Pedagógusnap - 2003.

 

2003. május 30-án a Művelődési és Ifjúsági Házban nemcsak a pedagógusokat köszöntötték, hanem azokat a diákokat is, akik eredményesen szerepeltek az országos versenyeken. Az óvónők, tanítók és tanárok tiszteletére pénteken rendezett ünnepségen díszdiplomákat,  Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket és tanulmányi elismerésetek adtak át.

 

Kedves Pedagógusok!   Tisztelt oktatásban Dolgozók!

A pedagógusnap alkalmából őszinte tisztelettel köszöntjük önöket és köszönjük meg áldozatos munkájukat a város valamennyi diákja, szülője és lakója nevében. Hálásak vagyunk, hogy nap mint nap féltő okos szóval, de ha kellett segítő szigorral bővítették gyermekeink ismereteit, nyesegették vadhajtásait, adtak nekik biztos tudást és tartást az életben, a koruknak megfelelő eligazodáshoz.

 

 

Nincs olyan ember, aki ne gondolna vissza tisztelettel pályáját elindító nevelőjére, példaként tisztelt pedagógusára és ne lenne büszke kibocsátó óvodájára, iskolájára, és ne érezné ma is úgy, hogy bár évek és évtizedek teltek el azóta, de szíve még mindig ahhoz az egykori nagy családhoz húzza.

Az oktatás-nevelés közös munka, ahol a társadalom, a család és a pedagógus csak együtt tudja betölteni feladatát, csak csapatként lehet biztos jövőjének záloga. Kívánjuk, hogy e nagy csapat minden tagja egymást segítve teljesíteni tudja ráháruló feladatát közös ügyünk, gyermekeink és rajtuk keresztül mindannyiunk jövője érdekében. A 2002/2003-as tanév végeztével megköszönjük valamennyi pedagógus és az oktatás-nevelés valamennyi munkatársának gyermekeink érdekében végzett áldozatos munkáját, helytállását.

A közelgő nyári szünetre jó pihenést, feltöltődést kívánunk mindenkinek. A következő tanévekre szakmai munkájukhoz sok sikert kívánunk és családi életükben boldogságot.

Őszinte tisztelettel: Szűcs Lajos alpolgármester, Szirbik Imre polgármester

 


 

 Csongrád Megye Közoktatásáért Díj

 

Csongrád Megyei Közgyűlés Pádár Zoltánnét, a Boros Sámuel Szakközépiskola igazgatójának ítélte oda a Csongrád Megye Közoktatásáért nevű díjat a 2003-as esztendőben.

A Csongrád Megye Közoktatásáért Díj annak a közalkalmazottnak adományozható, aki az oktatás területén a megyében vagy a megye érdekében kimagasló eredményt ért el. Az ifjúság körében kimagasló oktató-nevelő munkát végzett, vagy munkája eredményeként tanulói megyei, országos vagy nemzetközi sikereket értek el. Tudományos eredményével hozzájárult a megye tudományos, gazdasági eredményeinek növeléséhez.


 


 

 Díszdiplomások

 

 

Csordás Károlyné (Halmai Irén)

 

 

Csordás Károlyné (Halmai Irén) 1943-ban az Angolkisasszonyok Egri Érseki Római Katolikus Népiskolai Tanítónőképző Intézetben szerezte meg tanítói oklevelét. Tanyai iskolában kezdte a pályáját Nagylak-ugaron. 1945. januárjától Nagylakon tanított. 1949-től 1978-ban történt nyugdíjba vonulásáig Mártélyon működött tanítóként, igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként. Mint nyugdíjas, még 13 évet dolgozott a Hámán Kató, mai Koszta József Általános Iskolában. Jogutód intézményként a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar Csordás Károlynénak gyémánt díszoklevelet adományoz.


