XLIII. évfolyam 30. szám

2011. augusztus 5.

A Hungerit túl van a nehezén

Két nagyberuházásba kezd a baromfifeldolgozó cég

A 2010-ben megvont juttatásokat idén visszakapták a dolgozókAz ágazat nagyhalaival – például a Sole-MiZo Zrt.-vel vagy a Pick Zrt.-vel – ellentétben nyereséges évet zárt 2010-ben a Hungerit Zrt. A 809 milliós eredmény eléréséről, a helyi álláskeresők hozzáállásáról, a tervezett munkajogi változtatásokról, a fejlesztésekről és saját hibáiról is nyilatkozott lapunknak Magyar József, a társaság vezérigazgatója.

– A Menedzsment Fórum júniusi elemzése szerint a nagy élelmiszeripari vállalatok közül csupán a Hungerit Zrt. produkált nyereséges évet 2010-ben. Mi volt a recept?

2011. augusztus 5.

Adakoznak is a városatyák

A képviselői tiszteletdíjak és azok járulékai mintegy 45 milliós tételt jelentenek Szentes idei költségvetésében. Egyes városatyák fel sem veszik a járandóságukat, hanem közösségi vagy jótékonysági célokra ajánlják föl. A frakciók vezetőit a pénzek sorsáról kérdeztük.

Más-más gyakorlat szerint adakoznak tiszteletdíjukból a városházi képviselők. A Pálmások Szövetségének önkormányzati és bizottsági képviselői például fel sem veszik járandóságukat, hanem a város számlájáról egyből a jelölő szervezethez utaltatják az összeget. Az év első felében közel 2 millió forintot kapott így a Pálmások Szövetsége. Vezetőjük, Horváth István lapunknak elmondta, ő már az előző ciklusban sem vette fel a tiszteletdíját, és példáját Papp Zoltán is követte. 2010 októbere óta mindegyik pálmás közszereplő és bizottsági szakértő hasonló gyakorlatot követ, így például Karikó-Tóth Tibor is, aki alpolgármesteri tiszteletdíjából havi 150 ezer forintot a szövetségnek juttatott.

Horváth István így nyilatkozott lapunknak:

– Az ily módon öszszegyűlt keretből finanszírozzuk a működésünket, a jótékonysági rendezvényeinket és a szakértői díjakat, illetve ezt a pénzt használjuk fel a kampány során.

Szabó Zoltán és a többi jobbikos bizottsági képviselő tiszteletdíjának 10 százalékát a párt szentesi alapszervezeté-nek adja át. A városatya elmondta, ezen felül rendszeresen visz adományt a hajléktalan szállóra, és olykor máshol is besegítenek. Most például több térségi alapszervezet összefogásával egy derekegyházi család kap 40 ezer forint támogatást a gyermekek beiskolázására.

A Fidesz-KDNP képviselői és bizottsági tagjai tiszteletdíjuk 6 százalékát fizetik be működési és irodafenntartási célra – tudtuk meg Halmai Istvántól. A frakcióvezető elmondta, több mint tíz éve képviselőik és bizottsági tagjaik rendszeresen támogatják a Máltai Szeretetszolgálat szentesi szervezetének munkáját. Ez a támogatás nem csupán rendszeres és jelentős pénzadományban mutatkozik meg, hanem tetemes élőmunkát (karácsonyi SPAR-gyűjtés, adománycsomagolás, kiosztás, gyermeknapi felszolgálás, játszótér-építés stb.) is felajánlanak a segítőakciók során, évente több alkalommal. Ezen felül egyénileg egyéb jótékonysági célú felhívásokra is reagálnak, továbbá alapítványokat is támogatnak.

A MSZP frakcióban a képviselőkre bízzák, hogy kinek és mekkora összeget ajánlanak föl tiszteletdíjukból – tudtuk meg Móra Józseftől. Az oktatási és sportbizottság elnöke például a Zenebarátok Egyesületét és a Pollák DSE dzsúdó szakosztályát támogatja rendszeresen. A pénzügyi bizottság külsős tagja, Gerendi Norbert a Pálmásokhoz hasonlóan fel sem veszi tiszteletdíját, a pénzt egyből a Szentesi Kiséri Óvodásokért Alapítványnak utalják. Többen a Szentes Városért Közalapítványt segítik, valamint egyéb jótékonysági akciókat és városi rendezvényeket is támogatnak tiszteletdíjukból.

B.D.

2011. augusztus 5.

Arculatváltás 2012-től a városközpontban

690 milliót nyert az önkormányzat

Jövőre kiszélesítik a járdákat az Ady Endre utcán. (Fotó: Bíró Dániel)Jövőre teljes gőzzel elindulhat a városközpont átalakítása, mivel múlt csütörtökön a bíráló bizottság erre a célra 690 millió forint uniós támogatást ítélt meg Szentes önkormányzatának és partnereinek.

Arculatváltás előtt áll Szentes központja. Régóta tervezett fejlesztések kezdődhetnek meg hamarosan, mivel a napokban megszületett a várva várt támogatási döntés a városközpont rehabilitációs programjával kapcsolatban. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapján megjelent tájékoztatás szerint múlt csütörtökön úgy döntött a bíráló bizottság, hogy 690 millió 114 ezer forint uniós forrás illeti meg az önkormányzatot és helyi partnereit. Az NFÜ 77 százalékos támogatási arányról számol be, ami azt jelenti, hogy közel 900 millió forintot emészt majd föl a beruházási program megvalósítása.

2011. augusztus 5.

Csosza

A fizikai létezés alapján már nincs közöttünk, a héten örökre itt hagyott bennünket dr. Balogh Ferenc. Mindenkiben ketyeg a megállásra ítélt biológiai óra, a különbség csak annyi, hogy mindenkinél más időpontban és más okból csörgeti a végső percet. Viszont minden barátjában, ismerősében, volt kollegájában és legjobban persze családjának tagjaiban él és munkálkodik tovább emléke, alakja, példája és olyan rendszerezése a körülöttünk lévő világnak, ahogyan azt felfogta.

Ha valaki elszakad tőlünk, akkor a "saját egyéni történetünk" nemes darabját is elveszítjük és ezért is többszörösen fájdalmas a váratlanul támadt űr és veszteség valamennyiünk lelkében. A városképhez tartozott, hogy kerékpáron szelte át az utcákat és köztudottan nagyon szeretett főzni, megosztani másokkal különleges receptjeit.

Hívták őt Balogh bíró úrnak, jogász doktornak, a városi bíróság helyettes elnökének, de igazi nevén ő volt és lesz még sokáig: a Csosza. Ez a plebejus megszólítás nem a leminősítésből fakad, hanem éppen ellenkezőleg, a közvetlen emberi viselkedésének a kifejezője. Annak az embernek az értékes névjegye, aki mindenestől vállalta önmagát. A szolidaritás érzését hozta a Kisér nevű városrészből, ahol gyermekkorát töltötte és megtanulta tisztelni a realitást, az emberek tusakodását az élettel. Nem tett lakatot a szájára és humorával önmagát sem kímélte.

Nemcsak tanulmányait, hanem élettapasztalatát is érzékletesen beolvasztotta és alkalmazta bírói hivatásában is, mert az okok és miértek felderítését, az igazság mérlegelését már korábban elsajátította. Jó terepnek kínálkozott ehhez a Kisér nevet viselő városrész, amit fordított értelemben úri negyednek hívtak Szentesen a kisemberekre is vonatkoztatva. A ligeti uszodában a vízi sportokkal is megismerkedett.

Egyetemi évei után nyugdíjazásáig a Szentesi Városi Bíróságon dolgozott, megjárva a szakmai létra fokozatait, sokáig elnökhelyettesként is segítette a pályakezdőket, a fiatal kollégáit. Tudását nem "zsugori uramként" birtokolta, akkor volt elemében, ha ezt a tudást átadhatta másoknak. Kiválóan felkészült szakembernek tartották polgári peres bíróként, ebből a civilek is megéreztek valamit, ezért is fogadták el emberként és szakemberként.

Az emlékezés mindig elő tudja majd idézni alakját, azt az embert, aki saját erejéből lett a szakma kiválósága. Nem feledünk, Csosza! Akkor sem, ha hosszú utad most már a végtelen időkön át vezet.

(A szerkesztőség)

2011. augusztus 5.

Gergely utca

Utcáink, tereink névadói (52.)

A Kisér nevű városrészben található, a Kisháton; a Mentő utcát és a Bem József utcát köti össze. Eredetileg a Kurca árterülete volt, a Mentő-gáton túl. A századforduló éveiben a területen több munkástelep jött létre, amelyek azoknak a nevét viselték, akiknek a földjein a háztelkeket kimérték. Így jött létre a Tóth Gergely-telep (1901), Horváth Jenő-telep (1902), László János-telep (1904), Regőczi József-telep stb. Az 1906. évi városrendezéskor a telepeket utcákra tagolták, ezáltal a telepnevek lassan feledésbe merültek. A Gergely utca nagy valószínűséggel Tóth Gergely gazdálkodó nevét örökítette meg, akinek a birtokán elsőként kezdték meg a munkástelkek kimérését.

Labádi Lajos

2011. augusztus 5.

Katolikus iskoláink a múltban

Az elemi népiskolák története Szentesen (VIII.)

Az öreg iskolaSzentes az Árpád-kortól templomos helynek számított, első kegyurai a Bor-Kalán nemzetségből származó Szeri Pósák lehettek. Írásos nyom csak az Anjou-korból maradt fenn: egy 1332-ben kelt oklevél említést tesz Szent András apostolról elnevezett kőtemplomáról. Az önálló plébánia létére utal, hogy 1388-ban Miklós nevű plébánosa 1 forint 72 garast fizetett a pápai tizedszedőknek. Bizonyosra vehető, hogy a plébános már e korai időben is foglalkozott a gyermekek iskoláztatásával, bár dokumentumok nem maradtak fenn.

2011. augusztus 5.

Többet érdemelne a Tisza-part

Olvasónk írja

Szemem láttára megy tönk-re a hosszú évek alatt, gyermekkorom gyönyörű kirándulóhelye, a Tisza-part. Emlékszem, hogy szüleim kerékpáron vittek ki bennünket a testvéremmel a céges üdülőbe. Abban az időben minden vállalatnak volt saját nyaralója és a dolgozókra odafigyeltek, hogy turnusokban kipihenjék az egész éves munka fáradalmait. Akkor annyira megszerettük a Tiszát, hogy később apukánk meglepte az egész családot egy kis faházzal. Alig tudtuk kivárni, hogy vége legyen a tanévnek, mert jött a lovas-kocsi és pakoltuk fel a szétszedhető kis faházat, ami egész nap tartott, majd főzéssel fejeztük be a napot. Akkoriban sokan vettek mobilházat vagy sátras utánfutót.

Volt kisbolt, ahol mindent megkaptunk és étterem. Ott főztek mindent, ami szem-szájnak ingere. Nem kellett bemenni a városba semmiért. Reggeli után fogtuk magunkat és a vaddisznó ösvényen járva felfedeztük a környéket, megnéztük a vasúti hidat, a homokbányában a rókalyukakat és az őzetetőket. De tudtuk, mikorra fől meg a halászlé, mert a korgó hasunk hazavitt. Szüleink nem voltak idegesek, mert mindenki ismerte a másikat, és mindenki figyelte a másik gyerekét.

2011. augusztus 5.

Soha rosszabb évet

Jó lett a gabonatermés

Véget ért az aratás Szentes térségében is, mind mennyiségben, mind minőségben jó termésnek örülhetnek a gazdák.

Marsi Tibor falugazdász tájékoztatása szerint a gabona betakarítása június végén, július elején kezdődött és a múlt héten – a zab kivételével – be is fejeződött. A szentesi kistérségben az elvetett mintegy 15 ezer hektárból csupán 100 hektáron nem sikerült aratni. Ezeken a területeken vagy ki sem kelt az elvetett mag, vagy a későbbi belvíz tette tönkre a termést. Szentesen és Nagytőkén a vetésterület 8300 hektár volt. A rendkívül csapadékos ősz és tavasz ellenére meglepően magas 4,7 - 5 tonnás termésátlagok születtek, és a minősége is jó a kenyérgabonának. A betakarított búza 60-70 százaléka magas sikér- és fehérjetartalmú malmi, étkezési, 20 százaléka javító, míg 10-20 százaléka takarmány minőségű. Az aratási időszakban volt egy egyhetes esős periódus, ami rontotta a búza minőségét. Az eladási ár 42–50 ezer forint között alakul tonnánként. Aki teheti, inkább raktározza a termést, mert az előző évek tapasztalati alapján később jobb áron tudja eladni – tanácsolja a szakember.

A többi gabonaféle is átlagban többet termett az elmúlt évekhez képest. Az őszi árpa termésátlaga 4,5 tonna, a tavaszi árpáé 2,8-3 tonna, az őszi káposztarepce 2,7-2,8 tonna termést adott átlagban hektáronként. Utóbbi növénynél helyenként jelentős kárt okozott a térségben a júniusi jégeső.

2011. augusztus 5.

Népzenei sokadalom

Népzenei találkozóra várják a közönséget augusztus 13-án, szombaton 16 órakor a megyeházán. A szabadtéri színpadon fellép a baksi, földeáki, kisteleki, nagymágocsi Népdalkör és Citerazenekar, a deszki népdalkör, a pocsaji Berettyó Népzenei Együttes, Tóth Gyula – Csökmő, a Pengető és a Margaréta Citerazenekar, a zentagunarasi Népzenei Együttes. A belépés díjtalan.

2011. augusztus 5.

GONDOLATOK

A gonoszságnak nincs felső határa. Szinte harsog az újságcím az első oldalon: "Magányos a fajvédő mészáros."Már tudtam róla, de amíg élek, nem szűnő borzadállyal gondolok vissza rá. Közel van százhoz az agyonlőtt halálos áldozatok száma és százon felül vannak a sérültek, akik közül már többen meghaltak a kórházi ágyon. Ilyen tragédiából egy áldozat is sok, de ennyit és ilyen tervszerűen, hidegvérrel végrehajtva, legalábbis Európában, még nem látott az emberiség. Annyi bizonyos, hogy egyelőre sem Norvégiába, sem arrafelé, nem kívánkozik senki. Én sem, gondolom, te sem.

Azt írják, hogy magányosan követte el a tettét az a 32 éves norvég fiatalember. Az lehet, hogy egyedül hajtotta végre, amit eltervezett, de hogy az előkészítésben nagyon is sokan segítségére voltak, afelől meg vagyok győződve.

A védőügyvédje szerint a tettes elmebeteg, amit drogok beszedése is fokozott, de íróemberként elképzelhetetlennek tartom, hogy valaki egymaga készítsen el egy 1500 oldalas összefoglalást elvi-politikai és társadalmi problémáiról, amit azután számtalan helyre szét is küldözött a földrészen. Ekkora teljesítményhez ép elme kell, amit legfeljebb kivételesen erős fanatizmus irányít. A kriminál-pszichológus szerint is büntethető ez a szörnyeteg. Egyetértek vele. Gondolom, te is.

Arra azonban kíváncsi vagyok, mit derít ki a széles körben megindult nyomozás, hogy tényleg voltak-e magyar kapcsolatai is és miben merültek ki a kapcsolatok? Mert, ha tényleg vannak szervezett gócok, amelyekben hasonló gondolkozású fanatikusok ténykednek, azok aligha adják fel a nézeteiket és akkor nálunk is feltárulhat a pokol új kapuja. Isten legyen irgalmas magyar népünkhöz és minden más néphez is. Úgy kellene mindnyájunknak a békesség és a nyugalom, mint egy falat kenyér.

És még egyet: ez az elkövető nem mészáros volt. A hentes és a mészáros tisztes foglalkozású rendes ember, aki lehetővé teszi, hogy az emberi fogyasztásra nevelt nagy jószágok üzletbe kerüljenek, ahonnan hozzánk, fogyasztókhoz eljutnak. A norvég tettes, aki egyébként nagyon is büszkén magára vállalta a tettét, tömeggyilkos volt és az is marad. Reméljük, elnyeri a megérdemelt büntetését.

Dr. Imre Ernő

2011. augusztus 5.

Az anyatejes táplálás fontossága

Az anyatejes világnap alkalmából is a szoptatást népszerűsítette a Védőnői Szolgálat. Hatodik rendezvényükön ismét szép számban jelentek meg azok a kismamák, akik legalább hat hónapja szoptatják gyermeküket.

Az Anyatejes Világnap a WHO javaslatára 1993 óta augusztus 1-je, a szentesi védőnők mindig az ehhez legközelebb eső pénteken ünneplik. Ezúttal nem csak a helybeli anyukákat hívták meg az ünnepi köszöntésre, hanem a kistérségből is várták azokat – összesen több mint száztíz kismamát –, akik legalább fél éve szoptatnak, illetve más gyermeknek is biztosítanak anyatejet. A megyeházán július 29-én rendezett eseményen viszont ennél sokkal többen jelentek meg, hiszen legtöbben magukkal hozták gyermeküket, s a nagyszülők is elkísérték őket. Így aztán igazán családias és kellemes hangulatban telt a délelőtt. A konferencia központ dísztermében Gabnai Jánosné védőnő, majd Szabó Zoltán önkormányzati képviselő, a szociális bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, s adott át virágot és oklevelet. Utóbbi részben maga is érintett volt, hiszen a saját feleségének is gratulálhatott az ünnepségen. A szervezők zenekarral is szolgáltak a vendégeknek, a zenebölcsit vezető Pigler-Bagi Hajnalka zenepedagógus is közreműködött a műsorban. Csemegével, játszóházzal is kedveskedtek a családoknak, s a tombolasorsolást is tartottak.

2011. augusztus 5.

Jobb körülmények várják a kutyákat

Mostanra javultak a feltételek az állatmenhelyen. (Fotó: Bíró Dániel)Lényegesen javultak a körülmények a Téglagyári úti állatmenhelyen tavasz óta. Olyannyira, hogy a Berekben létesített ivartalanító-telepről is vissza tudták fogadni az akkortájt oda szállított kutyusokat. Az állatvédők munkája és gondja azonban nem lett kevesebb.

– Nagyon nehéz időszak után sikerült talpra állnia a HEROSZ szentesi állatmenhelyének, – tudtuk meg dr. Széchenyiné Csergő Judittól, a Téglagyári úti telep egyik alapító-vezetőjétől. – Újra el tudjuk látni az eredetileg felvállalt funkciókat. Bár kor-látozott számban tudunk újabb kutyákat fogadni, örömünkre egyre többször sikerül nekik új gazdit is találni.

2011. augusztus 5.

Csodálatos gyógyulás

Képünk illusztrációJó kedvvel, nagy elszántsággal lép be a szerkesztőség ajtaján. Bemutatkozik: Horváth Sándornénak hívják. Hűséges olvasója lapunknak, mondja, és szeretne elmesélni valamit, olyan dolgot, amire felhívja embertársai figyelmét. Annyi mindenről lehet olvasni az újságokban, olykor értelmetlen dolgokról is, jelenti ki mosolyogva, és hát úgy gondolta, olyanról is kellene írni a lapban, ami fontos az emberek számára. Például arról a csodáról, ami vele történt.

Érdeklődéssel figyelem, s hogy hellyel kínálom, ha lehet, még bátrabban fog bele mondókájába.

2011. augusztus 5.

Tizenöt éve az emberi jogokért

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány (CCHR) egy közhasznú szervezet, mely 1994 óta a nemzetközi emberjogi szervezet hazai tagjaként figyeli a magyarországi mentális egészségügy területét.

Az alapítvány célul tűzte ki, hogy visszaállítsa a mentális egészségügy területén az alapvető, elidegeníthetetlen emberi jogokat, mint például: teljes körű tájékozott beleegyezés a pszichiátriai diagnózis orvosi helytállóságának, illetve a pszichiátriai kezelések kockázatainak tekintetében; jog az összes elérhető orvosi alternatívához; és jog bármilyen ártalmasnak tekintett kezelés visszautasításához, mely jogok az orvostudomány többi területén megadatnak az emberek számára.

A cél elérése érdekében, megalakulása óta egyik fő feladatként ingyenes jogsegélyszolgálat keretében karolja fel azokat az embereket, akik alul maradtak jogaik érvényesítésében a pszichiátriával szemben. Mára olyan civil szervezetté nőtte ki magát hazánkban, amely komoly erőt jelent a pszichiátria területén történő visszaélésekkel szemben, és sok esetben utolsó mentsvárként szolgál a sérelmet szenvedett emberek számára.

Az egyedi sérelmes esetek felkarolása mellett természetesen sok más teendő van még. Hiszen nem elég, ha a sérelem megtörténte után jogilag próbálják meg orvosolni, ami még orvosolható, annak érdekében is lépéseket kell tenni, hogy az ilyen sérelmek, visszaélések lehetőségét is megelőzzék. Ehhez pedig szükség van mind a nagyközönség, mind azon döntéshozók támogatására, akik érdemi változásokat kezdeményezhetnek ezen a területen.

Az alapítvány tevékenységét mindaddig folytatja, amíg a jogsértő gyakorlatok meg nem szűnnek, és az emberi jogok helyre nem állnak ezen a területen.

További információ:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 1461 Budapest, Pf.: 182. 06/1-342-6355; info@cchr.hu, www.emberijogok.hu, hu.cchr.org

2011. augusztus 5.

Elsősegélynyújtást tanulhatnak

Gyakorlati ismereteket is szerezhetnek a tanfolyamokon. (Képünk illusztráció)A Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi Szervezete augusztusban elsősegélynyújtó tanfolyamot szervez, melyre minden érdeklődő jelentkezését várják. Ezt a kétnapos képzést szeptembertől követi egy régóta tervezett nagyobb cél megvalósítása: a városi iskolák 8. osztályaiban bevezetik az el-sősegélynyújtási alapismereteket.

A nyári tanfolyam minden embernek szól, értesültünk Agócs Lászlónétől, a szervezet helyi vezetőjétől. Tavasszal pedagógusoknak és óvónőknek tartottak előadást a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum nyertes pályázatának köszönhetően. A jelenlegi tanfolyam megszervezésére igény mutatkozott, hiszen a fiatalabbak általában csak a jogosítvány megszerzésekor, vagy munkahelyi tanfolyamon sajátíthatják el ezeket az ismereteket. Számukra is hasznos lehet ez az "ismétlő" képzés, de a középkorúak és idősebbek számára is, akik esetleg már más, egészségügyi szempontok szerint is értékelhetik a tanultakat. Nem mindegy, ki van ott a beteg vagy balesetet szenvedett ember mellett a mentő kiérkezéséig. Mindamellett, hogy törvény is kötelezi az állampolgárokat az elsősegélynyújtásra, létfontosságú, hogy minél hamarabb megkezdje valaki, akár egy laikus is a segítségadást, magyarázta Agócs Lászlóné.

Az elméleti és gyakorlati alapismereteket nyújtó tanfolyamot augusztus 23-án és 24-én, 15-18 óra között tartják a Közösségi térben (Dózsa-ház), Nagy Béla mentőtiszt vezetésével. Az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni augusztus 13-ig: agocsne@szentes.hu, vagy a 63/510-342-es, illetve a 06 70/933-83-72-es telefonszámokon.

A városi általános iskolák, valamint a gimnázium 8. osztályos diákjai szeptembertől az iskolapadban is találkozhatnak a baleseti helyszín fogalmával, a beteg állapotának felmérésével, az újraélesztéssel, a koponya-, mellkasi- , hasi sérülésekkel, a légúti idegentest eltávolításával vagy az elektromos áram okozta balesetekkel. Csak néhány témakört említettünk a gyakorlatot is tartalmazó, 35 órás tanmenetből, melyet a képviselő-testület határozata alapján heti egy órában be kell venni az iskolások órarendjébe.

Még évekkel ezelőtt felvetődött az ötlet, mondja Agócsné, aki szerint ez a korosztály nagyon fogékony, nem nehéz számukra átadni ezeket az ismereteket. Megjegyzi, míg a közúti elsősegélynyújtás csak 16 órás, nem is kell magyarázni, milyen előnyös ez az iskolai képzés. A tanulókat képzett mentős-szakemberek oktatják majd.

D. J.

2011. augusztus 5.

Szinetár–Bereczki koncert

Hollywoodi duettek címmel Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán koncertjére kerül sor augusztus 15-én, hétfőn 21 órakor a megyeháza udvarán. (Esőnap: augusztus 16., kedd). A musical duettek után most egy újdonsággal készült a népszerű házaspár, melyet már az ország több pontján is bemutattak. A koncertre jegyek kaphatók a Művelődési és Ifjúsági Házban, a Babilon Könyvesházban, valamint a helyszínen.

2011. augusztus 5.

Marosvásárhelyi fotósok kiállításai

Báthori Zsigmond: On the Road AgainAugusztus 8-án, hétfőn Marosvásárhelyről érkeznek vendégek Szentesre a Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör meghívására. Néhány éve kialakult egy szorosabb szakmai kapcsolat a Marosvásárhely Fotóklub és a helyi fotósok között. Tavaly nyáron bennünket hívtak meg Marosvásárhelyre egy bemutatkozó fotótárlatra, most ezt a meghívást viszonozzuk két fotókiállítás megrendezésével.

Fél 6-kor Török Gáspár ön-álló kiállítása nyílik a Galéria Kávéházban. 1965 óta tagja a Marosvásárhely Fotóklubnak, jelenleg ő a fotóklub alelnöke. A képeit a világ majdnem minden rangos szalonján kiállították, nagyon sok egyéni és csoportos kiállításon szerepelt eddig. Kutatja és publikálja az erdélyi fotográfia történetét.

Délután 6 órakor a Marosvásárhely Fotóklub kiállítását nyitjuk meg a Művelődési és Ifjúsági Házban. A fotóklub 1953-ban alakult meg, mostanra nagyon sok nemzetközi szinten ismert tagja van az alkotócsoportnak, akik számos külföldi fotópályázaton szerepelnek. A megnyitó után élménybeszámolós beszélgetés lesz a klubteremben a fotósokkal. A meghívottak elöltenek néhány napot a környékünkön, felkeresik a baráti fotóklubokat és több fotótúrán is részt vesznek.

A kiállításon képeivel bemutatkozik: Agustin Popescu, Bálint Zsigmond, Báthori Zsigmond, Borbély Zoltán, Both Gyula, Csibi Gellért, Fülöp Jenő, Gál Márta Emese, Haragos Zoltán, Bandi András, Incze István, Kerekes Péter Pál, Ku-csera Jenő, Magyarosi Réka, Nemes Réka Orsolya, Pálosi Ferenc, Plájás István, Tamás András, Tordai Ede, Török Gáspár.

A rendezvényekre mindenkit szeretettel vár a Szentesi Fotókör.

Nagy István

2011. augusztus 5.

Körséta a tűzoltóságra

A Szentesi Vendégszeretet Egyesület a Szentesi Körséta keretében olyan helyszínekre kalauzolja el a látogatókat, amit nem mindennap láthatnak és tapasztalhatnak. A program célja a helyi, meglévő értékek részletesebb megismertetése a város lakosságával.

Az érdeklődőket augusztus 13-án, szombaton 15 órakor várják. Ezen a délutánon Kajtár István tűzoltóparancsnoktól tudhatnak meg érdekességeket a tűzoltóság történetéről, illetve a jelenlévők a laktanya tornyából megtekinthetik a városi panorámát.

2011. augusztus 5.

Térzene

A Kossuth téren, a megyeháza előtt ad térzenét Szentes Város Fúvószenekara augusztus 14-én, vasárnap 18 órakor. (Rossz idő esetén a megyeháza dísztermében.)

2011. augusztus 5.

Fúvósok találkozója

Fúvószenekarok találkozóját rendezik meg augusztus 11-én, csütörtökön 17 órakor. A megyeháza színpadán közreműködik a Rétyi Fúvószenekar, az Adai Ifjúsági Fúvószenekar és Szentes Város Fúvószenekara. A belépés díjtalan.

2011. augusztus 5.

Fergeteges néptáncot láthattunk

A Csongrádon megrendezésre kerülő Tánc és Zene Nemzetközi Fesztivál színes forgataga – köszönhetően a Szentesi Művelődési Központ szervezőinek – átlépte a Tiszát, és a szomszéd városban, Szentesen is megnézhették az érdeklődők a fesztiválon fellépő együttesek egy részét.

Az idő is kegyes volt a hétvégén, a megyeháza udvarán tartott gálához. Nagy számú közönség gyönyörködhetett a szép ruhákban és a fergeteges táncokban. Lengyel és bolgár táncosok mutatták be tudásukat, nemzeti és nemzetiségi táncaikat, viseleteiket. Sajnos, a görög társulat technikai okok miatt nem érkezett meg.

A gálát a lengyelországi Kasztelenka Néptáncegyüt-tes felnőtt csoportja kezdte, élőzenekari kísérettel. Róluk annyit tudtunk meg, hogy Lengyelország középső részén, Varsótól nem messzire élnek, a Sierpc Kulturális központban táncolnak. 25 éve rendszeresen utaznak különböző hazai és nemzetközi fesztiválokra, elsősorban a környező európai országokba. Három generációs csoportjuk van, velük most a gyerekcsoport lépett fel. A tánc mellett népdalkórusként is működnek, mely hagyományos lengyel népdalokat dolgoz fel. Táncaikban a hagyományos lengyel nemzeti táncok mellett, az ország különböző régióinak táncait is bemutatták. Fő céljuk, hogy megőrizzék, bemutassák hagyományaikat szerte a világban.

Az Ogladaló Néptánc-együttes Bulgáriából érkezett. Ők másfél éve alakultak ezen a néven, de tagjai közül sokan már komoly néptánc múlttal rendelkeztek. Otthon már sok fesztiválon részt vettek, sőt három díjat is nyertek. Külföldön most szerepeltek először. Ők is elsősorban hazájuk nemzeti táncait, és a csodálatos népviseleteit mutatták be.

Kép és szöveg:
Garai Sz. Imre

2011. augusztus 5.

Három szentesi a válogatott keretben

Marossy Gyula, Barna Viktor és Aleksandar Preskart számolt be a pályázat eredményeiről. (Fotó: Garai Sz. Imre)Nagyot lendített a helyi kosárlabdasporton az a határon átnyúló IPA pályázat, melynek keretében 115 ezer eurót, azaz közel 30 millió forint támogatást nyert a Szentesi Kosárlabda Klub és vajdasági partnere, a Bánáti Kosárlabda Szövetség. Az összeg kétharmadát a Kurca-parton használhatták fel – tudtuk meg Marossy Gyula elnöktől.

A júliusban lezárult program célja az volt, hogy a két sportszervezet együttműködésében minél több fiatalt csábítson le a kosárlabdapályákra. Ennek érdekében a térség 15 iskolájában rendeztek bemutató edzéseket, amiken összesen 2880 gyermek vett részt. Óriási siker, hogy közülük 280-an a sportág közelében maradtak. Ez annak is köszönhető, hogy felkészült szakemberek, köztük Euroliga-nyertes edzők segítették a sportszakmai munkát. A klub két tábort is szervezett a programban résztvevőknek, illetve ismét megrendezték a húsvéti nemzetközi tornát, ahol a szerb és a szentesi korosztályos csapatok más országokból érkező együttesekkel is összemérhették tudásukat. Az elnyert támogatás lehetőséget biztosított edző- és játékvezető-képzésre is, továbbá a felkészítéshez elengedhetetlen eszközöket, így labdákat és pulzusmérő szettet is vásárolhattak belőle. Az elnök tájékoztatóján külön megköszönte a szponzorok segítségét, akik lehetővé tették, hogy az utófinanszírozású program maradéktalanul megvalósuljon.

Újabb előrelépést jelent és az eddigi munkát dicséri, hogy az 1998-as születésűekből álló U14-es csapatot a klub benevezi az országos bajnokságba, ami ősszel indul. Az elhatározás kapcsán a klub edzője, Aleksandar Preskart – közismertebb nevén Sale – lapunknak elmondta, a korosztályos válogatott 40 fős keretébe három szentesi játékos kapott meghívót, ezért úgy döntöttek, hogy eljött az idő a helyi utánpótlás komolyabb megmérettetésére.

B. D.

2011. augusztus 5.

"Fájt, hogy nem utazhatom az Eb-re"

Gémes Alexa és Rácz Daniella a tavalyi, Magyar Kupa győzelem utánRácz Daniella több mint egy hónapon keresztül készült az U17-es válogatottal az augusztus végi Európa-bajnokságra, ám a keretszűkítés áldozata lett, így – három szentesi játékostársával, Balázs Adriennel, Gémes Alexával és Miskolczi Kittivel szemben – nem utazhat Madridba. Daniella szereti a lasagne-t, a rockot és a hipp-hopp-ot, de nem ehet csokit és a szénsavas italokat is kerülnie kell – edzői javaslatra. Tíz napos pihenőt követően, már itthon készül a Hungerit-MetalCom előtt álló erőpróbákra.

– Korábban már voltam kerettag, de jól esett, amikor megtudtam, hogy én is együtt készülhetek az U17-es válogatottal az Eb-re. Ekkor még 21-en voltunk, köztük négy szentesi lány, ami azt hiszem, nagyon jó arány.

– Milyen volt a hosszú hetekig tartó, és jelenleg is zajló felkészülés?

– Voltunk Hollandiában, itthon edzettünk az olaszokkal, az új-zélandiakkal, és az amerikaiakkal, de jönnek még az ausztrálok is. Arról nem is beszélve, hogy szerdán Görögországba utaztak a lányok egy hat csapatos tornára, sajnos már nélkülem.

– Mikor tudta meg, hogy kimarad a keretből?

– Már a holland túra alatt tudtam, hogy nem leszek tagja a szűkebb csapatnak. Mihók Attila, a válogatott vezetőedzője szerint még nem vagyok elég magas a centerposztra, ezért maradtam ki. Nem mondanám, hogy jól esett a döntése, de nem keseredtem el. Felajánlotta, hogy együtt készülhetek a többiekkel, és én éltem ezzel a lehetőséggel, és talán még nagyobb elszántsággal edzettem. A kapitánynak tetszett ez a hozzáállás, és szerinte, ha továbbra is ilyen felfogással állok a munkához és a vízilabdázáshoz, akkor a későbbiekben is a meghívót kapok a válogatottba.

– Milyen esélyekkel és célokkal vág neki a csapat az Eb-nek?

– Egy csoportba kerültünk a hollandokkal, a szerbekkel és az ukránokkal, innen mindenképpen tovább kell jutni. A legjobb négy közé jutás a cél, ha nem sikerülne, csalódott lennék.

– Tíz napot pihent, de már újra edz…

Szinte végigaludtam ezt a tíz napot, mi tagadás, el voltam fáradva, de azért jutott idő a kikapcsolódásra is. Elsején elkezdtük a felkészülést a bajnoki szezonra, szerencsére az első két hétben még amolyan ráhangoló jelleggel zajlanak a foglalkozások. Délelőttönként szárazföldi és vízi edzéseket végzünk, az igazi munka majd csak ezután kezdődik. Szükség lesz az erőre, mert az ifjúsági csapatban és a felnőtteknél is játszom, a tavalyi idényem jól sikerült, idén sem szeretném alább adni.

Hering Viktor

2011. augusztus 5.

Nem (csak) gyerekjáték a gokart

Hajómérnöki diplomával jelenleg Angliában dolgozik Vasvári János, azonban fiatalkori álmát megvalósítva Szentesen kínál lehetőséget azoknak, akik technikai sportot képzelnek el kikapcsolódásként. Családi vállalkozásban a régi téglagyár területén – a fábiáni út mellett – kialakítottak egy kisebb pályát, ahol a gyermekek és felnőttek kipróbálhatnak egy olyan járművet, amire sokan csak rálegyintenek.

Csúfolódnak, hogy a gokart egy "hokedlire szerelt fűnyíró" csak gyerekjáték. Pedig ennek az Amerikából közel negyven éve elindult hóbortnak ma már hazai és nemzetközi szövetsége is van, európai, valamint világbajnoki futamokat is rendeznek, derül ki a magyarázatából.

A gokart nagyon jó alapiskola a későbbi autózásokhoz, sőt a Forma-1 pilótái közül is sokan ezekkel a kis gépekkel szerezték meg az első élményeiket a versenypályákon. Biztonságos körülmények között lehet gyakorolni a kanyarvételeket, az előzéseket, vagy azt, hogy például egy csúszós úttesten, kisodródáskor mi a teendő. A gokart az alacsonyan elhelyezkedő súlypontjának köszönhetően szinte felboríthatatlan. Kötelező a bukósisak, és a zárt pályát kiszuperált autógumikkal veszik körbe. A vezető a talaj felett 2-3 cm-rel ül, vezetéskor csak a féket és a gázt kell használni, viszont a kormánymozdulatokra nagyon érzékeny.

Már kisgyermekek is kipróbálhatják a kis járműveket, de a felnőttek vagy a gyakorlottabbak is jól szórakozhatnak a pályán. Arra is mód nyílik, hogy kétszemélyes gokarttal az is átélhesse ezeket az élményeket, aki maga nem kíván vezetni. A géppark "zászlóshajója" egy Németországból származó Honda-motoros versenygokart, mellyel néhány éve még külföldön versenyeztek. Ennek különlegessége, hogy hosszú, egyenes szakaszon képes akár 160 km/h-ás sebességre is felgyorsulni. Természetesen ezzel a járművel csak komoly gyakorlattal tehet köröket a pályán a bátrabbak.

Garai Sz. Imre

2011. augusztus 5.

Szegeden kezd a Kinizsi

Július 15-én kezdte meg a felkészülést a 2011/2012-es bajnoki idényre a Szentesi Kinizsi megyei másodosztályú labdarúgócsapata. A tavalyi gárda együtt maradt, négy új játékossal viszont erősödhet a játékoskeret. A felnőtt és az ifjúsági csapat edzéseit Bozóki Zoltán irányítja, a serdülők és az előkészítő korosztály viszont egyelőre tréner nélkül várja az alapozás kezdetét. Az őket korábban felkészítő Nagy András ugyanis távozott a klubtól.

A 18-20 főből álló felnőtt és a 16-18 tagú ifjúsági csapat edzéseit egyszerre vezeti Bozóki, aki heti három foglalkozást tart a labdarúgóknak, a hétvégi programot pedig edzőmérkőzések színesítik. Az átigazolási időszak augusztus 1-jén éjfélkor járt le, a korábbi évekkel ellentétben ezúttal egyetlen labdarúgó sem jelezte távozási szándékát. Érkezhet viszont Hódmezővásárhelyről Vadász Norbert, Szegvárról Bagi Endre, csatlakozik a csapathoz Szabó Dániel, és újra edzésbe áll Hidas József is. A két gárda már javában játssza az edzőmérkőzéseket, melyeken a felnőttek a Hódmezővásárhely II. ellen 5-2-re kikaptak, a Csanytelek ellen 4-2-re, a Nagy-mágoccsal szemben viszont 3-2-re nyertek Págerék. Az ifjúsági csapat Csongrádon lépett pályára, és nyert 3-2-re a Csongrád II. ellen az elmúlt hétvégén.

– Változás lesz a bajnokság lebonyolításában a tavalyihoz képest – mondta Bozóki Zoltán. – Ezúttal a korábbi kettővel ellentétben egy csoportos lesz a másodosztályú megyei bajnokság, és várhatóan 18 csapattal rajtol az idény. Számomra ez szimpatikusabb, minden csapat játszik mindenkivel, így alakul ki a végső sorrend. Augusztus 20-án kezdődik a szezon, ekkor az FK 1899 Szeged vendégeként lépünk pályára, négy nappal később pedig Magyar Kupa mérkőzésen kellene kivívnunk a továbbjutást, egyelőre ismeretlen ellenféllel szemben.

2011. augusztus 5.

Lőrincz Mártonra emlékezünk

Lőrincz Márton 1936. augusztus 9-én Berlinben, a XI. olimpián harmadik magyar birkózóként nyert légsúlyban olimpiai aranyérmet.

Hosszú, ádáz küzdelemben győzte le a döntőben a svéd Svenssont. A korondi tudósítók szerint: fején babérkoszorú, nyakában aranyérem, bal kezében egy tölgyfacsemete. Így állt a berlini olimpiai standionban a pódiumon, a világ tetején. A győztesek, akár az ókori olimpiai játékok nyertesei, az aranyérmen kívül babérkoszorút és egy tölgyfacsemetét kaptak. A kiírás szerint – akár három évezreddel korábban –, a győztes csak szülőhelyén ültethette el az "aranytölgyet". Lőrincz Márton a szülőfalujában, Korondon (Románia), nem ültethette el, mivel onnan menekülnie kellett, ezért Magyarországra jött.

A pesti pályaudvaron a tíz olimpiai győztes közül egyedül őt nem fogadta a családja. Ezért dr. Papp László kezdeményezésére, aki barátja és edzőtársa volt, 1937. március 29-én Szentesen az akkori polgári leányiskola előtt, (ma Lőrincz Márton tér) ültette el. Ennek jövőre lesz a 75. évfordulója, amit méltóképpen akarunk megünnepelni. Lőrincz Mártont Szentes város fiának fogadta, s egy házhellyel ajándékozta meg. Idézet a képviselőtestület 1936. évi november hó 20. napján tartott rendes közgyűlés jegyzőkönyvéből:

"A képviselőtestület egyhangúlag hozott határozattal kimondja, hogy örömmel fogadja el a Lőrincz Márton által felajánlott olympiai tölgyfacsemetét Szentes város részére, s érte leghálásabb köszönetét fejezi ki.

A tölgyfacsemete helyéül a szentesi polgári leányiskola előtti parkírozott teret jelöli ki és utasítja a polgármestert, hogy az elültetést ünnepélyes keretek között eszközöltesse és a tölgyfacsemete megőrzéséről gondoskodjék."

Az elültetett kis tölgyfacsemete terebélyesre nőtt, ezért is hirdeti az olimpia eszméjét és az egyetemes emberi értékeket, s valamennyi sportágat szimbolizálja, nem csak a birkózást.

Lőrincz Márton győzelmének 75. évfordulójára augusztus 9-én, kedden 9 órakor ünnepélyes koszorúzással emlékezünk meg az olimpikonról elnevezett téren (egykori polgári leányiskola), melyre tisztelettel várjuk a város valamennyi sportkedvelőjét.

Dr. Kis-Tóth Tihamér
a Szentesi Birkózó Szakosztály nevében

2011. augusztus 5.

Hőguta

Arisztid elmegy a házasságközvetítőhöz, és így szól:
– Micsoda ronda nőt ajánlott maga nekem, hallja-e!
– Miért ronda?! Az egy nagyon fess, csábítóan szép nő.
– De hiszen púpos!
– Ugyan, azt alig venni észre!
– Azonkívül az egyik szemére kancsal, és ólába is van szegénynek.
– Jaj, ha uraságod egy esztéta!

2011. augusztus 5.

Kis kukta

  • Görögdinnyekehely
  • Görögdinnyeleves
2011. augusztus 5.

Hangverseny a templomban

A Szent István-napi programokhoz kapcsolódik az a hangverseny, amelyet augusztus 19-én, pénteken 19 órakor a Szent Anna-templomban tartanak a szervezők. Az államalapító Szent István tiszteletére rendezendő hangversenyen közreműködnek: dr. Homoki Nagy Mária (műsorismertető, vers), Nagy Johanna (ének), Nagy János (orgona). Műsoron Bach, Balázs Árpád, Pikéthy Tibor, Liszt-művek szerepelnek.

2011. augusztus 5.

Kerítést loptak Berekháton

570 ezer forint értékű aranyékszert és műszaki cikkeket loptak el egy Vásárhelyi úti lakásból a tolvajok az elmúlt hétvégén, informálták lapunkat a Szentesi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán. A tettesek azt használták ki, hogy a tulajdonosok elmentek otthonról ebédelni az egyik étterembe, de a lakás ajtaját nem zárták be.

85 ezer forintot loptak el az egyik Köztársaság utcai lakás hálószobájából. A tolvajt vagy tolvajokat itt is nyitott ajtó várta…

Fémlemezeket, síncsavarokat és szerelvényeket vittek el a bűnözők a Szentes és Gádoros közötti vasúti szakaszról. Ellenük lopás miatt indult büntetőeljárás, de a szakértők azt is vizsgálják, hogy cselekedetükkel megvalósították-e a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekményt.

Megrongáltak egy személygépkocsit a Kossuth téren, július 29-én. A vandál elkövető a nappali órákban karcolta körbe az autót, hogy miért, azt egyelőre nem lehet tudni. Az okozott kárt viszont igen: a "művészi alkotás" 150 ezer forint.

Szintén "alkotott", pontosabban összefirkálta (képünkön) egy Szentesen álló vasúti kocsi oldalát egy szegedi fiatalember. Már nem először okozott így kárt, és nem először bukott le. Ezúttal egy élelmes szemtanú szúrta ki, majd jelentette az esetet a rendőrségen. A graffitiző diák által okozott kárt egyelőre pontosan nem lehet tudni, azt viszont igen, hogy rongálásért akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárást a szentesi rendőrkapitányság, súlyos testi sértés miatt. Az egyik helyi sörözőben, az elmúlt szombatra virradóra szóváltás alakult ki két ott italozó férfi között, aminek az lett a vége, hogy az egyik eltörte vitapartnere orrát.

Elfogták a rendőrök annak a szegvári betörésnek az elkövetőjét, aki egy körbekerített raktárból, az ablakot beverve, egy 50 ezer forintos fűkaszával szeretett volna meglógni. Szerencsére sikerült gyorsan elfogni a tettest, és a szerszám is visszakerült tulajdonosához.

Elloptak egy 20 méteres drótkerítést Berekháton, az egyik tanyáról. A bűnözők, ha már a drótot vitték, fel-pakolták a tartóvasakat is, mindezt hétfőre virradóra.

H. V.

2011. augusztus 5.

Újoncok szolgálatban

Negyvennégy új rendőr állt szolgálatba Csongrád megye hat rendőrkapitányságán. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskolában végzett fiatal őrmesterek augusztus elsején kezdték meg hivatásos szolgálatukat. Az újoncok közül hárman kerültek Szentesre. A kapitányságtól megtudtuk: idősebb kollégák mellé osztották be őket közterületi járőrszolgálatra. Balogh-Szabó Imre rendőrkapitány lapunknak elmondta, jelenleg két fő híján feltöltött az egyenruhás állomány, további végzősök állhatnak munkába a jövő év elejétől.

2011. augusztus 5.

Ne adjunk semmit!

Ismeretlenek csengetnek be

Szentesen ismeretlen személyek illegális módon gyűjtik a veszélyes hulladékot – tudtuk meg Kiss Ferenctől, a városellátó intézmény szakemberétől. A város több pontján csengetnek be házakba, ócskavas és veszélyesnek számító használt elektronikus eszközök elvitelére vállalkoznak. Különösen az utóbbiak átadása kockázatos, hiszen ezekből az értékesebb színes fémeket kivéve, később a közterületen szórják szét a megmaradt hulladékot. A szakember kéri, hogy a veszélyesnek minősülő hulladékot csak a szokásos évi két alkalommal, a városellátó által szervezett, és ezekre az anyagokra szakosodott cégek szakértelmét igénybe vevő akciókon adják le. Így elkerülhető, hogy a lakosság hozzájáruljon az illegális lerakók számának növekedéséhez, valamint a környezetvédelmi előírások megszegéséhez.

2011. augusztus 5.

20 évesek a rögbisek

A rendezvényen résztvevő játékosokA közelmúltban ünnepelte megalakulásának huszadik évfordulóját a Szentesi '91-esek Rugby Club. A jubileum alkalmából egykori és jelenlegi játékosok együtt nosztalgiáztak, közös edzésen elevenítették fel a játékelemeket. Az ünnepi banketten – ahol Szirbik Imre polgármester, Szabó Zoltán képviselő, és az egyesület elnöke, Dobos Attila is köszöntőt mondott – a múltidézés mellett szó esett a jövő lehetőségeiről. A jeles évforduló kapcsán mérkőzéseket is rendeztek: a szentesi alakulat fiataljai a Békéscsaba és Gyula közösen kiállított csapatával mérték össze erejüket, s végül a hazaiak győztek. Ezt követően a szentesi klub nemrégiben alakult öregfiúk csapata lépett pályára, ellenfelük a magyar rögbi elit egykori vitézei voltak, akik az Esztergom, Kecskemét, Százhalombatta és Békéscsaba csapataiból álltak össze. Az öregfiúk a fiatalokat megszégyenítő energiával és lendülettel vívták a meccset. A mérkőzés döntetlennel zárult. A nap végén közös vacsorán vettek részt a rögbisport szerelmesei.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a rendezvény támogatóinak: Szentes Ételfutár (Bányai Zsolt, Ugrai Árpád), a Sportközpont dolgozóinak, a Graffiti Klubnak (Arató Mátyás), a Kurca Tv munkatársainak, a Szentesi Élet szerkesztőségének, a Rádió Szentes munkatársainak és ifj. Magyar Józsefnek.

2011. augusztus 5.

Családi

Született: Ökrös Sándor és Török Mártának Ádám, Bátaszéki Péter és Szabó Anitának Zétény Péter nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Szilágyi Szabolcs és Sebők-Papp Tünde, Kováts Csaba Attila és Biácsi Brigitta, Molnár László és Varga Lilla, Karasz Zoltán és Pongrácz Aranka Mária, Csatai György Tamás és Kiss Katalin.

Elhunyt: Berezvai Ferenc, Mészáros Imre, Tarjány Andrásné Bacsa Ilona, Gencs Gyuláné Vas Mária, Farsang Imre, Oláh Ferenc Márton, Ivanics Andrásné Tarján Zsuzsanna.