$ M O Z A I K - E X K L U Z I V " 

 

 Dr. Imre Ernő nyug. református esperes, Szentes Város Díszpolgára 

 

1918. július 25-én Budapesten született, iskolai tanulmányait ott, a Református Tanítóképzõt Nagykõrösön végezte. 1942-ben református lelkészi oklevelet szerzett. 1943-tól a Fejér megyei Csabdi egyházközség lelkipásztora volt. Az 1946-1948 közötti években magasabb tudományos fokozat elnyeréséért Hollandiában folytatott tanulmányokat. 1951 óta a szentesi Nagytemplom egyik lelkipásztora, később az egyházmegye esperese volt. 1954-től 1990-ig a lelkésztovábbképzés állandó munkatársa, magas egyházi testületek tanulmányi bizottsági tagja, számos jelentős kiadvány társszerzője. Több önálló könyve is megjelent, 4 kötete látott napvilágot Gondolatok címen, több kiadásban. Tanulmányai száma 100 körül van. 1990-ben a teológia díszdoktorává, 1999-ben Szentes Város Díszpolgárává avatták. 1991-ben nyugállományba vonult, de Városunk közéletének továbbra is aktív részese. 

A Szentesi Mozaik exkluzív internetes tallózója az Ő és kedves Felesége tiszteletére készült. 


   Forrás:  http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2003/5/pednap2003.htm 

 

 Pedagógusnap - 2003. 

   

2003. május 30-án a Mûvelõdési és Ifjúsági Házban nemcsak a pedagógusokat köszöntötték, hanem azokat a diákokat is, akik eredményesen szerepeltek az országos versenyeken. Az óvónõk, tanítók és tanárok tiszteletére pénteken rendezett ünnepségen díszdiplomákat,  Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket és tanulmányi elismerésetek adtak át.

  

 Díszdiplomások

Vidovics Ferenc, Szentesi Mozaik - 2003.05.30.

   

  

Dr. Imre Ernőné (Zanka Irén)

  

  

Dr. Imre Ernőné (Zanka Irén) 1953-ban a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán szerezte meg matematika-fizika szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1942-ben a Református Egyház által fenntartott komáromi Tanítóképző Intézetben tanítói oklevelet szerzett. Először a Csákvári Református Általános Iskolában tanított, majd 1951-ig a Csabdi Állami Általános Iskolában dolgozott. 1951. október 1-től a Petõfi Sándor Általános Iskolában a nyugdíjkorhatár elérése után 7 évvel, 1984-ben történt nyugállományba vonulásáig megszakítás nélkül tanított. 1980-ban Miniszteri kitüntetést kapott. Iskolai munkája mellett a „Dolgozók iskoláiban” rendezett esti tanfolyamokon – felkérésre – rendszeresen tanított matematikát és fizikát. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar dr. Imre Ernőnének arany díszoklevelet adományoz.

 


 Forrás:  http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2003/3/kissbalint.htm 

  

Emléktábla avató a Kiss Bálint utcában

Vidovics Ferenc, Szentesi Mozaik - 2003.03.25.

   

 

 

Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának oldalfalán elhelyezett Kiss Bálint halálának 150. évfordulójára emlékező márványtábla előtt Szűcs Lajos alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd nagytiszteletű dr. Imre Ernő ny. református esperes mondott avatóbeszédet.

   

 

 

A Kiss Bálint Református Általános Iskola tanulói emlékeztek névadójukra, aki nemcsak lelkipásztor, hanem tankönyvíró, történeti kutató, feltaláló és gazdasági reformer volt.

  

 

 


  

 Forrás:  http://www.szentesinfo.hu/mozaik/12/tzarlat.htm

  

Tárlatnyitó a pincegalériában

Vidovics Ferenc, Szentesi Mozaik - 2002.12.29.

  

 

A Koszta József Múzeum Péter Pál Polgárházának pincegalériájában 2002. december 29-én, Dr. Imre Ernõ ny. ref. esperes, Szentes város díszpolgára nyitotta meg a ifjabb Kiss Bálint 200. születésnapjának tiszteletére megrendezett kamaratárlatot.

  

 

A tárlaton Kiss Bálint grafikái mellett Harmat Sára festõ "hangulatfestményeit" tekinthették meg a látogatók.

A polgárházban Csiszár György (fuvola) és Lakatos Béla (zongora) adott óévbúcsúztató és újévköszöntõ koncertet.

  

 

A tárlat megnyitójának meghívóját ITT tekintheti meg!