 

Balázs Andrásné (Molnár Ilona)

 

 

 Balázs Andrásné (Molnár Ilona) 1952-ben a Hódmezővásárhelyi Állami Tanítóképzőben szerezte meg tanítói oklevelét. 1951-52. iskolai évben Szegváron belterületi, 1952-53-ban Szegvár-Kórógyszentgyörgyön külterületi általános iskolában tanított. 1953. július 1-jétől a Szentes-Felsőpárti Általános Iskolába helyezték át, ahol két esztendő híján negyven évet tanított 1975. augusztus 31-ig, nyugdíjba vonulásáig, majd szerződéssel 1991-ig folyamatosan dolgozott. Pedagógiai munkája fontos területének tekintette az iskolai színjátszó csoporttal végzett tevékenységét. Nemcsak rendezett, hanem verses meséket is írt, dramatizálásokat készített. 1970-ben a szakkör meghívást kapott az Országos Színjátszó Fesztiválra a Szegedi Nemzeti Színházba, ahol a „Jámbor úr és a balga szolga” című mesejátékát mutatták be. Jogutód intézményként a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Balázs Andrásnénak arany díszoklevelet adományoz.


 

               Bácskai Mihályné                               Bácskai Mihály

                  (Molnár Erzsébet)

 

 

 

Bácskai Mihályné (Molnár Erzsébet) 1953-ban a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-történelem szakon szerezte meg középiskolai tanári oklevelét. Első jelentős állomáshelye a Közgazdasági Technikum volt, 1954–1968-ig a Horváth Mihály Gimnáziumban tanított, 1969. január és ’70. szeptembere között a városi Művelődési Osztályt vezette, ezután ismét a gimnázium tanára volt 1989-ig, nyugdíjazásáig. Tanári munkája mellett 1970–1988 között megyei középiskolai szakfelügyelő volt előbb történelemből, majd 1974-től magyar nyelv- és irodalomból. A Bölcsészettudományi Karon két félévben a magyartanítás módszertanát is vezette. Kiváló Tanár kitüntetése van. Képviselte kollégáit 1958-tól a Pedagógusok Szakszervezetének megyei bizottságában, 1967-től a Központi Vezetőségben. 1969–1973-ig alelnöke volt az országos testületnek. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Bácskai Mihálynénak arany díszoklevelet adományoz, melyet szeptemberben az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

Bácskai Mihály 1953-ban a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-történelem szakon szerezte meg középiskolai tanári oklevelét. Első állomáshelye a szegedi Radnóti Gimnázium volt, innen 1953-ban a Horváth Mihály Gimnáziumba került, ahol 1974-től 1990-ig igazgató volt. Tanári munkája mellett 1962–1974 között megyei magyar, 1962–80 között megyei színjátszó szakfelügyelő is volt. Várkonyi Zoltán ötletét megvalósítva kidolgozta az irodalmi-drámai nevelés tantervét, amelyet az ország több iskolája átvett. Tanárok nemzedékeinek adta át tapasztalatait. Nívódíjas könyvének címe: Diákszínpad és diákszínjátszás. Radnóti- és Apáczai-díjas gimnáziumi igazgatóként ment nyugdíjba, zsűri elnökként, előadóként azóta is folyamatosan dolgozik. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Bácskai Mihálynak arany díszoklevelet adományoz, melyet szeptemberben az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.


 

Dr. Imre Ernőné (Zanka Irén)

 

 

Dr. Imre Ernőné (Zanka Irén) 1953-ban a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán szerezte meg matematika-fizika szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1942-ben a Református Egyház által fenntartott Tanítóképző Intézetben tanítói oklevelet szerzett. Először a Csákvári Református Általános Iskolában tanított, majd 1951-ig a Csabdi Állami Általános Iskolában dolgozott. 1951. október 1-től a Petőfi Sándor Általános Iskolában a nyugdíjkorhatár elérése után 7 évvel, 1984-ben történt nyugállományba vonulásáig megszakítás nélkül tanított. Iskolai munkája mellett a „Dolgozók iskoláiban” rendezett esti tanfolyamokon – felkérésre – rendszeresen tanított matematikát és fizikát. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar dr. Imre Ernőnének arany díszoklevelet adományoz.


