XLII. évfolyam 50. szám

2010. december 17.

Helyzetbe hozzák a vállalkozásokat

(Fotó: Klein Péter, Just Creative ügynökség)Végéhez ért a Szentesi Ipari Parkra vonatkozó projekt, melynek december 15-én, szerdán tartották a záró sajtótájékoztatóját. Három éve vette kezdetét az a fejlesztéssorozat, amely az infrastruktúra kialakítását célozta a területen.

A városban a legfontosabb szempont a polgárok biztonságának a megteremtése, mondta Szirbik Imre polgármester. Ez a biztonság elsősorban annyit tesz, van-e biztos jövedelmük. Az önkormányzat törekvése, hogy biztosítsa az esélyt a munkahelyek megteremtésére. A 140 hektáros ipari park létrejöttével helyzetbe kívánták hozni a vállalkozásokat, amelyek később munkahelyeket teremthetnek.

2010. december 17.

Rotary

A Szentes-Csongrádi Rotary Klub ismét megszervezi a jótékony célú, forralt bor árusító akcióját. Az eseményre Szentesen a mozi utcájában, a Táncoló székely-szobornál, Csongrádon a főutcán kerül sor december 17-én, pénteken 13–18 óra között, december 18-án és 19-én pedig 9–12 óráig. Az akció célja, hogy a befolyt összeggel a nehéz körülmények között élő, tehetséges gyerekeket segítsék.

2010. december 17.

Nyugdíjasként is gyógyító főorvosok

A nyugdíjba vonuló Petri professzor munkájára továbbra is számítanakA Dr. Bugyi István Kórházban december 15-én az év utolsó főorvosi értekezletét igazán ünnepélyes légkörben tartották, melyen elismerések, kinevezések átadására került sor.

Az értekezleten előbb a megyei közgyűlés határozatait olvasták fel az egybegyűlteknek. Az egyik döntés szerint a közgyűlés támogatja a fenntartásában álló szentesi kórház azon szándékát, hogy az egészségügyről szóló Semmelweis-tervben megfogalmazott megyei szintű fekvő- és járóbeteg szakellátási központi státuszba kerüljön. Egy másik határozat értelmében a fenntartó megyei közgyűlés hozzájárul, hogy a kórház Kunszentmár-ton, Csépa, Szelevény, Tisza-sas és Cserkeszőlő települések szakambulancia, valamint járó- és fekvőbeteg ellátását végezze a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet helyett.

2010. december 17.

Uniós pénzek

Testvértelepülések pályázatával

Szentes négy testvértelepülésével összefogva készít és ad be pályázatokat az Európai Unióhoz. A gazdasági együttműködés keretében Szirbik Imre polgármester találkozott Sankt Augustin, Bácskatopolya, Újszentes és Skierniewice települések vezetőivel.

– Februárban szeretnénk egy olyan pályázati anyagot összeállítani, amelyben az öt testvérváros egy közös gazdasági alapot hozna létre, elsősorban azzal a céllal, hogy a településen működő gazdálkodókat közelebb hozza, ötletességhez juttassa, ezáltal erősítse az egyes települések gazdasági alapjait – mondta el egy nyilatkozatában a polgármester. – Miért van erre szükség? Mindenki ugyanazon alapkérdésekkel néz szembe, hogyan tud több munkahelyet teremteni, hogyan tudja megőrizni azokat, amik már megvannak, és ebbe a testvérvárosok hogy tudnak együttműködni. Abban állapodtunk meg, hogy az öt város létrehoz egy közös gazdaságfejlesztési alapítványt. Ez lesz a Civil Alap, amely pályázni tud olyan irányba, hogy közös kiállításokon, szakmai tapasztalatcseréken a vállalkozók számára megnyitott úgynevezett médiafelületeken, interneten piaci információkat biztosítson, s ezáltal lehetőségeket adjon. Három pályázati irányba mozdulna el az öt település, egyik az úgynevezett brüszszeli pályázatok, a másik a Visegrádi Négyek. Mindemellett szeretnénk a határmenti gazdaságfejlesztésben minél többet kiaknázni. Ezek konkrét, 80-95 százalékos pénzbeli támogatások, helyben például csatlakozhat a Szentes Expóhoz. Sankt Augustinban tárgyaltunk arról is, hogy a szentesi élelmiszert hogyan lehetne még hatékonyabban a német piacokon megjelentetni.

2010. december 17.

Ülésezik a testület

Fizetős parkolás, helyi újság

Lapunk megjelenésének időpontjában tartja soros ülését a város képviselő-testülete. A szóbeli tájékoztatót követően a képviselők megvitatják az önkormányzat jövő évi átmeneti költségvetési rendeletét, szó lesz az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi üzleti tervének jóváhagyásáról, a helyi adórendeletek módosításáról, a szociális szolgáltatás koncepciójának a felülvizsgálatáról, az általános iskolák pedagógiai programjának módosításáról.