 Forrás:  http://www.delvilag.hu/cikk.php?id=73&cid=26802 ( a delmagyar.hu-ról törölve)

  

A reformkor nagyjai és divathölgyei

- Ifjabb Kiss Bálint grafikái a szentesi Péter-pincében -

Blahó Gabriella, www.delvilag.hu - 2002.12.30.

   

Az iskolalapító református lelkész Kiss Bálint hasonló nevű fiának grafikáiból nyílt kiállítás a szentesi Péter-pincében. 

Idősebb Kiss Bálint építtette az Alföld első emeletes népiskoláját a szentesi városközpontban. A róla elnevezett utcában áll ma a lelkészlak, melyben fia, ifjabb Kiss Bálint született 1802-ben. A debreceni kollégiumban nevelkedő diákról hamar kiderült – mondta megnyitójában Imre Ernő nyugalmazott református esperes –, hogy nem a lelkészi hivatáshoz van tehetsége: huszonöt esztendősen utazott el Bécsbe, ahol két évet töltött, s barátságot kötött a kor nagy alkotójával, kinek grafikáit ma is történelem- és irodalomtankönyvekben láthatjuk: Barabás Miklóssal. Kiss Bálint elkészítette V. Ferdinánd életnagyságú képét, megörökítette a Tisza családot, a Nemzeti Múzeum képtárának igazgatója lett. A Haynau-érában meg kellett válnia állásától, a múzeumhoz később visszakerült, de életének talán egyik legfájóbb pontja, hogy anyagi gondok nyomasztották: felajánlotta képeinek nagy részét az Erdélyi Művészeti Egyesületnek, s e törekvése kedvezőtlen visszhangra talált a kortársak körében. 1868-ban elhunyt. Képei Szentesen, Budapesten, Debrecenben, múzeumokban és magángyűjteményekben egyaránt megtalálhatóak, a Péter-pincében megnyílt kiállításra az eredeti grafikáknak csak fotóit tudta elküldeni a Magyar Nemzeti Galéria, ezért Rózsa Gábor Bálint vigíliájára újra várja a tárlatlátogatókat a szentesiek által oly kedvelt pincébe: akkor még több Kiss Bálint-grafika lesz látható. A kiállított képek egy része korabeli divatlapokban jelent meg, igényes kivitelű, anatómiailag pontos rajzok engednek bepillantást annak a kornak a hangulatába, amelyet a történetírás „reform"-ként taglal. 

A grafikák mellett Harmat Sára képeiben is gyönyörködhettek az év végén a szentesiek, finoman áttetsző, a levegőt is ábrázolni képes stílusa derűs színfolt a ködös decemberben. 


 Forrás:  http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2002/12/gondolatok.htm

  

"Tele vagyok gondolatokkal!"

- Dr. Imre Ernõ: Negyedik újabb 500 gondolat címû könyvének bemutatója -

Vidovics Ferenc, Szentesi Mozaik - 2002.12.02.

  

 

2002. december 2-án a Városi Könyvtárban Bucsány György ny. tanár ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe Dr. Imre Ernõ: Negyedik újabb 500 gondolat címû "gondolatkötetét".

  

 

 

Ernõ bácsi bevallotta, hogy "Tele van gondolatokkal!", melyeket gyorsan papírra kell vetnie, így a legfontosabb feljegyzései az újságok szélein születnek meg.

Dr. Imre Ernõ immáron túllépett a 2225 gondolatán, melybõl 2000 jelent meg négy kötetben. A mostani könyvbemutatóra ajándékkal érkezett a szerzõ és az ajándék egy olyan kötet volt, melyben mind a 2000 gondolat benne van. 

 


 Forrás:  http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2002/48_1206/24.htm 

 

Könyvespolcra ajánljuk

Dr. Imre Ernő: Negyedik újabb 500 gondolat

2002. december 6.

   

Az elmúlt hónapban hagyta el a nyomdát dr. Imre Ernő ny. ref. esperes újabb kötete. A szerző 1994 óta hétről hétre közli a Szentesi Életben gondolatait, melyek összegyűjtve 1996-tól jelennek meg a Református Zsinati Iroda Doktorok Kollégiumának főtitkári hivatala kiadásában. A mostani könyvecske ezek sorában tehát már a negyedik.

Gondolatinak forrásvidékeként dr. Imre Ernő a következőket sorolja: "tanulmányaim, neveltetésem, olvasmányaim, ízlésvilágom, lelkiségem, tapasztalataim, amit mások mondanak, tesznek, ahogyan viselkednek, öltözködnek. "

Szándékáról pedig ezt mondja: "nem megdönthetetlen igazságokat akarok kinyilatkoztatni, hanem egyszerűen hatni akarok a gondolkodni kész emberekre." Írásainak műfajáról pedig így vall " Nem aforizmákat írok, hanem a saját véleményem tárom fel."