 

Hojcsi Pál

 

 

Hojcsi Pál 1953-ban a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem-földrajz szakon szerezte meg középiskolai tanári oklevelét. Első állomáshelye a Horváth Mihály Gimnázium volt, ahol 1964-ig tanárként, 1964–68 között földrajz szakfelügyelőként és a dolgozók középiskoláinak általános felügyelőjeként dolgozott. 1968-ban nevezték ki a Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatójának és ebben a munkakörben dolgozott nyugdíjazásáig, 1990-ig. Azóta óraadóként tanít tovább az iskolában. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szentesi alapító tagja, 1962–66-ig titkára, 1971-től alelnöke, 1995-től elnöke. 1968–72-ig a Hazafias Népfront Szentes Városi Bizottságának titkára volt. 1987-től az Országos Földtudományi Társaság választmányi tagja. Ma is részt vesz a város közéletében. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Hojcsi Pálnak arany díszoklevelet adományoz, melyet szeptemberben az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.


 

Pintér Lászlóné (Törőcsik Etelka)

 

 

Pintér Lászlóné (Törőcsik Etelka) 1952-ben kezdett tanítani Derekegyházán. 1953-ban szerezte meg a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán matematika-kémai szakos tanári diplomáját. 1961-től egy évig a Deák Ferenc Utcai Általános Iskolában, majd 1962-től a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított 1991-ig, nyugdíjazásáig. Tanítási elve a gyermekközpontúság volt. Tanítványai sok vetélkedőn eredményesen végeztek, a televíziós kémia versenyeken is részt vettek. A hátrányos helyzetűeket is sikerült felzárkóztatnia. Nyolc évig a városi osztályfőnöki munkaközösség vezetője volt. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Pintér Lászlónénak arany díszoklevelet adományoz.


 

Dr. Hrabovszki Pál (mérnöktanár, nyugalmazott igazgató)

 

 

Dr. Hrabovszki Pál (mérnöktanár, nyugalmazott igazgató) 1953-ban végzett az Agrártudományi Egyetemen kitüntetéssel. Szakmai gyakorlatot a bánhalmai és az acsi szigeti Állami Gazdaságokban szerzett, ezt követően iratkozott be az Agrártudományi Egyetem tanárképző karára, melyet 1957-ben jeles eredménnyel végzett el. Tanári munkáját a gyulai Kertészeti Technikumban kezdte el, majd Szabadkígyósra került. 1967-ben nevezték ki Szentesen a Mezőgazdasági Technikum, majd Szakmunkásképző Intézet igazgatójává. Három alkalommal kapta meg a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója kitüntetést. Igazgatói tevékenysége alatt váltott az intézmény mezőgazdaságiból kertészeti profilt, így igazodva a terület és a gazdaság adta követelményekhez. 1989-ben ment nyugdíjba a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetből. Jogutód intézményként a Gödöllői Agrártudományi Egyetem dr. Hrabovszki Pálnak arany díszoklevelet adományoz, melyet szeptemberben az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.


 

 Pedagógus Szolgálati Emlékérem

 

 

 

 