A Fidesz és KDNP három helyi képviselője egyéni indítványt nyújtott be az önkormányzathoz, amelyben javasolják, hogy március 1-jétől szűnjön meg a városban a fizetős parkolás. A Halmai István, Antal Balázs Tibor és Bujdosó Tamás által jegyzett javaslatban azt írják, a fizetős parkolási övezetbe tartozó vállalkozások forgalma jelentősen csökkent az elmúlt években. Az indítványhoz azokat az aláírásgyűjtő íveket is csatolták, amelyeken az érintettek támogatják a kezdeményezést. A Fidesz-irodától kapott információk szerint három hét alatt mintegy 800 szentesi látta el kézjegyével a nyilatkozatot, de az érintett üzletekben most is kint vannak a gyűjtőívek.

A képviselő-testület pénteki ülésén ismét napirendre kerül a Szentesi Élet című városi hetilap működése. Mint ismeretes, az előző képviselő-testület a korábbi önkormányzati ciklus végén már nem kívánt döntést hozni a hetilap sorsáról. Annyit azért kijelentett a grémium, hogy szüksége van az újságra. Na de hogyan? A Horváth István képviselő által a lap gazdasági ügyeit intéző Szentes Városi Szolgáltató Kft.-nél furcsamód testidegennek nyilvánított médium mára árván maradt. A helyi tévé és rádió mögött messze mostohagyerekként kezelt újság sorsa megpecsételődött. Tudjuk, színvonalas szakmai munkát megfelelő anya-gi ellentételezéssel lehet elvárni. A mondás mára különösen érvényes lett az országos médiában leghoszszabb időt megélt, jövőre a 43. évfolyamába lépő újságra: ahhoz, hogy működhessen a lap, két dologra van szüksége: pénzre és szakmai önállóságra.

(lovas)

2010. december 17.

A család apraja-nagyja tüsténkedik

Luca napjával indult a hét, vele együtt megérkezett a hó is és fehér bundába öltöztette a várost. Az ünnepi fényben pompázó utcák
és terek még kellemesebb hangulatot árasztanak; kétségtelenül elérkezett az utolsó adventi hétvége a 4. gyertyagyújtás.

Szép és tartalmas időtöltés, amikor a ház apraja-nagyja részt vesz az ünnep előtti készülődésben, hiszen észrevétlenül közelebb kerülünk szeretteinkhez. Arra voltam kíváncsi, hogy Szirbik Imre polgármester családjában hogyan zajlik a karácsonyi hangolódás?

A háztartásban és a család dolgaiban is jártas feleség, többszörös anya és nagymama, Szirbikné Rózsa volt beszélgetőpartnerem.

2010. december 17.

Parasztfiúból élvonalbeli történész

Száz éve született dr. Barta István történész

Barta István, a szentesi gimnazista (1930)A szentesi gyökerű Barta család számos jeles tudóst adott a hazának. Az ősök még egyszerű szántóvető emberek voltak, akik azonban már taníttatták gyermekeiket. Idősebb Barta László kereskedő lett, testvérei azonban egyetemet végeztek: János irodalomtörténész professzorként működött a debreceni egyetemen, István pedig történészként vált országos hírűvé. A következő generáció sem adta alább: a helyi kereskedő László nevű fiából gimnáziumi tanár, majd levéltár-igazgató és jeles helytörténész lett, míg a debreceni professzor fiait (Gábor és János) rangos történészekként tartjuk számon. Legkevesebbet Barta Istvánról tudunk, aki idén lenne 100 éves.

2010. december 17.

Jégszobrok a műjégpályán

Ifj. Magyar József a Szentesi Műjégpálya megálmodója az idei télre is meglepetéssel szolgál a korcsolyázni vágyóknak. Az idei szezonban egy hónappal korábban nyitott a pálya, hiszen az időjárás ezt lehetővé tette és óriási igény volt rá. A jégbár előterében ismét több jégszobor-kompozíció látható, ami sarkvidéki jelenetet dolgoz fel; egy huskie, egy rozmár, jegesmedve, és egy eszkimó, aki a lékből halakat horgászik ki. Tavaly volt egy nagy zsákban 100 ezer forint, amit a látogatók között sorsoltak ki. Ezt szeretnék az idén is megismételni, de egy kicsit másként. Január 31-én indul ez az akció és négy hétig tart. A jegyvásárolók között a szerencsés megnyerheti a százezer forintot, egy fényképezőgépet, vagy egy bérletet, és még egyéb apróságokat is.

Garai Sz. Imre

2010. december 17.

Elhunyt Kis Béla ny. hajóskapitány

Búcsúztunk a Szentesen született hajóskapitánytól, aki november 13-án hunyt el 82 éves korában, és akit a kispesti temetőben helyeztük örök nyugalomra december 3-án. A gyászszertartáson részt vettek az egykori HMG-s diáktársak is. Tengeri hajózáson többször került viharba, de mindig sikerült leküzdeni. Most a visszatérés elmarad, az örök vizeken hajózik. Nyugodj békében!

Osztálytásai

2010. december 17.

Beiktatták hivatalába Kádár Ferencet

Évfordulónaptár – 2010.