E megállapításával azonban nem értünk egyet maradéktalanul. Az aforizma műfaját ugyanis egyik - irodalmi alapfogalmakat tartalmazó - kézikönyvünk így fogalmazza meg: "Tömör, szellemes mondás: többnyire erkölcsi igazság vagy egy bölcseleti summázat elmés, frappáns megfogalmazása, sokszor paradox formában." Márpedig Imre Ernő egyik frappírozott gondolata ekképpen hangzik: "Minden hölgy nő, de nem minden nő hölgy." Ez bizony tömör, finom, szellemes, a logikai és nyelvi játékot sem nélkülöző megállapítás, aforizma a javából csipetnyi borssal is meghintve. Az persze igaz, hogy nem mindegyik gondolata és annak nyelvi formája viseli magán az aforizma műfaji sajátságait. A gondolatok témái széles skálán helyezkednek el. A hit, a vallás, a társadalom jelenségei, visszásságai, a hatalom természete, a közösség és az egyén erkölcsi magatartása, a házasság, a családi élet, az olvasmányélmények, a napi hírek egyaránt gondolatokat ébresztenek a szerzőben, utóbb pedig gondolatokat azok olvasójában is.

Szólnunk kell az írások nyelvi köntöséről is. Dr. Imre Ernő nem az írott, hanem a beszélt nyelvet használja. Mondatai a légzés ritmikájához igazítottak. Olykor ritmusukkal egy mechanikai berendezés működésének hangjelenségeit is képesek a nyelv szintjén megjeleníteni. Figyeljük meg, hogyan szól szövegszerkesztő és az ahhoz csatlakoztatott nyomtató titokzatosnak tűnő, mozgalmas munkájáról "

... szűnik a félelem, nő a magabiztosság, mert jönnek a sikerélmények, alakul a szövegszerkesztés, mennek - jönnek az e-mailek, engedelmeskedik a nyomtató, és nincs többé üres idő, akár az egész napot betölti a gyakorlás".

A kiadványt - miként a korábbiakat is - prof. dr. Szathmáry Sándor szerkesztette, lektorálta Dányi József és Dányi Józsefné valamint dr. Faragó Lajosné. A borító Pap Klára munkája. A tördelés és a nyomdai előkészítés Varga Sándort dicséri.

Kapható a Városi Könyvtárban, a helyi könyvesboltokban és az ország református lelkészi hivatalaiban.

Bucsány György


 Forrás:  http://www.delvilag.hu/cikk.php?id=73&cid=25498 ( a delmagyar.hu-ról törölve)

  

Imre Ernő esperes kétezer gondolata

Balázsi Irén, www.delvilag.hu - 2002.12.06.

   

Saját bevallása szerint nem aforizmákat ír a szentesi dr. Imre Ernő, hanem a gondolatait osztja meg az olvasóival. Most megjelent Negyedik újabb 500 gondolat című könyvével is azt sugallja, számára legfontosabb az ember.

Immár a negyedik 500 gondolattal ajándékozta meg a szentesieket dr. Imre Ernő nyugalmazott református esperes. A zsinati iroda doktorok kollégiumának főtitkári hivatala kiadásában megjelent kötetének most azt a mottót választotta a szerző: „Úgy élj, hogy Isten örülhessen: lám, ilyen gyermeke is van." Ő mindenesetre elmondhatná ezt magáról, de nem teszi. Megteszi helyette Bucsány György nyugalmazott középiskolai igazgatóhelyettes a kötet minapi bemutatóján, méltatva az embert, akinek az élete olyan, mint egy nyitott könyv. A nyolcvannégy esztendős Imre Ernőt ismerik a szószékről, mindig figyelik a közéleti megnyilatkozásait és elismerik az ökumenizmus jegyében kifejtett szolgálatát. Ez utóbbiért kapta meg a Szentes díszpolgára címet Vági László ny. apátplébánossal, akivel immár 23 éve kitartanak egymás mellett jóban és rosszban. Imre Ernő bevallása szerint azért van a szívében egyfajta szent irigység, mert a barátja csak odaül a gép mellé, és könnyedén papírra veti a mondanivalóját. Vági Lászlóval ellentétben ő legalább háromszor átírja a gondolatait, csak írva tud gondolkodni. E bölcseletekkel nem okítani akarja Imre Ernő az olvasóit, hiszen nem hordja a zsebében a bölcsek kövét. 

