Periodikák, újságcikkkek - ekonyvtar.vksz.hu - a digitális emlékezet


"Visszhangos" 25 év

negyedszázada indult - 2017-től az e-Könyvtárba költözik a Városi Visszhang

 

 

 

A jeles évfordulót választotta Dömsödi Teréz lapszerkesztő-kiadó a Városi Visszhang nyomtatott kiadásának megszüntetésére. Maga az újság viszont egyelőre kéthetenkénti megjelenéssel továbbra is elérhető lesz - teljes archívumával együtt - az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjteményben.

 

Ebből az alkalomból beszélgetett Dömsödi Terézzel Tímár Ferenc informatikus-könyvtáros 2017. január 18-án a Városi Könyvtárban.

 

Az est kezdetén Terike életútjával ismerkedhettünk meg képekkel illusztrálva, majd a 25 éve alapított újság és a szerkesztő tervei kerültek terítékre.

 

  KATT a képre!      

 

Szentes, 2017. 01. 23. 


Testület 1990 – 2016

negyedszázad dokumentumai - digitálisan

 

Szentes város Képviselő-testületének jegyzőkönyvei és a kapcsolódó előterjesztések, határozatok 2000. januárjától napjainkig digitálisan elérhetők  a testület hivatalos oldalán:

A Szentes Városi Könyvtár digitalizáló műhelye tervbe vette, hogy ezeket a helytörténet és a várospolitika szempontjából fontos dokumentumokat a rendszerváltozástól 2000-ig terjedő időszakra vonatkozóan is feldolgozza és közzéteszi az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjteményben.

A digitalizálási munka ez év januárjában kezdődött el az 50 órás közösségi szolgálatukat a könyvtárban teljesítő középiskolás diákok bevonásával, jelenleg pedig már a feldolgozás és a közzététel zajlik.

 

Mindezekről számolt be 2016. november 28-án hétfőn 18 órakor kezdődő előadásában Tímár Ferenc informatikus könyvtáros.

 

Az előadás témáinak illusztrált ismertetéséhez, illetve a képviselő-testületi ülések dokumentumai elérésének részletes bemutatásához:

 

  KATT a képre!      

  

 

 

 

Szentes, 2016. 12. 02.


Gimnáziumunk első igazgatója és krónikása

150 éve adta ki az első Értesítőt Csukás Benjamin igazgató

 

1865-ben, épp másfél évszázaddal ezelőtt jelent meg első ízben a Szentesi Református Gymnasium Értesítője Csukás Benjamin igazgató-tanár szerkesz-tésében. Ebből az alkalomból 2015. október 28-án előadást tartott a Városi Könyvtárban Tóth Tamás József, a Horváth Mihály Gimnázium igazgatója, Labádi Lajos főlevéltáros és Tímár Ferenc informatikus-könyvtáros. 

 

 Katt a képre!

 

Szentes, 2015. 11. 03.

 

 


Másfél évszázad Gimnáziumi Értesítői

digitalizálva az 1865-ös elsőtől a 2000-es utolsóig

 

 

Városunk gimnáziuma 2009-ben ünnepelte alapításának 150 éves évfordulóját, ám az idei évhez is kapcsolódik egy hasonlóan szép kerek évforduló. 1865-ben, épp másfél évszázada jelent meg első ízben a Szentesi Református Gymnasium Értesítője Csukás Benjamin igazgatótanár szerkesztésében.

Ettől fogva 1948-ig minden igazgató minden tanév végén kiadta az Értesítőt, majd 1939-től az Évkönyvet. Ebben a két világháború sem jelentett akadályt - sem az első, amikor dr. Szőke József igazgató is frontszolgálatot teljesített, de a második sem, amikor az épületben német hadikórház működött..

A kötetekben megjelennek az év fontosabb eseményei, az iskola tárgyi-személyi gyarapodása, a tudós tanárok értekezései, megemlékezések az elhunytakról, és végül részletes kimutatások a tantárgyi felosztástól egészen az egyes tanulók érdemsoráig. 

A 83 kötetből álló sor szinte teljesnek mondható, mindössze 5 kötetet nem sikerül egyelőre fellelni.

A digitalizálást és a közzétételt a Városi Könyvtár munkatársai végezték, önkéntesek bevonásával.

 

A további részletekért  KATT a képre!

 

 

 Szentes, 2015. 09. 15.


Ez durva! 10.000 oldal 2 korongon!

Neten és korongon a Szentesi Élet 46 évének újságarchívuma

 

 A Városi Könyvtár digitalizáló műhelyének egy jelentős munkája fejeződött be az elmúlt év novemberében. Elkészült a Szentesi Élet teljes digitális archívuma az 1968-as kezdetektől napjainkig.

 

A minap egymás mellé tettük a városi hetilap  valamennyi bekötött lapszámát. Csaknem 80 cm-es tornyot alkottak - amellett a két DVD korong mellett mely ugyanazokat az oldalakat tartalmazza digitális formátumban!

 

Fontos, hogy az újság lapszámai szabadon böngészhetők az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjteményben  - sok más szentesi vonatkozású dokumentum, kép, hang- és videofelvétel mellet.

Az e-Könvytárból betallózható lapszámok PDF-állományai ezen a héten DVD-korongokon is elérhetővé váltak. Az első lemezen 1968-2000-ig, a másodikon 2001-től a 2014 decemberi utolsó számig.

 

 Katt a képre!

Szentes, 2015. 01. 09.


A SZENTESI LAPTÓL A SZENTESI ÉLETIG

 

Szentesi sajtótörténeti barangolásra várták az érdeklődőket 2013. november 27-én a Városi Könyvtárban. Labádi Lajos főlevéltáros, nyugalmazott levéltár-igazgató, a szentesi újságok változatos történetének szakavatott ismerőjének hallhattuk "A Szentesi Laptól a Szentesi Életig (1871-2013)" című előadását, melyet Tímár Ferenc mérnöktanár, informatikus-könyvtáros, az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény dokumentumaival színesített, illusztrált.

 

 Katt a képre!

 

Szentes, 2013. 11. 27.

 


Periodikák, újságcikkek az e-Könyvtár Szentes gyűjteményében

A periodikák között az elsőként megjelent Szentesi Lap archívuma mellé kurrens tartalomként felsorakozott városi hetilapunk a Szentesi Élet (1968-tól), a Városi Visszhang című havonta megjelenő újság (1991-től), illetve legutóbbi digitalizálásaink eredményeként a Gimnáziumi Értesítők 1865-2000 közötti 83 kötete és ehhez kapcsolódóan a Polgári Leányiskola évkönyveinek jelenleg még épp bővülő sora és a szórványos periodika-lapszámokat tartalmazó Üzemi lapok valamint az eseti lapszámok, naptárak gyűjteménye

Cikkgyűjteményként a Délmagyar.hu friss szentesi cikkeiből tallózó NetSzemle jelenik meg, amely ebben a formában 2012-ig tekint vissza, de a gyűjtés 2003-tól indult meg - ennek eredménye HTML-oldalakon érhető el.

Repertórium tárja fel a Csongrád Megyei Hírlap szentesi vonatkozású cikkeit. Ez szintén folyamatosan bővül - jelenleg az 1976-1987 közötti évfolyamok terjedelmes gyűjteményei érhetők el 1-1 dokumentumban.

 

 


  

Merítsen a múltból - ekonyvtar.vksz.hu - a digitális emlékezet

 Összeállította: Tímár Ferenc

 

.