115 éve, 1895. december 14-én Budapesten megszületett Drahos István (1895–1968) grafikus, a magyar exlibris művészet belföldön és külföldön egyaránt elismert képviselője, aki 1933-tól 1957-ig, nyugalomba vonulásáig rajztanárként működött Szentesen. Elsősorban fametszetben dolgozott. Munkásságáról 870 számozott exlibris tanúskodik, de készített könyvillusztrációt és bélyegterveket is. Gyűjteményes hagyatékát a Koszta József Múzeum gondozza. 1971-ben utcát neveztek el róla Szentesen.

2010. december 17.

Továbbra is a város fejlesztése a legfőbb feladat

Új munkahelyek, irányadó költségvetés

A novemberi testületi ülésén több közérdekű kérdést tárgyaltak. Ezek közül pár témában kértünk információkat Szűcs Lajos alpolgármestertől (képünkön), először a szolgáltatási díjakat említve.

– Természetszerűleg voltak és lesznek vitáink, de olyan elvet követünk, hogy elég teher nyomja a lakosság vállát, és ezt nem akarjuk tarifák emelésével növelni. Ha ez mégis előfordul az csakis az infláció mértékével lehet arányos, mint például a kéményseprésben, az uszodai belépőknél, a vállalkozók által használt, illetve bérelt helyiségeknél, a szemétszállításban, bár ennek helyzete átalakulást mutat. A vízdíjnál lesz bizonyos emelés, amire azért van szükség, hogy a szennyvíztisztító rendszert az európai normákhoz igazítsuk és ennek elmaradása miatt ne fizessünk százezres bírságokat. A viteldíjak és a helyi buszvonalak stabilitása végett a város költségkímélő hozzájárulást ad a Volán Zrt.-nek.

2010. december 17.

Teljesen megújul a távfűtési rendszer

A kertvárosi fűtőműben sok fejlesztést hajtottak végreVárosunkban 1972-ben épült ki a távfűtési rendszer, amelynek a rekonstrukciója és a folyamatos fejlesztése tíz éve kezdődött el. A fűtőművek, a vezetékek korszerűsítése is szükségessé vált, ismertette a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. Döbrőssy Iván tájékoztatása szerint a kft. egy uniós pályázaton nyert összeg segítségével egy összesen 133 millió forintos rekonstrukciót hajthat végre a távhőrendszeren.

Az idén kezdődött és a jövő év novemberében záruló projekt elsődleges célja az energiahatékonyság fokozása. Jelentős mértékben csökkenni fog a távhőszolgáltatással kapcsolatos károsanyag-kibocsátás, illetve a korszerű technológiának köszönhetően hosszú távon kiszámíthatóvá válik Szentesen a távhőszolgáltatás. További cél, hogy a lakosság biztonságos, környezetkímélő, a fosszilis energiahordozóktól minél kevésbé függő módon jusson hőenergiához. A projekt keretében a felhasznált elektromos energia mennyisége is csökkenni fog. Ennek érdekében a meglévő, elavult szivattyúkat korszerű berendezésekre cserélik, amelyek fordulatszáma mindig az aktuális hőigényhez, azaz a keringtetett víz mennyiségéhez igazodik. A természeti kincsekkel való gazdálkodást szolgálja ilyen módon az, hogy a termálvízből is csak a szükséges mennyiséget nyerik ki, tette hozzá az ügyvezető. Az 50 százalékos támogatottságú projekt keretében a 4 hőközpont szétválasztása is megtörténik és mintegy négy kilométer új vezetéket fektetnek le. Ez utóbbival kapcsolatban Benedek Zsolt részlegvezető hozzátette, hogy a hővesztesége 1 kilométeren mindössze 1,5 °C.

Králik Emese

2010. december 17.

A vágott és a töves fenyő

Karácsony közeledtével szinte minden család elindul és az ünnep legfőbb díszét, a fenyőfát megvásárolja. A választás nem könnyű, hiszen manapság már nagyon sokfajta fából lehet választani.