Imre Ernő cáfolva az „élő irodalmi lexikont", Bucsány tanár urat, azt mondja: ő bizony nem aforizmákat ír, hanem – műfaját tekintve – önmagát adja. A sorozat szerkesztője, dr. Szathmáry Sándor professzor szerint nagyon sokan keresik Imre Ernő munkáit. Mint mondja, „azért, mert ebben a gondolattalan és pénzhajszoló világban az embernek rá kell jönnie, hogy a világban éppen az ember, a lelki ember, a gondolkodó ember a legnagyobb érték." 


 Forrás:  http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2002/08/aug20-1.htm

  

Augusztus 20. délelõtt

- Képes összefoglaló Szent István napi ünnepségekrõl -
V.F., Szentesi Mozaik - 2002.08.20.

  

 

Az augusztus 20-ai ünnepség utolsó napján (augusztus 20.) a Szabadidõs Sportklub családi és ünnepi sportnapot szervezett a Spartacus sportpályára és környékére.

Az ünnepséget Kovács László külügyminiszter beszédével nyitotta meg, melyben megemlékezett a Duna magyarországi szakaszán dolgozó emberek áldozatos munkájáról, és azokról, akiket sújtott a Dunai árhullám.

  

 

 

Az ünnepélyes kenyérszegés elõtt Imre Ernõ nyugalmazott református lelkész mondta el az áldást, mely után Szirbik Imre polgármester szegte meg az ÚJ KENYERET!

  

 

A megnyitón részt vevõk között került szétosztásra a FRISS kenyér!

... 


 Forrás:  http://www.delvilag.hu/cikk.php?id=73&cid=18380 ( a delmagyar.hu-ról törölve)

  

Esperesi áldás a mindennapiért

- Felemásan ünnepeltek a szentesiek -
Balázsi Irén, www.delvilag.hu - 2002.08.21.

   

Szentes díszpolgára, Imre Ernő nyugalmazott református esperes áldotta meg kedden délelőtt az új kenyeret, amelyet kevesen kóstoltak meg. Az esti tűzijátékra már sokan voltak kíváncsiak.

Programokból bőségesen kijutott az ünneplőknek a Szabadidős SK és a Civil fórum Szentes városáért családi és sportnapján. Stílszerűen családias volt a hangulat is a kedden kora délelőtt megtartott megemlékezésen, ahol kevesen hallgatták Kovács László külügyminiszter gondolatait. 

A Kurca-parti rendezvény felemásnak minősült olyan értelemben, hogy főleg a baloldali érzelmű embereket sorakoztatta az alkalmi színpad elé. 

Így aztán nem sok foganatja volt annak a külügyminiszteri intelemnek, miszerint összefogásra van szükség ahhoz, ha a fejlett országok élvonalába akarunk kerülni. Szirbik Imre polgármester arra utalt beszédében: amennyiben egy modern, európai állam polgárai akarunk lenni, akkor meg kell szabadulni a közéletet megosztó konfliktusoktól. Krausz Jánosné, a Civil fórum Szentes városáért ügyvivő testületének vezetője úgy jellemezte az előző parlamenti ciklust, hogy a baloldali többségű önkormányzatnak „az árral szembe kellett úsznia". 

Imre Ernő nyugalmazott református esperes, a város díszpolgára az új kenyér megszegése előtt áldást mondott az ünnepség résztvevőire. Azokért is fohászkodott, akik elvetették a magot, megőrölték a gabonát, és a lisztből megsütötték a napi betevőt. Majd azért imádkozott, hogy az új kenyérből minden áldott nap jusson valamennyi család asztalára. 

Végül azt kívánta az esperes: „Adja Isten, hogy boldog és nyugodt legyen az ország népe!" 

Az ifjúsági parkban késő este megtartott ünnepség már ennek a gondolatnak a jegyében telt. A friss kenyérből jutott időseknek és fiataloknak. 

Az éjszakai tűzijátékot pedig úgy nézte végig az ünneplő sokadalom, mint egy nagy család. 


 Forrás:  http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2002/05/pedkituntetes.htm

  

Pedagógusok és diákok elismerése

Vidovics Ferenc, Szentesi Mozaik - 2002.05.31

  

 

2002. május 31-én az Ifjúsági Ház pódiumtermében köszöntötték azokat a pedagógusokat, akik évtizedes áldozatos munkájukkal segítették a fiatalság szellemi gyarapodását. A pedagógusok mellett a kiváló tanulmányi és versenyeredményeket felmutató diákok is elismerésben részesültek.