Bertók Gyuláné (Strincz Katalin) a Kiséri Óvodai Munkáltatói Körzet körzeti vezetőóvónője 1965-ben a Szarvasi Óvónőképző Intézetben szerezte meg diplomáját. 1965-től 1970-ig a Csanyteleki Óvodában, 1970–88-ig a Szent Anna Óvodában beosztott óvónőként, majd 1989–94-ig vezetőhelyettesként tevékenykedett. 1994–2003-ig körzeti óvodavezetői megbízást kapott, s azóta folyamatosan vezeti az intézményt, megőrizve azokat a pedagógiai értékeket, amelyek eddig is vonzóvá tették a körzet óvodáit. Óvodapedagógusként gyermekek több nemzedékét nevelte, mindig szem előtt tartva a személyre szóló figyelem és igényesség érvényesülését. Elkötelezettsége miatt tisztelet és megbecsülés övezi szakmai és szülői körben egyaránt. A pedagógus pályát hivatásának vallja, tiszteli és szereti az intézménybe járó gyermekeket és az intézmény alkalmazottjait. 1988-ban „vezető pedagógus”, 2001-ben főtanácsosi címet kapott. 38 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Igaz Péterné (Gáspár Éva) a Petőfi Sándor Általános Iskola tanítónője 1967-ben a bajai Tanítóképző Főiskolán szerezte meg diplomáját. 1967-től Szegváron a Központi Általános Iskolában, 1968 óta a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanít. Munkáját mindvégig szorgalmasan, becsületesen végezte. Mind a gyerekekkel, mind a szülőkkel jó a kapcsolata. Munkatársai szeretik, becsülik. Évtizedekig osztályfőnök volt alsó tagozatban, és testnevelést is tanított. Tanítványai rendszeresen részt vettek a városi sportrendezvényeken, ahol jó eredményeket értek el. Az utóbbi években napközivezetőként dolgozott. 36 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Berta Ferencné (Fülöp Jolán) a Klauzál Gábor Általános Iskola tanítónője 1964-ben a szegedi Felsőfokú Tanítóképző Intézetben szerezte meg tanítói diplomáját. 1964-től Tótkomlóson, 1966-tól a szentesi Deák Ferenc Általános Iskolában dolgozott, alsó tagozatos iskolai és városi munkaközösségvezető volt. 1985-től a Klauzál Gábor Általános Iskola tanítója, 1991 óta az iskolai pedagógus szakszervezet titkára. 1974-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést, 1988-ban „Vezető Pedagógus” és 1997-ben Eötvös József Emlékérmet kapott. 39 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Fazekas Emília a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanítónője 1964-ben kezdte pedagógusi pályáját. 1967 óta tanít az intézménynél. Napközis nevelőként kezdte, majd elsősorban az anyanyelvi nevelésben tökéletesítette szakmai tudását. Később elvégezte a pedagógiai szakot is. Pályája során mindig megkövetelte tanítványaitól az igényes munkát, a rendet és a fegyelmet. Következetesség és tartalmi igényesség jellemzi. Tanítványai sikeresen szerepelnek szavalóversenyeken, szépkiejtési versenyeken. A szülők és kartársai szeretik, tisztelik. Higgadtsága, kedves egyénisége példa lehet mindenki számára. 39 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.


 

 Pedagógiai elismerések

 

      Kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként főtanácsosi címet kapnak :

Ternainé Fodor Mariann óvodapedagógus, körzeti vezető óvónő - Kossuth U-i ÓMK.

Vas Andrásné tanítónő - Petőfi S. Ált. Isk.

Nyári Józsefné tanárnő, igazgatóhelyettes - Terney Béla Középiskolai Kollégium

 

      Kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként tanácsosi címet kapnak:

Kuruczné Szabó Anikó tanárnő - Klauzál G. Ált. Isk.

Sáfárné Gilicze Judit óvodapedagógus - Apponyi Téri ÓMK.

 

 

Ternainé Fodor Mariann                                                     Sáfárné Gilicze Judit

 

      Kimagasló munkája elismeréseként főmunkatársi címet kap:

Horváth Istvánné iskolatitkár - Klauzál G. Ált. Isk.

 

      Kimagasló munkája elismeréseként városi elismerést kapnak:

Zsiga Judit óvodapedagógus - Felsőpárti ÓMK.

Bertók Gyuláné óvodapedagógus, körzeti vezető óvónő - Kiséri ÓMK.

Dávid Ferencné óvodapedagógus - Köztársaság U-i ÓMK.

Remzsőné Lakos Mária óvodapedagógus - Szent E. Kat. Óvoda

Igaz Péterné tanítónő - Petőfi S. Ált. Isk.

Sipos Imréné tanítónő - Koszta J. Ált. Isk.

Szelesné Mohácsi Éva tanárnő, igazgatóhelyettes - Koszta J. Ált. Isk.