A karácsonyfa állítás nem régi hagyomány. Az 1800-as években a Podmaniczky család "hozta" be, így ez az osztrák-német eredetű szokás az év egyik legszebb ünnepe. Hazánkban nagyon sokáig a leggyakrabban választott fenyő a közönséges luc, melynek levelei rövidek, szúrósak. Mint minden fenyőfélének, ennek is nagyon kellemes balzsamos, gyantaillata van. Az ezüstfenyő szintén népszerű, levelei kevésbé harsány-zöldek, inkább ezüstösnek mondható szűrkés színűek. De a választékban megtalálhatók a jegenye, a kaukázusi jegenye, a normann, a fekete, az erdei, a duglasfenyők. Manapság a hosszú levelű fajták egyre népszerűbbek, bár nehezebben díszíthetők. Amit az előkészületekről tudni kell: A kivágott fenyőt – ha lehet – tároljuk nyirkos talajon, védjük a fűtőtest melegétől, a napsütéstől és a széltől. Kertes házban célszerű lombos bokrok közé elfektetni, nyirkos levelekkel letakarni. Így hosszú hetekig eláll, károsodás nélkül. Lakásban a leghűvösebb helyre tegyük, egészen a díszítésig. A tárolási időt meghosszabbíthatjuk, ha vízbe tesszük, miután a törzs aljából levágtunk esetleg nyirkos ruhával becsavarhatjuk az alját. Tartósságát növelheti, ha közvetlenül a díszítés előtt vízbe állítjuk néhány órára. Kezdetben a töves fenyőt zsákszövetekbe csomagolták, de ma már lehet nagyobb fát kapni földlabdával, és tárolóedényben is. Ha magunk neveljük a fát, akkor érdemes úgy kivenni a földből, hogy minél kevesebb sérülés legyen a gyökérzetén. Ha már a lakásban van vigyázzunk rá úgy, mint a vágottra. Időnként locsoljuk meg, hogy ne száradjon ki és ünnep után kiültethető. Ott arra kell vigyázni, hogy mielőtt kitesszük a meleg lakásból, akkor ne locsoljuk meg különösen akkor, ha odakinn hideg van. Ha átfagy a gyökere, akkor a fa is elpusztulhat. A fenyőfák tele vannak illóolajokkal, melyek nagyon gyúlékonyak. Vigyázzunk a gyertyákkal, a csillagszórókkal, felügyelet nélkül ne hagyjuk égve.

Garai Sz. Imre

2010. december 17.

Átalakul a közfoglalkoztatás rendszere

Közcélú foglalkoztatottak útépítésenDecember 31-én ér véget az "Út a munkához" foglalkoztatási program, melynek következtében a városunkban dolgozó 370 közcélú munkás január elsejével újra munkanélkülivé válik. Mészáros Ágnestől, a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályának közfoglalkoztatásért felelős munkatársától megtudtuk, hogy január elsejét követően változik a közfoglalkoztatási rendszer. A végleges jogszabályokat még nem fogadta el az országgyűlés, ezért csak a tervezetről beszélhetünk.

2010. december 17.

Karácsonyvárás a Deák iskolában

Labádi Krisztina, a Deák Ferenc Általános Iskola pedagógusa arról számolt be lapunknak, hogy az iskola éves rendezvénysorozatának illő újabb programja december 11-én ünnepváró délelőtt volt, természetesen a karácsonyi témakörrel. 

A negyedikesek és szüleik mézeskalácsot díszítettek, kis madáretetőt, illetve díszeket készítettek. Az elsősök rajzoltak, színeztek, a harmadikosok mesejátékot és karácsonyi műsort adtak elő, valamint mézeskaláccsal és gyógyteával kínálták a szülőket, miközben fejtörőket és rejtvényeket oldottak meg.

A tornateremben az iskola igazgatója dicsérettel és szaloncukorral jutalmazta a versenyeken jó eredményeket elért diákokat és a kiváló sportolókat. Ezután a másodikosok angol és magyar nyelven karácsonyi dalokkal és mondókákkal énekeltették meg a közönséget. A Tücsök zenekar előbb "elvarázsolta" a gyerekeket a Kerek erdőbe, ahol találkozhattak Tücsök Pannával, Luca Boszival, Pintyőkével és Maci Bácsival. Táncoltak és tapsoltak, megszólaltak a hangszerek és felcsendült a "Kiskarácsony" kezdetű dal.

Az iskola a jövőben is folytatja a rendezvénysorozatot. Február környékén farsangot, tavasz végén egy beiskolázási kedvet fokozó játékos napot, majd az év vére gyermeknapot terveznek.

Garai

2010. december 17.

Életből vett szövegek

Véleményt, tanulságot, hangulati töltést ingyen ad az élet mindenkinek. Csak észre kell venni az innen-onnan származó "termést" a gondolatok és viselkedési formák világából és készen áll az érdekes gyűjtemény. Ebből válogatunk most pár közhasznú dolgot.

A mozdonyvezetőt, csak komoly alkalmassági vizsga után engedik a munkába. Sajnos ez a módszer másféle helyeken, másféle felelős posztok betöltésénél nem egyszer hiánycikk, mint az áruval rosszul ellátott boltban.

* * *
A valódi szakértelem nélkül élő, de a helyezkedésben, törleszkedésben profi színvonalon működő egyének nagyon sok energiát és időt fordítanak arra, hogy mások jeles embereknek lássák őket, amilyenek egyébként egész életükben soha nem tudnak lenni.

* * *
Spanyol eredetű mondás, de nyugodtan nevezhetjük az érvényességét nemzetközinek is. Íme : "A becsület és a pénz nem fér ugyanabba a zsebbe!"

* * *
A szerényebb képességű vezetőnek is van annyi esze, hogy nála gyengébb társakkal veszi körül magát. Azért, hogy mindenkinél okosabbnak tűnjék…

* * *
Tulajdonképpen hétköznapi eset találékony megítélésének példája a viccnek is beillő, kétmondatos történet. Szóval a forgalmas utca egyik házának ablakában ott virít a felirat: "Trombita eladó." A következő szomszédos lakóház ablakában pedig az, hogy "Hála Istennek!"

