XLI. évfolyam 25. szám

2009. június 26.

Büntetnek, bírságolnak

Napi rendszerességgel ellenőriznek több helyen

Már nemcsak figyelmeztetnek, hanem büntetnek is a rendőrök azokon a helyeken, ahol hónapokig csal felhívták a lakosok figyelmét arra, hogy szabálysértést követtek el. A szankcionálás pedig minimum 3 ezer forintjába kerülhet az elkövetőnek, de a feljelentés 30 ezer forintos büntetést is jelenthet. 2009-ben csak a sétálóutcán öszszesen 417 esetben intézkedtek a biciklisekkel szemben a rend őrei. 39-szer figyelmeztetés, 270 alkalommal helyszíni bírság, 108-szor szabálysértési feljelentés lett a szabálytalanság eredménye.

Gyalogos, robogós, személygépkocsis járőrökkel is naponta találkozhatunk például a Nagy Ferenc, vagy közismertebb néven a sétálóutcán. Vannak, akik örülnek jelenlétüknek, ők gyalogosan közlekednek.

2009. június 26.

A termáltó hasznosítása

Ülésezik a képviselő-testület

Lapunk megjelenésének időpontjában tartja hatodik soros ülését a város képviselő-testülete. A nyári szünet előtti utolsó rendes ülésen (mivel rendkívüli még várható július végén) az egyik fontos kérdés a Kurcával, pontosabban annak fejlesztésével kapcsolatos. Az elmúlt években a medrét 17,5 kilométeres szakaszon rendbe tetette a város, a partját parkosította. Ma már sok sétáló ember megfordul a partján, ahol mind több horgásszal is lehet találkozni. Ez alkalommal a csatorna vízminősége kerül előtérbe.

2009. június 26.

Randevú a jósnővel

Arra figyelmeztette, hogy amit lát, tapasztal, azt senkinek se mondja el! Egy végzett asztrológusnőnek a diszkréció az egyik legfontosabb munkaeszköze.

- Aki akar az úgyis megkeres! A feladott hirdetésből mindent megtudhatnak a munkámról. Önt személy szerint, mi hozta ide?

- A kíváncsiság és főként az, hogy rajtam ne múljon komoly kellemetlenségek bekövetkezése. Nem törődnék vele, de a társasházi szomszéd a családom minden tagját is megátkozta tulajdonképpen. Miattuk vagyok itt.

- Rontáslevéltelt akar?

- Ha így hívják, akkor igen!

Magyarázatul még hozzáfűzte a jósnő kérdésére, hogy mitől támadt a perpatvar. Az ablaknál álló és az üveget beborító közterületi fa lombozata lett megnyesve, a lakás egyik szobájának világossága végett. A szomszéd ezen nagyon felháborodott hozzátéve, hogy csemeteként még ő ültette, nevelgette a fát, amelyik mostanára szépen kiterebélyesedett. A "bántalmazó" lakótársnak és hozzátartozóinak azt kívánta, hogy ugyanígy károsodjon testi épségük, mindezt elfogadhatatlan szavakkal kísérve.

- Nos a kártyák azt mutatják, hogy a lombozat ritkítását - még a megtörténte előtt - nem közölték idejében a szomszéddal!

- Ez igaz, de .

- Semmi de! Ön a megrendelt nyeséssel fizikailag "megrontotta" a fát, a szomszéd pedig verbális eszközökkel az Ön pszichikai nyugalmát. Ez végül nem olyan erők és események találkozása, amelynek értelmezésére a csillagok konstellációját kellene segítségül hívni.

Az asztrológusnő tette-vette a kártyákat és tolmácsolta azok üzenetét. Jó néhány körülménnyel még megvilágította a "békés egymás mellett élés" társasházi lehetőségeit. Ezután ügyfele kifizette a neki járó tarifát, elvégre a jósnő sem a csillagokból, hanem a csillagok teremtette pénzkeresetből él.
Elköszönt a jósnőtől. Az úton olyan egyensúlyra gondolt, hogy a szomszédját rá kellene venni egy "asztrológusi randevúra". Bizonyára használna neki is. Ám "lelki füleivel" már hallotta is a tanult, végzett asztrológusnő válaszát:

- Nem vagyok ellenére! De ez nehéz ötlet a csillagok égi vonulásához képest...

-bert-

2009. június 26.

Magánkiállítás népi hagyományokból

Új néprajzi gyűjteménnyel gazdagodott Szentes helytörténete. Kovács Ivánné bútorfestő, népi iparművész megnyitotta állandó magántárlatát, lakásának erre a célra kibővített részében. A kiállítás rendkívül változatos, a régi, helyi használati tárgyakon kívül népviseleteket, népi játékokat, szőtteseket, falvédőket és népi festett bútorokat mutat be. A kiállítás megtekinthető előzetes bejelentkezés alapján a következő telefonszámon: 63/311- 597, Kovács Ivánné néhány alkotása szeptember 11-ig megtekinthető a városi könyvtárban látható kismesterek tárlatán is.

2009. június 26.

A középiskolai oktatás kezdetei

Jubilál a Horváth Mihály Gimnázium

A Központi Református Népiskola, a város első emeletes épületeAz idei évben jubiláló Horváth Mihály Gimnázium fennállásának 150. évfordulója kapcsán több napos ünnepségsorozattal emlékezik meg az intézmény múltjáról, melyet lapunk hasábjain is szeretnénk felidézni. A gimnázium, s egyáltalán a szentesi középiskolai oktatás múltja sokkal régebbre nyúlik vissza, mint a jubileumi évszám - tudtuk meg a szentesi levéltár igazgatójától, Labádi Lajostól.

