Az újság PDF-fájlként

XLIII. évfolyam 42. szám

2011. október 28.

Itthon nyerne aranyakat

Rövid időn belül két kapusát is elveszítette a Hungerit-MetalCom Szentesi VK női vízilabdacsapata, így a vezetőségnek elsődleges feladata volt a hétvégén kezdődő szezon előtt, hogy a csapat egyik kulcspozíciójába megfelelő játékost igazoljon. A tárgyalások sikerre vezettek a Szeged 20 esztendős kapusával, a korábban éveken keresztül Szentesen vízilabdázó Gundl Diánával, így várhatóan ő lesz a csapat első számú hálóőre ebben az idényben. Tudását azonnal egy rangadón bizonyíthatja.

2011. október 28.

Tudatosan a művészpályán

Széles repertoárral – a könnyűzenei slágerektől az operetten, gyerekdalokon át a népi játékokig – járja az országot Ágoston Anita. A szentesi előadóművész ugyan mostanában feltűnik a Cool Tv NekedValó című műsorában is, de azt gondolja, ezt is profiként oldotta meg. Miközben gyerekeknek szóló első lemezén dolgozik, vágya, hogy énekesként híressé váljon.

Bár nem csupán egy korosztályt céloz meg előadó-művészetével, október elején mégis egy kifejezetten fiataloknak szóló tévéműsorban lépett fel a 25 éves Ágoston Anita.

2011. október 28.

Európai segítséggel

Folytatódik az együttműködés

Siri Ellen Sletner és Szirbik Imre a közös sajtótájékoztatónTíz önkormányzati intézmény (kettő szociális otthon, egy bölcsőde, iskolák) energetikai rendszerét korszerűsítették az Európai Gazdasági Térség támogatásával Szentesen. A beruházás 2,2 millió euróból valósult meg, amelynek 82 százalékát, 1,9 millió eurót az európai donorállamok – Norvégia, Izland és Luxemburg – biztosította, míg 18 százalékát a város költségvetése állta.

Az érintett épületek mindegyikének hőszigetelték a homlokzatát és födémét, kicserélték a külső nyílászáróit, felújították, helyenként cserélték a belső épületgépészeti rendszereit. A korszerűsítés következtében csökkent az épületek fűtési költsége és károsanyag-kibocsátása. A nagyszabású projekt két esztendő alatt valósult meg.

2011. október 28.

Fogadónap

November 2-án, szerdán 9–11 óra között Szirbik Imre polgármester, 14–16 óra között Szűcs Lajos alpolgármester tart fogadónapot. A város vezetői hivatali helyiségükben fogadják az ügyeiket intézőket.

2011. október 28.

A temetők nyitva tartása

A temetők nyitva tartási rendje október 29., szombat és november 2. szerda között, Mindenszentek és Halottak napján.

Alsó temető (ref.): 6-20; Bánomháti temető (kat.): 8-20; Evangelikus temető 8-19; Görögkeleti temető 8-19; Hékédi temető (ref.): 7-17; Jézus Szíve templom kriptája: 9-16, hétfőn (31-én) zárva! Középtemető (ref.): 7-19; Szeder temető (ref): 7-19 óra.

Istentiszteletek a temetőkben: november 1-je, kedd 14 óra: Szeder temető (ref.); 14 óra: Evangelikus temető (ev.); 14.30 óra : Középtemető (ref.); 15 óra: Bánomháti temető (kat.); 15 óra: Hékédi temető (ref.) November 2-a, szerda 15 óra: szentmise a Kálvária temető kápolnájában.

2011. október 28.

Maradjon meg a tiszta hit

Pályakezdő és friss diplomás közalkalmazottakat köszöntöttek a városházán. Idén huszonhatan álltak munkába, s ami örömteli, a pályakezdők között többen orvosok. Az október 27-i rendezvényen Szirbik Imre polgármester – egyebek mellett – szólt arról, hogy a közszolgálat mindig más egy kicsit. A közszolgálatban, ha az ember elszúr valamit, akkor a közösségnek tesz rosszat. Nem könnyű a dolog, jegyezte meg. Az embernek sokkal több a kritikusa, nagyobbak az elvárások. A közszolgálatban közvetve vagy közvetlenül mindig emberekkel foglalkozunk. Mindig emberi sorsokat alakítunk. Bíztató szavakkal azt kívánta, ne fogyjon el a kezdeti lendület, ne fogyjon el a hit, az eltökéltség. "Merjenek bátran látni. Nem minden úgy jó, ahogyan látják, nem biztos, hogy mindig úgy igaz. Legyen kritikai érzékük. Maradjon meg a tiszta hite az embernek, amikor elkezdi a pályáját. Egyre vigyázzanak: aki bont, annak tudni kell építeni. Nem mindig úgy sikerül, ahogy eltervezzük, de legalább a hit legyen meg, hogy tudom azt, hogy mit akarok."

Íme a névsor: Bajkó Melinda tanító, Végh László testnevelő tanár (Deák Ferenc Általános Iskola); Szabó Katalin óvodapedagógus (Kertvárosi Óvoda Nagytőkei Tagóvoda); Fazekas Zsuzsanna Petra biológia és egészségtanár (Klauzál Gábor Általános Iskola); Fábián Nagy Ágnes szociális munkás (Szentesi Családsegítő Központ); Molnár Dániel történelem tanár (Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola); Márton Edina népegészségügyi ellenőr (Csm-i Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi Intézet); dr. Grósz Tamás fogalmazó (Szentesi Városi Ügyészség); Horváth-Varga Zoltánné tájépítő mérnök (Bartha János Kertészeti Szakközépiskola); Papp Petra közgazdász, Végh Márta szociológus (polgármesteri hivatal); dr. Botos Annamária, dr. Bozó Ildikó, dr. Erdei Norbert, dr. Kószó Péter, dr. Pipas Andrea, dr. Puj Teodóra, dr. Segec Karolina, dr. Söllei Tamás, dr. Tóth Brigitta általános orvosok, dr. Ökrös Anita gyógyszerész, Nagy Adrienn szülésznő, Farkas Dalma és Keller Bianka gyógytornász (Dr. Bugyi István Kórház); Teremi Nikolett had- és biztonságtechnikai mérnök (MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred); Papp Irén pénzbeli ellátási csoport ügyintézője (Csm-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve, Szentesi Ügyfélszolgálati Iroda).

(A lapzártánkkor zajló eseményre még visszatérünk.)

2011. október 28.

Kálvin tér

Utcáink, tereink névadói (61.)