- bert

2010. december 17.

Húsz éve zenél a Pom-Pom

Kovács Attila (képünkön) a zenekar vezetője örömmel számolt be arról, hogy a Mészáros Gáborral (Murphy) és Darabos Zsolttal, 20 évvel ezelőtt megalakított zenekar minden évben meg újult. Újabb és újabb közönséget hódított meg, nem csak a városban és környékén, hanem országszerte.

Az alakulás apropóját az adta, hogy kimondottan Mikulás és karácsony környékén igény merült fel egy olyan produkcióra, mely a gyermekeknek szól, melybe a gyermekeket aktívan be lehet vonni. Ebben az időben nagyon népszerű volt a városban a Coctail együttes (Mészáros Gábor, Kókai Attila, Vígh Feri, Kárpáti János) és ehhez "csapódott" oda Kovács Attila, "Tocsó" és így jött létre a Pom-Pom együttes. Az együttes névadója is egyszerű volt, hiszen abban az időben ment a TV-ben Pom-Pom meséi - sorozat.

Kezdetben feldolgozásokat játszottak. Saját hangszereléssel, előadással a legkisebb helyekre is el tudták juttatni a népszerű gyermekdalokat. Az együttesben voltak személycserék, de az alaphármas Kókai - Mészáros - Kovács, együtt maradt. 10 év után megnyerték a 100 Folk Szép Dalfesztivált 1990-ben. Eszményi Viktória, Heilig Gábor és Bródy János voltak a zsűri tagjai. Ők mondták, hogy ilyen szintű zenekarnak már "illik" saját számokat írni, játszani. Ekkor születtek meg olyan kazetták, mint a Pom-Pom a mi nevünk, az Ernő sorozat (Afrikában, Mikulása, Karácsonya, Kalózok), vagy a Megbolondult a számítógépem, amely játékos formában a számítógép világába viszi el a gyerekeket.

A zenekarba kerülő Vincze Attila újabb lendületet adott, hiszen a számokat összekötő kis jelenetekben most már ketten szórakoztatják a közönséget. Később jött a Petike-sorozat és a Zenés utazás Bohóciába.

Az országban is egy egyedülálló műsoruk az angol nyelvóra, (This is the Way), melyben tradícionális, ismert angol-amerikai gyermekdalokat összekötő szöveggel adnak elő. Ezek a koncertek már eddig is sikeresek és egyre inkább terjed a híre. Sőt, egyes iskolák kifejezetten igénylenek egy ilyenfajta megközelítést, már ami az angol nyelvtanulás megszerettetését jelenti.

A karácsonyi időszak a zenekar életében elég zsúfolt manapság is, hiszen nemcsak Szentesen, hanem más városban is szerepelnek. A legújabb műsoruk a Huncut Miska Mikulása, ami nagyrészt ismert – szinte kötelező – karácsonyi gyermekdalok összefoglalása egy mesejáték keretében. A www.pompom.hu honlapon megújult tartalommal lehet a zenekarról egyéb információkat megszerezni.

Garai Sz. Imre

2010. december 17.

Turizmusból is érettségizhetnek

A múzeumi tárlatvezetést magyarul és angolul is gyakorolhatják a diákokIdén szeptemberben indult a Boros Sámuel szakközépiskolában az utazás-turizmus tantárgy, mely újszerűsége és összetettsége miatt is vonzó a tanulók számára.

A szakmai ismereteket Suti Zoltán tanítja, az ezzel párhuzamosan folyó angol nyelvű képzést Pluhár Katalin vezeti. A pedagógusok elmondták, a tantárgy nem szakképzés, hanem a középiskolák utolsó két évében tanítható, s érettségire választható közismereti tantárgy, melyet Csongrád megyében a tanárok tudomása szerint más intézményben nem oktatnak. A Boros azonban 2003 óta az Utazás-Turizmus program minősített iskolái közé tartozik, s a közgazdasági orientáltság miatt, úgy gondolják, éppen rájuk van kitalálva a tantárgy. Katalin szerint sokoldalúan hasznosíthatóak az itt megszerzett ismeretek, úgy fogalmaz: munkaerőpiacra orientált a képzés. Egyelőre középszintű érettségit lehet tenni belőle.

2010. december 17.

Templomban a Fivérek

A "zajos" sikert arató sportcsarnokbeli koncert után egy kisebb, de bensőségesebb fellépésre készül a Fivérek zenekar. A csong-rádi Nagyboldogasszony templomban lírai dalcsokorral köszöntik a karácsonyt a gitáros fiúk december 23-án, csütörtökön este 6 órától.

Az ötlet onnan jött, hogy az Ünnep című Zorán-dallal szerte az országban nagy sikert aratnak. Mivel nem csak latin muzsikát játszanak, hanem a régi iskolai ünnepélyeken évekig lírai dalokkal léptek fel, így a meghittebb zeneszámokból is tekintélyes repertoárjuk gyűlt össze.

