapzsiságát nem. Nem akarván más tollával ékeskedni, bevallom, hogy nem én fogalmaztam meg ezt az arany igazságot, hanem Gandhi. Nekem az az alázatos szerep jut, hogy továbbadjam. Íme, megtettem.

Meg tudnád-e mondani, ki tekinthető gazdag embernek? Nem tudhatom, de szerintem nem az a gazdag, akinek sok mindene van, hanem az, akit sokan szeretnek.

Tudod, kit igyekeznek a hatalomra vágyók a közéletben lejáratni? Azt, akit a többieknél mindenki különbnek tart. A gyengéket, senkiket nem érdemes besározni.

Ideje lenne különbséget tenni a "lehet" és a "szabad" szavak jelentése között. Azt olvasom, hogy az útkereszteződésekben piros lámpánál nem lehet átmenni. Dehogynem lehet, csak nem szabad! Sok mindent meg lehet tenni, mindenféle bűnt el lehet követni, csak nem szabad! Hidd el, nem érdemes megtenni azt, amit lehet ugyan, de nem szabad.

Hasonlókképpen hibás, csak éppen nevetséges válogatás nélkül minden nőnemű személyt hölgynek nevezni. Munkát végző, vagy diáklányokat, netán éppen küzdősportot űző, verejtékben úszó fiatal nőket, asszonyokat, vagy bevásárlást végző koros nagyanyákat hölgynek titulálni illetlenség. A hölgy szó kifejezetten tetszeni, hódítani vágyó, kiöltözött, esetleg báli dámákat jelöl. Általános szokás válogatott közönséget "Hölgyeim és Uraim" szavakkal megszólítani. Tehát "urakkal" együtt. Az más.

Dr. Imre Ernő

 


 

Jó egészséget, Főorvos Úr!
 

2006. január 20.


Az évek szállnak, mint a percek... Sajnos, az időt nem lehet megállítani. Nehéz tudomásul venni, hogy Szerb János főorvos úr nyugdíjba megy. Sok beteg hálával és tisztelettel gondol a doktor úrra. A diabetológus-belgyógyász mindkét betegségünkkel foglalkozott. Mindent megtett annak érdekében, hogy a cukorbetegséget karbantartható állapotnak tekintsük, hogy teljes életet élhessünk.

Önzetlensége, segítőkészsége, tenni akarása, szigora (karcos humora) a beteget ráébresztette a veszélyre, a szövődményekre. Fárasztó munkát végzett. Számtalan hűséges betege sikerélményt adott neki, de voltak sajnos hiábavaló fáradozásai.

A Diabétesz Egyesületet kimagasló hírűvé tette, sok helyre hívják előadónak.

Köszönjük a sok hasznos órát, fáradozását, amit az egyesület tagjainak is áldozott. Megismertünk egy orvost, aki nemcsak a betegséget, az embert is gyógyította. Reméljük így látják a kollégái is, akik talán észre fogják venni, hogy egy orvos a sorból hiányzik.

Köszönünk mindent, reméljük velünk marad és irányít bennünket, s az egyesületünket továbbra is vezeti.

Jó pihenést, és tartalmas nyugdíjas éveket kívánnak:

A betegei és az
egyesület tagjai

 


 

Elnöki dicséret az eltöltött évekért
 

2006. január 20.


A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola matematika-kémia szakos tanárát, Csorba Lászlót a karácsony előtti héten megrendezett ünnepi Megyei Közgyűlésen Elnöki Dicsérettel tüntették ki.


Bővebben


 

Felújítások
 

2006. január 20.


A képviselő-testület legutóbbi ülésén tárgyalta a Szentesi Családsegítő Központ és a Terney Béla Középiskolai Kollégium szálláshelyeinek fejlesztésével kapcsolatos pályázati lehetőségeket. A pályázatot az Ifjúsági, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium a Magyar Turisztikai Hivatallal közösen írta ki. Az önkormányzat támogatja a szigligeti üdülőtábor higiénés és infrastrukturális körülményei javítására irányuló felújítását, továbbá indokoltnak tartja a középiskolai kollégium vizesblokkjának felújítását. Mint ismeretes, a kollégiumban a korábbi években már sikerült (pályázatok útján) az épület északi oldalán lévő négy vizesblokkot felújítani. Most az épület másik oldalán lévő fürdőszobák következnének.

