Merítsen a múltból - ekonyvtar.vksz.hu - a digitális emlékezet

periodikák,
újságcikkek
könyvek,
dolgozatok
nyomtatványok,
térképek
kép, hang,
multimédia

Másfél évszázad Gimnáziumi Értesítői

digitalizálva az 1865-ös elsőtől a 2000-es utolsóig

http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=38806

 

 

 

Városunk gimnáziuma 2009-ben ünnepelte alapításának 150 éves évfordulóját, ám az idei évhez is kapcsolódik egy hasonlóan szép kerek évforduló. 1865-ben, épp másfél évszázada jelent meg első ízben a Szentesi Református Gymnasium Értesítője Csukás Benjamin igazgatótanár szerkesztésében.  Ettől fogva 1948-ig minden igazgató minden tanév végén kiadta az Értesítőt, majd 1939-től az Évkönyvet. Ebben a két világháború sem jelentett akadályt - sem az első, amikor dr. Szőke József igazgató is frontszolgálatot teljesített, de a második sem, amikor az épületben német hadikórház működött.

 

       

       

 

A kötetekben megjelennek az év fontosabb eseményei, az iskola tárgyi-személyi gyarapodása, a tudós tanárok értekezései, megemlékezések az elhunytakról, és végül részletes kimutatások a tantárgyi felosztástól egészen az egyes tanulók érdemsoráig.

Ennek a ritkaságszámba menő periodikának a digitalizálásával, DVD-korongon és az Interneten való közzétételével készültek el a Városi Könyvtárban.

A 83 kötetből álló sor közel teljesnek mondható, mindössze 5 taníév összefoglalója után zajlik még a kutatás: 1868/69, 1869/70, 1875/76, 1884/85, 1886/87.

Fontos dokumentumok voltak ezek korukban - beszámoltak a gimnázium eltelt tanévéről az iskola fenntartóinak, a társintézményeknek, a szülőknek, diákoknak. Emellett ma is fontosak, hiszen Szentes legpatinásabb középiskolája történetét, és ezen keresztül kicsit a városunk szellemtörténetét ismerhetjük meg belőlük.

A kötetek sora 1948-ban megszakadt, és csak 1970-ben jelent meg a következő Gidófalvy György igazgatósága alatt, aki mintegy kárpótlásul gazdag képmelléklettel zárta a 21 év összefoglalóját.

Ezt követően 1975-ben, 1984-ben, 1990-ben, majd 2000-ben jelentek meg a közben eltelt 5-10 évről beszámoló Évkönyvek, Krónikák. Ezek terjedelmi okok miatt a egyes évfolyamok tanulóinak már csak a nevét tették közzé, az érdemjegyek (jótékonyan) rejtve maradtak. A 2000 óta eltelt 15 év történetének lejegyzése egyelőre várat magára.

A gyűjtemény digitalizálása a múlt év őszén indult, amikor a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtárból Szepesi Judit jóvoltából 60 kötet átkerülhetett a Szentesre. Ezt egészítette ki a Levéltárból Labádi Lajos, a könyvtárunk gyűjteményéből pedig Vágvölgyi Zoltán.

A szkennelést főleg középiskolás önkéntesek (többen közülük épp gimnazisták) végezték, Köteles Judit és dr. Nagy Enikő könyvtárosok irányításával.

Az oldalképek feldolgozása és a közzététel Tímár Ferenc feladata volt.

A DVD-korongra illetve az e-Könyvtárba a kötetek arculathű, kereshető szövegű (ún. dual layer) PDF-állományok formájában kerültek fel. Ezeknél a szövegfelismerő program által "megfejtett" tartalom rétege fölé az eredeti oldal képe kerül, ami a kutatók munkájának hatékonyságát jelentősen növeli (keresés, szöveg-kijelölés), az olvasók számára pedig visszaadja a valóságos művek hangulatát.

Az eredeti szkennelt oldalak is archiválva vannak, így a későbbiekben azokat némi plusz munkával "kitisztítva" igényes utánnyomás is készülhet majd belőlük.

Végül pár szó arról is, hogy hol található meg az e-Könyvtár Szentes, illetve azon belül az Értesítők sora az Interneten. Íme egy lehetőség:

ekonyvtar.vksz.hu

Ezen a címen nyílik a gyűjtemény főoldala. Fent a Böngészés menüpontra kattintva megjelenik a menü, felül a periodikákkal, lentebb a "szóló" monografikus dokumentumokkal.

Itt az 1.7 Gimnáziumi Értesítők... sorra, majd a lenyíló listában a megjelenés évére kattintva megkapjuk a kötet rekordját, ahol a kapcsolódó információk olvashatók.

Az első oldal bélyegképére kattintva az nagyobb méretben jelenik meg, maga a PDF-fájl pedig alatta a Megjelenít: ... linkre kattintva tölthető le - ez után pedig a gépünkön megszokott módon olvasható.

 

 

Szentes, 2015. 09. 15.


  

Merítsen a múltból - ekonyvtar.vksz.hu - a digitális emlékezet

 Összeállította: Tímár Ferenc

 

.