A Megasztárral kapcsolatos sok elfoglaltság miatt szinte csak ez az este volt szabad számukra. S bár a koncert csendesebb lesz, a karácsonyról, a télről, hóesésről szóló klasszikusok mellett felcsendül egy-két tempósabb dal is, melyeket a közönség együtt énekelhet a fiúkkal és dobos, valamint basszusgitáros zenésztársukkal. Az egyórásra tervezett koncertre Szentesről is várnak nézőket, jegyeket a helyszínen vásárolhatnak.

D. J.

2010. december 17.

Konferencia

A Szentesi Művelődési Központ január 19-én, szerdán 10-14 óráig "A személyi jövedelemadózás és tb-vál-tozások 2011-ben, Öregségi nyugdíj 40 év munkaviszony alapján, a Kjt. és Ktv. várható módosítása és aktuális munkaügyi kérdések áttekintése összefüggéseiben és gyakorlatiasan" című konferenciára várja az érdeklődőket.

Helyszín: Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ.

2010. december 17.

Új lehetőségek a könyvtárban

2010 januárjától útjára indították a könyvtárban az elektronikus kölcsönzést. A könyvtárosok hamar megismerkedtek az új rendszerben rejlő lehetőségekkel, amelyek nem csak az ő munkájukat, hanem az olvasók kényelmét is szolgálják. A kölcsönzés és információszolgáltatás gyorsabbá, pontosabbá vált.

2011-től az elektronikus kölcsönzéshez kapcsolódóan további új lehetőségek válnak elérhetővé olvasóink számára. A könyvtár on-line katalógusa a http://www.vksz.hu: 8080/monguz/ címen vagy a könyvtár honlapjáról (www. vksz.hu) érhető el. Ezen az oldalon keresztül léphetnek majd be az érdeklődők, és tekinthetik meg személyes kölcsönzési adataikat. Ehhez szükséges érvényes olvasójegyük sorszámának valamit egy jelszónak a megadása. (Jelszót minden regisztrált olvasó igényelhet személyesen a könyvtárban.)

Bejelentkezés után lehetőség van többek között a kölcsönzések állapotának megtekintésére, kölcsönzött könyvek határidejének meghoszszabbítására, előjegyzés kérésére, lemondására.

A fejlesztés a "Tudásdepo-Expressz: Olvass-show – Könyvtárközi együttműködés a szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtése érdekében" című TÁMOP-3.2.4-08/1.2009-0021 számú pályázatban elnyert támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg.

2010. december 17.

Vers, próza

A Szabadidős Sportklub együttműködve a Szentesi Művelődési Központtal 2011-ben ismét megrendezi a hagyományos vers-, próza- és mesemondó fesztivált a Magyar Kultúra Napja alkalmából óvodásoknak és általános iskolásoknak.

A rendezvény időpontja óvodásoknak január 21-e, 14 óra, iskolásoknak január 22-e, 9 óra, helyszín a Művelődési és Ifjúsági Ház. Az óvodások 2 csoportban (vers és mese), az iskolások 4 csoportban (1–2, 3–4, 5–6, 7–8. o.) versenyeznek. Nevezni január 11-ig lehet a Szent Anna utcai óvodában, a Művelődési és Ifjúsági Házban, valamint e-mailben szabadidos. sportklub@szentesinfo.hu címen.

2010. december 17.

Vásárhelyen a LEN-kupáért

Továbbjutott a LEN-kupa első selejtezőköréből a Hun-gerit-MetalCom Szentesi VK női vízilabda csapata. A mieink egy hete a házigazda szerb TAS 2000 Beograd ellen, egy nagyon sima, 13– 2-es győzelemmel kezdték a küzdelmeket.

A siker azt jelentette, hogy ezzel gyakorlatilag már tovább is jutott a gárda, mivel a csoportok első három helyezettje folytathatja majd a küzdelmeket. A legnagyobb riválisával szemben, az olimpiai bajnokokat felvonultató holland Leiden-nel szemben 10–6-ra alulmaradt Zantleit-ner Krisztina együttese, a záró napon viszont, a spanyol Sevilla ellen, újra brillíroztak a lányok, 11–3-ra kalapálták el vetélytársukat Miskolcziék. A Hungerit-MetalCom végül a D csoport második helyén végzett, és ezzel az eredménnyel Zantleitner is elégedett volt. A vezetőedzőnő szerint az igazi erőfelmérő a hollandok elleni derbi volt, de úgy látja, van lehetősége a csapatnak a fejlődésre, különösen akkor, ha Kövér-Kis Réka és Takács Orsolya formája ismét a régi lesz. A csapat tehát továbbjutott, ráadásul a következő körben házigazda lesz a Szentes, igaz, nem a ligeti uszodában, hanem a hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső Sportuszodában fogadja ellenfeleit a Hungerit-MetalCom. A LEN-kupa január 21–23 között folytatódik, a kedd esti sorsoláskor pedig az is kiderült, hogy Győri Eszterék újra megmérkőzhetnek a Leidennel, de ellenfelük lesz az orosz Jugra Kanthy-Mantszijszk és az angol Pinguin London együttese is. A Hungerit játékosai egyelőre nem gondolnak a kupamérkőzésekre, hiszen jelenleg kéthetes pihenőjüket kezdték meg a vasárnapi hazaérkezést követően. A csapat tagjai legközelebb december 28-án találkoznak, ekkor kezdődik a felkészülés a fontos tavaszi feladatokra. Az ősz jól sikerült, a szentesi szurkolók pedig bíznak a hasonlóan sikeres tavaszi folytatásban.