A testület a kiírásban szereplő 30 százalékos önrész biztosítása mellett hozzájárult a munkákra vonatkozó pályázatok benyújtásához.

 


 

Berki utak
 Interpelláció a testületben

2006. január 20.


Ollai Istvánné interpellációjában javaslatot tett a berki, a volt termelőszövetkezet mellett húzódó házsor előtti földút zúzott kővel való borítására. Észrevételezte, hogy ugyanezen az úton a járdalapokat felszedték. A képviselő-aszszony kérte, hogy a Kiséri városrészben a szennyvíz csatornaépítési munkák után az újra aszfaltozott utak mellett nemesített útpadka készüljön a sárfelhordás megakadályozására.


Bővebben


 

Horgászok
 Hírforrás a Rádió Szentes

2006. január 20.


Tisztújító közgyűlést tartott a szentesi horgászegyesület. A megjelent több mint 200 horgász módosította a horgászrendet is. E szerint ismét el lehet vinni - az országos szabályokkal megegyezően - a 60 centiméter feletti pontyot és a 60 centimétert el nem érő amurt. Az egyéb halaknál pedig eltörölték a 10 kilogrammos súlyhatárt. Személyi változás is történt, a horgászmester ifj. Darabos János, az ellenőri csoport vezetője id. Darabos János lett. Az egyesület alelnökének Keller Ferenc vállalkozót választották meg. A Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület elnöke további öt évre ismét Füsti Molnár Lajos.

 


 

Út a gáton
 Hírforrás a Rádió Szentes

2006. január 20.


Tetőzött a Tisza Csongrád megyében, de ez csupán közepes mederteltséget okozott - nyilatkozta Andó Mihály, az Atikövizig főmérnöke. Nem volt szükség védelmi fokozat elrendelésére, és újabb árhullámra sem számítanak a szakemberek. A vízügyesek ebben az évben Csongrád belterületén a Tisza-part burkolatán folytatnak nagyobb munkálatokat, valamint Szegeden a bal parton. Ez mintegy egy milliárd forintos beruházást jelent. Tavasszal kezdődik a töltéskorona aszfaltozása a szentesi strand és a Körös-torok között.

 


 

Új vezetőség a Dél-Kertészben
 Hírforrás a Rádió Szentes

2006. január 20.


Három évvel ezelőtt alakult meg a Dél-alföldi Kertészek Szövetkezete. A szervezet elsődleges feladatának tűzte ki, hogy összefogja a térség termelőit, és segíti az árujuk piacra jutását. Tavaly év végén az első ciklus lejártával tisztújító közgyűlést tartottak, amelyen részben megújult a vezetőség is.

Az igazgatóság tagjai: Ledó Ferenc elnök, Szarvas Pál, Sarusi Kis László, Kádár György, Szoboszlai György és Janó Imre alkotja a grémiumot. A felügyelő bizottság tagjai is kicserélődtek. Az új vezetőség az elvárások szerint jobban tudja majd képviselni a kertészek érdekeit.

 


 

Gólyás-ház
 Hírforrás a Rádió Szentes

2006. január 20.


Tavasszal kezdik el a Gólyás-ház felújítását. Az átalakítás anyagi fedezete rendelkezésre áll, az első közbeszerzési eljárás során azonban a vártnál magasabb árajánlatot kaptak. Ezért egy újabb pályázatot írt ki az önkormányzat, abban a reményben, hogy most már megfelelő pályamunkák készülnek.

A városközpontban, a Petőfi utcában található épületben alkotóházat és kiállítási központot alakítanak ki.

 


 

Vezetőváltás a tiszti klubban
 

2006. január 20.


 Az új igazgató, Berki Gáborné (balról) beszédét mondja, mellette a leköszönő Túri Andrea

A Közművelődési Tanács ülése keretében vette át hivatalát Berki Gáborné, a HM. Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. új intézményvezetője. Aki átadta: Túri Andrea Wlassics Gyula-díjas népművelő, aki idén nyugállományba vonult.