...

 Díszdiplomás pedagógusok: 

 

Dr. Imre Ernõné (Zanka Irén) - gyémánt díszoklevél

1942-ben a komáromi Református Tanítóképzõben szerezte meg tanítói oklevelét. Elõször a Csákvári Református Általános Iskolában tanított, majd 1951-ig a Csabdi Állami Általános Iskolában dolgozott. 1949-ben a Budapesti Pedagógiai Fõiskolán matematika-fizika-kémia szakon megkezdte általános iskolai tanári tanulmányait. 1951-tõl nyugalomba vonulásáig a Petõfi Sándor Általános Iskolában tanított. 1980-ban Miniszteri kitüntetést kapott. 

 

...


 Forrás:  http://www.szentesinfo.hu/testulet/2001/7/html/oldal14.htm

  

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2001. október 26. napján a Városháza Dísztermében megtartott 7. rendes ülése

  

12./ Szentes Városért Közalapítvány kuratóriumi tagságáról való lemondás /11/

  

Szirbik Imre:

  

Dr. Imre Ernő: Felolvasta az előterjesztés mellékletét képező levelet. A Kuratórium 2001. szeptember 28-i ülésén a kuratórium elnökének Móra Józsefet választották meg. Kérte a kuratóriumi döntés és a lemondás elfogadását.

  

Szirbik Imre: Hiányozni fog dr. Imre Ernő fiatalos lendülete és bölcsessége. Megköszönte eddigi tevékenységét és bízik abban, hogy továbbra is segítséget fog nyújtani. A kuratórium tagjának Labádi Lajost, a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltárnak vezetőjét javasolja, aki a felkérést elfogadta.

  

Halmai László: Jó egészséget kívánt dr. Imre Ernőnek.

 

Szirbi k Imre: Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat azon részével, melyben megköszönik dr. Imre Ernő munkáját, szavazzon.

  

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

  

Szirbi k Imre: Kérte a képviselőket, aki egyetért Labádi Lajos kuratóriumi tagságával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

  

Szirbik Imre: Kérte a képviselőket, aki egyetért az alapító okirat módosításával, szavazzon.

  

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta (6 fő nem szavazott) és meghozta az alábbi határozatot:

  

144/2001.(X:26.)KT  

Tárgy: Szentes Városért Közalapítvány kuratóriumi tagságáról való lemondás

  

H A T Á R O Z A T

  

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Imre Ernő nyugalmazott református lelkésznek a Szentes Városért Közalapítvány kuratóriumi tagságáról való lemondását. Egyben megköszöni a közel 10 éven át folytatott lelkiismeretes munkáját a közalapítvány kuratóriumának élén.

  

A Képviselő-testület felkéri Labádi Lajost, a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltárának vezetőjét a Szentes Városért Közalapítvány kuratóriumában való közreműködésre.

  

A Képviselő-testület a személyi változások következtében módosítja a Szentes Városért Közalapítvány alapító okiratát. Az alapító okirat (X. fejezetének harmadik ?A kuratórium első tagjai" bekezdése az alábbiak szerint változik:

A Kuratórium tagjai:

Bucsány György Szentes, Kisér u. 6.

Gidófalvy György Szentes, Ifjúsági stny. 10.

Labádi Lajos Szentes, Bocskai u. 6.

Móra József Szentes, Móricz Zs. u. 3/3.

Tabajdi György Szentes, Kossuth tér 5."

  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítása ügyében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

  

A határozatról értesítést kapnak:

1.) Dr. Imre Ernő Szentes, Darhos u. 5.

2.) Labádi Lajos Szentes, Bocskai u. 6.

3.) Szentes Város Polgármestere

4.) Csongrád Megyei Bíróság


 Forrás:  http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/1998/1998_0724/199807244.html

   

Gondolatok (önmagamról)

- 5 évvel ezelőtti írás a Szentesi Életből - 

 

El kell gondolkoznom önmagamról s hogy miért, annak egyedüli oka a naptárom: július 25-ét mutatja s azzal  szembesít, hogy azon a napon betöltöm a nyolcvanadik évemet. Nem vitathatom, a tény kemény dolog, tudomásul kell vennem. De különös hatást tesz rám. Csak nézek, nézek, nem is tudom hova, mit. Legjobb, ha leülök és megpróbálom megbeszélni magammal, mit is jelent az, hogy 80 éves vagyok. Nem érzek semmit, úgy érzem magam, mint máskor, eddig. De csak kell, hogy legyen bennem, valami, ami eddig nem volt: biztosan fáradt vagyok, koromat tekintve kész tény, hogy öreg vagyok, ennek biztos vannak jelei is. De, ha egyszer nem tudok felfedezni magamban semmit, mit tegyek? Vagy tegyek úgy, mintha...?