H.V.

2010. december 17.

Eb-ezüstérmes rögbis

Rónyai Dániel (jobb oldalon) szélső poszton játszikAz U20-as rögbiválogatott tagjaként Rónyai Dániel Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett. A Szentesi '91-esek utánpótláskorú játékosa ezzel részese lehetett a sportág magyarországi történetében az eddigi legkomolyabb eredménynek.

Még nyár végén az Európa-bajnok lengyelek legyőzésével csoportelsőséget vívtak ki az utánpótláskorú magyar rögbisek a kontinensbajnokságon. A meglepetésszerű diadalban a szentesi Rónyai Dániel is közreműködött, miután a szentesi játékos meghívást kapott az EB négyes fináléjára is, melyet november közepén Esztergomban rendeztek.

2010. december 17.

Kevés gól és vereség

Kevés gólt hozó, szoros mérkőzésen szenvedett 5-4-es vereséget hazai medencében a Bodrogi Bau Szentesi VK férfi vízilabdacsapata a Pécs ellen. Az első nyolc percben egy találat született, ekkor Németh Dániel révén a mieinknél volt az előny. Az egy gólos szentesi vezetés a félidőre is megmaradt, Szabó Zoltán és Araczki találataira a második negyedben Bóbis és Hegedűs válaszoltak. Több olyan periódusa is volt ennek a játékrésznek, amikor több góllal is elléphetett volna ellenfelétől a Szentes. A legnagyobb helyzetekben a büntetőt sem sikerült értékesíteni, éppen ezért izgalmasnak ígérkezett a hátralévő kétszer nyolc perc. A harmadik negyedben nem láthatott gólt egyik oldalon sem a publikum. A meccs az utolsó percekben dőlt el. Ekkor a remekül védekező, de fáradt Szentes ellen előbb egyenlített, majd a japán idegenlégiós, Naganuma góljával fordított a Pécs. Németh Dániel ötméteresből még visszahozta a pontszerzés reményét, Hangody azonban szertefoszlatta a szentesi reményeket. Mivel Turzai ejtése, valamint utolsó támadás is sikertelen volt, így a pécsiek örülhettek. Tóth László szerint nyerhető mérkőzést engedtek ki kezükből játékosai. A mérkőzés végén a támadások pontos befejezésére már nem maradt elegendő energiája a társaságnak. Tanulság lehet a következő mérkőzésekre nézve, hogy a meghatározó embereknek többet kell vállalniuk fontos szituációkban. Egy mérkőzés vár még a csapatra 18-án, szombaton az újonc ASI ellen kellene megszerezni mindhárom pontot, ezúttal idegenben.

Hering Viktor

2010. december 17.

Kézilabda a csarnokban

A II. Mikulás-kupa leány kézilabdatornát rendezték meg az elmúlt hétvégén a városi sportcsarnokban. A két korosztály, a 10 és a 11 évesek részére kiírt viadalon négy- négy csapat vett részt. Cesznak Györgytől, a Szentesi Utánpótlásnevelő Sportiskola vezetőjétől, a torna szervezőjétől megtudtuk, hogy az idősebb lányoknál a Szeged, az Orosháza, a Nádudvar és a Kecskemét , míg az egy évvel fiatalabbaknál a Ferencváros, a Szeged, a Debrecen és az Orosháza gárdái játszottak a kupagyőzelemért a kétszer 15 perces mérkőzéseken. A mezőny erősségére jellemző, hogy az országos gyer-mekbajnokságok első tíz csapatából három eljött a szentesi rendezvényre. A torna célja – azon túl, hogy a mérkőzések a gyermekbajnokságra való felkészülést kiválóan szolgálták – az volt, hogy szervezők a szentesieknek is megmutassák, hogy ilyen korú gyermekekkel milyen színvonalon lehet űzni ezt a sportágat. A sportiskola edzői, testnevelői azt szeretnék, ha két esztendő múlva a 10 évesek mezőnyében szentesi csapat is pályára léphetne ezen a téli tornán. A torna végeredménye: 10 évesek: 1. KSZSE Sze-ged, 2. Nádudvar, 3. Orosháza, 4. Kecskemét, 11 évesek: 1. Ferencváros, 2. KSZSE Szeged, 3. Debrecen, 4. Orosháza.

H.V.

2010. december 17.

Mikulás Kupa

December 5-én Kecskeméten rendezték meg a Zsoldos Zsolt Emlékverseny Mikulás kupa nemzetközi judóversenyt. A Pollák DSE versenyzői a következő eredményeket érték el. Diák A kcs. (98-asok) 5. Molnár Dávid (–49 kg), 3. Sipos Sára (–41 kg). Diák C kcs. (2000) 2. Molnár Laura (–33 kg). Diák D kcs (2001/2002) 3. Sarkadi Nagy Petra (–36 kg).