Bővebben


 

Neveiket magyarosították
 

2006. január 20.


Magyarok voltak. A német terjeszkedés korszakában példásan cselekedtek. Flock István tanítói pályáját a szentesi Munkás sori állami iskolában kezdte. Selmeczi István néven a Köztársaság téri iskolában fejezte be. Tanítványai fizikai munkában, szellemi területeket példásan tevékenykednek(tek).

Nittinger Géza állomásfőnök a Szentes vasúthálózatának korszerűsítője. Nádai Géza néven is ismert lett. Rigó Béla, Szeged, Csaba u. 34. sz. alatti lakos a MÁV teherszállításának hajdani dolgozója a jó kapcsolataikra emlékezik. A főnök úr - ahogyan neveztük - a birkózó, labdarúgó, úszó, korcsolyasport fejlesztése szívügye volt. Szolgálati munkája után a nagyhegyi gyümölcs-szőlő kertjében szorgoskodott. Selmeczi tanító úr a Nagyhegyen ugyanígy pihent... A tanítóról, állomásfőnökről írt soraim a hajdani tanítványok, munkatársak folytathatnák...

Kátai Ferenc

 


 

Helyesírási elődöntő
 

2006. január 20.


Volosin Márta és tanára Hajós Jánosné


A magyar helyesírás kusza "erdejében" készültek fel azok a diákok, akik az iskolai fordulókon tovább jutva vettek részt, az Implom József Helyesírási Verseny regionális döntőjén a Boros Sámuel Szakközépiskolában, január 13-án.


Bővebben


 

Újság-cikk: egy fanzine-ról
 

2006. január 20.


Évtizednyi tartó szünet után ismét létezik fanzine, ami a városunkban készült. Hogy mi az a fanzine (amit kimondani fanzin-nak kell)? Újság-féleség, amit nem nyomdában állítanak elő, ezért az abban közölt fotók minősége némi kívánni valót hagy maga után. Ez azonban kevéssé fontos.


Bővebben


 

Megyei népdaléneklési verseny
 

2006. január 20.


Szegeden rendezték meg az Országos Népdaléneklési Verseny Csongrád megyei döntőjét, melyen városunk felső tagozatos diákjai is szépen szerepeltek.

A versenyzők 5-6., 7-8. évfolyamban valamint középiskolás korosztályban mérték össze tudásukat. A választható kategóriák a következők voltak: szóló, kisegyüttes (max. 4 fő) és énekegyüttes (5-10 fő). A gyönyörű népdalcsokrokat a zsűriben ülő Budai Ilona, Lang János és Beslin Anita értékelte.

Városunkat az 5-6. évfolyamból szóló kategóriában Petes Zsuzsanna, Petes Krisz-tina és Juhász Szabó Gitta, mindhárman a Kiss Bálint iskola tanulói (felk. Mélykútiné Németh Kornélia) és Balázs Dorina, a Deák Ferenc iskola diákja (felk. Vajdáné Balogh Ida) képviselte.

A felső tagozatos korcsoportban Nagy Johanna, a Koszta József iskola tanulója (felk. Molnár Henriett) szóló kategóriában szerepelt, ill. Csinyovszki Szilvia, Bánfi Gréta, Molnár Emese, mindhárman a Deák Ferenc iskola tanulói (felk. Vajdáné Balogh Ida), akik kisegyüttes kategóriában 3. helyezést értek el.

Molnár Henriett

 


 

Egy asszony két vétkecskéje
 

2006. január 20.


Kóka Rozáliát nem kell a szentesi közönségnek bemutatni. Önálló műsoraival az országot járva gyakorta megfordult városunkban is. Amikor január 12-én a zsúfolásig megtelt könyvtárban a következő szavakkal kezdte előadását, "egy szerelmes estét szeretnék önöknek szerezni", sokakban felmerült, nem mesét fognak hallani?


Bővebben


 

Halálos borulás
 

2006. január 20.