2009. június 26.

A helyőrségi klubban

Nyílt közművelődési délutánt szerveznek az Ady Endre utcai helyőrségi klubban. Dr. Padányi József mérnök ezredes, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatója, Zrínyiújvár kutatása címmel tart előadást június 30-án, kedden 14 órakor a Hegedűs László Helyőrségi Klub dísztermében.

A belépődíj nélküli rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

2009. június 26.

Kalapos népszavazás

Évfordulónaptár - 2009.

180 éve, 1829. június 19-én Hódmezővásárhelyen megszületett ifj. Bartha János (1829-1890) gazdálkodó, aki 1855-ben házasság révén került Szentesre. 1867-től városi és megyei képviselő, a Polgári Olvasókör alelnöke, 1874-1879 között a református egyház főgondnoka. Végrendeletileg alapítványt tett egy mezőgazdasági iskola felállítására. (Az iskola 1940-ben megvalósult, s utóbb felvette a nemes adományozó nevét.)

135 éve, 1874. június 19-én az alsópárti példát követve, a belvárosban, a Kurczaparti utcában (ma Tóth József u.) özvegy Viczmándyné megnyitotta kisdedóvodáját, ahol "a kisdedek játszás közben magyar és német nyelven kis verseket, énekeket és imádságokat tanulnak."

90 éve, 1919. június 19-én a Tanácsok Országos Gyűlése elfogadta a Clemenceau-jegyzék föltételeit; a Vörös Hadsereg megkezdte visszavonulását a felvidéki arcvonalon. - A Szentesről Budapestre elhurcolt túszok, akiket eleinte a Markó utcai fogházban, később Rákospa-lotán őriztek, visszatértek lakhelyükre.

135 éve, 1874. június 20-án felavatták Szentesen a Zöldkoszorú nagyvendéglő udvarán épült első állandó színkört. Építtetője Rambovszky József vendéglős. (Az ünnepélyes megnyitáson előadták a Szigetvári vértanúk című drámát.)

160 éve, 1849. június 21-én megszületett Szentesen Fekete Márton (1849-1924) vármegyei tisztviselő, ármentesítési főigazgató, Szentes város 1910-1918 közötti országgyűlési képviselője.

125 éve, 1884. június 21-én Szentesre érkezett Mocsáry Lajos, a Függetlenségi Párt országos elnöke, továbbá Hermann Ottó szegedi és Justh Gyula makói országgyűlési képviselő azzal a céllal, hogy mozgósítsák a függetlenségi választókat Törs Kálmán támogatására. Több ezer fős hallgatóság részvételével sikeres nagygyűlést tartottak a város főterén.

125 éve, 1884. június 22-én az országgyűlési választáson ismét Törs Kálmánt választották Szentes országgyűlési képviselőjévé. (Törs Kálmán 871, Ordódy Pál 360 szavazatot kapott.)

20 éve, 1989. június 22-én a városi tanács megvitatta a 425-ös Emlékbizottság címerrel kapcsolatos javaslatait. A testület 30 pártoló és 1 ellenszavazattal kimondta a történelmi pálmafás címer változatlan formában történő visszaállítását. - A tanácsülésen Dorogi Zsigmond, a város díszpolgára indítványozta, hogy a rendőrség épületén helyezzenek el egy Lakos József rendőrkapitány mártír voltát megörökítő emléktáblát. A testület úgy foglalt állást, hogy a Lakos-gyilkosság feltárásával megbízott szakértői bizottság vizsgálatának eredményétől függően, emléktábla örökítse meg a meggyilkolt kapitány emlékét.

110 éve, 1899. június 25-én tüntető népgyűlést tartottak a Kossuth téren Sima Ferenc mellett. A tudósítások szerint mintegy 18-20 ezer fős tömeg követelte Vadnay Andor főispán lemondását. Az esti fáklyás felvonuláson a nép Simát éltette, kifejezve bizalmát és ragaszkodását.

145 éve, 1864. június 26-án "kalapos népszavazás" Szen-tesen. A formális hirdetés útján összegyűlt csekély számú lakos - kalapja lengetésével - úgy határozott, hogy a jövőben nem akarja fenntartani a költséges rendezett tanácsú városi közigazgatást. (Hasonló eredmény született a megye többi városában is.)

110 éve, 1899. június 26-án a folyamatban lévő csődeljárás miatt Sima Ferenc nevét törölték a városi és a megyei képviselők sorából.

Összeállította:
Labádi Lajos

2009. június 26.

Nyitottabbá válnának

Új elnöke van a Szentesi Bajtársi Klubnak. A május 1-jén elhunyt Bocskay István nyugállományú alezredes helyét a tisztújító közgyűlés döntése alapján Bordás Lajos nyugállományú mérnök őrnagy látja el. A közgyűlés a továbbiakban elnök-helyettest és a titkárt is választott. A 66 százalékos részvételi arány mellett a helyettesi feladatok ellátásával Ficsor Ferenc nyugállományú törzszászlóst, korábbi titkárt bízta meg a tagság, míg a titkári posztra Ágoston Árpád nyugállományú rendőr főtörzs-zászlós jelölését fogadták el.