Szilágyi Antalné tanítónő - Deák F. Ált. Isk. és Damjanich J. Tagisk.

Szépéné Balogh Szabó Katalin tanárnő - Deák F. Ált. Isk. és Damjanich J. Tagisk.

Oroszné Veres Gabriella zenetanár - Lajtha László Zeneiskola

Dr. Mokbelné Bacsa Éva tanárnő, igazgatóhelyettes - Kiss B. Ref. Ált. Isk.

Szabó Mariann tanárnő - Szent E. Kat. Ált. Isk.

Szűcs Lajosné gyógypedagógus - Rigó A. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Diáko. és Gyermekotthon

Dr. Karlik Natália igazgatóhelyettes - Boros S. Szakközépiskola, Szakiskola

Csapiné Matos Ibolya tanárnő, szabadidő szervező - Horváth M. Gimnázium

Bugyáné Bakó Veronika tanárnő, igazgatóhelyettes - Zsoldos F. Szakközépiskola és Szakiskola

dr. Hrabovszkiné dr. Rideg Erzsébet tanárnő - Bartha J. Kert. Szakképző Iskola

Lászlóné Varga Zsuzsanna tanárnő, igazgatóhelyettes - Bartha J. Kert. Szakképző Iskola

Bodrits Istvánné tanárnő - Pollák A. Műszaki Szakközépiskola

 

 

Zsiga Judit                                                                              Dr. Karlik Natália


 

  Tanulmányi verseny 2003.

Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő tanulók, illetve felkészítő tanáraik köszöntése

 

Általános iskolák - egyéni

 

I. helyezett

 Országos Általános Iskola Tanulmányi Verseny, francia nyelv

I. helyezés (I. kategória): Vajda Ágnes (Petőfi Sándor Általános Iskola)

Felkészítő nevelő: Szatmári Judit

 

Országos Általános Iskola Tanulmányi Verseny, francia nyelv

I. helyezés (I. kategória): Vajda Izabella (Petőfi Sándor Általános Iskola)

Felkészítő nevelő: Szatmári Judit

 

„Rügyecske” Katolikus Iskolák Országos Matematika Versenye

I.helyezés: Kovács Tamás (Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola,  2.a osztály)

Felkészítő nevelő: Oltyánné Magyar Ágnes

 

II. helyezett

 Országos Festészet, Bőrműves, Textil és Bábkészítő Verseny

II. helyezés: Szabics József (Petőfi Sándor Általános Iskola)

Felkészítő nevelő: Sprok János

 

X. Angyalföldi József Attila Irodalmi és Művészeti Napok Országos Versmondó Verseny, középiskolások kategóriája

II. helyezés: Köröndi Péter (Petőfi Sándor Általános Iskola)

Felkészítő nevelő: Takácsné Fári Andrea

 

 

III. helyezett

 Országos Egyéni Levelező Verseny-Európa földrajza témakör

III. helyezés: Lindák Ádám (Koszta József Általános Iskola)

Felkészítő nevelő: Szemerédi András

 

„Rügyecske” Katolikus Iskolák Országos Matematika Versenye

III.helyezés: Szabó Dominik (Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola,  3.a osztály)

Felkészítő nevelő: Máthé Éva

 

 V. helyezett

 „Nyelvész” Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny

V. helyezés: Volosin Márta (Petőfi Sándor Általános Iskola)

Felkészítő nevelő: Takácsné Fári Andrea

 

 Nemzetközi Deák Versíró Verseny

V.helyezés: Valkai Ádám (Petőfi Sándor Általános Iskola)

Felkészítő nevelő: Kis-Rácz Antalné

 

VI. helyezett

 Katolikus Iskolák Országos Matematika Versenye

VI. helyezés: Nagy Tamás (Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, 5.a osztály)

Felkészítő nevelő: Ecseri Anna

 

„Rügyecske” Katolikus Iskolák Országos Matematika Versenye

VI.helyezés: Mirza Dávid (Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola,  2.a osztály)

Felkészítő nevelő: Dr. Faragó Attiláné

 

„Rügyecske” Katolikus Iskolák Országos Matematika Versenye

VI.helyezés: Mihály Mirtill (Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola,  3.a osztály)

Felkészítő nevelő: Máthé Éva

 

VII. helyezett

 Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny, francia nyelv

VII. helyezés: Volosin Márta (Petőfi Sándor Általános Iskola)

Felkészítő nevelő: Szatmári Judit

 

Bókay Árpád Országos Biológia verseny

VII. helyezés: Varga Viktória (Koszta József Általános Iskola)

Felkészítő nevelő: Janiga Lászlóné

 

VIII. helyezett

 Bókay Árpád Országos Biológia verseny

VIII. helyezés: Kocsis Katalin (Koszta József Általános Iskola)

Felkészítő nevelő: Janiga Lászlóné

 

IX. helyezett

 „Rügyecske” Katolikus Iskolák Országos Matematika Versenye

IX. helyezés: Forgó Tamás (Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola,  3.a osztály)

Felkészítő nevelő: Máthé Éva

 

Különdíj

Zathureczky-emlékverseny

Különdíj: (Részvétel a Nemzetközi Ifjúsági Zenekarban)

Halmai Bianka (Lajtha László Zeneiskola)

Felkészítő nevelő: Oroszné Veres Gabriella

 

 

 

Általános iskolák - csapat

 

IV. helyezett

Curie Környezetvédelmi Természetismereti Emlékverseny

IV. helyezés: Dudás Tamás, Imre Ádám, Szemerédi Máté (Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, 4. osztályos tanulók)

Felkészítő nevelő: Vida Szűcs Jánosné

 

Életvitel és gyakorlati ismeretek Országos Versenye

IV. helyezés: Kuller Lilla, Mikecz Kata, Molnár Anikó (Koszta József Általános Iskola)

Felkészítő nevelő: Geráné Révész Gabriella

 

Curie Környezetvédelmi Természetismereti Emlékverseny

IV. helyezés: Bodonovics Anna, Kuller Lilla, Mikecz Kata (Koszta József Általános Iskola)

Felkészítő nevelő: Balogh Terézia

 

Arany minősítés

Éneklő Ifjúság Országos Kórustalálkozó

Arany minősítés diplomával: Kicsinyek Kórusa (Petőfi Sándor Általános Iskola)

Felkészítő nevelő: Takács Pálné

 

 

Kimagasló sporteredmények

  Az országos sulipólón II. korcsoportos lánycsapat

I.helyezett: Gémes Alexa 2.a, Bélteki Blanka 3.b, Kovácsi Melitta, Kövér Kis Réka és Beleon Zita 4.c, Polyák Éva és Gémes Ivett 5.a, Pengő Nikolett 5.b osztályos

a Koszta József Általános Iskola tanulói

Felkészítő nevelő: Oltyán Gyula

 

Az országos úszóversenyen II. korcsoportos lánycsapat

VI. helyezett: Kövér Kis Réka 4.c, Gémes Ivett és Polyák Éva 5.a, Pengő Nikolett 5.b oszt.     a Koszta József Általános Iskola tanulói

Felkészítő nevelő: Oltyán Gyula

 

 

 

Középiskolák - egyéni

 

I. helyezett

Országos francia nyelvű dalverseny

I. helyezés: Korcsmáros Réka (Horváth Mihály Gimnázium, 11.C osztály)

Felkészítő nevelő: Antonjuk Éva, Majtényi András

 

 

„Szép magyar beszéd” verseny, országos döntő (Kazinczy-verseny, Győr)

I. helyezés (Anyanyelvápolók Szövetségének különdíja):

Farkas Laura (Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola)

Felkészítő nevelő: Fári Mónika

 

Szakma Kiváló Tanulója Verseny (dísznövénytermesztő)

I. helyezés: Nyikos Csilla (Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola)

Felkészítő nevelő: Törőcsik Zoltánné

 

 

II. helyezett

Szakma Kiváló Tanulója Verseny (dísznövénytermesztő)