Január 14-én történt, hogy ismeretlen elkövetők az Apponyi téren lévő egyik emeletes ház első emeletének lakásába hatoltak be. A tulajdonosok nem zárták be az ajtót, azt használták ki a tolvajok, akik beléptek az előszobába, ahonnan egy válltáskát loptak el a sértett irataival, pénzével együtt. Ugyancsak ezen a napon történt, hogy egy Koszta utcai emeletes házban szintén az első emeleti lakásban járt hívatlan vendég. Itt is a záratlan ajtón át jutott az előtérbe a bűnöző, aki - amíg a lakók a benti szobában voltak - pénztárcát, készpénzt, iratot lopott el. Másnap a Klauzál utcában tevékenykedett a besurranó tolvaj, az egyik lakásból két bőrkabátot és okiratot tűntettek el ismeretlenek pillanatok alatt. Január 11. és 13-a között egy bekerített telephelyen álló tehergépkocsiból loptak akkumulátort a bűnözők. A 60 ezer forintot érő berendezést egy lakattal lezárt fémdobozból emelték ki.


Bővebben


 

Tóni bácsi konyhája
 

2006. január 20.


  • Nyúlragu leves
  • Rizzsel töltött vöröskáposzta
  • Csörögefánk


Bővebben


 

Bertók SC félévkor jeles
 

2006. január 20.


Vidovics Ferenc felvétele még a nyáron készült.

Közismert, hogy a Bertók SC az idei OB I/B-s bajnokságot új edzővel, Kádár Józseffel kezdte. Az őszi idény befejeztével az edzővel beszélgettem.


Bővebben


 

Sérülések után Némethy László?
 

2006. január 20.


Köztudott, hogy a szentesi Némethy László az MTK színeiben magyar bajnoki címet szerzett a labdarúgó NB
I-ben. Több mint két éve a sors kegyetlensége folytán, nagyon labdába sem rúgott. A bajnoki aranyérem óta sérüléssel bajlódik. Többszöri műtéten esett át, s jelenleg sem teljesen egészséges. A hogyan továbbról beszélgettünk.


Bővebben


 

Két mérkőzés idegenben
 

2006. január 20.


Rövid szünetet követően szombaton és vasárnap dupla fordulóval folytatódik a pontvadászat a férfi vízilabda OB I-ben. A Legrand-Szentes gárdája január 2-a óta készül a hétvégi két idegenbeli mérkőzésére, amikor is előbb a Neptun VSC, másnap este 20 órától pedig a Pécsi VSK-Füszért csapatánál vizitál a Berki-Pengő kettős által irányított együttes. Az elmúlt héten Szegeden játszott edzőmérkőzés a Legrand, de a játék mellett az erőnléti felkészülésre is futott idő. Hétfőn és kedden az a Becsej vendégeskedett városunkban, amely korábban Kásás Zoltán vezérletével BL-t nyert, és amelyik csapatot egy ideig a szentesi Tóth László is erősítette.

A Becsejtől a BL-sikert követően nem sokkal távozott a főszponzor, majd a csapat visszakerült a másodosztályba. Jelenleg saját utánpótlás bázisukra támaszkodva szeretnének újra meghatározó klubja lenni a szerb vízilabdának. Ellenük játszottak a szentesiek a hét elején összesen négy edzőmérkőzést, ötször nyolc perceket "ledarálva". Berki András vezetőedző szerint voltak biztató jelek a játékban, a Neptun ellen is szeretné viszont látni ezeket a pozitívumokat.

Szombaton kötelező a győzelem. Vasárnap Pécsen viszont már a pontszerzés is bravúr lenne az alaposan megerősödött Baranya megyeiek ellen. Berki szerint a Pécs az esélyesebb, még az uszodájuk körüli herce-hurca ellenére is. A Legrand játékosai közül Szabó Tamás betegeskedik, az ő játéka kérdéses a hétvégi mérkőzéseken.

H. V.

 


 

Hungerit kupa
 

2006. január 20.


A Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban zajló teremlabdarúgó bajnokság 4. játéknapján az alábbi eredmények születtek:

Déházi Öregfiúk - Pollák 1:3, Beerdorf - Lődörgők 4:0, Viki Shop - Boros 2:1, Nagymágocs - Dream Team 2:2, Rendőrség - Bundás Liba 2:2, Csocsesz - Bitumen 1:2, Fiorello - MertalCom-R 3:2, Stadion - Comix 2:4, Káosz - Unikum 0:1, Hungerit II. - FI-PO 1:2, Narancs - Biochip 2:4, Old Boys - Felgyő 2:0, Csapat - Loki 5:1, Felgyő - Spitz 2:3, Rövidzárlat - Hungerit I. 3:3, Laver 2000 - FNM 7:0.

 


 

Továbbjutás küszöbén
 

2006. január 20.


Győzelemmel kezdte a 2006-os esztendőt a Leg-rand-Szentes első osztályú futsal csapata. A bajnokság ugyan még nem, a Magyar Kupa küzdelmei viszont már folytatódtak. A Leg-rand Miskolcon lépett pályára a legjobb négy közé jutásért vívott mérkőzésen, és az odavágón egy gólos előnyt sikerült szerezni a jövő hétfői visszavágóra. Koncz Zsolt játékos-edző beszámolója szerint végig a Szentes irányította a találkozót, ennek megfelelően mindig nálunk volt az előny, így a győzelem nem forgott veszélyben.

A 4-3-as félidő utáni 5-4-es siker azt jelenti, hogy a Leg-rand óriási lépést tett a legjobb négy közé kerülés felé. A miskolci összecsapáson kiemelkedő teljesítményt nyújtott a szentesi csapatban Geleta Szabolcs, aki három találatot szerzett, rajta kívül Keller és Koncz egyszer-egyszer iratkozott fel a gólszerzők közé.

A Legrand játékosai bíznak abban, hogy a január 23-i, hétfői visszavágóra sokan kilátogatnak majd a Dr. Papp László Sportcsarnokba. A Miskolc elleni találkozó 20 órakor kezdődik.

H. V.

 


 

Szorult helyzetben
 

2006. január 20.


Elmúlt heti rendőrségi tudósításunkban már hírül adtuk, hogy betörtek a Gondozási Központ Horváth Mihály utcai helyiségébe. A rá következő hétfőn maga az igazgatónő, Szebellédi Anna kereste fel szerkesztőségünket a szombat hajnali 2 órakor történt eseménnyel kapcsolatban. Mint mondta, őt hajnali 4 órakor riasztotta a rendőrség, azért, mert egy illetéktelen személy be akart jutni az idősek otthonába.

Milyen szándékkal? Az ügyben talán ez a központi kérdés. Egy olyan helyről bármit is eltulajdonítani, ahol idős embereket gondoznak, látnak el valamilyen módon, az túl tesz minden arcátlan tolvajláson. A bűnök bűnét is meghaladja.

A 28 éves rokkantnyugdíjas nő miután betörte az ajtót, tovább szerette volna folytatni útját, csak éppen fennakadt a következő ajtón. Pontosabban: beszorult a rácsok közé. Ahonnan már nem tudott kimozdulni. Éjszaka volt, és hideg, attól félve, hogy ott fagy meg a helyszínen, mobiltelefonján felhívta a tűzoltóságot. Tudjuk, ilyen helyzetekben a vonal végén a szegediek jelentkeznek. Esetünkben is így történt, viszont a megyeszékhelyen is létezik Horváth Mihály utca, első megmozdulásra ott kezdtek kutatni a lánglovagok. Majd amikor (némi kavarodás után) kiderült, hogy Szentesről van szó, a helyi tűzoltókat riasztották. Ők mentették ki a behatolót a rácsok fogságából. A nőt a mentők szállították kórházba.

Szebellédi Anna aznap reggel meglátogatta az asszonyt. Kíváncsi volt rá, mi volt az asszony szándéka a betöréssel, mert mint mondta, ha tovább is jut az épületben, hamarosan megszólalt volna a riasztó. Akkor pedig...

A kérdésre adott válasz meglepte a Gondozási Központ vezetőjét. Az így hangzott: "...amikor iszom, olyankor nem tudom, hol vagyok".