Változtassak a tartásomon, kicsit görnyedjek meg, lépkedjek lassabban a járdán, pláne a lépcsõn? Sóhajtozzam? Panaszkodjam? Vagy el se menjek hazulról, üljek karosszékbe, olvasgassak, tévézzem,  fogjam halkabbra, vigyázzak, kevesebbet beszéljek, mert az öregek szeretnek sokat beszélni, fõleg magukról? A kezemet is meg kell néznem, nem reszket-e? Édesanyámnak ebben a korában mindkét keze reszketett szegénykémnek. Magam elé tartom mindkét kezemet és nem reszket. Megpróbálok kézzel írni, hátha az írásom olyan reszketõs? Nem, semmi vész, egész szépek a betûim, pedig sohasem tudtam szépen írni, mert éjjel-nappal írógépet használtam: elõbb egy használt Remingtont kalapáltam, hogy minél több másolatot átüssön, azután egy cseh Consul kisirodai masinát ütöttem, egy Erikát is "kivégeztem", mígnem eljött a villanyírógép kora, de a kézírásom nagyon elromlott. Most mégis milyen rendesen írok, persze vigyázok is, nem kicsi a tét: öreg lettem vagy, nem?

Akkor is, valaminek csak meg kellett változnia bennem, ha 80 vagyok. Rémülten eszmélek: talán csak nem a fejemben történt valami leépülésféle? Érezni semmit sem érzek, a fejfájásról sem tudom, mi az, de az ilyesmit mindig mások veszik észre az emberen (én is másokon). 

Lassan megnyugszom: a fejemmel nem lehet baj, mert még mindig hajt az új dolgok megismerésének a vágya, tele vagyok érdeklõdéssel ismeretlen ismeretek iránt, érdekel mindaz, ami körülöttem és nem csak velem történik, egyáltalán: tudok türelmesen másokra figyelni, tele vagyok ezer meg ezer idegen szóval, sok nyelven olvasok, írok, sõt még magyarul is írogatok, ráadásul gondolatokat és nem adja vissza szerkesztõ, mert közölhetetlenek, az olvasók sem tiltakoznak (lehet, hogy nem is olvassák?), mindegy mûködik bennem a kritikai érzék, sõt az önkritika is. Az önkontrollommal sem lehet baj, mert nagyon okos asszony a feleségem és akár kíméletlenül is megbírál, ha kell, meg nagyon mûvelt emberek a barátaim, szeretnek annyira, hogy õszintén megmondanák, ha nagyokat tévednék. 

Mindez jól hangzik, de nem változtat azon, hogy 80 éves vagyok. Nyolcvan bizony!

Akkor sem adom meg magam: nincs szükségem botra, a lépcsõn karfára, csak szemüveg kell. Jó étvágyam van, mindenevõ vagyok. Mégis a 80 az nyolcvan ....

Mit tegyek akkor? Semmit? Ne vegyem tudomásul, üljem meg a születésnapomat, ahogy az eddigieket? Ajándék, ölelés, találkozás, evés-ivás, jókedv s megy minden tovább, mint addig?

Nem, ennél komolyabb a dolog, 80 éves vagyok, nem kétszer 40, hanem egyszerre, egyben nyolcvan!!! Megáll a tudományom. Nem töröm tovább a fejem, akár be is fejezhetem.

S ahogy lenni szokott, amikor én kifogyok és elhallgatok, akkor megszólal az Isten. Halkan, senki sem sejti és azt súgja, hogy beszéljem meg ezt az egészet Vele. Szégyellem, hogy ez csak most jutott eszembe: semmi sem egyszerûbb, mint ezt a megoldást választani, más úgysincs. Állandó beszélõviszonyban vagyunk egymással s milyen könnyû: alig van szükség szavakra, úgyis elõre tudja, mit akarok mondani Neki, nem beszélve arról, hogy mindent tud rólam, mindent, ami bennem volt, van, ami velem történt, hiszen mindenben benne volt, mindig velem volt: micsoda mélységekben (1936 óta felnõtt voltam), megpróbáltatásokban, micsoda magasságokban, földöntúli boldogságokban, magasságokban, nem gyõztem megköszönni az áldásait (máig adósa vagyok).