2010. december 17.

Pótfűtés

– Doktor úr, a feleségem terhes lett, ezért szeretném megkérdezni, hogy ezentúl hogyan csináljuk a szexet?
– Hát kedves uram, az első hónapokban csinálhatják teljesen normálisan, majd a terhesség középső szakaszában térjen át a kutyapózra, végül az utolsó harmadban a farkaspózt ajánlom.
– Farkaspóz? Hát az meg milyen?
– Ül a lyuk mellett és vonyít.

2010. december 17.

Kis kukta

  • Tepsis csülök
  • Karácsonyi bécsi kávé
2010. december 17.

Eredményes volt az év

Nagy számban jelentek meg az érdeklődők a beszámolón. (Fotó: Nagy Zsolt)A Mozgáskorlátozottak Szentesi Csoportjának vezetősége december 11-én, szom-baton tartotta közgyűlését, amelyen közel 160 csoporttag és meghívott vendég jelent meg. Körünkben köszönthettük a Mikulást, a Derekegyházi Nyugdíjas Klub pedig fergeteges előadással szórakoztatta a közönséget. Lehoczki Józsefné titkár arról számolt be, hogy jól sikerültek az idei programok és a kirándulások. Nagy feladat vár a vezetőségre jövőre, hiszen akkor lesz csoportunk 30 éves. A megyei vezetés felkérte a volt csoporttitkárokat: Mészáros Jánost és Fekete Jánosnét, hogy írjanak visszaemlékezést a régi eseményekről. 2011-ben tisztségválasztás is lesz, így megalakult a Jelölő- és Szavazatszedő Bizottság. Az éves beszámolóhoz hozzászólt Szirbik Imre polgármester és a megyei egyesület nevében Bere László megyei vezetőségi tag is. A rendezvény vacsorával és zenével, tánccal ért véget.

Nagy Zsolt Imre
a csoport tagja

2010. december 17.

A halál oka: füstmérgezés

Továbbra is jár a 250 ezer forintos nyomravezetői díj annak, aki érdemleges információkkal tudja segíteni a nagymágocsi postás elleni rablási kísérlet elkövetőjének elfogását. A Szentesi Rendőrkapitányság keresi a 170-175 cm magas, vékony testalkatú férfit, aki fekete pulóvert és zöld kantáros munkásnadrágot viselt a támadáskor.

December 7-én két ismeretlen személy ment be egy Tóth József utcai ingatlanba egy idős asszonyhoz, azzal az ürüggyel, hogy hoztak neki 20 ezer forintot. A néni beengedte látogatóit, akik a házigazda figyelmét elterelve ellopták 210 ezer forintját.

2010. december 17.

Életmentő műszerek

A Robert Burns Alapítvány életmentő műszerek beszerzését támogatta a Dr. Bugyi István Kórház számára. Ennek köszönhetően egy automata defibrillátorral és egy modern laringoscope-készlettel gyarapodott a gyerekosztály, segítve ezzel az életmentő beavatkozások végzését.

A két műszer értéke 438.800 forint volt, melynek áfáját a Dr. Bugyi István Kórházért Alapítvány támogatta.

A Dr. Bugyi István Kórház köszönetet mond a nagylelkű felajánlásért a Robert Burns Alapítványnak és képviselőjének Stephen Jonesnak illetve dr. Fekete György professzornak, aki felterjesztette a kórház gyermekosztályát az adományra.

2010. december 17.

Megyei kitüntetés

A megyei közgyűlés decemberi rendes ülésén elismerések átadása is szerepelt a programban. Az alkalomból Csongrád Megyéért Emlékérem kitüntetésben részesült – többek között – Labádi Lajos, a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltár igazgatója. Az elismeréseket Magyar Anna, a közgyűlés elnöke adta át.

2010. december 17.

Filmklub

A városi könyvtárban működő filmklubban december 21-én, kedden 18 órakor A Jane Austen könyvklub című amerikai romantikus filmet vetítik.

A 21. század elején járunk, Kaliforniában. Öt nő és egy férfi havonta egyszer találkoznak, hogy megbeszéljék Jane Austen regényeit. Ebben a csapat hétköznapi emberben az a közös, hogy se nem boldogok, de nem is boldogtalanok, valami bántja őket és kicsit össze vannak zavarodva, ami a szerelmet illeti.

Amíg a klub keretében találkoznak, házasságokat vizsgálnak, gyengéd szálak szövődnek, tragédiákkal kell megküzdeniük.

2010. december 17.

Családi események

Született: Sinka Zsolt és Korsós Mónikának Dotti, Kálmán Zoltán Sándor és Mácsai Erikának Kevin Hunor, Bakó Gábor és Turóczi Györgyinek Eszter, Kovács Zsolt és Forgó Juditnak Dávid nevű gyermeke.

Elhunyt: Jaksa Antal, Bugner Irén, Bakó Szabolcs László, Hajdú István.