II. helyezés: Gránicz Zsolt (Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola)

Felkészítő nevelő: Törőcsik Zoltánné

 

Kertész és Növényvédelmi Technikus Szakmában

II. helyezés: Berényi Imre (Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola)

Felkészítő nevelők:

              dr. Csikai Miklósné, Bolla Sándor, dr. Hrabovszkiné dr. Rideg Erzsébet, Törőcsik Zoltánné

 

Szakma Kiváló Tanulója Verseny (dísznövény-zöldségtermesztő)

II. helyezés: Gulyás Zoltán (Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola)

Felkészítő nevelő: Törőcsik Zoltánné

 

Őszi Országos Ifjúsági Virágkötő Verseny

II. helyezés asztaldíszítés kategória: Kiss Dóra (Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola)

Felkészítő nevelő: Ádám Zsuzsa

 

III. helyezett

Országos Pattantyús-Ábrahám Géza Nyomtatott Áramkörtervező Verseny

III. helyezés: Kirschner Balázs (Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola)

Felkészítő nevelő: Nagy Gyula

 

Implom József Helyesírási Verseny, országos verseny, Gyula

III. helyezés: Paróczai Éva (Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola)

Felkészítő nevelő: Fári Istvánné

  

IV. helyezett

Író-Deák Országos Alkotópályázat

IV. helyezés: Havasi Hajnalka (Horváth Mihály Gimnázium)

Felkészítő nevelő: Vánkay Sarolta

 

Őszi Országos Ifjúsági Virágkötő Verseny (egyéni összetett verseny)

IV. helyezés: Kiss Dóra (Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola)

Felkészítő nevelő: Ádám Zsuzsa

 

VII. helyezett

Flóra-Kecel Országos Ifjúsági Virágkötészeti Verseny

VII. helyezés karácsonyfa díszítés kategóriában: Sipos Erika (Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola)

Felkészítő nevelő: Ádám Zsuzsa

 

Őszi Országos Ifjúsági Virágkötő Verseny (egyéni összetett verseny)

VII. helyezés: Tüskevári Zoltán  (Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola)

Felkészítő nevelő: Ádám Zsuzsa

 

VIII. helyezett

Szakma Kiváló Tanulója Verseny (hegesztő)

(Mentesítés a szakmai vizsga letétele alól)

VIII. hely: Takács Péter (Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola)

Felkészítő nevelő: Tőrőcsik Imre

 

X. helyezett

Flóra-Kecel Országos Ifjúsági Virágkötészeti Verseny

X. helyezés menyasszonyi csokor kategóriában: Laki Erzsébet (Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola)

Felkészítő nevelő: Ádám Zsuzsa

 

Arany minősítés

Szépkiejtési Verseny

Arany minősítés: Szerdahelyi Anett (Horváth Mihály Gimnázium, 8.G osztály)

Felkészítő nevelő: Gálné Perger Edit

 

Bronzminősítés

A magyar diákírók, diákköltők XXVI. Országos Versenye,

Bronzminősítés: Havasi Hajnalka (Horváth Mihály Gimnázium)

Felkészítő nevelő: Vánkay Sarolta

 

Különdíj

„Édes anyanyelvünk” országos verseny, Sátoraljaújhely

Különdíj: Gergely Regina (Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola)

Felkészítő nevelő: Komáromi Ferencné

 

A legjobb rendezés díja

Under 20 Európa Nemzetközi Ifjúsági Videofilm Fesztivál, Olaszország

A legjobb rendezés díja: Maczelka Márk (Horváth Mihály Gimnázium)

Felkészítő nevelők: Perjésné Dózsa Erzsébet, Papp László

 

 

 

Középiskolák - csapat

 

I. helyezett

Francia nyelvű Országos Színjátszó Fesztivál, Pécs

I helyezés: Benczúr Katalin, Czár László, Fölk Petra, Jánosi Ágnes, Kálmán Anita, Lajkó Krisztina, Marossy Angéla, Olajos Katalin, Pintér Dóra, Petrik Andrea, Schubert Zsanett, Sas Judit, Turna Krisztina, Vámos Mónika, Vidó Gábor