Bordás Lajos (képünkön) lapunknak elmondta, hogy a klub rövidesen közhasznú társasággá alakul át, eddig csak a fegyveres erők, fegyveres testületek tagjai léphettek be tagnak, most nyitni szeretnének, ami azt jelenti, hogy bárki beléphet, aki elfogadja a klub szervezési és működési szabályzatát. Nem kell volt katonának, rendőrnek, tűzoltónak lenni, lehet civil az illető, és az sem szükséges hozzá, hogy nyugdíjas legyen. Mivel 75 év fölött van a közel 100 fős állomány életkora, szeretnének fiatalítani is.

A Hegedűs László Helyőrségi Klubban tartják összejöveteleiket. Az elnök elmondta: jó programokat szerveznek, különböző csapatokat látogatnak meg, most jöttek meg éppen a tűzszerész és haderő zászlóaljtól. Azon túlmenően megemlékeznek a születésnapokról, beteglátogatásokat szerveznek, van nőtagozatuk is. Készülnek a klub 40 éves évfordulójának megünneplésére, amely jövőre esedékes, városi rendezvény keretében szeretnék megrendezni.

2009. június 26.

Juniális a vadászoknál

Változott a vezetőség, újak a célok

Kürtszóval köszöntötték a tagokat a juniálisonMár évtizedek óta hagyomány a Szentesi Hubertus Vadásztársaságnál, hogy juniálist tartanak. Igaz a program eleinte májusban volt, később azonban a bizonytalan időjárás miatt, illetve azért, mert az aratás előtt jobban ráérnek a tagok, áttették az eseményt júniusra. Az idei évben a múlt hétvégén voltak hivatalosak az eseményre a tagok.

A színes programokkal megtartott rendezvényre meghívták azokat a földtulajdonosokat is, akiktől bérlik a vadászterületet, valamint a szomszédos vadásztársaság elnökét, Kovács Györgyöt és vadászmesterét is. Illetve a vadászok családtagjait is, hiszen mint ahogy a Szentesi Hubertus Vadásztársaság néhány hónapja megválasztott új elnökétől, Szobota Lászlótól megtudtuk, ez egy jó alkalom a családok számára is az ismerkedésre. Így már tudják, hogy a ház ura kikkel tölti a szabad idejét, ha vadászszenvedélyének hódol.

2009. június 26.

Mi a tejtermelők gondja, és miért több az importhús?

Napjaink időszerű kérdése:

Ismert napjainkban, hogy a mezőgazdaság tejtermelési ágazata mekkora gondban van. Az EU tagországok érintett agrárszereplői tüntettek Brüsszelben és Budapesten is sor került hasonló eseményre. Kérdés, hogy ezt a komoly problémát miként érzékelik Szentesen és térségében. Aki válaszol, Marsi Tibor az FVM Csongrád megyei Földművelésügyi Hivatala Szentes Területi Központjának vezetője.

- Sajnos ez minden érdekelt termelőt érint hiszen a tej literenkénti önköltsége 80 forint fölött van, szemben az 57-58 forintnyi felvásárlási árral. Ez mindenképpen veszteség és csak rövid ideig lehet kivédeni, a későbbi nyereség terhére. A tejtermelés hosszantartó folyamat: nem lehet azt mondani a szarvasmarhának, hogy most ne adjál tejet, mert alacsony a felvásárlási ár. A fejés, a friss tej szállítása nem szakaszos feladat, nem lehet szüneteltetni. A hosszantartó veszteséges értékesítés az ágazat tönkretételével fenyeget.

- Az üzletekben a mérsékelt felvásárlási ár ellenére a tejet változatlan áron lehet kapni. Tehát a hasznot valakik csökkenés nélkül elteszik.

- Így van, én is járok boltba és nem lehet tapasztalni, hogy olcsóbb a tej. A termelő ágazat számára az lehet a kivezető út, hogy a felvásárlási árnak tartalmaznia kell legalább a minimális nyereséget. Nem szabad a termelési potenciált gyengíteni, azt meg kell tartani, mindannyiónk, különösen a termelők érdekében.

- A szintén hátrányokkal küzdő sertéstenyésztés kondíciója?

- Dettó ugyanaz, mint a tejtermelésben, sőt élesebben jelentkezik a probléma, mert a sertéstenyésztés abrakfogyasztó ágazat és teljesítményét közvetlenül befolyásolják a takarmányárak. Én úgy látom: az igazi mélypont tavaly következett be, amikor 200 forint körül mozgott a felvásárlási ár. Főleg a kistermelők közül sokan felhagytak a tenyésztéssel és csak saját ellátásra tartanak sertést. Mostanára emelkedtek a felvásárlási árak, de a lecsökkent sertés állományt, itt sem lehet máról, holnapra pótolni.

- Az üzletekben nem véletlenül növekedett az importhúsok mennyisége.

- Ez kereskedelmi kategória, ebben nem tudok érdemben állást foglalni. Az bizonyos, hogy a kereskedő keresi az olcsóbban beszerezhető árut, a nagyobb eladási haszon reményében. Viszont a tenyésztőknél a kedvezőtlen felvásárlási árak, mélyítik és hosszabbítják a sertéságazat veszélyes periódusát - fejezte be szavait, Marsi Tibor vezető falugazdász.

-bert-

2009. június 26.