Az igazgatónő mindenesetre köszöni a kivonuló tűzoltók, mentők, rendőrök gyors és szakavatott munkáját.

 


 

Az üvegfestés művésze
 

2006. január 20.


Prágainé Mágori Aranka üvegfestő kiállítása nyílt meg január 17-én a városi könyvtárban, ahol dr. Csíky László szobrász ajánlotta a munkákat a nagyérdeműnek.

Nem illő egy hölgy életkorát firtatni, de Aranka nem titkolja, hogy 1967-ben született Makón. Tanulmányait is ott kezdte, majd Hódmezővásárhelyen folytatta, mint porcelánfestő és grafikus.

Gyermekkora óta vonzotta a képzőművészet, a dolgok megformálása, az anyagok megismerése. A kisplasztikákat is kipróbálta, akvarelleket festett, falakat, ajtókat, ablakokat dekorál. Az anyag nyújtotta lehetőségek, a kisplasztikák megformálása, az akvarellek színei, a grafikák vonalai, a kirándulás a henna világába, mind örömet nyújtottak számára, de először az üvegfestésnél tapasztalta meg azt az érzést, amire az ember szívből mondja: IGEN! Ez én vagyok!

Csíky László a színvilágra hívta fel a figyelmet, melyet nyugodtan nevezhetünk Mágori színharmóniának, mert a színek összhatása, az üvegen keresztül áthatoló fény ill. sötétség, még több lehetőséget biztosít a művész számára.

A kiállítás február 13-ig tekinthető meg.

Kép és szöveg: Vidovics

 


 

Észrevétlen észrevétel
 

2006. január 20.


Képzeljék, egy decemberi este majdnem kibicikliztem a világból! S, hogy? A kerékpárom kosara telve üres flakonokkal, üvegekkel és hirtelen eltévedtem a mindennap járt utamon. Gurultam, gurultam és már kigurultam a világból, hittem, mert nem leltem a mindennap megkeresett hulladékgyűjtő-szigetet a Hámán Kató lakótelepi ABC előtt. Hová tűnhettek?


Bővebben


 

Belvízhelyzet
 

2006. január 20.


Csökken a belvízzel sújtott terület nagysága. Az ország területén 59 szakaszon tartanak fenn belvízvédelmi készültséget, ebből II. fokú a védekezés 7, I. fokú 52 szakaszon. Az elöntött terület nagysága 73 000 hektár. Csongrád megyében Bakson, Üllésen, Zákányszéken II. fokú, 19 településen (Makón, Csanyteleken, Csongrádon, Mártélyon, Eperjesen, Új-szentivánon, Sándorfalván, Szentesen, Bordányon, Balástyán, Mindszenten, Hódmezővásárhelyen, Pitvaroson, Kübekházán, Szatymazon, Szegeden és Tiszaszigeten) I. fokú a belvízvédelmi készültség. Az elöntött területek nagysága a lehullott csapadék hatására jelenleg kb. 12.250 hektárra növekedett. Forrás: Rádió Szentes

 


 

Családi események
 

2006. január 20.


Született: Hubert Gyulának és Székely Olga Zsuzsannának (Honvéd u. 18.) Gyula Áron, Kondor Jánosnak és Gajda Katalinnak (Aulich L. u. 14.) Konrád, Grosics Imrének és Dobsa Editnek (Dr. Uhlár I. u. 17.) Gergő, Péteri Tamásnak és Vincze Klára Mónikának (Csongrád, Ék u. 2.) Ábel Zsombor, Kátai-Urbán Jánosnak és Dénes Csillának (Csongrád, Tanya 898.) Benjámin nevű gyermeke.

Házasságkötés nem volt.

Elhunyt:
Bubori László Sándor (Dr. Uhlár I. u. 10.), Repa János (Topolya u. 12.), Pető Jánosné Siprikó Katalin (Nagyhegy 373.), Biár József (Damjanich u. 7.), Gömöri Imre (Nádasdy u. 13.), Jaksa János (Csongrád, József A. u. 2/A), Kocsis Sándorné Huszka Erzsébet (Csongrád, Nefelecs u. 11.).

 


 Vissza a legfrissebb számokhoz