(Horváth Mihály Gimnázium)

Felkészítő nevelők: Antonjuk Alexandr, Csapiné Matos Ibolya, Majtényi András

 

Magyarország az én hazám Oszágos Honismereti Vetélkedő

I. helyezés: Csonka István, Kátai-Benedek Edina, Lajos Csaba (Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola)

Felkészítő nevelő: Bottyánné Tóth Ildikó

 

II. helyezett

Kertészet és Szőlészet Verseny (Kiskőrös)

II. helyezés: Pataki Zsuzsanna, Héjja István, Berényi Imre, Sárközi Ernő (Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola)

Felkészítő nevelő: Törőcsik Zoltánné, Bolla Sándor,

                              dr. Hrabovszkiné dr. Rideg Erzsébet

 

III. helyezett

VII. Őszi Országos Ifjúsági Virágkötő Verseny

III. helyezés: Kiss Dóra, Kőrösi Ágnes, Tüskevári Zoltán (Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola)

Felkészítő nevelő: Ádám Zsuzsa

 

V. helyezett

Flóra-Kecel Országos Ifjúsági Virágkötészeti Verseny

V. helyezés: Doszlop-N. Beáta, Kőrösi Ágnes, Laki Erzsébet, Sipos Erika, Szarvas Márta (Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola)

Felkészítő nevelő: Ádám Zsuzsa

 

Kertészet és Szőlészet Verseny (Kiskőrös)

V. helyezés: Pataki Erika, Pataki János, Fekete István, Gránicz Zsolt (Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola)

Felkészítő nevelő: Törőcsik Zoltánné, Bolla Sándor,

                              dr. Hrabovszkiné dr. Rideg Erzsébet

 

VI. helyezett

Országos Curie Környezetvédelmi Verseny

VI. helyezés: Kruzslicz Tamás, Sallai Dániel (Horváth Mihály Gimnázium)

Felkészítő nevelő: Tóth Tamás

 

Aranyfokozat

Országos Diákszínjátszó Fesztivál

Aranyfokozat: Vecseri Anett, Forgó Mária, Laki Rita, Óvári Gabriella

(Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola)

Felkészítő nevelő: Pádár Zsolt

 

Különdíj

A IX. Országos Tanirodai Konferencia, Kiállítás és Vásár:

Különdíj: Gergely Anita, Király Nóra, Tóth Ágnes, Vecseri Anett, Ternai Anita, Puskás Anna

(Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola)

Felkészítő nevelők: Sebesiné Kulcsár Krisztina, Somosné Puskás Krisztina


 

 Szakszervezeti elismerések

 

A Pedagógusok Szakszervezete a magyar közoktatásért, a szakszervezeti tagság érdekében végzett lelkiismeretes és eredményes munkájának elismeréseként Eötvös József emlékérmet adott át Elek Sándor a Pedagógus Szakszervezet Csongrád Megyei Szövetségének Titkára

 

Eötvös József Emlékérem Arany fokozat

Berta Ferencné (Klauzál Gábor Általános Iskola tanítónője)

 

Eötvös József Emlékérem Ezüst fokozat

Dávid Ferencné (Dr. Mátéffy F. U-i Óvoda óvodapedagógusa)

Rozmanné Szarka Katalin (Rigó Alajos Ált. Isk. pedagógusa)

Paczuk Sándorné

 

Eötvös József Emlékérem Bronz fokozat

Kerekes Istvánné (nyugalmazott tanárnő)

Csíziné Magyar Ildikó (Zsoldos F. Szakközépiskola pedagógusa)

Labádi Lajosné (Klauzál Gábor Általános Iskola pedagógusa)

Fábián Nagy Jenőné (nyugalmazott tanítónő)

Gál Józsefné (Zsoldos F. Szakközépiskola)

 

 

Szentes, 2003. 06. 02.