Keddig lehet pályázni

Gazdák figyelmébe!

Fontos információ a gazdák, a mezőgazdasági termelők számára, hogy most milyen határideje van az agrárkörnyezeti gazdálkodáshoz kapcsolódó és elnyerhető pályázatoknak. Mindez összefügg a 2009. és 2014-re vonatkozó ötéves fejlesztési ciklus lehetőségeivel. Akik a szóban forgó támogatási összegre szeretnének igényt tartani, azoknak június 30-ig, tehát a jövő héten keddig kell benyújtani a pályázatokat. Ez úgynevezett saját ügyfélkapun, vagy a falugazdászok, illetve kamarai tanácsadók segítségével történhet. A módszer, az eljárás szinte ugyanaz, mint a területalapú támogatási kérelmek esetében.

2009. június 26.

"Ez az éjszaka más mint a többi."

Múzeumok éjszakája a laktanyában

A Múzeumok Éjszakája elnevezésű rendezvény 1999-ben kezdődött Franciaországban, ahonnan az évek során, európai szintű megmozdulássá nőtte ki magát. Magyarországon 2003 óta rendezi meg évenként az Oktatási és Kulturális Minisztérium. Az esemény csak egy kis Szent Iván éji könnyű, nyári kulturális programnak indult. Mára már mintegy 200 múzeum várta országosan a látogatókat programjaikkal.

Szentesen a Koszta József Múzeum tűzte ki maga elé a célt, hogy a múzeum a közösségi lét egy meghatározó része legyen ezen a napon. Pezsgő kulturális élettel, ötletek sokaságával kínálta a szórakozást az érdeklődők számára.

Ehhez a nemzetközi programhoz, a helyi múzeum rendezvényeihez illeszkedve kapcsolódott be a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj Szentesen június 20-án. Az alakulat tavasszal átadott színvonalas múzeumát tette látogathatóvá a nagyközönség számára. Délután a város főterétől, óránkénti buszjáratok biztosították az érdeklődőknek a laktanyába az egyszerű ki- és visszajutást. Érdeklődőkből pedig nem volt hiány. Folyamatosan érkeztek a látogatók, akik megtekinthették a csapatmúzeum "Szentes, műszaki helyőrség a Tisza partján. A város katonatörténete 1848-2009" című állandó kiállítását. A tárlat különlegessége, hogy nem csupán az alakulat történetét idézi fel, - mint a cím is jelzi - a város katonatörténetét, a szentesi emberek katonai életét eleveníti meg a Szabadságharc időszakától, napjainkig.

A helyi, és környékbeli lakosság mellett, Budapestről érkező csoport is megállt és megtekintette a kiállítást. A vendégek sokaságát, érzéseit megőrzi a múzeum emlékkönyve, melyből csak egyet kiragadva jól kifejezi a látogatók véleményét: "Nagyon szép múzeum. Reméljük sokáig megmarad. Vigyázzanak rá."

Juhász László szds.

2009. június 26.

Könyvtár-fejlesztés

Informatikai fejlesztésre nyert forrást a Szentes Városi Könyvtár egy pályázaton. A kiírt programra négy másik bibliotékával együtt nyújtottak be pályázatot. A makói József Attila Városi Könyvtár vezetésével a szentesi intézmény, a csongrádi, a felgyői és a maros-lelei könyvtárak konzorciumban nyertek a könyvtári infrastruktúra fejlesztésére. Az elnyert 69 millió forintos támogatásból elsősorban informatikai fejlesztésre fordítanak komolyabb összeget, de a pályázat megvalósításának része egy közös adatbázis kiépítése is, amely segítségével a konzorciumi tagok gyűjteményéből bárki kölcsönözhet dokumentumokat. Különösen a felsőfokú oktatási intézményekben tanuló, illetve a továbbtanulni szándékozó fiatalok számára jelent nagy segítséget a pályázati források felhasználásával megvalósuló fejlesztés.

Forrás: Rádió Szentes

2009. június 26.

Elhagyott értékek

A rendőrségről jelentjük

Ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárást a szentesi rendőrkapitányság. A keresett személy június 20- 21. közötti időben, a kertvárosi Cseuz Béla utcából eltulajdonított egy, UCZ 610 forgalmi rendszámú, ETZ 125 típusú motorkerékpárt. A lopási kár 120 ezer forint. A rendőrség kéri a lakosságot, akik információval rendelkeznek ez ügyben, jelentkezzenek. A kapitányság telefonszáma: 561-310, de telefonálhatnak a 107, vagy a 112-es hívószámon, illetve a 80/555-444-es számon, ez a telefontanú, ahol anonimitást is biztosít a rendőrség az információt szolgáltatónak.

A következő rendőrségi ügyfél már ismert, kabai illetőségű férfi, aki 22-én este a Tescóból próbált 4 rúd szalámit eltulajdonítani úgy, hogy azokról az áruvédelmi címkét eltávolította. Azonban hiába munkálkodott, nem járt szerencsével, mivel a biztonsági őrök elcsípték. Az élelmiszerek - Pick és Rákóczi elnevezésű téliszalámik - értéke 13 ezer forint, amit a helyszínen le is foglaltak az illetékesek. A férfi ellen lopás miatt indítottak büntetőeljárást.

2009. június 26.

Miért éppen a VE-GA?

A fiatalokat is meg kell kérdezni

Szentes Kistérség Többcélú Társulásának Ifjúsági Koncepcióját május végi ülésén vitatta meg a képviselő-testület. A témafelelős Virág Olga elöljáróban szólt arról, hogy az anyag a gyermek- és ifjúsági korosztályt (0-tól 30 éves korig) célozta meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy a demográfiai adatok szerint majdnem kétszerannyi 18 éven felüli fiatalról beszélhetünk a térségben, mint a 18 év alattiakról. Az előadó kijelentette: jelenleg nincs ifjúsági törvény. A Nemzeti Ifjúsági Stratégia nem végleges, tehát nem állnak rendelkezésre olyan dokumentumok, amelyekhez igazítani lehetne a koncepciót, cselekvési tervet. Csak arra lehetett hagyatkozni, amit a megalapozó vizsgálat feltárt a kistérségben.

2009. június 26.

Korszerű eszközök

Megújuló közoktatási intézmények

A város három közoktatási intézményében 2005 és 2007 között uniós pályázati támogatással bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás, melyet az intézmények azóta is fenntartanak. Júniusban a Klauzál Gábor és a Koszta József Általános Iskola, valamint a Központi Óvoda lehetőséget kapott egy meghívásos pályázat (HEFOP 3.1.3/B/03) sikeres megírása után, különféle kis értékű eszközök vásárlására.

Az általános iskolák 9,5 millió forintos, míg az óvoda 4 millió forintos értékben szerezhetett be óvodai programcsomagokat, információhordozókat (tankönyvek, szövegek, képek, fotók, hanghordozók, demonstrációs segédeszközök, CD-k, DVD-k, . stb.), feladathordozókat (munkafüzetek, feladatlapok, . stb.), e kettő kombinációit (szoftverek, digitális tananyag-tartalmak, interaktív digitális munkafüzetek, munkatankönyvek, . stb.), valamint ezek megjelenítéséhez szükséges eszközöket (tanulói laptopok, LCD-televíziók, DVD-lejátszók, CD- magnók, . stb). Az oktatási programcsomagokhoz illeszkedő értékelési eszközöket (interaktív feleltető rendszereket) is vásárolhattak a pályázat segítségével.

A következő tanévben az adott intézményekbe járó óvodások és diákok már használhatják e modern eszközparkot.

M. SZ. E.

2009. június 26.

Egy hónapja bevetésen

Pályakezdők: Kramf István

Biztos állás a rendőri hivatás, ami kedvező feltételeket biztosít, aránylag jó fizetéssel, gondolta Kramf István, amikor jelentkezésre adta fejét, több barátjával együtt. A 22 éves fiatalembernek munkába állás után sem változott a véleménye. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola elvégzése után nevezték ki a Szentesi Rendőrkapitányság kötelékébe, május 18-a óta városunkban szolgál és véd a vásárhelyi fiatalember.

A kétéves iskolában betekintést nyert a szakmába, amelyről addig valós elképzelése nemigen volt, ahogyan a rendőrök helyzetéről sem, szinte csak a tévéből szerzett ismeretekre támaszkodhatott. István szerint kis kalandvágy is kell ehhez a hivatáshoz, valamint arról is beszélt, hogy a rendőrök között vannak komolyabb sportmúlttal rendelkezők. Ő is sportolt világéletében, szerinte ezért nem volt számára nehéz a felvételi fizikai része. Az elméleti vizsgán a történelmi tájékozottságot mérték fel, így például, mennyit tud a jelentkező rendőrség múltjáról, vagy éppen az uniós csatlakozásról. Családjában előtte nem volt senki ezen a pályán, de mindenki elfogadta a döntést: érettségi után rendőrnek tanul.

2009. június 26.

Vizsgáztak a virágkötők

A múlt héten tartották a Bartha János Kertészeti Szakközépiskolában a szakmunkásvizsgákat. Virágkötő-berendező szakon kilencen teljesítették ezt a sokrétű feladatmegoldást igénylő megmérettetést, melynek első részeként - erre félévtől készülnek a tanulók - egy feladattervet kellett készíteniük a diákoknak egy belső tér berendezéséről, például egy templom, egy közös vacsora vagy egy rendezvény díszítéséről. Ezt a vizsgafeladatot rajzokkal és számításokkal együtt kell beadniuk, komolyan meg kellett tervezniük, mintha a valóságban tényleg elkészítenék a díszítést. A követelményrendszer 25 oldalas terjedelmű munka benyújtását szabja meg. A feladat belépőt jelentett a vizsgára. Ezután növényismeretből vizsgáztak, ami azért fontos, mert egy virágkötőnek ismerni kell a növényeket, illetve azt, hogy mennyi az élettartamuk, mivel dolgoznak. Ha pedig bemegy egy vevő a virágüzletbe, akkor tanácsokat kell adniuk. Másnap gyakorlati vizsgára került sor, a feladatok között temetési koszorú, menyasszonyi csokor, kisebb ajándékdíszítés vagy asztaldísz szerepelt, utóbbiak közül a diákok húztak a vizsgán. Végül az elkészített kompozíciókat, a vizsgamunkákat egy közös térben el kellett helyezniük. - A diákok alkotásaikat a divatirányzatok ismeretében készítették el, de leginkább saját egyéniségük teremtette meg őket: Felhasználták mindazt, ami a tanult ismeretekből eszükbe jutott. A virágbolt is formálta ízlésüket a kompozíciók elkészítésében, melynek alapanyagát nagyrészt az iskola szolgáltatta, de természetesen gyűjtött anyagokat is fel lehetett használni - mesélte a vizsgáról Ádám Zsuzsa tanár, aki azt is elmondta, hogy a gyakorlati vizsgán főként négyes-ötös, az elméleti vizsgán pedig hármas-négyes eredmények születtek. Tehát jól felkészültek a tanulók.

Cseh-Lakos

2009. június 26.

Az őskor szépei

Ezernél több látogató a múzeumok éjszakáján

A nyolc éve hazánkban is elterjedt Múzeumok éjszakája rendezvényhez idén harmadik alkalommal csatlakozott a Koszta József Múzeum. A június 20-án megrendezett programsorozat ezen az estén több mint ezer érdeklődőt vonzott az intézménybe és kiállítóhelyeire. Aznap egy jelentős kiállítás rendhagyó megnyitójára is várták a közönséget.

A nyugat-magyarországi régió, Győr-Moson-Sopron-, Vas és Zala megye területén zömmel az utóbbi években folytatott nagyberuházásokhoz kötődő ásatásokon előkerült újkőkori és rézkori plasztikus emberábrázolásokat mutatja be a "Százszorszépek" címet viselő kiállítás, cáfolva azt a vádat, miszerint lassú a megyei múzeumi szervezetekben dolgozó régészek tudományos tevékenysége.

2009. június 26.

Rómeó és Júlia musical

A nyári szabadtéri színház a volt megyeháza udvarán várja az érdeklődőket, ahol a tavalyinál több program kerül a publikum elé.

Július 7-én, kedden 21 órakor a Rómeó és Júlia című darabot láthatja a közönség, a Budafoki Musical Stúdió előadásában.

A Shakespeare színműve alapján készült mű története mindenki számára ismerős. A Rómeó és Júlia a világirodalom legromantikusabb és legtragikusabb darabja. Ennél jobb téma nem is kell egy jó musicalhez, hiszen van benne minden: gyűlölet, szerelem, félreértés, halál, esküvő, szabadság.

2009. június 26.

Családi nap a Kertvárosban

Csipike és a gyerekekImmár második alkalommal családi napra várták május 23-án a szentesieket a Köztársaság utcai óvodában. A szülők a tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét megszerveztek egy jótékonysági rendezvényt, ahol kicsi és nagy, gyermek és szülő, nagyszülők, családtagok, barátok együtt tölthettek el egy kellemes délutánt.

Több száz érdeklődőt vonzott szombaton a II. Kertvárosi Családi Nap, amely változatos programot kínált az érdeklődőknek. Lehetett sárkányt készíteni és eregetni, lovaskocsikázni. Ki-ki megmutathatta kézügyességét, a picúrok ugráló várban tombolhatták ki magukat. A családok mulatságos vetélkedőkön mérhették össze ügyességüket és gyorsaságukat. Volt öltöztető verseny apukáknak, vízhordás, krumpli ültetés, terítés, gyöngyfűzés. A szervezők értékes jutalmakkal honorálták a versenyzők bátorságát.

2009. június 26.

Tiszazugi Zenei Fesztivál

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara (koncertmester: Dúlfalvy Éva) és szentesi, csongrádi, kunszentmártoni, hódmezővásárhelyi, kiskunfélegyházi, mezőtúri, szarvasi énekesek is közreműködnek a 16. alkalommal megrendezett Tiszazugi Zenei Fesztiválon. A rendezvény első állomását június 27-én, szombaton 18 órakor tartják a kunszentmártoni katolikus templomban, Csongrádon egy nappal később lépnek fel, a Nagyboldogasszony templomba június 28-án, vasárnap 18 órakor. Műsoron A. Bruckner d-moll Requiem, J. Haydn B-dúr mise (Theresi-enmesse). Közreműködik Kovács László Liszt-díjas, érdemes művész, Cserna Ildikó (szoprán), Skoff Zsuzsa (szoprán), Meláth Andrea (mezzoszoprán), Szonda Éva (alt), Szüle Tamás (basszus), Xavier Rivadeneira (tenor), Elekes Zsuzsa (orgona), Gaál Csaba (basszus).

2009. június 26.

Újra Nyári Színház

Ismét Szentesre költözik a színház, a tánc és a zene a nyári hónapokra. A kultúra kedvelői, a kikapcsolódni vágyók remek programok közül csemegézhetnek a város életével immár összeforrott Nyári Színház-programsorozat keretében. A megyeháza szépen berendezett udvarán nagy nevek és kitűnő darabok várják a közönséget.

Június 30-án, kedden 21 órakor A napsugár fiúk című komédia Koltai Róbert, Galla Miklós és Harmath Imre főszereplésével. Willy Clark (Koltai Róbert) és Al Lewis (Galla Miklós) két nagyszerű, sikeres, amerikai komédiás, akik fiatalabb korukban tizennégy évig együtt léptek fel A napsugár fiúk néven. A lobbanékony természetű Willy és a blazírt Al játéka csodálatosan egészítette ki egymást. Eltérő egyéniségük vezetett a szakításukhoz is.

2009. június 26.

Nemzetközi szenior úszóverseny (2.)