A legegyszerûbb, hogy szavak helyett kitárom a szívemet, Hozzá emelem és hagyom, hogy nézzen, mindent, ami benne van. Lássa az örömöt, hogy élek, ilyen jó állapotban élhetek, ilyen szívesen, élvezve az életet s ami ennél szinte több: él az a drága asszony, aki nélkül soha nem jutok ki Hollandiába s után nem járhatom be a szolgálatnak végtelen útjait, s aki máig gondoskodik rólam, s aki nélkül elképzelni sem tudnám az életemet, az eddigit és a mostanit. S még nincs vége: nézze csak az Úr Isten, felnevelhettük a három fiút, akiknek lányokat drága menyeket, unokákat, sõt dédunokákat köszönhetek. Mind a helyén van és jól van. És öröm az élet, mert élnek a barátaim, mindegyik valamiben különb mint én és szeretnek a szomszédok is, az utcán köszönõk és a mosolyogva visszaköszönõk. Nézzen csak az Úr, lássa a széthasznált Bibliámat (sokadikat), lássa, hogy örülök a szótáraimnak, azoknak, akik szolgálatokra kérnek. Lássa, hogy vágyom a horizonton túl levõ világra, dolgokra s milyen boldog vagyok, mert, mert ... (ehhez kevés a papír meg a hely). 

Inkább befejezem, csak mégis mondani akarok néhány szót Neki, ami csak Õreá tartozik: "Atyám, Megváltóm, Lélek, Istenem segíts még élnem szépen, okosan, kedvesen Neked, hasznosan az embereknek, hadd kacagjak még velük vagy, ha kell, együtt sírjak. Segíts minden nap szeretni Téged és õket, a hozzám legközelebb álló drága szeretteimet és a többieket, az idegen ismeretleneket is. És segíts hinnem abban, hogy még lakhatom földi lakásomban s majd abba a mennyeiben is, amelyet Megváltóm már régen elkészített nekem is. S csak még egy szót: köszönöm, köszönöm, köszönöm."

Neked is, Kedves Olvasó, ha végigolvastad mostani gondolataimat. 

Kérem Istent, hogy adjon Neked is sok-sok szép évet azokkal együtt, akiket szeretsz, hadd számlálj te is sok évet majd, ha eljön a vég, élhess számolatlan idõt, örök életet, mert az Isten kegyelmes. 

Lelki testvéred: Dr. Imre Ernõ


 Forrás:  http://www.szentesinfo.hu/cd/helyismeret/irodalom/html/oldal20.htm 

 

SZENTES HELYISMERETI KÉZIKÖNYVE - 2000

www.szentesinfo.hu/cd/helyismeret 

Akik Szentesen éltek, élnek - Imre Ernő (Budapest, 1918. júl. 25. -)

  

 

Református esperes, Szentes Város Díszpolgára (1999). Budapesten született, középiskolai és teológiai akadémiai tanulmányait szülõvárosában, a Református Tanítóképzõt Nagykõrösön végezte. 1946-tól 48-ig ösztöndíjasként Hollandiában fejlesztette tudását. Csabdi lelkész, majd 1951-tõl nyugállományba vonulásáig, 1991-ig szentesi lelkipásztor.

Sokrétû irodalmi tevékenységet folytat. Számos közleménye jelent meg teológiai szaklapokban. A Szentesi Élet hasábjain hétrõl-hétre jelentkezik "Gondolatok" címû aforizmáival (aforizma = valamely életbölcsességet, igazságot kifejezõ, tömör, szellemes mondás). Szépirodalmi stílusigénnyel fogalmazott megnyilatkozásai "500 gondolat", "Újabb 500 gondolat", és "Legújabb 500 gondolat" címmel könyv alakban is megjelentek. Álljon itt egy a "Gondolatok"-ból.

"Nem kell tükör ahhoz, hogy meglásd, milyen vagy. Azokat nézd meg, akik között jól érzed magad: olyan vagy."


 

KURCA-PARTI VALLOMÁSOK

 

Gyűjteményes memoárkötet 
144 szentesi polgár személyes hangú emlékezésével

 

Szerkesztette: Bodrits István

Kiadta: Bodrits István - Makra Zoltán - Dr. Molnár Gyula

 

Szentes, 2000. szeptember 22.