A felsőpárti városrészben található; a Rákóczi Ferenc utca és a Szűrszabó Nagy Imre utca találkozásánál. Nem igazi tér. Az 1906-os városrendezéskor nevezték el az érintett területet Kálvin Jánosról, a nagyhatású reformátorról. Régi igény volt ugyanis Szentesen, hogy az egyre terebélyesedő város északi részén is épüljön egy református templom, a központtól távolabb lakó hívőknek. Utóbb Futó Zoltán volt temesvári lelkész karolta fel az ügyet, aki 1898-ban érkezett Szentesre, s a templomépítés legfőbb szorgalmazójává vált. Az új építmény helyéül eredetileg a fenti utcák kereszteződését nézték ki, a kisdedóvó közelében. A városrendezéskor ezért kapta a Kálvin tér elnevezést. Végül az új templom a Jókai és Vörösmarty utcák sarkán épült fel 1912–14 között, de az 1906-ban elkeresztelt terecske megőrizte nevét. Kálvin János, a francia származású reformátor Noyonban született 1509. júl. 10-én. Apja városi jegyző és káptalani ügyvéd, édesanyja egy noyoni polgár leánya volt. Kezdetben egyházi pályára készült, majd jogot tanult. 1531-től Párizsban képezte magát, s rendszeres résztvevője lett a reformáció támogatóinak titkos összejöveteleinek. A reformáció híveinek üldözése miatt 1535-ben Bázelba menekült. Itt fejezte be legfőbb művét, az Institutio religio-nis Christianae-t, mely a református teológia legmesteribb dogmatikai műve. (Magyar nyelvre először Szenczi Molnár Albert fordította le 1624-ben.) Újabb menekülése során, 1536-ban Genfben felkérték a reformáció megszilárdítására, ahol vallástanítói, majd lelkészi állást nyert. Itt írta világszerte ismert Kátéját. Szigorú egyházfegyelmet követelő elvei miatt 1538-ban száműzték Genfből, de 1541-ben visszahívták. 1559-ben teológiai akadémiát állított fel, ahova a legkülönbözőbb országokból sereglettek az ifjak, így Magyarországról is. Önzetlen-ségéről és munkabírásáról legendák maradtak fenn. Nyomtatásban megjelent művei mellett közel 3000 prédikációjának és értekezésének kéziratát őrzik a genfi és zürichi könyvtárak. Genfben hunyt el 1564. máj. 27-én. Az egykori Szentesi Református Kör Kiss Bálint utcai épületében állították fel Kálvin János gipszből készült fejszobrát, Koncz Antal szentesi szobrászművész alkotását.

Labádi Lajos

2011. október 28.

Ezüstgyűrűs órásmester

Azt mondja Lantos Balázs órásmester, hogy 1967-ben kezdődött az egész, amikor is a családi hagyományokat folytatva édesapja nyomán beállt ipari tanulónak. Hogy miért? Arra is megjön a válasz igen hamar. Azért választotta a mesterséget, mert a 60-70-es években igazándiból egy nagyon jó szakmának számított, rengeteg volt a javítanivaló óra, az órás aránylag kevés. Mi tagadás, atyai rábeszélés is benne volt az elhatározásban.

Akkor még a Vas és Fémipari Szövetkezettel kötöttek szerződést, első műhelyünk valahol a játékbolt környékén volt a Kossuth utcán. Ahogy szanálták az épületet, akkor kerültek valamivel lentebb a Kossuth utcán. Később a szövetkezet megszűnt, a Szegedi Órás Szövetkezet lett az új gazda. Egészen ’86-ig, amikor is a társaság megszüntette az órás részlegét. Onnantól a vállalkozók nehéz kenyerét eszik. – Az időre már csak ketten maradtunk a kollégámmal, a korábbi 8-9 fős órásgárda szétspriccelt, közülük többen vállalkozók lettek, édesapám is elment nyugdíjba – sorolja. – ’70-ben szabadultam. Senkinek nem kellettünk, mert nem illettünk senkinek sem a profiljába. Jött a vállalkozás, beléptünk az akkori KIOSZ-ba, ami mára Iposz lett. Azóta ketyeg az óra.

2011. október 28.

Klebelsberg kultuszminiszter nem csak ígért, tett is

Az elemi népiskolák története Szentesen (XV.)

Az alsóréti népiskola tanulói és tanárai 1932-ben1922–1931 között gróf Klebelsberg Kunó volt a vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki a népoktatás fejlesztését tűzte ki célul. Nagyszabású elképzeléseihez sikerült megszereznie Bethlen miniszterelnök támogatását, s ami a legfontosabb, rendelkezésére álltak a szükséges anyagi eszközök is. Az érintett települések hatékony közreműködésével az egész Alföldön kiépítette a tanyai iskolák rendszerét. E program keretében Szentesen és környékén is számos új külterületi iskola épült, ill. több régi iskolát kibővítettek vagy felújítottak.

1924. június elején Szentesre érkezett két miniszteri kiküldött, s látogatást tettek a meglévő külterületi iskoláknál, amelyek száma ekkor 15 volt. Ezek közül az elkövetkező években állami támogatással felújították a berkit, belsőecserit, hékédit, derekegyházoldalit, kajánit, kistőkeit, nagytőkeit, veker-hátit, veresegyházit és zalotait.

2011. október 28.

Nem fordulhat elő ismét

A diktatúrából mindig ilyen a kivezető út

A városi ünnepség a Kossuth téren kezdődöttOktóber 23. nemzeti ünnepünk, a törvény és a naptár szerint piros betűs nap. Az ünnep azonban igazából a szívekben van. Ünnepé egy napot az avat, amit az emberek számára jelent – ilyenkor emlékezünk a megtörtént eseményekre, s azok szereplőire gondolunk. Azokra, akik egy adott pillanatban valamit elindítottak – hangsúlyozta Szirbik Imre a megyeházi ünnepségen.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire történő városi megemlékezés vasárnap délelőtt ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött a Kossuth téren, majd az 56-os kopjafánál folytatódott, ahol az önkormányzat és társult szervezetek elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

A megyeházán Szirbik Imre polgármester ünnepi beszédében elmondta: a napokban Strasbourgban, az Európai Parlamentben járt a nemzeti delegáció tagjaként, és látta az ülésteremhez legközelebb eső magyar emléket, mely egy lyukas, piros-fehér-zöld lobogó. Több nyelven ismertetik, hogy mit jelent ez a zászló Európának és a magyaroknak. Ez az esemény volt az első diktatúra elleni fellépés és komoly áttörés a diktatúra fölött a 21. században. Elbukott ez a forradalom, a zászló megfakult már, de magával vitte a pesti utcát, és üzeni Európa polgárainak, hogy vigyázzanak és tudják, hogy minden demokrácia alapja a diktatúra elleni fellépés.

– A 20. századnak nagyon sokszínű diktatúrája volt, de mindnek megszámlálható áldozatai voltak. Mindig van veszély arra, hogy egyszer valaki úgy érzi, hogy túlhatalma van – figyelmeztetett a polgármester, majd kitért arra, hogy amikor emlékezünk, akkor az emlékekben ott kell lennie annak a felelősségnek, amely a 20. századon végigvonult, és 1956-ban Budapesten megmutatta a világnak, hogy nem sokáig hallgat a nép. 1956 közel van még, 55 év telt el a napok követésében. Évtizedekig hallgatás volt, aztán felszínre került sok minden. Ma még sokan járnak a temetőbe egyszerű kiskatonák sírjaihoz, mártírokhoz, kivégzettek parcelláihoz, de mindannyiunknak lelkiismeretében ott kell lennie: diktatúrákból mindig csak ilyen a kivezető út, ez pedig nem fordulhat elő ismét. A demokráciához párbeszéd kell. A párbeszédhez pedig olyan emberek, akik bár másképp gondolkodnak, de értik egymás szavát, és közösen akarják azt, hogy az emberek boldoguljanak - mondta.

Az ünnepségen került sor a díszpolgári címek és a Szentes Városért Emlékérmek átadására. Díszpolgári címet vehetett át Berkes János operaénekes, Vajdovich István orvosprofesszor és Homoki-Nagy Mária történész professzor. A Szentes Városért Emlékérmet kapta Ber-kecz István, Hankó Györgyné, Horváth György, Katona-Kiss Zoltán és a gondozási központ, illetve a több ciklusban munkát végzett önkormányzati képviselők, köztük Ba-ranyi Imre, Füsti-Molnár Lajos, dr. Rébeli Szabó Tamás, Hornyik László és Törőcsik Zoltán.

2011. október 28.

Felmenőim érdemeit is elismerték

Díszpolgári cím Berkes Jánosnak

Nemzeti ünnepünk alkalmából október 23-án díszpolgári címet vehetett át a szentesi születésű Berkes János, akit korábban, 2005-ben Városért Emlékéremmel is kitüntettek. Az operaénekes muzsikus családból származik, édesapja szintén énekes volt. Nyaranta művészbarátaival rendszeresen szórakoztatja a helybeli közönséget, a Szent Anna Római Katolikus Templomban és az operett koncerten.

Az anyai és apai ágon is szentesi születésű énekes számára óriási meglepetés volt a díszpolgári cím, nagyon meghatódott és örült annak is, hogy a kitüntetésben egyszersmind elismerték ősei, felmenői munkáját, érdemeit is. Mint mondja, büszke városára – ezt fennen hirdeti mindig -, s büszke arra, hogy a szentesi polgárok ilyen formában ismerték el eddigi tevékenységét.

– Nyáron voltam Firenzében, a reneszánsz szülőhelyén. Abban a csodálatos városban, amit a polgárok hoztak létre, s ahová milliók zarándokolnak el. Firenze is a szorgalmas, puritán polgárság szüleménye volt. Az jut eszembe mindig, hogy a polgári összefogásból élt az ókorban, a reneszánszban és él mai is Európa. Ezt szem előtt kell tartani és ezt kellene tanítani a fiataloknak is. Össze kell fogni, puritán, egyszerű életet kell élni és szorgalmasan dolgozni, és akkor a haza valóban fényre fog derülni – vallja az operaénekes, aki szívesen emlékszik vissza gyermekkorára, Szentesre és az itt töltött időre.

Emlékei felidézése közben eszébe jut az óriási étterem a piactérnél, amely eredeti állapotában megvolt még akkor. A vasútállomás restije, amelyben fiatal korában jó pörkölteket evett, sokszor még élőzene kíséretében. A Tisza parti nyaralások, focizások, az a nyüzsgő élet, mely a tiszai strandot a ’70-es években jellemezte.

– Mindig boldogan jövök haza, de sajnos általában csak a fellépéskor tudom meglátogatni az itthoniakat. Legutóbb az öregek világnapján voltunk itt Kállai Borival. Tartom a kapcsolatot a Szentesről elszármazott művészekkel is, például Pitti Katalinnal, akivel a római katolikus templomban léptünk fel legutóbb a hazai közönség előtt – mondta lapunk érdeklődésére az operaénekes, aki rendszeresen szerepel operaházak színpadain, de látható televízió műsorokban is. Tanítani viszont nem szokott, mert saját bevallása szerint az énekóra nem 45 percig tart nála. – Ez egy hosszabb munkafolyamat. Voltak növendékeim. Mikor tanítottam őket, kijöttek hozzám, fél délelőtt ott voltunk, énekeltünk, majd átbeszéltük a szerepet, a technikát, és főztünk valamit vagy boroztunk. Szívesen segítek a pálya iránt érdeklődőknek, segítek, hogy a tehetségek olyan tanárokhoz jussanak el, akikben bízom. Kerestek már meg ilyen tanácsért a környékről is – zárta gondolatait Berkes János, aki megígérte, jövőre is biztosan találkozhatunk vele szentesi koncerten.

Cs. L.

 

Életrajz

Berkes János 1971-ben diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, majd a Magyar Állami Operaházhoz szerződött, az Anyegin Lenszkijeként debütált. Azóta tagja az operaháznak, de 1981-1984 között a bécsi Raimund Theaternek is magánénekese volt. Első díjat kapott 1976-ban a Nemzetközi Toti dal Monte Énekversenyen, 1979-ben a Belga Televízió Opera és Énekversenyén a nemzetközi zsűri különdíját nyerte el. 2007-ben vehette át a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze kitüntetést és az Optimus díjat, az Oláh Gusztáv-emlékplakettet, 2008-tól a Halhatatlanok Társulatának Örökös Tagja.

2011. október 28.

Megint talpra kell állnunk

A Fidesz helyi szervezete a kopjafánál emlékezett– A történelem ismétli önmagát. Megint magunkra hagyatkozva kell megmutatnunk a világnak: talpra állunk. Most a csendes építkezés ideje jött el. Nehéz időszak lesz ez is, de legalább megtörténik végre, hogy olyanná építhetjük hazánkat, amilyennek látni szeretnénk – hangzott el B. Nagy László beszédében, aki az est főszónoka volt a Fidesz helyi szervezete által az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségen.

A Református Nagytemplom melletti kopjafánál tartott megemlékezésen a Csongrád megyei kormánymegbízott hangsúlyozta: hiszi, hogy amíg bennünk van az ’56-osok becsülete, addig helytállunk a válságban. Elmondta: a magyarság Kárpát-medencei történelme során többször volt bajban, mint ahányszor a nyugodt építkezés, gyarapodás időszakát élhette. Hol megszállás, idegen uralom, szétszakítottság, hol gazdasági válság miatt szenvedtünk, de mindig meg tudott újulni, talpra tudott állni a nemzet.

– Ha néha fogytán lenne a hitünk és a bizakodásunk, merítsünk erőt az előttünk járók példájából, tanuljuk el a pesti srácoktól az elszántságot, és változtassuk tetterővé – jelentette ki, mielőtt Farkas Sándor országgyűlési képviselővel elhelyezte a megemlékezés koszorúját. A KDNP részéről Halmai István és Molnárné Tóth Györgyi, a Fidelitastól Puskás Nikolett és Mata József koszorúzott, az emlékezők pedig mécseseket, gyertyákat helyeztek el a kopjafa körül.

Cseh-Lakos

2011. október 28.

Helyesbítés

Tévesen közöltük a Még lezáratlan Farkas Péter ügye című, lapunk múlt heti számában megjelent cikkben Cseuz László nyilatkozatát, mikor azt írtuk, egy szegedi rendőr megjegyzést tett a tragédiában elhunyt fiatalemberre. Ezzel szemben az történt, hogy a híd felújítását végző cég képviselője fogalmazott úgy a később Cseuz Lászlót is kihallgató szegedi nyomozónak, hogy minek kell egy alkoholista biciklissel ennyit foglalkozni. Ezt a rendőr elmesélte a nyugdíjas testnevelőnek, ő pedig lapunknak. A pontatlanság miatt elnézést kérünk az érintettektől.

2011. október 28.

Közösségépítő HMG-s gólyaavató

A Horváth Mihály Gimnázium az elmúlt pénteken rendezte meg az általános iskolákból újonnan érkezett kilencedikesek számára a gólyaavató estet az ifjúsági házban. Tóth Tibor, a rendezvény pedagógus koordinátora szerint a végzős diákok már hetek óta lázban égtek, és szervezték azokat a feladatokat, amelyek teljesítésével a kisgólyák teljes jogú "gimistává" válnak. Az általánostól eltérően, ők nem osztályonként alakítottak ki csapatokat, hanem "összekeverték" az újoncokat, így nemcsak az osztályok, hanem az egész évfolyam jobban megismerhette egymást, szurkolhattak a sikeres teljesítésért. Természetesen nem hiányozhattak az olyan feladatok sem, mint például: ki kellett menni a városba és megszervezni, hogy valahol rántottát süssenek, majd minél hamarabb visszaérni. Szükség volt a kreativitásra, a gyors reagálásra, hiszen olyan tárgyakat kellett "eladni" a zsűrinek, melyeket igazából nem is nagyon lehetett mire használni, például kavicsot, színes ruhafoszlányt, stb. De nem ártott a kézügyesség sem, hiszen ott voltak a léggömbök is, amelyeket meg kellett borotválni. Egy nagyon jó hangulatú rendezvényen a gólyák ízelítőt kaphattak abból, hogy mire számíthatnak az elkövetkezendő időben, a tanuláson kívül.

Garai Sz. Imre

2011. október 28.

Az elsősök emberpiramisa a Zsoldosban

A közel 800 fős tanulói létszámmal rendelkező Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskolában is felavatták a gólyákat. A "Zsoldos Napok" programsorozat megkoronázásaként péntek este avatták fel az iskola legfiatalabb tanulóit. Molnár Szilvia, a diák önkormányzat munkáját segítő szakközgazdász és irodalomtanár örömmel újságolta, hogy rengeteg "gólyát" avattak. A fiatalok igyekeztek a külsőségekben is megfelelni annak az íratlan szabálynak, hogy jelezzék valahogy, ők a gólyák, és hogy ki, melyik osztályba tartozik. A feladatok sokszínűek voltak. Itt is, mint szinte minden gólyaavatón a belső feladatok mellett külső próbák is voltak, melyeket a városban kellett teljesíteni. Ezeket ellenőrizni, s egy kis segítséget nyújtani a "kicsikkel" mentek a "nagyok" is. A programsorozat leglátványosabb része talán az osztályközösségekből "épített" emberpiramis volt, nagy derültséget okoztak vele, de tapsot kaptak azok is, akiknek különböző táncokat kellett felismerni, és eltáncolni. Különösen a balett bemutatásával voltak gondjaik a versenyzőknek, de megoldották. Az is igaz, hogy az Állami Balettintézet nem köztük fogja keresni a jövő balerináit.

Pintér Etelka igazgató elégedett volt a szervezéssel, illetve a tanulók és a pedagógusok hozzáállásával, hiszen egy nagyon jó hangulatú rendezvénysorozatnak értek a végére, és talán sikerült egyfajta közösség- összefogó hangulatot is létrehozni

(garai)

2011. október 28.

Gondolatok

Ugye, voltál a temetőben és megemlékeztél azokról, akiket amíg élsz, nem felejthetsz el? Hát a gyermekeid, unokáid, (dédunokáid) megtalálnák-e a legkedvesebb sírjaidat?

Akit tetten érnek azon, hogy más sírjáról lelopja a virágot, azt lefényképezném és a fényképét kitetetném a helyi újság címlapjára névvel és lakóhelylyel. Ennek talán lenne másokra is jó hatása.

Büszkék vagyunk a szegedi egyetemre, meg a főiskolára is, de a szívünkhöz a szentesi általános iskolák és középiskolák jó tanulói állnak legközelebb, velük szeretnénk a szegedi egyetemek és főiskolák további sikereit biztosítani.

Új magyar világsiker született! Magyar női páros nyerte a rúdtánc világbajnokságát. Nagyszerű! De én ennél is többre fogom becsülni azt az örömtáncot, amit minden munkához jutott magyar dolgozó ember jár majd, amikor felveszi a fizetését.

Vannak-e példaképeid bármilyen területen? De te, kedves olvasó, miben vagy követendő példa? Ne érd be kevesebbel!

Dr. Imre Ernő

2011. október 28.

Emlékezik a vezérőrnagy (2.)

Szép, de nem hagyományos katonai pálya volt

Kovács István nyugállományú vezérőrnagy a helyőrségi klubban beszélt katonai pályájáról. A "Találkozás volt parancsnokainkkal" című közművelődési sorozat októberi eseményén nyűgözte le hallgatóságát. Alábbiakban az előadás második (befejező) részét olvashatják.

– Közben állandóan ment a haderő variálása. 1973-ban alárendeltségbe kerültünk a nyíregyházi hosszú-puskás hadosztályhoz. Szolnok testvér zászlóalja lettünk. El voltunk szokva a lövésztempótól. Na, akkor jött olyan 3-4 éves szívatás, mert az volt a jelszó, hogy be kell törni bennünket – folytatta a tábornok.

2011. október 28.

Egyszeri és megismételhetetlen

Megnyílt a 17. Alföldi Fotószalon

Nagy Istvánt is díjaztákHagyományosan október 23-én nyílt meg az Alföldi Fotószalon. Idén már a 17. alkalommal mutathatják be képeiket a fotósok. Az alkotók már nem csak a régióból neveznek be a rangos seregszemlére, hiszen a pályázat és kiállítás az 1980-ban indult Dél-alföldi Fotószalonból Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyét felölelő régiós eseménnyé nőtte ki magát.

A Szentesi Művelődési Központ és fotóköre által idén is meghirdetett felhívásra 66 szerző több mint 300 fotót küldött be, a neves fotóművészekből álló zsűri ebből 45 fotós 60 művét fogadta el a kiállításra. Az ifjúsági házban a megnyitón Seres Antal és gimnazista tanítványai éneke és gitárjátéka festette alá a falon sorjázó fotográfiákat. A művekből a világ sokszínűsége tárul elénk, állapította meg beszédében Szirbik Imre. A fotós egyszeri pillanatot akar elkapni, de a pillanat megragadása akkor az igazi, ha még sokáig ott rezonál bennünk, fogalmazott Szirbik Imre. A polgármestertől vehette át a díjat az első helyezett, kecskeméti Szabó Maya a Determináció című képéért, a második, szintén kecskeméti Zvaló László Gombok, Kockák, Pálcák című kollekciójáért, és a 3. helyezett Nagy István, a Szentesi Fotókör vezetője Kő-kövön V. című alkotásáért. Emellett több különdíjjal is elismerték a pályázók magas szintű munkáit.

A képkészítési technikák és a témák kimeríthetetlen tárháza fogadja a látogatót a kiállításon. Mint megtudtuk, a zsűritagok személye kiváló motivációt jelentett az alkotók számára: Baricz Katalin, Kasza Gábor és Telek Balázs fővárosi fotóművészeknek kellett megfelelni. A bírálóbizottság kifinomult ízléséhez idén Szabó Maya állt a legközelebb, aki visszatérő alkotó és győztes már a seregszemlén. Finom alkotást hozott létre, barna, régies tónussal, de a kompozíciója nagyon is mai. A Kecskeméti Fotókör rendszeresen részt vesz a szentesi pályázaton, s bár Maya még csak 10 éve tagja az alkotóközösségnek, a két fotókör kapcsolata régebbre nyúlik vissza. Az Alföldi Fotószalonon nyertes műve kallitípia, melynek sajátossága, hogy megismételhetetlen, valamint az anyaghoz való kötődése. Utóbbi nem véletlenül áll közel a vegyésztechnikus hölgyhöz. Hosszadalmas folyamat egy-egy ilyen kép elkészítése, tudjuk meg tőle: akár napokig eltarthat, így érthető, hogy közben az alkotó és műve kapcsolata is eltér az átlagostól, ami szintén vonzó az archaikus eljárásoknál.

Nem sokan, néhány tucatnyian kísérleteznek vele az országban, köztük Nagy István, aki cianotípiájával nyerte el a 3. díjat. A helyi fotókörből rajta kívül Doba Lajos, Kozma Anita, Králik Emese, Levendovics György és Ráfi Dénes alkotásai kerültek a kiállított képek közé.

(darók)

2011. október 28.

Fotóiskola

A Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör szervezésében fotóiskola indul kezdők részére, a Művelődési és Ifjúsági Házban. A hallgatók a fotóiskolában megtanulják a digitális fényképezés szabályait, megismerkednek az ACDSee és a Photoshop használatának alapjaival, megtanulnak szkennelni, retusálni. Beiratkozás és az első foglalkozás időpontja november 14-én, hétfőn 18-20 óráig.

2011. október 28.

Női Szalon

A Művelődési és Ifjúsági Házban november 7-én, hétfőn 17 órakor Kor-határtalanul címmel klubtalálkozót rendeznek a Szentendrei Női Szalon Egyesület és a művelődési központ szervezésében, ahol neves orvosok, szakemberek adnak tanácsot a testi-lelki egészség, a külső-belső harmónia megőrzésével és az egészséges életmóddal kapcsolatban. A beszélgetést Endrei Judit – tévés személyiség, író, vállalkozó vezeti. A rendezvényre a belépés díjtalan.

2011. október 28.

Szeretetakció

A Szentes Városáért Civil Fórumhoz csatlakozott társult szervezetek idén is megrendezik a "Szeretetakció a szegények karácsonyáért" gyűjtőakciójukat. November 1. és december 20. között 100 forintos áron tombolajegyet lehet vásárolni az oktatási intézményekben, munkahelyeken és a rendezvények helyszínén, amelyet gálaműsor keretében december 16-án húznak ki a Móricz művelődési házban. Játékokat, tartós élelmiszert, kisebb pénzadományt és tombolatárgyat december 1-től 15-ig szerdánként 15 és 17 óra között lehet leadni a Szabadidős Sportklubban (Tóth J. u. 28/A). A nagyobb összegeket a Kereskedelmi és Hitelbank szentesi fiókja 10402836-28351687-0000000 számlaszámra utalhatják "Szeretetakció" megjegyzéssel.

A kezdeményezéshez kapcsolódik november 17-én, csütörtökön fél 3-tól a kulturális fesztivál, a légyfegyveres lő-verseny november 19-én, szombaton 9 órától a Kontavill lőcsarnok-ban, amatőr teremlabdarúgó torna november 24-én, csütörtökön 8 órától (nevezni december 14-ig lehet) és a női kézilabda bajnoki forduló december 24-én, szombaton 14 órakor a sportcsarnokban.

2011. október 28.

Sikertörténet gobelinben

Szamosközi Antal korábban is felajánlotta egy-egy festményét a pályázatonHatodik alkalommal tárul a szentesi közönség elé a Szamosközi-festmények ihlette gobelinek kiállítása. Az országos pályázatra és kiállításra ismét számtalan szebbnél-szebb alkotás érkezett, tudtuk meg Szamosközi Antaltól, aki feleségével, Tündével szervezi a mindig nagyon várt eseményt.

– A gobelinkészítés ötlete a feleségemtől származik, mivel ő is gobelinezett és úgy gondolta, hogy a festményeim is szépen mutatnának a nyomatokon. Ezután elkezdett foglalkozni a gyártási technológia kifejlesztésével. Először csak az én festményeimről készültek nyomatok, mára azonban már, mintegy másfél éve más jellegű képeket is készítünk, mint például modern- és klasszikus képek, gyerekminták, stb. Időközben úgy gondoltam, egy pályázat keretén belül lehetőséget adunk varróinknak, hogy megmérettessék magukat. Mi sem gondoltuk, hogy ekkora sikere lesz, hiszen az egész országból érkeznek évről-évre pályázóink. Töretlen sikerét fémjelzi, hogy az idei már a 6. pályázatunk, minden évben ugyanott kapunk helyet e rendezvénynek, a helyőrségi klubban, válaszolta érdeklődésünkre Szamosközi Antal.

Ezúttal is 2 kategóriában lehetett indulni: normál- és tű lyukú.

A tűgobelin aprólékosabb, sokkal jobban lehet az apró részleteket kidolgozni, ezért is hívják ezt a gobelinek királynőjének. A 6 szálas osztott hímzőt félbe kell választani, azaz 3 szállal, a normál lyukút a teljes 6 szállal kell varrni, magyarázta Szamosközi Antal. Idén is több monumentális gobelinalkotásra számítanak.

– A legújabb festményeimet leghamarabb a honlapunkon, a www.szamos-kozigobelin.hu oldalon és a Facebookon láthatják a pályázók, akik ez alapján dolgoznak. A helybeliek és Szentes környékiek nagy számban varrják mintáinkat, de sajnos, kevesen merik megmérettetni magukat, – mondta az alkotó.

– Mindkét kategória fődíjaként felajánlottam 1-1 eredeti festményemet, ezen kívül nagyon értékes különdíjak lesznek, többek között Kun Edit festőművész erede-ti festménye, parádsasvári ólomkristály váza, 4 nap, 3 éjszaka üdülés teljes ellátással, egy multinacionális cég értékes fonalcsomagjai, vásárlási utalványok, hímző keretek és keretezési lehetőség is.

A pályamunkákat az alábbi bizottság bírálja el: Szűcs Lajos alpolgármester (a zsűri elnöke), Kun Edit festőművész (Budapest) gobelin szalonok tulajdonosai, Szentesről a Piramis Üzletház tulajdonosa, Sándor Im-réné, G. Szabó Lenke, a városi könyvtár igazgatója, illetve feleségem, a pályázat főszervezője, s jómagam, a pályázat kiírója, sorolta Antal.

– A kiállításon bemutatom a legújabb vadas festményeimet, mellettük láthatóak lesznek a mediterrán képeim, vízi malom, velencei képeim, tanyás kép, és még sorolhatnám.

Az alkotó megjegyezte, óriási megtiszteltetés érte a napokban: felkérést kapott egy jövő évi önálló kiállításra a keszthelyi Festetics Kastély Vadászati Múzeumában. A gobelinben is tud sikert említeni: hazaiak mellett már németországi rövidáru üzletek is forgalmazzák mintáikat.

A mindig sok érdeklődőt vonzó kiállítást november 5-én, szombaton Szűcs Lajos alpolgármester nyitja meg, ekkor adják át a pályázat díjait is. Közreműködnek az SZTE zeneművészeti karának növendékei: Horváth Henrietta zongorán, Szamosközi Beáta oboán.

Darók József

2011. október 28.

Bertók újra ringbe lép

Bertók Róbert az ökölvívást 2000-ben, a kick-boxot 2004-ben hagyta abba. Szép eredményekkel búcsúzott a ringtől: ökölvívásban junior magyar bajnoki második, felnőtt magyar bajnok, a magyar bajnokság akkori legjobb versenyzője, több nemzeti torna győztese. Hat évig volt válogatott, még Kovács István idejében, akkor lett magyar bajnok, amikor Kokó profinak ment. Kick-boxban a legnagyobb Európa-kupa győzelemmel dicsekedhet, az IAKSA Szövetség színeiben, világbajnokságot nyert light- és full kontakt kategóriában is. Az utolsó bokszmeccsét a németek ellen vívta, ott is nyertesen hagyta el a ringet.

2011. október 28.

Hazai pofon

A Szentesi Kinizsi felnőtt és ifjúsági csapata is vereséget szenvedett hazai pályán a mindkét korosztályban a tabella élén álló Székkutas-tól. A Poszler – Polyák A., Németh, Tihanyi (Debreczeni), Vincze, Nagy, Halmos (Polyák Cs.), Bordács, Szabó, Hidas, Tóth (Pengő) összeállításban pályára lépő "nagyok" veresége volt a súlyosabb, ők négyet kaptak a listavezetőtől úgy, hogy egyet sem rúgtak, az ifik pedig szoros mérkőzésen - vezetés után – kaptak ki 2-1-re. – Sajnos ellenfelünk szinte tökéletesen használta ki lehetőségeit, míg mi ziccereket hibáztunk – mondta a négygólos vereséget követően Bozóki Zoltán, a felnőtt és az ifjúsági együttes vezetőedzője.

– A félidőben már kétgólos hátrányban voltunk, és amikor a 60. percben megkaptuk a harmadikat is, már tudni lehetett, nem jövünk vissza a meccsbe. Ellenfelünk motiváltan, kellő agresszivitással futballozott, míg mi tompák voltunk, nem tudtuk megközelíteni a két héttel ezelőtti teljesítményünket. A hétvégén Bordányba utazunk, ez a csapat legutóbb idegenben lőtt hetet a Földeáknak, negyedikek a tabellán, így nehéz mérkőzés vár labdarúgóimra. Ahogy korábban a sikereket, most a súlyos vereséget is igyekszünk a helyén kezelni, átbeszéljük a történteket, és tisztességes eredménnyel szeretnénk hazatérni vasárnap.

A Szentesi Kinizsi jelenleg 17 ponttal a kilencedik helyen áll a tabellán.

H.V.

2011. október 28.

Diákolimpia a birkózás városában

Immár második alkalommal ad otthont a birkózó diákolimpia országos döntőjének Szentes, a birkózás városa cím tulajdonosa. A Magyar Birkózó Szövetség a rendezés jogát a városnak adta, elismerve a nagy múltú birkózó hagyományokat, az eredményeket, a versenyek országosan is elismert magas színvonalú rendezését és lebonyolítását.

A diákolimpiára november 4-én és 5-én kerül sor a kötöttfogású fiú III-IV. kategóriában a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban, ahová mintegy háromszáz birkózót vár a Klauzál DSE.

Pénteken 10 órakor a sportcsarnok falán elhelyezett dr. Papp László emléktábla megkoszorúzásával kezdődik a program. Megemlékező gondolatokat mond Szűcs Lajos alpolgármester. Fél 11-kor az ünnepi megnyitót Szirbik Imre polgármester, a verseny fővédnöke tartja. Ennek új színfoltja az olimpiai láng meggyújtása és az olimpiai eskü letétele. Dr. Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke is beszédet mond. A szervezők a versenyre meghívták özv. dr. Papp Lászlónét és ifjabb Papp Lászlót, dr. Papp László menyét és unokáját. Szombaton a verseny fél 11-kor kezdődik, eredményhirdetés mindkét napon 17 órakor lesz, kaptuk a tájékoztatást dr. Kis-Tóth Tihamértól, a a szakosztály elnökétől.

2011. október 28.

Remekeltek a táncosok

A profi standard, latin és tíztánc magyar bajnokságon Budapesten a Pap Balázs-Verebélyi Viktória páros képviselte a Szilver TSE-t, kitűnő eredménnyel. Standard és tíztánc magyar bajnoki címmel tértek haza, valamint latin táncokban a 3. helyezést érték el.

A Dabason szeptemberben megrendezett klubközi és ranglista versenyen párosaink eredményei: Junior II. D standard és latin: 1. Balga Kristóf - Palásti Sára Anna; Junior II. C standard és latin: 1. Katona András - Kovács Klára Nikoletta, 2. Sági István Balázs - Forgó Éva Patrícia. Ifjúsági és felnőtt C standard: 1. Horváth Zoltán - Hevesi Henriett. Junior standard ranglista: 1. Borda Ádám - Korom Eszter, 3. Rónyai Zoltán - Farkas Boglárka. Ifjúsági-Felnőtt tíztánc ranglista: 1. Hegyes Bertalan János - Kis Violetta, 2. Kósa András - Meszlényi Viktória, 3. Budai Attila - Barna Lilla.

A Kistelek Open versenyen párosaink eredményei: Open junior I. latin: 3. Rónyai Zoltán - Farkas Boglárka. WDSF International Open Standard: 3. László Csaba - Mikes Anna.

Gyerek II. D standard: 3. Mitlasóczki Endre - Putzke Melanie. Junior II. C latin: 2. Katona András - Kovács Klára, I-II. C standard 1. Katona András - Kovács Klára. Ifjúsági-Felnőtt C standard: 1. Horváth Zoltán - Hevesi Henriett, 2. Katona András - Kovács Klára.

A Kisteleken rendezett ifjúsági tíztánc Európa-bajnokságon Hegyes Bertalan János - Kis Violetta páros a magyar tánctörténet első döntős eredményét érte el ebben a kategóriában: a kiemelkedő 6. helyezést sikerült elhódítaniuk.

2011. október 28.

Popey bringára pattan

Kőváry Barna és Sinka Zsolt a Guinness-rekord utánMielőtt a címbeli kerékpárról szó esne, előre kívánkozik Sinka Zsolt Popey 20. magyar, egyben 2. Guinness-rekordja, amit október 24-én teljesített. Tavaly május 1-jén városunkban kezdte döntögetni a rekordokat a szegvári erőművész, aki hétfőn a Hungaro-ringen 10, egymás után kötött autót húzott el a testére erősített hám segítségével, 19,2 tonna össztömeget mozdítva meg. A sportolónak eső áztatta, csúszós talajon kellett megbirkóznia a feladattal, aminek nehézségi fokát emelte a 44 tapadási pont is. Az erős embertől megtudtuk: komolyabb erőfeszítést igényelt, mintha egy darabból álló, de nagyobb súlyt mozdított volna meg. Ráadásul részleges bokaszalag-szakadás is hátráltatta a kísérlet közben, de a második nekifeszülésre sikerült.

Sérült bokáját mostanában kímélni tudja, legalábbis bicajozás közben, ugyanis néhány napja szponzori bringával teker. Zsolt, akit éppen bicajozás közben állítottunk meg egy percre, elárulta, már beépítette edzéstervébe a kerekezést, ezzel váltotta fel a konditermi kardiózást. A megbízható, s minden szükséges kellékkel, kosárral, világítással, gyereküléssel felszerelt Neuzer Cruiser kerékpár alapvetően városi használatra való, árulta el a felajánló, Varga Lajos. A Varga Bringa üzlet vezetője ismerte már a sportoló eredményeit, s úgy gondolta, az egészséges életmód mindkettejük számára fontos, ezért sem zárkózott el Popey támogatásától. A bringázás alkalmas edzés utáni levezetésre, kikapcsolódásra, említi a sportolás eme formájának előnyeit Lajos. Egyébként támogattak már nagycsaládosokat is, s az sem az első eset, hogy helybeli sportolóknak ajánlanak fel bringát: a férfi és női vízilabdázók is kaptak korábban az üzlettől egy-egy kerékpárt.

Maga Sinka Zsolt is megmutatta már karitatív oldalát, így legutóbb Budapesten a Vöröskereszt egyik tagiskolájában Kőváry Barna médiaszemélyiséggel rendeztek körversenyeket gyerekeknek. Szentesre is terveznek hasonló eseményt, december 10-én népszerű-sítenék a diákok körében sporttal az egészséges életmódot, mondta az erőművész.

(darók)

2011. október 28.

Pótfűtés

Nyuszika fut eszeveszetten a szibériai pusztán keletnek, amikor megállítja a róka
– Hová futsz, nyuszika?
– A kommunista párt úgy döntött, hogy kilövik az ötlábú nyulakat...
– De hiszen neked 4 lábad van!
– Ja, de ezek előbb lőnek, aztán számolnak...

2011. október 28.

Kis kukta

  • Márton-napi libasült
2011. október 28.

A Honvédot fogadják

Ismét dupla fordulót bonyolítanak le a férfi vízilabda OB I-ben a hétvégén. A Szentesi CS&K Szentesi Vk együttese október 28-án, pénteken este 18 órakor a Honvéddal mérkőzik, majd másnap, 19 órakor már a bajnok Eger otthonában száll medencébe Lukács Dénes edző együttese.

– A papírforma szerint egyik összecsapáson sem mi vagyunk az esélyesek, ennek ellenére mindkét mérkőzésen tisztességgel szeretnénk szerepelni, és amíg esélyünk lesz a „meccsben maradásra”, addig nem adjuk fel a pontszerzés lehetőségét – mondta a vezetőedző. A magam részéről inkább a hazai mérkőzésünkön várom a jobb teljesítményt, de a bajnoki cím védője ellen is igyekszünk legjobb tudásunk szerint helyt állni. Érdekes, hogy a számunkra legfontosabb mérkőzéseket dupla fordulókban vívjuk, míg riválisainknak ezeken a hétvégéken mindig csak az egyik mérkőzésük döntő jelentőségű. Ennek a helyzetnek megfelelően készülünk például a december 3-i és 5-i meccseinkre, amikor is a Ferencváros és az OSC ellen vívunk komoly téttel bíró meccseket.

Visszatérve a pénteki, Honvéd elleni mérkőzésre, Lukács Dénes elmondta, hogy Szabó Zoltán, akinek a dobhártyájával voltak problémák, újra edzésbe állt és teljes értékű munkát végez, a kapus Horváth Tamás viszont ínhüvely-gyulladás miatt hosszabb pihenőre kényszerül.

2011. október 28.

Kitüntetések

Díszoklevelet adományozott a Nemzeti Erőforrás Miniszter dr. Kovács Aranka és dr. Monoki Erzsébet főorvosoknak, valamint Török Jánosné főnővérnek a több évtizeden át végzett kimagasló, példaértékű tevékenységükért, életművük elismeréseként. A Dr. Bugyi István Kórház munkatársai a kitüntetéseket október 27-én vették át dr. Réthelyi Miklós minisztertől Budapesten.

2011. október 28.

Módosul a rendelési idő

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy a DÉMÁSZ karbantartási munkálatokat végez, ezért áramszünet lesz a szentesi Egészségházban (Vásárhelyi út 30.) november 3-4-én. A felnőtt és a gyermekorvosi rendelési idő az alábbiak szerint módosul.

Felnőtt: november 3-án, csütörtökön 6.30-8 óra dr. Neu Klára (összevont, dr. Neu Klára és dr. Papp Andrea betegei részére), november 4-én, pénteken 6.30-8 óra és november 5-én, szombaton 8-12 óra dr. Papp Andrea (összevont, dr. Neu Klára és dr. Papp Andrea betegei).

Gyermekorvos: november 3-4-én, csütörtökön és pénteken 7.30-11 óra dr. Temesi Zsuzsanna; november 5-én, szombaton 7.30-11 óra dr. Somogyi Zsolt (dr. Temesi Zsuzsanna betegei).

Az egészségházban működő Szidónia Gyógyszertár november 3-án és 4-én zárva tart. November 5-én, szombaton 8-20 óráig lesz nyitva.

2011. október 28.

Sörösüveggel ütötték le

Betörtek és a pénztárgépben található 60 ezer forinttal távoztak a Diego Áruházból ismeretlen tettesek. A tolvajok ellen, akik október 19-én hatoltak be az áruházba, betöréses lopás miatt indított büntetőeljárást a Szentesi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy városunkban is felbukkantak azok az illegális faárusok, akik kevesebb súlyú tűzifát pakolnak le a gyanútlan vásárló udvarán, mint amennyinek az árát kifizettetik a vevővel. 20 mázsa helyett 10-et, tíz helyett 6-ot raknak le. Ráadásul előfordul, hogy a fuvarosok bekérezkednek a lakásba egy pohár vízért, ez idő alatt ellopják az ott fellelhető értékeket.

Betörtek egy, a városközpontban található presszóba október 20-án éjszaka. A tolvajok készpénzt és számítógép-monitort vittek el az üzletből.

Mintegy 100 méter rézkábel-vezetéket loptak el egy városunk külterületén található mezőgazdasági telepről. Az ügyben még folyik a nyomozás. Elfogták viszont annak a garázdaságnak az elkövetőjét, aki október 22-én hajnalban az egyik lángossütő előtt sörrel lelocsolt egy nőt, majd miután az asszony ezt nem hagyta szó nélkül, fejbe vágta egy sörösüveggel. A nő nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, a férfi ellen garázdaság és könnyű testi sértés miatt indult büntetőeljárás.

A temetők környékén fokozott ellenőrzést tart a rendőrség, de mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy értékeink ne kerüljenek a bűnözők tulajdonába. A személygépkocsikat zárják le, az utastérben ne hagyjanak értéktárgyakat, táskát, még üreset sem. A táskákat, szatyrokat ne tévesszék szem elől, mert egy pillanat is elég ahhoz, hogy a tolvajok elemeljék azokat.

H.V.

2011. október 28.

Hétfőn lesz szemétszállítás

A városellátó intézmény tájékoztatja a lakosságot, az intézményeket és a gazdálkodókat, hogy az október 31-i, hétfői és a november 1-jei, keddi esedékes szemétszállítást október 31-én, hétfőn végzi el. A munkaszüneti nap miatt a hulladékot több jármű gyűjti, ezért azt kérik ügyfeleiktől, hogy a kukát – a megszokottól eltérően – mind a két napon reggel fél 7-ig tegyék ki a közterületre. Felhívják még a lakosság figyelmét, hogy az október 31-i és a november 7-i héten a zöldhulladék-gyűjtésben csúszás várható.

2011. október 28.

Változik a nyitva tartás

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy a munkanap átszervezések miatt október 31-én, hétfőn és november 1-jén, kedden a városháza zárva tart. November 4-én, pénteken 7.30-16.30, 5-én, szombaton 7.30-13.30 óráig fogadják az ügyfeleket.

2011. október 28.

Fogadóóra

Demeter Attila a 4. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakossági fogadóórát tart november 2-án, szerdán 17 órakor. A fogadóóra témája a választókörzet fejlesztései és fejlesztési lehetőségei. Az érdeklődő lakosságot a Csongrádi út 3. sz. alatt lévő Vízmű Kft. épületében várja a képviselő.

2011. október 28.

Családi események

Született: Szabó István és Kiss Erikának Adrienn, Tomcsányi Ferenc és Lucz Szilviának Júlia, Patkó Richárd Róbert és Horváth Ibolyának Noel Félix nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Tomcsányi Ferenc és Varga Szilvia, Mészáros Gábor és Váczi Valéria Jusztina.

Elhunyt: Csapó Lajosné Maczkó Rozália Katalin, Hodossy Bélá-né Szeiff Margit, Vida-Szűcs László Miklósné Kukovecz Ilona, Bujdosó Istvánné Eke Mária, Tihanyi Sándorné Szilányi Eszter, Gyarmati Rozália, Sípos Ferencné Kiss Ilona, Pusztai Józsefné Varga Mária.