2009. június 26.

A középiskolai oktatás kezdetei

Jubilál a Horváth Mihály Gimnázium

A Központi Református Népiskola, a város első emeletes épületeAz idei évben jubiláló Horváth Mihály Gimnázium fennállásának 150. évfordulója kapcsán több napos ünnepségsorozattal emlékezik meg az intézmény múltjáról, melyet lapunk hasábjain is szeretnénk felidézni. A gimnázium, s egyáltalán a szentesi középiskolai oktatás múltja sokkal régebbre nyúlik vissza, mint a jubileumi évszám - tudtuk meg a szentesi levéltár igazgatójától, Labádi Lajostól.

A középiskolás képzésnek megfelelő tanulmányok viszszanyúlnak egészen az 1680-as évekig, illetve más források szerint az 1700-as évek elejéig, 1714/15-ig. Ekkor még nem használták a gimnázium elnevezést, az alsó- és felsőfokú iskolákat is egyszerűen csak "iskolának" nevezték. A jelzett időben Szentesen már megjelent az elemi szintű képzés mellett az úgynevezett latin vagy humanista iskola is. Ezekben az elemi iskolai tárgyak mellett, mint az olvasás, írás és a számolás, már oktatták a latint, a retorikát, a történelmet, a természetismereti tantárgyakat és a jogtörténelmet is. Tehát azokat az ismereteket, amelyek előkészítői voltak a magasabb szintű oktatási intézményben való részvételnek. Az 1680-as évtől szórványosan, az 1714/15-ös tanévtől viszont már rendszeresen nyilvántartották a rektorokat. Ekkoriban a tanítókat és a tanárokat illette meg ez a titulus, akik egyben iskolavezetők is voltak. Ők általában a debreceni református kollégiumból kerültek ki, és külföldi tanulmányaik előtt néhány évet tanítóskodtak, gyűjtve egy kis pénzt a továbbtanuláshoz.

- Szentesen a református egyház kebelén belül merült fel elsőként a gimnáziumi iskolai szint létrehozásának gondolata 1858-ban. 1859-ben jött meg a felsőbb engedély a hozzájárulásról. A gimnáziumi oktatás a Központi Református Népiskolán belül indult el. Az első tanító Zolnay Károly volt; ő indította be az első évfolyamot 16-18 fővel. 1859-62 között szinte egyedül vitte az osztályokat elsőtől harmadik osztályig. A tanári létszám csak a 4-5. évfolyamok beindításakor következett be. Az 1862/63-as tanévben kerül az iskolához Csukás Benjámin, aki korábban a gyönki gimnázium igazgató-tanáraként működött, így őt nevezték ki elsőként a szentesi gimnázium igazgatójává - mondta el Labádi Lajos, aki arra is kitért, hogy kezdetben az egyház által fenntartott intézményben a presbitérium döntése szerint minden évben más töltötte be az igazgatói posztot.

A középszintű iskola, vagy algimnázium ekkor a régi, 1803-ban épült Központi Református Elemi Népiskola főtéri épületén belül működött, amely a volt megyeháza mellett, a mai református általános iskola helyén állt. Az 5-6. osztályok beindítása után a hely már szűknek bizonyult, ezért megigényelték az iskola szomszédságában lévő régi városháza épületét.

Az évfolyamok és a diákok számának növekedésével a gimnázium működtetése egyre több költséggel járt. Az egyház ezért kérvényezte a várostól, hogy vegye át az iskola fenntartását, mondván, hogy az meghaladja a hívők anyagi lehetőségeit. A város 1871-ben átvállalta

a középiskolai intézmény fenntartását, oly módon, hogy egybekötötte az ugyanekkor beindított polgári fiúiskolával. Így az új intézmény hivatalos neve a következő volt: A Szentes Városi Hat Osztályú Gymnasiumi Tanfolyammal Egybekötött Fitanoda. Az iskola helyéül az Új Világhoz címzett vendégfogadót, a Koszta József Múzeum mai ligeti épületét jelölték ki.

Cseh-Lakos