Bartha Éva: 66 mell 1. 33 mell 2.; Vidovics László: 133 vegyes 1.; Pászti Edit: 33 hát, 66 hát 2. 66 mell, 33 mell 3.; dr. Bakacsi Gyula: 66 hát 2. 66 gyors, 66 mell, 33 gyors, 33 hát 3.; Weisz Tamás: 33 hát 2. 33 gyors, 33 mell 3.; Deák Albert: 66 gyors 2.; Bodnár Istvánné: 66 gyors, 66 mell 3.; Kajtár Róbert: 33 gyors 2, 33 hát 3.; Balázsné Lukátsy Katalin: 133 vegyes 3.; Gálfi László: 33 mell 3.

4x33 m férfi vegyes váltó: I. kcs., 2. Szentes (Tar János, Szabó Imre, Vidovics László, Molnár Gergely); IV. kcs., 2. Szentes (Melkuhn Dezső, Juhász István, dr. Bod Barnabás, Kómár Lajos).

4x33 m női vegyes váltó: II. kcs., 1. Szentes (Bálega Szilvia, Debreczeni Beáta, Stefancsik Katalin, Pólya Éva); III. kcs., 1. Szentes (Virágos Éva, Téli Éva, Pászti Edit, Pengő Erzsébet); VI. kcs., 1. Szentes (Bocskay Zsófia, Becsák Jánosné, Ferke Gáborné, Bodnár Istvánné).

4x33 m férfi gyorsváltó: II. kcs., 2. Szentes (Tar János, Szabó Imre, Weisz Tamás, Kajtár Róbert); IV. kcs., 2. Szentes (Melkuh Dezső, Kómár Lajos, dr. Bod Barnabás, Juhász István); VI. kcs., 2. Szentes (Gullay Mihály, Bihari János, dr. Kanyó Ádám, Gálfi László).

4x33 női gyorsváltó: II. kcs., 1. Szentes (Debreczeni Beáta, Rozgonyi Eszter, Bálega Szilvia, Stefancsik Katalin); III. kcs., 1. Szentes (Téli Éva, Pengő Erzsébet, Virágos Éva, Pászti Edit); VI. kcs., 1. Szentes (Becsák Jánosné, Ferke Gáborné, Bodnár Istvánné, Bocskay Zsófia).

4x33 m MIX vegyes váltó: II. kcs., 2. Szentes (Rozgonyi Eszter, Weisz Tamás, Bálega Szilvia, Molnár Gergő); II. kcs., 1. Szentes (Pengő Erzsébet, Tar János, Pászti Edit, Kajtár Róbert); IV. kcs., 1. Szentes (Virágos Éva, Téli Éva, Juhász István, Kómár Lajos); VI. kcs., 1. Szentes (Bertényi Mária, Bihari János, Becsák Jánosné, Melkuhn Dezső).

Pólyáné Téli Éva

2009. június 26.

Kitűnően táncoltak

A Szilver TSE versenyzői június 20-án Dánszentmik-lóson léptek parkettre a II. Aktív Kupa Országos Bajnokságon, ahol ismét kitűnően helytálltak.

Gyermek II. standard kategóriában: 1. hely Rónyai Zoltán-Farkas Boglárka, 4. hely Androvics Márk-Palásti Sára.

Gyermek II. latin: 1. Rónyai Zoltán-Farkas Boglárka, 4. Androvics Márk-Palásti Sára.

Junior I. standard: 1. Borda Ádám-Korom Eszter, 2. Horváth Kornél-Juhász Kitti, 4. Török Ince-Pintér Zsófia, 5. Balázs Gergő-Forgó Éva, 6. Szilágyi Zoltán- Nagy Odett, 7. Katona András- Szőke Ivett.

Junior I. latin: 4. Horváth Kornél-Juhász Kitti, 5. Borda Ádám-Korom Eszter, 6. Szilágyi Zoltán-Nagy Odett.

2009. június 26.

Regatta a Kurcán

Már második alkalommal rendezik meg a Kurca Regattát. A megszokott helyszínen július 11-12-én a négyes túrakenu, a ladikos, a kormányosok versenyeken és a flúgos futamon kívül újdonságként Vízi Lovagi Tornát is rendeznek. A versenyszám lényege, hogy két csapat egymással szemben evez, a túrakenuk orrában ülők pedig szivacsbuzogánnyal megpróbálják kiborítani az ellenfeleket. A regatta nyereménye a csapatversenyben egy új, négyszemélyes túrakenu, a legjobb ladikos pedig egy új, 4 méteres ladikot kap. A II. Kurca Regatta nyílt, kortól és nemtől függetlenül bárki nevezhet, a versenyen az induló négy fős csapatok összetétele is lehet vegyes.

A regattán sztársportolók és hírességek is részt vesznek, például Beliczai Balázs humorista és Egri Viktor sportriporter is.

2009. június 26.

Kanadai-magyar összecsapás

Szuper Péntek Vízilabda Show-t rendeznek a ligeti sportuszodában június 26-án, pénteken. A megmérettetésen részt vesz a kanadai női vízilabda válogatott és a magyar válogatott is. A kanadaiak edzőtáborozásra érkeztek Szentesre, a rendezvényen pedig a két ország válogatottjai mellett részt vesznek az Univer-siade, azaz a főiskolai válogatott csapatok is. A felvezető mérkőzéseket 15 órától tartják, ezeken gyermek és serdülő csapataink játszanak. Majd délután fél 5-től a Magyarország Universi-ade-Kanada Universiade, a Magyarország-Kanada, és a Magyarország-Magyarország Universiade mérkőzésekre kerül sor. A meccsek két negyeden át tartanak szentesi játékosokkal a ligeti sportuszodában.