 

 

Dr. Imre Ernő

 

1918-ban Budapesten születtem, iskolai tanulmányaimat is ott végeztem. 1942-ben református lelkészi oklevelet szereztem. 1943-tól a Fejér megyei Csabdi egyházközség lelkipásztora voltam. 1946-1948 közötti években magasabb tudományos fokozat elnyeréséért Hollandiában folytattam tanulmányokat. 1951 óta a szentesi Nagytemplom egyik lelkipásztora, később az egyházmegye esperese voltam. 1954-től 1990-ig a lelkésztovábbképzés állandó munkatársa, magas egyházi testületek tanulmányi bizottsági tagja, számos jelentős kiadvány társszerzője. Több önálló könyvem is megjelent, 3 kötetem látott napvilágot Gondolatok címen, több kiadásban. Tanulmányaim száma 100 körül van. 1990-ben a teológia díszdoktorává, 1999-ben Szentes Város Díszpolgárává avattak. 1991 óta vagyok nyugállományú. A Szentesi Élet című hetilap állandó munkatársa, a Szentes Városért Közalapítvány kuratóriumának elnöke vagyok.

***

 Az emlékezés teljes terjedelemben való eléréséhez kattintson ide! 


Dr. Imre Ernőné  Zanka Irén

  

1922-ben, tehát nem sokkal a trianoni békeszerződés következtében Csehszlovákiához csatolt, de akkor még színtiszta magyar Rév-Komáromban születtem és nőttem fel. Annak az iskolának köszönhetően, amelynek az épületében Jókai Mór is tanult, lettem tanítónő. Ezt az iskolát az akkor határon kívülre szorult, de a magyarságukhoz és református hitükhöz egyszerre hűséges felvidéki és kárpátaljai magyar református gyülekezetek összefogása hozta létre szülővárosomban azzal a céllal, hogy az akkor még minden magyar református gyülekezetben fenntartott magyar nyelvű iskolának legyen pedagógus utánpótlása. A második világháború sok nemes szándékot és sorsot is megváltoztatott. Így lett belőlem a Felvidék helyett a viharsarki Szentesen egyszerre állami tanárnő és hívő református gyülekezeti tag. Kivételszámba menő párhuzamosság volt ez. 38 évi tantermi munka és leánykorom óta végzett egyházi szolgálat után a szentesi Kertvárosban nyugdíjas éveit töltő, három fiúgyermeket felnevelt matematika-fizika szakos tanár vagyok.

***

 Az emlékezés teljes terjedelemben való eléréséhez kattintson ide! Kedves Olvasónk!

Ami ez után jön, az a "reklám helye... :-)

  

Engedje meg, hogy ezen - újdonságként létrejött - exkluzív hírlevél végén bemutatkozzunk! 

Internetes újságunk a Szentesi Mozaik 2001. áprilisa óta ad napi frissességű híreket, képes tudósításokat Városunk életéről. Az oldalt naponta átlag négy-ötszázan nézik meg - helybeliek és a világ minden részére elszármazott szentesi kötődésű internetezők. A látogatottságunk folyamatosan növekszik, havonta mintegy 10-15%-kal. 

A legfrissebb tudósításainkat a Mozaik Friss oldalán lehet megtalálni, elérésükhöz kattintson a következő webcím-sorra:

  

  www.szentesinfo.hu/mozaik  

 

2002. júniusától 2003. áprilisáig heti rendszerességgel működött a Hírlevél-szolgálatunk. A hétfőn reggelente mintegy hatszáz címre eljuttatott üzenet nem csak az elmúlt hét eseményeinek összefoglalója, hanem kiegészül az aktualitásokhoz kapcsolódó Internetes sajtószemlével is. A támogatás híján elakadt szolgáltatást Olvasóink biztatásából erőt merítve hamarosan friss küllemmel újraindítjuk. Az eltárolt Hírleveleink gyors áttekintése a Hírlevél-archívum segítségével történhet:

  

  Archivált Hírleveleinket ITT találja meg!  

 

A TEAM Számítástechnika szerény lehetőségeivel szeretné folyamatosan bemutatni a www.szentesinfo.hu szerverén a szentesi és környékbeli alkotók munkáit. Ők többnyire tehetséges amatőrök, akik viszont profi munkát produkálnak és méltók lennének ennél jóval nagyobb nyilvánosságra is. A "Szentesi Alkotók az Interneten" sorozatunkat az Alkotók-archívumban nézheti meg.

  

  A "Szentesi Alkotók" sorozatban EDDIG bemutatottuk: 

 

Népszerű rovatunk Szentesi Kalendárium  - a szentesi kötődésű Olvasóink exkluzív tájékoztatására:

  

 MEGÚJULT !!!  Szentesi Kalendárium  !!! MINDÍG FRISS 

 

Üdvözlettel: Vidovics Ferenc főszerkesztő, Tímár Ferenc kiadó.

A Mozaik ötletgazdája és a műszaki háttér fenntartója a TEAM Számítástechnika, Szentes.

 


Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

  

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával