XL. évfolyam 3. szám

2008. január 25.

Kórházi elismerések

Huszonegy éves hagyományt folytatva, tudományos ülést tartott a Dr. Bugyi István Kórház tudományos bizottsága január 24-én. A kiváló sebészprofeszszor, a szentesi kórház névadójának emlékére alapított Bugyi István emlékérem átadására, valamint kiváló kórházi dolgozók díjazására, kilépve a kórház falai közül, a megyeháza konferencia központjának dísztermében került sor.

A tudományos munkásság figyelembevételével, és az elméleti tudás gyakorlati alkalmazásáért szokásosan öt kategóriában jelöli a kórház tudományos bizottsága dr. Ugocsai Gyula elnökletével az arra érdemeseket a dicsőségtáblára. Most négy díjat adtak át, a fiatal orvosoknak nem osztották ki. Az 1988 óta hagyományozódó Bugyi István emlékérmet a bizottság javaslata alapján idén dr. Földesi Irén belgyógyász főorvosnak ítélte oda dr. Várkonyi Katalin főigazgató. A szakmai berkekben csak "tapasztaltabb orvosoknak járó díjjal", a tavalyi Bugyi emlékérmes dr. Monoki Erzsébet osztályvezető főorvos tudományos munkásságát ismerték el. Az egészségügyi szakdolgozók közül Szabó Ildikó vezető szülésznő kapott kitüntetést. A Honoris Causa emlékérmet azok kapják, akik már nem a szentesi kórház aktív dolgozói, de korábban sokat tettek érte. A Szentesről elszármazott dr. Elek László ny. sebész főorvoshoz került az idei elismerés, aki az utolsó Bugyi-tanítvány lévén, visszaemlékező beszédében a kitüntetést egykori tanárának ajánlotta. A díjazottak szakmai előadásaival zárult a hivatalos program.

D. J.

2008. január 25.

Kiserőmű a láthatáron

Olaszországban tájékozódnak

A város önkormányzata és az olasz Co-Ver Energy International S. A. cég kapcsolata korábbi keletű. A megbeszéléseket követően vizsgálni kezdték egy biomassza alapú beruházás megvalósíthatóságának lehetőségét. A Szentesen elvégzett mérések arra irányultak, hogy lesz-e elegendő mennyiségű alapanyag, abból mennyi energiát tudnak termelni, s a készterméket hol tudják értékesíteni.

Mint kiderült, a vizsgálat eredménye kedvező volt, erre alapozva alakult meg a Co-Ver Energia Szentes Erőműfejlesztő és Üzemeltető Kft. Ez a társaság megkereste az önkormányzatot egy hő- és villamos energiát termelő kis erőmű felépítésének szándékával. Az ipari parkban létrejövő beruházást részben uniós pályázati forrásból szeretné megvalósítani a befektetői csoport. Ahhoz pedig a város belterületén lévő területet meg akarja venni a várostól.

2008. január 25.

Merre vonatozzunk?

Vélemények az önkormányzatban

A testületben a fejlesztésekről megy a vita. Különösen két képviselő van elemében: Móra József és Horváth István. Előbbi így szólal fel az ülésen Horváth Istvánhoz címezve a mondandóját:

- Képviselő úr azt mondta, függesszük föl a fejlesztéseket. Én ezt úgy érzem, mint az az ember, akinek kiderül, hogy utaznia kell, és rohan az állomásra, az InterCity 2 perc múlva indul, és rájön, hogy nem tud rá jegyet venni. Képviselőtársam azt mondja, hogy nem száll fel az InterCityre, mert nem vette meg a jegyet, és nem akar pótdíjat fizetni, így hát ott marad az állomáson. Majd holnap reggel elutazik. Én azt az álláspontot képviselem, hogy kiérkeztem az állomásra, indul az InterCity, fölszállok rá, kifizetem a pótdíjat és legalább időben odaérkezem, és tudom rendezni a dolgaimat. A fejlesztések is hadd jöjjenek! És ha vannak olyan fejlesztések, amelyekhez éppen most írnak ki pályázatot, azt bizony meg kell csinálni, még akkor is, ha sokszor kapkodásnak, többletkiadásnak tűnik a ráfordítás. Ezt nem lehet előre tervezni, nem tudjuk azt, hogy mikor, hol, milyen pályázatokat írnak ki.

És íme Horváth István válasza: - Képviselő úr, egy árva szót nem mondtam arról, hogy ne fejlesszünk, azt mondtam, most vegyük le a napirendről és a következő ülésre úgy terjesszük elő, ahogy egy fejlesztési koncepciót elő kell terjeszteni. A vonatról meg annyit: mi most azt csináljuk, hogy utazni akarunk, bejön az állomásra egy vonat és fölszállunk rá. Persze, lehet, hogy éppen nem abba az irányba akartunk utazni, de miután jött a vonat, fölszállunk rá. Én azt gondolom, hogy valahogy másképp kellene felszállni ezekre a vonatokra, egyszerűen meg kellene szervezni, utazási tervet kellene csinálni, azt is végiggondolva, hogy mennyi pénzünk van utazgatni, és aztán afelé utaznánk, arra a vonatra szállnánk fel, ami a célunkat szolgálja és amit ki is tudunk fizetni.

L. J.

2008. január 25.

Sportos hétvége a testületben

Lapunk megjelenésének időpontjában tartja ez évi első ülését az önkormányzat képviselő-testülete. Miként Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő előzetes tájékoztatójában lapunknak elmondta, többségében sportos témákról lesz szó ezen a délutánon. A napirend szerint beszámolót vitat meg a testület a Sportközpont munkájáról. Az előterjesztésben kiemelt szerepet kapott az uszoda és környéke üzemeltetése, a képviselők áttekintik a működés feltételeinek alakulását. Szorosan a témához tartozik még a tízedik esztendejébe lépett sportcsarnok, valamint a kapcsolódó sportlétesítmények munkájának áttekintése.

2008. január 25.

"Szánd meg, Isten a magyart!"

Hajnali ötkor fogok hozzá, hogy papírra vessem gondolataimat a magyar himnusz, a magyar kultúra tiszteletére.

Már tegnap délután kezdtem a magam módján újra beleélni magamat abba, hogy én is ennek a kis országnak vagyok polgára, e nép gondolkodásának útvonalán érkezett el hozzám a kétezer éves kereszténység üzenete.

Az jutott eszembe, hogy jó lenne egy kicsit belekóstolni a himnusz költőjének lelki kultúrájába, ha már olyan könnyedén belénk tudta énekelni, hogy "megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt." Pedig maga sem gondolhatta egészen szó szerinti értelemben, hogy mi vagyunk a földkerekség amaz egyetlen népe, mely előre törleszt olyan adósságot, melybe még csak később fogja magát belekönnyelműsködni.

S persze - remélem - nincs is olyan magyar, aki ne érezné, hogy igazában mi a helyes értelme Kölcsey költői túlzásának. Ezért aztán a templomok népe sem gondolja, hogy ezekkel a szavakkal hazugságba keverik az Úr előtt.

2008. január 25.

Új lelkész a református gyülekezet élén

240 éve hunyt el Gaál István prédikátor (I.)

Gaál István emléktáblája a református nagytemplomban

A szentesi református eklézsia 460 éves fennállása óta számos nagy tudású, országos tekintélyű, kiemelkedő szónoki képességű prédikátorral büszkélkedhetett. Az egyház történetével foglalkozók többször megkísérelték rangsorolni lelkipásztoraikat, mivel szerették volna kimondani, hogy a sok jeles férfiú közül ki volt a legjelentősebb, a legnagyobb formátumú személyiség. Abban valamennyien megegyeztek, hogy vagy az 1746-1768 között szolgált Gaál István, vagy Kiss Bálint, aki 1799-től 1853-ban bekövetkezett haláláig volt a szentesi gyülekezet lelkipásztora. Máig sem dőlt el ez a kérdés, és nincs is értelme az évszázados vitát újból feléleszteni.

2008. január 25.

A gyűjtőmozgalom eredménye

Több mint 50 fő önkéntes, körülbelül 200 amatőr sportoló, 120-130 amatőr táncos vett részt a másfél hónapon át tartó szeretetakcióban. A nagyszámú segítő tevékenysége nyomán szép eredménnyel zárult a gyűjtés.

A hagyományos tombolán 76 darab tombolatárgyat sorsoltuk ki, több mint 4 ezer darab tombolaszelvényt sikerült értékesíteni. A tombolajegyek árából, a sportversenyek nevezési díjaiból és a pénzadományokból, valamint a természetben felajánlott élelmiszerekből 150 darab tartós élelmiszerekből összeállított szeretetcsomag (kiskereskedelmi árát tekintve 6 ezer forintba kerül csomagja) készült, melyeket önkéntesek juttattak el a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztálya által javasolt rászorulók asztalára. A csomagokkal egy időben kötött meleg sálakat, kesztyűket, egyéb ruházati anyagokat és 10 pár gyermekcipőt is sikerült átadnunk. Megemlítem még, hogy karácsony előtt körülbelül 40 gyereknek tettük lehetővé, hogy a fővárosban részt vegyenek a Magyar Technikai és Tömegsport Klubok hagyományos karácsonyi rendezvényén.

Úgy gondoljuk, hogy mind az önkéntes munkát végzők, mind az adományozók tanúságot tettek arról, hogy szolidárisak a gyámolításra szorulók iránt. Úgy gondoljuk, hogy a Szentes Városáért Civil Fórum kezdeményezéséhez csatlakozott egyesületek, intézmények lehetőségeik szerint részt kértek abból a szép faladatból, melyet sikerült eredményesen tejesítenünk. A szervezők nevében hálás köszönettel tartozunk az adományozó cégeknek, magánszemélyeknek akik szabadidejüket, energiájukat a szeretetakcióra áldozták. Reméljük, hogy a szolidaritás, az őszinte segítő szándék jobban elmélyül és egyre hathatósabbá válik. Különösen a szép számú fiatal részvétele jelentett számunkra nagy örömet. Tisztelettel kérjük a támogatókat, segítőket, hogy a jövőben is vegyenek részt a gyűjtőakcióban.

A szervezőbizottság nevében:
Léhi Gábor
Szabadidős Sportklub

2008. január 25.

Határ.

Cserbik Attila és Soós Attila bibliaoktatók tartanak előadást a városi könyvtárban január 31-én, csütörtökön 18 órakor Hol a határ. a figyelmetlenség és a tapintatlanság között? címmel.

2008. január 25.

Nyugdíjasklub

A nyugdíjasok klubjának tagjai január 25-én, pénteken 14 órakor tartják foglalkozásukat a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Ezen a délutánon a farsangi mulatságokról tart előadást Bu-csány György ny. tanár.

2008. január 25.

Könyvtár a szegényeknek

Évfordulók - 2008.

140 éve, 1868. január 27-én 66 éves korában meghalt ifj. Kiss Bálint (1802-1868) festőművész, a Pesti Műegylet alapító tagja, a Magyar Nemzeti Múzeum Képtárának őre, Szentes szülötte. (Apja Kiss Bálint református esperes.)

90 éve, 1918. január 27-én hunyt el dr. Purjesz Zsigmond (1846-1918) belgyógyász, a kolozsvári egyetem tanára, udvari tanácsos, Szentes szülötte. (Volt tanítványai emlékszobrot állítottak tiszteletére a kolozsvári klinika épülete előtt.)

125 éve, 1883. január 29-én a városi közgyűlés határozatot hozott egy iskolai könyvtár felállításáról a szegény sorsú tanulók könyvekkel és egyéb taneszközökkel való ellátása céljából.

125 éve, 1883. január 30-án 47 éves korában meghalt Páczi Mihály (1836-1883) híres szentesi cigányprímás.

135 éve, 1873. január 31-én megalakult a Szentesi Szabó Ipartársulat. (Tagok száma 50 fő.)

200 éve, 1808. február 1-jén megszületett Szentesen Kiss Pál (1808-1880) református lelkész, aki 1836-1858 között szolgált szülővárosában. (Kiss Bálint esperes fia.).

115 éve, 1893. február 1-jén megalakult a Szentes Kerületi Betegsegélyező Pénztár. - Megnyílt Ehrlich Laura óvónő városi segéllyel fenntartott magánóvodája

95 éve, 1913. február 1-jén 66 éves korában elhunyt Balázsovits Norbert (1847 - 1913) tanár, gimnáziumi igazgató, lapszerkesztő, megyei és városi képviselő, a Polgári Olvasókör és a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat választmányának volt elnöke, a Szentesi Kölcsönös Segélyező Szövetkezet alapítója és igazgatója, a Szentesi Iparos Ifjak Önképző Körének alapítója és elnöke.

Összeállította:
Labádi Lajos

2008. január 25.

A cukorbetegekért

A Dr. Bugyi István-díjas főorvos

Szentes város szülötte, ugyanakkor mindszentinek vallja magát. Ott végezte általános iskolai tanulmányait, gimnáziumba már Hódmezővásárhelyre járt. Az érettségi után beiratkozott a szegedi Semmelweis Orvostudományi Egyetemre. Ott talált rá a férjére, az ismeretségből megszületett első gyermekük, ötödéves volt akkor. Így végeztük el az egyetemet 1984-ben - mondja.

Dr. Földesi Irén Csongrádon kapott munkát, a belgyógyászati osztályon dolgozott, egy év után került át a szentesi kórház belgyógyászati osztályára, ahol tizennyolc esztendőt töltött el osztályos orvosként. Közben '86-ban megszületett második gyermekük, majd '89-ben letette belgyógyász szakvizsgáját. Azt követően adjunktusi kinevezést kapott.

2008. január 25.

Maugli Európában

Arról a kisfiúról lesz szó, aki hetek óta foglalkoztatja a közvéleményt. Aki hosszú időn keresztül Pesten, a Blaha Lujza tér környékén élt, koldult, lopott, végül késelt is. Aki a törvények adta lehetőség miatt fütyült a rendőrségre. Akit, születési helye miatt, átadtak a román hatóságoknak. Aki ezek után meglógott egy csíkszeredai nevelő intézetből. Akit tegnap este megint elfogtak. Igen, elfogtak. Normális esetben egy ilyen korú gyereket megtalálnak, őt elfogták. Kérdés, mit kezdenek vele? Mert ez a történet minden, csak nem normális.

2008. január 25.

Emlék a felszínen

A Református Nagytemplom belső burkolatának felszedésekor az úrasztala alól előkerült az az emlékeztető kő, amelyet még Gál István lelkész szolgálata idején, 1747-ben helyeztek oda. Ezt az eseményt Kiss Bálint református esperes örökítette meg eklézsiatörténetben, amikor is 1808-ban a jelenlegi temp-lomot elkezdték építeni.

A felújítás alatt mindig téma volt, hogy mi lesz a megtalált kő sorsa, melyen az elődök arra akarták felhívni az utókor figyelmét - az esetleges viták elkerülése érdekében -, hogy a templomot reformátusok építtették és ezen a helyen ez a harmadik templom. Ez többek között azért is fontos volt, mert régen a jelenlegi Szent Anna-templom területe a reformátusok gyülekezeti helye volt, ám azt 1746-ban vissza kellett adniuk a katolikusoknak.

A nagyon sérülékeny, mészkőből készült kortörténeti emléktárgyat egyébként nem szedik ki az úrasztala alól, mert ha valamikor majd felújítják az utódok Isten házát, akkor ebből is megismerhetik a helyi reformátusság históriáját.

Mivel az egyik lapján feküdt eddig a kő, ezért csak leírásokból lehetett tudni, hogy mit rejt az alsó oldala. Még mielőtt ismét visszahelyeznék az úrasztalát, azelőtt felállították a 200 éve érintetlen követ, mely Mózes I. könyve 28. fejezetének 17. versével kezdődik. Felsorolják rajta az akkori gyülekezet lelkipásztorainak, vezetőinek és választott tisztségviselőinek a nevét. Ezen kívül megjelölik rajta a templomot építtető gyülekezet akkori hivatalos elnevezését.

Az eseményekről lapunkat tájékoztató Kovách Péter református lelkipásztor elmondta, hogy a templom rekonstrukciója nagyon jól, lendületesen halad. Jelenleg az aljzatbetonozás második rétegét készítik el a kivitelezők, s a torony festése is folyamatban van.

Cs. I.

2008. január 25.

Műemlék lett a téglagyár

Hiller István a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal javaslata nyomán döntött 101 épület műemlékké nyilvánításáról. Az újonnan műemlékké nyilvánított épületek, helyszínek között szerepel Szentesen a Zsoldos-féle téglagyár, valamint többek között a hódmezővásárhelyi Petőfi Sándor Művelődési Központ és a tanyasi iskola, a békéscsabai vasútállomás, a gyulai vágóhíd is. A szentesiek ragaszkodnak a város iparát megalapozó család hagyatékához. A Zsoldos-féle téglagyár a 19. század második felében sok szentesinek adott kenyeret a gyártelep, a gőzmalom, a téglaégető, a bánya és a kisvasút révén. A téglagyár kéményének pedig - a hozzáértők szerint - nincs párja az országban.

2008. január 25.

Gyermektábor

A Szabadidős SK és a Szentesi Gyermekbarátok ismét megrendezik a tavaszi egészségmegőrző-honismereti tábort 10-13 éves gyerekeknek. A tábor Bükkszentkereszten lesz március 17-20-a között. Jelentkezni lehet február 29-ig a Tóth J. u. 28/A sz. alatt szerdánként 15-17 óra között vagy Gágyor Jánosnénál a Petőfi iskolában.

2008. január 25.

A magyar kultúra napja

Január 22-e ez az ünnepnap, azért, mert az 1790-ben született reformkori költő, író és politikus, Kölcsey Ferenc 185 évvel ezelőtt ezen a napon írta meg nemzeti imádságunkat.

A verset 1829-ben lehetett először nyomatatásban olvasni az Auróra című újságban. 1844-ben a pesti Nemzeti Színház igazgatója pályázatot írt ki a vers megzenésítésére. 13 zeneszerző nyújtotta be pályamunkáját, melyek közül Erkel Ferenc művét hirdették ki győztesnek. Az ének bemutatója is a Nemzeti Színházban volt. Kölcsey megzenésített verse azonban csak 1903-ban lett az ország törtvényileg elfogadott himnusza.

A magyar kultúra napja a Himnusz születésnapja. Nem tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak. Ezen a napon különböző rendezvények emlékeztetnek minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt megőriztünk. Legyen az képzőművészet, zene, tánc, színház, film vagy irodalom.

A jeles évfordulóra gondolva a Kiss Bálint Református Általános Iskola arra kérte a város iskoláit, szánjanak néhány percet a Himnuszra. Szavalják el, énekeljék el közösen nemzeti imádságunkat, ezzel is fejet hajtva a költő előtt, akire halálozásának 170. évfordulója miatt is emlékezünk az idén.

Vanó Éva

2008. január 25.

Vers, mese, próza

Január 22-e, noha nincs piros betűs ünnepként jelölve a naptárban, mégis fontos dátum. Ugyanis 185 évvel ezelőtt 1823. január 22-én ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz írását. Ennek emlékére ezt a napot 1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napjaként.

A Szabadidős Sportklub és a Szentesi Gyermekbarátok Egyesülete 15 évvel ezelőtt teremtette meg a ma már hagyományosnak számító vers-, mese- és prózamondó versenyt különböző korosztályú gyermekek számára. A Művelődési Központ, óvodások és általános iskolások közreműködésével az ifjúsági házban január 18-19-én rendezték meg a kulturális programot. Nemcsak szentesi, hanem határon túlról - Újszentesről és Novo Orahovoból - érkezett gyerekek is részt vettek. A város 7 óvodájából 42 nagycsoportos, az iskolások közül 52 fő vállalkozott vers-, mese-, prózamondásra.

Kiemelt vers- és mesemondók, óvodások: Szilágyi Anna és Sarkadi Petra (Damjanich óvoda), Puhala Krisztián (Klauzál óvoda), Biácsi Anna (Rákóczi), Kozák Hajnalka (Kossuth), Vidovics Nóra és Frajstág Raul (Mátéffy Ferenc), Vass Kata (Köztársaság), Marta Dorin (Szent Anna).

Iskolások, 1-4. osztály: 1. Rácz Boróka Réka (Kiss Bálint isk.), 2. István Zsóka Gina (Fábiánsebestyéni Arany János), 3. Szabó Réka (Kiss Bálint) és Forrai Attila (Bartók Béla Elméleti Líceum). 5-6. osztály: 1. Horváth Kornél (Szent Erzsébet), 2. Gut Fanni (Koszta), 3. Horvát Ákos (Novo Orahovo Október 18. isk.) és Tajnai Loretta (Koszta). 7-8. osztály: 1. Dudás Beáta (Novo Orahovo Október 18. isk.) és Szabó Anikó, 2. Bertók Dorina, 3. Medgyesi Csongor (mindhárman Koszta).

A szervezők

2008. január 25.

Miska bácsi elismerése

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a szaktárca kitüntetéseket adott át Budapesten, a Néprajzi Múzeum aulájában. Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és dr. Schnei-der Márta kulturális szakállamtitkár Csokonai Vitéz Mihály Alkotói-díjat adományozott a nem hivatásos művészetek és a népművészet területén kimagasló értékű tevékenységet végző alkotóknak, művészet-pedagógusoknak, művészeti együttesek vezetőinek. Köztük Bácskai Mihálynak, a magyarországi diákszínjátszás meghatározó szakemberének, a Horváth Mihály Gimnázium nyugalmazott igazgatójának.

2008. január 25.

Himnusz és kitüntetés

Megyei rendezvény Szentesen

A Koszta József Múzeumban a színvonalas Himnusz című kiállítás megnyitója után egy rangos esemény tanúi lehettek a jelenlévők. Az egykori megyeháza épületében Csongrád megyei elismeréseket adtak át január 22-én, délután. A megye önkormányzata már hagyományosan a kultúra napjához kötődően ismeri el a megye művelődési életének gazdagítóit.

A Csongrád Megye Közművelődéséért díjat dr. Nagy Ádám (bal oldali képünkön), a megyei múzeum munkatársa kapta meg, aki a Himnuszról szóló kiállítás anyagát gyűjtötte és a tárlatot rendezte. A numizmatikus-történész írta meg a Magyarország fém és papírpénzei 1848-tól napjainkig című munkát. Több évtizedes szakmai-tudományos munkássága idején közel száz kiállítást rendezett, gyűjti és feldolgozza a nemzeti szimbólumokat, különösen a himnuszokkal kapcsolatos relikviákat. Lapunk kérdésére elmondta: számára lételem a gyűjtés, a megismert anyagok feldolgozása. Különböző pénzekből komoly gyűjteménnyel rendelkezik és élete, mestersége szorosan kötődik a legkedvesebb elfoglaltságához.

2008. január 25.

Himnusz érmeken és hímzésen

Sok érdeklődőt vonzott a Koszta József Múzeumban nyílt idei első kiállítás a megyeházán. Január 22-én, a magyar kultúra napján Kölcsey Ferenc örökbecsű művére emlékezett a múzeum a nemzeti imádságról szóló szép tárlattal. A kiállítás azonban nem csak szép, de tartalmas is: dr. Nagy Ádám, a Móra Ferenc Múzeum numizmatikusának gyűjteményéből március 31-ig tekinthető meg többek között a Himnusz és költőjének arcképe grafikákon, a dal kottákon, a szöveg érmeken, plaketteken, az első versszak több nyelven (például finnül, portugálul), de látható az eredeti kézirat reprodukciója is, melyen Kölcsey kézírása tanulmányozható több versszakon át, valamint a gyűjtő legújabb büszkesége, egy kalotaszegi hímzés a Himnusz szövegével.

Dr. Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész ajánlotta a gyűjteményt a közönség figyelmébe. A kiállítás ideje alatt két pályázatot is indítanak a múzeumban: a feladatlap-kitöltés beadási határideje február 22., s már a Himnusz-mondó versenyre is lehet jelentkezni.

D. J.

2008. január 25.

Szentesiek a döntőben

Előző számunkban már olvashattak arról, hogy Mészáros Gábor (balról) és Varga Kis Sándor dala, melyet a szintén szentesi Imre Zsuzsa énekel, bekerült az Eurovíziós dalfesztivál hazai döntőjébe. Az Érintés című dal lírai hangvételű, a zeneszerző Mészáros Gábor zenei ízléséhez közelálló. Gábor '89 óta foglalkozik aktívan zeneszerzéssel és több zenekarban játszik jelenleg is. Saját zenekarában a Murphy Band-ban a 90-es években többek közt Abebe Dániel és Imre Zsuzsi is közreműködött. Belekóstolhatott a fővárosi zenei életbe is, Budapesten St. Martinnal és több zenekarral is fellépett. Varga Kis Sándorral a 90-es évek közepén jelent meg egy közös daluk, ahol Imre Zsuzsára gyakorlatilag rátaláltak, és az "erdő dala" című lírai dalt közösen elkészítették. Éreztem erőteljes kisugárzását, ami a mostani dalban is észlelhető, mondja.

2008. január 25.

A szentesi festészet ünnepe

A Közéleti kávéház idei első vendége Bíró Jenő festőművész volt. Dobos András, az est egyik házigazdája azt írta róla a meghívóban, hogy "művészeti polihisztor", aki a szobrászat, a festészet, a grafika, a fegyverek, a kardok, a műgyűjtés és a vadászat körében egyforma jártassággal bír.

- Jenő bácsit 1989-ben ismertem meg, Csíky László doktor mutatott be neki - mesélte Dobos András. - Varázslatos időszak következett, kiállítások, Japán, Párizs, magyarországi gyűjteményekben bukkantak fel a képei. Akkor történt meg, hogy kikerült Hollywoodba egy nagyméretű tájképe, ami már a harmadik produkcióban tűnik fel háttérdíszletként.

2008. január 25.

Az alkotó mestereket dicsérték

Ünnep a Művészetek Házában

Január 22. egy nap az évben. A kultúra napja mégis jelesebb ünnep a művelődés barátainak. A Művészetek Házában pedig alighanem a legfontosabb! Az ünnep előestéjén megtelt a szentesiek által csak "gólyás háznak" nevezett épület. Nemcsak a fenti kiállító helyiségeket, hanem az alagsori előadótermet is megszállták a fiatalok és idősebbek. Zajosan és vidáman, de ünnepelni jöttek. Mit is?

Az alkotó embert! Azokat a kézműves varázslókat, akik az ott látható csodákat elhelyezték a bemutató szobák asztalaira, vitrinekbe és a falakra. A Művészetek Házában az igazi népművészet az alkotó mesterek remekei láthatók.

2008. január 25.

Pogánytánc

Az Életjel Kulturális Egyesület, a Kiss Bálint Médiaműhely és a városi könyvtár szervezésében működő filmklub következő előadásán a Pogánytánc című angol-ír romantikus filmet vetítik. A városi könyvtárban január 29-én, kedden 18 órától tekinthetik meg az érdeklődők. A film 1836-ban, Írország észak-nyugati csücskében játszódik. A Mundy családban öt lánytestvér él: Kate, Maggie, Agnes, Rose és Christine, aki egyedül neveli 8 esztendős fiát, Michaelt. Nyugodt életüknek két férfi érkezése vet véget.

2008. január 25.

Köszönet

A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatták működésünket. Amennyiben továbbra is támogatják alapítványunkat, azt a személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával is megtehetik. Adószámunk: 19084231-1-06.

Pénzadományt a 80600017-10000908 számlaszámra fogadunk.

A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma

2008. január 25.

Mesében, prózában

Immár hagyomány, hogy a városi prózamondó versenyt a Kiss Bálint Református Általános Iskola rendezi meg. Január 17-én a felsős diákok mondták el választott prózájukat, ami lehetett mese, novella, vagy regényrészlet. A zsűri az 5-6. osztályosok versenyében a következő helyezéseket osztotta ki: 1. Gut Fanni (fk.: Dévayné Szabó Éva), 2. Bandula Katalin (fk.: Tóthné Hlavács Mária), 3. Tajnai Loretta (fk.: Tóthné Hlavács Mária). Mindhárman a Koszta József Általános Iskola tanulói. A 7-8. osztályosoknál szintén Kosztás diák szerepelt az 1. és a 3. helyen, Török Nikolett és Medgyesi Csongor (fk.:Takács Lászlóné). Míg a 2. helyen a Kiss Bálint iskola diákja, Fekete Emil (fk.: Vanó Éva) végzett.

2008. január 25.

Zsebtolvaj a kocsmában

Az egyik helyi oktatási intézmény igazgatója tett bejelentést a rendőrségen, miszerint szokatlanul viselkedik az iskola két tanulója. A vizsgálat során kiderült, hogy az általános iskolába járó, de már fiatalkorú fiúk marihuanát fogyasztottak 2007. októbere és szilveszter között, igaz nem jelentős mennyiséget. Minden alkalommal az egyik fiú hozta a cigarettát, amit elmondása szerint talált. A füves cigit a Hősök erdejében és a város határában szívták el.

Január 17-én érkezett a bejelentés, miszerint betörtek az egyik bereklaposi bekerített tanyába. A tulajdonos szerint egy olajkályha tűnt el, negyvenezer forint értékben.

2008. január 25.

Tankönyvkiállítás

A TIT Szentesi Szervezete és a Művelődési Központ közös szervezésében január 31-én, csütörtökön 14-17 óráig az ifjúsági házban rendeznek tankönyv- és taneszköz kiállítást és vásárt. A kiállítók között szerepel az Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft., a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., valamint a Pedellus Kiadó tankönyveivel, és tanítást segítő kiadványaival, a Cartographia Tankönyvkiadó tankönyveivel, fali térképeivel, atlaszaival és digitális taneszközeivel, az Oxford Kiadó angol nyelvi tankönyveivel és a polgármesteri hivatal saját kiadványaival és könyveivel.

Az imént megjelölt időben és helyen több előadást is rendeznek Innováció az oktatásban címmel. Ízelítőül a témák: Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése a Mozaik Kiadó könyveivel. A gondolkodás fejlesztése matematikaórán a Sokszínű matematika tankönyvek használatával, Földrajz, természet- és környezetvédelem témakörben (7-10. évfolyamon tanító pedagógusok részére) ismeretszerzés térképekkel, atlaszokkal és az interaktív földrajzi atlaszok jelentősége a tanórai szemléltetésben.

2008. január 25.

Pótfűtés

Vidéki útján egy városi férfinak egy legelő mellett robban le az autója. Gondterhelten nézegeti az autót, amikor odajön egy tehén, megbökdösi az orrával, majd azt mondja:
- Kilyukadt a hűtő.
A férfi berohan a legelő melletti tanyába, bekopog, majd a kijövő gazdának levegőért kapkodva meséli:
- Képzelje, egy tehén azt mondta, hogy kilyukadt az autóm hűtője!
A farmer elgondolkodik, majd megkérdi:
- Volt a fején két sötét folt?
- Igen, volt.
- Akkor az a Riska. Ne is törődjön vele, semmit sem ért az autókhoz...

2008. január 25.

Tóni bácsi konyhája

  • Tejszínes sült halfilé
  • Túrós-szilvás sütemény
2008. január 25.

A túrázás megszállottja

Gimnazista korában fertőződött meg

Az újév első napjaiban volt olyan, amikor kemény hideg volt. Többen a meleg kályha mellé húzódva vártuk az idő múlását, de voltak olyanok, akik dacolva a mínuszokkal, gyalogtúrázni indultak. Január első hétvégéjén a "Híd túl messze van" elnevezésű teljesítménytúrán legyalogolták a Makó és Szeged közötti 33 kilométeres távolságot, melynek útvonala a két folyó gátján vezetett. A Gergely Szilveszter, Gergely Szilveszterné, Barakonyi Mária, Kazincziné Vámosi Eszter alkotta négyes Szentes képviseletében teljesítette az előírt penzumot.

2008. január 25.

Győri napok

Az alaposan megerősített Győr ellen szenvedett 4-1-es vereséget a Legrand-Metal-Com-Szentes első osztályú futsal csapata. A győriek a téli szünetben jelentős vérátömlesztésen mentek keresztül, gyakorlatilag a Gödöllő kezdősora tette át a székhelyét ebbe a városba, alaposan megerősítve a nyugat- magyarországi gárdát. A mieink ezzel szemben több kulcsjátékosukat is elvesztették, ennek ellenére a második félidő közepéig remekül tartották magukat a szentesiek. Az első félidőben nem találtak fogást egymáson a csapatok, bár helyzetek alakultak ki mindkét oldalon - a Legrandosok kétszer is a kapussal álltak szemben - gól nem született.

2008. január 25.

Félidőben ötödik a Szentes

Kosárlabda

Sűrű program vár a 2007/2008-as kosárlabda NB II-es bajnokságban a Szentesi Kosárlabda Klub csapatára. Rövid pihenője lesz a kosarasoknak, hiszen éppen csak befejeződött az őszi idény, s már kezdődik a tavaszi folytatás. Annyi idő azért van, hogy Marossy Gyula, a kosarasok első embere értékelje a klub félévét.

- Nagy tervekkel vágtunk neki az idénynek - kezdte az elnök. Maradnak is a bátor elképzelések. Ha a táblázaton elfoglalt ötödik helyünket nézzük, nem sikerült dobogón zárni az őszi idényt. A tervünk továbbra is a dobogó elérése a pontvadászat végén. Azt tudni kell, hogy az őszi helyezésünket - az ellenfeleink kérésére - két mérkőzéssel kevesebbet játszva értük el. Az elmaradtakat tavasszal pótoljuk. Ezek megnyerése még közelebb visz bennünket a kitűzött célhoz, mert ezek kötelező győzelmek lennének.

Az őszi teljesítmény alapján nem szeretnék kiemelni senkit a játékosok közül. Bár volt egy-két játékosunknak kiemelkedő teljesítménye. Ami fájdalmasan érintette a csapatot, hogy jók voltak az igazolásaink, megfelelő hosszúságú lett most már a kispadunk is. Sajnos, volt olyan játékosunk, aki váratlanul külföldre ment dolgozni és voltak sérülések is. Az említett okokat figyelembe véve én elégedett vagyok a srácok őszi teljesítményével. Fiatal a gárda, végig edzésben vannak, a sűrű program nem okozhat nagyobb gondot. Az ellenfélnek is ugyanannyi idő áll rendelkezésére a regenerálódásra. Az nem baj, hogy nagyon gyorsan fordulunk és jönnek a tavaszi meccsek. Nem engedünk abból a célból, hogy az első háromban benne kell lenni, ami a rájátszás lehetőségét biztosítja, s ott minden lehetséges.

Dunás V. Zoltán

2008. január 25.

Először itthon

Az első negyedet 4-1-re elvesztette, és ezt a hátrányt a későbbiek folyamán már nem is tudta ledolgozni a Pendola-Szentes-Elektroglob férfi vízilabda csapata, amely végül 13-10-re kikapott a Pécs otthonában az egy héttel ezelőtti bajnokin. Berki Andrástól, a gárda vezetőedzőjétől megtudtuk, hogy a megbeszéltekkel ellentétben hagyták játékosai lefordulni a hazaiakat, ebből három gólt kaptunk az elején, és bár az első nyolc perc utáni szünetben sikerült rendezni a sorokat, a távolságot nem tudták csökkenteni a Péccsel szemben. A meglehetősen sok kiállítással tarkított mérkőzés Berki szerint nem volt durva, igaz, akadt egy kis vízi birkózás, de ezt a játékvezetők azonnal büntették. Január 26-án, szombaton 18 órától roppant fontos mérkőzés vár a mieinkre, hiszen a BVSC elleni két pontra nagyon nagy szükség lenne. A csapat a hét elején videózással is készült az idei első hazai találkozóra, hogy mekkora sikerrel, az majd a hétvégén kiderül. Egy biztos, a korábban beharangozott szerb bekk még mindig nem állhat a csapat rendelkezésére.

H. V.

2008. január 25.

Várfürdő Masters

A gyulai Várfürdőben rendezték meg a szenior úszók idénynyitó versenyét. Ezen a felkészülési időszaknak megfelelően hosszú távú versenyszámok szerepeltek. Több korosztályos országos csúcs született, melyből három a Szentesi Delfin ESC úszói nevéhez kötődik. Melkuhn Dezső 400 vegyesen és 200 pillangón országos korosztályos alapcsúcsot, Becsák Jánosné 800 gyorson országos korosztályos csúcsot úszott. A résztvevő 19 egyesület közül a pontversenyben magasan a szentesiek győztek.

Eredmények: Melkuhn Dezső: 400 vegyes, 200 mell, 200 hát, 200 pille, 800 gyors 1. Berezvainé Virágos Éva: 200 gyors, 200 hát, 800 gyors 1. Balázsné Lukátsy Kati: 200 mell, 200 hát, 200 gyors 1. Debreczeni Beáta: 400 vegyes, 200 mell 1. 800 gyors 2. Felvégi Zsuzsanna: 200 gyors, 800 gyors 1. Cseuz László: 400 vegyes, 200 hát 1. Becsák Jánosné: 800 gyors, 200 mell 1. 200 gyors 1. Brunszvik Árpád: 200 hát 1, 200 gyors 2. Szili Imre: 800 gyors 1. 200 hát 2. Bocskay Zsófia: 200 gyors, 200 pille, 800 gyors 2. Kasza József: 200 mell, 200 hát 2. Bodnár Istvánné: 200 mell 2. Ferke Gáborné: 200 mell 3. Dr. Kanyó Ádám: 200 hát 4. Pólyáné Téli Éva

2008. január 25.

Győztes tűzoltók

Január 17-én rendezte meg Makón a Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2008. évi úszóversenyét, melyen a szentesi tűzoltók az első helyet szerezték meg. A csapat tagjai: Papp László tűzoltó őrnagy, Kósa Zsolt, Tóth Tibor és Csendes Zoltán tűzoltó őrmesterek elmondták, hogy nem egy szokványos úszóversenyről van szó. Ez egy speciális verseny, ahol olyan versenyszámokban kellett megmérkőzniük, mint például a mentőmellényben való úszás, vagy egy csapattárs átjuttatása a túlpartra szabadon választott technikával. A versenyben első helyen Szentes, másodikon Csongrád, harmadikon Szeged csapata végzett.

2008. január 25.

Parkolna, de hogyan?

Úgy is jellemezhetnénk a helyzetet, hogy Gyovai Sándor Horváth Mihály u. 8. szám alatti lakos hoppon maradt. Már ami a parkolási dolgokat illeti. Mint mondja, a Horváth Mihály utca 8-ban fegyver- valamint egy ajándékboltja van, középen pedig a lakása. Mielőtt megnyitotta volna a boltjait, beüzemelésekor parkoló kialakítását írta elő a hatóság a lakása előtt.

- A házam előtt nincs kocsibeálló parkolóm, az utcában mindenkinek van, csak nekem nincs - meséli. - Úgy alakítottam ki, ahogyan azt az önkormányzat előírta, megterveztettem a saját költségemen, sőt át kellett fúratnom az út alatt, hogy a csapadékvizet elvezessük a túloldalra. Ezt egy rácsos megoldással építettük ki. Közel egymillió forintomba került. Másképp nem adták volna meg a boltomnak az engedélyt. Van az utcában több boltom, parkolóra legalább 4 milliót költöttem.

2008. január 25.

Egy béka hőstettei

A Koszta József Múzeum a Fülöp Ilona és Mester Kata alkotásaiból nyílt időszaki kiállításához kapcsolódva meseíró-és rajzpályázatot írt ki diákok részére, illetve a rajzversennyel megcélozta az óvodáskorosztályt is. A három kategóriában meghirdetett pályázatra összesen 141 munkát küldtek be. A mesék versenyében a 6. osztályosoknál Szabó Nikolett (Koszta-iskola) bizonyult a legjobbnak, művét most olvashatják.

2008. január 25.

Krízis-helyzetek

A Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság rendezvényre várja az érdeklődőket január 31-én, csütörtökön 18 órakor. A Művelődési és Ifjúsági Házban tart előadást Morvai Krisztina Emberi jogi krízishelyzetek a mai Magyarországon címmel. A hely-színen az előadó könyveiből lehet vásárolni.

2008. január 25.

Kert-barátok

A Király István Kertbarátkör január 28-án, hétfőn 18 órakor tartja idei első összejövetelét a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. A késő délutáni találkozón Nagy Géza Balázs történész helytörténeti előadását hallgathatják meg. Február 2-án, szombaton 18 órakor ugyanitt farsangi mulatságot rendeznek.

2008. január 25.

Kvalifikáció

Közel 200 sportoló részvételével rendezték meg a hét elején az úszó diákolimpia Csongrád megyei döntőjét Vásárhelyen, ahonnan a győztesek kvalifikálták magukat az országos megmérettetésre. A szentesi versenyzők közül többen szereztek dobogós helyezést a különböző versenyszámokban. Köztük Vidovics Barnabás, Skorka Odett, Werner Richárd, Elbert Stefánia, Pellei Frank, Juhász Nóra, Erdélyi Bence, Sarusi-Kis Virág, Varga Kristóf, Talmácsi Krisztina, Gyuricza Ádám, Szécsi Szimonetta, Hegedus Bence, Csák Anikó, László János, Dajka Dalma és Dobos Zoltán. A váltóversenyekben több dobogós helyezést ért el a Kiss Bálint Általános Iskola és a Koszta József Általános Iskola csapata.

2008. január 25.

Családi események

Született: Török Bálintnak és Bali Gabriellának Zétény, Hegedűs Zsoltnak és Miklós Magdolnának Petra, Bartha Csabának és Gere Líviának Csaba, Kovács Áron Lászlónak és Dányi Enikőnek Emma, Kozma Róbertnek és László Zsuzsanna Katalinnak Bence Róbert nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Lipóczki János István és Kovács Mónika.

Elhunyt: Csifi Ferencné Berényi Sára, Tóth István, Pető Imréné Szilágyi Eszter, Mezei István, Szűcs Dezsőné Samu Ágnes, Ábrahám Mihályné Vincze Julianna.