2009. június 26.

Csongrádra került a serleg

A közelmúltban ismét megrendezték a középiskolák közötti evezős versenyt a Kurcán. Ebben az évben három iskola versengett a vándorkupáért. Igaz több iskola nevezett a versenyre, mint három, de csak a HMG, a Pollák és a csongrádi Batsányinak volt esélye végérvényesen hazavinni a kupát. Ezek az iskolák már kétszer birtokolták a vándorserleget.

Mondanunk sem kell, hogy hatalmas verseny alakult ki, de végül is a "szomszéd vár" középiskolája győzött, így Csongrádra került az evezős verseny trófeája.

(Forrás: Szentesi Mozaik)

2009. június 26.

Lábtenisz a javából

Országos lábtenisz versenyt rendeznek a hétvégén a ligeti, múzeum mögötti salakos teniszpályákon. A rendezvényre, melyet a Szentesi Lábtenisz SE szervez, június 27-én, szombaton délelőtt 10 órától kerül sor. A viadalon a sportág honi legjobbjai is megmérettetnek, de természetesen szentesi sportolók is pályára lépnek majd.

2009. június 26.

Sulipólóban is az élmezőnyben

Az elmúlt heti lapszámunkban már beszámoltunk arról, hogy a Koszta József Általános Iskola gyermek leány csapata veretlenül nyerte a bajnokságot. Az aranyérmes csapat tagjai voltak: Magyar Tamara, Dudás Dóra, Törőcsik Fatime, Kádár Ildikó, Miskolczi Kitti, Oltyán Gyula (edző), Gémes Alexa, Rácz Daniella, Balázs Adrienn, Oltyán Dóra. Csapat további tagjai: Bene Viktória, Papp Vanessza, Vecseri Dorina, Sándor AdélSzentesi sulipólós sikerektől volt hangos az ország június elején. A második korcsoportos - harmadik-negyedik osztályos - fiúk és lányok országos döntőjét Kecskeméten rendezték. A Koszta József Általános Iskola fiú csapata a negyedik helyet szerezte meg, a lányok pedig - szintén ebből a suliból - aranyérmesek lettek úgy, hogy egy góllal bizonyultak jobbnak a nagy rivális, Eger együttesénél. A Koszta harmadik korcsoportos, ötödik-hatodik osztályos fiú, és a negyedik korcsoportos leány csapatai Gyöngyösön szálltak medencébe. A fiúk 16 gárda közül a második helyen végeztek, a lányok pedig - immáron negyedik alkalommal zsinórban ebben a korosztályban - az első helyet szerezték meg. Érdekesség, hogy a döntőben itt is egri riválist kellett legyőzni, amely nagy csatában, büntetőket követően, a nyolcadik sorozat után sikerült. A Kosztás fiatalok felkészítője Oltyán Gyula volt, a Kiss Bálint iskola tanulóit - akik a III. korcsoportos lányok között elsők lettek - Vido-vicsné Szamosi Csilla, a Szent Erzsébet iskolásait Benedek Tibor készítették fel a mérkőzésekre.

H. V.

2009. június 26.

Hőguta

Egy szőke meg egy barna utaznak a kocsiban. A barna vezet. Egyszercsak megáll.
- Mi van? - kérdi a szőke.
- Szerintem Elfogyott a benzin!
- Nahát! Eszembe nem jutott ...

2009. június 26.

Kis kukta

  • Pasztició
2009. június 26.

Táncest a sportcsarnokban

Idén is megrendezte ha-gyományos Moderntánc estjét a Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A Dr. Papp Lász-ló Városi Sport-csarnokban megtartott programban nagysikerű produkciókat láthatott a szép számú közönség. A műsorban Bagi Ferenc, Keller Nóra, Keller Rita és Vass Sándor tanítványai léptek fel.

(Fotó: Vidovics Ferenc)

2009. június 26.

Családi események

Született: Somogyi Mihály Lajosnak és Martók Mónikának Balázs Lajos, Rádóczi Richárdnak és Tóth Krisztinának Richárd, Orosz Csabának és Kollár Krisztina Máriának Zsombor, Imre Lászlónak és Csendes Anettnek Benjámin, Katona Józsefnek és Schrőttner Ildikónak Norina, Molnár Mihály Zsoltnak és Sipos Anettnek Flórián, Gajódi Józsefnek és Ajtai Brigittának Alfonz, Kiss Attila és Fehér Emesének Levente, Tóbiás Zoltánnak és Kulcsár Mártának Botond, Szabó Sándornak és Kosis Krisztinának Réka, Pika Róbertnek és Horváth Renátának Henrietta Diána nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Antalfi Imre és Németh Szilvia, Mihály Péter és Urik Kitti, Béni István és Csarmaz Kitti, Perjés Márk és dr. Szántó Vera Zsuzsanna, Katona Tamás és Gáspár Hajnal, Erdős Dávid és Berényi Gabriella Alexandra.

Elhunyt: Mihály József, Szőke Józsefné Meszes Magdolna, Molnár Sándor, Bocskor Andrásné Czilik Rozália, Papp Sándorné Tihanyi Emília, Molnár Ferencné Vass Terézia.